Kogo reprezentuje osoba

Wilamowski Łukasz Jerzy

w KRS

Łukasz Jerzy Wilamowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Łukasz
Drugie imię:Jerzy
Nazwisko:Wilamowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1984 r., wiek 36 lat
Miejscowości:Toruń (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Królikowska Ziemkiewicz Barbara Maria, Pawlak Ewa Dorota, Pawlak Przemysław, Wilamowska Olimpia Barbara

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kwaśny Eugeniusz Andrzej
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Królikowska Ziemkiewicz Barbara Maria, Machnik Łukasz Karol

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Arsol Sp. Z O.O., Wybczyk − KRS 0000824119
 2. Fundacja Opiekun, Toruń − KRS 0000025843
 3. Fundacja Samarytanin, Toruń − KRS 0000647260
 4. Inwestor Kombia Consulting Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000305375
 5. Jarsol Sp. Z O.O., Ciecholewy − KRS 0000833072
 6. Kombia Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000502631
 7. Miejska Przychodnia Specjalistyczna, Toruń − KRS 0000004895
 8. Ogólnopolska Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii, Toruń − KRS 0000024260
 9. Radosna Przystań Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000594699
 10. Renewable Technologies Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000765531
 11. Solar Invest 1 Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000796654
 12. Solar Invest 2 Sp. Z O.O., Kuczwały − KRS 0000826985
 13. Solar Invest Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000414506
 14. Spółdzielnia Mieszkaniowa Marzenie, Toruń − KRS 0000155397

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fundacja Haskala, Toruń − KRS 0000364466
 2. Przedsiębiorstwo Budowlano-montażowe Celinż Sp. Z O.O., Grudziądz − KRS 0000014718
 3. Przedsiębiorstwo Budowlano-wdrożeniowe Inżbud Z. Zehner, M. Środa Sp. J., Grudziądz − KRS 0000139667
 4. Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000037093

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Wykonanie usługi inżyniera kontraktu dla zadania pn.: Remont, przebudowa i rozbudowa budynku nr 5 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku w formule zaprojektuj i wykonaj
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o., Toruń
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie usługi inżyniera kontraktu we wszystkich branżach dla zadania Remont, przebudowa i rozbudowa budynku nr 5 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku w formule zaprojektuj i wykonaj, które było przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak ZP/11/14. Umowa o roboty budowlane została zawarta w dniu 10.04.2015 r. z Wykonawcą Budimex S.A., a termin jej wykonania określono na 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W zakres umowy ZP/11/14 wchodzi wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz wykonanie prac remontowo - modernizacyjnych dla budynku nr 5 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Powyższy zakres oparty jest na programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określa umowa (załącznik nr 7 do SIWZ)
 2. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania inwestycyjnego pn Przebudowa dworca kolejowego INOWROCŁAW.
  Zamawiający: Polskie Koleje Państwowe S.A., Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa dworca kolejowego INOWROCŁAW.
  Podstawowy zakres zadania inwestycyjnego jest określony w projekcie budowlanym zamieszczonym na stronie internetowej. Projekt wykonawczy jest wykonywany przez wybranego w drodze postępowania przetargowego nr KNDI06-224/1/2013 wykonawcę, który wykonuje równocześnie roboty przebudowy dworca kolejowego jw.
 3. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim na działce nr ewid. 255, obręb 4, położonej przy ul. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim.
  Zamawiający: Gmina Kowalewo Pomorskie, Kowalewo Pomorskie
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim na działce nr ewid. 255, obręb 4, położonej przy ul. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim w następującym zakresie: Zestawienie powierzchni obiektu: Powierzchnia zabudowy 1.726,73 m2 Powierzchnia całkowita budynku: 3.268,99m2 Powierzchnia netto: 3.061,75m2 Powierzchnia użytkowa podstawowa: 1.526,4 9m2 Powierzchnia użytkowa podst. piwnicy 00,00m2 Powierzchnia użytkowa podst. parteru 1.526,49m2 Powierzchnia usługowa: 1.522,41m2 Powierzchnia usługowa piwnicy 1.459,66m2 Powierzchnia usługowa parteru 62,85m2 Powierzchnia ruchu: 193,08m2 Powierzchnia ruchu piwnicy 46,10m2 Powierzchnia ruchu parteru 211,05 m2 Zestawienie kubatur Objętość : 13.640,00m3 Program hali basenowej: - basen pływacki 6 torowy: 25x12,5m, gł:1,35-1,8m obciążenie użytk.: 4 os. x 6 torów = 24 osoby - basen dla osób niepływających : 12,5x8, gł:0,8m-1,10m obciążenie użytkowe: 25 osób - brodzik: 6x7m, gł: 0,15-0,50m obciążenie użytkowe: 10 osób - wanna z hydromasażem: śr: 2,83m, gł. 0,94m obciążenie użytkowe: 6 osób Obiekt projektuje się wykonać w technologii tradycyjnej o konstrukcji szkieletowej słupowo-płytowej, wylewanej na mokro ze zbrojonego betonu oraz z wypełnieniami żelbetowymi oraz murowanymi z gazobetonu klasy 600 oraz zaizolowanych termicznie styropianem grubości 16cm, pokrytej tynkiem mineralnym. Ławy fundamentowe i fundamenty - żelbetowe. Projektowany budynek o wymiarach około 42,74x46,80m. będzie się składał z następujących części: hall główny, kryta pływania oraz zaplecze sanitarno-socjalne. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne parteru zaprojektowano jako ścianę dwuwarstwową murowaną z bloczków z gazobetonu marki 600 grubości 24cm. Strop między kondygnacyjny oraz stropodach projektuje się wykonać jako żelbetowy monolityczny o grubościach 15, 20cm. Konstrukcja dachu składa się z sześciu dźwigarów z drewna klejonego o wymiarach 20x116÷221cm i maksymalnej rozpiętości przęsła 19,67m w rozstawie co 6,25m oraz płatwi z drewna klejonego o przekroju 16x32cm w rozstawie co 1,2m. Instalacje wod - kan, c.o., went., gaz, Przedmiotem zamówienia jest budowa zewnętrznych instalacji wod. - kan na terenie działki objętej opracowaniem dla nowoprojektowanego budynku pływalni w Kowalewie Pomorskim. Zakres rzeczowy objęty postępowaniem przetargowym obejmuje wykonanie: Sieci wodociągowej o długości przewodów wodociągowych L=310mb. Przyłącza kanalizacji sanitarnej L= 77mb z włączeniem do istniejącej studni na kanale sanitarnym w ul. Jana Pawła II. Sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości L=209mb Kotłowni gazowej z pompą ciepła. Instalacji c.o. Instalacji ciepła technologicznego. Instalacji ciepła technologicznego dla wody basenowej. Instalacji odzysku ciepła ze ścieków. Instalacji gazu opałowego zasilać będzie w gaz ziemny wysokometanowy grupy E kotłownię gazową Wentylacja mechaniczna Instalacje elektryczne Zasilanie energetyczne nastąpi ze Złącza kablowego zintegrowanego, zlokalizowanego na budynku. Roboty wykonywane będą w następującym zakresie: Instalacja odgromowa Rozdzielnia główna Instalacja połączeń wyrównawczych Instalacje odbiorcze oświetlenia i gniazd wtyczkowych Instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego Oświetlenie zewnętrzne Ochrona od porażeń prądem elektrycznym Instalacja teletechniczna Instalacja niskoprądowa Zakres opracowania obejmuje wykonanie systemu automatycznej sygnalizacji pożaru. System telewizji dozorowej CCTV. System telewizji dozorowej obejmuje swym zasięgiem zewnętrzne i wewnętrzne strefy obiektu. Zewnątrz - jest to teren przyległy do budynku ze szczególnym uwzględnieniem wejść, na¬tomiast wewnątrz - ciągi komunikacyjne oraz basen i brodziki. Nagłośnienie PA System nagłośnienia w Hali Basenu i brodzików o wysokiej impedancji na bazie instalacji o napięciu linii głośnikowych 100V. System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN Dokumentacja obejmuje instalację centralki sygnalizacji włamania wraz z osprzętem, instalację różnego rodzaju i typu czujek, wykonanie okablowania urządzeń oraz instalację wszystkich pozostałych urządzeń niezbędnych do poprawnego działania całego systemu. Zakłada się, że ochroną zostaną objęte wszystkie pomieszczenia budynku, w których znajdują się: wejścia zewnętrzne, komunikacje, wszystkie pomieszcze¬nia posiadające otwory okienne oraz magazynki techniczne, Instalacja zegarowa. Elektroniczny system obsługi klienta ESOK Technologia basenu Opracowanie obejmuje technologie uzdatniania wody basenowej dla Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim przy ul. Jana Pawła II. Część basenowa składa sie z basenu pływackiego, basenu dla niepływających z atrakcjami, brodzika dla dzieci oraz wanny z masażami. Basen dla niepływających wyposażono w oświetlenie podwodne oraz w atrakcje wodne i powietrzne, brodzik dla dzieci w atrakcje wodne, wanna wyposażona jest w masaże wodne i powietrzne, a w basenie pływackim zaprojektowano oświetlenie. Technologie uzdatniania wody basenowej zaprojektowano na filtrach ciśnieniowych ze złożem piaskowym. Niecki basenowe zaprojektowano jako betonowe, wannę zaprojektowano jako prefabrykat tworzywowy. Wyposażenie obiektu-Zgodnie z opracowanymi wykazami stanowiącymi załączniki do Projektu budowlanego. 2. Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje: 1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i pozwoleniem na wykonanie robót budowlanych, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 2) sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 3) sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę robót, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych elementów obiektu oraz odbioru końcowego, 4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia ewentualnych wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy, monitorowanie postępu prac poprzez porównywanie postępu faktycznego z przyjętym harmonogramem robót, odbiorów i płatności, 5) uzgadnianie dokonania koniecznych zmian z autorami projektu w ramach nadzoru autorskiego, 6) weryfikacja obmiarów robót, kosztorysów powykonawczych, zamiennych i ewentualnych dodatkowych pod względem merytorycznym i rachunkowym oraz zatwierdzanie protokołów odbioru robót, protokołów robót zamiennych czy protokołów konieczności w uzgodnieniu z Zamawiającym, 7) koordynacja czynności ustanowionych na budowie inspektorów nadzoru inwestorskiego w różnych branżach (koordynatorem wszystkich branż będzie inspektor nadzoru inwestorskiego z branży konstrukcyjno - budowlanej), 8) zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru na terenie budowy w godzinach pracy Wykonawcy robót, 9) rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót, 10) informowanie na piśmie Zamawiającego o wszystkich faktach mających znaczenie dla realizacji inwestycji, a zwłaszcza o wszystkich zagrożeniach terminu zakończenia robót, 11) sporządzanie okresowych sprawozdań z przebiegu realizacji inwestycji i przedstawienie ich Zamawiającemu w terminie wzajemnie uzgodnionym, 12) obsługa okresu gwarancyjnego inwestycji ( 4 lata ). 13) uczestnictwo w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy robót, 14) potwierdzenie wpisem w dzienniku budowy osiągnięcia gotowości do odbioru, 15) wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisami do dziennika budowy, dotyczącymi: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych, 16) egzekwowanie od wykonawcy robót przedstawiania, na każde żądanie Zamawiającego, dokumentów, dowodów dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych, 17) żądania od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, 18) żądanie od kierownika budowy wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia lub spowodowała niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonani i odbioru robót budowlanych, decyzją o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych, przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 19) przeprowadzenie analizy i oceny dotyczącej proponowanych przez Wykonawcę robót sposobów rozwiązywania powstałych problemów oraz przewidywanych zagrożeń, 20) uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego systematycznych naradach koordynacyjnych oraz w naradach wynikających z bieżących potrzeb, 21) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania, 22) dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji i informacji w terminach przez niego ustalonych w przypadku sporów sądowych i innych, wynikających z realizacji inwestycji, 23) weryfikacja i odbiór od Wykonawcy RBM całej dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej, wszelkich dokumentów i oświadczeń właściwych do eksploatacji obiektu, kompletowanie ich, a po zakończeniu inwestycji protokolarne przekazanie użytkownikowi, 24) dokonanie zatwierdzenia zmian dokumentacji powykonawczej oraz podpisanie oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót, 25) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych, 26) uczestniczenie w odbiorze usuniętych usterek, wad ujawnionych w trakcie odbioru końcowego i przeglądach gwarancyjnych, 27) prowadzenie nadzoru inwestorskiego, w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych, bez żądania dodatkowego wynagrodzenia, 28) bezwzględne żądanie od Wykonawcy robót dołączenia do protokołu odbioru robót budowlanych, stanowiącego załącznik do faktury deklaracji zgodności, certyfikatów na zastosowane materiały, dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych występujących w tych protokołach. 3. Liczba wizyt inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie lub udział w komisjach i spotkaniach w ramach pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego powinna zapewnić prawidłowy nadzór i nie powodować zastojów na budowie oraz odbywać się będzie na wezwanie kierownika budowy lub zamawiającego..
 4. Przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania Budowa budynku przystani wodnej wraz z zapleczem dydaktycznym - etap II, współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w ramach budowy przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Nakielskiego, Nakło nad Notecią
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową budynku przystani wodnej wraz z zapleczem dydaktycznym - etap II, w ramach budowy przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią. W tym etapie inwestycji budowa obejmuje wzniesienie dwukondygnacyjnego budynku przystani o wysokości ok. 10m na planie prostokąta o powierzchni zabudowy ok. 700 m2 i kubaturze ok. 4.500 m3. Z uwagi na trudne warunki gruntowe cały obiekt posadowiony jest na palach. Budynek pełnić będzie funkcje dydaktyczne, turystyczne i administracyjne. Na parterze przewidziano salę dydaktyczną na 35 osób, sanitariaty, bosmanat i kapitanat przystani oraz pomieszczenie kotłowni. W drugiej części parteru oddzielonej traktem komunikacyjnym umieszczono pomieszczenie wypożyczalni sprzętu pływającego, miejsce ładowania akumulatorów oraz miejsce poboru wody pitnej dla osób korzystających z portu w basenie przystani, ogólnodostępne toalety i natryski wraz z węzłem sanitarnym dla osób niepełnosprawnych. Na I piętrze projektuje się punkt informacyjny pełniącego również funkcję wypożyczalni sprzętu wodnego, pięć dwuosobowych pomieszczeń noclegowych z niezależnymi węzłami sanitarnymi, pomieszczenie przygotowania posiłków z holem rekreacyjnym. Dodatkowo zaprojektowano pomieszczenie socjalne z zapleczem sanitarnym dla pracowników stałych oraz pracowników warsztatu szkutniczego. Z pomieszczeń na piętrze można wyjść na przynależne nadwieszone pomosty, natomiast z klatki schodowej na ogólnodostępny taras. Taras projektuje się jako częściowo zadaszony z wydzielonym pomieszczeniem zwanym ogrodem zimowym. Ponadto zakłada się dokończenie pozostałej infrastruktury technicznej polegające na budowie parkingu, dokończeniu ciągów komunikacyjnych dla pieszych, oświetlenia i monitoringu terenu, wykonaniu przyłączą gazowego, wybudowaniu boiska do siatkówki plażowej, badmintona i toru do gry w boule, a także placu zabaw dla dzieci. Projekt zieleni zakłada zagospodarowanie terenów zielonych z wykonaniem nasadzeń drzew i krzewów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej http: bip.powiat.nakielski.lo.pl/?app=przetargi&status=1 w udostępnionej dokumentacji technicznej budowy

Inne osoby dla Wilamowski (35 osób):