Kogo reprezentuje osoba

Wieczorek Grzegorz

w KRS

Grzegorz Wieczorek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Grzegorz
Nazwisko:Wieczorek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1958 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Rybnik (Śląskie)
Przetargi:10 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dziurowicz Romana Beata, Krawczyk Zygmunt Stanisław, Lorek Stanisław, Naczyński Michał Franciszek, Norek Antoni, Norek Krzysztof, Pszczółkowski Aleksander Antoni, Smołka Henryk Paweł, Tkocz Jacek Aleksander, Zmuda Piotr, Ławniczek Adam, Ławniczek Wojciech Marcin

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zajonz Czesław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Cech Rzemieśliników i Przedsiębiorców Branży Kupieckiej i Handlowej W Rybniku, Rybnik − KRS 0000234722
 2. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Budowlanej W Rybniku, Rybnik − KRS 0000233936
 3. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Motoryzacyjnej W Rybniku, Rybnik − KRS 0000234321
 4. Izba Rzemieślnicza W Rybniku, Rybnik − KRS 0000246750
 5. Samorządowy Ruch Demokratyczny, Rybnik − KRS 0000602447
 6. Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa, Rybnik − KRS 0000018738

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Cech Rzemiosł Oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Rybnik − KRS 0000096343
 2. Forum Firm Z Siedzibą W Radlinie, Radlin − KRS 0000003148
 3. Klub Sportowy Row 1964 Rybnik, Rybnik − KRS 0000169196
 4. Tech-met Sp. Z O.O., Radlin − KRS 0000024227

Powiązane przetargi (10 szt.):
 1. Roboty budowlane remontowe i inwestycyjne w obiektach oświatowych w zakresie dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych z podziałem na zadania: zad. 1: Dostosowanie lokali wyborczych w placówkach oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych (roboty ogólnobudowlane remontowe). zad. 2: Budowa podjazdu przy wejściu głównym z robotami towarzyszącymi w ZSP 5 dz. Północ w systemie zaprojektuj i wybuduj. zad. 3: Budowa podjazdu przy wejściu bocznym do budynku w ZSP 12, dz. Zebrzydowice w systemie zaprojektuj i wybuduj.
  Zamawiający: Miasto Rybnik, Rybnik
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych remontowych i inwestycyjnych
  w obiektach oświatowych w zakresie dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych z podziałem na zadania:

  Zad. 1: Dostosowanie lokali wyborczych w placówkach oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych (roboty ogólnobudowlane remontowe).
  Zakres rzeczowy
  1) ZSzP nr 1 ul. Gliwicka dz. Wielopole
  Wymiana płytek przed progiem wejściowym do budynku sali gimnastycznej z jednoczesnym podniesieniem krawędzi płytek przylegających do progu wejściowego.
  2) G 4 ul. Rybacka dz. Rybnicka Kuźnia
  Wykonanie dojazdu sprowadza się do wykonania dwóch krótkich odcinków chodnika, z których pierwszy łączyłby plac postojowy z istniejącym boiskiem o nawierzchni z kostki brukowej a drugi łączyłby boisko (od strony północnej) z szerokim chodnikiem prowadzącym wprost do wejścia do budynku (chodnik od strony boiska wielofunkcyjnego o naw. poliuretanowej) Likwidacja progu
  w drzwiach wejściowych poprzez zastosowanie nakładki z tworzywa sztucznego.
  3) ZSzP 4 ul. Komisji Edukacji Narodowej dz. Golejów
  Zakres robót obejmuje:
  a) świetlica – wymiana drzwi w celu poszerzenia otworu drzwiowego wraz z wymianą posadzki celem likwidacji progu.
  b) mała sala gimnastyczna – wymiana drzwi na drewniane dwuskrzydłowe, przy czym skrzydło otwierane jako pierwsze (prawe otwierane w kier. holu) winno dawać szer. otworu w świetle min. 90cm (między ościeżnicą a skrzydłem zaryglowanym); Wymiana fragmentu posadzki z uwagi na zlikwidowanie różnicy wysokości posadzek w sali i w holu.
  4) P3 ul. Za Torem dz. Paruszowiec
  Zakres robót obejmuje przełożenie fragmentu nawierzchni z kostki brukowej prasowanej typu „Behaton” przed progiem wejściowym do budynku Przedszkola z jednoczesnym podniesieniem krawędzi kostki przylegającej do progu wejściowego;
  5) G 10 ul. Miarki dz. Ligota-Ligocka Kuźnia
  Wykonanie podjazdu w formie chodnika o nawierzchni z kostki brukowej wraz z zabudowaniem wycieraczki i przebudową studzienki kanalizacyjnej.
  6) 6. SP 34 dz. Smolna
  Zakres robót obejmuje wyrównanie podłoża i wymianę posadzki lastrykowej przy drzwiach wejściowych po ich stronie wewnętrznej i zewnętrznej.
  7) ZSP 9 (SP 6) dz. Smolna
  Zakres robót obejmuje wyrównanie podłoża i wymianę posadzki wraz z zabudowaniem wycieraczki.
  8) ZSP 7 dz. Orzepowice Podjazd przy wejściu głównym
  Zakres robót obejmuje wykonanie wypełnienia balustrad płytami ze szkła akrylowego oraz uzupełnienie mocowania krat stanowiących nawierzchnię podjazdu do szkoły.

  zad. 2: Budowa podjazdu przy wejściu głównym z robotami towarzyszącymi w ZSP 5 dz. Północ w systemie zaprojektuj i wybuduj
  Zakres rzeczowy
  1) ZSP 5 dz. Północ - Budowa podjazdu przy wejściu bocznym z robotami towarzyszącymi wraz wykonaniem dokumentacji
  Zakres i opis robót podano w programie funkcjonalno użytkowym, który stanowi załącznik do opisu zamówienia.

  zad. 3: Budowa podjazdu przy wejściu bocznym do budynku w ZSP 12, dz. Zebrzydowice
  w systemie zaprojektuj i wybuduj
  1) ZSP 12 dz. Zebrzydowice - Budowa podjazdu przy wejściu bocznym z robotami towarzyszącymi wraz z wykonaniem dokumentacji
  Zakres i opis robót podano w programie funkcjonalno użytkowym, który stanowi załącznik do opisu zamówienia.

  Szczegółowy zakres zamówienia opisują:
  dla zadania 1: przedmiary robót i specyfikacje techniczne i wykonania odbioru robót, dokumentacja fotograficzna,
  dla zadań 2 i 3: program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumentacja fotograficzna.

  W związku z wymaganiami Ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapisami „Programu Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”, Zamawiający informuje, że w trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie wymagał zastosowania technologii wykonania robót, które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów budowlanych oraz są nieuciążliwe dla środowiska.
  Szczególnie dla Zamawiającego jest ważne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych były zachowane zasady:
  - zraszania wodą terenu prowadzenia robót / zaplecza budowy w okresach suszy;
  - stosowania zabezpieczenia pylastych materiałów sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie plandekami,zraszanie);
  - transportu materiałów sypkich samochodami wyposażonymi w plandeki ograniczające pylenie przewożonych materiałów;
  - stosowanie gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych w wytwórniach;
  - ponadto, Zamawiający będzie prowadził monitoring pojazdów obsługujących budowę pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg;
  W przypadku stwierdzenia uchybień, które zagrażają środowisku naturalnemu i są niezgodne
  z przepisami polskiego prawa i powyższymi zapisami, Zamawiający wstrzyma prowadzenie robót.
  Przypomina się również, że:
  - wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, które są zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania;
  - organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogą zagrażać środowisku naturalnemu.

  Termin usunięcia wad: do 14 dni liczone od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego
  o wadzie.
  Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i zastosowane materiały.

  Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

  Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że zakres przedmiotu zamówienia dotyczy wybranych, niewielkich fragmentów budynków przedszkolnych i szkolnych. Planowane do wykonania roboty remontowo-budowlane poprawią warunki użytkowania obiektu dla osób z ograniczonymi zdolnościami poruszania się poprzez wymianę nawierzchni z likwidacją progów i nierówności wraz z montażem balustrad w miejscach wymaganych przepisami.

  Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
  - wykonanie nawierzchni brukarskich,
  - wykonanie tynków,
  - wykonanie posadzek,
  - malowanie,
  - wykonanie robót stolarskich,
  - wykonanie robót spawalniczych.
 2. Remont łazienek w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich, Rydułtowy ul. Skalna 1
  Zamawiający: Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich, Rydułtowy
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące remont łazienki na kondygnacji piwnic oraz remont łazienek na parterze, I i II piętrze w Liceum Ogólnokształcącym w Rydułtowach przy ul. Skalnej 1.
  2. Zakres robót do wykonania:
  1) Roboty demontażowe:
  a) demontaż ościeżnic stalowych (ok. 30 szt.),
  b) demontaż ścianek działowych kabin WC oraz kabin natrysków (ok. 94m2),
  c) wykucia z muru kratek wentylacyjnych, drabinek, wieszaków, podokienników,
  d) skucia płytek ceramicznych ścian i posadzek (ok. 410m2) oraz tynków (ok. 96m2),
  e) rozbiórka komina na kondygnacji parteru, 1piętra, 2pietra ( ok. 7m2),
  f) demontaż instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z demontażem armatury, demontaż pionu c.o.,
  g) demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem,
  h) wywóz gruzu z utylizacją (ok. 42m3),
  2) Roboty ogólnobudowlane:
  a) uzupełnienie płyty żelbetowej w miejscu wyburzonego komina (ok. 0,3m3) z wykonaniem izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej oraz uzupełnieniem posadzki (ok. 1,9m2),
  b) wymurowanie ścianek działowych (ok. 57m2) wraz z osadzeniem nadproży (ok. 6,5m),
  c) wykonanie warstw posadzki, z izolacją przeciwwilgociową (ok. 139m2),
  d) wykonanie nowych tynków na ścianach i sufitach (ok. 210m2),
  e) wykonanie okładzin ściennych (ok. 297m2) i podłogowych R12 (ok. 139m2),
  f) montaż nowej stolarki drzwiowej (15 szt.) i naświetla okiennego (ok. 3,50m2),
  g) wykonanie systemowych (z płyt HPL) przegród kabin sanitarnych (ok. 81m2),
  h) wykonanie blatów na umywalki (ok. 9m2),
  i) roboty malarskie (ok. 255m2),
  j) dostawa wraz z montażem lub ustawieniem wyposażenia sanitariatów, w tym w dwóch sanitariatach montaż pochwytów dla osób niepełnosprawnych (ok. 8szt),
  3) Roboty sanitarne:
  a) wykonanie instalacji wodnej z rur PP PN20 wraz z otuliną izolacyjną (ok. 160m),
  b) wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PP HT (ok. 141m),
  c) montaż przyborów i urządzeń sanitarnych: umywalki blatowe 10 szt., umywalki dla osób niepełnosprawnych 2 szt., umywalki ścienne 7 szt., baterie umywalkowe 17szt., miski ustępowe z płuczkami montowane na stelażu i sedesem 18 kpl., miski ustępowe wiszące z płuczkami montowane na stelażu i sedesem dla osób niepełnosprawnych 2 kpl.,
  d) wymiana grzejników (2 szt.) wraz z gałązkami z rur stalowych czarnych zabezpieczonych antykorozyjnie (ok. 48m); montaż grzejników kompaktowych z montażem zaworów termostatycznych i montażem zaworów odcinających,
  e) wykonanie wentylacji: 4 układy wentylacji mechanicznej wywiewnej z wentylatorami kanałowymi oraz 2 szt. wentylatorów łazienkowych,
  f) próby szczelności instalacji wodociągowej, (ok. 48m) instalacji c.o. (ok. 4m),
  4) Roboty elektryczne:
  a) elektrycznych rozbudowa rozdzielnicy głównej RG–montaż Głównej Szyny Wyrównawczej GSW,
  b) montaż tablic wyłącznikowych: TW1 piwnica - zabudowa 7 obwodów z zabezpieczeniami; TW2 parter - zabudowa 9 obwodów z zabezpieczeniami; TW3 piętro I - zabudowa 9 obwodów z zabezpieczeniami; TW4 piętro II - zabudowa 9 obwodów z zabezpieczeniami,
  c) wymiana przewodów elektrycznych dla instalacji oświetleniowej i gniazd (ok. 620m),
  d) wykonanie uziemienia ochronnego (ok. 150m),
  e) zabudowa instalacji wyrównującej potencjały (ok. 41 przepustów),
  f) montaż czujek ruchu (ok. 10 aparatów),
  g) instalacja oświetlenia ewakuacyjnego z montażem opraw (ok. 4 kpl.),
  h) montaż opraw awaryjnych (ok. 9 kpl.),
  i) montaż opraw oświetleniowych (ok. 42 kpl.),
  j) wykonanie pomiarów elektrycznych dla wszystkich wykonanych obwodów.
  Roboty prowadzone będą w obiekcie czynnym – w placówce oświatowej.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót a także wzór umowy, stanowiące załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia - Dział II SIWZ.
 3. Budowa budynku administracyjno – socjalnego na terenie cmentarza komunalnego w Rybniku - Chwałowicach
  Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej, Rybnik
  Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku administracyjno – socjalnego na terenie cmentarza komunalnego w Rybniku – Chwałowicach.
  Zakres robót:
  - prace przygotowawcze oraz zabezpieczenie i organizacja placu budowy,
  - wytyczenie obiektu,
  - wykonanie prac ziemnych (fundamenty),
  - budowa projektowanych ścian, stropodachu,
  - prace instalacyjne,
  - prace wykończeniowe wewnątrz budynku,
  - prace wykończeniowe zewnętrzne,
  - roboty zewnętrzne – dojście, placyk, przyłącza mediów,
  - prace porządkowe.
  Szczegółowy zakres zamówienia precyzują:
  - projekt budowlano-wykonawczy
  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
  - przedmiary robót.
 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w dzielnicy Orzepowice; przebudowa segmentu sportowego w zakresie dostosowania klatki schodowej do wymogów ochrony przeciwpożarowej, pomieszczenia nieczynnego basenu na salę gimnastyczną oraz pomieszczeń zaplecza szatniowo-sanitarnego.
  Zamawiający: Miasto Rybnik, Rybnik
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa segmentu sportowego w zakresie dostosowania klatki schodowej do wymogów ochrony przeciwpożarowej, pomieszczenia nieczynnego basenu na salę gimnastyczną oraz pomieszczeń zaplecza szatniowo-sanitarnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Rybniku, dzielnica Orzepowice.

  Zakres robót:
  - rozbiórkowe,
  - ogólnobudowlane,
  - instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych,
  - instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
  - wykończeniowe,
  - nawierzchniowe,
  zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym stanowiącym załącznik do SIWZ.

  Szczegółowy zakres prac precyzuje dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.
 5. Roboty remontowe w placówkach Miasta Rybnika z podziałem na zadania: Zadanie 1) Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dzielnica Śródmieście; remont szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej Zadanie 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dzielnica Boguszowice Stare; remont sanitariatu
  Zamawiający: Miasto Rybnik, Rybnik
  Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w placówkach Miasta Rybnika z podziałem na zadania:
  Zadanie 1) Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dzielnica Śródmieście; remont szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej
  Zadanie 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dzielnica Boguszowice Stare; remont sanitariatu

  Zakres robót (dotyczy obu zadań):
  - rozbiórka armatury sanitarnej i osprzętu elektrycznego, stolarki drzwiowej, ścianek działowych, okładzin ściennych i podłogowych, przebicie otworu drzwiowego,
  - wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki,
  - zabudowa ścianek działowych,
  - wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnych,
  - wykonanie wylewki i tynków,
  - wykonanie okładzin ścian i podłogi z płytek ceramicznych,
  - montaż osprzętu elektrycznego i armatury sanitarnej,
  - montaż nowej stolarki drzwiowej,
  - wykonanie i montaż kabin WC z płyt HPL,
  - roboty malarskie.

  Szczegółowy zakres prac precyzują: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót oraz rysunki poglądowe.
 6. Przedszkole nr 43 w dzielnicy Maroko-Nowiny; wymiana stolarki okiennej i remontowe wewnętrzne roboty budowlane.
  Zamawiający: Miasto Rybnik, Rybnik
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej oraz wykonanie wewnętrznych remontowych robót budowlanych w budynku Przedszkolu nr 43 w Rybniku przy ul. Broniewskiego 26 w dzielnicy Maroko-Nowiny.

  Zakres zamówienia:
  - wymiana zdewastowanych okien drewnianych na okna z PCV z wymianą parapetów zewnętrznych
  w szatni oraz w łączniku pomiędzy segmentami (w zakresie określonym w przedmiarze robót);
  - wymiana (zużytej) wykładziny podłogowej z płytek PCV na homogeniczną wykładzinę rulonową PCV gr. 2,0mm z naprawą podłoża w szatni, łącznikach i w korytarzach (w zakresie opisanym w przedmiarze robót), w tym w szczególności: zerwanie zużytej posadzki z płytek PCV i cokolika przyściennego, naprawa istniejącego podłoża (lastrykowego i cementowego) z uzupełnieniem ubytków i z oczyszczeniem (przeszlifowaniem), wyrównanie podłoża wylewką samopoziomującą, ułożenie nowej posadzki z wykładziny rulonowej PCV - homogenicznej (jednowarstwowej) gr. 2mm z wywinięciem na ściany (10cm) i wyokrągleniem profilem przypodłogowym, zabezpieczenie styków nowej wykładziny z posadzką parkietową (w otworach drzwiowych) listwą dociskową metalową; przekrycie szczeliny dylatacyjnej w podłożu blachą stalową (pomiędzy segmentami);
  - wymalowanie farbą emulsyjną sufitów i ścian w salach zajęć i w korytarzach, w tym powyżej istniejącej lamperii żywicznej, z naprawą spękań i ubytków tynków (segmenty: A, B i C - w zakresie opisanym w przedmiarze robót);
  - wymiana zdewastowanych drewnianych osłon grzejnikowych na osłony z płyt MDF w tym w łącznikach pomiędzy segmentami i w szatni (w zakresie opisanym w przedmiarze robót);
  - wymiana zdewastowanych drewnianych osłon szczelin dylatacyjnych ścian i sufitów na osłony z płyt MDF z naprawą spękań i ubytków tynków;
  - przemalowanie farbą olejną wewnętrznej stolarki drzwiowej oraz krat i balustrad wzdłuż okien w salach na piętrze i w łącznikach - w tym czasowy demontaż balustrad jw.;
  - roboty towarzyszące - w tym wymiana kratek wentylacyjnych w malowanych pomieszczeniach; czasowy demontaż i ponowny montaż drabinek gimnastycznych i drobnego wyposażenia.

  Szczegółowy zakres prac precyzują: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz dokumentacja uzupełniająca (fotografie i plan sytuacyjny budynku z oznaczeniem segmentu).
 7. Roboty remontowe malarskie oraz ukończenie wymiany posadzki PCV w obrębie III piętra budynku Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej w dzielnicy Rybnik-Północ
  Zamawiający: Miasto Rybnik, Rybnik
  Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe malarskie oraz ukończenie wymiany posadzki PCV
  w obrębie III piętra w budynku Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25
  w dzielnicy Rybnik - Północ.
  (Obiekt w którym będą prowadzone prace jest obiektem stałego zamieszkania ludzi w związku z powyższym prawidłowa stawka VAT wynosi 8%).

  Przedmiotem zamówienia jest remont (odnowienie) wymalowań wewnętrznych oraz wymiana (zużytej) rulonowej wykładziny podłogowej PCV w pomieszczeniach i korytarzach III piętra budynku MDPS (segmenty: A, B i C - w zakresie opisanym w przedmiarze robót),w tym w szczególności: zerwanie zużytej posadzki rulonowej PCV, skucie nierównego i spękanego cokolika przyściennego z wyrównaniem tynków i odtworzeniem wymalowania do wysokości skucia, naprawa istniejącego podłoża (lastrykowego i cementowego) z uzupełnieniem ubytków i z oczyszczeniem (przeszlifowaniem), wyrównanie podłoża wylewką samopoziomującą, ułożenie nowej posadzki z wykładziny rulonowej PCV - homogenicznej (jednowarstwowej) gr. 2mm z wywinięciem na ściany (10cm) i wyokrągleniem profilem przypodłogowym, zabezpieczenie styków starej wykładziny z nową listwą dociskową metalową w progach drzwiowych, przekrycie szczeliny dylatacyjnej w podłożu blachą stalową (pomiędzy segmentami), wymalowanie farbą emulsyjną ścian (w tym w korytarzach-powyżej lamperii) i sufitów, z naprawą spękań i ubytków tynków, wykonanie w korytarzach lamperii z tapety natryskowej (z usunięciem lamperii istniejącej), przemalowanie olejne wewnętrznej stolarki drzwiowej oraz krat i balustrad schodowych w poziomie IIIp., roboty towarzyszące - w tym czasowy demontaż i ponowny montaż odbojnic naściennych w korytarzach i opraw oświetleniowych (naściennych i sufitowych).
  Obiekt w którym będą prowadzone prace jest obiektem stałego zamieszkania ludzi w związku
  z powyższym prawidłowa stawka VAT wynosi 8%.

  Szczegółowy zakres prac precyzują: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.
 8. Remont sanitariatów w obiektach placówek Miasta Rybnika z podziałem na 3 zadania: Zadanie 1: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych / Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej w dzielnicy Maroko-Nowiny. Zadanie 2: Przedszkole nr 43 w dzielnicy Maroko-Nowiny. Zadanie 3: Gimnazjum nr 3 w dzielnicy Chwałowice.
  Zamawiający: Miasto Rybnik, Rybnik
  Przedmiotem zamówienia jest remont sanitariatów w obiektach placówek Miasta Rybnika z podziałem na 3 zadania:

  Zadanie 1: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych / Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej w dzielnicy Maroko-Nowiny.

  Przedmiotem zamówienia jest remont sanitariatów na 4 kondygnacjach (w 1 pionie) w segmencie
  czerwonym ZSEU oraz zespołu sanitariatów użytkowanych przez ZSEU i RCEZ na poziomie piwnic
  w segmencie warsztatu gastronomicznego.

  Ogólny zakres robót:
  - roboty rozbiórkowe (stolarka drzwiowa, ścianki kabin WC, okładziny z płytek, wylewki, armatura sanitarna, osprzęt elektryczny, instalacje),
  - roboty ogólnobudowlane (poszerzenie otworów drzwiowych wraz z wymianą nadproży, wykonanie
  wylewek, tynków, obudowa ścian płytami G-K, sufity podwieszane z płyt G-K),
  - roboty instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych (instalacja wodociągowa i kanalizacyjna wraz
  z wymianą armatury oraz przeprowadzeniem prób szczelności),
  - roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych (oprzewodowanie instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych, montaż opraw oświetleniowych i osprzętu, wykonanie pomiarów),
  - roboty wykończeniowe (okładziny ścian i podłóg z płytek ceramicznych, stolarka drzwiowa, ścianki
  kabin WC z laminatu HPL, obudowy parapetów i obudowy grzejników z laminatu HPL, roboty malarskie, montaż wyposażenia).

  Zadanie 2: Przedszkole nr 43 w dzielnicy Maroko-Nowiny.

  Przedmiotem zamówienia jest remont sanitariatów przy 8 salach zajęć na parterze i piętrze (po 2 sanitariaty w pionie).

  Ogólny zakres robót:
  - roboty rozbiórkowe (stolarka drzwiowa, ścianki kabin WC, okładziny z płytek, wylewki, armatura
  sanitarna, osprzęt elektryczny, instalacje),
  - roboty ogólnobudowlane (poszerzenie otworów drzwiowych wraz z wymianą nadproży, wykonanie
  wylewek, tynków, obudowa ścian płytami G-K, sufity podwieszane z płyt G-K),
  - roboty instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych (instalacja wodociągowa i kanalizacyjna wraz
  z wymianą armatury oraz przeprowadzeniem prób szczelności),
  - roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych (oprzewodowanie instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych, montaż opraw oświetleniowych i osprzętu, wykonanie pomiarów),
  - roboty wykończeniowe (okładziny ścian i podłóg z płytek ceramicznych, stolarka drzwiowa, ścianki
  kabin WC z laminatu HPL, obudowy parapetów i obudowy grzejników z laminatu HPL, roboty
  malarskie, montaż wyposażenia).

  Zadanie 3: Gimnazjum nr 3 w dzielnicy Chwałowice.

  Przedmiotem zamówienia jest remont sanitariatów w 1 pionie na poziomie parteru i piętra.

  Ogólny zakres robót:
  - roboty rozbiórkowe (stolarka drzwiowa, ścianki kabin WC, okładziny z płytek, wylewki, armatura
  sanitarna, osprzęt elektryczny, instalacje),
  - roboty ogólnobudowlane (poszerzenie otworów drzwiowych wraz z wymianą nadproży, wykonanie
  wylewek, tynków, obudowa ścian płytami G-K, sufity podwieszane z płyt G-K),
  - roboty instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych (instalacja wodociągowa i kanalizacyjna wraz
  z wymianą armatury oraz przeprowadzeniem prób szczelności),
  - roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych (oprzewodowanie instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych, montaż opraw oświetleniowych i osprzętu, wykonanie pomiarów),
  - roboty wykończeniowe (okładziny ścian i podłóg z płytek ceramicznych, stolarka drzwiowa, ścianki
  kabin WC z laminatu HPL, obudowy parapetów i obudowy grzejników z laminatu HPL, roboty malarskie, montaż wyposażenia).

  Szczegółowy zakres prac precyzują specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót oraz rysunki poglądowe.
 9. Wykonanie robót budowlanych i inżynieryjnych w dzielnicach Miasta Rybnika, realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, z podziałem na zadania: zad. 1: Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę boiska do piłki plażowej wraz z ogrodzeniem przy ul. Partyzantów w dz. Ligota-Ligocka Kuźnia. zad. 2: Rozbudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w dz. Orzepowice. zad. 3: Zagospodarowanie terenu placu szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 na potrzeby utworzenia Zielonej klasy pod lipami w dz. Wielopole. zad. 4: Rozbudowa szkolnego placu
  Zamawiający: Miasto Rybnik, Rybnik
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i inżynieryjnych w dzielnicach Miasta Rybnika realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, z podziałem na zadania:

  zadanie 1: Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę boiska do piłki plażowej wraz z ogrodzeniem przy ul. Partyzantów w dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia.
  Zakres zamówienia obejmuje:
  - roboty ziemne (korytowanie) związane z wymianą nawierzchni,
  - wbudowanie obrzeży betonowych,
  - założenie geowłókniny separującej warstwy,
  - wykonanie nawierzchni boiska do piłki siatkowej plażowej z piasku drobnego,
  - dostawę i montaż słupków i siatki oraz linii pola gry wraz z systemem mocującym,
  - budowę piłkochwytu z siatki poliropylenowej bezwęzłowej,
  - wykonanie bramy stalowej dwuskrzydłowej,
  - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.
  zadanie 2: Rozbudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w dzielnicy Orzepowice.
  Zakres zamówienia obejmuje:
  - roboty ziemne (korytowanie) związane z wymianą nawierzchni,
  - wbudowanie obrzeży betonowych z nakładkami bezpiecznymi, elastycznymi,
  - wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku,
  - dostawę i montaż urządzeń zabawowych,
  - dostawę i montaż elementów małej architektury (ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, regulamin),
  - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.
  zadanie 3 Zagospodarowanie terenu placu szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, na potrzeby utworzenia Zielonej klasy pod lipami w dzielnicy Wielopole.
  Zakres zamówienia obejmuje:
  - wymianę części ogrodzenia zewnętrznego,
  - wykonanie ogrodzenia wewnętrznego zielonej klasy wraz z 2 furtkami,
  - montaż balustrad przy schodach terenowych,
  - wykonanie rabaty kwiatowej,
  - dostawę i montaż stolików terenowych,
  - wykonanie utwardzonego podestu wraz z dostawa i montażem przenośnej tablicy sucho ścieralnej,
  - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.
  zadanie 4: Rozbudowa szkolnego placu rekreacyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 poprzez stworzenie edukacyjnej strefy gier i sportu otwartej dla mieszkańców w dzielnicy Zebrzydowice.
  Zakres zamówienia obejmuje:
  - rozbiórkę i utylizację nawierzchni asfaltowej chodników placów,
  - korytowanie i wykonanie podbudowy pod nową nawierzchnię brukowaną,
  - wykonanie nawierzchni placu i chodników z kostki brukowej,
  - wykonanie plansz gier z masy termoplastycznej w części edukacyjnej strefy gier i sportu,
  - dostawę i montaż barier ochronnych odgradzających plac strefy gier i sportu od parkingu,
  - naprawę przyległych istniejących skarp wraz z obsianiem trawą,
  - uporządkowanie terenu,
  - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.
  zad. 5: Modernizacja pomieszczeń w budynku miejskim przy ul. Poloczka 76c na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców dzielnicy oraz działalności organizacji społecznych w dzielnicy Grabownia.
  Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń zaplecza kuchennego obejmujący roboty ogólnobudowlane oraz instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych:
  - częściowa wymiana tynków,
  - zerwanie istniejącej posadzki,
  - wykonanie wylewki cementowej,
  - wykonanie izolacji z folii płynnej,
  - wykonanie okładziny ścian i posadzki z płytek ceramicznych,
  - wymiana drzwi wewnętrznych,
  - roboty malarskie,
  - wymiana instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych i tablicy rozdzielczej,
  - wymiana instalacji wod-kan oraz przyborów sanitarnych,
  - wymiana elektrycznego podgrzewacza wody,
  - zabudowa okapu wentylacyjnego,
  - wykonanie pomiarów.

  Szczegółowy zakres prac precyzują specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót. Załącznik do opisu stanowią rysunki poglądowe.
 10. Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pszowie
  Zamawiający: Gmina Miasto Pszów, Pszów
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pszowie.
  2. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa śląskiego, w powiecie wodzisławskim, w miejscowości Pszów, ul. Andersa 8.
  3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje dostosowanie budynku Publicznego Przedszkola nr 3 w Pszowie do obecnych przepisów p.poż. zgodnie z postanowieniami zawartymi w decyzjach nr 02/2013/PZ i 03/2013/PZ z dnia 05.04.2013 r. wydanych przez Komendanta Powiatowego PSP w Wodzisławiu Śl.
  4. W ramach przebudowy wykonane zostaną m.in. następujące roboty budowlane:
  1) wewnątrz budynku wydzielenie nowych pomieszczeń i korytarza poprzez wyburzenie niektórych i budowie nowych ścianek działowych,
  2) wstawienie drzwi p.poż.,
  3) wymianę jednych drzwi zewnętrznych na okno oraz jednego okna zewnętrznego na drzwi,
  4) wyburzenie fragmentu stropodachu i montaż klapy oddymiającej na klatce schodowej,
  5) przebudowa instalacji p.poż. hydrantowej poprzez zabudowę zaworu odcinającego instalację wodociągową do celów socjalnych umożliwiającej pobór wody do celów przeciwpożarowych,
  6) zabudowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu, elektrycznego systemu oddymiania i oświetlenia ewakuacyjnego.
  5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowiące załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Inne osoby dla Wieczorek Grzegorz (29 osób):