Kogo reprezentuje osoba

Wieczorek Elżbieta Irena

w KRS

Elżbieta Irena Wieczorek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Elżbieta
Drugie imię:Irena
Nazwisko:Wieczorek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1965 r., wiek 53 lata
Miejscowości:Bielawa (Dolnośląskie), Zielona Góra (Lubuskie)
Przetargi:26 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kiel Anna Iwona, Niewiadomski Adam Marian

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Uratuj Zabytek, Dzierżoniów − KRS 0000682834
 2. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O., Bielawa − KRS 0000076797

Powiązane przetargi (26 szt.):
 1. Konserwacja cieków i kanału w zlewni rzeki Bystrzycy - Jabłoniec, Wieprzówka, Tarnawka, Gniły Witoszowski Potok, Bielawica i kanał Ulgi
  Zamawiający: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy, Świdnica
  Przedmiot zamówienia składa się z następujących części: - część zamówienia nr 1 - Jabłoniec w m. Sulisławice, Zawiszów, Świdnica, gm. Świdnica i w m. Bagieniec, gm. Jaworzyna Śl.; Wieprzówka w m. Tąpadła, gm. Marcinowice Prace będą polegać m.in. na: - ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna wraz z ich wygrabieniem, - oczyszczeniu terenu po wykoszeniu z wywozem i utylizacją - robotach ziemnych. - część zamówienia nr 2 - Tarnawka w m. Imbramowice, Buków, gm. Żarów i w m. Dzikowa, gm. Mietków Prace będą polegać m.in. na: - ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna wraz z ich wygrabieniem, - oczyszczeniu terenu po wykoszeniu z wywozem i utylizacją - ręcznym ścinaniu i karczowaniu gęstych krzaków i podszycia wraz z wywozem i utylizacją. - część zamówienia nr 3 - Gniły w m. Mościsko, Tuszyn, Włóki, gm. Dzierżoniów, kanał Ulgi w m. Jagodnik, gm. Świdnica Prace będą polegać m.in. na: - ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp wraz z ich wygrabieniem, - oczyszczeniu terenu po wykoszeniu z wywozem i utylizacją - ręcznym ścinaniu i karczowaniu gęstych krzaków i podszycia wraz z wywozem i utylizacją. - część zamówienia nr 4 - Witoszowski Potok w m. Witoszów Dolny, gm. Świdnica Prace będą polegać m.in. na: - ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp wraz z ich wygrabieniem, - oczyszczeniu terenu po wykoszeniu z wywozem i utylizacją - ręcznym ścinaniu i karczowaniu gęstych krzaków i podszycia wraz z wywozem i utylizacją. - część zamówienia nr 5 – Bielawica w m. Bielawa, gm. Bielawa Prace będą polegać m.in. na: - ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna wraz z ich wygrabieniem, - oczyszczeniu terenu po wykoszeniu z wywozem i utylizacją - robotach ziemnych. Szczegółowy zakres prac zawiera załączona do SIWZ dokumentacja wykonana przez Zamawiającego: Przedmiar prac stanowiący załączniki nr 5a, 5b,6, 7a, 7b, 8, 9 do SIWZ oraz Standardy jakościowe wykonania i odbioru prac w zakresie konserwacji cieków i kanałów - zał. nr 10 do SIWZ
 2. „Usługi konserwacji zieleni miejskiej na terenie Gminy Bielawa w latach 2017-2019”
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Bielawa, Bielawa
  Konserwacja zieleni miejskiej na obszarze ok. 40 ha
 3. Wykonanie czynności w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej 384 na odcinbku Wolibórz - Bielawa
  Zamawiający: Gmina Bielawa, Bielawa
  - systematyczne utrzymywanie w czystości drogi, obejmującej jezdnię, obiekty mostowe , zatoki postojowo-parkingowe, rowy przydrożne
  - bierzące utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w obrebie pasa drogowego w tym poboczy i rowów
  - odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej
 4. Wynajem środków transportu oraz sprzętu związanego z bieżącym utrzymaniem dróg zarządzanych i utrzymywanych przez ZDP Dzierżoniów z podziałem na zadania
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie, Dzierżoniów
  Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe i sprzętowe polegające na wynajmie samochodów ciężarowych, koparko - ładowarki oraz podnośnika koszowego wraz z obsługą oraz zamiatarki do prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg zarządzanych i utrzymywanych przez ZDP Dzierżoniów, (drogi powiatowe i wojewódzkie) z podziałem na zadania.
 5. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W MIASTACH W SEZONIE 2014-2015.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie, Dzierżoniów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie miast Powiatu Dzierżoniowskiego w sezonie 2014 2015 z podziałem na zadania: zadanie nr 1 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Pieszycach w sezonie 2014 2015. zadanie nr 2 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Bielawie w sezonie 2014_2015. Poniżej przedstawiamy wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem, z podaniem lokalizacji, długości oraz kolejności odśnieżania ZADANIE NR 1 Wykaz dróg powiatowych do zimowego utrzymania w Pieszycach Lp. KOLEJNOŚĆ I Lp. KOLEJNOŚĆ II ulica długość ulica długość 1. Bielawska 2240 mb 1. Droga na Bratoszów 2524mb 2. Lipowa 438 mb 2. 3. Kopernika 1315 mb 3. 4. Ogrodowa 3010 mb 4. 5. Piskorzowska 3775 mb 5. 6. Droga Kamionki- Przełęcz-Jugowska 8330 mb 6. RAZEM 19108 mb RAZEM 2524 mb Razem Kilometrów 21,632 I kolejność odpowiada II II kolejność odpowiada III standardowi odśnieżania i usuwania gołoledzi zgodnie z załącznikiem nr l do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych. ZADANIE NR 2 Wykaz dróg do zimowego utrzymania w Bielawie Lp. KOLEJNOŚĆ I Lp. KOLEJNOŚĆ II ulica długość ulica długość 1. Bohaterów Getta 1308 mb 1. Piławska 1624mb 2. Ostroszowicka 1438 mb 2. Szewska 420mb 3. Wojska Polskiego 3750 mb 3. 4. Wolności 1395 mb 4. RAZEM 7891 mb RAZEM 2044 mb Razem Kilometrów 9,935 I kolejność odpowiada II II kolejność odpowiada III standardowi odśnieżania i usuwania gołoledzi zgodnie z załącznikiem nr l do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych. Zamówienie obejmuje Pełnienie dyżurów ZUD Zwalczanie gołoledzi, lodowicy i śliskości pośniegowej jezdni ulic poprzez uszorstnianie materiałami naturalnymi z użyciem środków chemicznych . Odśnieżanie jezdni, poboczy i zatok autobusowych . Usuwanie i wywiezienie nadmiaru śniegu zalegającego w pasie jezdni np. przy przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach ulic. Utrzymanie w czystości ulic w przypadku występowania korzystnych warunków atmosferycznych przy braku opadów śniegu i nie występowania śliskości zimowej. Po zakończeniu ZUD usunięcie z jezdni zalegającego piasku i innych materiałów uszorstniających..
 6. Wykonywanie czynności w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Bielawa, Bielawa
  Wykonywanie czynności w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Wolibórz-Bielawa 0+000 do 18+000
 7. Stała konserwacja i utrzymanie zieleni w administrowanych zasobach MZBM Sp. z o.o. - Bielawa
  Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., Bielawa
  Koszenie traw, grabienie, pielęgnacja, cięcie żywopłotów, zgrabienie obciętych pędów, wywiezienie traw i ściętych pędów niezwłoczne po wykonaniu grabienia i cięciu - Letnie sprzątanie tj. utrzymanie czystości terenów posesji w rejonie Administracji Budynków Mieszkalnych nr 1, 2, 3, 4.
 8. Usługi konserwacji zieleni miejskiej na terenie Gminy Bielawa
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Bielawa, Bielawa
  Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie trawników, usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych, usługi przycinania żywopłotów.
 9. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W MIASTACH W SEZONIE 2013-2014.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie, Dzierżoniów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie miast Powiatu Dzierżoniowskiego w sezonie 2013 2014 z podziałem na zadania: zadanie nr 1 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Pieszycach w sezonie 2013 2014. zadanie nr 2 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Bielawie w sezonie 2013 2014. Poniżej przedstawiamy wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem, z podaniem lokalizacji, długości oraz kolejności odśnieżania ZADANIE NR 1 Wykaz dróg powiatowych do zimowego utrzymania w Pieszycach Lp. KOLEJNOŚĆ I Lp. KOLEJNOŚĆ II ulica długość ulica długość 1. Bielawska 2240 mb 1. Droga na Bratoszów 2524mb 2. Lipowa 438 mb 2. 3. Kopernika 1315 mb 3. 4. Ogrodowa 3010 mb 4. 5. Piskorzowska 3775 mb 5. 6. Droga Kamionki- Przełęcz-Jugowska 8330 mb 6. RAZEM 19108 mb RAZEM 2524 mb Razem Kilometrów 21,632 I kolejność odpowiada II II kolejność odpowiada III standardowi odśnieżania i usuwania gołoledzi zgodnie z załącznikiem nr l do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych. ZADANIE NR 2 Wykaz dróg do zimowego utrzymania w Bielawie Lp. KOLEJNOŚĆ I Lp. KOLEJNOŚĆ II ulica długość ulica długość 1. Bohaterów Getta 1308 mb 1. Piławska 1624mb 2. Ostroszowicka 1438 mb 2. Szewska 420mb 3. Wojska Polskiego 3750 mb 3. 4. Wolności 1395 mb 4. RAZEM 7891 mb RAZEM 2044 mb Razem Kilometrów 9,935 I kolejność odpowiada II II kolejność odpowiada III standardowi odśnieżania i usuwania gołoledzi zgodnie z załącznikiem nr l do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych. Zamówienie obejmuje Pełnienie dyżurów ZUD Zwalczanie gołoledzi, lodowicy i śliskości pośniegowej jezdni ulic poprzez uszorstnianie materiałami naturalnymi z użyciem środków chemicznych . Odśnieżanie jezdni, poboczy i zatok autobusowych . Usuwanie i wywiezienie nadmiaru śniegu zalegającego w pasie jezdni np. przy przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach ulic. Utrzymanie w czystości ulic w przypadku występowania korzystnych warunków atmosferycznych przy braku opadów śniegu i nie występowania śliskości zimowej. Po zakończeniu ZUD usunięcie z jezdni zalegającego piasku i innych materiałów uszorstniających...
 10. WYKONANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z LETNIM UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI ULIC NA TERENIE MIAST POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie, Dzierżoniów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z letnim utrzymaniem czystości ulic na terenie miast powiatu dzierżoniowskiego w 2013r z podziałem na zadania: zadanie nr 1 pn. Wykonanie prac związanych z letnim utrzymaniem czystości ulic na terenie miasta Bielawa w 2013 r. zadanie nr 2 Wykonanie prac związanych z letnim utrzymaniem czystości ulic na terenie miasta Piława Górna w 2013 r. zadanie nr 3 Wykonanie prac związanych z letnim utrzymaniem czystości ulic na terenie miasta Niemcza w 2013 r. Zamówienie obejmuje Zadanie nr 1 Sprzątanie ulic zapewniające czystość (co najmniej dwa razy w tygodniu.) Zebranie i wywóz nieczystości. Usuwanie trawy przy krawężnikach. Usuwanie błota i innych zanieczyszczeń. Koszenie poboczy, skarpy i przeciwskarpy ulic, wraz z wywiezieniem skoszonej trawy (wysokość trawy nie może przekroczyć 10 cm). Zadanie nr 2 Sprzątanie ulic zapewniające czystość (co najmniej dwa razy w tygodniu.) Zebranie i wywóz nieczystości. Usuwanie trawy przy krawężnikach. Usuwanie błota i innych zanieczyszczeń. Zadanie nr 3 Sprzątanie ulic zapewniające czystość (co najmniej dwa razy w tygodniu.) Zebranie i wywóz nieczystości. Usuwanie trawy przy krawężnikach. Usuwanie błota i innych zanieczyszczeń. Koszenie poboczy, skarpy i przeciwskarpy ulic, wraz z wywiezieniem skoszonej trawy (wysokość trawy nie może przekroczyć 10 cm)..
 11. Wykonanie czynności związanych z letnim i zimowym utrzymaniem drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Wolibórz-Bielawa 0+000 do 18+000
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Bielawa, Bielawa
  Systematyczne utrzymanie w czystości drogi obejmujące jezdnię, obiekty mostowe, zatoki postojowo-parkingowe, rowy przydrożne, odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej.
 12. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W MIASTACH W SEZONIE 2012-2013.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie, Dzierżoniów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie miast Powiatu Dzierżoniowskiego w sezonie 2012 2013 z podziałem na zadania: zadanie nr 1 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Pieszycach w sezonie 2012 2013. zadanie nr 2 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Bielawie w sezonie 2012 2013. Poniżej przedstawiamy wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem, z podaniem lokalizacji, długości oraz kolejności odśnieżania ZADANIE NR 1 Wykaz dróg powiatowych do zimowego utrzymania w Pieszycach Lp. KOLEJNOŚĆ I Lp. KOLEJNOŚĆ II ulica długość ulica długość 1. Bielawska 2240 mb 1. Droga na Bratoszów 2524mb 2. Lipowa 438 mb 2. 3. Kopernika 1315 mb 3. 4. Ogrodowa 3010 mb 4. 5. Piskorzowska 3775 mb 5. 6. Droga Kamionki- Przełęcz-Jugowska 8330 mb 6. RAZEM 19108 mb RAZEM 2524 mb Razem Kilometrów 21,632 I kolejność odpowiada II II kolejność odpowiada III standardowi odśnieżania i usuwania gołoledzi zgodnie z załącznikiem nr l do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych. ZADANIE NR 2 Wykaz dróg do zimowego utrzymania w Bielawie Lp. KOLEJNOŚĆ I Lp. KOLEJNOŚĆ II ulica długość ulica długość 1. Bohaterów Getta 1308 mb 1. Piławska 1624mb 2. Ostroszowicka 1438 mb 2. Szewska 420mb 3. Wojska Polskiego 3750 mb 3. 4. Wolności 1395 mb 4. RAZEM 7891 mb RAZEM 2044 mb Razem Kilometrów 9,935 I kolejność odpowiada II II kolejność odpowiada III standardowi odśnieżania i usuwania gołoledzi zgodnie z załącznikiem nr l do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych. Zamówienie obejmuje Pełnienie dyżurów ZUD Zwalczanie gołoledzi, lodowicy i śliskości pośniegowej jezdni ulic poprzez uszorstnianie materiałami naturalnymi z użyciem środków chemicznych . Odśnieżanie jezdni, poboczy i zatok autobusowych . Usuwanie i wywiezienie nadmiaru śniegu zalegającego w pasie jezdni np. przy przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach ulic. Utrzymanie w czystości ulic w przypadku występowania korzystnych warunków atmosferycznych przy braku opadów śniegu i nie występowania śliskości zimowej. Po zakończeniu ZUD usunięcie z jezdni zalegającego piasku i innych materiałów uszorstniających.
 13. Usługa wywozu nieczystości stałych i płynnych Sprawa nr PU-2380-068-019-042/2012/AB
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Wrocław
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu nieczystości stałych i płynnych z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu; z Komisariatu Policji w: Mieroszowie, Boguszowie Gorcach; z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy; z Komisariatu Policji w: Świebodzicach, Żarowie, Jaworzynie Śląskiej; z Posterunku Policji w Marcinowie; z Komisariatu Policji w Strzegomiu; z Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie; z Komisariatu Policji w Bielawie; z Posterunku Policji w: Pieszycach, Pilawie Górnej; z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku; z Komisariatu Policji w: Polanicy Zdroju, Bystrzycy Kłodzkiej, Nowej Rudzie, Lądku Zdroju; z Posterunku Policji w Międzylesiu; z Komisariatu Policji w Kudowie Zdroju; z Komendy Powiatowej Policji w Górze; z Rewiru Dzielnicowych w: Niechlowie, Wąsoszu; z Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach; z Komisariatu Policji w Chocianowie; z Rewiru Dzielnicowych w: Radwanicach, Gaworzycach; z Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach; z Komisariatu Policji w: Kamieńcu Ząbkowickim, Ziębicach. 2. Miejsce wykonywania usług, ilość i pojemność pojemników, a także częstotliwość wywozu w miesiącu określono w załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający podzielił zamówienie na 34 części i dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Wymaga się jednak złożenia oferty na całość usług określonych w poszczególnej części zamówienia. 3.1. Część 1 - usługa wywozu nieczystości stałych z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. 3.2. Część 2 - usługa wywozu nieczystości stałych z Komisariatu Policji w Mieroszowie. 3.3. Część 3 - usługa wywozu nieczystości stałych z Komisariatu Policji w Boguszowie Gorcach. 3.4. Część 4 - usługa wywozu nieczystości stałych z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy. 3.5. Część 5 - usługa wywozu nieczystości stałych z Komisariatu Policji w Świebodzicach. 3.6. Część 6 - usługa wywozu nieczystości stałych z Komisariatu Policji w Żarowie. 3.7. Część 7 - usługa wywozu nieczystości stałych z Komisariatu Policji w Jaworzynie Śląskiej. 3.8. Część 8 - usługa wywozu nieczystości stałych z Posterunku Policji w Marcinowie. 3.9. Część 9 - usługa wywozu nieczystości stałych z Komisariatu Policji w Strzegomiu. 3.10. Część 10 - usługa wywozu nieczystości stałych z Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie. 3.11. Część 11 - usługa wywozu nieczystości stałych z Komisariatu Policji w Bielawie. 3.12. Część 12 - usługa wywozu nieczystości stałych z Posterunku Policji w Pieszycach. 3.13. Część 13 - usługa wywozu nieczystości stałych z Posterunku Policji w Piławie Górnej. 3.14. Część 14 - usługa wywozu nieczystości płynnych z Posterunku Policji w Pieszycach (szambo). 3.15. Część 15 - usługa wywozu nieczystości stałych z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku. 3.16. Część 16 - usługa wywozu nieczystości stałych z Komisariatu Policji w Polanicy Zdroju. 3.17. Część 17 - usługa wywozu nieczystości stałych z Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej. 3.18. Cześć 18 - usługa wywozu nieczystości stałych z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie. 3.19. Część 19 - usługa wywozu nieczystości stałych z Komisariatu Policji w Lądku Zdroju. 3.20. Część 20 - usługa wywozu nieczystości stałych z Posterunku Policji w Międzylesiu. 3.21. Część 21 - usługa wywozu nieczystości stałych z Komisariatu Policji w Kudowie Zdroju. 3.22. Część 22 - usługa wywozu nieczystości stałych z Komendy Powiatowej Policji w Górze. 3.23. Część 23 - usługa wywozu nieczystości stałych z Rewiru Dzielnicowych w Wąsoszu. 3.24. Część 24 - usługa wywozu nieczystości płynnych z Rewiru Dzielnicowych w Niechlowie (szambo). 3.25. Część 25 - usługa wywozu nieczystości stałych z Rewiru Dzielnicowych w Niechlowie. 3.26. Część 26 - usługa wywozu nieczystości stałych z Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach. 3.27. Część 27 - usługa wywozu nieczystości stałych z Komisariatu Policji w Chocianowie. 3.28. Część 28 - usługa wywozu nieczystości stałych z Rewiru Dzielnicowych w Radwanicach. 3.29. Część 29 - usługa wywozu nieczystości stałych z Rewiru Dzielnicowych w Gaworzycach. 3.30. Część 30 - usługa wywozu nieczystości płynnych z Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach (szambo). 3.31. Część 31 - usługa wywozu nieczystości stałych z Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich. 3.32. Część 32 - usługa wywozu nieczystości stałych z Komisariatu Policji w Kamieńcu Ząbkowickim. 3.33. Część 33 - usługa wywozu nieczystości stałych z Komisariatu Policji w Ziębicach. 3.34. Część 34 - usługa wywozu nieczystości płynnych z Komisariatu Policji w Kamieńcu Ząbkowickim (szambo). 4. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90513200-8 (usługi wywozu stałych odpadów miejskich), 90410000-4 (usługi usuwania ścieków). 5. Dopuszczalność udziału podwykonawców: Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia (określonych prac bądź czynności) podwykonawcom, jednakże w takim przypadku zamawiający wymaga wskazania w ofercie tych prac lub czynności.
 14. WYKONANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z LETNIM UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI ULIC NA TERENIE MIAST POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie, Dzierżoniów
  1Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z letnim utrzymaniem czystości ulic na terenie miast powiatu dzierżoniowskiego w 2012r z podziałem na zadania: zadanie nr 1 pn. Wykonanie prac związanych z letnim utrzymaniem czystości ulic na terenie miasta Bielawa w 2012 r. zadanie nr 2 Wykonanie prac związanych z letnim utrzymaniem czystości ulic na terenie miasta Piława Górna w 2012 r. zadanie nr 3 Wykonanie prac związanych z letnim utrzymaniem czystości ulic na terenie miasta Niemcza w 2012 r. zadanie nr 4 Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na ciągu pieszo - rowerowym zlokalizowanym przy drodze wojewódzkiej nr 383 (od Dzierżoniowa do Pieszyc) w 2012r.
 15. Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych
  Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., Bielawa
  Usługa związana z prowadzeniem stałej konserwacji i utrzymania zieleni w administrowanych zasobach M.Z.B.M. Spółka z o.o. w Bielawie
 16. Usługi konserwacji zieleni miejskiej na terenie Gminy Bielawa w latach 2012-2013.
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Bielawa, Bielawa
  Konserwacja terenów zielonych na obszarze zurbanizowanym nie mniejszym niż 40 ha.
 17. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W MIASTACH W SEZONIE 2011-2012
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie, Dzierżoniów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie miast Powiatu Dzierżoniowskiego w sezonie 2011/20112 z podziałem na zadania: zadanie nr 1 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Pieszycach w sezonie 2011/2012. zadanie nr 2 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Bielawie w sezonie 2011/2012..
 18. Usługi konserwacji zieleni miejskiej na terenie nieruchomości administrowanych przez M.Z.B.M. Sp. z o.o. w Bielawie
  Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., Bielawa
  Przedmiotem zamówienia są usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych, konserwacji zieleni oraz ogólne usługi gospodarki odpadami w zakresie utrzymania czystości, przycinania żywopłotów
 19. Konserwacja zieleni miejskiej na terenie Gminy bielawa
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Bielawa, Bielawa
  Usługi utrzymania terenów zielonych, konserwacji zieleni miejskiej oraz ogólne usługi gospodarki odpadami w zakresie utrzymywania czystości. Powierzchnia terenów zielonych ponad 39ha.
 20. WYKONANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z LETNIM UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI ULIC NA TERENIE MIAST POWIATU
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie, Dzierżoniów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z letnim utrzymaniem czystości ulic na terenie miast Powiatu Dzierżoniowskiego w sezonie w 2011r z podziałem na zadania: zadanie nr 1 pn. Wykonanie prac związanych z letnim utrzymaniem czystości ulic na terenie miasta Bielawa w 2011 r. zadanie nr 2 Wykonanie prac związanych z letnim utrzymaniem czystości ulic na terenie miasta Piława Górna w 2011 r. zadanie nr 3 Wykonanie prac związanych z letnim utrzymaniem czystości ulic na terenie miasta Niemcza w 2011 r.
 21. Zimowe Utrzymanie Dróg Powiatowych w miastach w sezonie 2010-2010
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie, Dzierżoniów
 22. ZIMOWE UTRZYMANIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 382 W SEZONIE 2010-2011
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie, Dzierżoniów
 23. usługa wywozu odpadów komunalnych z jednostek Policji garnizonu dolnośląskiego KPP w Dzierżoniowie, z Komisariatu policji w Bielawie z Posterunku Policji w Pieszycach
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Wrocław
 24. Usługi konserwacji zieleni miejskiej na terenie Gminy Bielawa
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Bielawa, Bielawa
 25. ZIMOWE UTRZYMANIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 384 W KM 0+000-18+000 W SEZONIE 2009-2010.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie, Dzierżoniów
 26. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W MIASTACH W SEZONIE 2009-2010.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie, Dzierżoniów

Inne osoby dla Wieczorek Elżbieta Irena (32 osoby):