Kogo reprezentuje osoba

Wieczorek Władysław Franciszek

w KRS

Władysław Franciszek Wieczorek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Władysław
Drugie imię:Franciszek
Nazwisko:Wieczorek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1951 r., wiek 68 lat
Miejscowości:Sieraków (Wielkopolskie)
Przetargi:6 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bartkowiak Kazimiera, Bartkowiak Wanda Zofia, Bartkowiak Władysław, Bartkowiak Byjoś Justyna Katarzyna, Buśko Beata Maria, Buśko Tadeusz, Ćwiertnia Agnieszka Maria, Dąbrowski Edmund, Dziubińska Ewa Łucja, Franaszczyk Zbigniew Zygmunt, Gamułkiewicz Agnieszka Magdalena, Holka Hanna, Janiszewska Aleksandra, Jankowska Joanna Jolanta, Jankowski Władysław, Jarnuczak Krzysztof Piotr, Kalemba Małgorzata, Kapłon Wiesław, Kolan Hilary, Kolanoś Alina Helena, Kowalska Wiesława Aleksandra, Krawiecki Wojciech Władysław, Kubanek Józef Aleksander, Kubanek Marcin Krzysztof, Kuczyński Lucjan Tadeusz, Lehmann Przemysław, Lehmann Zdzisław Leon, Milińska Krystyna, Musiał Henryk Czesław, Muzyka Martyna Anna, Nassan Monika, Nowak Ireneusz Jan, Pawlak Jarosław Piotr, Pertek Halina, Piłat Magdalena Anna, Poturnicka Łucja Aleksandra, Pytel Mirosława Ewa, Rogalczyk Aleksander, Rutnicki Marcin Andrzej, Rybarczyk Irena, Smoczyk Barbara, Sosińska Longina Maria, Stańko Katarzyna Mirosława, Startek Małgorzata Maria, Szychowiak Natalia Maria, Taberski Maciej, Tatała Agnieszka Monika, Tyburska Marzena, Urban Grzegorz, Walorczyk Stanisław, Węgrzyn Krzysztof Rafał, Wittchen Stanisław, Wojcińska Anna Radosława, Wrona Katarzyna Zofia, Wylegała Kazimierz Sylwester

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-sierakowskiego W Sierakowie, Sieraków − KRS 0000149326
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Chrzypsku Wielkim, Chrzypsko Wielkie − KRS 0000123972
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Międzychodzie, Międzychód − KRS 0000168832
 4. Klub Jeździecki Morena Sieraków-gałowo, Sieraków Wlkp. − KRS 0000079822
 5. Klub Sportowy Nike, Kwilcz − KRS 0000024266
 6. Kurkowe Bractwo Strzeleckie W Sierakowie, Sieraków − KRS 0000369917
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Kwilczu, Kwilcz − KRS 0000050177
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Lutomiu, Lutom − KRS 0000051928
 9. Spółdzielcza Grupa Producentów Warzyw i Owoców Dla Przetwórstwa Tomapol, Międzychód − KRS 0000194384
 10. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra - Warta, Pszczew − KRS 0000334677
 11. Stowarzyszenie Satos, Sieraków − KRS 0000079127
 12. Stowarzyszenie Sympatyków Zespołów Tanecznych Wisienki, Sieraków − KRS 0000614340
 13. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku W Sierakowie, Sieraków − KRS 0000532073

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Sieraków, Sieraków − KRS 0000077265
 2. Sgb-bank S.A., Poznań − KRS 0000058205
 3. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Bielsku, Bielsko − KRS 0000180807
 4. Spółdzielnia Usługowa Kółek Rolniczych W Kwilczu, Kwilcz − KRS 0000150394

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Udzielenie kredytu w wysokości 150 000 zł dla Gminy Chrzypsko Wielkie
  Zamawiający: Gmina Chrzypsko Wielkie, Chrzypsko Wielkie
  Udzielenie i i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 150 000,00 zł
  z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji gminnych- kredyt na sfinansowanie
  części wydatków w ramach inwestycji Rewitalizacja centrum miejscowości Chrzypsko Wielkie w kwocie 150 000,00 zł z jednoroczną karencją i okresem spłaty 5 lat.
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 3.090.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, Międzychód
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 3.090.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek.

  Charakterystyka zamówienia:

  1. Kwota kredytu - do 3.090.000,00 zł.

  2. Przeznaczenie kredytu - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
  3. Okres kredytowania - 2012 - 2017 r.
  4. Uruchomienie kredytu - od daty podpisania umowy.
  5. Koszty obsługi kredytu stanowią:
  a) oprocentowanie oparte o zmienną stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę bankową, stałą w całym okresie obowiązywania umowy kredytowej,
  b) jednorazowa prowizja liczona jako % od kwoty wykorzystanego kredytu, zawierająca w sobie wszystkie opłaty związane z uruchomieniem kredytu, prowizja płatna jednorazowo przed uruchomieniem I transzy kredytu.
  6. Warunki spłaty rat kapitałowych i odsetek:
  a) raty kapitałowe
  - spłata rat kredytu następować będzie w okresach miesięcznych, płatnych na dzień
  20 każdego miesiąca - od dnia 20.04.2013r. do dnia 20.12.2017r.

  b) odsetki
  - odsetki od zaciągniętego kredytu nie będą kapitalizowane
  - odsetki naliczane będą od faktycznie zaciągniętego kredytu i liczone będą od pozostałej do
  spłaty kwoty
  - spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, płatnych na dzień 20 każdego miesiąca

  7. Możliwość uruchomienia kredytu w transzach oraz możliwość niewykorzystania całej
  kwoty kredytu i nie ponoszenie z tego tytułu żadnych opłat.
  8. Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji.
  9. Rozliczenia będą prowadzone w polskich złotych.
  10. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  Dokumenty lub informacje, o jakie mogą wystąpić Wykonawcy w trakcie postępowania przetargowego celem wykonania procedur i ocen niezbędnych do złożenia oferty:
  a) budżet gminy,
  b) sprawozdanie z wykonania budżetu,
  c) sprawozdania określone w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie
  sprawozdawczości budżetowej,
  d) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu.

  Dokumenty mogą być przekazane wyłącznie w formie kopii dokumentów źródłowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Wykonawców danych i informacji w postaci przetworzonej wg wzorów i wytycznych wynikających z ich indywidualnego zapotrzebowania.
 3. Udzielenie kredytu w wysokości 550.000,00 PLN dla Gminy Chrzypsko Wielkie
  Zamawiający: Gmina Chrzypsko Wielkie, Chrzypsko Wielkie
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 550.000,00 PLN ( słownie złotych: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji gminnych: Kredyt na sfinansowanie części wydatków w ramach inwestycji Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 w Chrzypsku Wielkim w kwocie 300 000,00 zł z jednoroczną karencją i okresem spłaty 6 lat. Kredyt na sfinansowanie części wydatków w ramach inwestycji Poprawa atrakcyjności miejscowości poprzez remont budynku gminnego domu kultury w Chrzypsku Wielkim w kwocie 150 000,00 zł z jednoroczną karencją i okresem spłaty 6 lat.Kredyt na sfinansowanie części wydatków w ramach inwestycji Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb : Orle Wielkie, Mylin, Białcz w Chrzypsku Wielkim w kwocie 100 000,00 zł z jednoroczną karencją i okresem spłaty 6 lat.
 4. Usługa udzielenia kredytu bankowego długoterminowego dla Powiatu Międzychodzkiego.
  Zamawiający: Powiat Międzychodzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu, Międzychód
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi udzielenia kredytu bankowego długoterminowego dla Powiatu Międzychodzkiego, w kwocie 1.100.000,00 zł, na sfinansowanie w roku 2011 wydatków inwestycyjnych.
 5. Usługa udzielenia kredytu bankowego długoterminowego dla Powiatu Międzychodzkiego w kwocie 2.313.270,00 zł.
  Zamawiający: Powiat Międzychodzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu, Międzychód
  Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu bankowego długoterminowego dla Powiatu Międzychodzkiego w kwocie 2.313.270,00 zł, na sfinansowanie w roku 2010 wydatków inwestycyjnych, na następujących warunkach: a) kredyt złotowy, b) okres kredytowania - do 30.04.2013, c) oprocentowanie kredytu zmienne, d) karencja w spłacie kredytu - 5 miesięcy, e) spłata kapitału - według harmonogramu, f) spłata odsetek - na bieżąco, od kwoty uruchomionego kredytu, w okresach miesięcznych, rozpoczęcie spłaty odsetek bezpośrednio po uruchomieniu kredytu, spłata odsetek w ostatnim dniu każdego miesiąca, g) uruchomienie kredytu - bezgotówkowe, realizowane na zlecenie płatnicze kredytobiorcy, h) zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową, i) prowizja za uruchomienie kredytu pobierana przy uruchomieniu transzy i naliczana od kwoty uruchamianej transzy kredytu, j) w przypadku gdy termin spłaty przypadnie w dzień wolny od pracy - wymagana rata zostanie uregulowana w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
 6. Bankowa obsługa budżetu Gminy Międzychód i jej jednostek organizacyjnych w latach 2010-2013.
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, Międzychód
  Opis i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: bankowa obsługa budżetu prowadzona będzie dla następujących jednostek organizacyjnych: Lp. Nazwa jednostek organizacyjnych 1. Gmina Międzychód 2. Biblioteka Publiczna w Międzychodzie 3. Międzychodzki Dom Kultury 4. Miejski Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji 5. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 6. Ośrodek Pomocy Społecznej 7. Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty 8. Gimnazjum Nr 1 w Międzychodzie 9. Gimnazjum Nr 2 w Międzychodzie 10. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzychodzie 11. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Międzychodzie 12. Zespół Szkół w Łowyniu 13. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionnie 14. Przedszkole Nr 1 w Międzychodzie 15. Przedszkole Nr 2 w Międzychodzie 16. Przedszkole Nr 3 w Międzychodzie 17. Przedszkole Nr 4 w Międzychodzie 18. Przedszkole w Bielsku 19. Przedszkole w Łowyniu 20. Żłobek Miejski w Międzychodzie Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem: - otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych, - otwarcie i prowadzenie rachunków dla obsługi środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (w EURO i PLN), - możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie realizacji zamówienia, na warunkach zadeklarowanych w ofercie. - likwidacje rachunków bankowych na pisemny wniosek bez opłat - dokonywanie przelewów, - przyjmowanie wpłat gotówkowych, - dokonywanie wypłat gotówkowych, - codzienne potwierdzanie operacji bankowych poprzez wyciągi z rachunku oraz dokumenty źródłowe, - instalacja w siedzibie Zamawiającego oraz w każdej jednostce organizacyjnej Zamawiającego systemu bankowości elektronicznej (tzw. home-banking) oraz przeszkolenie wskazanych pracowników, - świadczenie usług bankowości elektronicznej, - prowadzenie obsługi kasowej w siedzibie Zamawiającego, - konsolidacja sald wszystkich rachunków Zamawiającego oraz lokowanie tych środków z możliwością centralnego gospodarowania, - ustanowienie limitu zadłużenia w rachunku bieżącym Zamawiającego w kwocie 2.000.000,00 zł. - realizacja przelewów w formie elektronicznej, na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku a/ przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej powinny być realizowane w czasie rzeczywistym b/ przelewy dokonywane wewnątrz Banku powinny być realizowane bez opłat i prowizji. - wydawanie opinii bankowej lub zaświadczenia o prowadzonym rachunku bankowym na wniosek Zamawiającego. - zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy Międzychód, zgodnie z dyspozycjami Gminy Międzychód jako jednostki samorządu terytorialnego, Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie jako jednostki budżetowej oraz dyspozycjami kierowników jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe), na rachunki bieżące Gminy Międzychód jako jednostki samorządu terytorialnego, bez opłat i prowizji..