Kogo reprezentuje osoba

Wieczorek Danuta

w KRS

Danuta Wieczorek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Danuta
Nazwisko:Wieczorek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1987 r., wiek 32 lata
Miejscowości:Janikowo (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Banasiak Maria Elżbieta, Barczak Bożena Elżbieta, Barczak Małgorzata, Bartz Zbigniew Stanisław, Bałach Angelika, Bednarska Milena, Bogusz Michał, Brzostowska Mariola Maria, Brzycka, Gulajczyk Danuta Ewa, Chmielewska Janina Józefa, Czerniak Ewelina Maria, Dolata Arkadiusz Paweł, Dombrowski Patryk, Duszyńska Olga Zofia, Fredyk Paulina Weronika, Gałgański Mariusz, Górska Katarzyna, Głowacki Maciej Krzysztof, Jaskólski Adam Antoni, Kaczmarek Anna, Kaczmarek Karolina Maria, Katzur Iwona Anna, Kolasińska Halina, Kotyła Rafał, Kozłowska Zawieranie Umów, Kołodziejczyk Agnieszka, Kropińska Ewa Zofia, Kwiatkowska Grażyna, Kwiatkowski Szymon, Lis Małgorzata, Lubarski Tomasz, Maciejewski Mariusz Arkadiusz, Macińska Renata Maria, Makowiecka Danuta Melania, Małek Małgorzata Anna, Michalak Krzysztof, Osińska Estera, Piernik Agnieszka Maria, Piernik Jolanta, Powała Katarzyna, Powałowska Dorota, Psuty Ewelina, Puk Wiesław, Ratajczak Kamila, Rutkowski Marcin, Ryndak Joanna, Sarnowski Andrzej Zdzisław, Semrau Jerzy, Stefańska Agata, Stefańska Katarzyna Barbara, Stysiał Marian, Surówka Gracjana, Świergiel Marta, Szczepańska Zofia, Szubarga Jadwiga Teresa, Szudera Ewa Anna, Szypura Sabina Genowefa, Słowińska Mariola Anna, Weber Aleksandra, Wekwerth Anna Elżbieta, Wiesiołowska Anna Małgorzata, Wikarska Joanna, Wiktorowicz Joanna Magdalena, Zakaszewska Mirosława Monika, Zielińska Magdalena, Ziółkowska Anna Maria, Zwierzyńska Natalia, Łechtańska Beata

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Znajdek Anna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agrolmet Sp. Z O.O., Gniewkowo − KRS 0000732027
 2. Agrolmet Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Gniewkowo − KRS 0000736718
 3. Food Trade Koma Sp. Z O.O., Gniewkowo − KRS 0000368587
 4. Food Trade Koma Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Gniewkowo − KRS 0000636443
 5. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Trzemesznie, Popielewo − KRS 0000056347
 6. Klub Sportowy Harmattan, Gniewkowo − KRS 0000027860
 7. Lokalna Grupa Działania Nad Wodami Noteci, Janikowo − KRS 0000257426
 8. Piastowski Bank Spółdzielczy W Janikowie, Janikowo − KRS 0000135971
 9. Stowarzyszenie Kujawskie Centrum Tenisowe Masters W Inowrocławiu, Inowrocław − KRS 0000421628
 10. Związek Hodowców i Producentów Rolnych W Trzemesznie, Trzemeszno − KRS 0000076059

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Gnieźnie, Gniezno − KRS 0000094874
 2. Bank Spółdzielczy W Koronowie, Koronowo − KRS 0000142826
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Janikowo − KRS 0000025673
 4. Gospodarstwo Rolne Sp. Z O.O. W Głogówcu, Głogówiec − KRS 0000217682
 5. Krajowy Fundusz Seniora Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000463168
 6. Spółdzielnia Usług Rolniczych Trzemeszno Z Siedzibą W Miatach, Miaty − KRS 0000100323

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Gniewkowo
  Zamawiający: Gmina Gniewkowo, Gniewkowo
  . Opis przedmiotu zamówienia:przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Gniewkowo oraz jej jednostek organizacyjnych polegającej na:
  1) otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących oraz pomocniczych Gminy Gniewkowo oraz jej jednostek organizacyjnych:
  a) Gmina Gniewkowo, ul.17 stycznia 11, Gniewkowo;
  b) Urząd Miejski, ul.17 stycznia 11, Gniewkowo;
  c) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Dworcowa 5, Gniewkowo;
  d) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie, ul. Dworcowa 5;
  e) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dworcowa 8c, Gniewkowo;
  f) Samorządowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gniewkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 5;
  g) Samorządowe Przedszkole w Gniewkowie, ul. Moniuszki 2;
  h) Gimnazjum Nr 1 im. Ziemi Kujawskiej w Gniewkowie, ul. Dworcowa 11;
  i) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie, ul. Toruńska 40;
  j) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kijewie;
  k) Szkoła Podstawowa im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie;
  l) Szkoła Podstawowa im. ks. I. Posadzego w Szadłowicach;
  m) Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Wierzchosławicach;
  n) Szkoła Zawodowa w Gniewkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 5;
  o) Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 5.
  Uwaga: Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, zastrzega sobie prawo otwarcia w razie potrzeby innych rachunków bankowych na warunkach określonych w ofercie wybranej w niniejszym przetargu lub zmniejszenia liczby rachunków bankowych.
  2) realizacji poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych w wersji elektronicznej;
  3) realizacji poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych w wersji papierowej;
  4) przyjmowaniu wpłat gotówkowych;
  5) dokonywaniu wypłat gotówkowych;
  6) realizacji lokat terminowych na zlecenie Gminy Gniewkowo,
  7) przechowywaniu depozytów;
  8) uzyskania informacji o saldzie rachunku bankowego za pomocą systemu elektronicznego;
  9) uruchomieniu kredytu w rachunku bieżącym dla Gminy Gniewkowo na warunkach:
  a) udzielany na okres do jednego roku budżetowego i corocznie ponawiany,do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Miejską w Gniewkowie w uchwale budżetowej (maksymalna kwota kredytu 2.000.000,00 zł);
  b) wysokość prowizji przygotowawczej - 0,00 %,
  c) koszty obsługi kredytu - wyłącznie odsetki od wykorzystanego kredytu,
  d) zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  e) oprocentowanie od wykorzystanego kredytu obliczane będzie w oparciu o zmienną stawkę procentową, obliczoną dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego, w oparciu o wartość stawki WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę Wykonawcy,
  f) kapitalizacja odsetek na koniec miesiąca;
  10) dostępie do bankowości internetowej, obejmującej w szczególności:
  a) dostarczenie, zainstalowanie, skonfigurowanie i zapewnienie poprawnego i bezpiecznego działania oprogramowania bankowości internetowej na wskazanych przez Zamawiającego stanowiskach komputerowych oraz bezpłatne szkolenie pracowników jednostek organizacyjnych w zakresie obsługi dostarczonego programu, przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank;
  b) bieżące doradztwo i pomoc z zakresu obsługi systemu;
  c) bieżącą obsługę techniczną systemu;
  d) stałą obserwację obrotów i stanów środków na rachunkach bieżących oraz rachunkach pomocniczych;
  e) zlecanie przelewów wewnętrznych i zewnętrznych;
  f) tworzenie listy przelewów zdefiniowanych;
  g) wydruku potwierdzenia wykonanych operacji, wyciągów oraz załączników;
  h) składanie zleceń płatniczych w dowolny dzień, o dowolnej porze. Realizacja zleceń nie później niż następnego dnia roboczego;
  i) użytkownikami bankowości internetowej będą stanowiska użytkowników mających możliwość wprowadzania transakcji oraz użytkownicy mający uprawnienia do zatwierdzania transakcji. Wykonawca zapewni możliwość zmiany ilości użytkowników oraz uprawnień użytkowników;
  j) dostęp do bankowości internetowej otrzyma Gmina Gniewkowo oraz 5 jednostek organizacyjnych:
  - Urząd Miejski w Gniewkowie;
  - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie. Ze względu na specyfikę funkcjonowania jednostki z dostępu do bankowości internetowej oprócz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie korzystać będzie również Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie. Każda z jednostek organizacyjnych posiada własne wyodrębnione rachunki bankowe;
  - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie;
  - Samorządowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gniewkowie. Ze względu na specyfikę funkcjonowania jednostki z dostępu do bankowości internetowej oprócz Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gniewkowie korzystać będzie również 5 szkół podstawowych, 1 gimnazjum, 1 szkoła zawodowa i 1 przedszkole - łącznie 9 jednostek organizacyjnych. Każda z jednostek organizacyjnych posiada własne wyodrębnione rachunki bankowe.
  - Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewkowie.
  Uwaga: Zamawiający informuje, iż obecnie posiada system elektronicznej obsługi bankowej typu „Home-Banking” i użytkuje 15 czytników do rachunków bankowych zamontowanych w jednostkach organizacyjnych Gminy Gniewkowo.
  11) obsłudze kart przedpłaconych spersonalizowanych
  a) wydanie karty i PIN klientowi M-GOPS,
  b) wydanie kart przedpłaconych i PIN w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia,
  c) blokada karty przy zgłoszeniu właściciela/użytkownika,
  d) użytkowanie karty bez prowizji,
  e) wypłata gotówki z bankomatu bez prowizji,
  f) wypłata gotówki z bankomatu kwoty od 10 zł,
  g) wypłata bez prowizji pozostałej kwoty z karty klienta MGOPS w przypadku likwidacji karty (po uprzednim zgłoszeniu tego faktu przez M-GOPS),
  h) bezpłatne zasilanie kart,
  i) archiwizacja danych bankowości elektronicznej.
  12) udostępnieniu uzyskania promes bankowych, poręczeń i gwarancji bankowych dla Gminy Gniewkowo;
  13) wydawaniu opinii bankowych i zaświadczeń;
  14) wydawaniu blankietów czekowych;
  15) zerowaniu rachunków bankowych bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek Gminy;
  16) przeksięgowaniu skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych na rachunek Gminy, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie;
  17) świadczenia innych usług bankowych, czyli usług nieprzewidzianych, sporadycznych. Odpłatność za usługi bankowe nie ujęte w ofercie Wykonawcy będą ustalone w oparciu o taryfę opłat i prowizji obowiązującą w Wykonawcy w danym czasie, o ile zaistnieje konieczność ich uruchomienia.
  2. Zamawiający stawia następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
  1) Wykonawca posiada lub do dnia 1.06.2017 r. będzie posiadać oddział, filię lub ekspozyturę banku na terenie miasta Gniewkowo;
  2) Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych ma być zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o wartość stawki WIBID 1M pomniejszoną o stałą marżę Wykonawcy.
  3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za:
  a) potwierdzenie salda;
  b) sporządzenie wyciągów bankowych;
  c) likwidację rachunku bankowego;
  d) otwarcie rachunku lokat terminowych;
  e) wpłaty podatków, opłat i innych należności dokonane przez Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne, podatników oraz inkasentów podatków i opłat na rachunek bieżący i rachunki pomocnicze Gminy Gniewkowo oraz jej jednostek organizacyjnych;
  f) przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących oprogramowania bankowości internetowej w okresie trwania umowy oraz świadczenia serwisu oprogramowania,
  g) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.
  4) Prowizje, opłaty i marża banku zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie nie ulegną zmianie podczas trwania umowy.

  3. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia:
  1) Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, osoby wykonujące czynności bankowe w trakcie realizacji zamówienia.
  2) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. 1:
  a) przed zawarciem umowy wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia zatrudnionych na umowę o pracę, ze wskazaniem wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji każdego pracownika;
  nieprzedłożenie przez Wykonawcę wykazu pracowników, będzie traktowane jako odmowa zawarcia umowy;
  b) Wykonawca zobowiązuje się w umowie o zamówienie publiczne, że pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani w wykazie pracowników będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.)
  3) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt. 1, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:
  a) Zamawiający może żądać, aby wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 3 dni robocze, przedłożył kopie dokumentów potwierdzających, że przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby będące jego pracownikami, w szczególności: kopie umowy o pracę lub odpowiednie druki ZUS; Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić wymagane dokumenty;
  b) Zamawiający będzie uprawniony w każdym czasie do weryfikacji tożsamości personelu wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy;
  c) Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami Wykonawcy.
  4) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne osoby posiadające co najmniej takie samo wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje, co osoby wskazane w pierwotnym wykazie pracowników, z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę;
  o planowanej zmianie osób, przy pomocy których wykonawca wykonuje przedmiot umowy, wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac.
  5) Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wskazanych pracowników w wykazie pracowników, świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w pkt 1.
 2. Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 000 000 PLN.
  Zamawiający: Gmina Janikowo, Janikowo
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w walucie polskiej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

  1)Kwota kredytu: 2 000 000,00zł (słownie: dwamilionyzłotych00/100).
  2)Okres kredytowania: umowa kredytowa zostanie zawarta na okres do 31 grudnia 2028r.
  w tym karencja od momentu udzielenia kredytu do 31.12.2019r. ,
  okres spłaty od 01.01.2020r. do 31.12.2028r.
  3)Spłata kapitału od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2028 roku. płatna na koniec każdego miesiąca w ostatnim dniu roboczym na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank. Dopuszcza się wstępne informowanie przez Bank w drodze fax-u w terminie 7 dni przed datą płatności.
  Odsetki naliczane będą co miesiąc, zgodnie z systemem bankowym i podlegać będą spłacie
  w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca uruchomienia kredytu.
  4)Kredyt do dyspozycji Zamawiającego (przelew na konto) w jednej transzy nie później niż do 23 grudnia 2016r.
  5)Kredyt zamierzamy zaciągnąć według formuły WIBOR 1M
  6)Na cenę kredytu składać się będzie: oprocentowanie kredytu w/g zmiennej stopy
  WIBOR 1M, stałej marży .
  7)Bank nie naliczy prowizji i innych opłat od udzielonego kredytu ( jedyną opłatą może być marża)
  8) Dla przygotowania oferty wykonawca zobowiązany jest przyjąć
  WIBOR 1M z dnia 29 listopada 2016r.
  9)Oprocentowanie kredytu ustalane będzie na podstawie stopy zmiennej, opartej na stawce WIBOR-1M, notowanej na dzień poprzedzający podpisanie umowy kredytu oraz ten sam dzień każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego w okresie spłaty kredytu, powiększone o stałą w okresie kredytowania marżę banku.
  10)Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366.
  Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia.
  11) Zastosowanie stawki WIBOR 1M, jako stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od następnego miesiąca.
  12)Kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową
  na warunkach określonych w umowie i deklaracji weksla.
  13)Spłata kredytu przed terminem , nie może wiązać się z dodatkowymi kosztami obsługi.
  14)Zamawiający nie korzysta z:
  • leasingu
  • forfaitingu
  • emisji papierów dłużnych
  15)Zamawiający nie występuje jako strona w Związku Gmin lub Partnerstwie publiczno-prawnym korzystających z z form kredytowania ujętych w pkt.15.
  16)Zamawiający złoży oświadczeniu o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc wraz z kontrasygnatą Skarbnika. Czy to ma być.
 3. Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Miasta i Gminy Trzemeszno.
  Zamawiający: Miasto i Gmina Trzemeszno, Trzemeszno
  1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta i Gminy Trzemeszno oraz jednostek organizacyjnych polegających na otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących oraz pomocniczych Miasta i Gminy Trzemeszno oraz jej jednostek organizacyjnych, tj:

  a) Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2
  b) Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Tadeusza Kościuszki 35
  c) Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Piastowska 11
  d) Placówka Wsparcia Dziennego, ul. Piastowska 11
  e) Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Mickiewicza 28,
  f) Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Śniadeckich 18,
  g) Szkoła Podstawowa nr 2, ul. 1 Maja 11,
  h) Zespół Szkół w Kruchowie,
  i) Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Trzemżalu, Trzemżal 56,
  j) Przedszkole nr 1, pl. Św. Wojciecha 15,
  k) Przedszkole nr 2, ul. Chrobrego 8
  l) Gimnazjum w Trzemesznie, pl. Michała Kościeszy - Kosmowskiego 5.

  w okresie od dnia 01.08.2011r. do 31.07.2014r.
  UWAGA: Zamawiający w okresie obowiązywania umowy zastrzega sobie prawo otwarcia w razie potrzeby innych rachunków bankowych na warunkach określonych w ofercie wybranej w niniejszym przetargu ,
  realizacji poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych w wersji elektronicznej, realizacji poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych w wersji papierowej, przyjmowanie wpłat gotówkowych, dokonywaniu wypłat gotówkowych, realizacji lokat terminowych na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Trzemesznie, przechowywaniu depozytów, uzyskania informacji o saldzie rachunku bankowego za pomocą systemu elektronicznego,
  uruchomieniu kredytu w rachunku bieżącym dla Miasta i Gminy Trzemeszno na warunkach:
  -do wysokości nie przekraczającej kwoty określonej w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy
  -udzielany na okres do jednego roku budżetowego i corocznie ponawiany
  -wysokość prowizji przygotowawczej - 0,00%
  -koszty obsługi kredytu - wyłącznie odsetki od wykorzystanego kredytu
  - zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji
  - oprocentowanie od wykorzystanego kredytu obliczane będzie w oparciu o zmienną stawkę procentową obliczoną dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o wartość stawki WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę Wykonawcy

  dostępie do bankowości internetowej, obejmującej w szczególności:
  a) dostarczenie, zainstalowanie, skonfigurowanie i zapewnienie poprawnego działania oprogramowania bankowości internetowej na wskazanych przez Zamawiającego stanowiskach komputerowych oraz bezpłatne szkolenie pracowników jednostek organizacyjnych w zakresie obsługi dostarczonego programu;
  b) bieżące doradztwo i pomoc z zakresu obsługi systemu;
  c) bieżącą obsługę techniczną systemu;
  d) stałą obserwację obrotów i stanów środków na rachunkach bieżących oraz rachunkach pomocniczych;
  e) zlecanie przelewów wewnętrznych i zewnętrznych;
  f) tworzenie listy przelewów zdefiniowanych;
  g) wydruku potwierdzenia wykonanych operacji, wyciągów oraz załączników;
  h) dopuszcza się możliwość drukowania załącznika przez bank
  i) składanie zleceń płatniczych w dowolny dzień, o dowolnej porze. Realizacja zleceń nie później niż następnego dnia roboczego;
  j) użytkownikami bankowości internetowej będą stanowiska użytkowników mających możliwość wprowadzania transakcji oraz użytkownicy mający uprawnienia do zatwierdzania transakcji. Wykonawca zapewni możliwość zmiany ilości użytkowników oraz uprawnień użytkowników;
  k) dostęp do bankowości internetowej oraz własner wyodrębnione rachunki bankowe otrzymają następujące jednostki organizacyjne:
  Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2
  Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Tadeusza Kościuszki 35
  Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Piastowska 11
  Placówka Wsparcia Dziennego, ul. Piastowska 11
  Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Mickiewicza 28
  Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Śniadeckich 18,
  Szkoła Podstawowa nr 2, ul. 1 Maja 11,
  Zespół Szkół w Kruchowie,
  Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Trzemżalu, Trzemżal 56
  Przedszkole nr 1, pl. Św. Wojciecha 15
  Przedszkole nr 2, ul. Chrobrego 8
  Gimnazjum w Trzemesznie, pl. Michała Kościeszy - Kosmowskiego 5.


  Uwaga: W zakres przedmiotu zamowienia wchodzi rowniez obsługa wypłat świadczeń z OPS w Trzemesznie w ramach obsługi kasowej polegająca w szczególności na:
  a) wypłacie świadczeniobiorcom OPS zasiłków oraz innych świadczeń zgodnie z dostarczonymi listami wypłat,
  b) realizacji wypłat w terminach (wartości podane w wielkościach średniomiesięcznych): - od 18 do 25 dnia każdego miesiąca na kwoty ca. 450.000,00 dla około 1.000 klientów Terminy wypłat gotówkowych zostaną uzgodnione indywidualnie przez OPS z Wykonawcą, zgodnie z potrzebami OPS i możliwościami technicznymi Wykonawcy, wypłaty gotówkowe w kasie banku z tytułu wypłat stypendiów szkolnych które zostaną ustalone indywidualnie z OPS.
  c)udostępnieniu uzyskania promes bankowych, poręczeń i gwarancji bankowych dla Miasta i Gminy Trzemeszno; wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń; wydawania blankietów czekowych; świadczenia innych usług bankowych, czyli usług nieprzewidzianych, sporadycznych.
  Odpłatność za usługi bankowe nie ujęte w ofercie Wykonawcy będą ustalone w oparciu o taryfę opłat i prowizji obowiązującą w Wykonawcy w danym czasie, o ile zaistnieje konieczność ich uruchomienia.

  *Zamawiający wymaga aby wybrany w niniejszym postępowaniu bank na 31 grudnia każdego roku był w dyspozycji dla dokonywania wszystkich operacji objętych przedmiotem niniejszego postępowania przynajmniej do godz. 13-00
  * Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych ma być zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o wartość stawki WIBID 1M pomniejszoną o stałą marżę Wykonawcy.
 4. Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2013 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska, Dąbrowa Chełmińska
  1. Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie i obsługa kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2013 rok.
  2. Wysokość kredytu: 851 000,00 PLN (słownie: osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy zł. 00/100).
  3.1. Uruchomienie kredytu planuje się od dnia 22.04.2013 w jednej transzy.
  3.2. Zamawiający zamierza rozpocząć spłatę kredytu od 29.01.2016 r. i zakończyć 31.12.2025 r., z tym, że spłata odsetek rozpocznie się od miesiąca uruchomienia kredytu.
  3.3. Zamawiający zobowiązuje się spłacać kapitał kredytu wraz z odsetkami banku w okresach miesięcznych poczynając od miesiąca stycznia 2016 r. na koniec każdego miesiąca. Do wyliczenia odsetek od kredytu należy zastosować kalendarz rzeczywisty.
  3.4. Kredyt zaciągany jest na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013 rok i zostanie on przeznaczony na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej. Zamawiający nie przewiduje żadnego potwierdzania wydatkowania środków.
  3.5. Oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym oparte o zmienną stawkę WIBOR 1M (obowiązującą na pierwszy dzień miesiąca) powiększone o stałą marżę Banku.
  3.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z uruchomienia kredytu lub jego części i oczekuje, że bank nie będzie pobierał żadnych opłat (poza prowizją przygotowawczą) od wartości, z których Zamawiający zrezygnował.
  3.7. Koszt kredytu na dzień składania ofert stanowić będzie:
  1. prowizja przygotowawcza wyrażona w złotych, w wartościach zapisanych w ofercie - płatna w ciągu 3 dni po zawarciu umowy,
  2. odsetki od wykorzystanego kredytu naliczone miesięcznie, stanowiące sumę stałej marży banku i zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR 1M (obowiązującą na 01.02.2013r).
  3.8 W przypadku spłaty zarówno kapitału jak i odsetek, jeśli dzień spłaty przypada na dzień wolny od pracy, to spłata nastąpi ostatniego dnia roboczego danego miesiąca.
  3.9. Bank nie będzie pobierał odsetek i innych opłat za spłatę kredytu przed terminem;
  3.10. Zabezpieczenie udzielonego kredytu: weksel własny in blanco wystawiony przez Gminę Dąbrowa Chełmińska wraz z kontrasygnatą Skarbnika wraz z deklaracją wekslową.
  3.11 Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej oraz opracowania własnych informacji
  przez Kredytodawcę Zamawiający dołącza do Specyfikacji następujące dokumenty finansowe- które stanowią Załącznik nr 4 do SIWZ :
  1. sprawozdanie Rb - NDS o nadwyżce i deficycie za 2011 i 2012 rok,
  2. sprawozdanie Rb - Z o zobowiązaniach za rok 2011 i 2012 rok,
  3. sprawozdanie Rb -N o należnościach za rok 2011 i 2012 roku,
  4. opinia RIO o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska - za 2011 roku,
  5. opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2013,
  6. opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2013 oraz załączonej do projektu prognozie kwoty długu,

  3.12. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Prawo Bankowe jako załącznika do umowy kredytowej.

  Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 66.11.30.00-5

  Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia.