Kogo reprezentuje osoba

Wilk Helena

w KRS

Helena Wilk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Helena
Nazwisko:Wilk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1937 r., wiek 82 lata
Miejscowości:Gdynia (Pomorskie), Pierwoszyno (Pomorskie)
Przetargi:8 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kuryłek Anna Lucyna, Kuryłek Donata Katarzyna, Wilk Adrian Stanisław, Wilk Dariusz Stanisław, Wilk Mateusz Piotr, Wilk Piotr Janusz, Witkowski Andrzej, Łuczkowska Karolina Joanna, Łuczkowski Konstanty Spiros, Łuczkowski Patryk Leopold
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kuryłek Anna Lucyna, Wilk Adrian Stanisław, Wilk Beata Marzena, Wilk Mateusz Piotr, Łuczkowski Konstanty Spiros

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wilk Sebastian Jan

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kuryłek Anna Lucyna, Kuryłek Donata Katarzyna, Wilk Adrian Stanisław, Wilk Dariusz Stanisław, Wilk Mateusz Piotr, Wilk Piotr Janusz, Witkowski Andrzej, Łuczkowska Karolina Joanna, Łuczkowski Konstanty Spiros, Łuczkowski Patryk Leopold
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kowalewski Gerard, Kuryłek Anna Lucyna, Kuryłek Donata Katarzyna, Wilk Adrian Stanisław, Wilk Beata Marzena, Wilk Dariusz Stanisław, Wilk Mateusz Piotr, Łuczkowska Karolina Joanna, Łuczkowski Konstanty Spiros

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wilk Sebastian Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agemo Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000115748
 2. Agemo-sto Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000268744
 3. Asekurator.com Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000541601
 4. Fuksja Sp. Z O.O., Pierwoszyno − KRS 0000668798
 5. Fundacja Dogtor, Gdynia − KRS 0000145034
 6. Hydrico Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000550327
 7. Kestos Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000643077
 8. Nilorak Sp. Z O.O., Pierwoszyno − KRS 0000642619
 9. Omega Duo Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000109240
 10. Petrus Sp. Z O.O., Pierwoszyno − KRS 0000624694
 11. Przedsiębiorstwo Marcor Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000364831
 12. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Bonum Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000121729
 13. Przedsiębiorstwo Usługowo-produkcyjne Wikon Sp. Z O.O., Pierwoszyno − KRS 0000180756
 14. Two-m Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000634288
 15. Wall Street Building And Factories Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000252057

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Centrum Badawczo-wdrożeniowe Unitex Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000065503
 2. Sp Sgb Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000688151

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Przebudowa i remont kuchni oraz dostosowanie całego obiektu Przedszkola nr 22 do spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
  Zamawiający: Przedszkole nr 22, Gdynia
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i remontu kuchni, pomieszczeń związanych z zapleczem kuchennym oraz dostosowanie całego obiektu do spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz dostaw zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz z uwzględnieniem dyspozycji rozdziału 3 siwz. 3. Przedmiot zamówienia w zakresie robót i dostaw obejmuje : 1) Roboty rozbiórkowe, budowlane i wykończeniowe (piwnica, parter, piętro). 2) Budowa szybu windowego wraz z dostawą dźwigu kuchennego i montażem. 3) Montaż instalacji teletechnicznych - system oddymiania i sygnalizacji akustycznej. 4) Roboty elektryczne, w tym: a) instalacje zasilania i rozdziału energii, b) instalacje oświetleniowe, c) instalacje gniazd ogólnego przeznaczenia, d) instalacje zasilania urządzeń wentylacji, e) instalacje zasilania wyposażenia technologicznego kuchni, f) instalacje ochrony od porażeń, połączeń wyrównawczych, g) instalacje ochrony przeciwprzepięciowej. 5) Roboty sanitarne - instalacja wodociągowa. 6) Roboty sanitarne - instalacja hydrantowa wewnętrzna. 7) Roboty sanitarne - instalacja kanalizacji sanitarnej. 8) Roboty sanitarne - instalacja wentylacji mechanicznej. 9) Roboty sanitarne - instalacja centralnego ogrzewania. 10) Roboty sanitarne - instalacja gazowa wewnętrzna. 11) Dostawa wyposażenia technologicznego wraz z montażem i podłączeniem (zakres wyłącznie z przedmiarów branżowych)
 2. Dobudowa szybu windy wraz z remontem i przebudową pomieszczeń w obszarze dobudowanej windy oraz z wewnętrznym układem drogowym w Przedszkolu Nr 19 w Gdyni przy ul. Harcerskiej 4 - etap budowy szybu windy, drogi dojazdowej i przebudowy pomieszczeń na parterze.
  Zamawiający: Przedszkole Nr 19, Gdynia
  Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest dobudowa szybu windy wraz z remontem i przebudową pomieszczeń w obszarze dobudowanej windy oraz z wewnętrznym układem drogowym w Przedszkolu Nr 19 w Gdyni przy ul. Harcerskiej 4 - etap budowy szybu windy, drogi dojazdowej i przebudowy pomieszczeń na parterze, które obejmują swym zakresem w szczególności: 1.Dobudowę szybu windy na zewnątrz budynku wraz z robotami towarzyszącymi 1)Roboty rozbiórkowe a)rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład b)rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy c)rozebranie murków zsypów węgla i naświetla piwnicznego d)rozebranie daszku w miejscu szybu windy e)rozebranie ław fundamentów pod murkami zsypu f)rozebranie czapek betonowych attyki g)wykucie z muru podokienników betonowych i stalowych h)wykucie z muru ościeżnic okiennych i)rozebranie ścianki z pustaków typu Alfa pod oknami j)wykonanie nawiewu typu Z w piwnicy w maszynowni i osadzenie kratek wentylacyjnych k)wykonanie wentylacji szybu windy w nadszybiu l)skucie tynków na ścianach w piwnicy m)ręczną rozbiórka elementów konstrukcji betonowych nie zbrojonych n)wywiezienie i utylizacja gruzu 2)Roboty budowlane a) wykonanie wykopu pod fundamenty szybu windy b) wykonanie płyty fundamentowej pod szyb windy c) montaż i betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym d) wykonanie żelbetowej płyty stropowej i dachowej szybu windy e) izolacja grzybobójcza ścian piwnicy od wewnątrz f) wykonanie tynków wewnętrznych na ścianach piwnicy g) wykonanie wykopu odkrywającego ściany piwnicy od zewnątrz( do izolacji pionowej) h) izolacje przeciwwilgociowe, powłokowe, pionowe ścian piwnicy od zewnątrz i) izolacja pozioma przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej j) wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych na ścianach w piwnicy k) ocieplenie ścian fundamentowych zewnętrznych płytami styropianowymi l) uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach m) izolacje dachu przeciwwilgociowe powłokowe poziome na płycie stropodachu szybu windy n) uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o) izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych na dachu szybu windy p) pokrycie dachu papą termozgrzewalną q) wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze wg. projektu r) montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłe z polichlorku winylu s) ocieplenie ścian styropianem grubości 12 cm EPS-100-036, t) szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego u) wykonanie tynku cienkowarstwowego systemowego v) obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach w) malowanie farbą elewacyjną systemową zgodną z systemem docieplenia x) montaż drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych z kształtowników aluminiowych-termiczne systemu PI 50 y) remont drzwi zewnętrznych - wejście na zaplecze przy windzie z) montaż drzwi wewnętrznych w piwnicy aa)montaż oświetlacza piwnicznego wg opisu w projekcie 3)Roboty elektryczne a) montaż WLZ do maszynowni windy b) montaż nowej instalacji oświetlenia szybu windy i maszynowni windy c) montaż instalacji oświetlenia awaryjnego w podpiwniczeniu d) montaż instalacji gniazd wtynkowych w części podpiwniczenia e) wykonanie badań pomiarowych 2.Przebudowę i remont części pomieszczeń na parterze budynku - zakres Rys. A10-A 1)Roboty rozbiórkowe a) rozebranie ścianki działowej b) rozebranie posadzek z wykładziny z tworzyw sztucznych c) rozebranie posadzek z płytek ceramicznych d) rozebranie okładzin ścian z płytek ceramicznych e) rozebranie posadzek cementowych, lastrykowych f) rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na lepik g) wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 h) wywiezienie i utylizacja gruzu 2)Roboty budowlane a)montaż ścianki działowej z bloczków gazobetonowych grubości 12 cm b)wykonanie otworu na drzwi w murowanej ścianie wraz z nadprożem, c)obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł d)wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych e)uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na gładko f)izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne pod posadzkowe g)gruntowanie powierzchni posadzki h)uszczelnienie pomieszczeń płynną folią uszczelniającą i)gruntowanie remontowanych posadzek j)wykonanie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych k)wykonanie posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanej na klej l)wykonanie posadzki z paneli podłogowych m)wykonanie okładziny ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej n)wykonanie wewnętrznej gładzie gipsowej na ścianach i sufitach o)przygotowanie powierzchni pod malowanie p)dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów i ścian q)montaż drzwi wewnętrznych r)zamurowanie otworu drzwiowego wraz z montażem okienka podawczego wymiarach 0,6x0,6 - pokój intendentki s)montaż nawiewników okiennych szt. 3 t)wykonanie otworów wentylacyjnych w ścianach działowych u)montaż kratek wentylacyjnych z obu stron otworu 3)Roboty rozbiórkowe instalacje sanitarne a)demontaż baterii wodociągowych b)demontaż instalacji wodociągowej rur ocynkowanych c)demontaż podejść odpływowych wodociągowych d)demontaż instalacji kanalizacyjnej e)demontaż podejść odpływowych z rur DN 110 mm f)demontaż podejść odpływowych z rur DN 32-40 mm- demontaż ustępu z miską fajansową g)demontaż umywalki h)wywiezienie i utylizacja odpadów 4)Roboty montażowe - instalacja wodociągowa a)montaż rurociągi z tworzyw sztucznych b)montaż baterii umywalkowych i zlewozmywakowych c)montaż zaworów przelotowych podumywalkowych d)próba szczelności instalacji wodociągowej e)płukanie instalacji wodociągowej f)izolacja otulinami poliuretanowymi - instalacji wody ciepłej i zimnej 5)Roboty montażowe - instalacja kanalizacyjna a)montaż rurociągu kanalizacyjnego b)montaż zlewu stalowego kpl. c)montaż umywalki pojedyncze porcelanowej kpl. d)montaż rurociągu z tworzyw sztucznych 6)Roboty elektryczne a) demontaż istniejącej instalacji b) montaż rozdzielni T1.WLZ c) montaż nowej instalacji oświetlenia d)montaż instalacji gniazd wtyczkowych e) wykonanie badań pomontażowych 3.Remont dojścia i dojazdu do budynku wraz z robotami towarzyszącymi. 1)Roboty rozbiórkowe a)likwidacja wyrzutni powietrza -rozebranie elementów żelbetonowych - 2 szt. b) rozebranie murów betonowych powyżej terenu c) zamurowanie połączenia kanałów wentylacyjnych podziemnych d) zasypanie wykopów po zlikwidowanych wyrzutniach powietrza e) rozebranie murów bramy wjazdowej z kamienia powyżej terenu f) rozebranie wolnostojących słupów (filarów) z kamienia powyżej terenu g) rozebranie schodów na gruncie -wejście do budynku przy windzie (od zaplecza). h) rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach . i) rozebranie bramy wjazdowej j) mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 20 cm k) rozebranie dojścia do posesji z płyt chodnikowych l) wycięcie dwóch drzew - Decyzja Wydziału Środowiska m) wywiezienie i utylizacja gruzu 2)Roboty budowlane - droga dojazdowa a)mechaniczne wykonanie koryta b)mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża c)wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe d)wykonanie ławy betonowej zwykłej pod krawężnik e) montaż krawężnika betonowego f)wykonanie podbudowy z kamienia podkładowego łamanego g)wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem h)wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 3)Roboty budowlane - chodnik i wiata śmietnikowa a) mechaniczne wykonanie koryta b) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża c) montaż obrzeży betonowych d) wykonanie podbudowy z kamienia podkładowego łamanego e) wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem f) wykonanie nawierzchnia z kostki betonowej g) montaż balustrady na podjeździe do windy -wys. 1.1m h) montaż wiaty śmietnikowej wg opisu w projekcie budowlanym i) montaż odwodnienia liniowego wg opisu w projekcie budowlanym 4)Roboty remontowe - wjazd od ulicy Harcerskiej a) przestawienie krawężników betonowych b) remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej c) malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych 5)Roboty remontowe - ogrodzenie od ulicy Harcerskiej a) przebudowa murku z kamienia twardego ciosanego na zaprawie cementowej b)uzupełnienie słupa ogrodzenia z kamienia ciosanego twardego wraz z czapką i osadzeniem kotwy do bramy c)dostawa i montaż bramy wjazdowej - wzór dopasować do istniejących przęseł ogrodzenia d)dostawa i montaż przęsła - wzór dostosować do istniejących przęseł ogrodzenia e) dostawa i montaż furtki wejściowej - wzór dostosować do istniejących przęseł ogrodzenia 4.Obsługę geodezyjną - obsługa geologiczna i geodezyjna inwestycji 5.Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 6.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ, rysunek A10-A stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 11 do niniejszej SIWZ. 7.W przypadku użycia w niniejszej dokumentacji określeń wskazujących na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji czy przedmiarach jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 8.Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 9.Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót. 10.Ponadto roboty budowlane należy wykonać w sposób zgodny z przepisami ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z późn. zm.), przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz właściwymi przepisami bhp i ppoż. 11.Wszystkie stosowane materiały budowlane użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez upoważnioną instytucję krajową oraz zezwalające na ich stosowanie. 12.Wszystkie materiały budowlane muszą spełniać niezbędne wymagania zgodne z Polskimi Normami. 13.Roboty tymczasowe i towarzyszące winny być wliczone oraz skalkulowane łącznie z robotami podstawowymi. 14.Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia okresu gwarancji nie krótszego niż 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Zamawiający wymaga aby okres rękojmi był równy okresowi gwarancji 15.Sprzęt budowlany powinien posiadać aktualne przeglądy i badania. 16.Elektronarzędzia powinny posiadać aktualne protokoły pomiarów ochronnych.
 3. Remont budynku biurowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Zamawiający: Urząd Gminy Puck, Puck
  Wykonanie ścianek działowych szer.12 cm z płyt kartonowo - gipsowych, wykonanie posadzek z wykładziny typu tarkett ułożenie okładzin z płytek na schodach i spocznikach klatki schodowej, wykonanie balustrady schodowej wraz z platformą dla niepełnosprawnych, montaż stolarki budowlanej (drzwi zewnętrzne, pomieszczenia biurowe), montaż armatury sanitarnej w toaletach, wykonanie przyłącza gazowego oraz uzbrojenie kotłowni gazowej wraz z montażem grzejników w pomieszczeniach biurowych, montaż osprzętu instalacji elektrycznej (lampy, gniazda, włączniki, oświetlenie awaryjne), montaż okablowania instalacji komputerowej i telefonicznej wraz z uzbrojeniem, wykonanie ogrodzenia z elementów panelowych wokół działki wraz z dwiema furtkami i bramą (istniejące ogrodzenie do rozbiórki należy złożyć i pozostawić w miejscu realizacji inwestycji), wykonanie dojść i dojazdów (parking oraz dojścia) wraz z wydzieleniem miejsca dla osoby niepełnosprawnej (malowanie znaku dla niepełnosprawnych), wydzielenie trzech miejsc parkingowych poprzez malowanie pasów (koperta), ocieplenie wraz z wykonaniem izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku biurowego, wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego wraz z przydomową pompownią ścieków
 4. 1. Robota budowlana w Budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni przy ul. Maciejewicza 11: 1) Wymiana drzwi wewnętrznych i remont pomieszczeń; 2) Przebudowa instalacji oświetlenia awaryjnego w Budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni przy ul. Maciejewicza 11 2. Dostawa wraz z montażem drzwi przeciwpożarowych do Budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni przy ul. Maciejewicza 11.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gdynia
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1 Robota budowlana w Budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni przy ul. Maciejewicza 11: 1) Wymiana drzwi wewnętrznych i remont pomieszczeń; 2) Przebudowa instalacji oświetlenia awaryjnego w Budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni przy ul. Maciejewicza 11; 1.2 Dostawa wraz z montażem drzwi przeciwpożarowych do Budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni przy ul. Maciejewicza 11 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: 2.1) dla robót budowlanych - Wymiana drzwi wewnętrznych i remont pomieszczeń: 1) Dokumentacja techniczna, w tym: Przedmiar robót - załącznik nr 2a do SIWZ; 2.2) dla robót budowlanych - Przebudowa instalacji oświetlenia awaryjnego 1) Dokumentacja techniczna, w tym: a) Przedmiar robót; b) Projekt Wykonawczy; - załącznik nr 2b do SIWZ. 2.3 dla dostawy wraz z montażem drzwi przeciwpożarowych - opis zawarty w załączniku nr 3 do SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części przedmiotowego zamówienia, tj.: 1) Cześć 1 - Wymiana drzwi wewnętrznych i remont pomieszczeń; 2) Część 2 - Przebudowa instalacji oświetlenia awaryjnego w Budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni przy ul. Maciejewicza 11; 3) Część 3 - Dostawa wraz z montażem drzwi przeciwpożarowych. 4. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji: 1) na wykonane roboty budowlane - cześć 1 i 2zamówienia - 3 letniej gwarancji; 2) na wykonaną dostawę (dostarczone i zamontowane drzwi) - cześć 3 zamówienia - 5 letniej gwarancji. 5. W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej/projektowej (stanowiącej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2) zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. 6. Zamawiający dopuszcza drzwi równoważne do podanych w opisie - załącznik nr 3 do SIWZ. W celu ustalenia czy oferowane przez Wykonawcę drzwi spełniają stawiane im wymagania Wykonawca winien wykazać w treści oferty, na sporządzonym przez niego zestawieniu, że oferowane przez niego drzwi są równoważne. 7. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca..
 5. Remont kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 18 w Gdyni - Etap III
  Zamawiający: Przedszkole Nr 18, Gdynia
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie z dokumentacja projektową Remontu kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 18 w Gdyni - etap III zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje zakres prac określony w dokumentacji projektowej jako Etap III i dotyczy pomieszczeń magazynowych oraz sanitarnych zlokalizowanych w piwnicy budynku przedszkola. Przedmiotem zamówienia są prace remontowe budowlane i instalacyjne oraz doposażenie technologiczne remontowanych pomieszczeń w armaturę i urządzenia zgodnie z przepisami dot. placówek żywienia zbiorowego Przedmiot zamówienia dotyczy remontu następujących pomieszczeń: Łazienka socjalna, pomieszczenie socjalne, magazyn I (chłodnie), magazyn II (sprzęt kuchenny), magazyn III (produktów suchych), obieralnia, magazyn warzyw. Łączna wielkość remontowanych pomieszczeń: 42,8 m2
 6. PRZEBUDOWA POMIESCZEN MIESZKALNYCH WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY SALI PRZEDSZKOLNEJ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR8 PLUSZOWY MISIACZEK
  Zamawiający: Przedszkole Samorządowe nr 8, Gdynia
  PRZEBUDOWA POMIESCZEN MIESZKALNYCH WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY SALI PRZEDSZKOLNEJ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR8 PLUSZOWY MISIACZEK
 7. Przebudowa i remont Komisariatu Policji w Kosakowie ul. Żeromskiego 71 wraz z budową garażu i montażem masztu antenowego ETAP II
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Gdańsk
  Przebudowa i remont Komisariatu Policji w Kosakowie ul. Żeromskiego 71 wraz z budową garażu i montażem masztu antenowego ETAP II
 8. Przebudowa i remont Komisariatu Policji w Kosakowie ul. Żeromskiego 71 wraz z montażem masztu antenowego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Gdańsk
  Przebudowa i remont Komisariatu Policji w Kosakowie ul. Żeromskiego 71 wraz z montażem masztu antenowego

Inne osoby dla Wilk (1000 osób):