Kogo reprezentuje osoba

Więch Tomasz

w KRS

Tomasz Więch

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Tomasz
Nazwisko:Więch
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1966 r., wiek 52 lata
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:6 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Babik Adam Maciej, Babik Agnieszka Renata, Babik Marcin Daniel, Babik Natalia Maja, Babik Weronika Zuzanna, Kieler Bartosz Bolesław, Mordasewicz Jeremi Wacław, Węgrzyn Więch Agnieszka Maria
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Babik Adam Maciej, Hancko Łukasz Andrzej, Roguska Anna
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Babik Adam Maciej, Węgrzyn Więch Agnieszka Maria
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bednarczyk Tadeusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. A.t. Development Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000272181
 2. Bes Biuro Ekspertyz Szkodowych Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000596690
 3. Capricornus Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000222764
 4. Dr Irena Eris S.A., Piaseczno − KRS 0000051003
 5. Forum Obywatelskiego Rozwoju - For, Warszawa − KRS 0000277658
 6. Fundacja Im. Stefana Kuryłowicza, Warszawa − KRS 0000420582
 7. Lcs - Loss Control Service Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000288453
 8. Polonia Consulting Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000621886
 9. Risk Guard Sp. Z O.O., Sopot − KRS 0000623859
 10. Spółdzielnia Mieszkaniowa Tamaz, Warszawa − KRS 0000113552
 11. Stowarzyszenie Na Rzecz Dialogu Społecznego, Warszawa − KRS 0000172210
 12. Tamaz - 1 Sp. Z O.O. W Warszawie, Warszawa − KRS 0000133352
 13. Tamaz S.A., Warszawa − KRS 0000046206
 14. Vistula Brokers Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000534135

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Dentalife Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000270477
 2. Enea S.A., Poznań − KRS 0000012483
 3. Phiscon Europe Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000537639
 4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowe Telkaz Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000037077
 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa Dostępny Dom W Olsztynie, Olsztyn − KRS 0000022736

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Kompleksowa obsługa roszczeń cywilnych dotyczących odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności powstałych w związku z działaniem lub zaniechaniem Gminy Miasta Gdańsk
  Zamawiający: Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku, Gdańsk
  Kompleksowa obsługa roszczeń cywilnych dotyczących odpowiedzialności cywilnej
  z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności powstałych w związku z działaniem lub zaniechaniem Gminy Miasta Gdańsk
 2. Kompleksowa obsługa roszczeń cywilnych dotyczących odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności powstałych w związku z działaniem lub zaniechaniem Gminy Miasta Gdańsk
  Zamawiający: Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku, Gdańsk
  Kompleksowa obsługa roszczeń cywilnych dotyczących odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności powstałych w związku z działaniem lub zaniechaniem Gminy Miasta Gdańsk
 3. Kompleksowe rozpatrywanie roszczeń powstałych w związku z działaniem lub zaniechaniem Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Znak sprawy: 5/II/2014
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest:
  1) wykonywanie, na podstawie odrębnych zleceń, w terminie umownie określonym, obsługi roszczeń powstałych w związku z działaniem lub zaniechaniem Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
  2) dokonywanie oględzin powstałych uszkodzeń oraz oceny zakresu uszczerbku w majątku poszkodowanego zaistniałego z winy Zamawiającego z uwzględnieniem, w szczególności, normalnego związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy zdarzeniem będącym przyczyną szkody, zawinionym działaniem i zaniechaniem Zamawiającego, a przedstawionym przez poszkodowanego zakresem uszczerbku.
  3) zebranie dokumentacji umożliwiającej jednoznaczną identyfikację podmiotu uprawnionego do otrzymania świadczenia z tytułu odszkodowania, w tym oryginałów faktur za naprawę.
  4) jednoznaczne określenie faktu powstania odpowiedzialności Zamawiającego za powstałe zdarzenie wraz z precyzyjnym określeniem kwoty odszkodowania i podstaw wyznaczenia zakresu powstałego uszczerbku.
  5) sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonej obsługi roszczeń, zgodnie z wymogami określonymi umowie oraz według wskazań Zamawiającego.
  6) zajmowanie pisemnego stanowiska w odniesieniu do odwołań kierowanych
  przez wnoszących roszczenia, a także ustosunkowywanie się do pism wystosowanych
  przez podmioty sprawujące jakąkolwiek formę nadzoru lub kontroli nad Zamawiającym, poruszające problematykę działania Wykonawcy,
  7) sporządzenie statystyk związanych z procesem likwidacji szkód, które przekazano Wykonawcy, pod kątem kwoty wyliczonego odszkodowania, miejsc powstania szkody,
  a także liczby szkód zgłaszanych przez poszczególne podmioty, które zostaną przekazane
  w formie pisemnej Zamawiającemu do dnia 28 lutego 2015 r.,
  8) przeprowadzenie szkolenia dla co najmniej 5 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi platformy informatycznej Wykonawcy, przeznaczonej do obsługi wnoszonych roszczeń oraz w zakresie narzędzi używanych przy realizacji zamówienia,
  9) prowadzenie obsługi roszczeń za pomocą platformy informatycznej z zapewnieniem dostępu dla Zamawiającego w ramach realizacji umowy i na czas jej wykonania, umożliwiającą w czasie rzeczywistym on line: zgłaszanie wysuniętych roszczeń, dostęp do wszystkich informacji związanych z przebiegiem obsługi zgłoszonych roszczeń, dostęp do wszystkich dokumentów zgromadzonych w trakcie obsługi roszczeń wraz z możliwością wglądu w ich treść, weryfikację wszystkich podjętych zadań, a także międzyczasów pomiędzy wykonanymi zadaniami.
  10) udostępnienie na czas realizacji umowy wyznaczonym terenowym pracownikom Zamawiającego urządzenia mobilnego posiadającego dedykowane aplikacje pozwalające na wykonywanie dokumentacji zdjęciowej wraz z geolokalizacją GPS zdjęcia oraz automatyczne przesłanie tak wykonanych zdjęć do systemu informatycznego rejestracji zdarzeń.
  Szczegółowe wymagania, zakres obowiązków i warunki realizacji zamówienia określają istotne postanowienia umowy
 4. Kompleksowe rozpatrywanie roszczeń powstałych w związku z działaniem lub zaniechaniem Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie - zamówienie uzupełniające do umowy nr 4/ZIKiT/2013 z dnia 03.01.2013 roku
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Kraków
  Kompleksowe rozpatrywanie roszczeń powstałych w związku z działaniem lub zaniechaniem Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie - zamówienie uzupełniające do umowy nr 4/ZIKiT/2013 z dnia 03.01.2013 roku
 5. Kompleksowa obsługa roszczeń cywilnych dotyczących odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności powstałych w związku z działaniem lub zaniechaniem Gminy Miasta Gdańsk
  Zamawiający: Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku, Gdańsk
  Kompleksowa obsługa roszczeń cywilnych dotyczących odpowiedzialności cywilnej
  z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności powstałych w związku z działaniem lub zaniechaniem Gminy Miasta Gdańsk
 6. Kompleksowe rozpatrywanie roszczeń powstałych w związku z działaniem lub zaniechaniem Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest:
  1) wykonywanie, na podstawie odrębnych zleceń, w terminie umownie określonym, obsługi roszczeń powstałych w związku z działaniem lub zaniechaniem Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie;
  2) dokonywanie oględzin powstałych uszkodzeń oraz oceny zakresu uszczerbku w majątku poszkodowanego zaistniałego z winy Zamawiającego z uwzględnieniem, w szczególności, normalnego związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy zdarzeniem będącym przyczyną szkody, zawinionym działaniem i zaniechaniem Zamawiającego, a przedstawionym przez poszkodowanego zakresem uszczerbku;
  3) zebranie dokumentacji umożliwiającej jednoznaczną identyfikację podmiotu uprawnionego do otrzymania świadczenia z tytułu odszkodowania, w tym oryginałów faktur za naprawę;
  4) jednoznaczne określenie faktu powstania odpowiedzialności Zamawiającego za powstałe zdarzenie wraz z precyzyjnym określeniem kwoty odszkodowania i podstaw wyznaczenia zakresu powstałego uszczerbku;
  5) sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonej obsługi roszczeń, zgodnie z wymogami określonymi umowie.
  6) zajmowanie pisemnego stanowiska w odniesieniu do odwołań kierowanych przez wnoszących roszczenia, a także ustosunkowywanie się do pism wystosowanych przez podmioty sprawujące jakąkolwiek formę nadzoru lub kontroli nad Zamawiającym, poruszające problematykę działania Wykonawcy;
  7) sporządzenie statystyk związanych z procesem likwidacji szkód, które przekazano Wykonawcy, pod kątem kwoty wyliczonego odszkodowania, miejsc powstania szkody,
  a także liczby szkód zgłaszanych przez poszczególne podmioty, które zostaną przekazane
  w formie pisemnej Zamawiającemu do dnia 28 lutego 2014 r.;
  8) przeprowadzenie szkolenia dla co najmniej 5 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi platformy informatycznej Wykonawcy, przeznaczonej do obsługi wnoszonych roszczeń oraz w zakresie narzędzi używanych przy realizacji zamówienia;
  9) prowadzenie obsługi roszczeń za pomocą platformy informatycznej z zapewnieniem dostępu dla Zamawiającego w ramach realizacji umowy i na czas jej wykonania, umożliwiającą w czasie rzeczywistym on line: zgłaszanie wysuniętych roszczeń, dostęp do wszystkich informacji związanych z przebiegiem obsługi zgłoszonych roszczeń, dostęp do wszystkich dokumentów zgromadzonych w trakcie obsługi roszczeń wraz z możliwością wglądu w ich treść, weryfikację wszystkich podjętych zadań, a także międzyczasów pomiędzy wykonanymi zadaniami.

Inne osoby dla Więch (67 osób):