Kogo reprezentuje osoba

Wieczorek Ryszard

w KRS

Ryszard Wieczorek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ryszard
Nazwisko:Wieczorek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1954 r., wiek 64 lata
Miejscowości:Brzeszcze (Małopolskie), Będzin (Śląskie), Dąbrowa Górnicza (Śląskie), Pruszków (Mazowieckie)
Przetargi:17 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kmiotek Mirosława Anna, Pilch Magdalena

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Connor Nicholas Richard, Szcząchor Remigiusz Janusz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Walsh Brian James
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Hutny Zdzisław Karol, Korczyk Jerzy Jan, Leszczyński Leszek Stanisław, Rozmus Tadeusz, Żabiński Franciszek
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Baran Włodzimierz Wojciech, Herman Cwykiel Mariola Barbara, Krajewska Krystyna, Nazarek Wojciech Zbigniew, Radecki Jan Wojciech

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Conex Management Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000282391
 2. Drogomex Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000054713
 3. Dromar Sp. Z O.O., Dąbrowa Górnicza − KRS 0000207249
 4. Ius Infirmiorum - Fundacja Imienia Urszuli i Andrzeja Filipów, Katowice − KRS 0000318152
 5. Jaw-pol Sp. Z O.O., Dąbrowa Górnicza − KRS 0000247404
 6. Masfalt Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000040878
 7. Mostostal Będzin Zakład Sprzętu i Transportu Sp. Z O.O., Będzin − KRS 0000123186
 8. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inicjatyw Mieszkaniowych Sim, Warszawa − KRS 0000212126
 9. Polbruk S.A., Gdańsk − KRS 0000062419
 10. Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000077008

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agripol Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000014665
 2. Amontex Przedsiębiorstwo Montażowe Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Piotrków Trybunalski − KRS 0000154195
 3. Biel Trading Company Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000166113
 4. Energomontaż-południe S.A. Likwidacyjnej, Katowice − KRS 0000080906
 5. Huta Zabrze S.A., Zabrze − KRS 0000135242
 6. Kruszmat Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Warszawa − KRS 0000026265
 7. Kruszywa Mineralne Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000228913
 8. Max Bogl Polska Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000150549
 9. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji W M.st. Warszawie S.A., Warszawa − KRS 0000146138
 10. Mostostal Będzin Przedsiębiorstwo Produkcyjno-montażowe Konstrukcji Stalowych Działoszyn Sp. Z O.O., Trębaczew − KRS 0000137555
 11. Mostostal Chojnice S.A. Likwidacyjnej, Ruda Śląska − KRS 0000072775
 12. Mysłowickie Zakłady Remontowe Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Mysłowice − KRS 0000047694
 13. Nadwiślańskie Biuro Ochrony Osób, Mienia i Usług Detektywistycznych Serwis Sp. Z O.O., Zabrze − KRS 0000069215
 14. Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000035468
 15. Przedsiębiorstwo Remontowo-usługowo-handlowe Inkomet-ertech Sp. Z O.O., Skidziń − KRS 0000079869
 16. Przedsiębiorstwo Usługowo-transportowe Betrans Sp. Z O.O., Brzeszcze − KRS 0000116484
 17. Radan Nordwind Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000297211
 18. Sfk Trade Sp. Z O.O., Wilamowice − KRS 0000089053
 19. Spółdzielnia Bielsin, Bielsko-biała − KRS 0000115372
 20. Spółdzielnia Handlowo Produkcyjna Sch, Dąbrowa Górnicza − KRS 0000066172
 21. Stalserwis Batory Sp. Z O.O., Chorzów − KRS 0000085975
 22. Wimax Networks Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000349582
 23. Wimax Networks Sp. Z O.O. Wimax Spółka Komandytowa, Kraków − KRS 0000354221
 24. Zakład Konstrukcji Spawanych Ferrum Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000072513
 25. Zakłady Produkcyjno Handlowe Elrem Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000175295

Powiązane przetargi (17 szt.):
 1. Przebudowa drogi dojazdowej do budynku oraz chodnika przy ul. Wyszyńskiego 16 w Katowicach.
  Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Katowice
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi dojazdowej do budynku oraz chodnika przy ul. Wyszyńskiego 16 w Katowicach.
  2. Prace będą polegać w szczególności na:
  - rozebraniu nawierzchni z kostki betonowej „trylinki”
  - podbudowy, zagęszczeniu i doziarnieniu podłoża do grupy nośności G1;
  - wymianie krawężników i obrzeży;
  - wykonaniu nowej podbudowy oraz nawierzchni z kostki betonowej ułożonej na podsypce cementowo – piaskowej.
  3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. Z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności bezpośrednio polegające na rozebraniu nawierzchni trylinki oraz krawężników, rozebraniu podbudowy, ręcznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, ułożeniu podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z kostki brukowej na drodze dojazdowej, rozebraniu nawierzchni z płyt chodnikowych, wykonaniu koryta na poszerzeniach chodników oraz wykonaniu nowej podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej na chodniku. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami, dostawców materiałów, usług transportowych i sprzętowych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.
  Sposób kontroli oraz sankcje związane z niespełnieniem ww. wymogu opisane są we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).
  4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Specyfikacja Techniczna Wykonania Odbioru Robót (STWiOR) wraz ze zdjęciami i mapą stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ, przedmiar robót stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
 2. II etap remontu i modernizacji szkolnego boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach przy ul. Malczewskiego 1 w ramach inicjatywy lokalnej.
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im.Karola Miarki, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest remont i modernizacja szkolnego boiska wielofunkcyjnego (powierzchnia 873,38m2), obejmująca:1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe: rozebranie i utylizacja istniejącej bitumicznej nawierzchni boiska, demontaż i utylizacja istniejących bramek, demontaż nawierzchni ciągów pieszych z kostki brukowej (do ponownego wykorzystania), 2. Remont nawierzchni boiska i ciągów pieszych: przygotowanie podłoża, wykonanie podbudowy boiska z panelowego systemu podbudowy i drenażu składający się z polipropylenowych modułów, wykonanie nawierzchni boiska z trawy sztucznej - trawa syntetyczna wysokość włókna min. 22 + piasek kwarcowy + shock pad gr. 20mm. 3. Montaż nowych urządzeń sportowych: dostawa i montaż bramek do piłki ręcznej 3x2m - na komplet składają się dwie bramki i dwie siatki ze sznurka. 4. Wykonanie nawierzchni ciągów pieszych z kostki brukowej: wykonanie nawierzchni chodników okalających boisko z wykorzystaniem poprzednio zdemontowanej kostki brukowej. 5. Montaż piłkochwytów: wykonanie fundamentów pod montaż piłkochwytów, dostawa i montaż piłkochwytów. 6. Mała architektura: dostawa i montaż ławek, dostawa i montaż koszy na śmieci.
 3. Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Dąbskiego 5,7,9 w Dąbrowie Górniczej
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza
  I. Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Zakres robót budowlanych obejmuje: przebudowę drogi wraz chodnikiem i miejscami postojowymi, przebudowę oświetlenia ulicznego oraz wycinkę drzew. Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja techniczna, która stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

  2. Roboty należy zrealizować na podstawie ;
  - dokumentacji technicznej i przedmiarów robót
  - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
  - wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia wraz z projektem umowy,
  - zasad wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisów prawa.

  3. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z:
  Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z późn. zm) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy( Dz.U. z 2003 r. Nr 169,poz.1650 z późn. zm).
  4. Rozwiązania równoważne :

  4.1. Wskazane w SIWZ znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi nas brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust.4 i 5 ustawą
  4.2. W związku z tym :

  4.2.1.Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych - tj. o parametrach jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ - w odniesieniu do materiałów i urządzeń , których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego w SIWZ nazwą producenta.

  4.2.2. Zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego , jest obowiązany wykazać , że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności gwarantować realizację robót w zgodzie z dokumentacja techniczną oraz zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ.

  5. Gwarancja i rękojmia:
  5.1. Na przedmiot niniejszego zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres gwarancji, który wynosi dla robót budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i sprzętu 5 lat licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
  5.2.Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par.1 KC a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego. Na zabudowane urządzenia posiadające gwarancję producenta Wykonawca udzieli gwarancji na okres zgodny z karta gwarancyjną producenta.
  5.3. Na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz urządzenia i sprzęt Wykonawca udziela rękojmi na okres 5 lat od daty protokołu końcowego odbioru robót.

  6. W przypadku zatrudnienia Wykonawcę personelu obcojęzycznego, Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem Wykonawcy w języku polskim.
  II. Uszczegółowienie sekcji IV.6 ogłoszenia: INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ: Cena wybranej oferty bez VAT: 349232,82 zł; Oferta z najniższą ceną bez VAT: 299977,05 zł; Oferta z najwyższą ceną bez VAT: 456522,52 zł
 4. Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 4 w Tychach przy al. Bielskiej 100 - budowa boiska
  Zamawiający: Prezydent Miasta Tychy, Tychy
  Przedmiot zamówienia określony został w projekcie budowlano - wykonawczym pn.: Budowa boiska przy Zespole Szkól nr 4 przy al. Bielskiej 100 w Tychach autorstwa firmy Primtech Szymon Kita.
  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in. wykonanie:
  a. boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44x24 m o sztucznej nawierzchni tartanowej, na podbudowie z polipropylenowych paneli systemowych,
  b. piłkochwytu o wys. 6 i 4 m wraz z trzema furtkami i bramą wjazdową,
  c. opaski wokół boiska z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego,
  d. zakup i montaż wyposażenia boiska, w tym: bramek do piłki ręcznej, zestawu do siatkówki i tenisa, koszy do koszykówki,
  e. zakup i montaż elementów małej architektury: koszy na śmieci i ławek bez oparcia,
  f. odwodnienia terenu,
  g. ułożenie w gruncie peszla po trasie zaplanowanych przewodów oświetlenia płyty boiska oraz monitoringu.
 5. Budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 31 im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach przy ul. Marcinkowskiego 17.
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego polegająca na wykonaniu placu zabaw dla Miejskiego Przedszkola nr 19 usytuowanego na terenie Szkoły Podstawowej nr 31, o łącznej powierzchni 993,0 m2, w tym: nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa 328,50 m2, nawierzchnia trawy 646,20 m2, chodnik z kostki brukowej 19,3 m2, wyposażonego w: a) zestaw zabawowy wielofunkcyjny wykonany ze stali wysokogatunkowej i tworzyw sztucznych 1 kpl., b) karuzelę typu młynek 1 szt., c) bujaki na sprężynach 2 szt., d) huśtawkę bocianie gniazdo 1 szt., e) bujak podwójny samochód 1 szt., f) huśtawkę wagową 4 osobowa 1 szt., g) ławki parkowe betonowe z siedziskami drewno 4 szt., h) kosz na śmieci betonowy z wkładem i daszkiem 1 szt., i) tablicę informacyjną z regulaminem korzystania z placu zabaw 1 szt., j) piaskownicę z pokrywą, zamontowana na podbudowie odsączającej. Ponadto zakres robót obejmuje: 1) Roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu: a) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grub. 40 cm pow. 328,50m2 pod nawierzchnię bezpieczną, b) montaż obrzeży na ławach z murkami oporowymi, c) wykonanie nawierzchni poliuretanowej z warstwa nośną 3,5 cm i warstwą użytkową grubości 1,0cm ( warstwa użytkowa także na obrzeżach betonowych pow. 328,50 m2), d) wykonanie chodników i opaski wokół budynku z kostki betonowej grubości 6 cm, kolor ciemno szary na podbudowie 62,00 m2, e) wykonanie opaski przy budynku od strony wejścia do przedszkola z żwiru płukanego ograniczonej obrzeżem 16,0 m2, f) przygotowanie podłoża i ułożenie trawy z rolek 646,20 m2, g) od strony budynku w którym usytuowane jest przedszkole, ogrodzenie z paneli na słupkach wysokości 1,0 m 30 m, h) montaż 2 furtek szer. 1,1 m wys 1,0 m, i) od strony boisk, montaż ogrodzenia panelowego wys. 4 m 38,0 m. 2) Roboty rozbiórkowe: a) rozebranie nawierzchni z mieszanek bitumiczno- mineralnych 993,0m2, b) rozebranie nawierzchni betonowych 3,476 m3, c) rozebranie nawierzchni z kostki brukowej 25,5m2, d) rozebranie podbudowy pod powierzchniami 1132,20 m2, e) wywóz i utylizacja mieszanki mineralno-bitumicznej 99,3 m3, f) wywóz i składowanie ziemi 113,22 m3..
 6. Remont i modernizacja szkolnego boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach przy ul. Malczewskiego 1.
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im.Karola Miarki, Katowice
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z pierwszym etapem budowy i modernizacji boiska wielofunkcyjnego, obejmującym modernizację boiska do koszykówki i boiska do siatkówki, w szczególności: 1. Rozbiórka zużytej technicznie istniejącej , cienkowarstwowej nawierzchni poliuretanowej typu CONIPUR SP/ET - boisko do koszykówki o pow.313,792 m2. 2. Rozbiórka zużytej nawierzchni sztucznej trawy- boisko do siatkówki o pow.231.0 m2. 3. Utylizacja rozebranych nawierzchni. 4. Przygotowanie podłoży boisk pod nowe nawierzchnie sportowe: a) wykonanie ław fundamentowych pod krawężniki wokół boisk 143,34 mb, b) montaż krawężników 30*6cm, c) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - 546,31 m2, d) wzmocnienie podłoża geowłókniną, e) wykonanie podbudowy z paneli polipropylenowych, systemowych spełniających rolę podbudowy i zbiornika dla retencji czasowej ( opis PW pkt. 2.6)- 546,31m2, f) wykonanie warstwy kamienno- gumowej (ET) grubości 20mm - 546,31m2, g) wykonanie warstwy górnej ( kolor zieleń i czerwień) nawierzchni SP grubość min. 11 mm oraz natrysku grubości co najmniej 4 mm. h) malowanie linii w kolorze białym- 275.0mb (192,0+83,0) 5. Montaż piłkochwytów - 75,0 m2 (5,0*15,0) 6. Montaż ławek bez oparcia - 3 szt 7. Montaż kosza na śmieci.
 7. Kontrakt W3A - Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicach Łęknice, Dziewiąty, Trzydziesty, Korzeniec, Wzgórze Gołonoskie - dokończenie robót - roboty drogowe i kanalizacyjne - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza
  1.Przedmiot zamówienia obejmuje
  wykonanie zamówienia uzupełniającego do Kontraktu pn.; Kontrakt W3A - Budowa infrastruktury wodociągowej i
  kanalizacyjnej w dzielnicach Łęknice, Dziewiąty, Trzydziesty, Korzeniec, Wzgórze Gołonoskie - dokończenie Robót
  polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju robót, co zamówienie podstawowe realizowane na podstawie
  umowy nr ZP.JRP.272.38.2013 z dnia 31.10.2013 r. Zakres robót obejmuje wykonanie robót budowlanych: -jezdnie
  asfaltobetonowe - 364 m2 -nawierzchnie z frezu - 840 m2 -zjazdy - 1540 m2 -chodniki - 1430 m2 -wpusty drogowe
  deszczowe - 3 szt. -studnie 425 mm - 1 szt. -przyłącza PCV 160 mm - 14 m -humusowanie - 7686 m2
  2.Szczegółowy zakres robót do realizacji zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik do zaproszenia do udziału
  w negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki. 3.Zamówienie będzie realizowane na podstawie: - postanowień
  zawartych w treści przyszłej umowy, - STWIORB, przedmiarów robót; - projektu, rysunków uzupełniających, -
  norm budowlanych. 4.Rozwiązania równoważne. Wskazane w dokumentacji znaki towarowe, patenty i miejsce
  pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i
  parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby
  opisać przedmiot zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. W związku z powyższym
  Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w
  dokumentacji - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy. W związku z tym: 4.1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie
  materiałów i urządzeń równoważnych - tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w
  dokumentacji - w odniesieniu do materiałów i urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez
  Zamawiającego w dokumentacji nazwą producenta. 4.2. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, którypowołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że
  oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez
  zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma
  w szczególności gwarantować realizację robót w zgodzie z dokumentacją techniczną oraz zapewnić uzyskanie
  parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji. 5. W ramach zamówienia wymagane są od
  Wykonawcy wszystkie dokumenty w tym: próby, badania i sprawdzenia wynikające z warunków ogólnych i
  szczegółowych STWIORB obowiązującego dla Kontraktu W3A. 6.Na przedmiot niniejszego zamówienia ustala się
  okres gwarancji jakości, który wynosi dla robót budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i sprzętu 4 lata licząc
  od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za
  zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu
  gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par. 1 KC a potwierdzeniem zakończenia
  będzie podpisany przez obie strony protokół Odbioru Ostatecznego Zadania. 7.Na wykonane roboty budowlane i
  instalacyjne oraz urządzenia i sprzęt Wykonawca udziela rękojmi za wady na okres 4 lat licząc od daty podpisania
  protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą
  egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek
  w okresie gwarancji i rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po
  uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 8.W przypadku
  złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, Wykonawca w okresie gwarancyjnym o fakcie tym natychmiast
  zawiadamia pisemnie Zamawiającego, wskazując jednocześnie podmiot zobowiązany do wykonania ewentualnych
  robót naprawczych i innych zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji. Uwaga dodatkowa: Cena netto wybranej oferty będącej jednocześnie ofertą z najniższą i najwyższą ceną wynosi: 895 000,00 zł
 8. Kontrakt W3A - Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicach Łęknice, Dziewiąty, Trzydziesty, Korzeniec, Wzgórze Gołonoskie - dokończenie Robót - przyłącza kanalizacyjne - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zamówienia uzupełniającego do Kontraktu pn. Kontrakt W3A - Budowa infrastruktury wodociągowej
  i kanalizacyjnej w dzielnicach Łęknice, Dziewiąty, Trzydziesty, Korzeniec, Wzgórze Gołonoskie - dokończenie Robót, polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju robót, co zamówienie podstawowe realizowane na podstawie umowy nr ZP.JRP.272.38.2013 z dnia 31.10.2013 r.
  Zakres robót obejmuje Wykonanie robót budowlanych: wykonanie przyłączy wraz z robotami towarzyszącymi w ulicach: Laski, łącznik ul. Laski i ul. Piłsudskiego, Gwardii Ludowej, Braci Pękalskich, Robotnicza, Limanowskiego, Graniczna, Furmana, Narodowa, Średnia, Dolna, Łęknice, Zuchów, Topolowa, Parkowa, Wesoła:
  - przyłączy kanalizacji sanitarnej o długości ok. 291 m
  - przyłączy kanalizacji deszczowej o długości ok. 111 m
  - przyłączy sieci wodociągowej o długości ok. 156 m
  - przełączenia istniejących wodociągów - ok. 18 m
  Szczegółowy zakres robót do realizacji zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik do zaproszenia do udziału w negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki.
  Zamówienie będzie realizowane na podstawie:
  - postanowień zawartych w treści przyszłej umowy,
  - STWIORB, przedmiarów robót;
  - projektu, rysunków uzupełniających,
  - norm budowlanych.
  Rozwiązania równoważne.
  Wskazane w dokumentacji znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej części
  w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego
  w dokumentacji - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy.
  W związku z tym:
  1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych - tj.
  o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji - w odniesieniu do materiałów i urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego w dokumentacji nazwą producenta.
  2. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności gwarantować realizację robót w zgodzie z dokumentacją techniczną oraz zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji.
  3. W ramach zamówienia wymagane są od Wykonawcy wszystkie dokumenty w tym: próby, badania i sprawdzenia wynikające z warunków ogólnych i szczegółowych STWIORB obowiązującego dla Kontraktu W3A.

  Na przedmiot niniejszego zamówienia ustala się okres gwarancji jakości, który wynosi dla robót budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i sprzętu 4 lata licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.
  Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par. 1 KC a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół Odbioru Ostatecznego Zadania.
  Na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz urządzenia i sprzęt Wykonawca udziela rękojmi za wady na okres 4 lat licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
  Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji i rękojmi
  w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
  W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, Wykonawca w okresie gwarancyjnym o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiającego, wskazując jednocześnie podmiot zobowiązany do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji.
  Uszczegółowienie sekcji IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ:
  Cena wybranej oferty (bez VAT): 394 500,00 zł,
  oferta z najniższą ceną (bez VAT): 394 500,00 zł,
  oferta z najwyższą ceną (bez VAT) 394 500,00 zł.
 9. Kontrakt W3B - Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicach Łęknice, Dziewiąty, Trzydziesty, Korzeniec, Wzgórze Gołonoskie - dokończenie Robót - roboty drogowe, kanalizacyjne oraz wycinka drzew - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza
  I. Postępowanie o udzielenie
  zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29
  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) o wartości poniżej
  5.186.000,00 EUR. II. 1. Zakres robót obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na: - Rozebraniu
  zjazdu - ok. 20 m² - Rozebraniu nawierzchni zjazdów indywidualnych w ul. Piaskowej- ok. 2 m² - Rozebraniu
  nawierzchni z kostki betonowej w ul. Kochanowskiego, ul. Marchlewskiego i ul. Piaskowej - ok. 18 m² -
  Rozebraniu nawierzchni z płyt ażurowych w ul. Piaskowej - ok. 3 m² - Rozebraniu nawierzchni z płytek
  betonowych chodnikowych w ul. Piaskowej - ok.11 m² - Rozbiórce nawierzchni wraz z odwozem i utylizacją w ul.
  Konopnickiej - ok. 150 m² - Rozebraniu nawierzchni zjazdów i chodników w ul. Dziewiąty - ok. 4 m² - Przełożeniu
  istniejącej nawierzchni jezdni z kostki betonowej w ul. Piaskowej-ok.20 m² - Rozebraniu krawężników w ul.
  Kochanowskiego, ul. Niemcewicza i ul. Piaskowej - ok. 15 m - Rozebraniu obrzeży w dzielnicach Dziewiąty,
  Korzeniec, Trzydziesty w ul. Kochanowskiego i Piaskowej - ok. 43 m - Wykonaniu nawierzchni zjazdów
  indywidualnych w ul. Dubois, ul. Kochanowskiego, ul. Modrzewskiego, ul. Piaskowej, ul. Konopnickiej, ul.
  Dziewiąty, ul. Cupiała, ul. Robotnicza - ok. 812 m² - Wykonaniu nawierzchni chodników w ul. Modrzewskiego, ul.
  Marchlewskiego, ul. Piaskowej, ul. Konopnickiej, ul. Cupiała, ul. Robotniczej (dz. 19 i 107/3) - ok. 91 m² -
  Wykonaniu nawierzchni jezdni w ul. Piaskowej i ul. Cupiała - ok. 188 m² - Wykonaniu nawierzchni z płyt
  ażurowych w ul. Piaskowej - ok. 3 m² - Ustawieniu krawężników betonowych w ul. Kochanowskiego, ul.
  Niemcewicza, ul. Piaskowej, ul. Konopnickiej i ul. Cupiała - ok. 162 m - Ustawieniu obrzeży betonowych w
  dzielnicach: Dziewiąty, Korzeniec, Trzydziesty w ul. Dubois, ul. Modrzewskiego, ul. Piaskowej, ul. Konopnickiej,
  ul. Dziewiąty, ul. Cupiała, ul. Robotniczej i ul. Kochanowskiego - ok. 376 m² - Wykonaniu nawierzchni z kostki
  betonowej w dzielnicach Dziewiąty, Korzeniec, Trzydziesty - ok. 17 m² - Utwardzeniu nawierzchni frezem w ul.
  Olszowej - gr. 5 i 10 cm łącznie ok. 1099 m² - Ułożeniu nawierzchni jezdni z kostki betonowej w ul. Parkowej -
  bocznej - ok. 176 m² - Osadzeniu włazów w ul. Limanowskiego (uzupełnienie brakujących elementów studni na
  kanale deszczowym Dn500) - ok. 8 szt. - Wymianie płyt żelbetowych przejściowych na studniach w ul.
  Limanowskiego (uzupełnienie brakujących elementów studni na kanale deszczowym Dn500) - ok.3 szt. -
  Osadzeniu pierścieni dystansowych w ul. Limanowskiego (uzupełnienie brakujących elementów studni na kanale
  Dn500) - ok. 8 szt. - Ułożeniu rur ochronnych na kabel energetyczny w ul. Zakątek - ok. 346m - Humusowaniu
  wraz z obsianiem trawą w ul. Piaskowej oraz ul. Olszowej - ok. 280 m² - Wycince drzew i nasadzenia - zgodnie z
  Decyzją WŚR.II.6131.627.2013.AR w dzielnicach Dziewiąty, Korzeniec, Trzydziesty - ok. 12 szt. - Wykonaniu
  dokumentacji geodezyjnej dla przedmiotowych robót. 2. Szczegółowy zakres robót do realizacji zawiera
  przedmiar robót stanowiący załącznik nr 6 do zaproszenia do udziału w negocjacjach w trybie zamówienia z
  wolnej ręki. 3. Zamówienie będzie realizowane na podstawie: - postanowień zawartych w treści przyszłej umowy,
  - STWIORB, przedmiaru robót, - dokumentacji projektowej dla zamówienia podstawowego, norm budowlanych.
  4. Rozwiązania równoważne: Wskazane w dokumentacji znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są
  uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów
  przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać
  przedmiot zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. W związku z powyższym Wykonawcy
  mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w dokumentacji -
  zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy. W związku z tym: 4.1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i
  urządzeń równoważnych - tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w
  dokumentacji - w odniesieniu do materiałów i urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez
  Zamawiającego w dokumentacji nazwą producenta. 4.2. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który
  powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że
  oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez
  zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych
  ma w szczególności gwarantować realizację robót w zgodzie z dokumentacją techniczną oraz zapewnić
  uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji. 5. W ramach zamówienia
  wymagane są od Wykonawcy wszystkie dokumenty w tym: Próby, badania i sprawdzenia wynikające z warunków
  ogólnych i szczegółowych STWIORB obowiązującego dla Kontraktu W3B. 6. Na przedmiot niniejszego
  zamówienia ustala się okres gwarancji jakości, który wynosi dla robót budowlanych i instalacyjnych oraz
  urządzeń i sprzętu 4 lata licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. Okres
  gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki
  zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par. 1
  KC a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół Odbioru Ostatecznego Zadania.
  Na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz urządzenia i sprzęt Wykonawca udziela rękojmi na okres 1
  roku licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. Uprawnienia Zamawiającego
  wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Jeżeli Wykonawca
  nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji i rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego
  terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt
  Wykonawcy. 7. W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, Wykonawca w okresie
  gwarancyjnym o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiającego, wskazując jednocześnie podmiot
  zobowiązany do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych zobowiązań wynikających z udzielonych
  gwarancji. Dot. sekcji IV.6 niniejszego ogłoszenia:Cena netto
  wybranej oferty: 310 000,00 zł; Cena netto oferty z najniższą ceną: 310 000,00 zł, Cena netto oferty z najwyższą
  ceną: 310 000,00 zł.
 10. Kontrakt W3B - Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicach Łęknice, Dziewiąty, Trzydziesty, Korzeniec, Wzgórze Gołonoskie - dokończenie Robót - wykonanie przyłączy - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza
  I. Postępowanie o udzielenie zamówienia
  publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) o wartości poniżej 5.186.000,00 EUR. II.
  Zakres zamówienia: W ramach zamówienia uzupełniającego zostaną wykonane roboty budowlane, których
  przedmiot obejmuje: - przyłącza kanalizacji sanitarnej o długości ok. 51 m - przyłącza kanalizacji deszczowej o
  długości ok. 122 m - przyłącza sieci wodociągowej o długości ok. 42 m w dzielnicach Łęknice, Dziewiąty,
  Trzydziesty, Korzeniec, Wzgórze Gołonoskie. Szczegółowy zakres robót składający się na przedmiot umowy
  zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik do zaproszenia do udziału w negocjacjach. Zamówienie będzie
  realizowane na podstawie: - postanowień zawartych w treści przyszłej umowy, - STWIORB, przedmiaru robót, -
  dokumentacji projektowej dla zamówienia podstawowego, wniosków mieszkańców, norm budowlanych.
  Rozwiązania równoważne: Wskazane w dokumentacji znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są
  uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu
  zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot
  zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. W związku z powyższym Wykonawcy mogą
  składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w dokumentacji - zgodnie z
  art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy. W związku z tym: 1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń
  równoważnych - tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji - w
  odniesieniu do materiałów i urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego w
  dokumentacji nazwą producenta. 2. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na
  rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego
  dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod
  względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności gwarantować
  realizację robót w zgodzie z dokumentacją techniczną oraz zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie
  gorszych od założonych w dokumentacji. W ramach zamówienia wymagane są od Wykonawcy wszystkie
  dokumenty, w tym: próby, badania i sprawdzenia wynikające z warunków ogólnych i szczegółowych STWIORB
  obowiązujących dla Kontraktu W3B. Na przedmiot niniejszego zamówienia ustala się okres gwarancji jakości,
  który wynosi dla robót budowlanych 4 lata licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót
  budowlanych. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez
  Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji
  zgodnie z art. 581 par. 1 KC, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół Odbioru
  Ostatecznego Zadania. Na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz urządzenia i sprzęt Wykonawca udziela
  rękojmi na okres 1 roku licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. Uprawnienia
  Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
  Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji i rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez
  Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunięcie osobie
  trzeciej na koszt Wykonawcy. W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, Wykonawca w
  okresie gwarancyjnym o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiającego, wskazując jednocześnie
  podmiot zobowiązany do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych zobowiązań wynikających z
  udzielonych gwarancji.
  Dot. sekcji IV.6 niniejszego ogłoszenia:Cena netto
  wybranej oferty: 221 773,51 zł; Cena netto oferty z najniższą ceną: 221 773,51 zł, Cena netto oferty z najwyższą
  ceną: 221 773,51 zł.
 11. Budowa infrastruktury okołoturystycznej na terenie Gminy Kroczyce
  Zamawiający: Gmina Kroczyce, Kroczyce
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na budowie infrastruktury okołoturystycznej w sześciu miejscowościach gminy Kroczyce. Ze względu na lokalizację projektowanej infrastruktury przewidziany do wykonania zakres robót podzielony został na potrzeby niniejszego postępowania na sześć części (komponentów): Część I: Budowa siłowni na wolnym powietrzu, placu zabaw oraz punktu wypoczynkowego w Siedliszowicach. Część II: Budowa siłowni na wolnym powietrzu oraz punktu wypoczynkowego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Gołuchowice. Część III: Budowa siłowni na wolnym powietrzu oraz punktu wypoczynkowego w Kostkowicach. Część IV: Budowa punktu wypoczynkowego oraz ciągów pieszych i dojść w okolicy skały Okiennik w miejscowości Piaseczno. Część V: Budowa placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu wraz z ogrodzeniem w miejscowości Biała Błotna. Część VI: Budowa siłowni na wolnym powietrzu wraz z ogrodzeniem w miejscowości Pradła
 12. Kontrakt W3A: Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicach Łęknice, Dziewiąty, Trzydziesty, Korzeniec, Wzgórze Gołonoskie - dokończenie Robót - zamówienie dodatkowe.
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza
  I. Postępowanie o udzielenie zamówienia udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. a i lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.186.000,00 ustawy Pzp.
  II. Zakres zamówienia
  1. Zakres robót obejmuje:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na:
  1.1. wykonaniu warstwy mrozoochronnej w ul. Robotniczej, ul. Braci Pękalskich, ul. Braci Pękalskich bocznej, ul. Limanowskiego, Braci Pękalskich (ślepej), ul. Topolowej.
  1.2. wymianie kanału deszczowego betonowego DN400 na odc. Di4 do Di5 na kanał z rur PVC400 w ul. Braci Pękalskich oraz wymiana kanału deszczowego DN300 z rur betonowych na odc. D11 do D12 na kanał z rur PVC 315 wraz z montażem studni rewizyjnej w ul. Limanowskiego,
  1.3. wykonaniu przełożenia przyłączy gazowych w ul. Braci Pękalskich,
  1.4. wykonanie warstwy wzmacniajacej podłoże pod kolektory sanitarne w ulicach: Północnej, Topolowej, Łęknice, Parkowej,
  1.5. wykonanie robót związanych z przebudową zwięczeń istniejących studni kanalizacyjnych w ul. Wesołej, ul. Klonowej, ul. Braci Pękalskich, ul. Gwardii Ludowej boczna od Kościelnej, ul. Topolowej oraz z regulacja studni teletechnicznych w ul. Gwardii Ludowej, Furmana, Średnia, Parkowa, Laski, Łęknice, Napierskiego, Gałczyńskiego, Graniczna, Topolowa, Paderewskiego, Kilińskiego / Niemcewicza, Głowackiego, Limanowskiego, Łącząca.
  1.6. wykonaniu przebudowy istniejącej studni w związku z kolizją na skrzyżowaniu ulic Wesołej i Klonowej,
  1.7. wykonaniu odwodnienia wykopów w ul. Granicznej i w ul. Dolnej,
  1.8. wykonaniu renowacji rowu odwadniającego biegnącego wzdłuż ul. Parkowej wraz z oczyszczeniem przepustów drogowych oraz udrożnienie rowów przy ul. Gwardii Ludowej,
  1.9. wykonaniu robót związanych z przebudową wywiewek gazowych oraz odwadniacza w ul. Braci Pękalskich i Robotniczej.
  Szczegółowy zakres robót do realizacji zawiera przedmiar robót i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które stanowić będą załącznik do zaproszenia do udziału w negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki.
  2. Do odbioru końcowego robót wymagane będą:
  2.1. aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności na zastosowane materiały,
  2.2. książki obmiarów,
  2.3. karty gwarancyjne,
  2.4. protokoły odbioru robót zanikowych ulegających zakryciu.
  3. Gwarancja i rękojmia
  3.1. Na przedmiot zamówienia , ustala się okres gwarancji jakości, który wynosi dla robót budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i sprzętu 3 lata licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.
  3.2. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par. 1 KC a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół Odbioru Ostatecznego Zadania.
  3.3 Na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz urządzenia i sprzęt Wykonawca udziela rękojmi na okres 3 lat od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.
  3.4. Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
  3.5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji i rękojmi w w zobowiązany do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji, zgodnie z pkt. 3.1.
  Szczegółowy zakres robót składający się na przedmiot umowy zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 6 do zaproszenia do udziału w negocjacjach.
  4. Rozwiązania równoważne
  4.1.Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych - tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji technicznej - w odniesieniu do materiałów urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej nazwą producenta.
  4.2. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności gwarantować realizację robót w zgodzie z dokumentacją techniczną oraz zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, w szczególności dokumentacji projektowej.
  III. Doprecyzowanie sekcji IV pkt 6) ogloszenia -INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ CENĄ - cena netto oferty wybranej będącej jednocześnie ceną oferty z najniższą jak i najwyższą ceną - 1.629.950,70 zł.
 13. Kontrakt W3B Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicach Łęknice, Dziewiąty, Trzydziesty, Korzeniec, Wzgórze Gołonoskie - dokończenie Robót - zamówienie dodatkowe
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza
  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ppkt a i b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2013r., poz. 907 z pózn .zm.) o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
  2. Zakres robót obejmuje:
  2.1. Wykonanie robót budowlanych w ulicach: Cupiała, Dziewiąty i Limanowskiego - polegających na wykonaniu:
  - w ul. Dziewiąty przepięć posesji podłączonych do istniejącego kolektora do nowo wykonywanej sieci kanalizacyjnej
  - w ul. Cupiała przepięć posesji podłączonych do istniejącego kolektora do nowo wykonywanej sieci kanalizacyjnej
  - w ul. Limanowskiego dodatkowej studni Dproj. Dn 1200 i podłączenie do niej wpustów Wd130 i Wd13;
  - w ul. Limanowskiego rozbiórki istniejącego kanału na odcinku Dproj. - Distn. i wykonanie ponowne z rur PVC Dn 400 celem udrożnienia kanału.
  - w ul. Limanowskiego odtworzenie jezdni i chodnika w miejscu wykonywanych robót.
  2.2. Szczegółowy zakres robót do realizacji zawiera przedmiar robót i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które stanowić będą załącznik do zaproszenia do udziału w negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki.
  2.3. W ramach zamówienia wymagane są od Wykonawcy następujące dokumenty:
  - operat geodezyjny powykonawczy;
  - mapa zasadnicza z naniesionymi przyłączami, potwierdzoną w ośrodku geodezyjnym;
  - protokół odbioru prób oraz robót zanikowych i ulegających zakryciu podpisany przez Inspektora Nadzoru (jeden zbiorczy dla każdego z przyłączy);
  - aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności na zastosowane materiały
  3. Uszczegółowienie sekcji IV.6 ogłoszenia- wskazana w w sekcji IV.6 ogłoszenia cena wybranej oferty, będącej jednocześnie oferta z ceną najniższa i najwyższą, stanowi wartość netto. Wartość brutto wynosi:- 274 262,57 zł
 14. Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im Mieczysława Karłowicza w Krakowie
  Zamawiający: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza, Kraków
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie placu zabaw, w tym dostawę i montaż
  urządzeń zabawowych z drewna klejonego DUO, malowanego środkiem konserwującym Drewnolit oraz środkiem lakierującym Lazur dla Zespołu Państwowych
  Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie. 2. Opis Przedmiotu Zamówienia Zakres robót budowlano - montażowych określa załącznik Nr 5 do SWIZ -
  projekt budowlany, specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych, natomiast parametry techniczne ilość i rodzaj montowanych urządzeń określa załącznik
  numer 6 do SIWZ Roboty budowlano - montażowe należy prowadzić zgodnie z technologią przyjętą w dokumentacji projektowej, specyfikacją wykonania i
  odbioru robót budowlanych, obowiązującymi normami i przepisami BHP. Parametry szkolnego placu zabaw takie jak zgodność z Polskimi Normami oraz
  zasadami i warunkami bezpieczeństwa, gwarancja, rodzaj i zastosowanie sprzętu rekreacyjnego, powierzchnia i nawierzchnia szkolnego placu zabaw, jej kolor
  oraz amortyzacja upadku muszą być zgodne z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie form i zakresu finansowego
  wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących
  szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. Nr 110, poz. 915)).
 15. Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym - ul. Łazy Błędowskie - zamówienie dodatkowe
  Zamawiający: Urząd Miejski, Dąbrowa Górnicza
  1. Zakres robót budowlanych obejmuje: 1.1.Zmiana przebiegu trasy wodociągu
  1.2.Dobudowa przyłączy sieci wodociągowych do działek niezabudowanych 1.3. Założenie dodatkowych
  pierścieni odciążających na istniejących studniach 1.4.Szczegółowy zakres robót do realizacji zawiera
  przedmiar robót, który stanowi załącznik nr 6 do zaproszenia do udziału w negocjacjach w trybie
  zamówienia z wolnej ręki. 2. Rozwiązania równoważne 2.1.Zamawiający dopuszcza zastosowanie
  materiałów i urządzeń równoważnych tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż
  określone w dokumentacji technicznej - w odniesieniu do materiałów i urządzeń, których pochodzenie
  zostało określone przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej- nazwą producenta. 2.2.Zgodnie z
  art.30 ust.5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez
  zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty
  budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego pod względem parametrów technicznych,
  użytkowych oraz eksploatacyjnych oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od
  założonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, w szczególności dokumentacji projektowej. 3.
  Gwarancja i rękojmia 3.1. Na przedmiot niniejszego zamówienia ustala się okres gwarancji jakości , który
  wynosi dla robót budowlanych i instalacyjnych 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
  3.2.Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji
  zgodnie z art. 581 par.1 KC a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół
  odbioru pogwarancyjnego. 3.3.Na wykonane roboty budowlane i instalacyjne Wykonawca udziela rękojmi
  na okres 3 lat od daty protokołu końcowego odbioru robót budowlanych
 16. Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym - ul. Łazy Błędowskie - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Urząd Miejski, Dąbrowa Górnicza
  Zakres zamówienia uzupełniającego: 1.Dostosowanie konstrukcji pobocza do konstrukcji jezdni 2.Dostosowanie nachylenia skarp wraz z umocnieniem płytami ażurowymi 3.Dobudowa zjazdów do posesji 4.Dobudowa przyłączy sieci wodno-kanalizacyjnych do działek niezabudowanych
 17. Remont drogi dojazdowej do pól - SŁONECZNA-Rodaki
  Zamawiający: Urząd Gminy Klucze, Klucze
  Wykonanie nawierzchni tłuczniowej na odcinku 300 mb x 3,5 + pobocza 2x o,5; dolna warstwa podbudowy gr 15 cm, górna-gr 10 cm;wykonanie nawierzchni asfaltowej gr 4 cm na pow.1050 m2