Kogo reprezentuje osoba

Wieczorek Beata

w KRS

Beata Wieczorek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Beata
Nazwisko:Wieczorek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1973 r., wiek 46 lat
Miejscowości:Malanów (Wielkopolskie)
Przetargi:25 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bartosik Katarzyna, Błaszczyk Jan, Cajdler Jolanta, Cieślak Iwona, Cupryn Agnieszka, Ćwiklińska Małgorzata, Dolińska Monika, Dzieciątkowski Jacek, Fornalczyk Iwona, Gawrońska Bożena, Gałęski Kazimierz, Gebler Piotr, Gibasiewicz Teresa, Gidelski Zbigniew, Gruszczyński Paweł, Gryglewska Dorota, Jakubowska Wioletta, Jasińska Janina, Jaszczura Marian Zygmunt, Jesionek Daniela, Jesiołowski Bolesław, Józefiak Cecylia, Kaczewiak Mariola, Kaczorowska Agnieszka Sylwia, Kowalski Jerzy, Kołodziejczyk Krzysztof, Kroma Barbara, Lament Beata, Maciejewska Ewa, Maciejewski Józef Wojciech, Marczak Antoni Wojciech, Marczak Monika, Michalak Ryszard, Miling Romuald, Młodziński Sławomir, Niżyńska Renata, Ochocka Marianna, Ochocki Józef, Parada Agnieszka, Piąstka Grażyna, Pilarska Czesława, Pilarska Halina Maria, Pszczoła Stanisława, Ptasińska Katarzyna, Pławińska Kinga, Raszewska Dorota, Smolińska Joanna, Stachowiak Marcin, Stasikowski Czesław, Stefańska Magdalena, Świątczak Jadwiga, Sylwestrzak Sylwia, Sylwestrzak Zdzisław, Szczeciński Jan, Szczepaniak Monika, Szypowska Magdalena, Tygielski Jan Jędrzej, Ugorna Aneta, Urbaniak Mieczysław, Walczak Ewelina, Wielgosz Henryk, Wiktorska Bogusława, Wójcik Anna, Zielińska Jadwiga, Zientek Izabela, Łukasik Lucjan Stanisław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Tomczyk Lucjan Marcin

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bartosik Katarzyna, Błaszczyk Jan, Cajdler Jolanta, Cieślak Iwona, Cupryn Agnieszka, Ćwiklińska Małgorzata, Dolińska Monika, Dzieciątkowski Jacek, Fornalczyk Iwona, Gawrońska Bożena, Gałęski Kazimierz, Gebler Piotr, Gibasiewicz Teresa, Gidelski Zbigniew, Gruszczyński Paweł, Gryglewska Dorota, Jakubowska Wioletta, Jasińska Janina, Jaszczura Marian Zygmunt, Jesionek Daniela, Jesiołowski Bolesław, Józefiak Cecylia, Kaczewiak Mariola, Kaczorowska Agnieszka Sylwia, Kowalski Jerzy, Kołodziejczyk Krzysztof, Kroma Barbara, Lament Beata, Maciejewska Ewa, Maciejewski Józef Wojciech, Marczak Antoni Wojciech, Marczak Monika, Michalak Ryszard, Miling Romuald, Młodziński Sławomir, Niżyńska Renata, Ochocka Marianna, Ochocki Józef, Parada Agnieszka, Piąstka Grażyna, Pilarska Czesława, Pilarska Halina Maria, Pszczoła Stanisława, Ptasińska Katarzyna, Pławińska Kinga, Raszewska Dorota, Smolińska Joanna, Stachowiak Marcin, Stasikowski Czesław, Stefańska Magdalena, Świątczak Jadwiga, Sylwestrzak Sylwia, Sylwestrzak Zdzisław, Szczeciński Jan, Szczepaniak Monika, Szypowska Magdalena, Tygielski Jan Jędrzej, Ugorna Aneta, Urbaniak Mieczysław, Walczak Ewelina, Wielgosz Henryk, Wiktorska Bogusława, Wójcik Anna, Zielińska Jadwiga, Zientek Izabela, Łukasik Lucjan Stanisław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Tomczyk Lucjan Marcin

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Poddębicach, Poddębice − KRS 0000039404
 2. Fundacja Przyjaciół Ziemi Turkowskiej Pomocna Dłoń, Turek − KRS 0000056939
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Uniejów − KRS 0000002809
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Kamieniu, Kamień − KRS 0000202781
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Kowalach Pańskich, Kowale Pańskie - Kolonia − KRS 0000165566
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Miłaczewie, Miłaczew − KRS 0000007072
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Polichnie, Polichno − KRS 0000054359
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Potworowie, Potworów − KRS 0000267557
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Wyszynie, Wyszyna − KRS 0000046563
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Zagorzynie, Zagorzyn − KRS 0000050355
 11. Rejonowy Bank Spółdzielczy W Malanowie, Malanów − KRS 0000142978
 12. Robibau Sp. Z O.O., Konin − KRS 0000481932
 13. Roxpol Sp. Z O.O., Konin − KRS 0000171912
 14. Semgaz Plus Sp. Z O.O., Konin − KRS 0000170431
 15. Spółdzielczy Zakład Usługowy W Przykonie, Przykona − KRS 0000174371
 16. Stowarzyszenie Emerytów, Malanów − KRS 0000318383
 17. Stowarzyszenie Lepsza Gmina, Dobra − KRS 0000207066
 18. Turkowskie Towarzystwo Chóralne, Turek − KRS 0000047390

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bio-rol Sp. Z O.O., Skrzypnia − KRS 0000273454
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Cekowie, Ceków − KRS 0000023666
 3. Golmar Sp. Z O.O., Bierzmo − KRS 0000091648
 4. Gospodarstwo Rolne Chylin Sp. Z O.O., Chylin − KRS 0000282224
 5. Kerria Piórkowski Sp. J., Koło − KRS 0000269789
 6. Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Koło − KRS 0000128327
 7. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Kalisz − KRS 0000097390
 8. Sam Sp. Z O.O., Kraśnica-kolonia − KRS 0000490982
 9. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Cekowie, Ceków Kolonia − KRS 0000182344
 10. Turecka Izba Gospodarcza, Turek − KRS 0000020776

Powiązane przetargi (25 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu złotowego w wysokości 600 000,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę zaciągniętych kredytów
  Zamawiający: Gmina Krzymów, Krzymów
  3.1.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego, w kwocie 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych), na okres od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2023 roku. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 31.12.2016 r. 3.1.2. Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 3.1.3. Termin uruchomienia kredytu nastąpi jednorazowo, w wysokości 600 000,00 zł, w ciągu ………. dnia/dni od daty złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnej dyspozycji o uruchomienie kredytu za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną. Uwaga: dla celów porównania ofert do obliczenia ceny oferty należy przyjąć, że kredyt zostanie uruchomiony w pełnej wysokości w dniu 13.12.2016 r. 3.1.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części kredytu, niewykorzystania przyznanego kredytu w pełnej wysokości oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 3.1.5. W przypadku zmniejszenia kwoty kredytu, będącego następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, sporządzony zostanie aneks do umowy kredytowej. 3.1.6. Spłata kapitału w 48 ratach miesięcznych, w następujących terminach i kwotach: a) 2016 – okres karencji; b) 2017 – okres karencji; c) 2018 – okres karencji; d) 2019 – okres karencji; e) 2020 – styczeń do grudnia 12 rat po 10.000 zł f) 2021 – styczeń do grudnia 12 rat po 20.000 zł g) 2022 – styczeń do grudnia 12 rat po 10.000 zł h) 2023 – styczeń do grudnia 12 rat po 10.000 zł i) rozpoczęcie spłaty: 31.01.2020 r., j) zakończenie: 31.12.2023r., k) zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 3M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia czy zmiany, 3.1.7. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, bez karencji. Odsetki naliczane będą od kwoty rzeczywistego zadłużenia w trakcie miesiąca – na ostatni dzień miesiąca. Bank każdorazowo powiadomi Zamawiającego o wysokości naliczonych odsetek najpóźniej na 3 dni robocze przed datą spłaty odsetek. 3.1.8. Spłata kredytu oraz odsetek może wypadać wyłącznie w dzień roboczy dla Banku. W przypadku kiedy termin spłaty przypadać będzie na dzień wolny od pracy należy przyjąć następny dzień roboczy po tym dniu. 3.1.9. Forma kredytu: kredyt udostępniony poprzez przelanie na rachunek bieżący, tj.: Bank Spółdzielczy w Koninie nr konta 88 8530 0000 0000 5151 2000 0001 3.1.10. Oprocentowanie kredytu określone w oparciu o stopę referencyjną WIBOR 3M plus marża banku (dodatnia lub ujemna). O każdej zmianie oprocentowania wynikającej ze zmiany stopy referencyjnej WIBOR 3M, bank powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej z podaniem terminu, od którego zmiana będzie obowiązywała. Do obliczenia ceny, prosimy o przyjęcie stawki WIBOR 3M z 17 listopada 2016 roku w wysokości 1,73%, 3.1.11. Spłata kredytu będzie zabezpieczona w następujący sposób: a) Weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową. 3.1.12. Kredyt nie może być obciążony innymi kosztami niż wymienione w SIWZ. Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem opłat i prowizji, które będą ustalone w umowie. 3.1.13. Zamawiający informuje, że wykonawcy powinni przyjąć do obliczenia ceny udzielenia kredytu rzeczywista liczbę dni występujących w danym roku (365 – 366). 3.1.14. Zamawiający potwierdza zgodę w postaci kontrasygnaty Skarbnika Gminy pod treścią umowy kredytowej. 3.1.15. Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy, które zostanie doręczone osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem nie później niż na 7 dni przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu. 3.1.16. W przypadku dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu lub jego całości Wykonawca dokona rekalkulacji odsetek za okres obrachunkowy, w którym nastąpiła spłata i poinformuje pisemnie Zamawiającego o wysokości odsetek za bieżący okres obrachunkowy w ciągu dwóch dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego powiadomienia o wcześniejszej spłacie. 3.1.17. W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu, Strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy. 3.1.18. Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany terminu spłaty kredytu na podstawie pisemnej informacji i przedstawieniu nowego harmonogramu spłat, bez dodatkowych opłat i prowizji, z zastrzeżeniem, że nie może zostać przekroczony ostateczny termin spłaty kredytu 3.1.19. Kwota spłaconego kredytu ani kwota przedterminowo spłacona nie podlega ponownemu wykorzystaniu. 3.2. Dokumenty i informacje przydatne dla Wykonawcy przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego, tj.: 3.2.1. Uchwała budżetowa Rady Gminy Krzymów na rok 2016 wraz z załącznikami – dostępna na stronie http://www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/?a=2671 3.2.2. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019, zwana dalej WPF, zawierająca prognozę kwoty długu i spłat na rok 2016 i lata następne – dostępne na stronie internetowej http://www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/?a=2669; 3.2.3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu – stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 3.3. Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: Realizacja niniejszego zamówienia nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, gdyż brak jest czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.).
 2. Obsługa bankowa budżetu Gminy Uniejów oraz jednostek organizacyjnych Gminy.
  Zamawiający: Gmina Uniejów, Uniejów
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej obsłudze bankowej budżetu Gminy Uniejów, oraz jej jednostek organizacyjnych. Zamówieniem niniejszym objęty jest rachunek budżetu Gminy oraz wszystkie rachunki prowadzone przez jednostki podległe budżetowi gminy tj.Urząd Miasta w Uniejowie, Miejsko-Gminny ośrodek Pomocy Społecznej,Zespół Szkół w Uniejowie, Szkoła Podstawowa w Wieleninie, Szkoła Podstawowa w Wilamowie, Miejskie Przedszkole w Uniejowie, Energetyka Uniejów, każdorazowo nowo tworzona jednostka organizacyjna Gminy oraz rachunki pomocnicze, rachunki funduszy celowych, specjalnych oraz rachunki związane z obsługą środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej oraz każdorazowo nowo otwarty rachunek, którego konieczność utworzenia powstanie po stronie zamawiającego, w trakcie obowiązywania umowy.Przedmiot zamówienia winien obejmować: Otwarcie i prowadzenie oprocentowanego rachunku bieżącego i oprocentowanych rachunków pomocniczych obejmujących budżet Gminy Uniejów i jednostki organizacyjne Gminy, Możliwość otwarcia i prowadzenia innych oprocentowanych rachunków bieżących i pomocniczych, rachunków funduszy celowych, specjalnych, oraz rachunków związanych z obsługą środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej oraz każdorazowo nowo otwarte rachunki, których konieczność utworzenia powstanie po stronie zamawiającego, w trakcie obowiązywania umowy, Potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, Realizacja poleceń przelewów krajowych i zagranicznych, Przyjmowanie wpłat gotówkowych, Realizacja wypłat gotówkowych, Wydawanie czeków, na wniosek zamawiającego, Sporządzanie dziennych wyciągów bankowych ze wszystkich prowadzonych rachunków wraz ze wszystkimi załącznikami i ich udostępnianie przez bank w wersji papierowej. Wyciągi muszą identyfikować dokonane operacje i stwierdzać saldo otwarcia i zamknięcia rachunków, Zabezpieczenie dowozu i odbioru gotówki przez bank na żądanie Zamawiającego, Likwidacja rachunków bankowych na pisemny wniosek Zamawiającego, Udzielanie informacji o saldzie rachunków telefonicznie, Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach oraz innych opinii i zaświadczeń, na wniosek zamawiającego, Udzielanie poręczeń i pełnomocnictw, Wydawanie historii rachunków, na wniosek zamawiającego, Potwierdzanie sald prowadzonych rachunków bankowych na koniec roku kalendarzowego oraz na żądanie Zamawiającego, Przechowywanie depozytów, Zapewnienie możliwości elektronicznego bezpłatnego systemu obsługi bankowej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa /instalacja systemu, obsługa systemu, przeszkolenia pracowników, Portfel na pieniądze wpłaty zamknięte- obsługa poza kolejnością w bezpiecznej kopercie lub pakiecie, otwarcie koperty przez bank komisarycznie i komisaryczne przeliczenie gotówki, Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych na lokatach typu OVERNIGHT, pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego, zgromadzone odsetki będą przekazywane codziennie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy, Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym na lokatach tygodniowych, miesięcznych, przyjmowanie lokat następować będzie według odrębnych umów, Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości określonej corocznie upoważnieniem w uchwałach budżetowych. Udzielenie niniejszego kredytu następować będzie po przedłożeniu przez zamawiającego wniosku wraz z dokumentami wymaganymi przez bank do oceny zdolności kredytowej oraz po uzgodnieniu formy zabezpieczenia kredytu. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat z tytułu:Otwarcia rachunków bankowych. Potwierdzenia otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych.Realizacji poleceń przelewów wewnątrzbankowych między rachunkami w tym samym banku. Sporządzania dziennych wyciągów bankowych ze wszystkich prowadzonych rachunków wraz ze wszystkimi załącznikami i ich udostępnianie przez bank w wersji papierowej. Wyciągi muszą identyfikować dokonane operacje i stwierdzać saldo otwarcia i zamknięcia rachunków.Zabezpieczenia dowozu i odbioru gotówki przez bank na żądanie Zamawiającego. Likwidacji rachunków bankowych na pisemny wniosek Zamawiającego. Udzielania informacji o saldzie rachunków telefonicznie.Wydawania opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach oraz innych opinii i zaświadczeń, na wniosek zamawiającego. Udzielania poręczeń i pełnomocnictw. Wydawania historii rachunków, na wniosek zamawiającego.Potwierdzania sald prowadzonych rachunków bankowych na koniec roku kalendarzowego oraz na żądanie Zamawiającego. Przechowywania depozytów.Zapewnienie możliwości elektronicznego bezpłatnego systemu obsługi bankowej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa instalacja niezbędnego oprogramowania i jego aktualizacji, świadczenie serwisu oprogramowania, przeszkolenia pracowników. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych - środki zdeponowane na rachunkach bankowych zostaną przez Bank oprocentowane, bez względu na wysokość środków na rachunkach a kapitalizacja odsetek następować będzie na koniec każdego miesiąca. Wysokość oprocentowania należy podawać wg stawki WIBID 1 M. wyliczonej jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który naliczane jest oprocentowanie, powiększonej o stałą marżę banku. Dla uzyskania porównania ofert proszę podać oprocentowanie w oparciu o WIBID 1M na dzień 14 stycznia 2016 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych również w innych bankach, niż bank wybrany w ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ewentualne gromadzenie środków na lokatach terminowych odbywać się będzie według dyspozycji Zamawiającego. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie. Możliwość składania przynajmniej do godziny 15.00 poleceń przelewu do innych banków, których realizacja nastąpi w tym samym dniu, a środki wpłyną na rachunek beneficjenta najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonaniu transakcji. Możliwość dokonywania wpłat gotówkowych przez Zamawiającego przynajmniej do godziny 15.00.Wykonawca musi posiadać na terenie miasta Uniejów placówkę bankową filie.Wysokość prowizji i opłat, współczynników określonych w formularzu ofertowym nie będą ulegały zmianom w trakcie trwania umowy. Z tytułu wykonywania przez bank innych czynności niż wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Bank nie będzie pobierał opłat. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia kredytu w rachunku bieżącym do wysokości kwoty 5 000 000,00 zł. słownie: pięć milionów złotych 00/100 w 2016 roku w następnych latach zgodnie z uchwałą budżetową. Kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy. Oferta złożona w niniejszym postępowaniu w zakresie udzielenia kredytu w rachunku bieżącym będzie wiążąca dla wniosku o udzielenie przedmiotowego kredytu w 2016 r. Kredyt udostępniany będzie na wniosek Zamawiającego o udzielenie kredytu w danym roku kalendarzowym, a uruchomienie następować będzie automatycznie do wysokości powstałego debetu na rachunku bieżącym, jednakże w kwocie nie wyższej niż określono we wniosku. Oprocentowanie kredytu określone zostanie w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 1M, obowiązującą w dniu uruchomienia kredytu, powiększoną o marżę banku. Wysokość marży oprocentowanie, prowizje i opłaty banku będzie podlegać negocjacji w momencie każdorazowego składania wniosku za wyjątkiem kredytu zaciąganego w roku 2016.Dla uzyskania porównania ofert proszę podać oprocentowanie w oparciu o WIBOR 1M na dzień 14 stycznia 2016 r. Spłata kredytu następować będzie automatycznie, na koniec dnia, z bieżących wpływów na rachunek bieżący. Każda spłata całości lub części kredytu da Zamawiającemu możliwość ponownego zadłużenia się w ciężar rachunku, do wysokości przyznanego limitu. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą miesięcznie i będą należne bankowi w ostatnim dniu miesiąca.Odsetki naliczane będą od rzeczywistego salda zadłużenia kredytowego, przy założeniu, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365/366 dni. Rzeczywiste saldo zadłużenia stanowi ujemne debetowe saldo na rachunku bieżącym budżetu gminy. Wykonawca nie pobierze prowizji od kredytu w rachunku bieżącym.Zamawiający dopuszcza zastosowanie prawnych zabezpieczeń spłaty udzielonego kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.
 3. USŁUGA UDZIELENIA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 300.000,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Kawęczyn, Kawęczyn
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi dotyczącej udzielenia długoterminowego inwestycyjnego kredytu bankowego w wysokości 300.000,00 zł (słownie trzysta tysięcy złotych zero groszy) wraz z odsetkami i innymi kosztami udzielenia tego kredytu. Przedmiotowy kredyt będzie do dyspozycji Zamawiającego z chwilą zawarcia umowy. Uruchamianie przedmiotowego kredytu ma nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego złożony do Wykonawcy. Odsetki są naliczane i podlegają spłacie w okresach kwartalnych od faktycznego stanu zadłużenia z tytułu niniejszego kredytu, począwszy od dnia 31 marca 2016 r. Kredyt spłacany będzie w systemie rat stałych . Kwota kredytu: 300.000,00 zł.
  Maksymalna wartość odsetek, prowizji i innych kosztów obliczona na dzień 30.11.2015 r. przy następujących założeniach:
  - okres kredytowania 8 lat (32 raty)
  - wskaźnik WIBOR 1M na dzień 30.11.2015r równy 1,67%
  - marża banku równa 1,50% (marża stała w całym okresie kredytowania)
  - prowizja równa 1,0%
  - spłata metodą rat stałych
  Okres kredytowania: 8 lat.
  Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.
  Spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała w ratach kwartalnych płatnych do ostatniego dnia roboczego ostatniego miesiąca danego kwartału kalendarzowego, w terminach i kwotach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 8). Spłata odsetek będzie następowała w terminach kwartalnych określonych we wzorze umowy, lecz nie wcześniej jak w dacie pierwszej raty kapitałowej określonej w harmonogramie spłaty wymienionym we wzorze umowy (załącznik nr 8). Dla ujednolicenia zasad naliczania odsetek przyjmuje się wysokość stawki WIBOR 1M na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczenia odsetek. W przypadku braku notowań dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek do wyliczenia stopy oprocentowania stosuje się notowania dla dnia poprzedniego, w którym było notowanie danej stawki WIBOR 1M. Marża banku nie może przekroczyć 1 % kwoty kredytu. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco kontrasygnata skarbnika zostanie umieszczona na deklaracji wekslowej i umowie.
  Kredyt w kwocie 300.000,00 zł stanowi źródło sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Kawęczyn zaplanowanych do realizacji w roku 2015. Zgodnie z wykazem wydatków majątkowych który stanowi załącznik nr 3 do uchwały budżetowej nr III/17/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.12.2014 r. ze zmianami do realizacji w roku 2015 przyjęto między innymi poniżej wyszczególnione inwestycje, które wymagają sfinansowania oprócz środków własnych kredytu bankowego:
  1. Rozbudowa Urzędu Gminy w Kawęczynie
  2. Przebudowa drogi gminnej w Kowalach Pańskich
  3. Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla jednostki OSP Kowale Pańskie
  Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej oraz opracowania własnych informacji
  przez Kredytodawcę Zamawiający dołącza do Specyfikacji następujące dokumenty finansowe- które stanowią załącznik nr 9 do SIWZ :
  - sprawozdanie Rb - NDS o nadwyżce i deficycie za rok 2013,2014 oraz I, II i III kwartał 2015 r.
  - sprawozdanie Rb - Z o zobowiązaniach za rok 2013, 2014 oraz I, II i III kwartał 2015 r.
  - sprawozdanie Rb - UZ roczne uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za rok 2013,2014.
  - opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn - za rok 2013, 2014 oraz I półrocze 2015 r.
 4. Udzielenie długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych przez Powiat Poddębicki zobowiązań z tytułu kredytów oraz pokrycie deficytu
  Zamawiający: Powiat Poddębicki w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Poddębicach, Poddębice
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych przez Powiat Poddębicki zobowiązań z tytułu kredytów oraz pokrycia deficytu.
  2.Kwota kredytu - 1 810 293,00 zł (słownie: jeden milion osiemset dziesięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100)
  3.Okres kredytowania - Zamawiający zobowiązuje się spłacić kredyt wraz z odsetkami do dnia 31.12.2025 r.
  4.Okres karencji w spłacie kapitału - do dnia 31.12.2015 r.
  5.Początek spłaty kapitału - od dnia 31.01.2016 r.
  6.Spłata kapitału w złotych polskich, w ratach miesięcznych, w wysokości określonej w terminarzu spłat stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie do ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca.
  7.Spłata kredytu i odsetek nastąpi z dochodów własnych Powiatu Poddębickiego
  8.Odsetki naliczane będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych od aktualnego stanu zadłużenia, płatne do ostatniego dnia kalendarzowego następnego miesiąca. Zamawiający dopuszcza powiadomienie o wysokości naliczonych odsetek za pomocą poczty elektronicznej, potwierdzonego niezwłocznie na piśmie.
  9.Planowane uruchomienie kredytu w następujących terminach: do 31.12.2015 r. - kwota transzy kredytu - 1810293,00 zł
  10.Zamawiający zastrzega, iż planowane uruchomienie transzy kredytu może ulec zmianie.
  11.Zamawiający zastrzega, iż łączna kwota uruchomionego kredytu nie może być mniejsza od kwoty 1 810 293,00 zł.
  12.Zamawiający zastrzega, że terminy spłaty kredytu i wysokość poszczególnych rat kredytu mogą ulec zmianie bez pobierania przez Bank dodatkowych opłat.
  13.Zabezpieczenie kredytu w formie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  14.Koszty obsługi kredytu, cenę ofertową stanowi suma rat odsetkowych (obliczone w oparciu o stawkę WIBOR 3 M liczoną jako średnia arytmetyczna stawek WIBOR 3M z dnia 26 maja 2015 (opublikowaną w dniu 28 maja 2015 r.), wynoszącą 1,68 procent powiększoną o marżę banku.
  15.Kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej ustalonej jako suma stawki WIBOR 3M (wyliczonej jako średnia arytmetyczna stawek obowiązujących w okresie od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca) i marży banku.
  16.Marża Banku nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy kredytowej, natomiast stawka WIBOR 3M przyjmowana do wyliczenia oprocentowania kredytu jest stawką liczoną jako średnia arytmetyczna stawki WIBOR 3M miesięcznych złotówkowych depozytów międzybankowych w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, za który naliczane są odsetki. Średnią arytmetyczną stawkę WIBOR 3M należy liczyć do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest większa od 5 zaokrągleniu w górę podlega druga cyfra, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub mniejsza od 5, druga cyfra nie ulega zmianie.
  17.Przy wyliczeniu odsetek od kredytu stosowany będzie kalendarz rzeczywisty (tj. rzeczywista liczba dni w miesiącu i rzeczywista liczba dni w roku).
  18.Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty kredytu w całości bądź w części, bez dodatkowych opłat.
  19.W przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub odsetek przypadać będzie na dzień wolny od pracy to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
  20.Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że:
  1)zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń społecznych regulowane są terminowo,
  2)zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek w bankach i innych instytucjach regulowane są terminowo,
  3)nie posiada zobowiązań spornych wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  4)nie jest objęty ugodą zawartą z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
  5)posiadane rachunki bankowe są wolne od zajęć egzekucyjnych.
  21.Wspólny słownik zamówień: CPV 66.11.30.00-5 usługi udzielenia kredytu
  22.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  23.Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających.
  24.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
  25.Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
  26.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
  27.Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
  28.Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału podwykonawców.
  29.Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacja niniejszego zamówienia publicznego - złoty polski PLN.
  30.Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego.
  Zamawiający nie udzieli zaliczek na poczet wykonania zamówienia o których mowa w art. 151 a ustawy Pzp.
 5. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 600 000,00 zł.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Kazimierz Biskupi
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 600 000,00 zł.
  2. Uruchomienie kredytu nastąpi w dniu podpisania umowy.
  3. Dla potrzeb obliczenia ceny oferty należy przyjąć datę uruchomienia kredytu na dzień 10.12.2014 r.
  4. Dopuszcza się składanie dyspozycji uruchomienia kredytu na podstawie odrębnej
  dyspozycji wg wzoru obowiązującego u Wykonawcy, który uzyska zamówienie.
  5. Spłata rat kredytu nastąpi w latach 2016 - 2020 w ratach kwartalnych na ostatni dzień miesiąca kończącego kwartał.
  Przewidujemy karencję w spłacie kredytu do dnia 30 marca 2016 r.
  Spłata odsetek nastąpi w latach 2014-2020 w ratach kwartalnych na dzień 30-go każdego miesiąca kończącego kwartał poczynając od 31.03.2015 r.
  Spłata rat kredytu nastąpi po okresie karencji i rozpocznie się od dnia 31.03.2016 r. do dnia
  31.12.2020 r. w 20 ratach kwartalnych płatnych do ostatniego dnia miesiąca kończącego
  kwartał (tj. 31 marzec, 30 czerwiec, 31 grudzień) po 30 000,00 zł.
  6. Spłata kredytu oraz odsetek może przypadać wyłącznie w dzień roboczy dla Banku.
  W przypadku kiedy termin spłaty przypadać będzie na dzień wolny od pracy należy przyjąć
  następny dzień roboczy po tym dniu.
  7. Oprocentowanie na bazie zmiennej stawki WIBOR 1 M (obowiązującej na 25-go dnia
  miesiąca przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego) oraz marży banku.
  Wykonawca zobowiązany jest podać wysokość marży w procentach. Dla celów
  porównywalności cenowej ofert oprocentowanie należy liczyć na podstawie notowań
  WIBOR 1 M z dnia 25.10.2014 r. 27.10.2014
  8. Wysokość jednorazowej prowizji od udzielonego kredytu Wykonawca zobowiązany jest
  podać w procentach. Prowizja będzie płatna w terminie uruchomienia kredytu.
  9. Zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową - do
  wysokości zobowiązania.
  Weksel in blanco oraz deklaracja wekslowa jest kontrasygnowana przez Skarbnika
  Gminy.
  10. W przypadku braku spłaty kredytu Bank ma prawo wystawić bankowy tytuł egzekucyjny
  na kwotę nie wyższą niż aktualne zadłużenie z tytułu kapitału powiększone o odsetki,
  odsetki karne i koszty windykacji.
  11. Kredyt będzie wykorzystany na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.
  12. Nie przewiduje się innych kosztów związanych z obsługą kredytu.
  13.Oferta powinna dotyczyć wykonania wszystkich czynności wynikających z realizacji
  przedmiotu zamówienia.
  14. Oferowana cena netto musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki
  przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cenę oferty należy
  podać w % ( w stosunku procentowym do wartości kredytu). Podanie ceny w inny sposób,
  niż przewidziany niniejszą specyfikacją spowoduje odrzucenie oferty.
  15.Jeżeli Wykonawca nie będzie pobierał opłat za którąkolwiek usługę wyszczególnioną
  w formularzu ofertowym, winien w tej pozycji wpisać cyfrę 0.
  16. Pozostawienie bez wypełnienia jakiejkolwiek pozycji skutkuje odrzuceniem oferty.
  17. Na stronie internetowej Zamawiającego: www.kazimierz-biskupi.pl są zamieszczone
  dokumenty i informacje przydatne dla Wykonawcy przy ubieganiu się o udzielenie
  zamówienia publicznego, takie jak m. in.:
  - Uchwała budżetowa Rady Gminy Kazimierz Biskupi
  - Prognoza spłaty długu na kolejne lata,
  - Informacje dotyczące stanu mienia komunalnego - jego wartości,
  - Statut Gminy Kazimierz Biskupi,
  - Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu.
 6. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego do kwoty 500.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 roku
  Zamawiający: Gmina Przygodzice, Przygodzice
  Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego do kwoty 500.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 roku 1. Kwota udzielonego kredytu: do wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Przygodzice w 2014 r. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat i prowizji. 3. Zaciągnięty kredyt zostanie wykorzystany na finansowanie wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2014 roku. 4. Kredyt zostanie przeznaczony na poczet płatności przyszłych lub kosztów już poniesionych. 5. Wymagane jest udostępnienie kredytu od dnia zawarcia umowy. Wypłata kredytu nastąpi w transzy/-ach na podstawie dyspozycji uruchomienia transz/-y. Celowość wydatkowania środków z kredytu na pokrycie wydatków majątkowych, na żądanie Wykonawcy, zostanie potwierdzona przedłożonymi kopiami faktur wraz z potwierdzeniem zapłaty. 6. Szacunkowa wysokość i termin uruchomienia transzy, niezbędny do opracowania porównywalnych ofert: 15.12.2014 r. - do wysokości 500.000,00 zł 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości wypłacanych transz, wysokości transz kredytu i terminu ich uruchomienia bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat i prowizji. 8. Sposób uruchomienia środków - na rachunek bankowy Zamawiającego. 9. Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę banku. 10. Maksymalna wysokość jednorazowej prowizji z tytułu udzielenia kredytu akceptowana przez Zamawiającego wynosi 0,2% 11. Okres kredytowania - do 31.12.2023 r. 12. Karencja spłaty rat kapitałowych kredytu: pierwsza rata kapitału płatna w terminie 31.03.2016 r. a ostatnia w terminie 31.12.2023 r. Spłata kapitału w równych ratach w okresach kwartalnych - raty kredytu płatne na dzień 31.03., 30.06., 30.09., 31.12. danego roku w wysokości 15.625,00 zł 13. Odsetki będą naliczane i opłacane miesięcznie tylko od kapitału niespłaconego, odsetki płatne na ostatni dzień danego miesiąca - pierwsza płatność w terminie ostatniego dnia miesiąca, w którym uruchomiono kredyt a ostatnia w terminie 31.12.2023 r. 14. Oprocentowanie zmienne w oparciu o wskaźnik WIBOR 1M i stałą marżę banku. 15. Akceptowana przez Zamawiającego forma zabezpieczenia kredytu - weksel in blanco. 16. Umowa musi przewidywać możliwość przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji. 17. Wykonawca nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w SIWZ i przedstawionymi w ofercie
 7. Udzielenie długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych przez Powiat Poddębicki zobowiązań z tytułu kredytów oraz pokrycie deficytu
  Zamawiający: Powiat Poddębicki w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Poddębicach, Poddębice
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych przez Powiat Poddębicki zobowiązań z tytułu kredytów oraz pokrycia deficytu.
  2.Kwota kredytu - 773 700,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych 00/100)
  3.Okres kredytowania - Zamawiający zobowiązuje się spłacić kredyt wraz z odsetkami do dnia 31.12.2024 r.
  4.Okres karencji w spłacie kapitału - do dnia 31.12.2014 r.
  5.Początek spłaty kapitału - od dnia 31.01.2015 r.
  6.Spłata kapitału w złotych polskich, w ratach miesięcznych, w wysokości określonej w terminarzu spłat stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie do ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca.
  7.Spłata kredytu i odsetek nastąpi z dochodów własnych Powiatu Poddębickiego
  8.Odsetki naliczane będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych od aktualnego stanu zadłużenia, płatne do ostatniego dnia kalendarzowego następnego miesiąca. Zamawiający dopuszcza powiadomienie o wysokości naliczonych odsetek za pomocą poczty elektronicznej, potwierdzonego niezwłocznie na piśmie.
  9.Planowane uruchomienie kredytu w następujących terminach: do dnia 31.10.2014 r. - kwota transzy kredytu - 773 700,00 zł
  10.Zamawiający zastrzega, iż planowane uruchomienie transzy kredytu może ulec zmianie.
  11.Zamawiający zastrzega, iż łączna kwota uruchomionego kredytu nie może być mniejsza od kwoty 773 700,00 zł.
  12.Zamawiający zastrzega, że terminy spłaty kredytu i wysokość poszczególnych rat kredytu mogą ulec zmianie bez pobierania przez Bank dodatkowych opłat.
  13.Zabezpieczenie kredytu w formie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  14.Koszty obsługi kredytu, cenę ofertową stanowią:
  1) prowizja od uruchomienia kredytu płatna od uruchamianej transzy kredytu w momencie uruchomienia transzy.
  2) suma odsetek od kredytu w okresie kredytowania.
  15.Kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej ustalonej jako suma stawki WIBOR 3M (wyliczonej jako średnia arytmetyczna stawek obowiązujących w okresie od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca) i marży banku.
  16.Marża Banku nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy kredytowej, natomiast stawka WIBOR 3M przyjmowana do wyliczenia oprocentowania kredytu jest stawką liczoną jako średnia arytmetyczna stawki WIBOR 3M miesięcznych złotówkowych depozytów międzybankowych w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, za który naliczane są odsetki. Średnią arytmetyczną stawkę WIBOR 3M należy liczyć do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest większa od 5 zaokrągleniu w górę podlega druga cyfra, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub mniejsza od 5, druga cyfra nie ulega zmianie.
  17.Przy wyliczeniu odsetek od kredytu stosowany będzie kalendarz rzeczywisty (tj. rzeczywista liczba dni w miesiącu i rzeczywista liczba dni w roku).
  18.Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty kredytu w całości bądź w części, bez dodatkowych opłat.
  19.W przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub odsetek przypadać będzie na dzień wolny od pracy to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
  20.Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że:
  1) zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń społecznych regulowane są terminowo,
  2) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek w bankach i innych instytucjach regulowane są terminowo,
  3) nie posiada zobowiązań spornych wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  4) nie jest objęty ugodą zawartą z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
  5) posiadane rachunki bankowe są wolne od zajęć egzekucyjnych.
  21.Wspólny słownik zamówień: CPV 66.11.30.00-5 usługi udzielenia kredytu
  22.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  23.Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających.
  24.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
  25.Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
  26.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
  27.Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
  28.Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału podwykonawców.
  29.Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacja niniejszego zamówienia publicznego - złoty polski PLN.
  30.Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego.
 8. Udzielenie kredytu wieloletniego dla Gminy Malanów.
  Zamawiający: Gmina Malanów, Malanów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w wysokości 500000 zł
 9. Prowadzenie rachunku bankowego oraz udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Turek
  Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia rachunku bankowego oraz udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku. 1. Rachunek bankowy bieżący dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku:
  - otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego bieżącego i pomocniczych,
  - prowadzenie rachunków w złotych polskich,
  - możliwość realizacji przelewów elektronicznych,
  - usługa elektronicznego systemu rozliczeń elixir,
  - możliwość realizacji przelewów w formie papierowej, forma papierowa wówczas, gdy wystąpi awaria systemu bankowego,
  - możliwość wydruku potwierdzenia przelewów,
  - możliwość bieżącego poglądu i wydruku historii wykonanych operacji oraz sald na rachunkach za dowolny wskazany okres z systemu bankowości elektronicznej,
  - możliwość prowadzenia rachunków pomocniczych, likwidacja i otwieranie dodatkowych rachunków pomocniczych w zależności od potrzeb,
  - możliwość dokonywania wpłat gotówki na rachunek bankowy w kasie na terenie miasta Turku,
  - możliwość dokonywania wypłat gotówki z rachunku bankowego w kasie na terenie miasta Turku,
  - posiadanie placówki banku w Turku, placówka winna być otwarta co najmniej od 9:00 do 15:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku,
  - wydawanie blankietów czekowych,
  - możliwość lokowania środków pieniężnych z rachunku bieżącego,
  - możliwość potwierdzenia salda rachunków bankowych i wydawanie zaświadczeń związanych z obsługą bankową,
  - oprocentowanie środków na rachunku w stosunku rocznym w oparciu o stawkę WIBID 1M aktualizowaną, co miesiąc w pierwszym dniu roboczym stałą w całym okresie prowadzenia rachunku. Odsetki są naliczane i dopisywane do rachunku ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc lub w pierwszym dniu roboczym następującym po ostatnim dniu miesiąca, jeżeli ostatni dzień miesiąca przypada w dzień wolny,
  - dla obliczenia ceny do oferty należy przyjąć stawkę WIBID 1M z dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
  - Wykonawca - Bank zobowiązany jest do udostępnienia i wdrożenia systemu bankowości elektronicznej obsługi bankowej dla 7 stanowisk komputerowych umożliwiającej, co najmniej dokonywanie przelewów, zakładanie i likwidację lokat, uzyskanie informacji o stanie rachunków oraz stałą obserwację obrotów i stanu środków na poszczególnych rachunkach bankowych, podgląd i wydruk historii rachunku, wydruk wyciągów bankowych z potwierdzeniem stanu sald na każdy dzień roboczy,
  - Wykonawca - Bank zobligowany będzie do dokonania instalacji i wdrożenia systemu bankowości elektronicznej w siedzibie Zamawiającego od dnia 1 lipca 2014 r.,
  - Wykonawca - Bank winien zapewnić wsparcie techniczne w zakresie transferu danych do systemu księgowego Zamawiającego,
  - Zamawiający, wymaga, aby bank oprócz dostarczania odpowiedniego oprogramowania i jego uruchomienia zapewnił również wszelkie dodatkowe akcesoria zapewniające bezpieczeństwo pracy użytkowników korzystających z usług aktywnych, a zwłaszcza dla podpisujących przelewy,
  - sporządzanie i wydawanie opinii bankowej na żądanie Zamawiającego,
  - bezpłatne przekazywanie potwierdzeń sald i dokonywanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy w formie papierowej,
  - uznanie i obciążenie rachunku w dniu operacji, generowanie wyciągów bankowych z możliwością ich wydruku,
  - wychodzące z rachunku bankowego środki pieniężne wysyłane przez Zamawiającego w systemie elektronicznej obsługi bankowej do godziny 15:00, są przekazywane do banku Beneficjenta (kontrahenci i inne rachunki Zamawiającego) w dacie zgodnej z datą obciążenia rachunku Zamawiającego,
  - prowadzenie usługi lokaty,
  - środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych bieżących będą lokowane bez dodatkowych opłat na lokatach overnight lub oprocentowanie na rachunku bieżącym nie będzie niższe niż oprocentowanie lokat overnight,
  - wydanie karty wzorów podpisów i podpisu elektronicznego dla użytkowników,
  - szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi wprowadzonego i zainstalowanego systemu bankowości elektronicznej,
  - serwis systemu bankowości elektronicznej,
  - przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych systemu bankowości elektronicznej w okresie obowiązywania umowy we wskazanych przez Zamawiającego miejscach i dogodnych dla niego terminach,
  - wynagrodzenie za obsługę bankową będzie płacone według stałego ryczałtu w okresach miesięcznych,
  - ryczałt będzie obejmował wszelkie czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz czynności, do których Wykonawca - Bank jest zobowiązany ustawą Prawo bankowe,
  - opłata ryczałtowa będzie niezmienna w okresie obowiązywania umowy,
  - ryczałt za prowadzenie rachunku bankowego płatny będzie w okresach miesięcznych - na koniec każdego kolejnego miesiąca,
  - Wykonawca - bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji za czynności związane z obsługą rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych,
  - zwiększenie lub zmniejszenie ilości operacji, liczby rachunków oraz liczby osób korzystających z instrumentów bankowości elektronicznej Zamawiającego nie wpływa na wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej przez cały okres realizacji umowy,
  - wartość roczna kontraktu z NFZ około 30 000 000,00 zł,
  - średnia liczba realizowanych przelewów miesięcznych około 620 szt.,
  - wpłaty gotówkowe rocznie około 130 wpłat, łączna wartość wpłat w ciągu roku około 10 000,00 zł.,
  - transakcje czekowe rocznie około 50 na kwotę ok. 1 000 000,00 zł,
  - w przypadku wystąpienia awarii systemu Wykonawca zapewni możliwość korzystania z usługi typu teleserwis umożliwiającej telefoniczne uzyskanie informacji o stanie rachunku, dokonywanie innych czynności wynikających z przepisów prawa bankowego związanych z prowadzeniem rachunku,
  - serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych z zapewnieniem obsługi technicznej i informatycznej dla Zamawiającego na podstawie zgłoszenia realizowanego w ciągu 12 godzin, w czasie pracy Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku,
  - wysokość kar umownych za przekroczenie terminu wdrożenia systemu bankowości elektronicznej u Zamawiającego będzie wyliczona za każdy dzień zwłoki na podstawie stopy odsetek ustawowych,
  2. Udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku:
  - kwota kredytu do maksymalnej wysokości 1 500 000,00 zł (słownie zł: milion pięćset tysięcy i 00/100),
  - okres kredytowania - 4 lata (48 miesięcy),
  - kredyt będzie udzielny w złotych polskich,
  - płatność zobowiązań z tytułu odsetek od kredytu według stopy procentowej ustalonej na bazie WIBOR 1M powiększone o stałą marżę banku,
  - spłata kredytu będzie następowała automatycznie z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy, spłata odsetek będzie następowała na koniec każdego miesiąca,
  - poza oprocentowaniem kredytu, o którym mowa powyżej, Wykonawca - Bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji związanych z udzielonym kredytem (kwotę prowizji bankowych należy wkalkulować w koszty marży bankowej),
  - odsetki będą naliczane wyłącznie od kwoty wykorzystanego kredytu,
  - kredyt będzie z możliwością wielokrotnego wykorzystanie w okresie obowiązywania umowy, tj. każdy wpływ środków na rachunek bankowy zmniejsza zadłużenie z tytułu kredytu i umożliwia ponowne zaciągnięcie kredytu do wysokości przyznanego kredytu,
  - Wykonawca - Bank nie będzie naliczał prowizji i innych opłat dodatkowych z tytułu udzielenia kredytu,
  - marża Wykonawcy - Banku będzie niezmienna przez okres obowiązywania umowy,
  - kredyt zostanie postawiony w pełnej kwocie do dyspozycji Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy i ustanowieniu zabezpieczeń,
  - ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa w dniu poprzedzającym termin zakończenia obowiązywania umowy,
  - ostateczny termin spłaty kredytu upływa w ostatnim dniu obowiązywania umowy kredytowej,
  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
  - w sytuacji, gdy Zamawiający dokona ostatecznej spłaty kredytu przed terminem umownym odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów finansowych,
  - zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz cesja należności kontraktu z NFZ na usługi medyczne Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku,
  - kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie dopuszcza się do odsyłania w umowie do regulacji zawartych w regulaminach kredytowania.
  - kredyt przyznany Zamawiającemu musi być pozostawiony do dyspozycji Zamawiającego,
  - okres obowiązywania umowy kredytowej równy jest okresowi obowiązywania umowy rachunku bankowego
 10. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego do kwoty 2.292.258,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Przygodzice, Przygodzice
  Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego do kwoty 2.292.258,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. 1. Kwota udzielonego kredytu wynosi do 2.292.258,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 00/100), w tym na: a) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Przygodzice w 2014 r. do wysokości 525.217 zł, b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 1.767.041 zł. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat i prowizji. 3. Część zaciągniętego kredytu przypadająca na finansowanie planowanego deficytu budżetu zostanie wykorzystana na finansowanie wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2014 roku (zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej). 4. Dla wydatków majątkowych kredyt zostanie przeznaczony na poczet płatności przyszłych lub kosztów już poniesionych. 5. Wymagane jest udostępnienie kredytu od dnia zawarcia umowy. Wypłata kredytu nastąpi w transzach na podstawie dyspozycji uruchomienia transzy. Celowość wydatkowania środków z kredytu, na pokrycie wydatków majątkowych, zostanie potwierdzona przedłożonymi kopiami faktur wraz z potwierdzeniem zapłaty. 6. Szacunkowa wysokość i terminy uruchomienia transz, niezbędne do opracowania porównywalnych ofert: - 25.03.2014 r. - do wysokości 441.760,00 zł, - 25.06.2014 r. - do wysokości 966.977,00 zł, - 25.09.2014 r. - do wysokości 441.761,00 zł, - 24.12.2014 r. - do wysokości 441.761,00 zł. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości wypłacanych transz, wysokości transz kredytu i terminu ich uruchomienia bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat i prowizji. 8. Sposób uruchomienia środków - na rachunek bankowy Zamawiającego. 9. Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę banku. 10. Maksymalna wartość jednorazowej prowizji z tytułu udzielenia kredytu akceptowana przez Zamawiającego wynosi 0,2% 11. Okres kredytowania - do 31.12.2023 r. 12. Karencja spłaty rat kapitałowych kredytu: pierwsza rata kapitału płatna w terminie 31.03.2016 r. a ostatnia w terminie 31.12.2023 r. Spłata kapitału w równych ratach w okresach kwartalnych - raty kredytu płatne na dzień 31.03., 30.06., 30.09., 31.12. danego roku w wysokości 71.633,00 zł (ostatnia rata wyrównawcza w kwocie 71.635,00 zł). 13. Odsetki będą naliczane i opłacane miesięcznie tylko od kapitału niespłaconego, odsetki płatne na ostatni dzień danego miesiąca - pierwsza płatność w terminie ostatniego dnia miesiąca, w którym uruchomiono kredyt a ostatnia w terminie 31.12.2023 r. 14. Oprocentowanie zmienne w oparciu o wskaźnik WIBOR 1M i stałą marżę banku. 15. Akceptowana przez Zamawiającego forma zabezpieczenia kredytu - weksel in blanco. 16. Umowa musi przewidywać możliwość przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji. 17. Wykonawca nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w SIWZ i przedstawionymi w o
 11. Kredyt w wysokości 986.000,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu
  Zamawiający: Gmina Chocz, Chocz
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 986.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Okres kredytowania do 30.12.2022 r. Wypłata kredytu nastąpi w I transzy w dniu podpisania umowy w kwocie 986.000,00 zł na rachunek bankowy Gminy. Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 1 M powiększoną o stałą marżę banku. Nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banku. Karencja spłaty rat kapitałowych kredytu do 30.03.2014 r.; pierwsza rata kapitału płatna w terminie - 31.03.2014 r., a ostatnia 30.12.2022 r. Karencja spłaty rat odsetkowych do 30.01.2014 r. Odsetki będą naliczane i opłacane kwartalnie tylko od kapitału niespłaconego, płatne na ostatni dzień danego kwartału. Pierwsza płatność 31.01.2013 r. Oprocentowanie zmienne w oparciu o wskaźnik WIBOR 1 M i stałą marżę Banku. Forma zabezpieczenia kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego
 12. Zaciągniecie kredytu długoterminowego w wysokości do 1 660 000,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Rychwał, Rychwał
  Przedmiotem zamówienia jest usługa: udzielania kredytu tj. zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego, wydatków majątkowych w 2013 roku
 13. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 500 000,00 zł.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Kazimierz Biskupi
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 500 000,00 zł.
  2. Uruchomienie kredytu nastąpi w dniu podpisania umowy.
  3. Dla potrzeb obliczenia ceny oferty należy przyjąć datę uruchomienia kredytu na dzień 30.08.2013 r.
  4. Dopuszcza się składanie dyspozycji uruchomienia kredytu na podstawie odrębnej
  dyspozycji wg wzoru obowiązującego u Wykonawcy, który uzyska zamówienie.
  5. Spłata rat kredytu nastąpi w latach 2015 - 2020 w ratach kwartalnych na ostatni dzień drugiego miesiąca każdego kwartału.
  Przewidujemy karencję w spłacie kredytu do dnia 27 luty 2015 r.
  Spłata odsetek nastąpi w latach 2013-2020 w ratach kwartalnych na dzień 30-go każdego miesiąca kończącego kwartał poczynając od 30.09.2013 r.
  Spłata rat kredytu nastąpi po okresie karencji i rozpocznie się od dnia 28.02.2015 r. do dnia 30.11.2020 r. w 24 ratach kwartalnych płatnych do ostatniego dnia drugiego każdego miesiąca kwartału (tj. 28 luty, 31 maja, 31 sierpnia, 30 listopada) po 62 500,00 zł.
  6. Spłata kredytu oraz odsetek może przypadać wyłącznie w dzień roboczy dla Banku.
  W przypadku kiedy termin spłaty przypadać będzie na dzień wolny od pracy należy przyjąć następny dzień roboczy po tym dniu.
  7. Oprocentowanie na bazie zmiennej stawki WIBOR 1 M (obowiązującej na 25-go dnia miesiąca przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego) oraz marży banku.
  Wykonawca zobowiązany jest podać wysokość marży w procentach. Dla celów
  porównywalności cenowej ofert oprocentowanie należy liczyć na podstawie notowań
  WIBOR 1 M z dnia 25.07.2013 r.
  8. Wysokość jednorazowej prowizji od udzielonego kredytu Wykonawca zobowiązany jest podać w procentach. Prowizja będzie płatna w terminie uruchomienia kredytu.
  9. Zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową - do wysokości zobowiązania.
  Weksel in blanco oraz deklaracja wekslowa jest kontrasygnowana przez Skarbnika
  Gminy.
  10. W przypadku braku spłaty kredytu Bank ma prawo wystawić bankowy tytuł egzekucyjny na kwotę nie wyższą niż aktualne zadłużenie z tytułu kapitału powiększone o odsetki, odsetki karne i koszty windykacji.
  11. Kredyt będzie wykorzystany na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.
  12. Nie przewiduje się innych kosztów związanych z obsługą kredytu.
  13.Oferta powinna dotyczyć wykonania wszystkich czynności wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia.
  14. Oferowana cena netto musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki
  przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cenę oferty należy
  podać w % ( w stosunku procentowym do wartości kredytu). Podanie ceny w inny sposób, niż przewidziany niniejszą specyfikacją spowoduje odrzucenie oferty.
  15.Jeżeli Wykonawca nie będzie pobierał opłat za którąkolwiek usługę wyszczególnioną w formularzu ofertowym, winien w tej pozycji wpisać cyfrę 0.
  16. Pozostawienie bez wypełnienia jakiejkolwiek pozycji skutkuje odrzuceniem oferty.
  17. Na stronie internetowej Zamawiającego: www.kazimierz-biskupi.pl są zamieszczone dokumenty i informacje przydatne dla Wykonawcy przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego, takie jak m. in.:
  - Uchwała budżetowa na 2013 r.
  - Prognoza spłaty długu na kolejne lata,
  - Uchwała dotycząca zaciągnięcia zobowiązania, zawierająca m. in. cel kredytu, okres
  kredytowania, kwotę kredytu,
  - Informacje dotyczące stanu mienia komunalnego - jego wartości,
  - Statut Gminy Kazimierz Biskupi,
  - Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu dostępna będzie przed podpisaniem umowy.
 14. BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY DOBRA I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2013 - 2016
  Zamawiający: Gmina Dobra, Dobra
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
  Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dobra i jednostek organizacyjnych tj. jednostek budżetowych, samorządowego zakładu budżetowego, funduszy celowych i pomocowych dla których Gmina Dobra jest organem założycielskim w larach 2013 - 2016.
  Bankowa obsługa budżetu obejmuje:
  1) Urząd Miejski w Dobrej
  2) Jednostki organizacyjne Gminy Dobra
  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej
  Centrum Kultury w Dobrej
  Biblioteka Publiczna w Dobrej
  Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach
  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej
  Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrej.
  3) Inne jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe, fundusze celowe i specjalne, samorządowe zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze), które w trakcie umowy mogą ewentualnie być utworzone przez Gminę Dobra.
  3.2. Prowadzenie obsługi bankowej będzie polegało na:
  1. Otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących, rachunków pomocniczych z możliwością prowadzenia subkont w ramach danego rachunku bankowego oraz rachunków do obsługi pozyskiwanych środków zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych zwanych w dalszej części specyfikacji rachunkami.
  2. Realizacji poleceń przelewów do innych banków oraz między rachunkami w tym samym banku przy wykorzystaniu elektronicznego systemu bankowości, a w razie potrzeby papierowo.
  3. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych.
  4. Dokonywaniu wypłat gotówkowych.
  5. Zapewnienie w każdej jednostce systemu bankowości elektronicznej.
  6. Wydawanie blankietów czekowych, opinii bankowych, zaświadczeń o posiadaniu konta bankowego na wniosek Zamawiającego i innych dokumentów (np. historia rachunku bankowego).
  7. Przechowywanie depozytów.
  8. Sporządzeniu wyciągów bankowych za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na rachunku wraz z załącznikami.
  9. Udzielenie Gminie Dobra, na jej wniosek, kredytu w rachunku bieżącym (bez wymogu innych zabezpieczeń poza wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową) o zmiennym oprocentowaniu na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu. Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Gminę Dobra ( ewentualne zaciągnięcie takiego kredytu następować będzie od 2014 roku). Kosztem tego kredytu będzie oprocentowanie liczone jako suma stawki WIBOR 1 M i marży banku stałej w całym okresie obowiązywania umowy. Naliczenie odsetek następować będzie w oparciu o stawkę z ostatniego dnia roboczego notowania WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego kolejny okres (miesiąc) odsetkowy. Każdorazowo ustalona stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny okres odsetkowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych (dodatkowych) opłat związanych z usługą udzielenia i obsługi kredytu w ramach rachunku bieżącego (w tym w szczególności prowizji, kosztów wcześniejszej spłaty kredytu, opłat za odstąpienie lub zmianę umowy kredytowej). Dla sporządzenia oferty należy przyjąć kwotę kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion zł 00/100) oraz stawkę WIBOR 1 M z dnia 02.08.2013r. wynoszącą 2,63%. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi Zamawiającego. Naliczenie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym powinno następować co miesiąc w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. Spłata kredytu oraz odsetek za m-c grudzień nastąpi do 31 grudnia roku budżetowego. Kredyt w rachunku bieżącym powinien być postawiony do wykorzystania przez Zamawiającego najpóźniej w następnym dniu po podpisaniu umowy kredytowej.
  10. Wykonywanie innych czynności bankowych określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (dz. U. z 20152r. poz. 1376 z późn. zm.).
  3.3. Bank w ramach wykonywanej usługi powinien zapewnić:
  1. Otwarcie kolejnego rachunku bankowego nie później niż następnego dnia od złożenia wniosku na piśmie.
  2. Zamknięcie rachunku bankowego nie później niż następnego dnia od złożenia wniosku na piśmie.
  3. Realizację poleceń przelewów.
  4. Przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych.
  5. Objęcie systemem bankowości elektronicznej winno nastąpić w maksymalnym terminie 1 tygodnia od daty podpisania umowy. System ma obejmować dostawę i bieżącą aktualizację oprogramowania oraz urządzeń do obsługi systemu (np. czytniki kart, tokeny, karty itp.) wraz z instalacją, przeszkolenie pracowników, oraz zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego oprogramowania bez dodatkowych opłat. System bankowości elektronicznej powinien umożliwiać w szczególności:
  a) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach objętych umową, zawartą w wyniku niniejszego postępowania,
  b) pracę wielostanowiskową - minimum 5 stanowisk w Urzędzie Miejskim,
  c) możliwość samodzielnego generowania wyciągów bankowych za pomocą systemu bankowości elektronicznej,
  d) zakładania, zrywania lokat krótkoterminowych i długoterminowych,
  e) przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji na rachunkach budżetu Gminy Dobra , wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, rachunku, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji,
  f) składanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków,
  g) obsługę systemu na platformie internetowej,
  h) monitorowanie operacji i sporządzanie z wybranego okresu obsługi szczegółowych wyciągów dla wszystkich operacji.
  i) zapewnienie możliwości importu danych z systemów informatycznych Zamawiającego do systemu płatności elektronicznej Wykonawcy (np. przelew wynagrodzeń, świadczeń dla podopiecznych MGOPS).
  W przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych następować będzie w formie papierowej.
  6. Lokowanie wolnych środków z rachunków, na lokaty jednodniowe typu overnight w formie depozytów automatycznych, tworzonych na koniec każdego dnia z salda rachunku budżetu Gminy i trwać będą do godziny 8.00 dnia następnego.
  a) w przypadku wystąpienia wolnych dni od pracy lokatą objęty zostanie cały okres świąteczny i weekendowy,
  b) w przypadku, gdy wartość oprocentowania środków podlegających automatycznemu inwestowaniu jest niższa od oprocentowania środków wynikających z umowy rachunku, nie dokonuje się inwestowania.
  7. Udostępnienie usługi pozwalającej importować dane do systemu finansowo - księgowego Zamawiającego dotyczące jednoznacznej identyfikacji osoby wpłacającej oraz rodzaju należności dla budżety Gminy (masowe płatności). Uruchomienie tej usługi winno nastąpić w ciągu 1 miesiąca od momentu zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez Zamawiającego.
  8. Zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek budżetu Gminy.
  3.4. Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą usługi będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
  3.5. Wysokość opłat oraz stałej marży Banku od oprocentowania rachunków nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych winno odbywać się poprzez miesięczną kapitalizacją odsetek. Zamawiający nie dopuszcza możliwości oprocentowania środków na rachunkach w wysokości 0% tzn. stawka WIBID 1M pomniejszona o stałą w okresie obowiązywania umowy marżę podaną przez Wykonawcę musi być większa od 0. W przypadku spadku notowań WIBID 1M poniżej marży podanej przez Wykonawcę obowiązuje ostatnie notowanie stawki WIBID 1M większej od marży podanej przez Wykonawcę.
  3.6. Bank nie będzie pobierał przez okres obowiązywania umowy:
  1) innych, niż określone w przedstawionej ofercie prowizji ani opłat z tytułu otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunków,
  2) prowizji ani opłat za realizację polecenia przelewu, wydanego przez Zamawiającego, na rachunki prowadzone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego,
  3) prowizji ani opłat za wypłaty gotówkowe dokonywane z rachunków Zamawiającego przez Zamawiającego oraz przez osoby trzecie,
  4) prowizji ani opłat bankowych od wpłat gotówkowych dokonanych na rachunki Zamawiającego przez Zamawiającego oraz osoby trzecie dokonujące wpłat podatków, opłat lokalnych i innych należności budżetowych,
  5) innych, niż określone w ofercie prowizji ani opłat z tytułu potwierdzenia stanu salda na rachunkach,
  6) innych, niż określone w ofercie opłat z tytułu świadczenia usług w systemie bankowości elektronicznej.
  3.7. Warunki szczegółowe wymagane od wykonawców:
  1. Bank powinien posiadać oddział (filię) lub punkt kasowy w Dobrej.
  2. Oddział(filia) lub punkt kasowy Banku prowadzącego rachunki Zamawiającego powinien być czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530,, winien być przystosowany do wykonywania usługi w pełnym zakresie, określonym w przedmiocie zamówienia.
  3. W przypadku braku Oddziału(filii) lub punktu kasowego w Dobrej, Bank winien otworzyć go lub złoży oświadczenie w składanej ofercie, iż najpóźniej w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Dobra, otworzy go w mieście Dobra. Do momentu otwarcia Oddziału(filii) czy punktu kasowego w mieście Dobra, Bank zagwarantuje codzienną obsługę budżetu Gminy Dobra i jej jednostek organizacyjnych na terenie miasta Dobra i zapewni możliwość przeprowadzania wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego, wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku niespełnienia tego warunku zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej umowy.
  4. Wszystkie jednostki organizacyjne gminy mają takie samo prawo do zawarcia umów na wykonanie bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego. W przypadku łączenia, przekształcenia bądź utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostaną zawarte w umowach podpisanych z Wykonawcą. Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy zostaną zawarte odrębne umowy bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego, według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki np. brak kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku bieżącym. Zamawiający wymaga aby Wykonawca stosował warunki podane w ofercie dotyczące opłat i oprocentowania środków w stosunku do jednostek organizacyjnych gminy, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. Wymagane jest załączenie do oferty projektu umowy zawierającego wszystkie warunki świadczonych usług, bez powoływania się na regulamin wewnętrzny Wykonawcy.
  3.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach w innych bankach.
 15. Udzielenie kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu 2013 roku przejściowego deficytu budżetu gminy Dobra do kwoty 1.500.000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Dobra, Dobra
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu 2013 roku przejściowego deficytu budżetu gminy Dobra do kwoty 1.500.000,00zł Uruchomienie środków planuje się jednorazowo dnia 29.08.2013 roku
  1.2. Kredyt będzie spłacany jednorazowo dnia 30.12.2013 roku
  Rata odsetkowa płatna jest do 14 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni pod warunkiem przesłania Zamawiającemu przez Wykonawcę stosownego wyliczenia odsetek. Przesłanie wyliczenia nastąpi najpóźniej na 5 dni przez terminem płatności. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu doręczenia wyliczenia odsetek (na 5 dni przed terminem płatności) wtedy termin ich płatności nastąpi w ciągu 5 dni od daty doręczenia wyliczenia. Wyliczenie odsetek powinno pokazać w sposób szczegółowy sposób ich wyliczenia tj. kwotę wykorzystanego kredytu, za jaką liczbę dni, zastosowaną stopę procentową. Odsetki będą wnoszone przez Zamawiającego na rachunek wskazany w umowie kredytowej. Przy naliczaniu odsetek Wykonawca przyjmuje, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych, a rok 365 dni.
  Oprocentowanie kredytu stanowić będzie suma stawki referencyjnej - WIBOR 3M (zmienna) i marża banku (stała). Marża Wykonawcy winna pokrywać koszty, opłaty itp. związane z bieżącą obsługą kredytową i jego zysk. Do naliczania odsetek za dany miesiąc (kalendarzowy) korzystania z kredytu stosuje się stawkę referencyjną z miesiąca poprzedniego. Odsetki liczone będą za dni korzystania z kredytu w danym miesiącu kalendarzowym.
  Kredyt udzielony będzie bez prowizji bankowej (koszty prowizji należy skalkulować w kwocie marży banku).
  Zakłada się możliwość przesunięcia terminu uruchomienia kredytu oraz możliwość dokonania podziału kredytu na transze. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości postawionego do jego dyspozycji kredytu bez podania przyczyn, do dnia 30 grudnia 2013 roku a Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat z tego tytułu. W przypadku wykorzystania kredytu w zmniejszonej wysokości spłata kredytu na wniosek Zamawiającego zostanie ustalona w nowej wysokości. Spłata kredytu dokonana zostanie na rachunek wskazany w umowie kredytowej. Zamawiający ma prawo wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. W przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu każda z wpłat powoduje zmniejszenie zadłużenia pod datą jej wpływu do Wykonawcy.
  1.3. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco.
  1.4. Oferent zobowiązany jest do przedłożenia symulacji spłaty kredytu i oprocentowania na okres od sierpnia do grudnia 2013 roku z uwzględnieniem oprocentowania oraz marży Banku. Symulacja winna być przeprowadzona z uwzględnieniem oprocentowania stawki WIBOR 3M z dnia 24.07.2013 roku.
  Symulacja stanowi załącznik do oferty.
  1.5. Oferent nie będzie pobierać dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 16. Obsługa bankowa budżetu Gminy Uniejów oraz jednostek organizacyjnych Gminy
  Zamawiający: Gmina Uniejów, Uniejów
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej obsłudze bankowej budżetu Gminy Uniejów, oraz jej jednostek organizacyjnych. Zamówieniem niniejszym objęty jest rachunek budżetu Gminy oraz wszystkie rachunki prowadzone przez jednostki podległe budżetowi gminy tj.:
  - Urząd Miasta w Uniejowie
  - Miejsko-Gminny ośrodek Pomocy Społecznej
  - Zespół Szkół w Uniejowie
  - Szkoła Podstawowa w Wieleninie
  - Szkoła Podstawowa w Wilamowie
  - Miejskie Przedszkole w Uniejowie
  - Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty w Uniejowie
  - każdorazowo nowo tworzona jednostka organizacyjna Gminy,
  oraz rachunki pomocnicze, rachunki funduszy celowych, specjalnych oraz rachunki związane z obsługą środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej oraz każdorazowo nowo otwarty rachunek, którego konieczność utworzenia powstanie po stronie zamawiającego, w trakcie obowiązywania umowy.
 17. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 360 000,00 zł.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Kazimierz Biskupi
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 360 000,00 zł.
  2. Uruchomienie kredytu nastąpi w dniu podpisania umowy.
  3. Dla potrzeb obliczenia ceny oferty należy przyjąć datę uruchomienia kredytu na dzień 19.12.2012 r.
  4. Dopuszcza się składanie dyspozycji uruchomienia kredytu na podstawie odrębnej
  dyspozycji wg wzoru obowiązującego u Wykonawcy, który uzyska zamówienie.
  5. Spłata rat kredytu nastąpi w latach 2013 - 2020 w ratach kwartalnych na dzień
  30 - go każdego miesiąca kończącego kwartał.
  Przewidujemy karencję w spłacie kredytu do dnia 29 czerwca 2013 r.
  Spłata odsetek nastąpi w latach 2013-2020 w ratach kwartalnych na dzień 30-go każdego miesiąca kończącego kwartał poczynając od 30.03.2013 r.
  Spłata rat kredytu nastąpi po okresie karencji i rozpocznie się od dnia 30.06.2013 r. do dnia 30.12.2020 r. w 31 ratach kwartalnych płatnych do 30 każdego miesiąca kończącego kwartał , przy czym I rata płatna do 30.06.2013 r. wynosić będzie 47 500,00 zł. pozostałe 30 rat po 43 750,00 zł.
  6. Spłata kredytu oraz odsetek może przypadać wyłącznie w dzień roboczy dla Banku.
  W przypadku kiedy termin spłaty przypadać będzie na dzień wolny od pracy należy przyjąć
  następny dzień roboczy po tym dniu.
  7. Oprocentowanie na bazie zmiennej stawki WIBOR 1 M (obowiązującej na dwa dni
  robocze przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego) oraz marży banku.
  Wykonawca zobowiązany jest podać wysokość marży w procentach. Dla celów
  porównywalności cenowej ofert oprocentowanie należy liczyć na podstawie notowań WIBOR 1 M z dnia 25.11.2012 r.
  8. Wysokość jednorazowej prowizji od udzielonego kredytu Wykonawca zobowiązany jest
  podać w procentach. Prowizja będzie płatna w terminie uruchomienia kredytu.
  9. Zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową - do wysokości zobowiązania.
  Weksel in blanco oraz deklaracja wekslowa jest kontrasygnowana przez Skarbnika
  Gminy.
  10. W przypadku braku spłaty kredytu Bank ma prawo wystawić bankowy tytuł egzekucyjny
  na kwotę nie wyższą niż aktualne zadłużenie z tytułu kapitału powiększone o odsetki,
  odsetki karne i koszty windykacji

  11. Kredyt będzie wykorzystany na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.
  12. Nie przewiduje się innych kosztów związanych z obsługą kredytu.
  13.Oferta powinna dotyczyć wykonania wszystkich czynności wynikających z realizacji
  przedmiotu zamówienia.
  14. Oferowana cena netto musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki
  przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cenę oferty należy
  podać w % w stosunku procentowym do wartości kredytu. Podanie ceny w inny sposób,
  niż przewidziany niniejszą specyfikacją spowoduje odrzucenie oferty.
  15.Jeżeli Wykonawca nie będzie pobierał opłat za którąkolwiek usługę wyszczególnioną
  w formularzu ofertowym, winien w tej pozycji wpisać cyfrę 0.
  16. Pozostawienie bez wypełnienia jakiejkolwiek pozycji skutkuje odrzuceniem oferty.
  17. Na stronie internetowej Zamawiającego: www.kazimierz-biskupi.pl są zamieszczone
  dokumenty i informacje przydatne dla Wykonawcy przy ubieganiu się o udzielenie
  zamówienia publicznego, takie jak m. in.:
  - Uchwała budżetowa na 2012 r.
  - Prognoza spłaty długu na kolejne lata,
  - Uchwała dotycząca zaciągnięcia zobowiązania, zawierająca m. in. cel kredytu, okres
  kredytowania, kwotę kredytu,
  - Informacje dotyczące stanu mienia komunalnego - jego wartości,
  - Statut Gminy Kazimierz Biskupi,
  - Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu.
 18. UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU W WYSOKOŚCI 300.000,00 ZŁOTYCH
  Zamawiający: Gmina i Miasto Tuliszków, Tuliszków
  1.Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie usługi polegającej na udzieleniu Gminie
  i Miastu Tuliszków długoterminowego kredytu w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu Gminy i Miasta Tuliszków.

  2 Warunki realizacji zamówienia:

  a) Kwota kredytu: 300.000,00 PLN.
  b) Okres kredytowania: od dnia 17.12.2012 do dnia 14.09.2016r.
  c) Karencja w spłacie rat kapitałowych do dnia 17.12.2013r.
  d) Spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała kwartalnie, w terminach i ratach określonych w istotnych postanowieniach umowy z karencją spłaty rat kapitałowych do dnia 17.12.2013r.
  e) Spłata odsetek będzie następowała w terminach miesięcznych określonych w istotnych postanowieniach umowy.
  f) Zamawiający zachowuje prawo w każdym czasie do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub w części aktualnego zadłużenia bez dodatkowego wynagrodzenia, opłat i prowizji bądź innych kosztów na rzecz Banku z tego tytułu. O planowanym terminie spłaty Zamawiający informuje Bank z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, podając datę i wysokość wcześniejszej spłaty.
  g) Dla obliczania odsetek od kredytu przyjmuje się, że rok kalendarzowy liczy 365 dni i kwartał rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych.
  h) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową
  i) Płatność zobowiązań z tytułu odsetek od kredytu - wg stopy WIBOR 1-miesięczny powiększonych ewentualnie o marżę banku, w okresach miesięcznych, od rzeczywistej wysokości zaciągniętego zobowiązania.
  j) Wysokość prowizji przygotowawczej zastosowanej przez bank nie może przekroczyć kwoty 1.000,00 zł.
 19. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 900.000 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Ceków-Kolonia, Ceków
  Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 900.000 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
  Kredyt zostanie pobrany w formie przelewu na konto kredytobiorcy jednorazowo w wysokości 900.000 zł w terminie do 5 grudnia 2012r
  Spłata kredytu - w ratach kwartalnych od I kwartału 2015r do IV kwartału 2017r.
 20. Obsługa bankowa Gminy Malanów
  Zamawiający: Gmina Malanów, Malanów
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej Gminy Malanów przez okres 5 lat. Bank powinien posiadać na terenie miejscowości Malanów siedzibę centrali, oddział, filię lub punkt kasowy. W przypadku gdy taki punkt nie istnieje jest zobowiązany w ciągu 30 dni do otwarcia takiego punktu. W punkcie tym będzie wykonywana:
  1. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Malanów i jednostek organizacyjnych Gminy.
  2. Bieżąca obsługa bankowa:
  a) Otwieranie niezwłocznie lub ciągu 24 godzin i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych i inne rachunki.
  b) realizacja poleceń przelewu,
  c) przyjmowanie wpłat gotówkowych
  d) dokonywanie wypłat gotówkowych
  e) dokonywanie wypłat gotówkowych zasiłków i stypendiów na podstawie sporządzonych list przez jednostki organizacyjne
  f) wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi.
  3. Pozostałe usługi bankowe:
  a) udzielanie poręczeń
  b) wydawanie blankietów czeków gotówkowych, ich potwierdzenia
  c) wydawanie opinii bankowej o prowadzenie rachunku bankowego oraz innych opinii i zaświadczeń w terminie 24 godzin
  d) przechowywanie depozytów
  e) udzielanie kredytów krótkoterminowych na podstawie corocznych uchwał budżetowych, w których Rada Gminy udziela upoważnienia dla Wójta Gminy na zaciągnięcie zobowiązania na występujący w ciągu roku przejściowy deficyt budżetu.
  4. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych lub utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy będą one obsługiwane przez bank na zasadach i warunkach niniejszego zamówienia.
  5. Kapitalizacja odsetek na rachunkach budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych.
  6. Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych powyżej 100.000 zł. z głównego rachunku budżetu gminy na lokaty terminowe typu overnight (lokaty nocne). Bez dodatkowych formalności, opłat i prowizji. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego. Godziny rozpoczęcia lokaty 16.00,godzina zakończenia 7.30. oprocentowanie stałe w całym okresie obowiązywania umowy.
  7. Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od:
  - wszystkich wpłat gotówkowych na rachunek
  - wpłat w kasie banku od klientów
  - przelewów dokonywanych w ramach banku Wykonanwcy
  - sporządzanie wyciągów bankowych oraz dokumentów źródłowych w formie
  papierowej oraz możliwość ich drukowania bezpośrednio przez zamawiającego w
  ramach bankowości elektronicznej.
  - wydawanych zaświadczeń i opinii przez bank.
  - depozytów
  - skrytki bankowej
  - otwieranych i likwidowanych rachunków bankowych na pisemny wniosek
  8. Bank zobowiązany jest dostarczyć profesjonalne oprogramowanie (typu on-line) charakteryzujące się wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz łatwością obsługi dużej ilości przelewów.
  9. Programy do elektronicznej obsługi rachunków musi spełniać następujące warunki:
  Udostępnienie dokonywania drogą elektroniczną niżej wymienionych czynności:
  - możliwość otwarcia w ciągu pół roku od dnia podpisania umowy min. 2.000 rachunków masowych dla klientów Gminy Malanów w systemie on-line we współpracy z programem księgowym zamawiającego
  - funkcja czeków elektronicznych
  - składanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków własnych,
  - realizację przelewów w czasie rzeczywistym,
  - bieżący dostęp do informacji o stanie realizacji przelewów oraz stanu środków na
  rachunkach bankowych,
  - możliwość zakładania lokat terminowych oraz lokat typu Overnight,
  - udostępnienie historii rachunków bankowych,
  - dostęp do wyciągów z rachunków bankowych oraz możliwość ich wydrukowania,
  - możliwość wydrukowania potwierdzenia przelewu,
  - dwustopniowy poziom zatwierdzania przelewów do wypłaty (np. księgowy + kierownik
  jednostki),
  - zbiorcze podpisywanie grupy przelewów,
  - dostęp wszystkich użytkowników do programu uzyskany na podstawie hasła,
  - import przelewów przygotowanych we własnym systemie informatycznym - finansowo - księgowym - Zamawiającego do systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych w formacie, umożliwiającym wczytanie tych danych. Zamawiający przygotuje pliki w formacie wymaganym przez bank,
  - eksport danych z systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych do własnego systemu informatycznego w formacie, umożliwiającym wczytanie tych danych do systemów finansowo - księgowych. Po wyborze oferty Zamawiający uzgodni wraz z wykonawcą wymagania, jakie muszą zostać spełnione przez Zamawiającego w zakresie eksportu danych pomiędzy systemem elektronicznej obsługi rachunków bankowych wykonawcy, a systemem informatycznym Zamawiającego,
  - pełną informację o procesie autoryzacji zleceń, poprzez podanie daty i godziny podpisu zlecenia przez każdą z osób,
  - generowanie wydruków - wyciągów bankowych nie wymagających stempla bankowego,
  - generowanie wydruków - historii do rachunku bankowego za dany miesiąc,
  - potwierdzenie zrealizowania przelewu w systemie on - line po realizacji przelewu natychmiastowa informacja w systemie bankowości internetowej,
  - umożliwienie równocześnie - w tym samym czasie - wykonywania operacji na rożnych rachunkach jednostki przez jednego bądź kilku użytkowników systemu,
  - przechowywanie wysyłanych przelewów w archiwum systemu przez okres 5 lat
  - zapewnienie dostępu do pomocy technicznej w zakresie obsługi systemu elektronicznej obsługi rachunków prowadzonych dla Gminy Malanów i innych jednostek organizacyjnych Gminy Malanów
  10. Bank bez pobierania opłat i prowizji zobowiązany jest zapewnić wdrożenie w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo zgodnie z przepisami prawa, w zakresie bankowej obsługi finansowej, jednolitego dla rachunków bankowych Gminy Malanów i wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Malanów, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania, w tym zapewnienie usunięcia awarii uniemożliwiającej pracę w systemie bankowości elektronicznej w terminie do 24 godzin od zgłoszenia takiej awarii.
  11. Bank zapewni instalację, uruchomienie stanowisk bankowości elektronicznej oraz poprawne działanie oprogramowania bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych wskazanych przez Zamawiającego, oraz zapewni wszelkie dodatkowe akcesoria zapewniające bezpieczeństwo pracy dla użytkowników systemu bankowości elektronicznej, a zwłaszcza dla podpisujących przelewy. Jeśli system bankowości elektronicznej, który oferuje wykonawca wymaga zastosowania dodatkowych akcesoriów, wówczas wykonawca dostarczy odpowiednią ilość narzędzi bankowości elektronicznej bez pobierania opłat i prowizji.
  12. Rozliczenia obsługi bankowej pomiędzy Zamawiającym i Bankiem będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
  13. Bank zapewni obsługę kasową upoważnionego pracownika Zamawiającego po za kolejnością.
  14. Bank zapewni wykonywanie czynności organizacyjnych związanych z obsługą bankową budżetu Gminy Malanów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Malanów codziennie od poniedziałku do piątku, nie krócej niż w godzinach 7.30-15.30.
  15. Wypłaty i wpłaty gotówkowe w siedzibie oddziału , filii lub punkcie kasowym wykonawcy w miejscowości Malanów, od poniedziałku do piątku włącznie, w godzinach 7.30-15.30.
  16. Bank zapewni dostęp do natychmiastowej wypłaty gotówki do 15.000 zł. Powyżej wymienionej kwoty Zamawiający zobowiązany będzie powiadomić Bank w ciągu 2 dni poprzedzających termin wypłaty gotówki
  17. Bank umożliwi wypłatę gotówki wg nominałów określonych przez Zamawiającego.
  Zamawiający nie dopuszcza cen za poszczególne usługi wyższych niż:
  - Prowizja od przelewów dokonywanych do innych banków -nie więcej niż 2 złszt.
  - Prowizja od wypłat gotówkowych -(czeków) - nie więcej niż 3 zł.szt.
  - Prowizja za wypłatę gotówkową na podstawie list sporządzanych przez zamawiającego - nie więcej niż 3 zł.szt.
  - Opłata za prowadzenie rachunku - nie więcej niż 15 zł.miesięcznie
  - Obsługa rachunków masowych dla klientów (min. 2 000 rachunków) - nie więcej niż 200 zł.miesięcznie.
 21. WYBÓR BANKU UDZIELAJĄCEGO I OBSŁUGUJĄCEGO DŁUGOTERMINOWY KREDYT BANKOWY DLA REALIZACJI INWESTYCYJNYCH ZADAŃ.
  Zamawiający: Gmina Koło, Koło
 22. USŁUGA UDZIELENIA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 216.000,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Kawęczyn, Kawęczyn
 23. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3096P Konin - Posoka - Rzgów - Podbiel
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Konin
 24. USŁUGA UDZIELENIA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 1.290.000,00 PLN.
  Zamawiający: Gmina Kawęczyn, Kawęczyn
 25. UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU INWESTYCYJNEGO W WYSOKOŚCI 3.000.000 ZŁOTYCH.
  Zamawiający: Gmina Miejska Koło, Koło