Kogo reprezentuje osoba

Wieczorek Elżbieta

w KRS

Elżbieta Wieczorek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Elżbieta
Nazwisko:Wieczorek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1966 r., wiek 52 lata
Miejscowości:Grodzisk Wlkp. (Wielkopolskie)
Przetargi:15 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Balcerek Ryszard, Bartkowiak Krystyna Jadwiga, Bresz Józef, Drgas Ireneusz, Gucia Alina, Jajczyk Roman, Kalemba Henryka, Kandulska Gabriela, Królikowska Barbara, Kubiak Andrzej, Opaska Ryszard, Raj Stanisław, Szpot Mirosława Kazimiera, Woźniak Jarosław, Woźniczak Zbigniew, Zając Maria, Łysiak Władysław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski − KRS 0000060484
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Grodzisku Wlkp., Grodzisk Wlkp. − KRS 0000077627
 3. Grodziskie Stowarzyszenie Na Rzecz Współpracy Z Zagranicą, Grodzisk Wielkopolski − KRS 0000056209
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Snowidowie, Snowidowo − KRS 0000387685
 5. Spółdzielnia Producentów Roślin Oleistych W Poznaniu, Poznań − KRS 0000416962
 6. Spółdzielnia Producentów Zbóż W Poznaniu, Poznań − KRS 0000417055
 7. Wielkopolska Spółdzielnia Rolnik, Poznań − KRS 0000068445
 8. Wielkopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Samopomoc Chłopska W Poznaniu, Poznań − KRS 0000089151

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Spółdzielnia Rolników Wielkopolskich, Tarnowo Podgórne − KRS 0000059119

Powiązane przetargi (15 szt.):
 1. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Stołówek Gminnych w Grodzisku Wielkopolskim w roku 2017
  Zamawiający: Stołówki Gminne w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa artykułów żywnościowych do kuchni w: - Przedszkolu Gminnym im. Krasnala Hałabały, ul. Chopina 24 w Grodzisku Wlkp., - Szkole Podstawowej Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków, ul. Chopina 26 w Grodzisku Wlkp. Artykuły żywnościowe zostały podzielone na czternaście grup/części zamówienia zgodnie z wykazem zamieszczonym w SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (części zamówienia) określają formularze asortymentowo-cenowe stanowiące załączniki do SIWZ będące jej integralną częścią. Wypełniony załącznik/załączniki należy dołączyć do oferty (w przypadku złożenia oferty na kilka lub jedną część wypełnić odpowiednio.)
 2. Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki przedszkolnej wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 150 00000-8....
  Zamawiający: Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały, Grodzisk Wlkp.
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do stołówki przedszkolnej artykułów żywnościowych określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV), z możliwością składania ofert częściowych. Każda ze wskazanych poniżej części Zamówienia określana będzie mianem Zadania. Zadanie Nr I CPV 151 00000 - 9 - produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne (mięso wieprzowe i wołowe). Zadanie Nr II CPV 151 12000 -6 - drób. Zadanie Nr III CPV 153 00000- 1 - owoce, warzywa i podobne produkty. Zadanie Nr IV CPV 155 00000- 3 - produkty mleczarskie. Zadanie Nr V CPV 152 00000- 0 - ryby przetworzone i konserwowane. Zadanie Nr VI CPV 031 42500- 3 - jaja. Zadanie Nr VII CPV 154 00000- 2 - oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne. Zadanie Nr VIII CPV 158 00000- 6- różne produkty spożywcze. Zadanie Nr IX CPV 156 00000- 4 - produkty wytwarzane z przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych (mąki, płatki, ryż, olej kukurydziany, glukoza, fruktoza, skrobia).Zadanie Nr X CPV 15872400-5- sól . Zadanie Nr XI CPV 15321100 - 4 - soki owocowe. Zadanie Nr XII CPV158-10000-9 pieczywo świeże,wyroby piekarskie i ciastkarskie. Zadanie Nr XIII CPV 03212100-1-ziemniaki. Zadanie Nr XIV CPV 03142100-9-miód naturalny...
 3. Sukcesywny zakup i dostawa do stołówki szkolnej artykułów żywnościowych określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV 15000000-8
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków, Grodzisk Wielkopolski
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa do stołówki szkolnej artykułów żywnościowych określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV),z możliwością składania ofert częściowych. Każda ze wskazanych poniżej części Zamówienia określana będzie mianem Zadania. Zadanie Nr I CPV 151 00000-9-produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne (mięso wieprzowe i wołowe), Zadanie Nr II CPV 151 12000-6-drób, Zadanie Nr III CPV 153 00000- 1 - owoce, warzywa i podobne produkty, Zadanie Nr IV CPV 153 10000 -4-ziemniaki i produkty z ziemniaków,Zadanie Nr V CPV 155 00000-3-produkty mleczarskie, Zadanie Nr VI CPV 152 00000-0-ryby przetworzone i konserwowane, Zadanie Nr VII CPV 031 42500- 3 jaja, Zadanie Nr VIII CPV 154 00000-2-oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, Zadanie Nr IX CPV 158 00000- 6- różne produkty spożywcze, Zadanie Nr X CPV 156 00000-4-produkty wytwarzane z przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych (mąki, płatki, ryż, olej kukurydziany,glukoza, fruktoza, skrobia), Zadanie Nr XI CPV 153 21100-4-soki owocowe, Zadanie Nr XII CPV 158 10000-9 - pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie, Zadanie Nr XIII CPV 031421009 - miód naturalny. Szczegółowy wykaz asortymentu i ilości zawiera formularz asortymentowo-cenowy będący integralną częścią specyfikacji -Załącznik 1a do 1m.
 4. Sukcesywny zakup i dostawa do stołówki szkolnej artykułów żywnościowych określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV 15000000-8.
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków, Grodzisk Wielkopolski
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa do stołówki szkolnej artykułów żywnościowych określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV), z możliwością składania ofert częściowych.
  Każda ze wskazanych poniżej części Zamówienia określana będzie mianem Zadania.
  Zadanie Nr I CPV 151 00000 - 9 - produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne (mięso wieprzowe i wołowe)
  Zadanie Nr II CPV 151 12000 -6 - drób
  Zadanie Nr III CPV 153 00000- 1 - owoce, warzywa i podobne produkty
  Zadanie Nr IV CPV 153 10000 -4 - ziemniaki i produkty z ziemniaków
  Zadanie Nr V CPV 155 00000- 3 - produkty mleczarskie
  Zadanie Nr VI CPV 152 00000- 0 - ryby przetworzone i konserwowane
  Zadanie Nr VII CPV 031 42500- 3 - jaja
  Zadanie Nr VIII CPV 154 00000- 2 - oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
  Zadanie Nr IX CPV 158 00000- 6- różne produkty spożywcze
  Zadanie Nr X CPV 156 00000- 4 - produkty wytwarzane z przemiału ziarna, skrobi i
  produktów skrobiowych (mąki, płatki, ryż, olej kukurydziany, glukoza,
  fruktoza, skrobia).
  Szczegółowy wykaz asortymentu i ilości zawiera formularz asortymentowo - cenowy
  będący integralną częścią specyfikacji (Załącznik 1a do 1 j).
 5. Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki przedszkolnej wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 150 00000-8...
  Zamawiający: Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały, Grodzisk Wlkp.
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do stołówki przedszkolnej artykułów żywnościowych określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV), z możliwością składania ofert częściowych. Każda ze wskazanych poniżej części Zamówienia określana będzie mianem Zadania. Zadanie Nr I CPV 151 00000 - 9 - produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne (mięso wieprzowe i wołowe). Zadanie Nr II CPV 151 12000 -6 - drób. Zadanie Nr III CPV 153 00000- 1 - owoce, warzywa i podobne produkty. Zadanie Nr IV CPV 155 00000- 3 - produkty mleczarskie. Zadanie Nr V CPV 152 00000- 0 - ryby przetworzone i konserwowane. Zadanie Nr VI CPV 031 42500- 3 - jaja. Zadanie Nr VII CPV 154 00000- 2 - oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne. Zadanie Nr VIII CPV 158 00000- 6- różne produkty spożywcze. Zadanie Nr IX CPV 156 00000- 4 - produkty wytwarzane z przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych (mąki, płatki, ryż, olej kukurydziany, glukoza, fruktoza, skrobia).Zadanie Nr X CPV 15872400-5- sól . Zadanie Nr XI CPV 15321100 - 4 - soki owocowe. Zadanie Nr XII CPV158-10000-9 pieczywo świeże,wyroby piekarskie i ciastkarskie. Zadanie Nr XIII CPV 03212100-1-ziemniaki..
 6. Dostawa artykułów żywnościowych do stołowi szkolnej wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV 15000000-8.
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków, Grodzisk Wielkopolski
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do stołówki szkolnej artykułów żywnościowych określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV), z możliwością składania ofert częściowych.
  Każda ze wskazanych poniżej części Zamówienia określana będzie mianem Zadania
  Zadanie Nr I CPV 151 00000-9-produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne, Zadanie Nr II CPV 151 12000-6 -drób, Zadanie Nr III CPV 153 00000-1-owoce, warzywa i podobne produkty,Zadanie Nr IV CPV 153 10000-4- ziemniaki i produkty z ziemniaków, Zadanie Nr V CPV 155 0000-3-produkty mleczarskie, Zadanie Nr VI CPV 152 00000-0-ryby przetworzone i konserwowane, Zadanie Nr VII CPV 031 42500-3-jaja, Zadanie Nr VIII CPV 154 00000-2-oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, Zadanie nr IX CPV 158 00000-6-różne produkty spożywcze, Zadanie Nr X CPV 156 00000-4-produkty wytwarzane z przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych.
  Szczegółowy wykaz asortymentu i ilości zawiera formularz asortymentowo-cenowy będący integralną częścią specyfikacji.
 7. Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki przedszkolnej wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 150 00000-8
  Zamawiający: Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały, Grodzisk Wlkp.
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do stołówki przedszkolnej artykułów żywnościowych określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV), z możliwością składania ofert częściowych. Każda ze wskazanych poniżej części Zamówienia określana będzie mianem Zadania. Zadanie Nr I CPV 151 00000 - 9 - produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne (mięso wieprzowe i wołowe). Zadanie Nr II CPV 151 12000 -6 - drób. Zadanie Nr III CPV 153 00000- 1 - owoce, warzywa i podobne produkty. Zadanie Nr IV CPV 155 00000- 3 - produkty mleczarskie. Zadanie Nr V CPV 152 00000- 0 - ryby przetworzone i konserwowane. Zadanie Nr VI CPV 031 42500- 3 - jaja. Zadanie Nr VII CPV 154 00000- 2 - oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne. Zadanie Nr VIII CPV 158 00000- 6- różne produkty spożywcze. Zadanie Nr IX CPV 156 00000- 4 - produkty wytwarzane z przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych (mąki, płatki, ryż, olej kukurydziany, glukoza, fruktoza, skrobia).Zadanie Nr X CPV 15872400-5- sól . Zadanie Nr XI CPV 15321100 - 4 - soki owocowe. Zadanie Nr XII CPV158-10000-9 pieczywo świeże,wyroby piekarskie i ciastkarskie. Zadanie Nr XIII CPV 03212100-1-ziemniaki
 8. Dostawa artykułów żywnosciowych do stołówki szkolnej wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków, Grodzisk Wielkopolski
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do stołówki szkolnej artykułów żywnościowych określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV), z możliwością składania ofert częściowych.
  Każda ze wskazanych poniżej części Zamówienia określana będzie mianem Zadania.
  Zadanie Nr I CPV 151 00000 - 9 - produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
  (mięso wieprzowe i wołowe)
  Zadanie Nr II CPV 151 12000 -6 - drób
  Zadanie Nr III CPV 153 00000- 1 - owoce, warzywa i podobne produkty
  Zadanie Nr IV CPV 153 10000 -4 - ziemniaki i produkty z ziemniaków
  Zadanie Nr V CPV 155 00000- 3 - produkty mleczarskie
  Zadanie Nr VI CPV 152 00000- 0 - ryby przetworzone i konserwowane
  Zadanie Nr VII CPV 031 42500- 3 - jaja
  Zadanie Nr VIII CPV 154 00000- 2 - oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
  Zadanie Nr IX CPV 158 00000- 6- różne produkty spożywcze
  Zadanie Nr X CPV 156 00000- 4 - produkty wytwarzane z przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych (mąki, płatki, ryż, olej kukurydziany, glukoza, fruktoza, skrobia).
  Szczegółowy wykaz asortymentu i ilości zawiera formularz asortymentowo - cenowy będący integralną częścią specyfikacji (Załącznik 1a do 1 j)
 9. Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki przedszkolnej wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 150 00000-8.
  Zamawiający: Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały, Grodzisk Wlkp.
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do stołówki przedszkolnej artykułów żywnościowych określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV), z możliwością składania ofert częściowych. Każda ze wskazanych poniżej części Zamówienia określana będzie mianem Zadania. Zadanie Nr I CPV 151 00000 - 9 - produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne (mięso wieprzowe i wołowe). Zadanie Nr II CPV 151 12000 -6 - drób. Zadanie Nr III CPV 153 00000- 1 - owoce, warzywa i podobne produkty. Zadanie Nr IV CPV 155 00000- 3 - produkty mleczarskie. Zadanie Nr V CPV 152 00000- 0 - ryby przetworzone i konserwowane. Zadanie Nr VI CPV 031 42500- 3 - jaja. Zadanie Nr VII CPV 154 00000- 2 - oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne. Zadanie Nr VIII CPV 158 00000- 6- różne produkty spożywcze. Zadanie Nr IX CPV 156 00000- 4 - produkty wytwarzane z przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych (mąki, płatki, ryż, olej kukurydziany, glukoza, fruktoza, skrobia).Zadanie Nr X CPV 15872400-5- sól . Zadanie Nr XI CPV 15321100 - 4 - soki owocowe. Zadanie Nr XII CPV158-10000-9 pieczywo świeże,wyroby piekarskie i ciastkarskie. Zadanie Nr XIII CPV 03212100-1-ziemniaki.
 10. Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki przedszkolnej wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 150 00000-8.
  Zamawiający: Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały, Grodzisk Wlkp.
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do stołówki przedszkolnej artykułów żywnościowych określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV), z możliwością składania ofert częściowych. Każda ze wskazanych poniżej części Zamówienia określana będzie mianem Zadania. Zadanie Nr I CPV 151 00000 - 9 - produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne (mięso wieprzowe i wołowe). Zadanie Nr II CPV 151 12000 -6 - drób. Zadanie Nr III CPV 153 00000- 1 - owoce, warzywa i podobne produkty. Zadanie Nr IV CPV 155 00000- 3 - produkty mleczarskie. Zadanie Nr V CPV 152 00000- 0 - ryby przetworzone i konserwowane. Zadanie Nr VI CPV 031 42500- 3 - jaja. Zadanie Nr VII CPV 154 00000- 2 - oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne. Zadanie Nr VIII CPV 158 00000- 6- różne produkty spożywcze. Zadanie Nr IX CPV 156 00000- 4 - produkty wytwarzane z przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych (mąki, płatki, ryż, olej kukurydziany, glukoza, fruktoza, skrobia).Zadanie Nr X CPV 15872400-5- sól . Zadanie Nr XI CPV 15321100 - 4 - soki owocowe. Zadanie Nr XII CPV158-10000-9 pieczywo świeże,wyroby piekarskie i ciastkarskie. Zadanie Nr XIII CPV 03212100-1-ziemniaki.
 11. Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 150 00000 -8
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków, Grodzisk Wielkopolski
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do stołówki szkolnej artykułów żywnościowych określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV), z możliwością składania ofert częściowych. Każda ze wskazanych poniżej części Zamówienia określana będzie mianem Zadania. Zadanie N I CPV 151 00000 -9 - produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne(mięso wieprzowe i wołowe), Zadanie Nr II CPV 151 12000-6 - drób, Zadanie Nr III CPV 153 00000-1-owoce, warzywa i podobne produkty, Zadanie Nr IV CPV 155 00000-3 - produkty mleczarskie, Zadanie Nr V CPV 152 00000-0- ryby przetworzone i konserwowane, Zadanie Nr VI CPV 031 42500-3-jaja, Zadanie Nr VII CPV 154 00000-2-oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, Zadanie Nr VIII CPV 158 00000-6-róźne produkty spożywcze, Zadanie Nr IX CPV 156 00000-4 - produkty wytwarzane z przemiału ziarna,skrobi i produktów skrobiowych (mąki, płatki, ryż, olej kukurydziany, glukoza, fruktoza, skrobia). Szczegółowy wykaz asortymentu i ilości zawiera formularz asortymentowo - cenowy będący integralną częścią specyfikacji (Załącznik 1a do 1i).
 12. Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki przedszkolnej wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 150 00000-8.
  Zamawiający: Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały, Grodzisk Wlkp.
  : Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do stołówki przedszkolnej artykułów żywnościowych określonych we Wspól­nym Słowniku Zamówień (CPV), z możliwością składania ofert częściowych. Każda ze wskazanych poniżej części Zamówienia określana będzie mianem Zadania. Zadanie Nr I CPV 151 00000 - 9 - pro­dukty zwierzęce, mięso i produkty mięsne (mięso wieprzowe i wołowe). Zadanie Nr II CPV 151 12000 -6 - drób Zadanie Nr III CPV 153 00000- 1 - owoce, warzywa i podobne produkty. Zadanie Nr IV CPV 155 00000- 3 - produkty mleczarskie. Zadanie Nr V CPV 152 00000- 0 - ryby przetworzone i konserwo­wane. Zadanie Nr VI CPV 031 42500- 3 - jaja. Zadanie Nr VII CPV 154 00000- 2 - oleje i tłuszcze zwie­rzęce lub roślinne. Zadanie Nr VIII CPV 158 00000- 6- różne produkty spożywcze. Zadanie Nr IX CPV 156 00000- 4 - produkty wytwarzane z przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych (mąki, płatki, ryż, olej kukurydziany, glukoza, fruktoza, skrobia).Zadanie Nr X CPV 15872400-5- sól . Zadanie Nr XI CPV 153211000-4 - soki owocowe. Zadanie Nr XII CPV158-10000-9 pieczywo świeże,wyroby piekarskie i ciastkarskie.
 13. Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 150 00000-8
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków, Grodzisk Wielkopolski
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do stołówki szkolnej artykułów żywnościowych określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV), z możliwością składania ofert częściowych.
  Każda ze wskazanych poniżej części Zamówienia określana będzie mianem Zadania.
  Zadanie Nr I CPV 151 00000 - 9 - produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
  (mięso wieprzowe i wołowe)
  Zadanie Nr II CPV 151 12000 -6 - drób
  Zadanie Nr III CPV 153 00000- 1 - owoce, warzywa i podobne produkty
  Zadanie Nr IV CPV 155 00000- 3 - produkty mleczarskie
  Zadanie Nr V CPV 152 00000- 0 - ryby przetworzone i konserwowane
  Zadanie Nr VI CPV 031 42500- 3 - jaja
  Zadanie Nr VII CPV 154 00000- 2 - oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
  Zadanie Nr VIII CPV 158 00000- 6- różne produkty spożywcze
  Zadanie Nr IX CPV 156 00000- 4 - produkty wytwarzane z przemiału ziarna, skrobi i
  produktów skrobiowych (mąki, płatki, ryż, olej kukurydziany, glukoza, fruktoza, skrobia).
 14. Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki przedszkolnej wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 150 00000-8.
  Zamawiający: Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały, Grodzisk Wlkp.
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do stołówki przedszkolnej artykułów żywnościowych określonych we Wspól­nym Słowniku Zamówień (CPV), z możliwością składania ofert częściowych. Każda ze wskazanych poniżej części Zamówienia określana będzie mianem Zadania. Zadanie Nr I CPV 151 00000 - 9 - pro­dukty zwierzęce, mięso i produkty mięsne (mięso wieprzowe i wołowe). Zadanie Nr II CPV 151 12000 -6 - drób Zadanie Nr III CPV 153 00000- 1 - owoce, warzywa i podobne produkty. Zadanie Nr IV CPV 155 00000- 3 - produkty mleczarskie. Zadanie Nr V CPV 152 00000- 0 - ryby przetworzone i konserwo­wane. Zadanie Nr VI CPV 031 42500- 3 - jaja. Zadanie Nr VII CPV 154 00000- 2 - oleje i tłuszcze zwie­rzęce lub roślinne. Zadanie Nr VIII CPV 158 00000- 6- różne produkty spożywcze. Zadanie Nr IX CPV 156 00000- 4 - produkty wytwarzane z przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych (mąki, płatki, ryż, olej kukurydziany, glukoza, fruktoza, skrobia).Zadanie Nr X CPV 15872400-5- sól . Zadanie Nr XI CPV 153211000-4 - soki owocowe. Zadanie Nr XII CPV158-10000-9 pieczywo świeże,wyroby piekarskie i ciastkarskie.
 15. Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki przedszkolnej wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 150 00000-8.
  Zamawiający: Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały, Grodzisk Wlkp.
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do stołówki przedszkolnej artykułów żywnościowych określonych we Wspól­nym Słowniku Zamówień (CPV), z możliwością składania ofert częściowych. Każda ze wskazanych poniżej części Zamówienia określana będzie mianem Zadania. Zadanie Nr I CPV 151 00000 - 9 - pro­dukty zwierzęce, mięso i produkty mięsne (mięso wieprzowe i wołowe). Zadanie Nr II CPV 151 12000 -6 - drób Zadanie Nr III CPV 153 00000- 1 - owoce, warzywa i podobne produkty. Zadanie Nr IV CPV 155 00000- 3 - produkty mleczarskie. Zadanie Nr V CPV 152 00000- 0 - ryby przetworzone i konserwo­wane. Zadanie Nr VI CPV 031 42500- 3 - jaja. Zadanie Nr VII CPV 154 00000- 2 - oleje i tłuszcze zwie­rzęce lub roślinne. Zadanie Nr VIII CPV 158 00000- 6- różne produkty spożywcze. Zadanie Nr IX CPV 156 00000- 4 - produkty wytwarzane z przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych (mąki, płatki, ryż, olej kukurydziany, glukoza, fruktoza, skrobia).Zadanie Nr X CPV 15872400-5- sól . Zadanie Nr XI CPV 153211000-4 - soki owocowe. Zadanie Nr XII CPV158-10000-9 pieczywo świeże,wyroby piekarskie i ciastkarskie.