Kogo reprezentuje osoba

Wieczorek Roman Jakub

w KRS

Roman Jakub Wieczorek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Roman
Drugie imię:Jakub
Nazwisko:Wieczorek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1957 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Kąty Wrocławskie (Dolnośląskie), Wrocław (Dolnośląskie)
Przetargi:6 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Krajewski Romuald Jerzy
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Erbis Krajewski Romuald, Wieczorek Roman Sp. J., Wrocław − KRS 0000008880

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Usprawnienie dróg szutrowych dla osób na wózkach inwalidzkich w Arboretum w Wojsławicach poprzez wykonanie utwardzonych nawierzchni.
  Zamawiający: Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
  1.1 Przedmiotem zamówienia jest usprawnienie dróg szutrowych dla osób na wózkach inwalidzkich w Arboretum w Wojsławicach poprzez wykonanie utwardzonych nawierzchni. Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu nawierzchni ścieżki w obrębie istniejących dróg szutrowych na przygotowanym i wydzielonym podłożu. Nawierzchnia powinna być wodoprzepuszczalna, wykonana na bazie masy z drobnych frakcji kruszywa naturalnego i żywicy epoksydowej, o grubości minimum 25 mm. Kolor ścieżki naturalny: piaskowy lub melanż beżowo-szary - do uzgodnienia z Zamawiającym w ciągu 5 dni roboczych od podpisania Umowy. Trasa ścieżki określona jest na planie sytuacyjnym załączonym do opisu. Orientacyjna powierzchnia ścieżki ok. 340 m2. Zakres prac do wykonania: - Ustalenie kolorystyki z Zamawiającym w ciągu 5 dni roboczych od podpisania Umowy. - Wykonanie nawierzchni. - Uporządkowanie terenu po robotach. 1.2 Opis przedmiotu zamówienia zawierają: Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia z planem sytuacyjnym (załącznik nr 1 do Opisu) Załącznik nr 8 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Załącznik nr 9 - Przedmiar robót 1.3 Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy na przedmiot zamówienia określa wzór umowy z załącznikiem (wzór Karty gwarancyjnej) - załącznik nr 6 do SIWZ.
 2. Roboty uzupełniające związane z realizacją zagospodarowania wnętrza podwórzowego w rejonie ulic: Kurkowej 19-29, Otwartej 16-16a i Dubois 37-39 we Wrocławiu
  Zamawiający: Zarząd Zasobu Komunalnego, Wrocław
  Zakres prac obejmuje m.in.: wykonanie nawierzchni, opasek przy budynkach, obrzeży i palisady
 3. Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w rejonie ulic: Kurkowej 19-29, Otwartej 16-16a i Dubois 37-39 we Wrocławiu w zakresie wykonania nawierzchni. ZZK-WP/3405/239/11
  Zamawiający: Zarząd Zasobu Komunalnego, Wrocław
  Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w rejonie ulic: Kurkowej 19-29, Otwartej 16-16a i Dubois 37-39 we Wrocławiu w zakresie wykonania nawierzchni
 4. Wykonanie nawierzchni wodoprzepuszczalnej na bazie żywic epoksydowych przy Punkcie Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów przy ul. Michalczyka 9
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni wodoprzepuszczalnej na bazie żywic epoksydowych przy Punkcie Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów przy ul. Michalczyka 9. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni wodoprzepuszczalnej na bazie żywic epoksydowych wraz z podbudową oraz ułożeniem obrzeży.
 5. Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ulicy Rybackiej 10-22 we Wrocławiu - III etap. ZZK-WP/3400209/10.
  Zamawiający: Zarząd Zasobu Komunalnego, Wrocław
  Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ulicy Rybackiej 10-22 we Wrocławiu - III etap. Zakres prac obejmuje: a)zagospodarowania wnętrza podwórzowego przy ulicy Rybackiej 10-22 we Wrocławiu - III etap, w tym m.in.:roboty ziemne i nawierzchniowe, wykonanie nawierzchni syntetycznej,roboty z zakresu małej architektury: plac zabaw, urządzenia sportowe i rekreacyjne, wycinka i karczowanie drzew, nasadzenie roślin. b)sprawowanie pielęgnacji nasadzonej zieleni przez okres 12 miesięcy od odbioru końcowego robót
 6. Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w rejonie ulic: Kurkowej 19-29, Otwartej 16-16a i Dubois 37-39 we Wrocławiu.
  Zamawiający: Zarząd Zasobu Komunalnego, Wrocław
  Zakres prac obejmuje:
  a) zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w rejonie ulic: Kurkowej 19-29, Otwartej 16-16a i Dubois 37-39 we Wrocławiu, w tym m.in.:
  ETAP I
  - roboty rozbiórkowe i ziemne,
  - roboty nawierzchniowe,
  - częściowe wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej,
  - częściowe wykonanie oświetlenia.
  I etap stanowi ok. 40 % całego zamówienia, zakres I etapu prac zaznaczony został na mapie będącej załącznikiem nr 9 do SIWZ.

  ETAP II
  - pozostałe roboty ziemne, rozbiórkowe i nawierzchniowe,
  - pozostałe prace w zakresie instalacji kanalizacji deszczowej,
  - pozostałe oświetlenie terenu,
  - wykonanie ciągów pieszo-jezdnych,
  - roboty z zakresu małej architektury: plac zabaw, urządzenia sportowe i rekreacyjne, osłona śmietnikowa, miejsce wypoczynku, murki oporowe, schody terenowe.
  - nasadzenie roślin (wraz z zabezpieczeniem siatkami oraz osadzeniem palików).
  b) sprawowanie pielęgnacji nasadzonej zieleni przez okres 2 lat od odbioru końcowego zagospodarowania wnętrza podwórzowego.