Kogo reprezentuje osoba

Wielechowski Mirosław Roman

w KRS

Mirosław Roman Wielechowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Mirosław
Drugie imię:Roman
Nazwisko:Wielechowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1954 r., wiek 66 lat
Miejscowości:Sosnowiec (Śląskie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czajka Mirosław, Kulawik Joanna Janina, Mayer Klenk Cedrik, Mrozicka Agnieszka Magdalena, Szafran Jerzy, Ulman Łukasz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Chemoform Polska Sp. Z O.O., Sosnowiec − KRS 0000104015

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Spid Trans Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000522470
 2. Watermann Polska Sp. Z O.O., Sosnowiec − KRS 0000207568

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. dostawa chemii basenowej dla MOSIR Mielec w 2015r.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu, Mielec
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa chemii basenowej do uzdatniania wody w
  pływalniach MOSiR przy ul.Solskiego oraz ul.Powstańcow Warszawy w Mielcu w roku
  2015, zestawienie środków chemicznych oraz ilości zawiera załącznik nr 7
  pn.zestawienie chemii basenowe - MOSiR Mielec.
 2. dostawa chemii basenowej dla MOSIR Mielec w 2014r
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu, Mielec
  przedmiotem zamówienia jest dostawa chemii basenowej do uzdatniania wody w
  pływalniach MOSiR przy ul.Solskiego oraz ul.Powstańcow Warszawy w Mielcu w roku
  2014, zestawienie środków chemicznych oraz ilości zawiera załącznik nr 7
  pn.zestawienie chemii basenowe - MOSiR Mielec.
 3. Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach
  Zamawiający: Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A., Tarnowskie Góry
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej
  Zakres dostawy obejmuje następujące środki do uzdatniania wody basenowej :
  1. Podchloryn sodu, techniczny 14% 42385,-kg - środek do dezynfekcji wody
  basenowej, produkt płynny, pojemnik 35,- kg .
  2. Korektor PH minus 50 % - 12870,- kg - środek do obniżenia pH wody w basenach
  kąpielowych, produkt płynny, pojemnik 40,- kg .
  3. Alba super - 270,-kg - środek glonobójczy, bakteriobójczy, grzybobójczy,
  produkt płynny, pojemnik 30,- kg .
  4. Tabletki DPD-1 - 34 szt. opakowań po 250 szt, 8500 szt. - odczynnik do badania
  zawartości wolnego chloru w wodzie basenowej .
  5. Siarczan glinu 17 % koagulant - , 900,- kg - środek do wytrącania zanieczyszczeń
  powodujących zmętnienie wody basenowej, granulat 0,4- 8,0 mm, worki 25,-kg .
  6. Zapach do sauny - 74,- litrów - emulsja zapachowa do łaźni parowej oraz suchej - po
  50% liczby zamawianej - na bazie naturalnych olejków eterycznych o zapachach :
  szlachetna jodła, eukaliptus, eukaliptus z miętą, kosodrzewina, pojemnik 3,- litrowy
  7. Sól kamienna - 9200,- kg - sól kamienna spożywcza z przeznaczeniem do basenu
  Solanka , worki 25,-kg .
 4. Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej dla Pływalni TROCLIK, PANORAMA, START.
  Zamawiający: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Bielsko-Biała
  Przedmiot zamówienia 1. Nazwa przedmiotu zamówienia - Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej dla Pływalni TROCLIK, PANORAMA, START. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej, takich jak: 1) Środek do stałej dezynfekcji wody na bazie podchlorynu sodu z dodatkiem stabilizatora o zawartości chloru minimum 12%. 2) Środek do obniżania wartości pH (pH minus), o zawartości kwasu siarkowego minimum 50%. 3) Płynny środek do koagulacji zanieczyszczeń na bazie hydroksychloreku glinu Al2(OH)5Cl2 x 3H2O o zawartość substancji aktywnej powyżej 5% 4) Środek zapobiegający rozwojowi glonów zawierający Polimer chlorku N, N-dimetylo-2-hydroksypropyloamoniowego w stężeniu minimum 36%. Przewidywana wielkość dostawy w okresie trwania Umowy : 1) środek do stałej dezynfekcji wody na - ok. 50.000 kg bazie podchlorynu sodu z dodatkiem stabilizatora 2) środek do obniżania wartości pH (pH minus) - ok. 4.000 kg 3) płynny środek do koagulacji zanieczyszczeń na bazie - ok. 10.000 kg polichlorosiarczanu glinu 4) środek zapobiegający rozwojowi glonów - ok. 70 kg 3. Inne uwarunkowania: a) Zamawiający wymaga żeby wszystkie dostarczane środki posiadały na każdym opakowaniu plombę gwarantującą oryginalność produktu oraz datę produkcji. b) Zamawiający wymaga aby wszystkie środki posiadały minimum 120 dniowy termin przydatności. c) Ocena proponowanych produktów co do zgodności z opisem przedmiotu zamówienia dokonana będzie na podstawie dołączonych do oferty aktualnych kart charakterystyki (dotyczy pozycji 1,2,3,4) i pozwolenia Ministra Zdrowia na obrót produktami biobójczymi (dotyczy chemii w pozycji 1 i 4 przedmiotu zamówienia) d) Zamawiający zastrzega sobie, że ilość dostarczanych środków w okresie trwania umowy może ulec zmianie. e) Zamawiający ma prawo zmieniać (zwiększyć lub zmniejszyć) ilości asortymentu w poszczególnych pozycjach przedmiotu zamówienia nie przekraczając przy tym łącznej kwoty, jaką przeznaczył na realizacje umowy. Z tytułu ewentualnego nie złożenia zamówienia na pełny zakres asortymentu objętego umową Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe lub prawne. f) Zamawiający ma prawo sprawdzenia dostarczonej chemii basenowej w celu oceny stanu wykonania Umowy, a w szczególności, że odpowiadają one opisowi przedmiotu zamówienia. g) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania badania chemii basenowej w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie lub merytorycznego Instytutu bądź Wyższej Uczelni w Polsce. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy chemią dostarczaną a chemią zaoferowaną w ofercie Wykonawca poniesie koszty wykonania badania. h) Dostawy chemii basenowej następować będą w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500. i) Wykonawca dostarczać będzie środki chemii basenowej w terminie do 3-ch dni od dnia zawiadomienia telefonicznego. W dniu zawiadomienia telefonicznego Wykonawca prześle Zamawiającemu faxem lub e-mailem potwierdzenia zamówienia określające datę dostawy oraz ilości zamawianego towaru. j) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z pierwszą dostawą (dotyczy każdego obiektu na, którym będzie po raz pierwszy dostarczana chemia) Zamawiającemu atest PZH oraz kartę charakterystyki produktów będących przedmiotem zamówienia. k) Wykonawca będzie zobowiązany na pisemne żądanie Zamawiającego dostarczania środka do stałej dezynfekcji wody na bazie podchlorynu sodu z dodatkiem stabilizatora w opakowaniach 600 litrowych.