Kogo reprezentuje osoba

Wieczorek Anna

w KRS

Anna Wieczorek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Anna
Nazwisko:Wieczorek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1956 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Janów Lubelski (Lubelskie)
Przetargi:8 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Blacha Andrzej, Brodowska Renata, Ciećko Irena Seweryna, Czuba Grażyna, Czulińska Kołpa Wioletta Maria, Drozd Robert, Drzazga Anna Monika, Dziewa Dariusz, Frania Krzysztoń Kamila, Gałus Bożena Janina, Giżka Marzena Agnieszka, Góra Urszula, Habza Daniela, Janik Barbara, Jargiło Maria, Jaskowska Marianna, Jonak Krzysztof, Jonak Renata, Kaczmarska Paulina, Kamińska Jargiło Małgorzata, Kamiński Piotr, Kańkowska Bernadeta, Kaproń Monika, Kawęcki Edward, Krajewska Teresa, Król Adam, Krzysztoń Renata Anna, Liwak Marian, Maziarczyk Krzysztof, Maziarz Władysława, Mazur Agata, Mazur Marcin Paweł, Mazur Teresa, Mędykowska Justyna, Mróz Bożena, Mróz Helena, Mróz Sławomir Piotr, Nieściur Janina Danuta, Omiotek Halina Kazimiera, Ordon Barbara, Pachlarz Teodora, Paprocki Adam, Piotrowska Alina, Pudło Genowefa, Pyć Janina Anna, Skrzypek Katarzyna Lucyna, Stanicki Andrzej, Stręciwilk Stanisław, Studziński Krzysztof, Śwircz Zbigniew, Świś Patrycja, Tur Sylwia, Tylus Danuta, Tyra Barbara, Wach Małgorzata Maria, Zamojski Marian Tadeusz, Zawadzka Genowefa, Zdybel Aleksander Józef, Łacko Anna Maria, Łazur Stanisława, Łukasik Stanisław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zimak Marcin

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Janowie Lubelskim, Janów Lubelski − KRS 0000133796
 2. Dpo 2015 Sp. Z O.O., Biłgoraj − KRS 0000583790
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Chrzanowie, Chrzanów − KRS 0000105040
 4. Gminny Ludowy Klub Sportowy Kamex Polichna, Polichna Czwarta − KRS 0000536359
 5. Invest Ryt Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią Spółka Komandytowa, Kraków − KRS 0000397604
 6. Janowska Spółdzielnia Mieszkaniowa W Janowie Lubelskim, Janów Lubelski − KRS 0000137193
 7. Klub Seniora, Potok Wielki − KRS 0000315699
 8. Klub Żeglarski Zefir W Janowie Lubelskim, Janów Lubelski − KRS 0000017653
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Branwi, Branew − KRS 0000037376
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Dąbrowicy, Dąbrowica − KRS 0000073200
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Godziszowie Ii, Godziszów Ii − KRS 0000018389
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Godziszowie Iii, Godziszów Iii − KRS 0000027142
 13. Ochotnicza Straż Pożarna W Krzemieniu I, Krzemień I − KRS 0000032973
 14. Ochotnicza Straż Pożarna W Zdziłowicach I, Zdziłowice I − KRS 0000022306
 15. Ochotnicza Straż Pożarna W Zofiance Górnej, Zofianka Górna − KRS 0000008725
 16. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z O.O., Janów Lubelski − KRS 0000064869
 17. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowo-usługowe Agro-media Sp. Z O.O., Godziszów Iii − KRS 0000129937
 18. Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia Bps, Warszawa − KRS 0000572997
 19. Stowarzyszenie Na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Polski Legion Im. Pułkownika Beliny Prażmowiskiego W Godziszowie, Godziszów Trzeci − KRS 0000572914
 20. Uprawa Soi Teamsoya Sp. Z O.O., Godziszów Pierwszy − KRS 0000546507

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej, Kraków − KRS 0000107490
 2. Kielczanka Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000197174
 3. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Stalowej Woli, Stalowa Wola − KRS 0000127770

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie deficytu roku 2014 w związku z finansowaniem zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych.
  Zamawiający: Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki
  Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 610 430,00 na okres 4 lat z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu roku 2014 w związku z finansowaniem zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych.
  Kredyt powinien być postawiony do dyspozycji Zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.

  okres kredytowania od m-c VIII 2014 r. do m-c XII 2017 r.
  okres karencji w spłacie kapitału wynosi 17 m-cy od daty wypłaty ostatniej transzy kredytu
  kapitał płatny w okresach kwartalnych (8 rat)
  odsetki płatne w okresach kwartalnych (liczone od kwoty kapitału pozostającego do spłaty)
  prowizja przygotowawcza płatna w dacie wypłaty kredytu
  oprocentowanie zmienne w oparciu o stawkę WIBOR 3M na dzień 31.VII. 2014 r.
  zabezpieczenie kredytu weksel in blanco
  spłata kapitału kredytu z dochodów własnych gminy w następujący sposób:
  2016r. - 1 000 000,00 zł (4x 250 000,00zł)
  2017r. - 1 610 430,00 zł (3x 402 607,00 + 1x 402 609,00zł)
  Oferta powinna zawierać ogólny koszt udzielenia kredytu (kwotowo) - dla potrzeb ujednolicenia oferty dla celów równej konkurencji.
 2. Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Chrzanów
  Zamawiający: Gmina Chrzanów, Chrzanów
  1. Przedmiotem zamówienia jest
  usługa w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 741 000,00 zł (słownie: siedemset
  czterdzieści jeden tysięcy złotych) dla Gminy Chrzanów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w
  związku z realizacją dwóch zadań pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku remizy strażackiej w Maliniu na
  Lokalne Centrum Kultury i Promocji, oraz: Zakup wyposażenia Lokalnego Ośrodka Kultury i Promocji w Maliniu
  na cele centrum tworzenia marki turystycznej regionu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania
  kredytu w kwocie niższej (rezygnacja z drugiej transzy kredytu, bądź wykorzystanie tej transzy w niższej
  wysokości). Wykonawca z tego tytułu nie będzie żądał dodatkowych opłat lub prowizji. 2. Okres kredytowania do
  30.06.2026 r. 3. Kredyt będzie pozostawiony do dyspozycji Zamawiającego w dwóch transzach: 1) I transza w
  wysokości 649 000,00 zł. - od 1 lipca 2014r., 2) II transza - w wysokości 92 000,00 zł. - od 15 grudnia 2014r.
 3. Bankowa obsługa budżetu Gminy Janów Lubelski oraz gminnych jednostek organizacyjnych przez okres 5 lat
  Zamawiający: Gmina Janów Lubelski, Janów Lubelski
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Janów Lubelski oraz gminnych jednostek organizacyjnych przez okres 5 lat
  Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych objętych przedmiotem zamówienia:
  1) Urząd Miejski w Janowie Lubelskim
  2) Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Janowie Lubelskim
  3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Janowie Lubelskim
  4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Momotach Górnych
  5) Publiczne Gimnazjum w Janowie Lubelskim
  6) Zespół Szkół w Białej
  7) Samorządowe Publiczne Przedszkole Nr 1 w Janowie Lubelskim 8) Samorządowe Publiczne Przedszkole Nr 3 w Janowie Lubelskim
  9) Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowie Lubelskim
  10) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim
  11) Janowski Ośrodek Kultury
  12) Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim
  13) Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Janowie Lubelskim
  14) Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim.

  W szczególności usługa obejmować będzie:
  1. Przewidywana ilość rachunków bieżących i pomocniczych,
  środków bezzwrotnych, funduszy celowych i rachunków dochodów własnych - 37 szt.
  2. Przewidywana ilość przelewów do innych banków - 102 000 szt.
  3. Przewidywana ilość systemu bankowości elektronicznej
  (we wszystkich jednostkach) - 6 szt.
  4. Wysokość kredytu w rachunku bieżącym - 3 000 000 zł (na 1 rok)
  Są to dane szacunkowe opracowane zgodnie z przeprowadzoną analizą o operacjach bankowych zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia powyższe ilości mogą ulec zmianie.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie przez wykonawcę oświadczenia, że posiada na terenie miasta Janowa Lubelskiego placówkę banku, lub zobowiąże się do jej uruchomienia od dnia 1.02.2014 r.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia rachunków bankowych dla Gminy Janów Lubelski oraz gminnych jednostek organizacyjnych, które mogą powstać w okresie obowiązywania umowy na warunkach określonych w ofercie wybranej w przetargu.

  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1. Zawarcie umowy na okres 5 lat.
  2. Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych, środków bezzwrotnych, funduszy celowych, rachunków dochodów własnych.
  3. Realizacja przelewów w ramach banku Wykonawcy bez ponoszenia opłat.
  4. Korzystanie z międzybankowego elektronicznego systemu przelewu.
  5. Prowadzenie rachunków bankowych drogą elektroniczną w systemie bankowości elektronicznej.
  6. Rozliczanie transakcji przelewowych w czasie rzeczywistym (w tym samym dniu).
  7. Niepobieranie opłat od wypłat i wpłat gotówkowych.
  8. Niepobieranie opłat i prowizji bankowych od salda niewykorzystanej części kredytu.
  9. Niepobieranie opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych będących należnościami budżetu.
  10. Niepobieranie opłat za otwarcie rachunków i za instalację systemu bankowości elektronicznej.
  11. Nieobciążanie innymi opłatami i prowizjami nie wymienionymi w specyfikacji.
  12. Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonych jako średnia z ostatnich 10 dni poprzedzających każdy okres obrachunkowy, powiększony o marżę banku. Zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel.
  13. Dopisywanie odsetek od środków zgromadzonych na rachunku do salda w okresach miesięcznych.

  Budżet Gminy Janów Lubelski według stanu na dzień 30.11.2013 r. wynosi: 59 924 834,33 zł.
  - w zakresie dochodów budżetowych: 51 924 834,33 zł.
  - w zakresie wydatków budżetowych: 53 168 101,54 zł.
 4. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w roku 2011 deficytu budżetu gminy w związku z finansowaniem zadań inwestycyjnych
  Zamawiający: Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki
  Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 005 511 zł na okres 5 lat z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego na rok 2011 deficytu budżetu gminy. Zaciągnięty kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie zadań inwestycyjnych roku 2011 oraz sfinansowanie deficytu planowanego do spłaty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego.
  Kredyt powinien być postawiony do dyspozycji Zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.

  okres kredytowania od m-c VIII 2011 r do m-c XII 2016 r
  okres karencji w spłacie kapitału wynosi 12 m-cy od daty wypłaty ostatniej transzy kredytu
  kapitał płatny w okresach kwartalnych ( 16 rat )
  odsetki płatne w okresach kwartalnych ( liczone od kwoty kapitału pozostającego do spłaty)
  prowizja przygotowawcza płatna w dacie wypłaty kredytu
  oprocentowanie zmienne w oparciu o stawkę WIBOR 3M na dzień 30.VI. 2011 r.
  zabezpieczenie kredytu weksel in blanco
  spłata kapitału kredytu z dochodów własnych gminy w następujący sposób:
  2013 - 334 530 zł (3x83 632zł + 1x 83 634zł)
  2014 - 459 624 zł (4x114 906zł)
  2015 - 809 624 zł (4x202 406zł)
  2016 - 401 733 zł (3x100 433zł + 1x100 434zł)
  Oferta powinna zawierać ogólny koszt udzielenia kredytu (kwotowo) - dla potrzeb ujednolicenia oferty dla celów równej konkurencji
 5. Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowane zadań inwestycyjnych przez gminę Chrzanów w roku 2010
  Zamawiający: Gmina Chrzanów, Chrzanów
  Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 400.000,00 PLN (słownie złotych: czterysta tysięcy) z
  przeznaczeniem na finansowanie kosztów zadań inwestycyjnych przez gminę Chrzanów w roku 2010, w szczególności na finansowanie zadania pod nazwą: Zagospodarowanie centrum miejscowości Chrzanów Trzeci i Chrzanów Czwarty, oraz na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2810L Krzemień-Chrzanów-Goraj w m. Chrzanów. Dla potrzeb procedury przetargowej należy przyjąć, że kredyt będzie płatny w jednej transzy. Jednakże zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania kredytu w kilku transzach, zgodnie z jego zapotrzebowaniem z równoczesnym zastrzeżeniem, że maksymalny okres wykorzystania kredytu upływa z dniem 31.12.2010r. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: - Kwota kredytu: 400 000 zł. - Okres kredytowania:- rozpoczęcie: w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy,- zakończenie: 31.03.2017r. (spłata ostatniej raty kredytu). - Karencja w spłacie kredytu w stosunku do kapitału do 30.06.2011r. Spłata kredytu następować będzie w 24 równych ratach (pierwsza rata w kwocie 16.666,59 zł + 23 raty po 16.666,67 zł.) w następujących
  okresach: 1 rata 16 666,59 złotych spłata do dnia 30.06.2011r. 2 rata 16 666,67 złotych spłata do dnia 30.09.2011r. 3 rata 16 666,67 złotych spłata do dnia 31.12.2011r. 4 rata 16 666,59 złotych spłata do dnia 31.03.2012r. 5 rata 16 666,67 złotych spłata do dnia 30.06.2012r. 6 rata 16 666,67 złotych spłata do dnia30.09.2012r. 7 rata 16 666,59 złotych spłata do dnia 31.12.2012r. 8 rata 16 666,67 złotych spłata do dnia 31.03.2013r. 9 rata 16 666,67 złotych spłata do dnia 30.06.2013r. 10 rata 16 666,59 złotych spłata do dnia 30.09.2013r. 11 rata 16 666,59 złotych spłata do dnia 31.12.2013r. 12 rata 16 666,67 złotych spłata do dnia
  31.03.2014r. 13 rata 16 666,67 złotych spłata do dnia 30.06.2014r. 14 rata 16 666,59 złotych spłata do dnia 30.09.2014r. 15 rata 16 666,67 złotych spłata do dnia 31.12.2014r. 16 rata 16 666,67 złotych spłata do dnia 31.03.2015r. 17 rata 16 666,59 złotych spłata do dnia 30.06.2015r. 18 rata 16 666,67 złotych spłata do dnia
  30.09.2015r. 19 rata 16 666,67 złotych spłata do dnia 31.12.2015r. 20 rata 16 666,59 złotych spłata do dnia 31.03.2016r. 21 rata 16 666,59 złotych spłata do dnia 30.06.2016r. 22 rata 16 666,67 złotych spłata do dnia 30.09.2016r. 23 rata 16 666,67 złotych spłata do dnia 31.12.2016r. 24 rata 16 666,59 złotych spłata do dnia
  31.03.2017r. - W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu, przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. - Spłata rat odsetkowych będzie następowała w terminach kwartalnych na koniec miesiąca kończącego kwartał. Odsetki naliczane będą kwartalnie, od faktycznie wykorzystanych środków.
 6. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek
  Zamawiający: Gmina Janów Lubelski, Janów Lubelski
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek.
  1. Charakterystyka kredytu:
  a) kredyt obrotowy - 1 000 000 zł,
  b) okres kredytowania - od 15.11.2009 r. do 31.12.2011 r.,
  c) uruchomienie kredytu - jednorazowo 15.11.2009 r.,
  d) spłata kapitału kredytu w złotych polskich będzie następowała od 15.09.2010 r.
  do 31.12.2011 r., w czterech ratach /4 x 250 000,00 zł/, płatnych w następujących terminach: 15.09.2010 r., 15.11.2010 r., 31.08.2011 r. oraz 31.12.2011 r.,
  e) w przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu, przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty,
  f) spłata rat odsetkowych będzie następowała w terminach kwartalnych na koniec miesiąca kończącego kwartał; odsetki naliczane będą miesięcznie, od faktycznie wykorzystanych środków; do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku; pierwsza płatność odsetek w dniu 31.12.2009 r.;
  g) rzeczywiste koszty obsługi kredytu będzie stanowić:
  oprocentowanie kredytu: zmienne, obliczane dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o trzymiesięczny wskaźnik WIBOR z 20 dnia ostatniego miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowania, powiększony o marżę określoną w ofercie, wyrażoną w punktach procentowych (dwa miejsca po przecinku), niezmienną w okresie obowiązywania umowy.
  h) Zamawiający zastrzega możliwość spłaty kapitału przed upływem terminu kredytowania, tj. przed 31.12.2011 r.; wcześniejsze spłacenie kapitału wymaga uprzednio powia¬domienia Wykonawcy (banku) i spowoduje zmniejszenie ilości i wysokości rat odsetkowych, nie spowoduje również dodatkowych opłat,
  i) zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco.
 7. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 700 000,00 zł na spłatę zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych
  Zamawiający: Gmina Godziszów, Godziszów
  zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 700.000,00 zł na okres do 5 lat z roczną karencją spłaty z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych.
 8. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych
  Zamawiający: Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki
  Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 846 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego na rok 2009 deficytu budżetu gminy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych
  pn.
  1.Odbudowa drogi gminnej Wola Potocka - Potok Wielki - Potok Stany oraz drogi Potok Wielki - Do Cmentarza - Potok Stany Kolonia kwota 320 000 zł
  2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maliniec - Osówek kwota 526 000 zł.

Inne osoby dla Wieczorek Anna (76 osób):