Kogo reprezentuje osoba

Wiencek Józef Tadeusz

w KRS

Józef Tadeusz Wiencek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Józef
Drugie imię:Tadeusz
Nazwisko:Wiencek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1933 r., wiek 85 lat
Miejscowości:Pszczyna (Śląskie), Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:3 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chrószcz Roman Henryk, Czmajduch Roman, Drzyzga Jacek Janusz, Głąb Joanna Sylwia, Głąb Łucja Elżbieta, Jurczak Maria, Kasza Bernard, Kiryk Danuta, Knapczyk Justyna Anna, Konieczy Krystyna Małgorzata, Kowalczyk Józef, Kozak Jan, Krzempek Maria, Lekki Piotr, Libera Bożena, Machynia Sabina Melania, Mika Wanda, Nowok Lucjan, Pokładnik Renata Anna, Przybyła Franciszek, Ryłko Jan, Śmieja Ludwik Antoni, Sojka Agnieszka Barbara, Sosna Maria, Spek Józef Mikołaj, Stencel Krystian, Wala Stanisław, Waleczek Konr Ad, Wejster Jerzy, Witosz Konrad

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bratek Kudyba Katarzyna Ewa
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wiencek Halina Wanda

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Sadowski Krzysztof

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Pszczynie, Pszczyna − KRS 0000113869
 2. Collect Consulting S.A., Katowice − KRS 0000384781
 3. Collect Consulting Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000172380
 4. Euro Medical Finance Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000474153
 5. Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej, Kraków − KRS 0000107490
 6. Kółko Rolnicze Pszczyna - Stara Wieś, Pszczyna − KRS 0000176294
 7. Kółko Rolnicze Wisła Wielka, Wisła-wielka − KRS 0000318629
 8. Lex Care Solutions Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000691703
 9. Ludowy Klub Sportowy Wisła Wielka, Wisła Wielka − KRS 0000115339
 10. Medical Solutions Group Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000227383
 11. Miro Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000140292
 12. Silesia Techincubator Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000499084
 13. Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Opieki Zdrowotnej Medycyna, Zdrowie - Xxi Wiek, Wola − KRS 0000207654
 14. Stowarzyszenie Społeczno-kulturalne Pro Bono/dla Dobra W Pszczynie, Pszczyna − KRS 0000388630
 15. Stowarzyszenie Śpiewaków Chór Gwiazda, Ćwiklice − KRS 0000311224
 16. Stowarzyszenie Wspierania Wrażliwości Społecznej, Gliwice − KRS 0000406360
 17. Tryton Finanse Sp. Z O.O., Tarnowskie Góry − KRS 0000326642
 18. Usg Trener Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000474174
 19. Wojewódzki Związek Plantatorów Roślin Okopowych, Gliwice − KRS 0000195824

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. 2b Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000276906
 2. Sonolife Sp. Z O.O., Leszno − KRS 0000365654
 3. Spółdzielnia Mieszkaniowa Gronowo Ii, Leszno − KRS 0000203681

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Udzielenie kredytu w wysokości 1 200 000,00 ( słownie: jeden milion dwieście tysięcy ) złotych na spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 939 080,00 złoty oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 260 920,00 złoty
  Zamawiający: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.200.000,00 (słownie: jeden milion) Spłata rat kapitałowych kredytu następować będzie miesięcznie, w ostatnim dniu miesiąca przez okres 96 (słownie: dziewięćdziesiąt sześć) miesięcy (tj. łącznie 96 rat kapitałowych). Płatność pierwszej raty kapitałowej nastąpi do dnia: 30.07.2015 r. Płatność ostatniej raty kapitałowej nastąpi do dnia 30.06.2023 r. Odsetki będą naliczane od niespłaconego kapitału. Spłata odsetek od kredytu następować będzie miesięcznie (w ostatnim dniu każdego miesiąca) począwszy od miesiąca, w którym uruchomione zostaną poszczególne transze kredytu. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne w stosunku rocznym, oparte o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę Wykonawcy (kredytodawcy).
 2. Udzielenie kredytu na spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych
  Zamawiający: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 PLN przeznaczony na spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Spłata rat kapitałowych kredytu następować będzie miesięcznie, w ostatnim dniu miesiąca przez okres 100 (słownie: sto) miesięcy (tj. łącznie 100 rat kapitałowych). Płatność pierwszej raty kapitałowej nastąpi do dnia: 30.09.2014 r. Płatność ostatniej raty kapitałowej nastąpi do dnia 31.12.2022 r. Oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym oparte o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku - kredytodawcy. Odsetki będą naliczane od niespłaconego kapitału.
 3. WYBÓR BANKU NA PROWADZENIE OBSŁUGI BANKOWEJ BUDŻETU GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
  Zamawiający: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój
  1.Prowadzenie rachunku bieżącego Gminy, rachunków bieżących jednostek organizacyjnych Gminy oraz rachunków pomocniczych w oparciu o odrębne umowy zawarte z poszczególnymi jednostkami.2. Możliwość zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym.3. Prowadzenie obsługi kasowej w miejscowości Zamawiającego co najmniej 6 godzin dziennie w godzinach otwarcia Urzędu Gminy4. Dokonywanie przelewów rachunek do innego banku oraz wewnątrz banku.5. Sporządzanie elektronicznego wyciągu bankowego na każdy dzień roboczy.6. Świadczenie usług home banking 7.Przyjmowanie wpłat gotówkowych8.Dokonywanie wypłat gotówkowych9.Realizacji przelewów do innych banków w systemie bankowości elektronicznej 10.Realizacji przelewów w wewnątrz banku w systemie bankowości elektronicznej11.Udostępnienie systemu bankowości elektronicznej, umożliwiający dokonywanie przelewów, płatności masowych oraz uzyskiwanie informacji o operacjach bankowych, stanie rachunku i dokonywanych operacjach, 12.Obsługę budżetu - rachunek bieżący będzie odbywać się wyłącznie na terenie Goczałkowic-Zdrój z możliwością wydzierżawienia przez Zamawiającego pomieszczeń znajdujących się w budynku Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 13, 13. Zamawiający zastrzega, że dyspozycja wypłaty w okienku kasy odbywała się również w wersji uproszczonej na podstawie pisemnego zlecenia kierownika danej jednostki organizacyjnej.

Inne osoby dla Wiencek (53 osoby):