Kogo reprezentuje osoba

Wielechowski Paweł

w KRS

Paweł Wielechowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Paweł
Nazwisko:Wielechowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1955 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Maków Mazowiecki (Mazowieckie), Ostrów Mazowiecka (Mazowieckie)
Przetargi:5 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bek Joanna, Borkowski Jan, Chmielewska Marianna Alina, Czapski Stanisław, Gadomski Lech Marek, Gajewski Sławomir, Gałązka Sławomir Kazimierz, Grabowski Stanisław Aleksander, Gregorek Jan, Grenda Anna, Jaczewski Kazimierz, Jakacki Andrzej, Jędrzejewski Edward, Kaczkowski Witold, Księżopolski Tadeusz Marek, Mierzejewski Janusz, Miller Ryszard, Mroczek Stanisław, Mróz Michał, Okrzeja Roman, Olszewski Zenon, Paczóski Mirosław Krzysztof, Pawlak Janusz, Pawlik Andrzej, Pieńkowski Grzegorz, Podbielski Jan Janusz, Poziarski Radosław Tomasz, Pszczółkowski Franciszek, Puścion Edward Remigiusz, Rytelewska Krystyna, Sitek Grzegorz, Spychalski Henryk, Stokowski Stanisław, Świerżyńska Aniela, Szczygielska Dorota, Szulborski Bogdan, Szymczuk Anna, Wiśniewski Jan, Wiśniewski Janusz

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chrzanowski Roman, Dudek Tadeusz Zdzisław, Jaworski Zbigniew Romuald, Kuciej Zofia, Kuśmierczyk Tadeusz, Obrębski Henryk, Tabaka Bogdan, Włodarska Halina, Załęski Antoni, Żebrowski Jerzy

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zakrzewska Małgorzata

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Krasnosielcu Z Siedzibą W Makowie Mazowieckim, Maków Mazowiecki − KRS 0000129660
 2. Bank Spółdzielczy W Ostrowi Mazowieckiej, Ostrów Mazowiecka − KRS 0000087012
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Poręba Średnia − KRS 0000132178
 4. Grupa Producentów Mleka Champion Społka Z Ograniczoną Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Pomaski Wielkie − KRS 0000465483
 5. Jan Dworniak Sp. Z O.O. Centrum Badań Audytorskich Analiz i Doradztwa Finansowego, Warszawa − KRS 0000132031
 6. Mazowiecka Spółdzielnia Mleczarska Ostrowia Likwidacyjnej, Ostrów Mazowiecka − KRS 0000173911
 7. Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy Pracowników Mazowieckiej Spółdzielni Mleczarskiej Ostrowia W Ostrowii Mazowieckiej, Ostrów Mazowiecka − KRS 0000177303
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Chodkowie-załogach, Chodkowo-załogi − KRS 0000194029
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Drążdżewie, Drążdżewo − KRS 0000099160
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Gniazdowie, Gniazdowo − KRS 0000259173
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Gołębiach-leśniewie, Gołębie Leśniewo − KRS 0000186467
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Jaczewie, Jaczew − KRS 0000192512
 13. Ochotnicza Straż Pożarna W Podbielu, Podbiele − KRS 0000183177
 14. Ochotnicza Straż Pożarna W Pomaskach Wielkich, Pomaski Wielkie − KRS 0000074192
 15. Pgo Sp. Z O.O., Ostrołęka − KRS 0000535473
 16. Pracownia Projektowa i Ochrony Środowiska Sp. Z O.O., Ostrołęka − KRS 0000430908
 17. Przedsiebiorstwo Wielobranżowe Produkcyjno Handlowe Jategra Sp. Z O.O., Przasnysz − KRS 0000080454
 18. Przedsiębiorstwo Budowlane Pabich Sp. Z O.O. Układowej, Ostrołęka − KRS 0000074411
 19. Roseka-gaz Sp. Z O.O., Nart − KRS 0000353186
 20. Rsn Sp. Z O.O., Zambrów − KRS 0000493508
 21. Spółdzielnia Rolniczo-handlowa Rolnik W Ostrowi Mazowieckiej, Ostrów Mazowiecka − KRS 0000171983
 22. Stowarzyszenie Producentów Mleka i Bydła Mięsnego W Ostrołęce, Ostrołęka − KRS 0000024864
 23. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Anna Łata Adam Skoczeń Sp. J. Likwidacyjnej, Winnica − KRS 0000069000

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Mokobodach, Mokobody − KRS 0000151357
 2. Centrala Meteriałów Budowlanych i Technicznych Sp. Z O.O., Ostrołęka − KRS 0000196465
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Andrzejewie, Andrzejewo − KRS 0000148396
 4. Grand Meble Sp. Z O.O., Łyse − KRS 0000049381
 5. Mgt Bolt Sp. Z O.O., Maków Mazowiecki − KRS 0000171992
 6. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego S.A., Ostrołęka − KRS 0000068877
 7. Przedsiębiorstwo Techniczno-handlowe Prodex Sp. Z O.O., Ostrołęka − KRS 0000110258
 8. Przedsiębiorstwo Usługowo-produkcyjne Wentor Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Ostrołęka − KRS 0000201800
 9. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kurpex Sp. Z O.O., Ostrołęka − KRS 0000118191
 10. Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek, Radzyń Podlaski − KRS 0000132004
 11. Spółdzielnia Budowlano-mieszkaniowa Jutrzenka W Ostrołęce, Ostrołęka − KRS 0000142982
 12. Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowy Domów Jednorodzinnych Narew W Ostrołęce, Ostrołęka − KRS 0000276032
 13. Stowarzyszenie Euro-nadzieja, Wyszków − KRS 0000097018
 14. Transport Towarowy, Jerzy Żebrowski, Bogdan Żebrowski Sp. J., Stare Glinki − KRS 0000304784
 15. Waryński Ostrów Sp. Z O.O., Ostrów Mazowiecka − KRS 0000132026
 16. Zakłady Meblarskie Węgierka Sp. Z O.O., Przasnysz − KRS 0000092994

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Wybór banku do udzielenia kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Gminy Płoniawy-Bramura, Płoniawy
  Opis przedmiotu zamówienia , zakres i warunki usługi : Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego. Kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009 roku. Podstawa: Uchwała Nr 167/XXXIII/09 Rady Gminy Płoniawy Bramura z dnia 23 października 2009r. 1) Kwota i waluta kredytu: 1.000.000 zł (jeden milion złotych) 2) Okres spłaty kredytu: 58 miesięcy 3) Okres karencji w spłacie kapitału: 12 miesięcy 4) Spłata kapitału : raty trzymiesięczne równe 5) Termin spłaty pierwszej raty kapitału : 25.11.2010r. 6) Termin spłaty ostatniej raty kapitału i odsetek : 25.08.2015r. 7) Okres karencji w spłacie odsetek: bez karencji. 8) Spłata odsetek : a) W okresie karencji w spłacie kapitału odsetki będą spłacane w okresach miesięcznych Do celów kalkulacyjnych przyjąć następujące terminy spłaty odsetek: 1) 25.12.2009 2) 25.01.2010 3) 25.02.2010 4) 25.03.2010 5) 25.04.2010 6) 25.05.2010 7) 25.06.2010 8) 25.07.2010 9) 25.08.2010 10) 25.09.2010 11) 25.10.2010 b) W okresie spłaty kapitału odsetki będą spłacane w terminach przypadających na spłatę kapitału i będą liczone od salda kredytu. Do celów kalkulacyjnych przyjąć następujące terminy spłaty kapitału i odsetek : Data Rata Kwota Data spłaty 1 50000 25.11.2010 2 50000 25.02.2011 3 50000 25.05.2011 4 50000 25.08.2011 5 50000 25.11.2011 6 50000 25.02.2012 7 50000 25.05.2012 8 50000 25.08.2012 9 50000 25.11.2012 10 50000 25.02.2013 11 50000 25.05.2013 12 50000 25.08.2013 13 50000 25.11.2013 14 50000 25.02.2014 15 50000 25.05.2014 16 50000 25.08.2014 17 50000 25.11.2014 18 50000 25.02.2015. 19 50000 25.05.2015 20 50000 25.08.2015 razem 1.000.000 1) Możliwość wcześniejszej spłaty kapitału - tak - bez dodatkowych opłat. 2) Wykorzystanie kredytu: jednorazowo - do celów kalkulacyjnych przyjąć datę 25.11.2009r. 3) Oprocentowanie kredytu: zmienne oparte o stawkę WIBOR 3M. a) w okresie karencji w spłacie kapitału oprocentowanie będzie ustalane jest na podstawie stawki WIBOR 3M, notowanej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty rat odsetkowych, powiększonej o marżę Banku w wysokości zaproponowanej w ofercie przetargowej. b) w okresie spłaty kapitału stopa procentowa będzie ustalona jako suma marży banku i stawki bazowej liczonej jako średnia wszystkich notowań WIBOR 3M w miesiącu poprzedzającym termin spłaty odsetek. (Np: Spłata odsetek przypada na dzień 25.05.2011r . Podstawę obliczenia odsetek stanowić będzie średni WIBOR 3M z wszystkich notowań z miesiąca kwietnia 2011r.) 4) Marża banku zaproponowana w ofercie przetargowej pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej. 5) Prowizja: Prowizja za uruchomienie kredytu będzie pobrana w dniu uruchomienia kredytu. W ofercie prowizja będzie określona w procentach (%) od kwoty kredytu . 6) Zabezpieczenie kredytu: Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 7) Zdolność kredytowa Zamawiającego: Zamawiający udostępni bankowi dokumenty niezbędne do oceny zdolności kredytowej ( budżet, sprawozdanie Rb , opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i inne wymagane przez bank) . 8) Inne koszty : Żadne inne koszty obsługi kredytu poza określonymi powyżej (odsetki i prowizja) nie będą przez bank pobierane. Powyższe nie dotyczy odsetek i opłat z tytułu nieterminowych spłat , kosztów windykacji i.tp..
 2. Wybór banku do udzielenia kredytu inwestycyjnego długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
  Zamawiający: Urząd Gminy Sypniewo, Sypniewo
  Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego. Kredyt będzie przeznaczony na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

  (1)Kwota i waluta kredytu: 700 000 PLN
  (2)Okres spłaty kredytu: 7 lat
  (3)Okres karencji w spłacie kapitału 4 miesiące (licząc od uruchomienia kredytu).
  (4)Spłata kapitału w ratach kwartalnych równych
  Termin spłaty pierwszej raty: 31.03.2010 r.
  Termin spłaty ostatniej raty: 30.09.2016 r.
  (5)Okres karencji w spłacie odsetek: bez karencji.
 3. Wybór banku do udzielenia kredytu inwestycyjnego długoterminowego
  Zamawiający: Gmina Szelków, Stary Szelków
  Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego. Kredyt będzie przeznaczony na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa wodociągu we wsiach: Stary Strachocin, Nowy Strachocin, Magnuszew Duży, Kaptury, Rostki, Nowy Szelków, Smrock-Kolonia, Smrock-Dwór, Grzanka, Makowica, Chyliny, Stary Szelków. (1)Kwota i waluta kredytu: 2.098.800 PLN (2)Okres spłaty kredytu: 8lat + 1 rok karencji w spłacie kapitału. (4)Spłata kapitału w ratach kwartalnych równych (5)Spłata odsetek: W okresie karencji w spłacie kapitału odsetki będą spłacane w okresach miesięcznych. W okresie spłaty kapitału odsetki będą spłacane kwartalnie w terminach przypadających na spłatę kapitału i będą liczone od salda kredytu. Możliwość wcześniejszej spłaty kapitału - tak - bez dodatkowych opłat. Wykorzystanie kredytu: w 4 równych transzach : I transza 30.09.2009r., 624. 700 PLN II transza 30.10.2009r. 624. 700 PLN III transza 30.11.2009r. 624. 700 PLN IV transza 30.12.2009r. 224. 700 PLN Oprocentowanie kredytu: zmienne oparte o stawkę WIBOR 3M. Marża banku zaproponowana w ofercie przetargowej pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej. Prowizja za uruchomienie kredytu będzie pobrana w dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu. Zabezpieczenie kredytu: Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 4. Bankowa obsługa budżetu Gminy Baranowo i Jednostek Organizacyjnych Gminy
  Zamawiający: Gmina Baranowo, Baranowo
  BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY BARANOWO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY 1. Urząd Gminy Baranowo 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie 3. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie 4. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie 5. Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie Zakres obsługi bankowej : Lp. Poszczególne składniki przedmiotu zamówienia Ilość (szacunkowo) 1. Otwarcie rachunków bieżących (jednorazowo) 13 2. Otwarcie pomocniczych rachunków w ciągu obowiązywania umowy 15 3. Prowadzenie rachunków bieżących 13 4. Prowadzenie pomocniczych rachunków otwartych w ciągu obowiązywania umowy 15 5. Realizacja poleceń przelewu do innego banku przeciętnie 311 przelewów (miesięcznie) 6. Realizacja poleceń przelewu na rachunki prowadzone w ramach banku przeciętnie 31 przelewów (miesięcznie) 7. Dokonywanie wpłat gotówkowych w wysokości przeciętnie 102.811,00 zł (miesięcznie) 8. Dokonywanie wypłat gotówkowych w wysokości przeciętnie 178.557,16 zł (miesięcznie) 9. Zapewnienie transportu gotówki do kasy Urzędu Gminy i jednostek budżetowych oraz z kasy Urzędu Gminy na wniosek Zamawiającego przeciętnie 2 razy w miesiącu 10. Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu rachunków bankowych, o obciążeniach rachunków bankowych, wpłatach na rachunki bankowe oraz opinii bankowej szacunkowo 16 razy w ciągu obowiązywania umowy 11. Wydawanie wydruków wyciągów bankowych wraz z dowodami bankowymi wpłat i wypłat szacunkowo 1121 (rocznie) 12. Wydawanie bankietów czekowych przeciętnie 18 sztuk (miesięcznie) 13. Zabezpieczenie elektronicznej obsługi bankowej typu HOME - BANKING (na wniosek Zamawiającego) wraz z zapewnieniem: - pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej, - wersji aktualizacyjnych oprogramowania, - bezpłatnego szkolenia pracowników 3 stanowiska (w ciągu obowiązywania umowy) 14. HOME - BANKING - abonament miesięczny 3 stanowiska 15. Możliwość udzielania oraz obsługa kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy - do kwoty 1.000.000,00 zł w każdym roku budżetowym w okresie 5 lat 1.000.000,00 zł x 5 lat 16. Potwierdzenie stanu salda (przyjmuje się, że będzie to każdego dnia roboczego) 20 dni w miesiącu 17. Przyjmowanie środków na lokaty: - weekendowe, - tygodniowe, - miesięczne, Wysokość lokat będzie określana na bieżąco. Oprocentowanie lokat będzie ustalane według zasad podanych w Instrukcji dla Wykonawców.
 5. Udzielenie kredytu w wysokości do 3.100.000 zł na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu
  Zamawiający: Powiat Makowski, Maków Mazowiecki
  Udzielenie kredytu w wysokości do 3.100.000 zł na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu