Kogo reprezentuje osoba

Wieczorek Małgorzata Bożena

w KRS

Małgorzata Bożena Wieczorek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Małgorzata
Drugie imię:Bożena
Nazwisko:Wieczorek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1973 r., wiek 46 lat
Miejscowości:Myszyniec (Mazowieckie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Biedka Danuta, Brodzik Marta, Brzózka Agnieszka, Burzawa Alina Irena, Chojnicki Kazimierz, Cymek Maria, Drężek Jadwiga, Dziekońska Jolanta Małgorzata, Górski Stanisław, Jachimczyk Stanisław, Jadczak Justyna, Jesionkowska Beata, Kiernozek Stanisław, Kosińska Cyryla, Kozon Dariusz, Kozon Wiesław, Krzynowek Michał Marek, Kulas Jan, Kłoskowski Henryk, Lipka Bolesław, Mikołajczyk Władysław, Oleszczuk Grażyna, Ossowski Jan Tomasz, Pawłowski Tadeusz, Prusaczyk Marzena, Puławska Zofia, Rejmontowska Edyta, Ruszczyk Zofia, Sęk Krystyna, Siwik Wincenty, Stachacz Iwona, Szablak Teresa, Szmigiel Agata, Tytko Roman, Wiśniewska Anna Janina

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Welk Marek

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Ostrołęce, Ostrołęka − KRS 0000063788
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Myszyńcu, Myszyniec − KRS 0000038879
 3. Kurpiowski Bank Spółdzielczy W Myszyńcu, Myszyniec − KRS 0000145644
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Bandysiach, Bandysie − KRS 0000192229
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Czarni, Czarnia − KRS 0000193014
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Łysych, Łyse − KRS 0000162593
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Wykrocie, Wyrkot − KRS 0000181728
 8. Towarzystwo Kurpiowskie Strzelec W Czarni, Czarnia − KRS 0000230921

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Rozogach, Rozogi − KRS 0000128151
 2. Spółdzielnia Mleczarska Kurpie, Baranowo − KRS 0000073264
 3. Towarzystwo Budownictwa Społecznego-Sp. Z O.O.. Jurand W Szczytnie, Szczytno − KRS 0000129791

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Obsługa bankowa budżetu Gminy Rozogi, instytucji kultury dla których gmina jest organizatorem i podległych jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 17 czerwca 2014r. do 16 czerwca 2018r.
  Zamawiający: Gmina Rozogi, Rozogi
  Zakres usług obejmuje:
  1. Bieżąca obsługa bankowa, w tym:
  1) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,
  2) realizację poleceń przelewu,
  3) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
  4) dokonywanie wypłat gotówkowych (między innymi wypłata zasiłków),
  5) wydawanie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi.
  2. Pozostałe usługi bankowe:
  1) wydawanie blankietów czeków gotówkowych oraz ich potwierdzanie,
  2) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń,
  3) przechowywanie depozytów,
  4) udostępnienie bankowości elektronicznej,
  5) udostępnienie usługi home banking.
  3. Zamówieniem niniejszym (warunkami zamówienia) objęte winny być następujące instytucje kultury i jednostki organizacyjne Gminy Rozogi
  1) Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach wraz z filiami w:
  a) Dąbrowach,
  b) Farynach,
  c) Klonie.
  2) Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach wraz ze świetlicami wiejskimi jako jednostkami podległymi w miejscowościach:
  a) Borki Rozowskie,
  b) Faryny,
  c) Klon,
  d) Kowalik,
  e) Księży Lasek,
  f) Kwiatuszki Wielkie,
  g) Łuka,
  h) Orzeszki,
  i) Spaliny Wielkie,
  j) Wilamowo,
  k) Występ
  3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach,
  4) Przedszkole Samorządowe w Rozogach KRAINA UŚMIECHU,
  5) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowach,
  6) Szkoła Podstawowa w Klonie,
  7) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach,
  8) Środowiskowy Dom Samopomocy w Orzeszkach,
  9) Urząd Gminy Rozogi,
  10) Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Rozogach
  11) Zespół Szkół w Rozogach obejmujący:
  a) Liceum Ogólnokształcące w Rozogach,
  b) Zasadniczą Szkołę Zawodową w Rozogach,
  c) Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Rozogach
  12) Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozogach.
  4. Stosowanie takich samych preferencyjnych warunków dotyczących opłat, prowizji i oprocentowania środków w stosunku do instytucji kultury i jednostek organizacyjnych Gminy Rozogi, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w pełnym zakresie, zgodnie z treścią SIWZ oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 3.300.000 zł
  Zamawiający: Gmina Łyse, Łyse
  Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 3.300.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2011r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 3. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Rozogi i podległych jednostek organizacyjnych Gminy w okresie 17 czerwca 2010r. do 16 czerwca 2014r.
  Zamawiający: Gmina Rozogi, Rozogi
  Zamówienie obejmuję bankową obsługę Gminy Rozogi i podległych jednostek organizacyjnych Gminy Rozogi.
  Przedmiotem zamówienia jest wybór banku prowadzącego obsługę bankową Gminy Rozogi i podległych jednostek organizacyjnych Gminy Rozogi.
  3.1 Bieżąca obsługa bankowa obejmuje:
  a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych oraz
  rachunków funduszy celowych i specjalnych , w tym rachunki związane z rozliczaniem
  środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,
  b) realizację poleceń przelewu,
  c) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
  d) dokonywanie wypłat gotówkowych między innymi (wypłata zasiłków),
  e) wydawanie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi.
  3. 2 Pozostałe usługi bankowe:
  a) wydawanie blankietów czeków gotówkowych, ich potwierdzanie,
  b) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i
  zaświadczeń,
  c) przechowywanie depozytów,
  d) udostępnienie bankowości elektronicznej,
  e) udostępnienie usługi HOME BANKING.

  3.4 Zamówieniem niniejszym (warunkami zamówienia) objęte winny być następujące jednostki organizacyjne Gminy Rozogi
  1. Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach wraz z filiami w:
  a) Dąbrowach,
  b) Farynach,
  c) Klonie.
  2. Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach wraz ze świetlicami wiejskimi jako jednostkami podległymi w miejscowościach:
  a) Borki Rozowskie,
  b) Faryny,
  c) Kowalik,
  d) Księży Lasek,
  e) Kwiatuszki Wielkie,
  f) Łuka,
  g) Spaliny Wielkie,
  h) Wilamowo,
  i) Występ
  3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach
  4. Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Rozogach,
  5. Przedszkole Samorządowe w Dąbrowach,
  6. Przedszkole Samorządowe w Rozogach KRAINA UŚMIECHU
  7. Szkoła Podstawowa w Dąbrowach
  8. Szkoła Podstawowa w Farynach
  9. Szkoła Podstawowa w Klonie
  10. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach
  11. Środowiskowy Dom Samopomocy w Orzeszkach
  12. Urząd Gminy Rozogi
  13. Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Rozogach
  14. Zespół Szkół w Rozogach obejmujący:
  1) Liceum Ogólnokształcące w Rozogach
  2) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w Rozogach
  3) Zasadniczą Szkołę Zawodową w Rozogach
  4) Liceum Profilowane dla młodzieży
  15. Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozogach

  3.5 Stosowanie takich samych preferencyjnych warunków dotyczących opłat, prowizji i oprocentowania środków w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy Rozogi, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu.
  Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w pełnym zakresie, zgodnie z treścią SIWZ oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Inne osoby dla Wieczorek Małgorzata Bożena (53 osoby):