Kogo reprezentuje osoba

Wilk Adam Andrzej

w KRS

Adam Andrzej Wilk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Adam
Drugie imię:Andrzej
Nazwisko:Wilk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1977 r., wiek 43 lata
Miejscowości:Bytom (Śląskie), Katowice (Śląskie)
Przetargi:13 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Błaszczyk Andrzej Tomasz, Szczęsny Piotr Karol
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Błaszczyk Andrzej Tomasz

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Włodarczyk Katarzyna, Zajdel Zbigniew, Zajdel Zuzanna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zajdel Maciej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Aap System Sp. Z O.O., Bytom − KRS 0000585799
 2. Aap System Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Bytom − KRS 0000591877
 3. Concord Sp. Z O.O., Zabrze − KRS 0000324753
 4. Fundacja Dla Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku Im. Gen. J.zietka W Chorzowie, Chorzów − KRS 0000059756
 5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe Trans-erg Sp. Z O.O., Dąbrowa Górnicza − KRS 0000172375
 6. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Opoka Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000366103
 7. Terob Sp. Z O.O., Dąbrowa Górnicza − KRS 0000728392
 8. Tmm System Sp. Z O.O., Bytom − KRS 0000378776

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bazaltek Copija i Spółka Sp. J., Mysłowice − KRS 0000232439
 2. Casino Online Sp. Z O.O., Dąbrowa Górnicza − KRS 0000636125
 3. Ccz Handel Copija i Spółka - Sp. J., Katowice − KRS 0000013959
 4. Cm Oil Copija i Spółka Sp. J., Dąbrowa Górnicza − KRS 0000175721
 5. Ursa Transport-spedycja K.słoma Sp. J., Mysłowice − KRS 0000235810

Powiązane przetargi (13 szt.):
 1. Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernik-IV etap
  Zamawiający: Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych, Gliwice
  3.1 ELEMENTY NOWE

  a) Element 04 - Plac zabaw, chodnik, opaska odwadniająca (przy /boisku do siatkówki plażowej).
  b) Zieleń - gospodarka drzewostanem i nasadzenia krzewów i drzew.

  3.2 ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE ETAP III (zrealizowany w 2013r.)

  a) Chodnik między elem. 03 i 02:
  - długość ok.1,5m, szerokość 2,0m + obrzeża betonowe obustronnie
  - chodnik o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm ułożonej na warstwach:
  podsypka piaskowo-cementowa, gr. 3-5cm,
  kliniec (0-31,5mm), gr. 5cm,
  tłuczeń (31,5-63mm), gr. 10cm
  - obrzeża betonowe 8x30cm
  - odwodnienie wód opadowych chodnika do gruntu
  Lokalizacja chodnika zostanie wskazana przez Zamawiającego na etapie realizacji.

  b) Element 03 - plac do ćwiczeń - montaż dodatkowych elementów małej architektury:
  - ławka z oparciem 2szt., z fundamentem, podstawa odlew żeliwny, siedzisko drewniane; wym. 190x55x80cm (np. Talin - Komserwis) wg karty katalogowej lub równoważne
  - kosz na śmieci 1szt., z fundamentem, betonowy z wkładem, 100l (np. Brno-Komserwis) wg karty katalogowej lub równoważne
  - plac pod ławki 1szt. o wym. 0,75x5,16m, obrzeża betonowe 8x30cm na ławie betonowej, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm ułożonej na warstwach:
  podsypka piaskowo-cementowa, gr. 3-5cm,
  kliniec (0-31,5mm), gr. 5cm,
  tłuczeń (31,5-63mm), gr. 10cm
  Lokalizacja zostanie wskazana przez Zamawiającego na etapie realizacji.

  c) Montaż dodatkowej poręczy przy schodach przy ul. Syriusza
  Poręcz o długości w rzucie 6m, wysokość 1,10 m, ze stali nierdzewnej do stosowania na zewnątrz, kotwienie do betonu.
  Lokalizacja poręczy zostanie wskazana przez Zamawiającego na etapie realizacji.

  d) Chodnik od elementu 11 do ul. Syriusza
  - długość ok.25m, szerokość 1,5 m + obrzeża betonowe obustronnie
  - chodnik o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm ułożonej na warstwach:
  podsypka piaskowo-cementowa, gr. 3-5cm,
  kliniec (0-31,5mm), gr. 5cm,
  tłuczeń (31,5-63mm), gr. 10cm
  - obrzeża betonowe 8x30cm
  - odwodnienie wód opadowych chodnika do gruntu
  Lokalizacja chodnika zostanie wskazana przez Zamawiającego na etapie realizacji.

  e) Przełożenie chodnika wzdłuż elementu 11
  - długość ok.70m, szerokość 1,5 m + obrzeża betonowe obustronnie
  - kostka betonowa gr. 6 cm z odzysku
  Lokalizacja chodnika zostanie wskazana przez Zamawiającego na etapie realizacji.

  f) Wykonanie krat na połączeniu elementu 03 i chodnika
  - krat wema: wkład + rama montażowa z wąsami, oczko 35x14
  - długość 9 m, szerokość 0,5 m
  Lokalizacja chodnika zostanie wskazana przez Zamawiającego na etapie realizacji.

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumentacja projektowa (w tym przedmiary), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące ZAŁĄCZNIK Nr 4 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Przedstawione w w/w dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29-31.
  Oznacza to, ze wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień.
 2. Wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 39 w Gliwicach przy ulicy Obrońców Pokoju 4 w ramach programu rządowego Radosna Szkoła.
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 39, Gliwice
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie placu zabaw dla dzieci, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. (Dz.U. nr 110 poz. 915 z późniejszymi zmianami) . Zamierzenie obejmuje realizację tzw. dużego placu zabaw wg cytowanego w zdaniu poprzednim rozporządzenia. W wyniku powyższych działań ma powstać plac zabaw na terenie szkoły w ramach programu rządowego Radosna Szkoła. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać wszystkie prace i uzyskać wszelkie decyzje administracyjne - niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz przekazania obiektu do użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo budowlane(jeśli są wymagane). Wszelkie opłaty i koszty z tym związane ponosi Wykonawca. W wyniku wykonania zamówienia zamawiający ma uzyskać plac zabaw gotowy do użytkowania ze spełnieniem wszystkich wymaganych przepisów. Po zakończeniu robót wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną (naniesienie wyników pomiarów do zasobów ośrodka kartografii oraz przekazanie 3 egz. mapy zasadniczej uwzględniającej inwentaryzację. W terminie umownym Wykonawca winien podać tzw. numer KERG). 1. Podstawowe założenia techniczno-materiałowe elementów placu zabaw: 1.1 urządzenia rekreacyjne: - Powinny spełniać wymagania norm serii PN-EN-1176 z 2009 roku, dotyczących placów zabaw i posiadać odpowiednie certyfikaty, - Urządzenia rekreacyjne należy rozmieścić na placu w ten sposób, by zapewnić zachowanie bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami oraz umożliwić bezpieczne korzystanie z poszczególnych sprzętów, - Wykonawca zobowiązany jest dołączyć instrukcje użytkowania i konserwacji urządzeń oraz instrukcję montażu urządzeń. Instrukcje powinny spełniać następujące wymagania: powinny być napisane czytelnie i w prostej formie, gdzie tylko to jest możliwe, powinny zawierać rysunki, ilustracje. - Drewno konstrukcyjne klejone, zabezpieczone ciśnieniowo, lub w inny odpowiedni sposób, malowane i/ lub elementy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej lub w ostateczności cynkowane i malowane lub aluminiowe - Osłony , daszki itp. - HDPE (laminat wysokociśnieniowy), sklejka - odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV - Elementy metalowe uchwytów, rurek , poręczy itp. wykonane ze stali nierdzewnej - Nakrętki, śruby - ocynkowane, ze stali nierdzewnej - Nakrętki, śruby zakryte zaślepkami oraz zabezpieczone przed odkręceniem się (dotyczy także ogrodzenia, koszy i innych elementów zamontowanych na placu zabaw). - Elementy drewniane nie mogą stykać się z ziemią - elementy drewniane mocowane do fundamentów poprzez metalowe stopki (kotwy) . - Stopki ocynkowane lub ze stali nierdzewnej wystające min. 10 cm ponad teren, z oznaczeniem poziomu nawierzchni na stopkach - Fundamentowanie - fundamenty żelbetowe/betonowe wykonywane na miejscu lub prefabrykowane. Posadowienie fundamentów: poniżej poziomu przemarzania gruntu zgodnie z Polskimi Normami. - Łańcuchy kalibrowane, cynkowane kąpielowo lub nierdzewne. - Otwory zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009, - Kolorystyka elementów urządzeń - do uzgodnienia z Zamawiającym 1.2 nawierzchnia sztuczna - pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw nawierzchnią, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, amortyzującej upadek dziecka z wysokości zgodnie z odpowiednimi normami, piankową albo gumową, nawierzchnią w kolorze pomarańczowym w odcieniu zbliżonym do PANTONE: 152 C, RAL: 2011 - Tieforange, zgodną z Polskimi Normami. Nawierzchnia musi amortyzować upadek, zgodnie z Polskimi Normami, w zależności od zainstalowanych urządzeń i określonej dla nich maksymalnej wysokości upadku i strefy bezpieczeństwa, strefy ochrony przed upadkiem. - pokrycie ciągów komunikacyjnych placu zabaw nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną w kolorze niebieskim w odcieniu zbliżonym do PANTONE: 540 C, RAL: 5003 - Saphirblau, zgodną z Polskimi Normami, - Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni z płyt prefabrykowanych z nakładką EPDM odpornej na promieniowanie UV. 1.3 nawierzchnia z zielenią - w miejscach tego wymagających wykonanie pokrycia pozostałej powierzchni trawnikiem z rolki - w miejscach wymaganych nasadzeń należy zastosować drzewa w wieku minimum 5 lat i/lub krzewy w wieku minimum 3 lata - w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich zabiegów pielęgnacji zieleni 1.4 ogrodzenie - ogrodzenie należy wykonać według dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zaleceniami producenta ogrodzenia. Ogrodzenie winno być wyposażone w furtkę/furtki zabezpieczone konstrukcyjnie lub dodatkowo przed zakleszczeniem według odpowiedniej normy 1.5 Pozostałe wyposażenie - pozostałe wyposażenie jak: ławki. kosze, regulamin i inne - wymagania techniczno-materiałowe zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót - przed wykonaniem regulaminu placu zabaw Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia jego treści z Zamawiającym. Szczegółowe założenia techniczno-materiałowe elementów placu zabaw oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w poniższym opracowaniach: a) przedmiar robót (ZAŁĄCZNIK NR 7). b) projekt budowlano-wykonawczy (ZAŁĄCZNIK NR 8). c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ZAŁĄCZNIK NR 9). W przypadku rozbieżności pomiędzy podstawowymi założeniami techniczno-materiałowymi elementów placu zabaw opisanymi powyżej a szczegółowymi zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót , przedmiarze robót obowiązują te, które zapewniają wyższą jakość, wyższy poziom technologiczny i uzyskały, lub uzyskają akceptację Zamawiającego. 2. Bilans terenu placu zabaw (według dokumentacji projektowej): - powierzchnia terenu z wbudowaną nawierzchnią sztuczną, amortyzującą upadek dziecka z wysokości, zgodną z normą EN 1177, w kolorze pomarańczowym - 223,50 m2 - powierzchnia terenu z wbudowaną nawierzchnią sztuczną, zgodną z normą EN 1177 w kolorze niebieskim - 46,375 m2 - powierzchnia nawierzchni trawiastej - 540,73 m2 - powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej - 28,50 m2 3. Warunki gwarancji Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na wykonane roboty i urządzenia rekreacyjne według wzoru załączonego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót. Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia rękojmi na okres 3 lat licząc od dnia końcowego odbioru. 4. Warunki odbioru końcowego Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru pisemnie. Po zgłoszeniu gotowości do obioru, Zamawiający przeprowadzi odbiór techniczny, który będzie podstawą zgłoszenia placu zabaw do kontroli, o której mowa poniżej Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia/umowy nastąpi, zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz ustawą prawo zamówień publicznych, po przeprowadzeniu kontroli placu zabaw, która będzie prowadzona przez osobę upoważnioną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod kątem zgodności utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw z wymogami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz warunkami bezpieczeństwa jakim powinny odpowiadać szkolne place zabaw, określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów, przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz przepisach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przewiduje się możliwość przeprowadzeni maksymalnie dwóch kontroli. Od pozytywnego wyniku kontroli zleży odbiór końcowy robót. Negatywny wynik kontroli placu zabaw pozbawia Zamawiającego możliwości uzyskania dotacji budżetowej. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w kontroli placu zabaw prowadzonej przez osobę upoważnioną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 5. Terminy Przedmiot zamówienia/umowy należy wykonać w terminie umownym określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przeprowadzenie kontroli placu zabaw przez osobę upoważnioną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może nastąpić w terminie umownym lub po tym terminie. Rozliczenie dotacji zgodnie z umową spisaną pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Gliwice rozumiane jako odbiór przedmiotu zamówienia/umowy potwierdzony protokółem odbioru końcowego, jak również wykorzystanie dotacji oraz środków własnych winno nastąpić w terminie do 15.12.2013r. 6. Oferty z rozwiązaniami równoważnymi Przedstawione w dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31. Podane dokładne określenia np. nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń, ich elementów, nie oznaczają, że obowiązkowo należy je zaoferować. Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, ich elementy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez np. dołączenie katalogów, folderów, opisów technicznych oferowanego ww. elementu oraz uzyskać wszelkie ewentualne uzgodnienia. W związku z powyższym Wykonawca w przypadku zaproponowania rozwiązań równoważnych winien dołączyć do oferty następujące dokumenty: - koncepcję zagospodarowania palcu zabaw równoważnymi urządzeniami rekreacyjnymi, z zaznaczeniem wielkości stref bezpieczeństwa, - karty techniczne z danymi katalogowym proponowanych urządzeń rekreacyjnych, - kartę techniczną z danymi katalogowymi nawierzchni sztucznej potwierdzającą parametry nawierzchni, - Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dla nawierzchni - atesty, certyfikaty urządzeń rekreacyjnych - atest, certyfikat dla nawierzchni Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o przekazanie wyżej wymienionych dokumentów w formie elektronicznej. Przedłożone przez Wykonawcę dokumenty dotyczące urządzeń rekreacyjnych winny zawierać następujące dane katalogowe: · przestrzeń minimalną, · wymagania dotyczące nawierzchni (łącznie z wysokością swobodnego upadku i rozmiarem nawierzchni, · całkowite wymiary największej(-ych) części, · masę najcięższej części/sekcji, w kilogramach, · wytyczne dotyczące planowanego przedziału wiekowego użytkowników urządzenia, · czy urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku w pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru, · dostępność części zapasowych, · certyfikat, świadectwo zgodności z Normą PN-EN 1176 z 2009 roku . Przedłożone przez Wykonawcę dokumenty dotyczące nawierzchni sztucznej winny zawierać następujące informacje dotyczące: - spełnienia warunku aby: nawierzchnia była wodoprzepuszczalna, składała się z jednolitej mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego, była pokryta warstwą kolorowego granulatu EPDM, odporną na promieniowanie UV. Łączenie elementów nawierzchni (płyty) następuje dzięki wykorzystaniu kołków montażowych, lub na zakład, wpust. - spełnienia wymaganych parametrów nawierzchni: zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 7. Inne wymagania: - przy przygotowaniu oferty i realizacji robót należy uwzględnić specyfikę pracy w czynnych obiektach oświatowych, - rozliczenie dotacji udzielanej na dofinansowanie wydatków związanych z wykonawstwem placu zabaw zostanie dokonane w terminie wynikającym z odrębnych dokumentów, a związanych z programem Radosna Szkoła - Wykonawca będzie spełniał wymogi zgłoszenia robót - Zamawiający wystąpił z wnioskiem dotyczącym zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę Uwaga: Wersja papierowa dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót udostępniana jest Wykonawcom do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Na wniosek Wykonawcy, za dodatkową odpłatnością, Zamawiający sporządzi kserokopię dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, przedmiaru robót. Dokumenty wymienione w poprzednim zdaniu dostępne są bezpłatnie na stronie internetowej www.um.gliwice.pl.
 3. Budowa placu zabaw w ramach Rządowego Programu /Radosna Szkoła/ przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 10 - ZSM 3 w Kędzierzynie-Koźlu
  Zamawiający: Zespół Szkół Miejskich Nr 3, Kędzierzyn-Koźle
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Wykonanie placu zabaw w ramach projektu /Radosna Szkoła/ w Kędzierzynie-Koźlu, zgodnie z projektem, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Zakres prac obejmuje wykonanie małego (min. pow. 250 m2) placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Szkolnej 3, zgodnie z programem rządowym Radosna Szkoła, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009r. (Dz. U. 2009r. nr 110 poz. 915 wraz z późn. zmian.) Plac zabaw zlokalizowany na działce nr 270/4 będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu..
 4. Budowa placu zabaw w ramach Rządowego Programu /Radosna Szkoła/ przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 19 - ZSM 1 w Kędzierzynie-Koźlu.
  Zamawiający: Zespół Szkół Miejskich Nr 1, Kędzierzyn-Koźle
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Wykonanie placu zabaw w ramach projektu /Radosna Szkoła/ w Kędzierzynie-Koźlu, zgodnie z projektem, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Zakres prac obejmuje wykonanie dużego (min. pow. 500 m2) placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Mieszka I 4, zgodnie z programem rządowym Radosna Szkoła, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009r. (Dz. U. 2009r. nr 110 poz. 915 wraz z późn. zmian.) Plac zabaw zlokalizowany na działce nr 2257/2 będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu..
 5. Budowa placu zabaw przy ul. Kruczej
  Zamawiający: Prezydent Miasta Tychy, Tychy
  Przedmiotem zamówienia w ramach zadania pn.: Budowa placu zabaw przy ul. Kruczej są następujące roboty budowlane:
  1. Demontaże, wywozy, utylizacje
  2. Zagospodarowanie terenu w 3 różnych nawierzchniach (poliuretanowej, z kostki brukowej betonowej, z trawy naturalnej sianej)
  3. Wykonanie podbudowy
  4. Wykonanie ogrodzenia
  5. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz komunalnych (elementy małej architektury) - zgodnie z dokumentacją projektową
  6. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia
  7. Obsługa geodezyjna, w tym dokumentacja powykonawcza.

  Do obowiązków Wykonawcy w ramach zamówienia należy także:
  - prowadzenie robót w rejonie istniejącego uzbrojenia pod nadzorem gestorów sieci - zgodnie z wytycznymi Rozdzielni Gazu w Tychach z dn. 28.06.2013 r.,
  - uzyskanie zaplecza placu budowy, zabezpieczenie dojść i dojazdów
  - uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

  UWAGI DODATKOWE:
  - Wszystkie roboty zanikowe i ulegające zakryciu będą odbierane przez inspektora (koordynatora) z ramienia Urzędu Miasta, co zostanie potwierdzone wpisem w dzienniku budowy. Po potwierdzeniu poprawności wykonania danego etapu roboty Wykonawca może przystąpić do dalszej realizacji.
  - Przed zabudowaniem wyrobu budowlanego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do niego: certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z polską Normą lub z aprobatą techniczną.
  - Koszty odbiorów technicznych obciążają Wykonawcę. Sprzęt, narzędzia pomiarowe wymagane do dokonania odbiorów technicznych robót Wykonawca udostępni nieodpłatnie na każde życzenie Inwestora. Również badanie nośności podbudowy należeć będzie do obowiązków Wykonawcy w ramach uzgodnionego wynagrodzenia. Ponadto w ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wykonanie zabezpieczeń i oznakowań terenu budowy.
  - W czasie realizacji zadania należy zapewnić na terenie budowy należyty ład i porządek, a w szczególności przestrzegać przepisów bhp oraz zapewnić niezbędne zabezpieczenia placu budowy celem ochrony przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty.
 6. Remont elementów małej architektury i zagospodarowania zielenią Pl. Kasprowicza w katowicach - Murckach - roboty dodatkowe.
  Zamawiający: Zakład Zieleni Miejskiej, Katowice
  Roboty dodatkowe w zakresie wykonania odwodnienia nawierzchni i podłączenie się drenażem do najbilższej studni kanalizacji.
 7. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Tychach przy ul. Jedności
  Zamawiający: Prezydent Miasta Tychy, Tychy
  Przedmiotem zamówienia w ramach zadania pn. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności w oparciu o dokumentację opracowaną przez Pracownie Projektową MK Projekt Mikołaj Kowalski są:
  1. Roboty rozbiórkowe
  2. Roboty ziemne
  3. Roboty betonowe
  4. Nawierzchnia komunikacyjna
  5. Nawierzchnia bezpieczna
  6. Teren trawników
  7. Plac zabaw - wyposażenie:
  - Huśtawka pojedyncza
  - Huśtawka wagowa
  - Zestaw Monika
  - Kosz na śmieci
  - Tablica regulamin
  - Ławka bez oparcia
  - Piaskownica
  - Zestaw Wiatrak
  - Karuzela Daniel
  - Kółko i krzyżyk
  8. Wyposażenie boiska do koszykówki
  9. Wyposażenie boiska do siatkówki
  10. Wyposażenie miejsc do tenisa stołowego

  Do obowiązków Wykonawcy w ramach zamówienia należy także:
  - prowadzenie robót w rejonie istniejącego uzbrojenia pod nadzorem gestorów sieci,
  - uzyskanie zaplecza placu budowy,
  - uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.
  UWAGI DODATKOWE:
  - Wszystkie roboty zanikowe i ulegające zakryciu będą odbierane przez inspektora (koordynatora) z ramienia Urzędu Miasta.
  - Po potwierdzeniu poprawności wykonania danego etapu roboty Wykonawca może przystąpić do dalszej realizacji.
  - Przed zabudowaniem wyrobu budowlanego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do niego: certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z polską Normą lub z aprobatą techniczną.
  - Koszty odbiorów technicznych obciążają Wykonawcę. Sprzęt, narzędzia pomiarowe wymagane do dokonania odbiorów technicznych robót Wykonawca udostępni nieodpłatnie na każde życzenie Inwestora. Ponadto w ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wykonanie zabezpieczeń i oznakowań terenu budowy.
  - W czasie realizacji zadania należy zapewnić na terenie budowy należyty ład i porządek, a w szczególności przestrzegać przepisów bhp oraz zapewnić niezbędne zabezpieczenia placu budowy celem ochrony przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty.

  Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż jest wykazane w dokumentacji.
 8. Remont elementów małej architektury i zagospodarowania zielenią Placu Kasprowicza w katowicach - Murckach - II przetarg.
  Zamawiający: Zakład Zieleni Miejskiej, Katowice
  Remont elementów małej architektury i zagospodarowania zielenią Placu Kasprowicza w Katowicach - Murckach.
  W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
  - remontu uszkodzonych nawierzchni,
  - wymiany fragmentów podbudowy,
  - remontu murków (czapy z piaskowca),
  - wykonania poręczy przy wskazanych schodach terenowych,
  - wykonania nawierzchni syntetycznych, monolitycznej w miejscu istniejącej piaskownicy i nawierzchni z płyt EPDM ( do rozbiórki ),
  - ustawienia elementów zabawowych,
  - wymiany elementów małej architektury,
  - wykonania trawników darniowych oraz zieleńców wraz z nowymi nasadzeniami.
 9. Budowa placu zabaw przy Klubie Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury w Tychach przy ul. Szkolnej 94 wraz z odpowiednim przygotowaniem terenu.
  Zamawiający: Miejskie Centrum Kultury, Tychy
  Rekultywacja terenów zielonych z obsianiem i nasadzeniami, wykonanie nawierzchni żwirowej i utwardzonej kostką brukową oraz zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych przy Klubie Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury w Tychach przy ul. Szkolnej 94 według zestawienia z dokumentacji projektowej.
 10. Zagospodarowanie przestrzeni komunalnej centrum wsi Borzęcin Dolny poprzez budowę terenu rekreacyjnego z funkcją placu zabaw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rolnego) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Działanie: Odnowa i rozwój wsi
  Zamawiający: Gmina Borzęcin, Borzęcin
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót
  budowlanych pn: Zagospodarowanie przestrzeni komunalnej centrum wsi Borzęcin Dolny poprzez budowę terenu
  rekreacyjnego z funkcją placu zabaw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rolnego)
  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Działanie:Odnowa i rozwój wsi. 2. W zakres
  zamówienia wchodzą: 1) drogi dojazdowe i miejsca postojowe utwardzone kostką brukową, 2) ciągi piesze utwardzone
  kostką brukową, 3) nawierzchnie piaskowe i trawiaste placu zabaw, 4) nawierzchnie wyłożone kamieniem, 5) elementy
  małej architektury, 6) wyposażenie placu zabaw, 7) ogrodzenie, 8) zieleń, 9) oświetlenie
 11. Remont Placu Miarki w Katowicach.
  Zamawiający: Zakład Zieleni Miejskiej, Katowice
  Zakłada się remont uszkodzonych nawierzchni granitowych,przekłkadkę zapadniętych fragmentów nawierzchni granitowych i betonowych, murków fontanny. Zakłada się uzupełnienie niskich płotków wokół zieleńców oraz nasadzenia krzewami i wykonanie trawników darniowych, wymianę paneli dla pnączy na istniejącej konstrukcji, uzupełnienie zieleni niskiej.
 12. Plac zabaw przy ul. Wantuły w Katowicach.
  Zamawiający: Zakład Zieleni Miejskiej, Katowice
  Zakłada się budowę (ustawienie): elementów małej architektury (urządzenia zabawowe, ławki, kosze), ogrodzenia. Zakłada się wykonanie robót polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych. Powierzchnia terenu objętego opracowaniem - 1.094 m 2.
 13. Budowa placu zabaw w Parku Boguckim w Katowicach.
  Zamawiający: Zakład Zieleni Miejskiej, Katowice
  Przewiduje sie budowę elementów małej architektury (urzadzenia zabawowe, ławki, kosze) i ogrodzenia. Zakłada się wykonanie robót polegajacych na utwardzeniu powierzchni na działkach budowlanych.

Inne osoby dla Wilk Adam Andrzej (74 osoby):