Kogo reprezentuje osoba

Wieczorek Tomasz Piotr

w KRS

Tomasz Piotr Wieczorek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Tomasz
Drugie imię:Piotr
Nazwisko:Wieczorek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1968 r., wiek 51 lat
Miejscowości:Kobylanka (Zachodniopomorskie), Szczecin (Zachodniopomorskie)
Przetargi:8 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wieczorek Piotr Mariusz

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pacholski Artur, Siara Tomasz, Wieczorek Piotr Mariusz, Wieczorek Zbigniew

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Cellco Communications Sp. Z O.O., Kobylanka − KRS 0000213509

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. CTM/BZ/ZZ/41/13
  Zamawiający: Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej, Gdynia
  dostawa urządzeń, oprzyrządowania oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu technologii światłowodowej
 2. Dostawa kabla hybrydowego do zastosowań morskich podwodnych, ze złączami kablowymi.
  Zamawiający: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia
  Kabel hybrydowy światłowodowo-elektryczny: 1000 m, w dwóch odcinkach po 500 m. Złącza kablowe światłowodowe: typu LC PC - 16 szt.; Montaż dławic: 4 szt. dostarczone przez ZAMAWIAJĄCEGO.
 3. sukcesywne dostawy patchcordów światłowodowych i modułów WDM - ZP-115/022/D/12
  Zamawiający: Politechnika Gdańska - Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sznurów patchordowych światłowodowych, wtyków światłowodowych oraz modułów WDM (spliterów). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji patchcordów światłowodowych i modułów WDM, stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ
 4. Dostawa materiałów instalacyjnych informatyczno - łącznościowych dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (oznaczenie sprawy: PN/41-2011/NA)
  Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów instalacyjnych informatyczno - łącznościowych dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Oferowany towar ma być nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2011 roku. Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesięcy jeżeli nie przewidziano innego okresu w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ
 5. Dostawa kabla światłowodowo - elektrycznego wraz z zakończeniami oraz bębnem
  Zamawiający: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia
  Kabel światłowodowo - elektryczny wraz z zakończeniami oraz bębnem
 6. Dostawa osprzętu światłowodowego do wyposażenia przyłączy kanalizacji teletechnicznej i węzłów sieci światłowodowej TASK
  Zamawiający: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych, Gdańsk
  1. Przedmiotem zamówienia dostawa osprzętu światłowodowego do wyposażenia przyłączy i węzłów sieci TASK. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji osprzętu światłowodowego, stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. 3.Przedmiot zamówienia obejmuje także transport przedmiotu zamówienia wraz z rozładunkiem i ułożeniem przedmiotu zamówienia oraz ubezpieczenie na całej trasie (CIF Gdańsk). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia na do wskazanego pomieszczenia znajdującego się na parterze w magazynie CI TASK przy ul. Sobieskiego 21a w Gdańsku na swój koszt, w terminie ustalonym z Zamawiającym. Odpowiedzialność i wszelkie ryzyko do momentu dostawy do Zamawiającego ponosi Wykonawca. Koszty opakowania i ubezpieczenia za czas przewozu ponosi Wykonawca. 4.Warunki gwarancji zostały określone w § 6 projektu umowy - ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ. 5.Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy osprzętu dostarczane w ramach zamówienia były fabrycznie nowe. 6.Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego.
 7. Przełożenie kabla światłowodowego z dna akwenu na ląd w obszarze intensywnego manewrowania statków w Porcie Morskim Police.
  Zamawiający: Urząd Morski w Szczecinie, Szczecin
  Przełożenie kabla światłowodowego z dna akwenu na ląd w obszarze intensywnego manewrowania statków w Porcie Morskim Police.
 8. Rozbudowa i modernizacja szkieletu komunikacyjnego w PAM - budowa przyłącza światłowodowego do budynku przy ul. Grudziądzkiej 31 w Szczecinie.
  Zamawiający: Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin
  Zamówienie obejmuje budowę studni kablowych szt. 4, budowę kanalizacji wtórnej oraz rurociągu, wciągnięcie kabla światłowodowego do wybudowanej kanalizacji wtórnej oraz zakończenie kabla na przełącznicach światłowodowych.

Inne osoby dla Wieczorek Tomasz Piotr (127 osób):