Kogo reprezentuje osoba

Wieczorek Jan

w KRS

Jan Wieczorek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jan
Nazwisko:Wieczorek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1942 r., wiek 77 lat
Miejscowości:Częstochowa (Śląskie), Wierzchowisko (Śląskie)
Przetargi:45 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kielasiak Krystyna, Krasoń Wioletta Agnieszka, Ociepa Magdalena, Pajączek Tadeusz, Pęciak Jolanta, Szpigiel Wiesław, Wieczorek Marcin, Woszczyk Cierzyńska Katarzyna
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bartosik Jerzy, Flasza Kazimierz, Kita Krystyna, Klimek Lech, Kołodziejczuk Janusz Tadeusz, Pajączek Tadeusz, Pioruński Sławomir, Sałajewski Dariusz, Stępień Janusz, Szpigiel Wiesław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Iljin Paweł, Ledecki Piotr Marcin, Niewczas Waldemar Marian, Paszewska Alicja Anna, Rataj Paweł Bogdan, Sałajewski Dariusz Antoni, Sobczyk Henryk Józef

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zając Zdzisław Andrzej
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kielasiak Krystyna, Krasoń Wioletta Agnieszka, Ociepa Magdalena, Pajączek Tadeusz, Pęciak Jolanta, Szpigiel Wiesław, Wieczorek Marcin, Woszczyk Cierzyńska Katarzyna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bff Medfinance S.A., Łódź − KRS 0000361997
 2. Bff Polska S.A., Łódź − KRS 0000263422
 3. Bomet Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000538616
 4. Bomet Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Częstochowa − KRS 0000536668
 5. Bomex Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000241185
 6. Cz.p.b.p. Przemysłówka S.A., Częstochowa − KRS 0000116773
 7. Częstochowski Okręgowy Związek Żeglarski, Częstochowa − KRS 0000016534
 8. Dariusz Sałajewski, Maria Kosiarz-szewczykowska - Spółka Partnerska Radców Prawnych, Częstochowa − KRS 0000375348
 9. Federacja Przedsiębiorców Polskich, Warszawa − KRS 0000618259
 10. Fundacja Imienia Jacka Malczewskiego, Częstochowa − KRS 0000201240
 11. Fundacja Radców Prawnych B2b, Opole − KRS 0000670614
 12. Gazraf Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000341695
 13. Plit-warszawa Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000082629
 14. Przedsiębiorstwo Budowlano-montażowe Monolit-mx Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000115164
 15. Przedsiębiorstwo Doradztwa, Projektowania Przedsięwzięć i Usług Rynku Pracy Konsultant Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000141151
 16. Przedsiębiorstwo Instalacyjno-inżynieryjne Hydro-montex Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Częstochowa − KRS 0000126452
 17. Przedsiębiorstwo Robót Elektromontażowych El-montex Sp. Z O.O., M. Częstochowa − KRS 0000138647
 18. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Monolit - In Jerzy Bartosik i Wspólnicy Sp. J., Częstochowa − KRS 0000320271
 19. Stratera Med.-związek Pracodawców Na Rzecz Równości Stron W Postępowaniach O Zamówienia Publiczne, Warszawa − KRS 0000566464
 20. Team Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000405487
 21. Team Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Częstochowa − KRS 0000406317
 22. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Częstochowa Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000007812
 23. Wadrox S.A. Likwidacyjnej, Częstochowa − KRS 0000181092
 24. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjnewudimeks Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000147650
 25. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A., Częstochowa − KRS 0000064231
 26. Yacht Klub Polski Częstochowa W Częstochowie, Częstochowa − KRS 0000008439

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Ajex-pol Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000107530
 2. Alter Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000235907
 3. Armagor Sp. Z O.O., Gorzów Śląski − KRS 0000140043
 4. Beta Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000284351
 5. Bomex Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Częstochowa − KRS 0000253711
 6. Bomex-bud Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000239608
 7. Częstochowska Grupa Kapitałowa S.A., Częstochowa − KRS 0000116144
 8. Doradztwo Sukcesyjne Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000418344
 9. Eco-team Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000445359
 10. Eco-team Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Częstochowa − KRS 0000448341
 11. Eko-diesel Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000009064
 12. Gliwicka Agencja Turystyczna s.a., Szczyrk − KRS 0000029718
 13. Hexagon S.A., Gdańsk − KRS 0000130456
 14. Kfii Sp. Z O.O., M.st.warszawa − KRS 0000157067
 15. Klub Rekreacyjno-sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Pegaz, Częstochowa − KRS 0000132266
 16. Konsorcjum Inwestycyjno-budowlane S.A., Częstochowa − KRS 0000077868
 17. Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych, Siewierz − KRS 0000125055
 18. Majątek Hutniczy Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000194209
 19. Mesko-agd Sp. Z O.O., Skarżysko-kamienna − KRS 0000034886
 20. Metal-mont Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000250810
 21. Mostostal Słupca S.A., Słupca − KRS 0000103903
 22. Netprint Sp. Z O.O., Garnek − KRS 0000141718
 23. Novo-design Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000091460
 24. Operator Arp Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000203884
 25. Piotrkowska Fabryka Mebli S.A., Radomsko − KRS 0000078660
 26. Polskie Wydawnictwo Muzyczne S.A., Kraków − KRS 0000045609
 27. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Wrzosowa S.A., Wrzosowa − KRS 0000189087
 28. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Zawierciu S.A., Zawiercie − KRS 0000107549
 29. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-mostowych, Kłobuck − KRS 0000023466
 30. Przedsiębiorstwo Turystyczno-handlowe Trybunalskie S.A., Piotrków Trybunalski − KRS 0000065839
 31. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A., Częstochowa − KRS 0000100887
 32. Sgb Leasing Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000030473
 33. Spółka Przemysłowo-handlowa Odlewmasz Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000096605
 34. Stal-mont Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000165768
 35. Stowarzyszenie Yacht Club Zefir-drakkar, Jastrząb − KRS 0000334050
 36. Veolia Energia Łódź S.A., Łódź − KRS 0000041013

Powiązane przetargi (45 szt.):
 1. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z budową kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach
  Zamawiający: Gmina Olsztyn, Olsztyn
  1.Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z budową kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach
  2.Wykonawca ma obowiązek zapewnić do wykonania przedmiotu zamówienia niezbędny zespół inspektorów nadzoru w następujących branżach:
  a)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych kanalizacyjnych
  b)drogowej,
  c)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, elektrycznych i elektroenergetycznych,
  3.Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekażę Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień budowlanych wszystkich inspektorów nadzoru.
  4.Podstawowe obowiązki i uprawnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz formalno – prawne postawy do jego działalności określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
  5.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych oraz kontrola przestrzegania zaleceń wynikających z wydanych decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska,
  6.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.
 2. Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla Projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bieruniu przy ul. Soleckiej” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
  Zamawiający: Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej sp. z o.o., Bieruń
  Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu polegająca na nadzorze oraz zarządzaniu robotami budowlanymi wchodzącymi w zakres projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bieruniu przy ul. Soleckiej”, współfinansowanym ze środków Funduszu Spójności. Wykonawca wykonywał będzie zgodnie z zawartą umową obowiązki Inżyniera, oraz inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016. poz. 290). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Opis Słownik główny: 71.31.00.00-4 79.11.00.00-8.
 3. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK na terenie miasta Chorzów
  Zamawiający: Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych, Chorzów
  Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie (wybór) Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.:Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK na terenie miasta Chorzów. Przedmiot obejmuje geodezyjne wyznaczenie działki pod budowę PSZOK, opracowanie programów uwzględniających funkcjonalność i zagospodarowanie działki przeznaczonej na budowę PSZOKu, obejmuje przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia - SIWZ-u na projekt budowlany i wykonawczy PSZOK-u oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wyłonienie Generalnego Wykonawcy Robót wraz ze sprawdzeniem i oceną ofert w obu postępowaniach, sprawdzenie i odbiór dokumentacji projektowej oraz nadzór nad realizacją zadania budowy PSZOK i prowadzoną inwestycją. Zamówienie składa się z IV Etapów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdziale III SIWZ.
 4. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań w ramach projektu pn. *Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego*
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy, Busko-Zdrój
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji w ramach projektu pn. *Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego* zadań pn.: 1.*Zaprojektowanie i wykonanie ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej* na terenie Gmin: Busko-Zdrój, Sędziszów, Wiślica, Nowy Korczyn, Stopnica, Pińczów, 2.*Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED na terenie Gminy Sędziszów*, 3. *Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gmin Stopnica, Solec-Zdrój i Pacanów* w trybie *projektuj i wybuduj*, 4. *Instalacja kolektorów słonecznych na domach prywatnych na terenie Gminy Busko-Zdrój* w trybie *projektuj i wybuduj* wraz z robotami uzupełniającymi do podstawowego zamówienia w przypadku ich zlecenia dotychczasowemu Wykonawcy, 5.*Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych na terenie Gmin: Sędziszów, Wiślica, Stopnica, Tuczępy, Nowy Korczyn, Gnojno, Solec - Zdrój, Pacanów, Pińczów, Kije* w trybie *projektuj i wybuduj*- w przypadku zlecenia robót uzupełniających przez Gminy Partnerskie dotychczasowemu Wykonawcy robót. Zadanie stanowiące przedmiot zamówienia oraz nadzorowane zadania będą współfinansowane ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 2. Podstawowe obowiązki inspektora/ów nadzoru zawarte są w Załączniku Nr 1 do SIWZ
 5. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań w ramach projektu pn. *Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego*
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy, Busko-Zdrój
  Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. *Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych na terenie Gmin Sędziszów, Wiślica, Stopnica, Tuczępy, Nowy Korczyn, Gnojno, Solec - Zdrój, Pacanów, Pińczów, Kije* w trybie *projektuj i wybuduj* realizowanego w ramach projektu pn. *Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego*.
  W ramach realizowanego zadania wymagane jest sprawowanie nadzoru nad zaprojektowaniem i wykonaniem 6 - ciu instalacji dla obiektów użyteczności publicznej oraz nad 1719 szt. instalacji solarnych dla budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gmin Partnerskich tj. Sędziszów, Wiślica, Stopnica, Tuczępy, Nowy Korczyn, Gnojno, Solec - Zdrój, Pacanów, Pińczów, Kije
 6. Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dworca kolejowego Grodzisk Mazowiecki - etap II DACH
  Zamawiający: Polskie Koleje Państwowe S.A., Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dworca kolejowego Grodzisk Mazowiecki - etap II DACH
 7. Usługa nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad robotami budowlanymi dotyczącymi konserwacji i remontu budowlanego dwóch zabytkowych baraków murowanych o nr inw. B-123 i B-124 usytuowanych na odcinku BIb dawnego KL Auschwitz II Birkenau na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu.
  Zamawiający: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Oświęcim
  Usługa nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad robotami budowlanymi dotyczącymi konserwacji i remontu budowlanego dwóch zabytkowych baraków murowanych o nr inw. B-123 i B-124 usytuowanych na odcinku BIb dawnego KL Auschwitz II Birkenau na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu
 8. Wykonanie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania Rozbudowa i przebudowa Krytej pływalni w Oświęcimiu przy ul. Chemików 2
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Oświęcim
  1.Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego
  w ramach zadania Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu przy ul. Chemików 2 w tym w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych (wod-kan, wentylacja, klimatyzacja, uzdatniania wody c.o.), instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych, instalacji CCTV, instalacji KD (kontroli dostępu), instalacji SSP (sygnalizacji pożaru), instalacji SSWiN (sygnalizacji włamania i napadu), budowy dróg wewnętrznych, zjazdu z drogi publicznej i parkingów zagospodarowania terenu dla realizacji robót budowlanych oraz w trakcie dostaw i montażu wyposażenia obiektu. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego obejmuje w szczególności:
  1)uczestnictwo w przekazaniu terenu budowy i naradach koordynacyjnych;
  2)sprawowanie stałej kontroli zgodności realizowanego zadania inwestycyjnego
  z dokumentacją projektową stanowiącą integralną część SIWZ, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. Inspektorzy Nadzoru zobligowani są do dokładnego zapoznania się z przedmiotową dokumentacją, udostępnioną na stronie internetowej Zamawiającego. Dokładny zakres obowiązków inspektorów nadzoru opisano
  w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz. U z 2013 r. poz 1409 z późn. zm.) i w aktach wykonawczych oraz projekcie umowy stanowiącej załącznik do SIWZ;
  3)kontrolowanie nadzorowanego obiektu stale na etapie wykonywania robót, w tym prac zanikowych i dokonywanie wpisów kontroli w Dzienniku Budowy, sporządzanie notatek
  i protokołów, dokumentacji fotograficznej istotnych elementów budowy w celach archiwalnych;
  4)potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usuwania wad w celu wypłaty wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych - nadzór ma w zakresie kontrolowanie obmiaru robót i szacowanie ich ilości w celu określenia właściwego rzeczowego
  i finansowego zakresu wykonanych prac;
  5)informowanie na piśmie Zamawiającego o zagrożeniach w terminowej realizacji robót budowlanych oraz zapobieganie odstępstwom od dokumentacji;
  6)dokonywanie stosownych uzgodnień lub wyjaśnień z Projektantem oraz kwalifikowanie
  i zatwierdzanie ewentualnych robót dodatkowych;
  7)dokonywanie systematycznych wpisów do dziennika budowy;
  8)dokonywanie odbiorów częściowych, zasadniczego i końcowego wykonanych robót bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu gotowości do odbiorów przez Wykonawcę;
  9)sprawdzenie kompletności i jakości dokumentów odbiorowych (wszystkich dokumentów
  niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) przed podpisaniem protokołu
  odbioru końcowego;
  10)sprawdzanie kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez Wykonawcę robót budowlanych ;
  11)potwierdzanie gotowości obiektu do odbioru;
  12)uczestniczenie w pracach wynikających z obowiązków gwarancyjnych wykonawców robót budowlanych oraz rękojmi za wady wykonanych robót budowlanych;
  13)dokonanie odbioru ostatecznego na miesiąc przed upływem okresu gwarancji ustalonego w umowie z wykonawcą robót budowlanych;
  2.Przedmiot zamówienia obejmuje bieżącą obecność osób pełniących nadzory budowlane podczas wykonywania wszelkich prac, zarówno robót budowlanych, jak i dostaw, a także prac przygotowawczych i/lub zabezpieczających zgodnie z aktualnym harmonogramem robót. Zamawiający wymaga, aby Koordynujący Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapewnił obecność poszczególnych inspektorów do odpowiedniego zakresu prac do sprawowania bezpośredniego nadzoru, a także aby był obecny na placu budowy codziennie we wszystkie dni robocze co najmniej 8 godzin dziennie. Konieczność pracy zespołu Nadzoru Inwestorskiego w dni wolne od pracy i lub w godzinach innych niż 8-16 nie może być podstawą do jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. W celu weryfikacji obecności na budowie Zamawiający ma prawo do żądania podpisywania list obecności lub zastosowania innych form sprawdzenia.
  3.Kompletna dokumentacja projektowa inwestycji, która będzie przedmiotem zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego i stanowi integralną część SIWZ.
 9. Wykonanie usługi inżyniera kontraktu dla zadania pn.: Remont, przebudowa i rozbudowa budynku nr 5 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku w formule zaprojektuj i wykonaj
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o., Toruń
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie usługi inżyniera kontraktu we wszystkich branżach dla zadania Remont, przebudowa i rozbudowa budynku nr 5 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku w formule zaprojektuj i wykonaj, które było przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak ZP/11/14. Umowa o roboty budowlane została zawarta w dniu 10.04.2015 r. z Wykonawcą Budimex S.A., a termin jej wykonania określono na 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W zakres umowy ZP/11/14 wchodzi wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz wykonanie prac remontowo - modernizacyjnych dla budynku nr 5 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Powyższy zakres oparty jest na programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określa umowa (załącznik nr 7 do SIWZ)
 10. PEŁNIENIE NADZORÓW INWESTORSKICH: 1. W BRANŻY WOD-KAN i ELEKTRYCZNEJ NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. REWITALIZACJA TERENU REKREACYJNEGO POHULANKA W MYSZKOWIE - ZAKRES STREFA III; 2. W BRANŻY WOD-KAN, ELEKTRYCZNEJ I TELEKOMUNIKACYJNEJ NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA DROGI W UL. TRAUGUTTA WRAZ Z JEJ ODWODNIENIEM
  Zamawiający: Gmina Myszków, Myszków
  1. Rodzaj zamówienia: usługa. 2. Kody CPV dotyczące zamówienia: 1) 71 52 00 00 - 9: usługi nadzoru budowlanego, 2) 71 24 70 00 - 1: nadzór nad robotami budowlanymi. 3. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego: 1) w części 1 zamówienia w branży elektrycznej i wod-kan; 2) w części 2 zamówienia w branży elektrycznej, wod - kan i telekomunikacyjnej. 4. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych przez Wykonawców. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub dwie części zamówienia. 5. W celu umożliwienia składania ofert częściowych przedmiot zamówienia został podzielony na następujące dwie części: 1) Część 1: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży wod-kan i elektrycznej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja terenu rekreacyjnego Pohulanka w Myszkowie - zakres strefa III; 2) Część 2: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży wod-kan, elektrycznej, i telekomunikacyjnej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi w ul. Traugutta wraz z jej odwodnieniem 6. Opis przedmiotu zamówienia dla części 1: 1) Usługa pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w branży wod-kan i elektrycznej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja terenu rekreacyjnego Pohulanka w Myszkowie - zakres strefa III swoim zakresem obejmuje: a) sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409118 z późniejszymi zmianami), w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, nad robotami budowlanymi wykonywanymi przez wykonawcę robót, b) wykonywanie czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego określonych w wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ, w ramach umocowania określonego przez Zamawiającego w tym dokumencie, oraz zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy; 2) Zadanie inwestycyjne polega na budowie w ramach strefy III otwartego kompleksu sportowego, obejmującego: Parterowy pawilon zaplecza sportowego z wyposażeniem, 2 boiska do gry w piłkę plażową, Boisko do gry w tenisa ziemnego, Boisko do koszykówki, Boisko wyposażone w 2 stoły do gry w piłkarzyki, Boisko wyposażone w 2 stoły do gry w tenisa stołowego, Plac zabaw, Plac spotkań, Elementy małej architektury: murki kamienne w siatce ocynkowanej typu gabion, ławki z gabionów, pojemniki na śmieci, stojaki na rowery, zewnętrzne lampy oświetleniowe, bramki wejściowe, ¬ Instalacje wchodzące w skład zagospodarowania terenu otwartego kompleksu rekreacyjno - wypoczynkowego: instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja elektryczna; 3) Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski własnym pracownikiem nad robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i specjalności drogowej. Pierwszy z nich będzie pełnił również funkcję koordynatora wszystkich inspektorów nadzoru inwestorskiego; 4) Ogólny zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi inwestorskiemu: ¬ instalacja elektryczna NN i oświetlenie terenu- linia zasilająca kablem YAKXSżo 5x240 mm2 w rowach kablowych - 250 m, złącze kablowe ZK-3 typu ZK5 - 1 szt., układanie kabli YKYżo 5x35 mm2 w rowach kablowych - 10 m, montaż wyłącznika p.poż - 1 szt., rozdzielnice/tablice T-OK. i T-ZS - 2 szt., układanie przewodów kabelkowych YDY 3x2,5 mm2 - 360 m, YDY 3x1,5 mm2 -250 m, YDY 2x1,5 mm2 - 100 m, F/UTP- 30 m. Montaż opraw wewnętrznych LED - 11 szt., montaż opraw świetlówkowych - 1 szt., gniazda instalacyjne - 14 szt., łączniki instalacyjne - 2 szt., czujnik ruchu zmierzchowy - 1 szt., przewody wyrównawcze jednożyłowe - 180 m, grzejniki elektryczne - 4 szt. Podświetlona tablica zewnętrzna informacyjna -1szt. Oświetlenie kortów i boisk - montaż słupów oświetleniowych - 10 szt. z wysięgnikami 2-6 ramiennymi, montaż opraw oświetleniowych na wysięgnikach słupowych - 32 szt., montaż projektorów oświetleniowych - 11 szt, układanie kabli w rowach kablowych - YAKXS 5x35 mm2 - 240m, YKY 3x16 mm2 - 550 m, YKY żo 3x6 mm2 - 65 m, YKY żo 3x2,5 mm2 - 40 m, ułożenie rur osłonowych -110m, pogrążenie uziomów prętowych - 43,5 m, układanie bednarki ocynkowanej - 12 m, pomiary. Montaż lamp parkowych -10 szt, montaż lamp zewnętrznych iluminacyjnych R11 - 6 szt. R28 11 szt. montaż polerów zasilających 3 szt., układanie kabla zasilającego YAKXS 5x35 mm2, złącze kablowe ZOT-03. Linia zasilająca kablem 5xYKY 1x16 mm2 przepompownię w rowach kablowych , złącze kablowe ZP, ¬ kanalizacja sanitarna - kanały z rur PVC (z wykopami, podsypką i obsypką piaskową oraz zasypaniem wykopów) o śr. 315 mm - 87,5 m, o śr. 200 mm - 79,5 m, kanały z rur PVC o śr. 160 mm - 158,8 m, studnie rewizyjne betonowe o śr, 1200 mm i gł. 2-6 m - 13 szt. ¬ dostawa i montaż przepompowni: zbiornik 1200 x 7000 z armaturą 2 x Dn 80 i wyposażeniem, pompy o mocy 1,1 kW - szt. 2, konstrukcje stalowe, układ sterowania, montaż wewnętrzny, uruchomienie i autoryzacja. ¬ instalacja wewnętrzna wod-kan w budynku zaplecza sportowego - instalacja z rur PP o śr. 40 mm- 6 m, z rur PP o śr. 25 mm - 15,40 m, z rur PP o śr. 20 mm -9,60 m, wodomierz skrzydełkowy o śr. 20 mm - 1 szt., zawór antyskażeniowy DN 20 mm - 1 szt., zawory przelotowe i czerpalne 15-32 mm - 5 szt., baterie natryskowe i umywalkowe - 6 szt., bojler elektryczny 80 dm3 - 1 szt. Wentylator wewnętrzny wyciągu wentylacyjnego -2szt., rurociągi o śr. 110 mm - 18,50 m, o śr. 160 mm - 6 m, rury wywiewne - 2 szt., czyszczaki z PVC - 2 szt., muszla ustępowa kompakt - 1 szt, umywalki porcelanowe - 2 szt., zlewozmywaki ze stali nierdzewnej- 2 szt. ¬ sieć wodociągowa zewnętrzna - rurociągi z rur PEHD (z wykopami, podsypką i obsypką piaskową oraz zasypaniem z zagęszczeniem) o śr. zewnętrznej 125 mm - 79,70 m, o średnicy 110 mm - 60,50 m, o średnicy 40 mm - 66,40 m, przewiert pod jezdnią z rurą osłonową - 10 m, hydrant DN80 mm - 1 szt, zasuwy klinowe z obudową o średnicy 50-100 mm - 4 szt. Studnia wodomierzowa żelbetowa monolityczna o wymiarach zewnętrznych 3,20x1,60x2,20 z włazem kanałowym i stopniami włazowymi - 1 szt. Wyposażenie studni wodomierzowej: wodomierz DN 65 mm - 1 szt, zasuwy klinowe DN65 mm - 2 szt., zawór antyskażeniowy DN65 - 1 szt., filtr siatkowy z osadnikiem DN65 - 1 szt. ¬ kanalizacja deszczowa - kanał deszczowy (z robotami ziemnymi, separacją gruntu geowłókniną i obsypką rurociągu keramzytem) z rur PVC o śr. 250 mm - 147,1 m, z rur PVC o śr. 200 mm - 90,50 m, o średnicy 160 mm - 19,4 m, studnie rewizyjne betonowe o śr. 1000 mm - 10 szt, studzienki rewizyjne PVC o śr. 600 mm - 3 szt, żelbetowy zbiornik wód deszczowych o poj. 10 m3 - 1 szt. ¬ drenaż boiska do koszykówki - rury drenarskie perforowane o śr. 60mm i 126 mm z tworzywa sztucznego z filtrem z włókna syntetycznego i obsypką żwirową - 253 m, piaskownik z kręgów betonowych o śr. 1200 mm - 1 szt., studzienki kanalizacyjne z PVC o śr. 315 mm - 3 szt. 5) Szczegółowy zakres robót podlegających nadzorowi inwestorskiemu został określony w Dokumentacji do wykonania zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja terenu rekreacyjnego Pohulanka w Myszkowie - zakres strefa III - załącznik nr 1 do SIWZ. 7. Opis przedmiotu zamówienia dla części 2: 1) Usługa pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w branży wod-kan, elektrycznej i telekomunikacyjnej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi w ul. Traugutta wraz z jej odwodnieniem swoim zakresem obejmuje: a) sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409118 z późniejszymi zmianami), w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, nad robotami budowlanymi wykonywanymi przez wykonawcę robót; b) wykonywanie czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego określonych w wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ, w ramach umocowania określonego przez Zamawiającego w tym dokumencie, zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. 2) Zadanie inwestycyjne polega na wykonaniu od podstaw drogi wraz z jej odwodnieniem oraz przebudową kolidującej istniejącej infrastruktury technicznej, na co składa się: ¬ budowa odcinka drogi w ul. Traugutta o długości ok. 550m i szerokości 4,5-5,0m oraz dostosowanie jej nośności do 100 kN/oś, klasa techniczna D, kategoria ruchu KR2, ¬ budowa chodnika po obu stronach jezdni na odcinku ok. 180m, oraz chodnika jednostronnego na odcinku ok. 370m wraz z krawężnikami i wjazdami indywidualnymi na posesje, szerokość chodników 1,25m - 3,0m, ¬ budowa zjazdu do zespołu podczyszczającego z ul. Włodowskiej szer. 3,5m, ¬ budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Traugutta o długości ok. 733m, ¬ budowa przyłączy kanalizacji deszczowej - 58 szt., ¬ budowę wpustów ulicznych - 29 szt., ¬ przekładka sieci wodociągowej, ¬ przekładka sieci gazowej, ¬ przekładka sieci teletechnicznej, ¬ przekładka i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej, 3) Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski własnym pracownikiem nad robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Pracownik Zamawiającego będzie pełnił również funkcję koordynatora wszystkich inspektorów nadzoru inwestorskiego; 4) Ogólny zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi inwestorskiemu: ¬ budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Traugutta o długości ok. 733m wraz z wykonaniem przyłączy kanalizacji deszczowej - 58 szt. Kanalizacja deszczowa projektowana w celu odprowadzenia wód z powierzchni ulic, chodników oraz posesji. Odcinki przyłączy kanalizacji deszczowej zostaną włączone do projektowanego kolektora w ul. Traugutta. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane do rzeki Warty. Wpusty uliczne z prefabrykowanych elementów betonowych zaprojektowane na studzienkach wodościekowych o średnicy 500 mm. Ścieki deszczowe z wpustów ulicznych, oraz posesji odprowadzone do kolektora kanalizacji deszczowej przy pomocy przyłączy z dwuściennych rur średnicy 200 mm. Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektowana z rur o średnicach 300, 400, 600 i 800 mm. Studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych z dnem monolitycznym w ilościach: studnie o średnicy 1000 mm - 20 szt., studnie o średnicy 1200 mm - 17 szt. Jako zwieńczenie studni należy zastosować włazy typu ciężkiego D400 o średnicy 600 mm. ¬ przekładka sieci wodociągowej - 587m, Zakres obejmujący przekładkę sieci wodociągowej: przełożenie sieci wodociągowej DN 63, zabezpieczenie istniejącej sieci wodociągowej wzdłuż i w poprzek ul. Traugutta zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZWIK Myszków. Połączenie projektowanego przewodu z istniejącą siecią wodociągową należy wykonać przy pomocy muf dwudzielnych DN 100. Włączenie odgałęzień sieci wodociągowej zaprojektowano przy użyciu trójników żeliwnych w połączeniach kołnierzowych. Wszystkie przyłącza wodociągowe znajdujące się w obrębie pasa drogowego należy wymienić na przyłącza zbudowane z PE i ułożyć je w rurach ochronnych. Zastosowano ochronne DN 88,9 x 4,0 oraz rurę DN168,3 x 4,5. przekładka sieci gazowej: 345,0m, Przebudowa gazociągu średniego ciśnienia średnicy 80 mm stalowego na PE o średnicach 63, 90 i 110 mm w ulicy Traugutta wraz z przyłączami do posesji. Zestawienie długości przebudowywanych odcinków gazociągu: gazociąg 110 PE - 9,5 m, gazociąg 90 PE - 293,5 m, gazociąg 63 PE - 42,0 m, przyłącza 32 PE - 22 szt. ¬ przekładka i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej: W zakres prac związanych z przekładką i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej wchodzą: Przebudowa linii kablowych (przełożenie kabla na przebudowanego słupa - 28 m), Rury osłonowe (ułożenie rur typu SRS 160 - 8 m), Przebudowa (przełożenie) linii napowietrznej nN (słup wirowany 1 szt, przewód AsXSn 4x95+35 mm2 - 38m, przewód AsXSn 4x95 mm2 - 47m, przewód AsXSn 2x35 mm2 - 47 m). ¬ przekładka sieci teletechnicznej: Zakres rzeczowy przebudowy infrastruktury teletechnicznej związany z budową drogi w ul. Traugutta obejmuje: budowę/przebudowę kanalizacji TT - 30 m, budowę/przebudowę kabli kanałowych - 108 m, budowę kanalizacji TT - 46 m, budowę/przebudowę studni kablowych - 2 kpl., zabezpieczenie/osłonowanie urządzeń TT - 80 m. Ponadto zaprojektowano regulację wysokości ram i pokryw studni TT (6 szt.), tak aby dostosować je do nowych rzędnych elementów pasa drogowego (do poziomu nowego chodnika). 8. Szczegółowy zakres robót podlegających nadzorowi inwestorskiemu został określony w Dokumentacji do wykonania zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi w ul. Traugutta wraz z jej odwodnieniem - załącznik nr 2 do SIWZ. 9. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom w zakresie wskazanym w swojej ofercie. 10. Wykonawca jest zobowiązany do podania w ofercie nazwy (firmy) podwykonawcy, na którego zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 12. Zamawiający nie przewiduje: 1) zawarcia umowy ramowej; 2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; 4) rozliczenia w walucie innej niż polski nowy złoty (PLN)
 11. Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania pn: Budowa krytej pływalni przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie
  Zamawiający: Gmina Miasto Częstochowa, Częstochowa
  Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania pn: Budowa krytej pływalni przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie.
  Przedmiotem zamówienia obejmuje pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego związanej z realizacją zadania polegającego na budowie krytej pływalni, w zakres której wchodzi rozbiórka istniejącego budynku pływalni wraz z zapleczem oraz istniejącymi urządzeniami i instalacjami, a następnie w miejscu rozebranej pływalni budowa nowej krytej pływalni. Obiekt szkolny - IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza zlokalizowany jest w Częstochowie przy Al. NMP 56. Budynek basenu, który bezpośrednio przylega do budynku sali gimnastycznej zlokalizowany jest u zbiegu ulicy Racławickiej i Kossak-Szczuckiej.
  W zakresie zarządzania i nadzoru, usługi jakie mają być świadczone w ramach niniejszego zamówienia mają zapewnić płynne wdrożenie umowy na roboty, nie przekroczenie budżetu kontraktu wykonawczego, terminowy odbiór robót oraz prawidłowe przyszłe funkcjonowanie infrastruktury kanalizacyjnej i powstałych obiektów.
 12. Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa dworca kolejowego Częstochowa Osobowa.
  Zamawiający: Polskie Koleje Państwowe S.A., Warszawa
  Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa dworca kolejowego Częstochowa Osobowa.
 13. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadań realizowanych w ramach Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów - Etap II
  Zamawiający: "Wodociągi Jędrzejowskie" Sp. z o.o., Jędrzejów
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadań realizowanych w ramach Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów - Etap II Nadzorem inwestorskim objęte mają być 2 zadania przewidziane do realizacji w latach 2014 - 2015 tj. renowację bezwykopową kolektorów sanitarnych A,B,C na terenie aglomeracji Jędrzejów oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. M. Konopnickiej , S. Żeromskiego. w Jędrzejowie
 14. Inżynier Kontraktu dla zadania Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu dla wypełnienia wymagań dla Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
  Zamawiający: Miejski Zakład Składowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sosnowiec
  Przedmiot niniejszego zamówienia stanowią usługi polegające pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu dla wypełnienia wymagań dla Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Wykonanie robót budowlanych nastąpi zgodnie z procedurami FIDIC Warunki Kontraktowe dla urządzeń oraz projektowania i budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę ( czwarte wydanie angielsko - polskie 2008, ( tłumaczenie 1 wydania 1999) żółta książka oraz zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane.
 15. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu robót polegających na montażu instalacji solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w indywidualnych budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Zakrzówek
  Zamawiający: Gmina Zakrzówek, Zakrzówek
  1. W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności:
  1) nadzór nad prawidłowym wykonaniem dokumentacji projektowej - zgodnie z Programem Funkcjonalno - Użytkowym i nadzór nad uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń i zezwoleń do prowadzenia inwestycji - zadania objętego nadzorem inwestorskim;
  2) nadzór na prawidłowym wykonaniem robót budowlanych;
  3) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozostałą dokumentacją projektową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
  4) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
  5) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,
  6) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru poszczególnych etapów robót oraz przekazywanie ich do użytku;
  7) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy;
  8) wykonywanie innych czynności wynikających z umowy i z ustawy Prawo budowlane;
  9) udział w przekazywaniu wykonawcy zadania placu budowy;
  10) uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Inwestora w sprawie realizacji zadania objętego nadzorem inwestorskim;
  11) obecność na budowie na każde wezwanie Inwestora i wykonawcy zadania objętego nadzorem inwestorskim;
  12) sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentacji powykonawczej inwestycji;
  13) ścisła współpraca z koordynatorem projektu w zakresie sporządzania dokumentacji związanej z monitorowaniem parametrów technicznych i technologicznych inwestycji.
  2. Wykonanie zadania nastąpi na zasadzie zaprojektuj i wybuduj. Do wykonania zadania ujęto 476 indywidualnych budynków mieszkalnych w miejscowościach: Bystrzyca, Góry, Józefin, Lipno, Majdan-Grabina, Majorat, Rudki, Rudnik Drugi, Rudnik Pierwszy, Studzianki, Studzianki-Kolonia, Sulów, Świerczyna, Zakrzówek, Zakrzówek Nowy, Zakrzówek-Wieś.
  3. Usługa nadzoru inwestorskiego będzie wykonywana przy następujących etapach:
  a) Termin wykonania dokumentacji technicznej (projektowej) ustala się do dnia 31 lipca 2014 r. - 476 komplety dokumentacji technicznej. Dokumentacja będzie zawierać kalkulacje wykonawcze w formie kosztorysu odrębnie dla każdego obiektu.
  b) Termin realizacji robót budowlanych w mieszkaniach prywatnych ustala się do dnia 31 października 2014 r. - 476 kompletów instalacji.
  4. PF-U oraz Zbiorcze zestawienie tabel z wykazem mocy, miejsca montażu i grupy konstrukcyjnej oraz zestawieniem ilości podgrzewaczy do poszczególnych rodzajów instalacji stanowią załącznik nr 1 do SIWZ
 16. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pod nazwą: Budowa Instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Gminie Bolesław. Nr postępowania JRP-2/ZP/2014
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej "Bolesław" Sp. z o.o., Bolesław
  Przedmiotem niniejszego zamówienia są Usługi - Inżyniera Kontraktu pełnione przez Wykonawcę wyłonionego w niniejszym postępowaniu przetargowym, związane z inwestycją pod nazwą: Budowa Instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Gminie Bolesław.

  Inwestycja będzie realizowana w ramach niniejszego Kontraktu przez Wykonawcę wyłonionego w ramach niniejszego postępowania przetargowego oraz wykonawców wyłonionych dla niżej wymienionych kontraktów na roboty, dostawy oraz usługi:
  1) Projektowanie i budowa Instalacji Mechaniczno - Biologicznego Przetwarzania Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Gminie Bolesław.
  2) Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż linii technologicznych do sortowania i kompostowania odpadów komunalnych dla Instalacji Mechaniczno - Biologicznego Przetwarzania Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Gminie Bolesław.
  3) Dostawa maszyn i urządzeń mobilnych dla Instalacji Mechaniczno - Biologicznego Przetwarzania Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Gminie Bolesław.
  Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 6 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.
 17. ZP/06/2013 Usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach projektu Poprawa jakości specjalistycznych usług medycznych poprzez remont oraz zakup nowoczesnego wyposażenia dla Kliniki Neonatologii oraz Kliniki Intensywnej Terapii Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt w Instytucie CZMP w Łodzi
  Zamawiający: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", Łódź
  Usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach projektu Poprawa jakości specjalistycznych usług medycznych poprzez remont oraz
  zakup nowoczesnego wyposażenia dla Kliniki Neonatologii oraz Kliniki Intensywnej Terapii Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt w Instytucie CZMP w Łodzi. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach:
  - ogólnobudowlanej,
  - instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i instalacji chłodniczej,
  - instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
  - instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji chłodniczej freonowej,
  - instalacji wodno-kanalizacyjnej,
  - instalacji gazów medycznych
 18. Usługi nadzoru inwestorskiego i budowlanego dla Projektu: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wyposażonymi w system sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap I i II w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, które objęte jest PROW na lata 2007-2013
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Sp. z o.o., Zawadzkie
  Przedmiotem zamówienia są usługi nadzoru inwestorskiego i budowlanego branży sanitarnej, elektrycznej i drogowej na kontrakcie na roboty budowlane realizowanym w ramach Projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wyposażonymi w system sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap I i II, w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, które objęte jest PROW na lata 2007-2013, w tym przygotowanie do realizacji Projektu, kompleksowej obsługi realizacji inwestycji, organizowania, realizacji i koordynacji Robót Budowlanych przez osoby pełniące funkcje inspektorów nadzoru w branży sanitarnej, elektrycznej i drogowej, o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu, z przypisanymi im zakresami obowiązków i odpowiedzialności oraz wykonywania innych czynności niezbędnych do prawidłowej i zgodnej z wytycznymi PROW 2007-2013 realizacji ww. inwestycji. Kontrakt z Wykonawcą robót budowlanych zostanie podpisany po zakończeniu procedury przetargowej na wybór wykonawcy tych robót. Zamawiający wezwie wówczas Wykonawcę sprawującego usługi nadzoru inwestorskiego i budowlanego do rozpoczęcia prac związanych z tym nadzorem. Kontrakt na roboty budowlane obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z kanałami bocznymi oraz przepompowniami dla miejscowości Kielcza. Procedura przetargowa na wybór wykonawcy Kontraktu prowadzona jest równolegle z procedurą na wyłonienie wykonawcy, który będzie świadczył usługi nadzoru inwestorskiego i budowlanego, w związku z czym dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: SIWZ, wraz z pełną dokumentacją techniczną dotyczącą robót objętych Kontraktem. Każdy Wykonawca, składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu powinien przed złożeniem oferty dodatkowo zapoznać się z SIWZ dla kontraktu. Niezależnie od powyższego Zamawiający udostępnia w ramach niniejszego postępowania komplet Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Wszystkie czynności przypisane Inspektorowi Nadzoru w tych Specyfikacjach są automatycznie przypisane wykonawcy niniejszego postępowania. Ogólny zakres inwestycji: Kanały Ø 160-200,L= 8965,0 mb, (Etap I: 5100,5 mb; Etap II:3864,5mb); Kanały Dn 63, Dn 90, Dn 110, L=1801,5 mb, (Etap I: 868 mb; Etap II: 933,5 mb), Przepompownie ścieków - 9 kpl. Kontrakt podzielono na dwa etapy: Etap I: Budowa zlewni PK-VIII (PK-1), PK-VII (PK-3) wraz z przepompowniami, rozbudowa zlewni od kanalizacji istniejącej w miejscowości Żędowice (rejon ul. Opolskiej) w kierunku miejscowości Kielcza, zasilanie energetyczne przepompowni ścieków PK-VIII (PK-1), PK-VII (PK-3), przebudowa linii nn., Budowa zlewni PK-I wraz przepompownią i zasilaniem energetycznym, Budowa zlewni PK-II wraz przepompownią i zasilaniem energetycznym, Budowa przepompowni PK-III oraz PK- IV wraz z rurociągami tłocznymi i zasilaniem energetycznym do tych przepompowni Etap II: Budowa zlewni PK-III (bez przepompowni), Budowa zlewni PK-IV (bez przepompowni), Budowa zlewni PK-V wraz z przepompownią i zasilaniem energetycznym, Budowa zlewni PK-VI wraz z przepompownią i zasilaniem energetycznym, Budowa zlewni PK-IX wraz z przepompownią i zasilaniem energetycznym.
 19. PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W MYSZKOWIE - III ETAP PROJEKTU - REJON ULIC: SPÓŁDZIELCZA, KWIATKOWSKIEGO, MIEDZIANA, POLNA, STRAŻACKA, ŻELAZNA, STALOWA, POŻAROWA, WĄSKA, ŚREDNIA, GÓRNA, KAMIENNA, PIASKOWA
  Zamawiający: Gmina Myszków, Myszków
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego Gminy Myszków, pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie - III etap projektu - rejon ulic: Spółdzielcza, Kwiatkowskiego, Miedziana, Polna, Strażacka, Żelazna, Stalowa, Pożarowa, Wąska, Średnia, Górna, Kamienna, Piaskowa. 2. Kod CPV zamówienia: 71247000-1: Nadzór nad robotami budowlanymi 3. Określenie zakresu i wielkości przedmiotu zamówienia: W ramach pełnienia obowiązków dotyczących funkcji nadzoru inwestorskiego zadania wymienionego w ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany do: 1) Reprezentowania Zamawiającego przy wykonywanych na jego rzecz robotach budowlanych przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 2) Ochrony interesów Zamawiającego oraz współdziałanie z nim i wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego mając na względzie dotrzymanie postanowień umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych, 3) Wykonywania czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego w ramach umocowania określonego przez Zamawiającego w umowie i zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, 4) Zapewnienia skuteczności nadzoru inwestorskiego, dokonując w każdym czasie kontroli jakości wykonywanych robót budowlanych, zabudowanych materiałów oraz postępu robót, 5) Sprawdzania posiadania przez Wykonawcę robót budowlanych przewidzianych prawem licencji w odniesieniu do przedmiotu zadania inwestycyjnego, w szczególności w zakresie zastosowanych rozwiązań technicznych, 6) Sporządzenia protokołu z przekazania terenu budowy oraz udziału w charakterze uczestnika w przekazaniu Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy, 7) Wyznaczenia inspektorów nadzoru inwestorskiego i koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, 8) Sprawdzania jakości wykonywanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz materiałów, które nie zostały wyszczególnione w ofercie Wykonawcy robót budowlanych, 9) Kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego przebiegu procesu budowlanego, 10) Wyjaśniania z projektantem wszelkich niejasności i wątpliwości związanych z dokumentacją projektową dotyczącą nadzorowanych robót budowlanych, 11) Obecności na budowie na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem, 12) Bieżącej współpracy z Zamawiającym w zakresie prawidłowej realizacji robót budowlanych, na każde żądanie Zamawiającego: udzielanie informacji ustnych i pisemnych o stanie realizacji robót, udostępnianie Zamawiającemu, wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy, 13) Informowanie Zamawiającego o występujących utrudnieniach w realizacji robót oraz zaistniałych opóźnieniach i powodach tych opóźnień, 14) Sporządzania protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych z uzasadnieniem oraz określeniem ich zakresu rzeczowego i wartości, 15) Prowadzenia pod względem merytorycznym i rachunkowym kontroli i weryfikacji kosztorysów budowlanych dotyczących nadzorowanych robót budowlanych, 16) Kontrolowania nadzorowanych robót budowlanych w zakresie porządku i bezpieczeństwa, 17) Organizowania i przeprowadzania komisyjnych odbiorów częściowych i odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, włącznie z przygotowaniem protokołów odbioru robót, 18) Przeprowadzania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, udokumentowanych stosownymi wpisami do dziennika budowy - w terminie 5 dni od daty zgłoszenia gotowości Wykonawcy robót budowlanych do tych odbiorów, 19) Kontrolowanie rozliczeń finansowych za wykonane i odebrane roboty budowlane, 20) Potwierdzania usunięcia usterek, niedoróbek stwierdzonych podczas kontroli, dokonanych przy odbiorach częściowych i przy odbiorze końcowym zadania inwestycyjnego oraz usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości, 21) Dokonywania czynności związanych z przygotowaniem nadzorowanych robót budowlanych do odbioru i przekazania do użytkowania, zgodnie z procedurą określoną w ustawie Prawo budowlane, w tym przygotowanie skutecznego wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zadania inwestycyjnego, 22) Udzielania informacji oraz wskazówek Wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającemu dotyczących realizacji inwestycji, 23) Nadzoru inwestorskiego nad realizacją: a) robót podstawowych (zawartych w ofercie Wykonawcy - kosztorys ofertowy), b) robót dodatkowych i zamiennych, c) ewentualnych zamówień dodatkowych, których udzielenie zakończyło się zawartymi umowami o roboty budowlane oraz koordynacji umowy o pełnienie nadzoru autorskiego, jeżeli zostaną zawarte, 24) Składania Zamawiającemu miesięcznych sprawozdań z przebiegu realizacji inwestycji obejmujących stan zaawansowania robót w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji inwestycji, sporządzonego przez Wykonawcę robót budowlanych - w terminie do 10 dni następnego miesiąca po okresie sprawozdawczym, 25) Organizowania i prowadzenia narad koordynacyjnych dotyczących budowy w tym sporządzanie protokołów ze spotkań w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, który zapewni lokal do prowadzenia narad, 26) Potwierdzenia gotowości Wykonawcy robót budowlanych do odbiorów wykonanych robót lub odmowy gotowości - w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości Wykonawcy do odbiorów wykonanych robót, 27) Przygotowania korespondencji dotyczącej jakości robót w okresie wykonywania robót budowlanych i usunięcia wad przez Wykonawcę robót budowlanych w okresie gwarancji jakości oraz rękojmi za wady, 28) Sprawdzania obmiarów, kalkulacji i kosztorysów powykonawczych na roboty podstawowe, dodatkowe, zamienne, oraz określonych w ewentualnych zamówieniach dodatkowych, przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych - w terminie 10 dni od daty dostarczenia tych dokumentów, 29) Sprawdzania faktur częściowych i faktury końcowej wraz z dokumentami przedkładanymi przez Wykonawcę robót budowlanych - w terminie 7 dni od daty dostarczenia dokumentów, potwierdzania faktycznie wykonanego zakresu rzeczowego robót budowlanych, ich wartości jako podstawy do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych, 30) Sprawdzenie operatu kolaudacyjnego zrealizowanej inwestycji, opracowanego przez Wykonawcę robót budowlanych i wydanie opinii o jego kompletności, 31) Udziału w komisji inwentaryzacyjnej i udziału w komisyjnym odbiorze poinwentaryzacyjnym, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy z Wykonawcą robót budowlanych, 32) Wydanie opinii o zastosowanych przez wykonawcę robót budowlanych - materiałach/ urządzeniach lub rozwiązaniach równoważnych podanych w ofercie Wykonawcy robót budowlanych. Opinia winna zawierać ocenę, czy parametry techniczne, użytkowe oraz eksploatacyjne oferowanych materiałów/urządzeń, gwarantują realizację robót w zgodzie z wydaną decyzją Pozwolenie na budowę oraz czy zapewniają uzyskanie parametrów technicznych, użytkowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, w tym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót - w terminie 7 dni od daty dostarczenia dokumentów, 33) Wnioskowania o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych z określeniem utraty wartości przedmiotu umowy, w przypadku występowania wad nie nadających się do usunięcia, 34) Złożenia sprawozdania z pełnienia nadzoru inwestorskiego w okresie od rozpoczęcia robót budowlanych do odbioru końcowego - w terminie 30 dni od daty spisania protokołu odbioru końcowego, 35) Reprezentowania Zamawiającego w zakresie spraw związanych z wykonywaniem uprawnień z gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych robót budowlanych, w tym udział w: a) komisyjnych przeglądach gwarancyjnych, włącznie z przygotowaniem stosownych protokołów, b) komisyjnym odbiorze przed upływem okresu rękojmi za wady, włącznie z przygotowaniem stosownego protokołu, c) komisyjnym odbiorze przed upływem okresu gwarancji jakości, włącznie z przygotowaniem stosownego protokołu, 36) Złożenia sprawozdania z pełnienia nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady - w terminie 30 dni od daty upływu terminu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, w zależności od tego, który z terminów jest dłuższy, 37) Uzgodnienia harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji zadania inwestycyjnego stanowiącego podstawę realizacji i rozliczeń pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych, a Zamawiającym, 38) Egzekwowania usuwania wad przez wykonawcę robót budowlanych lub w przypadku, jeżeli Wykonawca robót budowlanych nie usunie wad, przygotowanie dokumentów do usunięcia wad przez innego Wykonawcę na koszt Wykonawcy robót budowlanych, 39) Stosowania się do innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego nie wymienionych powyżej, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji nadzorowanych robót budowlanych. 4. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom w zakresie wskazanym w swojej ofercie. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie przewiduje: 1) Składania ofert częściowych; 2) Zawarcia umowy ramowej; 3) Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 4) Wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; 5) Rozliczenia w walucie innej niż polski nowy złoty (PLN). 6) Udzielenia zamówień uzupełniających
 20. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z rozbudową i ewolucją istniejącego systemu monitoringu wizyjnego w Częstochowie obejmującego 18 kamer o 48 nowych kamer w Obszarze Rewitalizacji Miasta w ramach projektu Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy Bezpieczny Region (etap II w obszarze rewitalizacji miasta).
  Zamawiający: Gmina Miasto Częstochowa, Częstochowa
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z rozbudową i ewolucją istniejącego systemu monitoringu wizyjnego w Częstochowie obejmującego 18 kamer o 48 nowych kamer w Obszarze Rewitalizacji Miasta w ramach projektu pn.: Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy Bezpieczny Region (etap II w obszarze rewitalizacji miasta) współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przez przez inspektorów nadzoru posiadających uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego w specjalnościach:
  a) konstrukcyjno-budowlanej;
  b) drogowej;
  c) telekomunikacyjnej;
  d) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektro-energetycznych.
 21. PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ MYSZKÓW NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI SOLARNYCH W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - W RAMACH PROJEKTU OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI POPRZEZ WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W POSTACI INSTALACJI SOLARNYCH NA TERENIE MIASTA MYSZKOWA
  Zamawiający: Gmina Myszków, Myszków
 22. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania p.n.: Rozbudowa i przebudowa parkingów wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Olsztyńskiej w Częstochowie.
  Zamawiający: Gmina Miasto Częstochowa, Częstochowa
 23. Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla projektu pn. Budowa Hali Sportowej Tarnowskich Górach.
  Zamawiający: Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A., Tarnowskie Góry
 24. ŚWIADCZENIE USŁUGI NADZORU INWESTORSKIEGO dla zadania: Zaprojektowanie i wybudowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla m.Kielce i pow. kieleckiego w Promniku k/Kielc.
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o., Kielce
 25. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji miejskich w Częstochowie - 2 części
  Zamawiający: Gmina Miasto Częstochowa, Częstochowa
 26. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem instalacji wczesnego wykrywania pożaru w budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
  Zamawiający: Gmina Miasto Częstochowa, Częstochowa
 27. Pełnienie funkcji wielobranżowego Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z projektowaniem i budową inwestycji pn. Budowa Zakładu Kompostowego przy Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Sobuczynie.
  Zamawiający: Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Wrzosowa
 28. Pełnienie w imieniu Inwestora nadzorów nad robotami budowlanymi polegających na montażu układów solarnych w Szpitalu im. dr Emila Cyrana w Lublińcu, dla inwestycji pn.: Poprawa jakości powietrza dzięki wykorzystaniu energii słonecznej w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu, Lubliniec
 29. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji dla zadania pn.: Budowa Krytego Basenu Kąpielowego w Zabrzu, przy skrzyżowaniu Al. Korfantego i ul. G.Bruno
  Zamawiający: Miejski Zakład Kąpielowy w Zabrzu, Zabrze
 30. PEŁNIENIE FUNKCJI INWESTORA ZASTĘPCZEGO DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ: BUDOWA BUDYNKU GŁÓWNEGO WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH W RAMACH ROZBUDOWY BAZY NAUKOWO - DYDAKTYCZNEJ AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
  Zamawiający: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa
 31. Wybór Inwestora Zastępczego dla realizacji zadania pn.: Zmiana funkcji hali widowiskowo-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce
  Zamawiający: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, Czerwionka-Leszczyny
 32. Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. zaprojektowanie i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie gminy Rząśnia
  Zamawiający: Gmina Rząśnia, Rząśnia
 33. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad modernizacją budynku po dyrekcji Huty Zabrze dla potrzeb administracji samorządowej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego - zamówienie uzupełniające.
  Zamawiający: Miasto Zabrze, Zabrze
 34. Wykonanie usługi Menadżera Projektu oraz promocji dla projektu pn.: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Orchowie, Gmina Łask
  Zamawiający: Gmina Łask, Łask
 35. Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie systemu kanalizacji sanitarnej w Opatowie
  Zamawiający: Urząd Gminy Opatów, Opatów
 36. PEŁNIENIE CZYNNOŚCI ZASTĘPSTWA INWESTORSKIEGO DLA WOJEÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM.N.M.P W CZĘSTOCHOWIE dla zadania pn. Utworzenie Oddziału Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny, Częstochowa
 37. Usługi nadzoru inwestorskiego i budowlanego dla Projektu: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zawadzkie
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Sp. z o.o., Zawadzkie
 38. pełnienie funkcji Inżyniera Projektu polegającej na nadzorze inwestorskim nad realizacją zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Spórok oraz części wsi Staniszcze Małe i Staniszcze Wielkie
  Zamawiający: Kanalizacja Gminy Kolonowskie "KGK" Spółka z o.o., Kolonowskie
 39. Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja i Ochrona Olkuskiej Starówki
  Zamawiający: Miasto i Gmina Olkusz, Olkusz
 40. Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Etapu IIa i IIb - remont i adaptacja Budynku Mieszkalnego D oraz Budynku Słodowni B, Etapu III - rewaloryzacja dziedzińca i adaptacja na potrzeby spektakli i koncertów plenerowych oraz roboty zabezpieczające przyziemie kaplicy i mury oporowe
  Zamawiający: Powiat Raciborski, Racibórz
 41. Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn.: Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Kłobuck
 42. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn.: Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie, na ok. 7 tys. miejsc i powierzchni użytkowej ok. 20 000 m2
  Zamawiający: Gmina Miasto Częstochowa, Częstochowa
 43. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn.: Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej
  Zamawiający: Gmina Miasto Częstochowa, Częstochowa
 44. Pełnienie nadzoru inwest.dla nw.zad: ZadI-Wykon.kanału sanit.z przył.do gr.pasa drog.w ul.Owocowej i ul.Leszczynowej w Częstochowie ZadII-Wykon.kanału sanit.z przył.do gr.pasa drog.w ul.Wójcickiego w Częstochowie ZadIII-Wykon.kanaliz.sanit.wraz z przył.do granicy pasa drog.w ul.Legnickiej w Częstochowie ZadIV-Wykon.kanaliz.sanit.wraz z przył.w gr.pasa drog.do posesji w ul.równoległ.do ul.Sterniczej w Częstochowie ZadV-Wykon.kanaliz.sanit.grawit.i tłocznej z przepomp.ścieków i przył.w gr.pasa drog.do wszystkich posesji w ul.Bartniczej,Budowlanych,Chłodnej i Podwale w dz.Zawodzie w Częstochowie
  Zamawiający: Gmina Miasto Częstochowa, Częstochowa
 45. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Modernizacja budynku po dyrekcji Huty Zabrze dla potrzeb administracji samorządowej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego
  Zamawiający: Gmina Zabrze - Prezydent Miasta, Zabrze

Inne osoby dla Wieczorek Jan (58 osób):