Kogo reprezentuje osoba

Wilk Grażyna Antonina

w KRS

Grażyna Antonina Wilk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Grażyna
Drugie imię:Antonina
Nazwisko:Wilk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1957 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Gliwice (Śląskie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kimel Magdalena Agnieszka, Klimek Paweł Dariusz, Klimek Witold Grzegorz, Kupiec Agata Karolina, Olesiński Krzysztof Zbigniew, Pietras Zdzisław, Zagańska Aleksandra Tatiana
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Marzec Bożena Maria, Wilk Jakub Wojciech

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kimel Magdalena Agnieszka, Klimek Paweł Dariusz, Klimek Witold Grzegorz, Kupiec Agata Karolina, Olesiński Krzysztof Zbigniew, Pietras Zdzisław, Zagańska Aleksandra Tatiana

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Eko - Mik - Stal Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000360806
 2. Eko-mik-system Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000139873
 3. Eko-wilmar Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000358336
 4. Energohut Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000276406
 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa Makoszowianka, Zabrze − KRS 0000188977

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Przedsiębiorstwo Projektowo-wdrożeniowe Inhut Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000057554

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Opracowanie dokumentacji technicznej na roboty budowlane polegające na przebudowie instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych przy ul. Stalmacha 26 i 26a w Katowicach
  Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest usługa
  polegająca na opracowaniu dokumentacji technicznej na roboty budowlane polegające na przebudowie instalacji
  gazowej w budynkach mieszkalnych przy ul. Stalmacha 26 i 26a w Katowicach. Szczegółowy opis przedmiotu
  zamówienia określa: Wzór umowy (załącznik nr 7 do SIWZ), a w szczególności Specyfikacja techniczna dla
  opracowania dokumentacji technicznej (załącznik nr 8 do SIWZ). W skład niezbędnej do wykonania dokumentacji
  technicznej wchodzi: Projekt budowlany z częścią wykonawczą przebudowy instalacji gazowej; Przedmiar robót;
  Kosztorys inwestorski; Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Ponadto do Wykonawcy
  należy: a) uzgodnienie rozwiązań projektowych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz wystąpienie do
  Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do 10m3 dla przebudowy
  przedmiotowej instalacji; b) sporządzenie wniosku o wydanie pozwolenia konserwatorskiego, złożenie go w biurze
  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i uzyskanie pozwolenie; c) sporządzenie wniosku o wydanie pozwolenia
  na budowę, z wymaganymi załącznikami, złożenie go w Wydziale Budownictwa UM Katowice wraz z innymi, jeżeli
  będzie taka konieczność, decyzjami, uzgodnieniami i odstępstwami wymaganymi prawem oraz uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt i pozwolenie na budowę
 2. Modernizacja Laboratorium do Badań Przepływów Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Oznaczenie sprawy: OZ/B/54/EŚ/09.
  Zamawiający: Politechnika Śląska, Gliwice
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja układu stacji redukcyjno -schładzającej pary i obejmuje: wymianę rurociągów pary wraz z armaturą, zabudowę nowej stacji redukcyjno schładzającej dostarczanej przez Zamawiającego, wykonanie szafy zasilająco sterującej i instalacji połączeń elektrycznych oraz uruchomienie układu.(CPV 45.21.46.10-9 Roboty budowlane w zakresie budynków laboratoryjnych). Na mocy art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających Wykonawcy, który będzie realizował zamówienie podstawowe, przy czym m.in. wartość ww. zamówień będzie stanowić nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Termin wykonania: do 4 tygodni (28 dni) od dnia podpisania umowy. Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane, których zbilansowana wartość w ramach przedmiotowego obiektu w 2009 r. nie przekracza kwoty 5 150 000 Euro
 3. Modernizacja zaplecza naukowo-dydaktycznego - modernizacja układu chłodzenia kondensatora turbiny w Hali Maszyn Cieplnych Politechniki Śląskiej Oznaczenie sprawy: OZ/B/28/BC/09
  Zamawiający: Politechnika Śląska, Gliwice
  Przedmiotem zamówienia są roboty obejmujące wymianę rurociągów łączących chłodnię kominową z układem chłodzenia kondensatora turbiny Hali Maszyn Cielnych (HMC). Nowe rurociągi będą wykonane ze stali nierdzewnej, łączone przez spawanie, układane w ziemi na odcinku pomiędzy chłodnią kominową a HMC i w kanałach w samej Hali. (CPV 45.23.11.12-3 Instalacja rurociągów) Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane których wartość zbilansowania w ramach przedmiotowego obiektu w 2009r . nie przekracza kwoty 5.150.000 Euro. Na mocy art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających Wykonawcy, który będzie realizował zamówienia podstawowe; wartość ww. zamówień będzie stanowić nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego