Kogo reprezentuje osoba

Wieczorek Iwona Małgorzata

w KRS

Iwona Małgorzata Wieczorek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Iwona
Drugie imię:Małgorzata
Nazwisko:Wieczorek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1973 r., wiek 45 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:7 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kurach Michał Jan, Prasuła Ewa Hanna, Prasuła Paweł, Rus Robert, Rus Robert

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chełkowska Jowita Anna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Eip Business Care Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000369585
 2. Eip Energy Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000437797
 3. Eip Finanse Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000294146
 4. Eip Medical Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000435778
 5. Eip S.A., Warszawa − KRS 0000738551
 6. Eip Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000263494
 7. Eko Jamast Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000553049
 8. Five Dimensions Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000688990
 9. Fundacja Charytatywni, Warszawa − KRS 0000706106
 10. Gentle Finance Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000576554
 11. Golden Place Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000577922
 12. Grand Europe Construction Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000492619
 13. Gtms Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000404671
 14. Izba Doradców Rzeczpospolitej Polskiej Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000483393
 15. Main Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000560747
 16. Mermeid Finance Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000577797
 17. Mew Sobota Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000531007
 18. Omecon Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000530990
 19. Polish House Development Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000578351
 20. Polskie Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości Spółka Z Graniczoną Odpowiedzialnością, Glina − KRS 0000465309
 21. Rent House Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000578747
 22. Silver Finance Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000577322

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Astrontech Sp. Z O.O., Brześce − KRS 0000065532
 2. Awa Logistic Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000581726
 3. Awa Trade Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000575229
 4. Business Emotion Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000575067
 5. Business Everest Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000575226
 6. Cetec Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000397210
 7. Finance Insurance Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000576862
 8. Gold Kawod Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000510309
 9. Grand Cash Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000495126
 10. Hurt Amp; Detal Selling Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000582341
 11. Instytut Inwestora Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000493768
 12. Inter Trade Pol Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000599630
 13. Kenasto Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000253969
 14. Modern Business Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000510249
 15. Telsar Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000037906
 16. Trinity Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000510700

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach programu Cyfrowa szkoła
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku, Białystok
  Dostawa i instalacja sprzętu elektronicznego w ramach programu Cyfrowa szkoła do Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku ul. Częstochowska 6a: przenośnych komputerów dla ucznia - 56 szt., przenośnych komputerów dla nauczyciela - 10 szt., szafki do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania komputerów uczniów 4 szt., sieciowe urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt. , tablice interaktywne - 3 szt. , projektory krótkoogniskowe - 3 szt., głośniki - 3 szt., kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową - 1 szt. , punkty dostępu będące elementem szkolnej sieci bezprzewodowej - 8 szt., router z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS) - 1 szt., wizualizer - 1 szt.
 2. Dostawa sprzętu komputerowego Zadanie I - Dostawa standardowego sprzętu komputerowego stacjonarnego Zadanie II - Dostawa standardowego sprzętu komputerowego przenośnego
  Zamawiający: Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa
  Dostawa sprzętu komputerowego
  Zadanie I - Dostawa standardowego sprzętu komputerowego stacjonarnego
  Zadanie II - Dostawa standardowego sprzętu komputerowego przenośnego
  Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ będący integralną częścią niniejszej specyfikacji.
  Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:
  a)Wykonawca gwarantuje, że sprzęt komputerowy dostarczony w ramach realizacji umowy pochodzi z legalnego źródła i nie jest częścią żadnego projektu oferowanego dla innych podmiotów na terenie Unii Europejskiej.
  b)Wykonawca gwarantuje, że sprzęt komputerowy dostarczony w ramach realizacji umowy będzie fabrycznie nowy i będzie posiadał gwarancję
 3. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Białymstoku Szkoły Podstawowej Nr 31 im. Janusza Korczaka w ramach realizacji rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła
  Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Białymstoku, Białystok
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa realizowana w ramach rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła obejmująca: 1) dostawę sprzętu
  komputerowego i sprzętu multimedialnego: a) Przenośny komputer dla ucznia - 26 sztuk, b) Przenośny komputer dla nauczyciela - 3 sztuki, c) Szafka do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania pomiędzy salami
  lekcyjnymi przenośnych komputerów dla uczniów z funkcją ładowania baterii - 1 sztuka, d) Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne umożliwiające co najmniej drukowanie, kopiowanie i skanowanie - 1 sztuka, e) Kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową - 1 sztuka, f) Punkt dostępowy będący elementem szkolnej sieci
  bezprzewodowej - 2 sztuki, g) Router z wbudowanym lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań - 1 sztuka, h) Tablica interaktywna z systemem mocowania - 1 sztuka, i) Projektor krótkoogniskowy - 1 sztuka, j) Głośniki - 1 sztuka 2) zainstalowanie sprzętu i wszystkich dostarczonych urządzeń,
  oraz uruchomienie i zintegrowanie dostarczonego sprzętu i urządzeń zapewniające wymaganą funkcjonalność. Wszystkie urządzenia mają być skonfigurowane do pracy w szkolnej sieci Wi-Fi. Laptopy uczniowskie połączone mają być z odpowiednim programem do zarządzania zestawem przenośnych komputerów dla potrzeb
  przeprowadzania zajęć lekcyjnych. 3) dostawę i wdrożenie oprogramowania oraz techniczne szkolenie nauczycieli w zakresie obsługi sprzętu będącego przedmiotem zamówienia. Na każdym urządzeniu (komputery dla nauczycieli i komputery dla uczniów) zainstalowany ma być zestaw programów zgodnie z wymaganiami wskazanymi w załączniku nr 1 do SIWZ 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający parametry techniczne sprzętu objętego zamówieniem, oprogramowania i pozostałych wymagań dotyczących m.in. instalacji sprzętu oraz szkoleń
  z jego obsługi, został zawarty w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ - Specyfikacja techniczna dla przedmiotu zamówienia. Jeżeli opis zawartego w specyfikacji technicznej nie stanowi inaczej podane parametry/ wymagania należy traktować jako minimalne. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub wskazane pochodzenie, nazwy produktów oraz firm mają na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza składanie oferty równoważnej zgodnie z zasadami określonymi w art. 30
  ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Parametry techniczne i jakościowe zaoferowanego sprzętu nie mogą być gorsze niż parametry wskazane przez Zamawiającego. Do
  oferty równoważnej należy dołączyć deklaracje, certyfikaty, specyfikację techniczną oraz informacje o produkcie w formie opisu lub ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie dane potwierdzające, że oferowany sprzęt i oprogramowanie spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ. W przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do
  zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek udokumentowania spełniania niniejszych warunków. 3. Miejscem dostawy, o której mowa w ust. 1 jest siedziba Zamawiającego - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Białymstoku Szkoła Podstawowa Nr 31 w Białymstoku
  im. Janusza Korczaka ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok 4. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2012, być nieużywany i nie dotknięty żadną wadą fizyczną i prawną, w szczególności wolny od obciążeń prawami osób trzecich. Ponadto sprzęt stanowiący przedmiot dostawy musi
  spełniać następujące wymagania: 1) posiadać deklaracje zgodności CE, 2) posiadać certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu 3) komputery przenośne uczniowskie i nauczycielskie muszą spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. 4) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim lub
  przetłumaczone z oryginału w innym języku, na język polski. 5) posiadać trwałe oznaczenia zawierające: producenta, typ, oznakowanie CE, numer fabryczny, rok produkcji 5. Wykonawca zobowiązany jest udzielić na dostarczone komputery i pozostały sprzęt minimum 3-letniej gwarancji jakości licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag, a w przypadku tablicy interaktywnej - nie krótszej niż 5 lat. 6. Wykonawca, może wykonywać niniejsze zamówienie przy udziale podwykonawców. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
  Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne.
 4. Dostawa sprzętu komputerowego Zadanie I - Dostawa standardowego sprzętu komputerowego stacjonarnego Zadanie II - Dostawa standardowego sprzętu komputerowego przenośnego
  Zamawiający: Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa
  Dostawa sprzętu komputerowego
  Zadanie I - Dostawa standardowego sprzętu komputerowego stacjonarnego
  Zadanie II - Dostawa standardowego sprzętu komputerowego przenośnego Szczegółowy opis znajduje się w Specyfikacji Technicznej będącej integralna częścią SIWZ.
 5. Modernizacja infrastruktury informatycznej Obserwatorium Astrogeodynamicznego CBK PAN w Borowcu
  Zamawiający: Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa
  Modernizacja infrastruktury informatycznej Obserwatorium Astrogeodynamicznego CBK PAN w Borowcu.
  a) Wykonawca gwarantuje, że sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy pochodzi z legalnego źródła i nie jest częścią żadnego projektu oferowanego dla innych podmiotów na terenie Unii Europejskiej.
  b) Wykonawca gwarantuje, że sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie fabrycznie nowy i będzie posiadał gwarancję
 6. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Poznań
  Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego.
 7. Dostawę sprzętu komputerowego. Zadanie I - Dostawa standardowego sprzętu komputerowego stacjonarnego, Zadanie II - Dostawa standardowego sprzętu komputerowego przenośnego
  Zamawiający: Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa
  Dostawę sprzętu komputerowego. Zadanie I - Dostawa standardowego sprzętu komputerowego stacjonarnego, Zadanie II - Dostawa standardowego sprzętu komputerowego przenośnego.
  Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ będący integralną częścią niniejszej specyfikacji.
  Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:
  a) Wykonawca gwarantuje, że sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy pochodzi z legalnego źródła i nie jest częścią żadnego projektu oferowanego dla innych podmiotów na terenie Unii Europejskiej.
  b) Wykonawca gwarantuje, że sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie fabrycznie nowy i będzie posiadał gwarancję

Inne osoby dla Wieczorek Iwona Małgorzata (48 osób):