Kogo reprezentuje osoba

Wilk Ewa

w KRS

Ewa Wilk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ewa
Nazwisko:Wilk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1962 r., wiek 58 lat
Miejscowości:Sędziszów Małopolski (Podkarpackie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Antończak Stanisław Adam, Antos Władysław, Drozd Danuta, Jakubek Marzena Maria, Kozak Celina, Ostrowska Barbara, Pawlak Kazimierz, Pichla Maria, Sitko Wiesława, Szczur Józefa, Wojdon Wiesław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym Koło W Sędziszowie Młp., Sędziszów Małopolski − KRS 0000340323
 2. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Iwierzyce Kuźnia, Wiercany − KRS 0000305298

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Sędziszowie Młp., Sędziszów Małopolski − KRS 0000082616
 2. Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych, Sędziszów Małopolski − KRS 0000118181
 3. Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych Galicja, Sędziszów Małopolski − KRS 0000561235

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ZAJĘCIA REHABILITACYJNO - TERAPEUTYCZNE DO PLACÓWEK POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM W 2014 ROKU
  Zamawiający: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Sędziszowie Małopolskim, Sędziszów Małopolski
  1. Przedmiotem zamówienia jest bezpieczny i punktualny dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjno- terapeutyczne do Placówek PSOUU Koło w Sędziszowie Małopolskim mieszczących się w: Sędziszowie Małopolskim przy ulicy Kościuszki 20 oraz w miejscowości Wiercany nr 73.
  2.Miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych, które objęte będą dowozem to miejscowości: Będziemyśl, Klęczany, Zagorzyce, Szkodna, Brzezówka, Borek Wielki, Borek Mały, Boreczek, Wolica Piaskowa, Wielopole Skrzyńskie, Iwierzyce, Nockowa, Sielec, Glinik, Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Olimpów, Bystrzyca, Wiśniowa i Wiercany.
  3. Łączna dzienna długość tras przewozu wynosi ok. 300 km. Kilometry liczone są od momentu zabrania pierwszej osoby do momentu wysadzenia ostatniej osoby.
  4. Na dzień sporządzania SIWZ do korzystania z dowozu uprawnionych jest 30 osób, w tym 4 osoby na wózku inwalidzkim. Liczba osób objętych dowozem może się zwiększyć lub zmniejszyć. Po każdej zmianie, Zamawiający w terminie do 24 godzin od wprowadzenia zmiany, przedłoży Wykonawcy na piśmie aktualny wykaz osób. W przypadku zmian liczby dowożonych osób Wykonawca zobowiązuje się do dowożenia osób, od następnego dnia po wprowadzeniu przez strony zmiany umowy w zakresie ilości przewożonych osób.
  5. Dowóz osób do placówek będzie realizowany w dni robocze od poniedziałku do piątku. Czas realizacji usługi : dowóz na godz. 7.00 - odwóz o godz. 13.00. Szacunkowa liczba dni dowozu wynosi 190 dni roboczych. Zamawiający przewiduje następujące przerwy w realizacji usługi: 1 miesiąc w okresie wakacyjnym; 2 tygodnie w okresie Świat Bożego Narodzenia; 2 tygodnie w okresie Świąt Wielkanocnych; przy czym dokładne daty dla każdej z wymienionych przerw ustalane będą na bieżąco z Wykonawcą usługi.
  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany godzin dowozu i odwozu osób po uprzednim uzgodnieniu z wykonawcą Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć terapeutycznych w placówce, a tym samym dowozu osób niepełnosprawnych do placówki z powodu sytuacji okolicznościowych wynikających z organizacji i funkcjonowania placówki, o czym natychmiast będzie informować telefonicznie Wykonawcę.
  7.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana otrzyma od Zamawiającego wykaz tras oraz ilość przewożonych osób niepełnosprawnych objętych dowozem do Placówek PSOUU Koło w Sędziszowie Małopolskim mieszczących się w Sędziszowie Małopolskim przy ul. Kościuszki 20 i w miejscowości Wiercany nr 73.
  8.Zamawiający przyjmuje na siebie obowiązek zapewnienia opieki nad przewożonymi osobami niepełnosprawnymi poprzez zapewnienie dodatkowej osoby zwanej Opiekunem.
  9. Zamawiający wymaga, aby pojazd, którym świadczona będzie usługa dowozu był w pełni sprawny technicznie. Wykonawca w tym zakresie zobowiązany jest do przestrzegania przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2003 r. Nr 32,poz. 262 ). Wykonawca będzie realizował zamówienie zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874, ze zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, ze zm.).
  10. Usługa objęta niniejszym zamówieniem ma być świadczona środkiem transportu fabrycznie wyprodukowanym do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich, tj. wyposażonym w rampę lub windę umożliwiającą wjazd wózkiem z osobą niepełnosprawną do samochodu, wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2005 roku, spełniającym wymogi bezpieczeństwa i Kodeksu drogowego. Usługa powinna być wykonywana przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
  11. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia:
  a) minimum 1 sprawnego pojazdu wraz z kierowcą. Pojazd musi być wyposażony w pasy do mocowania wózków oraz posiadać miejsce na złożone wózki inwalidzkie. Siedzenia pasażerów winny być wyposażone w pasy bezpieczeństwa i wysokie oparcia lub oparcia z zagłówkami. Stan techniczny pojazdu świadczącego usługę musi zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami przeglądów technicznych. Pojazd musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Dokumenty te powinny być okazane na każde żądanie Zamawiającego. Usługa świadczona będzie tymi pojazdami, które zostaną wykazane w złożonej ofercie;
  b) odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny i wygody przejazdów;
  c) przestrzegania ustalonego rozkładu czasowego i tras przejazdów;
  d) miejsca siedzącego dla każdej z przewożonych osób;
  e) w przypadku awarii pojazdu lub braku zdolności do świadczenia usług przez wskazanego w ofercie kierowcę Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić zastępstwo tych osób lub podstawić pojazd zastępczy, zgodnie z wymogami Zamawiającego.
  12. Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną trasy - w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty, szczególnie należy sprawdzić ilość kilometrów na poszczególnych trasach i dostosować ją do ilości dojeżdżających osób oraz posiadanego taboru, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
  13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu osób. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku, których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć, spowodowana działalnością Wykonawcy.
  14. Zamawiający ma prawo do kontroli osób oraz pojazdów realizujących zamówienie, a także zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej chwili kontroli stanu technicznego pojazdu oraz stanu trzeźwości kierowcy przez odpowiednio powołane do tego celu służby (Policja, Inspekcja Ruchu Drogowego)..