Kogo reprezentuje osoba

Wilk Edward Stanisław

w KRS

Edward Stanisław Wilk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Edward
Drugie imię:Stanisław
Nazwisko:Wilk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1975 r., wiek 45 lat
Miejscowości:Kielce (Świętokrzyskie)
Przetargi:6 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brachowska Ewa Anna, Brożek Mateusz Wojciech, Dworzaczek Karol Michał, Pilipczuk Karolina Matylda, Piotrowski Jan Stanisław, Rubak Aleksandra Elżbieta, Rzepka Robert Kamil, Satro Katarzyna Anna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Meditrans Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000382959
 2. Meditrans Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Kielce − KRS 0000394199

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe Kombudex Sp. Z O.O., Ostrowiec Świętokrzyski − KRS 0000089643

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Dostawa instrumentów, materiałów i wyrobów stomatologicznych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego, Wieliczka
  1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa instrumentów, materiałów i wyrobów stomatologicznych, a szczegółowy wykaz zawarto w załączniku nr 1 do formularza oferty stanowiącego załącznik do SIWZ .
  2.Oferowane przez Wykonawcę instrumenty, materiały i wyroby stomatologiczne powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Polski lub Unii Europejskiej na podstawie wpisu do rejestru środków farmaceutycznych lub materiałów (wyrobów) medycznych, jeżeli przepisy tego wymagają.
  3.Oznaczenie na materiały i wyroby "typu" oznacza, że dostarczone instrumenty materiały i wyroby stomatologiczne (powinny mieć zachowany skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych oraz postać farmaceutyczną) nie mogą mieć parametrów techniczno-eksploatacyjno-użytkowych "gorszych niż" wymienione w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do formularza ofertowego (wykaz materiałów).
 2. Zakup diatermii chirurgicznej z przystawką argonową oraz 2 prostnic stomatologicznych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Nr sprawy AZP 241-5/16
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
  Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu z przeznaczeniem dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach stosownie do:
  Pakietu nr 1: Diatermia chirurgiczne z przystawką argonową.
  Pakietu nr 2: Prostnica stomatologiczna - 2 szt.
  Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2015.
  Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia został opisany w zał. 1a)-1b) SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wraz ze sprzętem wykonawca zobowiązany jest dostarczyć instrukcję obsługi w języku polskim.
  Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia nie gorszy niż ten określony w SIWZ), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia mogłoby wynikać, iż przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu. W ofercie należy podać swoje odpowiedniki i zamieścić opis dotyczący właściwości odpowiedników. Brak wskazania proponowanych odpowiedników i opisu dotyczącego właściwości zastosowanych odpowiedników stanowi podstawę do odrzucenia oferty - art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
 3. Zakup i dostawa zestawu RTG stomatologicznego punktowego wraz z radiowizjografią - 1 kpl.
  Zamawiający: Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r.w Radzyminie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Radzymin
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawu RTG stomatologicznego punktowego wraz z radiowizjografią 1 kpl. szczegółowo określone w załączniku Nr 2 do SIWZ.
 4. Dostawa unitu stomatologicznego.
  Zamawiający: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i szkoleniem w zakresie obsługi unitu stomatologicznego z wyposażeniem dla jednostki organizacyjnej Zamawiającego, wyszczególnionego co do rodzaju (konfiguracji) w Formularzu wymaganych warunków technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2.
  2. Do obowiązków Wykonawcy będzie należała dostawa przedmiotu zamówienia wraz z instalacją i szkoleniem w zakresie obsługi, do Zakładu Stomatologii Zintegrowanej ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa tel. 22 502 20 32 (1S31).
  3. Zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru umowy - Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić termin dostawy z Kierownikiem jednostki organizacyjnej WUM wskazanej w Protokole odbioru, przy czym w odbiorze uczestniczyć będzie przedstawiciel Działu Aparatury i Urządzeń Technicznych WUM, ul. Żwirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa, tel. 22 5720 431, 5720809.
 5. Dostawa oprogramowania CAD/CAM. Oznaczenie sprawy OZ/D/9/EK/12.
  Zamawiający: Politechnika Śląska, Gliwice
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania dla Politechniki Śląskiej w podziale na 2 zadania.2. CPV: 48.32.10.00-4 Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) 3. Termin realizacji (dotyczy wszystkich zadań) do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
 6. Dostawa materiałów stomatologicznych spr 210/2011
  Zamawiający: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej, Celestynów
  Dostawa materiałów stomatologicznych

Inne osoby dla Wilk Edward Stanisław (66 osób):