Kogo reprezentuje osoba

Wieczorek Bogdan Marek

w KRS

Bogdan Marek Wieczorek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Bogdan
Drugie imię:Marek
Nazwisko:Wieczorek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1958 r., wiek 61 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:44 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Półrolniczak Andrzej Julian, Wojdat Wojciech Hubert, Zając Ewa Janina
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wojdat Wojciech Hubert

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Turystyczno-handlowe Supertour Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000046068
 2. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Praga, Warszawa − KRS 0000093107
 3. Super Przedsiębiorstwo Turystyczno-handlowe Supertour Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000367355
 4. Unia Spółdzielców Mieszkaniowych W Polsce, Warszawa − KRS 0000124096

Powiązane przetargi (44 szt.):
 1. Usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych
  Zamawiający: Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
  rzedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych dla potrzeb Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
 2. ZP-37/FRSE/2015
  Zamawiający: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy do FRSE biletów lotniczych i kolejowych wraz z ubezpieczeniem
 3. Ne-3/223/222/15/MR- zakup biletów lotniczych i kolejowych oraz polis ubezpieczeniowych
  Zamawiający: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie:
  1.1 lotniczych przewozów pasażerskich zagranicznych, samolotami rejsowymi z wyłączeniem tzw. tanich linii lotniczych lub usług pośrednictwa w nabywaniu w/w przewozów, w tym rezerwacji, wystawiania , sprzedaży i dostawy biletów lotniczych,

  1.2 kolejowych przewozów pasażerskich na trasach krajowych lub usług pośrednictwa w nabywaniu w/w przewozów, w tym rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostawy biletów kolejowych

  1.3 sprzedaży polis ubezpieczeniowych dla pracowników Zamawiającego na czas zagranicznych podróży służbowych
 4. Zakup biletów lotniczych w 2015 roku
  Zamawiający: Prokuratura Generalna, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia biletów lotniczych na trasach krajowych i zagranicznych, na potrzeby służbowych wyjazdów pracowników Prokuratury Generalnej. Zamówienie dotyczy biletów w klasie business i klasie ekonomicznej. Zamawiający przewiduje największą ilość rezerwacji biletów lotniczych na przeloty na trasach europejskich oraz sporadyczne rezerwacje biletów na przeloty na trasach pozaeuropejskich. Rezerwacje biletów realizowane będą w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 2. Przewidywana ilość rezerwacji biletów na trasach krajowych : 4 miesięcznie.Rezerwacje biletów realizowane będą w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 3. Zamawiający w okresie 12 miesięcy, tj. do sierpnia 2014 r. zrealizował zakup biletów lotniczych na łączną kwotę ok. 94 000,00 zł PLN brutto, wartość dotyczy w szczególności tras międzynarodowych. Wskazana wartość dotyczy rezerwacji, sprzedaży, wystawienia i dostarczenia biletu oraz pozostałych kosztów z tym związanych - wg stawek dotychczasowego Wykonawcy zamówienia. 4. W ramach świadczenia usług rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych Wykonawca zobowiązany będzie do: 4.1. Wyszukiwania optymalnego połączenia pod względem ceny oraz czasu trwania podróży przy zachowaniu najwyższego komfortu podróży i przedstawienie Zamawiającemu co najmniej dwóch wariantów przelotu na zamawianej trasie z szczegółowo opisanym planem podróży oraz wszystkimi warunkami przelotu - celem umożliwienia Zamawiającemu wyboru najkorzystniejszego. Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu wariantowe przeloty w dniu złożenia zamówienia na rezerwację w terminie do 1 jednej godziny Obowiązek przedstawienia wariantowych przelotów nie dotyczy sytuacji, w której dostępny jest wyłącznie jeden. 4.2. Przekazania Zamawiającemu potwierdzenia rezerwacji zawierającej ostateczną datę wykupu biletu oraz cenę w terminie 1 godziny od zgłoszenia. Wykonawca będzie informował Zamawiającego o zbliżających się terminach wykupu biletów oraz możliwości wykupienia biletu w niższej cenie. 4.3. Wystawienie i przekazanie Zamawiającemu biletu lotniczego w terminie do 1 godziny od złożenie dyspozycji przez Zamawiającego. Wystawiony bilet lotniczy będzie zawierał wszelkie informacje o warunkach podróży oraz cenie za usługę i będzie tożsamy z przekazaną rezerwacją, za wyjątkiem sytuacji, gdy cena za bilet w trakcie oczekiwania na wystawienie ulegnie zmianie na niższą, tj. korzystniejszą dla Zamawiającego. 4.4. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczania biletów w wersji elektronicznej na wskazane adresy. Wykonawca dostarczy bilet elektroniczny w terminie 1 godziny od złożenia zamówienia (po wyborze przez Zamawiającego wariantu przelotu, w trybie określonym w pkt 4.1). 4.5. Bilety elektroniczne będą przekazywane Zamawiającemu bezpośrednio z terminalu Globalnego Systemu Dystrybucji GDS, użytkowanego przez Wykonawcę. 4.6 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu bilety w wersji papierowej w terminie 2 dni roboczych od dnia wykupu biletu, nie później jednak niż 24 godziny przed terminem wylotu/podróży. Wersja papierowa biletu lotniczego będzie wymagana na przeloty na których wersja elektroniczna biletu jest niemożliwa oraz w pozostałych przypadkach - w zależności od potrzeb Zamawiającego. Bilety dostarczane będą do siedziby Zamawiającego lub na inne wskazane adresy w miejscowościach, z których odbywał się będzie wylot. Dopuszcza się też możliwość odbioru biletu w wersji papierowej na lotnisku - zgodnie z wyborem Zamawiającego. 4.7 Wykonawca wskaże Zamawiającemu osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia, minimum dwie osoby. Zamówienia dokonywane będą telefonicznie, mailem lub faksem- zgodnie z wyborem Zamawiającego. 4.8 Wszystkie dane zawarte na biletach elektronicznych i papierowych dostarczanych przez Wykonawcę będą identyczne z odpowiednimi danymi przechowywanymi w postaci elektronicznej w systemie rezerwacyjnym przewoźnika za pośrednictwem Globalnego Systemu Dystrybucji GDS użytkowanego przez Wykonawcę. Zakazane jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian do biletów wygenerowanych za pośrednictwem stosowanego GDS. 4.9 W sytuacjach, nie dających się przewidzieć wcześniej, Zamawiający może odwołać rezerwację, zmienić trasę lub termin podróży. O wszelkich zmianach Wykonawca zostanie powiadomiony niezwłocznie, w terminie możliwym na wprowadzenie przez Wykonawcę zmian. Jeżeli dokonane zmiany przełożą się na zmianę ceny biletu, wszelkie różnice zostaną uregulowane. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat manipulacyjnych oraz dodatkowych z tytułu odwołania lub zmiany rezerwacji. 5. Wyloty z Warszawy odbywać się będą z Lotniska Chopina. 6. Bilet tam i z powrotem traktowany jest jako jeden bilet. 7. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 stycznia 2015 r
 5. Rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych
  Zamawiający: Wojskowy Klub Sportowy "Grunwald" Poznań, Poznań
  Rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych na przelot tam trzech reprezentantów Wojska Polskiego wraz z trzema rowerami z Warszawy do m. Kapsztad (Republika Południowej Afryki) oraz na przelot z powrotem jednego reprezentanta Wojska Polskiego wraz z rowerem z m. Kapsztad (RPA) do Warszawy.
 6. Wykonywanie usługi zarządzania podróżą obejmującej usługę sprzedaży biletów lotniczych i kolejowych oraz noclegów oraz związanych z nimi usług dodatkowych
  Zamawiający: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia było wykonywanie usługi zarządzania podróżą polegającej na usłudze sprzedaży biletów lotniczych i kolejowych oraz noclegów oraz związanych z nimi usług dodatkowych, zgodnie z dokładnym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku Nr 1 do zaproszenia.
 7. REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW LOTNICZYCH
  Zamawiający: Wojskowy Klub Sportowy "Grunwald" Poznań, Poznań
  REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW LOTNICZYCH NA PRZELOT TAM I Z POWROTEM DLA REPREZENTANTÓW WP DO M.PARYŻ (FRANCJA) - 8 OSÓB; M.PARAMARIBO (SURINAM)-9 OSÓB; TEHERAN (IRAN) - 8 OSÓB; EL PASO (USA) - 5 OSÓB
 8. Kompleksowa obsługa w zakresie sprzedaży biletów lotniczych i kolejowych międzynarodowych i krajowych, na przejazdy służbowe pracowników i artystów gościnnych Teatru Wielkiego - Opery Narodowej
  Zamawiający: Teatr Wielki - Opera Narodowa, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa w zakresie: sprzedaży biletów lotniczych międzynarodowych i krajowych, biletów kolejowych międzynarodowych i krajowych na przejazdy służbowe pracowników i artystów gościnnych Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Szczegółowy opis przedstawiony jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
 9. Rezerwacja i zakup oraz dostarczenie biletów na zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze wraz z ubezpieczeniem na potrzeby realizacji projektu -USER-zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych- współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT II
  Zamawiający: Gmina Lublin, Lublin
  Zakres zamówienia obejmuje sukcesywną rezerwację i zakup oraz dostarczenie na zlecenie Zamawiajacego biletów na zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze wraz z ubezpieczeniem, zwanych dalej -biletami- dla 12 osób wskazanych przez Zamawiającego biorących udział w wizytach roboczych w ramach projektu -USER-zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych- współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT II
 10. Kompleksowa usługa w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów na przewozy lotnicze zagraniczne i krajowe oraz kolejowe, rezerwacji hoteli i pośrednictwa w wizowaniu zgodnie ze zgłaszanymi przez Zamawiającego potrzebami
  Zamawiający: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa
  Zamawiający wymaga od Wykonawcy zakładania rezerwacji oraz zmian rezerwacji biletów lotniczych i kolejowych, rezerwacji hoteli, pośrednictwa w wizowaniu wg zapotrzebowania Zamawiającego oraz zorganizowania pełnego zabezpieczenia kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i państw docelowych (ewentualnie docelowych portów lotniczych) - dotyczy wszelkiego rodzaju opłat - np. opłat lotniskowych, podatków, obowiązkowych ubezpieczeń itp. Zamawiający zastrzega sobie, że wylot oraz powrót może następować w każdym dniu tygodnia. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach II (Załącznik nr 13) i III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 11. NE-3/223/215/13/MR- bilety lotnicze i kolejowe
  Zamawiający: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, Warszawa
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie:
  1.1 lotniczych przewozów pasażerskich zagranicznych, samolotami rejsowymi z wyłączeniem tzw. (tanich linii lotniczych)lub usług pośrednictwa w nabywaniu w.w przewozów, w tym rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych,

  1.2 kolejowych przewozów pasażerskich na trasach krajowych lub usług pośrednictwa w nabywaniu w.w przewozów, w tym rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostawy biletów kolejowych

  1.3 sprzedaży polis ubezpieczeniowych dla pracowników Zamawiającego na czas zagranicznych podróży służbowych
 12. Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy według bieżących potrzeb biletów lotniczych, kolejowych, rezerwacji hoteli oraz usługa wizowania paszportów
  Zamawiający: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Warszawa
  Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy według bieżących potrzeb biletów lotniczych, kolejowych, rezerwacji hoteli oraz usługa wizowania paszportów
 13. USŁUGI REZERWACJI I ZAKUPU WRAZ Z DOSTAWĄ BILETÓW LOTNICZYCH NA ZAGRANICZNE I KRAJOWE PRZEWOZY PASAŻERSKIE ORAZ WYKUP UBEZPIECZENIA NA CZAS PODRÓŻY NA POTRZEBY INSTYTUTU CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA W ZABRZU
  Zamawiający: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi rezerwacji i zakupu wraz z dostawą biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie oraz wykup ubezpieczenia na czas podróży na potrzeby Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. 2. Zakres usług będących przedmiotem zamówienia obejmuje zapewnienie sprzedaży biletów zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego na podstawie zamówienia przekazanego drogą elektroniczną albo telefonicznie (przy czym Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić drogą mailową przyjęcie zamówienia telefonicznego). 3. Przewidywane kierunki przelotów: 3.1. międzynarodowych: Belgia, Chiny, Francja, Hiszpania, Japonia, Niemcy, Rosja, RPA, Ukraina, USA; 3.2. krajowych: Gdańsk, Kraków, Warszawa. 4. Zamawiający przewiduje, że łącznie w trakcie trwania umowy zakupi: 4.1. biletów krajowych: ok. 10 szt., 4.2. biletów międzynarodowych: ok. 50 szt. 5. Wskazane powyżej ilości biletów lotniczych są jedynie ilościami szacunkowymi i służą do celów złożenia przez Wykonawcę oferty i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. 6. Określone przez Zamawiającego ilości biletów lotniczych są wartościami szacunkowymi i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do wysokości faktycznej odpłatności należnej z tytułu świadczenia usług. 7. W trakcie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany będzie: 7.1. do obsługi Zamawiającego w zakresie rezerwacji i zakupu biletów lotniczych u wszystkich przewoźników lotniczych na wszystkich trasach i na wszelkie oferowane przez nich przeloty, 7.2. do organizowania i zabezpieczenia kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajów docelowych (np. obowiązkowe ubezpieczenie podróżnych i ich bagażu w czasie lotu, opłaty lotniskowe, opłaty paliwowe, opłaty serwisowe), 7.3. w przypadku zaistnienia potrzeby i na prośbę Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany wykonać inne usługi turystyczne za odrębnym wynagrodzeniem jak np. zakup biletów kolejowych, wynajem środków transportu (samochody osobowe, autokary, minibusy, małe samoloty), 7.4. do uwzględniania przy dokonywaniu rezerwacji biletów lotniczych zamówień Zamawiającego w zakresie: tras, terminów i klas lotniczych, według obowiązujących taryf określonych przez przewoźników, z uwzględnieniem najkorzystniejszych w danym momencie cen, 7.5. do każdorazowego przekazywania Zamawiającemu, drogą elektroniczną, informacji nt. dokonywanych rezerwacji biletów, obejmujących: dane rezerwacji, cenę biletu oraz termin wykupu, 7.6. do przedstawienia Zamawiającemu, najkorzystniejszych, dostępnych na rynku, ofert zakupu biletów lotniczych. Wykonawca każdorazowo zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu minimum 3 oferty wraz z podaniem dla każdej z ofert informacji co najmniej na temat: 7.6.1. ceny biletu z wyszczególnieniem poszczególnych składowych wpływających na cenę biletu tj. w szczególności minimum: wysokość taryfy lotniczej - ceny za przelot, wysokość podatków i opłat lotniskowych, a także wysokość opłaty transakcyjnej (tj. opłaty za wystawienie biletu lotniczego oraz czynności związane z obsługą rezerwacji i dostarczeniem biletu zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą), a w przypadku wystąpienia dla proponowanej oferty innych kosztów i opłat również ich wysokość, 7.6.2. jak przesunięcia terminu wyjazdu (np. wylot o 1 dzień wcześniej / powrót o 1 dzień później) wpłynie na zmianę ceny biletu lotniczego, 7.6.3. możliwości (tzn. czy jest taka możliwość czy nie) przebukowania biletu (dokonania zmian w bilecie m.in. w zakresie terminu wylotu lub osoby, na którą bilet został zarezerwowany i wystawiony) po jego wystawieniu i wysokości opłaty (opłat) związanej (związanych) z dokonaniem tej czynności, 7.6.4. czasu rozpoczęcia i zakończenia podróży, bezkolizyjnej i efektywnej realizacji połączeń wieloetapowych i najkrótszych połączeń na danej trasie, z uwzględnieniem czasu transferu pomiędzy lotniskami, 7.6.5. przedstawienia przez Wykonawcę najkorzystniejszych wariantów połączenia, a w przypadku braku możliwości bezpośredniego dotarcia do celu, wyszukiwanie połączeń z najkrótszym czasem oczekiwania na kolejny lot, przy uwzględnieniu najkorzystniejszych cen na rynku oraz obowiązujących promocji, 7.7. do dokonania rezerwacji biletu wskazanego przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 1 godzina od momentu otrzymania ze strony Zamawiającego polecenia rezerwacji przekazanego drogą elektroniczną (e-mail) oraz dostarczenia Zamawiającemu potwierdzenia rezerwacji, zawierającego ostateczną datę wykupu biletu, za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) niezwłocznie, lecz nie później niż 1 godzinę od momentu otrzymania ze strony Zamawiającego polecenia dokonania rezerwacji, 7.8. do informowania o wprowadzeniu przez linie lotnicze programów lojalnościowych / motywacyjnych, zgłaszania uczestnictwa Zamawiającego oraz administrowania tymi programami w imieniu Zamawiającego, a także wprowadzenia odpowiednich kodów identyfikacyjnych do biletów wystawianych we wszystkich biurach Wykonawcy, 7.9. do bezzwłocznego i bieżącego informowania Zamawiającego telefonicznie o wszystkich zmianach dotyczących zarezerwowanej podróży leżących po stronie przewoźników, w szczególności takich jak opóźnienia lotu. Informacje te muszą być potwierdzone przez Wykonawcę drogą mailową, 7.10. do zakupu najtańszych biletów lotniczych na danej trasie zgodnie z warunkami uzgodnionymi z Zamawiającym i określonymi przez Zamawiającego w poleceniu rezerwacji (nawet jeśli dokonano rezerwacji biletu lotniczego na wyższą kwotę). Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia najniższych z dostępnych taryf publikowanych, stawek negocjowanych i stawek promocyjnych oraz zapewnienia Zamawiającemu dostępu do wszystkich publikowanych i niepublikowanych taryf linii lotniczych, 7.11. do zapewnienia bezpłatnej możliwości odwołania rezerwacji, 7.12. do zapewnienia możliwości dokonania bezpłatnych zmian rezerwacji w sytuacji zmiany terminu wylotów, 7.13. w przypadku zmiany trasy lub terminu podróży z powodów leżących po stronie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie zaoferować dostępne połączenie, którego koszt będzie nie wyższy niż 20% ceny brutto pierwotnego połączenia, 7.14. do umożliwienia Zamawiającemu, zgodnie z zasadami przewoźnika w sytuacjach nie dających się wcześniej przewidzieć, zmiany rezerwacji w odniesieniu do: klasy, czasu, terminu podróży oraz danych pasażera. Wszelkie koszty operacyjne w/w zmian wliczone są w opłatę transakcyjną Wykonawcy. Jeżeli zmiana rezerwacji wiązać się będzie z koniecznością dokonania ponownej rekalkulacji ceny biletu, Zamawiający zobowiązany będzie do pokrycia powstałej z tego tytułu niedopłaty, zaś Wykonawca do zwrotu ewentualnej nadpłaty, 7.15. do wysyłania biletów elektronicznych bezpośrednio z terminalu Globalnego Systemu Dystrybucji (GDS) używanego przez Wykonawcę (niedopuszczalne jest przekazywanie tych biletów z adresów / skrzynek/ poczty elektronicznej Wykonawcy). Wszystkie dane zawarte w biletach elektronicznych dostarczanych przez Wykonawcę Zamawiającemu będą identyczne z odpowiednimi danymi przechowywanymi w postaci elektronicznej w systemie rezerwacyjnym przewoźnika za pośrednictwem Globalnego Systemu Dystrybucji (GDS) użytkowanego przez Wykonawcę, zakazane jest wprowadzenie jakichkolwiek zmian do biletu elektronicznego wygenerowanego za pośrednictwem stosowanego przez Wykonawcę GDS, 7.16. do każdorazowego przekazywania Zamawiającemu, drogą elektroniczną, informacji nt. zmiany ceny biletu, wpisania na listę rezerwową, 7.17. do bezpłatnego dostarczania dokumentów podróży (biletów), dokumentów ubezpieczeń (polis) oraz faktur do siedziby Zamawiającego. Na żądanie zamawiającego wskazane w zamówieniu dokumenty ubezpieczenia zostaną dostarczone niezwłocznie za pośrednictwem kuriera, 7.18. Wykonawca i Zamawiający wyznaczą osoby uprawnione do wzajemnych kontaktów w sprawach będących przedmiotem zamówienia, 7.19. do kontaktu z wyznaczonymi pracownikami Zamawiającego w szczególności: 7.19.1. wyznaczenia pracowników do kontaktu telefonicznego i e-mailowego z Zamawiającym co najmniej w dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00, 7.19.2. niezwłocznego informowania wyznaczonych pracowników Zamawiającego drogą elektroniczną (e-mail) o braku możliwości realizacji rezerwacji lub sprzedaży biletów wraz z uzasadnieniem, 7.19.3. każdorazowego informowania wyznaczonych pracowników Zamawiającego o zbliżającym się terminie wykupu biletu, najpóźniej na 24 godziny przed upływem terminu dokonanej uprzednio rezerwacji, 7.20. do przejęcia obowiązków dotyczących składania ewentualnych odwołań i reklamacji do linii lotniczych, zwłaszcza do reprezentowania Zamawiającego w sprawach reklamacji dotyczących przewozów realizowanych na podstawie rezerwacji i zakupów dokonywanych u Wykonawcy, a w szczególności w przypadku odmowy przyjęcia pasażera na pokład, zwrotu biletów niewykorzystanych z winy przewoźnika, odwołaniem lotu lub jego znacznym opóźnieniem lub ze względów losowych, 7.21. do sporządzania miesięcznych (każdorazowo na żądanie Zamawiającego) raportów z wystawionych faktur za bilety lotnicze. 8. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zobowiązany jest do pośrednictwa w zakresie formalności ubezpieczeniowych. 9. Ubezpieczenie na czas podróży na każdy dzień wyjazdu do krajów europejskich, krajów reszta świata oraz na terenie kraju. Ubezpieczenie będzie obejmować: a) koszty leczenia ubezpieczonego przebywającego za granicami naszego kraju w związku z jego nagłą chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem, b) koszty transportu chorego lub transportu zwłok do Polski, c) następstwa nieszczęśliwych wypadków polegająca na trwałym uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci ubezpieczonego wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależnie od woli ubezpieczonego, powstałe podczas podróży zagranicznej, d) utraty bagażu podróżnego. Z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków ochrona ubezpieczenia będzie obejmowała: a) śmierć ubezpieczonego - wysokość świadczenia stanowi 100% sumy ubezpieczenia, b) trwały uszczerbek na zdrowiu - wysokość świadczenia odpowiada orzeczonemu przez lekarzy procentowi stałego uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu do sumy ubezpieczenia. Niezależnie od kwoty wypłacanego świadczenia ubezpieczonemu zostaną zwrócone niezbędne wydatki poniesione za przejazd na teren RP do wskazanych przez ubezpieczyciela lekarzy oraz kosztów wykonania na terenie RP zleconych przez nich badań wymaganych dla uzasadnienia roszczeń. 10. Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy udokumentowania ceny biletu wynikającej z taryfy przewoźnika. W terminie 5 dni Wykonawca drogą elektroniczną przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające cenę biletu wg taryfy przewoźnika. 11. Zamawiającemu przysługuje prawo porównywania cen biletów lotniczych oferowanych przez Wykonawcę z cenami biletów lotniczych oferowanych przez inne biura lub przez przewoźników w sprzedaży bezpośredniej, w tym przez Internet obowiązujących na dzień zgłoszenia zapytania przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia większej niż 3% różnicy w cenie biletu lotniczego oferowanego przez Wykonawcę w stosunku do ceny biletu oferowanego przez inne biuro lub przez przewoźnika (bilet droższy u Wykonawcy) - Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy: a) realizacji zamówienia po korzystniejszej cenie, b) kupna biletu w innym biurze lub u przewoźnika, c) pokrycia różnicy w cenie biletu. 12. W celu dokonania rozliczeń z tytułu realizacji zamówienia Wykonawca będzie wystawiał każdorazowo fakturę z wyszczególnieniem odrębnie obejmującym jedynie opłatę transakcyjną za wystawienie biletu lotniczego oraz czynności związane z obsługą rezerwacji i dostarczenia biletu (wynikająca ze złożonej przez Wykonawcę oferty) i odrębnie taryfę lotniczą - cenę za przelot oraz opłaty podatkowe, paliwowe i lotniskowe. 13. Wystawione polisy zostaną dostarczone w ramach wynagrodzenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego. Płatności nastąpią każdorazowo w terminie 30 dni, na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej do siedziby Zamawiającego faktury VAT. W przypadku polis ubezpieczeniowych, za fakturę VAT uznaje się prawidłowo wystawioną polisę lub notę obciążającą. 14. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się, że nie naruszy przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 15. Przedmiot umowy będzie realizowany sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Zamawiającego. 16. Zamawiający zastrzega sobie, że nie jest zobowiązany do wyczerpania swoimi zamówieniami kwoty, na którą zawarta zostanie umowa, w okresie obowiązywania umowy. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu nie wykorzystania w pełni przez Zamawiającego kwoty, na którą zostanie zawarta umowa. 17. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do złożonej oferty oświadczenie o niestosowaniu nieuczciwej polityki rynkowej - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego
 14. Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych na przewozy pasażerskie krajowe i zagraniczne na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
  Zamawiający: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych na przewozy pasażerskie krajowe i zagraniczne na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, znak sprawy:ZP-15/CLKP/2012/W2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja rodzajowo-ilościowa stanowiąca Załącznik nr 1, 2 oraz 2.1. do SIWZ.
 15. Rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych
  Zamawiający: Wojskowy Klub Sportowy "Grunwald" Poznań, Poznań
  Rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych na przelot tam i z powrotem ośmiu reprezentantów Wojska Polskiego z Poznania do Paryża (Francja) w dniach
  12 - 15.10.2012r., jednego reprezentanta Wojska Polskiego z Warszawy, jednego reprezentanta Wojska Polskiego z Gdańska i czterech reprezentantów Wojska Polskiego
  z Poznania do Ho Chi Minh (Wietnam) w dniach 18 - 26.10.2012r. oraz dwóch reprezentantów Wojska Polskiego z Warszawy do Wilna (Litwa) w dniach
  25 - 29.10.2012r.
 16. ZP-30/FRSE/2012
  Zamawiający: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi na rzecz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania międzynarodowych i krajowych biletów lotniczych i kolejowych wraz z ubezpieczeniem
 17. Organizacja szkolenia we Lwowie w dniach 29-31 maja 2012 r., w ramach POWT PL-BY-UA 2007-2013.
  Zamawiający: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, Warszawa
  Świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych podczas szkolenia organizowanego we Lwowie, w dniach 29-31 maja 2012 w ramach POWT PL-BY-UA 2007-2013.
 18. Rezerwacja, zakup oraz dostawa 20 biletów lotniczych na potrzeby Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem podróżnych i ich bagażu w czasie lotu
  Zamawiający: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Warszawa
  1.Za jeden bilet należy rozumieć bilet na trasie: tam i z powrotem.

  2.Wykonawca zobowiązany jest do organizowania i zabezpieczenia kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajów docelowych (np. obowiązkowe ubezpieczenie podróżnych i ich bagażu w czasie lotu, opłaty lotniskowe, opłaty paliwowe, opłaty serwisowe).

  3.Wykonawca udostępni Zamawiającemu serwis telefoniczny, za pomocą którego Zamawiający będzie mógł uzyskać wszelkie informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia.

  4.Bilety lotnicze wystawiane będą w formie e-biletów. Wykonawca dostarczy bilety najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem rozpoczęcia podróży na adres poczty elektronicznej podany przez Zamawiającego.

  5.Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie i na bieżąco informować Zamawiającego telefonicznie o wszystkich zmianach dotyczących zarezerwowanej podróży leżących po stronie przewoźników, w szczególności takich jak opóźnienia lotu. Informacje te muszą być potwierdzone przez Wykonawcę drogą mailową.

  6.Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia obowiązków dotyczących składania ewentualnych odwołań i reklamacji do przewoźnika, a zwłaszcza reprezentowania Zamawiającego w sprawach reklamacyjnych dotyczących przewozów realizowanych na podstawie sprzedanych biletów.

  7.Usługi świadczone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia muszą spełniać standardy IATA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego) w zakresie sprzedaży biletów lotniczych.
  8. Zamówione bilety muszą być w klasie ekonomicznej z możliwością dokonania następujących zmian:
  - skreślenie z listy uczestnika podróży,
  - zmiana uczestnika podróży.
  Opcja dokonywania powyższych zmian musi być dostępna, dla każdego z biletów, do dnia 2 października 2012 r. do godz. 15.00.
  9. Zamawiający dopuszcza możliwość podzielenia biletów na maksymalnie dwie grupy tzn., że każda z grup może korzystać z innego przewoźnika.
  10. Zamawiający informuje, że 9 z 16 pasażerów, na trasie Londyn-Teheran-Londyn, jest wieku powyżej 65 lat. Wszyscy pasażerowie na trasie Warszawa-Teheran-Warszawa są w wieku poniżej 65 lat.
  Postępowanie dotyczy połączeń na następujących trasach:
  1. Trasa: Londyn - lotnisko Heathrow (Anglia) - Teheran (Iran) - Londyn - lotnisko Heathrow (Anglia) - bilety dla 16 osób
  Wylot z Londynu - lotnisko Heathrow (Anglia) w dniu 4 października 2012 r.
  Przylot do Teheranu (Iran), najpóźniej, w godz. nocnych z 4 na5 października 2012 r..
  Wylot z Teheranu (Iran) w dniu 8 października 2012 r.
  Przylot do Londynu - lotnisko Heathrow (Anglia), najpóźniej, w dniu 9 października 2012 r.
  Przy dostawie tego biletu Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania połączenia z maksymalnie 1 przesiadką. Czas oczekiwania na lotnisku przejściowym w oczekiwaniu na lot do miejsca docelowego nie może przekroczyć 4 godzin.

  2. Trasa: Warszawa (Okęcie) - Teheran (Iran) - Warszawa (Okęcie) - bilety dla 4 osób
  Wylot z Warszawy (Okęcie) w dniu 4 października 2012 r.
  Przylot do Teheranu (Iran), najpóźniej w godz. nocnych z 4 na 5 października 2012 r.
  Wylot z Teheranu (Iran) w dniu 8 października 2012 r.
  Przylot do Warszawy (Okęcie), najpóźniej w dniu 9 października 2012 r.
  Przy dostawie tego biletu Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania połączenia z maksymalnie 1 przesiadką. Czas oczekiwania na lotnisku przejściowym w oczekiwaniu na lot do miejsca docelowego nie może przekroczyć 7 godzin.

  ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE

  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, którego przedmiotem będzie rezerwacja, zakup oraz dostawa biletów lotniczych na potrzeby Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem podróżnych i ich bagażu w czasie lotu.

  Zamówienie uzupełniające dotyczyłoby połączeń na trasie Warszawa (Okęcie) - Teheran (Iran) - Warszawa (Okęcie)

  Wylot z Warszawy (Okęcie) w dniu 4 października 2012 r.
  Przylot do Teheranu (Iran), najpóźniej w godz. nocnych z 4 na 5 października 2012 r.
  Wylot z Teheranu (Iran) w dniu 8 października 2012 r.
  Przylot do Warszawy (Okęcie), najpóźniej w dniu 9 października 2012 r.
  Przy dostawie tego biletu Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania połączenia z maksymalnie 1 przesiadką. Czas oczekiwania na lotnisku przejściowym w oczekiwaniu na lot do miejsca docelowego nie może przekroczyć 7 godzin.
 19. Rezerwacja, zakup oraz dostawa 3 biletów lotniczych na potrzeby Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem podróżnych i ich bagażu w czasie lotu
  Zamawiający: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest rezerwacja, zakup oraz dostawa 3 biletów lotniczych na potrzeby Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem podróżnych i ich bagażu w czasie lotu.
  WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
  1.Za jeden bilet należy rozumieć bilet na trasie: tam i z powrotem.
  2.Wykonawca zobowiązany jest do organizowania i zabezpieczenia kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajów docelowych (np. obowiązkowe ubezpieczenie podróżnych i ich bagażu w czasie lotu, opłaty lotniskowe, opłaty paliwowe, opłaty serwisowe).
  3.Wykonawca udostępni Zamawiającemu serwis telefoniczny, za pomocą którego Zamawiający będzie mógł uzyskać wszelkie informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia.
  4.Bilety lotnicze wystawiane będą w formie e-biletów. Wykonawca dostarczy bilety najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem rozpoczęcia podróży na adres poczty elektronicznej podany przez Zamawiającego.
  5.Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie i na bieżąco informować Zamawiającego telefonicznie o wszystkich zmianach dotyczących zarezerwowanej podróży leżących po stronie przewoźników, w szczególności takich jak opóźnienia lotu. Informacje te muszą być potwierdzone przez Wykonawcę drogą mailową.
  6.Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia obowiązków dotyczących składania ewentualnych odwołań i reklamacji do przewoźnika, a zwłaszcza reprezentowania Zamawiającego w sprawach reklamacyjnych dotyczących przewozów realizowanych na podstawie sprzedanych biletów.
  7.Usługi świadczone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia muszą spełniać standardy IATA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego) w zakresie sprzedaży biletów lotniczych.
  8. Zamówione bilety muszą być w klasie ekonomicznej z możliwością dokonania następujących zmian:
  - skreślenie z listy uczestnika podróży,
  - zmiana uczestnika podróży.
  Opcja dokonywania powyższych zmian musi być dostępna, dla każdego z biletów, do dnia 2 października 2012 r. do godz. 15.00.

  Zamówienie dotyczyłoby połączeń na trasie Warszawa (Okęcie) - Teheran (Iran) - Warszawa (Okęcie)

  Wylot z Warszawy (Okęcie) w dniu 4 października 2012 r.
  Przylot do Teheranu (Iran), najpóźniej w godz. nocnych z 4 na 5 października 2012 r.
  Wylot z Teheranu (Iran) w dniu 8 października 2012 r.
  Przylot do Warszawy (Okęcie), najpóźniej w dniu 9 października 2012 r.
  Przy dostawie tego biletu Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania połączenia z maksymalnie 1 przesiadką. Czas oczekiwania na lotnisku przejściowym w oczekiwaniu na lot do miejsca docelowego nie może przekroczyć 7 godzin.
 20. Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia biletów lotniczych dla pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  Zamawiający: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
  Zamówienie będzie polegało na sukcesywnej usłudze rezerwacji oraz dokonywania zmian rezerwacji biletów lotniczych, sprzedaży i dostarczenia biletów lotniczych do miejsca wskazanego przez Zamawiającego bez dodatkowych opłat, dla pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w zależności od potrzeb Zamawiającego, na podstawie bieżących zgłoszeń
 21. Zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rezerwację, zakup oraz dostawę biletów lotniczych na potrzeby Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem podróżnych i ich bagażu w czasie lotu
  Zamawiający: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Warszawa
 22. DZPIE/010/2012 - Bilety lotnicze i kolejowe
  Zamawiający: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 23. Obsługa Centrum Projektów Europejskich w zakresie wynajmu samochodów na trasach w kraju i za granicą.
  Zamawiający: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, Warszawa
 24. Rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych.
  Zamawiający: Wojskowy Klub Sportowy "Grunwald" Poznań, Poznań
 25. Transport drogą lotniczą osób i rzeczy na potrzeby Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Wrocławskiej.
  Zamawiający: Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego, Wrocław
 26. Usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie na potrzeby Instytutu Energetyki
  Zamawiający: Instytut Energetyki Instytut Badawczy, Warszawa
 27. Organizację dwóch posiedzeń dla WST LT-PL-RU
  Zamawiający: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, Warszawa
 28. Świadczenie usług hotelowych na potrzeby PL.2012
  Zamawiający: PL 2012 sp. z o. o., Warszawa
 29. Kompleksowa usługa w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów na przewozy lotnicze zagraniczne i krajowe oraz kolejowe, rezerwacji hoteli i pośrednictwa w wizowaniu zgodnie ze zgłaszanymi przez Zamawiającego potrzebami
  Zamawiający: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa
 30. Wyszukiwanie połączeń i zakup zagranicznych biletów lotniczych i kolejowych krajowych i zagranicznych na potrzeby PL.2012 Sp. z o.o.
  Zamawiający: PL 2012 sp. z o. o., Warszawa
 31. Świadczenie usługi hotelarskiej, gastronomicznej i wynajmu sal z wyposażeniem w dniach 15-18 czerwca 2010 r. w Połądze (Litwa) dla Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013.
  Zamawiający: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, Warszawa
 32. Zorganizowanie posiedzenia Wspólnej Grupy Roboczej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013.
  Zamawiający: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, Warszawa
 33. Przedmiotem zamowienia organizacja posiedzenia Komitetu Monitorującego w ramach PWT PL-SK 2007-2013.
  Zamawiający: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, Warszawa
 34. Zorganizowanie Forum Poszukiwania Partnerów oraz Transgraniczne Forum Dziennikarzy.
  Zamawiający: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, Warszawa
 35. Rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych
  Zamawiający: Wojskowy Klub Sportowy "Grunwald" Poznań, Poznań
 36. Rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych
  Zamawiający: Wojskowy Klub Sportowy "Grunwald" Poznań, Poznań
 37. Usługa związana z przewozem drogą lotniczą na trasie Warszawa-Londyn-Warszawa grupy studentów programu EMBA 2008-10 Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej
  Zamawiający: Politechnika Warszawska, Warszawa
 38. Rezerwacja, zakup i dostarczenie biletów lotniczych na zagraniczny przewóz lotniczy na potrzeby Chóru Vox Juventutis Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
  Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Płock
 39. Usługa rezerwacji i zakupu biletów lotniczych
  Zamawiający: Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP, Warszawa
 40. Usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych na przewozy pasażerskie na trasach krajowych i zagranicznych dla potrzeb Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa, w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy
  Zamawiający: Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa JBR, Warszawa
 41. Rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych
  Zamawiający: Wojskowy Klub Sportowy "Grunwald" Poznań, Poznań
 42. Kompleksowa obsługa i przygotowanie wizyty studyjnej uczestników Projektu Modelowe CTT w Finlandii
  Zamawiający: Politechnika Warszawska, Warszawa
 43. Organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla chóru VOX JUVENTUTIS Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku na terenie Turcji.
  Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Płock
 44. Usługa rezerwacji i zakupu biletów lotniczych (oznaczenie sprawy:ZP-5Log-2009)
  Zamawiający: Biuro Logistyki Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Warszawa 60

Inne osoby dla Wieczorek Bogdan Marek (50 osób):