Kogo reprezentuje osoba

Wilk Adam Ignacy

w KRS

Adam Ignacy Wilk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Adam
Drugie imię:Ignacy
Nazwisko:Wilk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1953 r., wiek 67 lat
Miejscowości:Trzcianka (Wielkopolskie)
Przetargi:6 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Antonic Pavol, Cija Andrzej, Czyżewski Kazimierz, Gorczyński Przemysław, Graś Janusz Stanisław, Jędrowiak Jerzy, Klepianowska Agnieszka, Kolendowicz Paweł, Korbik Jolanta Wanda, Kubiś Mariola, Magdziarz Wojciech Jan, Mańczak Tadeusz Stanisław, Namerła Jakub Łukasz, Przydatek Maria Jadwiga, Rogala Antoni, Różycka Alicja, Szczypiorska Barbara, Wawrzyniak Feliks, Wiśniewska Anna, Łaszkiewicz Krzysztof Stanisław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Witkowska Aniela

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Donowski Roman Antoni, Wysocki Janusz Paweł

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Al-trans Szarek Sp. Z O.O., Trzcianka − KRS 0000792151
 2. Czarnkowsko - Trzcianecka Lokalna Grupa Działania, Czarnków − KRS 0000253750
 3. Kpdf Sp. Z O.O., Trzcianka − KRS 0000502511
 4. Lubmor Sp. Z O.O., Trzcianka − KRS 0000054520
 5. Miejski Klub Sportowy Lubuszanin W Trzciance, Trzcianka − KRS 0000068032
 6. Miejski Klub Sportowy Przy Młodzieżowym Domu Kultury, Trzcianka − KRS 0000130781
 7. Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego W Pile, Piła − KRS 0000147595
 8. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe W Czarnkowie, Czarnków − KRS 0000045505
 9. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowa W Trzciance, Trzcianka − KRS 0000154590
 10. Stowarzyszenie Oświatowe Wspomagające Rozwój Dzieci i Młodzieży, Trzcianka − KRS 0000216101
 11. Trzcianeckie Towarzystwo Użytkowników Kablowej Sieci Telewizyjnej, Trzcianka − KRS 0000045249
 12. Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom, Warszawa − KRS 0000373102

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Mec Sp. Z O.O., Trzcianka − KRS 0000031348
 2. Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. Z O.O., Trzcianka − KRS 0000075069
 3. Pol-dróg Czarnków S.A., Czarnków − KRS 0000047284
 4. Przedsiębiorstwo Budowlane Betpol - Donowski, Wysocki - Sp. J., Trzcianka − KRS 0000004634
 5. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Budowlanych Kombud Sp. Z O.O., Trzcianka − KRS 0000125443
 6. Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. Z O.O. W Trzciance, Trzcianka − KRS 0000057944
 7. Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. Z O.O., Krzyż Wielkopolski − KRS 0000043163

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Wykonanie robót dodatkowych dla zadania pod nazwą Budowa Gimnazjum Publicznego im. Marii Skłodowskiej Curie przy ul. Błonie Kaszubskie w Kaliszu Pomorskim.
  Zamawiający: Gmina Kalisz Pomorski reprezentowana przez Burmistrza Kalisza Pomorskiego, Kalisz Pomorski
  1.Wykonanie robót dodatkowych dla zadania pod nazwą Budowa Gimnazjum Publicznego im. Marii Skłodowskiej Curie przy ul. Błonie Kaszubskie w Kaliszu Pomorskim realizowanego na podstawie umowy podstawowej ZP 342-28-2010.2011 z dnia 04 maja 2011 roku w oparciu o protokół konieczności podpisany przez strony w dniu 12 listopada 2012 roku oraz zatwierdzony kosztorys na roboty dodatkowe. 2. Opis przedmiotu zamówienia: a)wydzielenie klatek schodowych jako dróg ewakuacji p-poż, poprzez wykonanie: instalacji oddymiania (klapy dymowe, drzwi napowietrzające klatki) przegród ognioodpornych (stolarka EI aluminiowa i drewniana) zabezpieczenia przejść rur instalacyjnych przez przegrody zgodnie z przepisami p-poż zamontowanie na instalacji wentylacji zaworów odcinających i spięcie ich z systemem oddymiania. b)wykonanie ściany oporowej oraz schodów, wraz z balustradami i pochwytami, c)zamontowanie suszarek elektrycznych w toaletach, d)wykonanie automatycznej instalacji dzwonkowej, e)wykonanie wiaty śmietnikowej, f)wykonanie okablowania i zamontowanie uchwytów podstropowych do projektorów. g)wzmocnienie podejść kanalizacji deszczowej za pomocą elementów żeliwnych, h)wykonanie sufitu podwieszanego systemowego Rockfoon w łączniku pomiędzy gimnazjum a istniejącą halą sportową, i)wykonanie aluminiowych okien podawczych wraz z blatami podawczymi w pomieszczeniu stołówki, j)wykonanie dodatkowego oświetlenia zewnętrznego, k)wykonanie konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjne zainstalowane na dachu budynku
 2. Przebudowa i rozbudowa z ociepleniem ścian i dachu budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym i technicznym w Gostomii Gm. Wałcz
  Zamawiający: Gmina Wałcz, Wałcz
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostomii o salę gimnastyczną
  W zakres rzeczowy zamówienia wchodzi :
  - budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem, wyposażonej we wszystkie instalacje wewnętrzne i przyłącza wody, energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków,
  - wyposażenie Sali gimnastycznej w sprzęt i urządzenia zapewniające jej funkcjonowanie wg projektu,
  - ocieplenie istniejącego budynku szkoły.
  Planuje się dobudowę do południowej ściany budynku szkoły sali gimnastycznej z
  zapleczem.
  Sala na planie prostokąta o wymiarach zewnętrznych 12,66m x 24,94m i wysokości w kalenicy 9,53m przekryta będzie dwuspadowym dachem.
  Zaplecze (mieszczące pomieszczenia sanitarne, magazynowe i techniczne) zaprojektowano jako łącznik pomiędzy salą a istniejącą szkołą.
  W budynku szkoły zlikwidowany zostanie jeden sanitariat, co pozwoli połączyć korytarz szkolny z dobudowana salą. Wejście główne do szkoły i lokalizacja placu gospodarczego - bez zmian. W ramach inwestycji planuje się również przesunięcie ogrodzenia działki.
  3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w niżej wymienionej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej dokumentacja) opracowanych przez firmę Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń
  3.2.1 Projekt budowlany rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej w Gostomii - urbanistyka - stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ
  3.2.2. Projekt budowlany rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej w Gostomii - architektura, konstrukcje - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ
  3.2.3. Projekt budowlany rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej w Gostomii - elektryka - stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ
  3.2.4. Projekt budowlany rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej w Gostomii - przyłącza i instalacje sanitarne, przełożenie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej - stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ
  3.2.5. projekt budowlany ocieplenie ścian i dachu w budynku szkoły podstawowej w Gostomii - załącznik nr 5 do SIWZ
  3.2.6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -elektryka - stanowiąca załącznik nr 6 do SIWZ
  3.2.7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacja c.o.- stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ
  3.2.8 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - wod. kan. - stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ
  3.2.9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych kotłownia stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ
  3.2.10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacje sieci zewnętrzne stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ
  3.2.11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacje sanitarne - wentylacja stanowiąca załącznik nr 11 do SIWZ
  3.2.11. Opis techniczny do projektu budowlanego (architektury i konstrukcji) stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ
  3.2.12. Opis techniczny do projektu budowlanego do projektu zagospodarowania terenu stanowiący załącznik nr 13 do SIWZ
  3.2.13 Przedmiar robót - zagospodarowanie terenu - stanowiący załącznik nr 14 do SIWZ
  3.2.14. Przedmiar robót - wyposażenie sali - stanowiący załącznik nr 15 do SIWZ
  3.2.15. Przedmiar robót - elektryka - stanowiący załącznik nr 16 do SIWZ
  3.2. 16. Przedmiar robót - instalacja c.o. - stanowiący załącznik nr 17 do SIWZ
  3.2.17. Przedmiar robót - instalacja wnetylacji - stanowiący załącznik nr 18 do SIWZ
  3.2.18 Przedmiar robót - instalacja wod. kan - stanowiący załącznik nr 19 do SIWZ
  3.2.18. Przedmiar robót - kotłownia - stanowiący załącznik nr 20 do SIWZ
  3.2.20. Przedmiar robót - sieci zewnętrzne - stanowiący załącznik nr 21 do SIWZ
  3.2.21. Przedmiar robót - ocieplenie ścian i dachu w budynku szkoły podstawowej w Gostomii - stanowiący załącznik nr 22 do SIWZ
 3. BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO 31-RODZINNEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO - USŁUGOWĄ PRZY ULICY BOSEJ 4 W CHODZIEŻY II ETAP: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W STANIE DEWELOPERSKIM.
  Zamawiający: Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o., Chodzież
  1. Przedmiotem zamówienia są: Roboty wykończeniowe zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie objętym dokumentacją projektową i decyzją pozwolenia na budowę obiektu pod nazwą: Budowa budynku mieszkalnego 31-rodzinnego z częścią administracyjno-usługową na terenie położonym przy ul. Bosej 4 w Chodzieży, działki budowlane NR 2534/2 i NR 2536/2 - II etap: wykończenie w stanie deweloperskim zgodnie z zakresem robót wykończeniowych określonych w SIWZ. Dokumentacja projektowa dołączona do SIWZ zawiera: a) projekty budowlane, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, c) załącznik nr 9 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 2. Zakres robót wykończeniowych określony został w załączniku nr 9 do SIWZ stanowiącym - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 3. Charakterystyka budynku: Budynek jest podpiwniczony w całości o konstrukcji tradycyjnej-uprzemysłowionej , stropy i biegi klatek schodowych żelbetowe prefabrykowane. Dach o konstrukcji drewnianej, krokwiowo-jętkowy z pokryciem dachówką ceramiczną. Powierzchnia użytkowa mieszkań 1.312,67m² Powierzchnia użytkowa garaży 115,00m² Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych 346,54m² Powierzchnia użytkowa biur ChTBS 137,74m² Powierzchnia zabudowy 802,50m² Kubatura 9.003,00m³ Lokalizacja - m. Chodzież, ul. Bosa 4 , działki o numerach 2534/2 i 2536/2. Szczegółowy opis przedmiotu, w tym technologia i zakres wykonania określone zostały w załącznikach do SIWZ oraz dokumentacji projektowej.
 4. Budowa sali widowiskowo-sportowej w Lubaszu - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Urząd Gminy w Lubaszu, Lubasz
  Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła sali widowiskowo-sportowej w Lubaszu
 5. -Budowa budynku mieszkalnego 56 - rodzinnego przy Alei Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu-. Zamówienie finansowane przy udziale kredytu udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego.
  Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wałczu, Wałcz
  Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego 56- rodzinnego przy Alei Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu na działkach o numerach 5162/7 i 5565/5 wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu w granicach lokalizacji oraz poza granicami lokalizacji linii zasilającej oświetlenie terenu na działkach oznaczonych numerami 5162/1, 5161/2 i 5161/1, i drogi i chodnika na działkach o numerach 5159/16, 5159/6 i 5161/1.
 6. Budowa sali widowiskowo-sportowej w miejscowości Lubasz
  Zamawiający: Urząd Gminy w Lubaszu, Lubasz
  Budowa sali widowiskowo-sportowej w miejscowości Lubasz