Kogo reprezentuje osoba

Wilk Irena

w KRS

Irena Wilk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Irena
Nazwisko:Wilk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1955 r., wiek 64 lata
Miejscowości:Kobierzyce (Dolnośląskie)
Przetargi:11 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bednarczyk Anna Magdalena, Bednarska Joanna, Bernaś Monika Anna, Bodziak Agata Maria, Braciak Danuta Teresa, Bzdyra Gabriela, Capaja Anna, Chomiak Jarosław Adrian, Dańków Weronika, Dera Wanda, Drejko Grażyna, Drejko Ryszard Marian, Droszczak Antoni, Dryglas Henryka Yka, Drzewińska Katarzyna, Dzikowski Krzysztof Dariusz, Dziurdzik Helena, Dłubak Halina, Fedor Joanna, Garlak Anna, Iszczyk Kinga, Jastrzębski Sylwester, Kawa Kamila, Klonowska Barbara, Korkuś Eugeniusz, Kowal Sabina, Kołda Mateusz, Krasoń Małgorzata, Krawczyk Izabela, Kubisz Wioletta, Kupaj Magdalena, Kuriata Dariusz Adam, Lech Alfred, Majkowska Maria, Maroń Teresa, Michniewicz Anna, Mijas Iwona Maria, Miśkowicz Monika, Najdek Krystyna, Niemiec Monika, Nowak Danuta, Nowak Krystyna Józefa, Nowicka Beata Alicja, Nowicki Ireneusz, Osiedlewicz Bronisław, Pacholewicz Elwira, Pasternak Beata, Paszkowski Franciszek, Paszkowski Piotr, Patryło Józef, Połchowska Anita, Reniecka Elżbieta, Reszke Wiesława, Rogalska Ćwietków Urszula, Romaniuk Monika Bożena, Różyło Łucja, Rudzińska Dróżdż Karolina, Rzeźniczak Justyna, Sajan Justyna, Sajbura Kinga, Sieradzka Bożena, Siwek Wiesława, Skiera Ryszard, Smoła Zygmunt, Strach Bogumiła, Świątek Dagmara Anna, Świeboda Bożena Józefa, Świtała Karolina, Szczudło Katarzyna, Szydłowska Cecylia, Szymańska Anna, Słomiany Anna, Tadeusiak Piotr Adam, Waldach Klaudia, Wasilewska Bożena, Wilk Katarzyna, Wiszniewska Joanna Maria, Wójcik Wątorek Katarzyna, Zagórska Agnieszka, Zdeb Beata Agnieszka, Zys Mariola, Łobczowska Joanna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łaskarzewski Tadeusz

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dyś Joanna, Góralski Paweł, Kaczmarek Zbigniew, Lech Alfred, Nowak Maria Jolanta, Paszkowski Franciszek, Porochoński Witold Grzegorz, Smoła Zygmunt, Szady Grzegorz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Żygadło Ryszard

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Kobierzycach, Kobierzyce − KRS 0000155482
 2. Dolnośląscy Pracodawcy, Wałbrzych − KRS 0000154556
 3. Fundacja Ostoja, Wrocław − KRS 0000311675
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Kobierzyce − KRS 0000065041
 5. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Jordanowie Śl., Jordanów Śląski − KRS 0000121436
 6. Ludowy Klub Sportowy Polonia Jaszowice, Jaszowice − KRS 0000091415
 7. Pat-bet Tadeusiak Sp. J., Łagiewniki − KRS 0000655216
 8. Pes Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000282125
 9. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Skromet - Skrodzki, Myszko, Osiedlewicz Sp. J., Milejowice − KRS 0000203416
 10. Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Samopomoc Chłopska, Wrocław − KRS 0000019359
 11. Stowarzyszenie Klub Modelarstwa Samochodowego Rc Arena Ślęza, Wysoka − KRS 0000605403
 12. Stowarzyszenie Przyjaciół Gniechowic, Gniechowice − KRS 0000251589
 13. Stowarzyszenie Rolników Gminy Kobierzyce, Budziszów − KRS 0000192437
 14. Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Tyniec Mały Tyńczanin, Tyniec Mały − KRS 0000460969
 15. Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Wrocławskiej, Smardzów − KRS 0000321614

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Oleśnicy, Oleśnica − KRS 0000124429
 2. Cukrownia Pustków S.A., Pszenno − KRS 0000048977
 3. Grupa Producentów Rolnych Smoła Sp. Z O.O., Chrzanów − KRS 0000281327
 4. Grupa Producentów Ziemniaków Kartofelek Sp. Z O.O., Chrzanów − KRS 0000281798
 5. Jot-wu Nieruchomości Sp. Z O.O., Sokołowice − KRS 0000029653
 6. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Ślęża, Siedlakowice − KRS 0000182386
 7. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych W Poznaniu, Poznań − KRS 0000090292

Powiązane przetargi (11 szt.):
 1. Wyłonienie banku celem obsługi budżetu Gminy Świdnica
  Zamawiający: Gmina Świdnica, Świdnica
  1. Przedmiotem zamówienia jest 5 - letnia obsługa bankowa budżetu Gminy Świdnica oraz jednostek organizacyjnych.
  2. Zakres:
  1) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu gminy, rachunków bieżących jednostek organizacyjnych Gminy, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków pomocniczych liczba rachunków - 90 szt.,
  2) realizacja poleceń przelewów do innych banków,
  3) realizacja poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w banku),
  4) przyjmowanie wpłat gotówkowych w miejscowości będącej siedzibą Zamawiającego,
  5) dokonywanie wypłat gotówkowych w miejscowości będącej siedzibą Zamawiającego
  6) obsługa kasowa Zamawiającego odbywać się będzie poza kolejnością w siedzibie banku,
  7) lokowanie wolnych środków na lokatach jednodniowych, tygodniowych, weekendowych,
  8) uruchomienie, na wniosek Gminy, odnawialnego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym (okres kredytowania nie dłuższy niż do końca każdego roku budżetowego, w 2020 r. okres kredytowania nie dłuższy niż do dnia 31.08.2020 r.),
  9) obsługa operacji zagranicznych,
  10) elektroniczna obsługa bankowa,
  11) przechowywanie depozytu,
  12) Identyfikacja Płatności Masowych.
  3. Wymagania:
  1) kwota limitu kredytowego na rachunku bieżącym - 2.000.000 zł w 2015 r. W kolejnych latach kredyt udzielony będzie do wysokości określonej w projekcie uchwały budżetowej/ uchwale budżetowej
  2) Wykonawca nie będzie pobierał:
  a) innych, niż określone w tab. 1 i 2 (załącznik nr 2 do SIWZ) prowizji ani opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków,
  b) prowizji ani opłat za realizację polecenia przelewu wydanego przez Zamawiającego między rachunkami prowadzonymi przez Bank,
  c) opłat i prowizji z tytułu obsługi lokat terminowych,
  d) opłat i prowizji za prowadzenie usługi Identyfikacja Płatności Masowych,
  e) prowizji, opłat oraz innych kosztów za wypłatę i wpłatę gotówkową z rachunku Zamawiającego na rzecz Zamawiającego,
  f) opłat z tytułu potwierdzenia stanu salda na rachunkach,
  g) prowizji ani opłat od wykorzystanego kredytu oraz od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego kredytu w rachunku bieżącym a także od wszelkich innych czynności związanych z obsługą linii kredytowej,
  h) opłat i prowizji za przechowywanie depozytu,
  i) prowizji ani opłat za wpłaty gotówkowe na rachunek Zamawiającego z tytułu wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz gminy przez podatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych,
  j) opłat za druki i formularze niezbędne do przeprowadzenia transakcji gotówkowych i bezgotówkowych przez Zamawiającego,
  k) za serwisowanie systemu elektronicznej obsługi rachunków,
  l) innych opłat.
  3) zabezpieczeniem spłaty kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel in blanco,
  4) odsetki od uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym płatne będą na koniec każdego miesiąca.
  Uwaga!
  Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia dodatkowych rachunków bankowych dla Gminy Świdnica lub jednostek organizacyjnych, w okresie obowiązywania umowy, na warunkach określonych w ofercie Banku wyłonionego w niniejszym przetargu.

  4. Szacunkowe informacje potrzebne do przygotowania oferty:
  1) średnia miesięczna ilość przelewów wysłanych do innych banków w formie elektronicznej - 2.200 szt.
  2) średnia miesięczna ilość przelewów wysłanych do innych banków w formie papierowej - 30 szt.
  3) średnia miesięczna ilość przelewów wewnętrznych (między rachunkami Gminy i jej jednostek) w formie elektronicznej - 1 000 szt.
  4) średnia miesięczna ilość przelewów wewnętrznych (między rachunkami Gminy i jej jednostek) w formie papierowej - 50 szt.
  5) średnia miesięczna ilość wpłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego i jego jednostki - 100 szt.
  6) średnia miesięczna wartość wpłat gotówkowych - 280.000 zł
  7) średnia miesięczna ilość wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego i jego jednostki - 100 szt.
  8) średnia miesięczna wartość wypłat gotówkowych - 240.000 zł
  9) średnie osady środków pieniężnych na rachunkach Gminy i jej jednostek - 1.500.000 zł
  10) średni poziom wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym - 500.000 zł
  11) przewidywana ilość stanowisk elektronicznej obsługi bankowej Gminy i jej jednostek - 22 szt.
  12) przewidywana średnia miesięczna ilość operacji odnośnie masowych płatności - 7 000 szt,
  13) do obliczenia należy przyjąć WIBID ON z dnia 30.07.2015 r.
  14) do obliczeń należy przyjąć WIBOR 1M z dnia 30.07.2015 r.
 2. UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU W KWOCIE 1.387.677,77 ZŁ NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY, W TYM NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK
  Zamawiający: Gmina Pielgrzymka, Pielgrzymka
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie na rzecz Gminy Pielgrzymka długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy, w tym na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kwota kredytu 1.387.677,77 w tym: z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych 759 935,13 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 627 742,64 zł. Okres kredytowania do 2027 r., spłata kapitału w ratach miesięcznych począwszy od 2015 r. Oprocentowanie kredytu w oparciu o stawkę WIBOR dla okresu trzymiesięcznego
 3. Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.490.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Mietków
  Zamawiający: Gmina Mietków, Mietków
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.490.000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie:
  Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mietków
  3.2 Okres kredytowania: od uruchomienia do 30.06.2020 roku.
  3.3 Kredyt będzie dostępny; w następujących transzach;
  I transza 700.000 zł 14 sierpnia 2013 roku
  II transza 350.000 zł 25 września 2013 roku
  III transza 440.000 zł 30 października 2013 roku
  3.4 Spłata kredytu następować będzie; od dnia 31 marca 2013 r. w następujących ratach;
  W 2013 roku 800 zł na koniec grudnia
  W 2014 roku 85000 zł po 21 250 zł kwartalnych w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału kalendarzowego.
  W 2015 roku 109.139 zł po 25.000 zł trzy kwartały, natomiast 34.139 czwarty kwartał,
  W 2016 roku 330.000 zł po 82.500 zł każdy kwartał,
  W 2017 roku 330.000 zł po 82.500 zł każdy kwartał,
  W 2018 roku 330.000 zł po 82.500 zł każdy kwartał,
  W 2019 roku 210.000 zł po 52.500 zł każdy kwartał,
  W 2020 roku 95.061 zł marzec 50.000 zł czerwiec 45.061 zł
  3.5 Odsetki naliczane w ratach kwartalnych, liczone od faktycznie wykorzystanych środków.
  3.6 Spłata odsetek następować będzie od momentu uruchomienia kredytu kwartalnie w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału kalendarzowego.
 4. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn.: Wędrowanie bez granic po północno-wschodnich Czechach i po Dolnym Śląsku.
  Zamawiający: Gmina Pieszyce, Pieszyce
  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn.: Wędrowanie bez granic po północno-wschodnich Czechach i po Dolnym Śląsku 1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn.: Wędrowanie bez granic po północno-wschodnich Czechach i po Dolnym Śląsku. 2. Kwota kredytu wynosi 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych polskich) 3. Okres spłaty kredytu do 31 grudnia 2023 wg harmonogramu spłat: HARMONOGRAM SPŁAT Rok Kwota spłaty [zł] 2014 250.000,00 2015 250.000,00 2016 250.000,00 2017 250.000,00 2018 250.000,00 2019 250.000,00 2020 250.000,00 2021 250.000,00 2022 250.000,00 2023 250.000,00 4. Karencja w spłacie rat kredytu do 30.01.2014r. 5. Do celów wyliczenia oferty przyjąć uruchomienie kredytu 05.06.2013r..
 5. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.945.107,00 zł
  Zamawiający: Gmina Sulików, Sulików
  1. Kredyt długoterminowy w wysokości 2.945.107,00 zł (dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sto siedem złotych) z przeznaczeniem na:
  1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w wysokości 2.545.107,00 zł;
  2) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 400.000,00 zł.
  2. Okres kredytowania do 31.12.2020 r.
  3. Kredyt udzielony w PLN.
  4. Uruchomienie kredytu nastąpi w II transzach:
  1) I transza - w kwocie 1.430.107,00 zł uruchomiona w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy;
  2) II transza - w kwocie 1.515.000,00zł uruchomiona w dniu 01.09.2013 r.
  5. Spłata kredytu nastąpi w 20 ratach:
  1) do 31.03.2016 r. - 147.250,00 zł
  2) do 30.06.2016 r. - 147.250,00 zł
  3) do 30.09.2016 r. - 147.250,00 zł
  4) do 31.12.2016 r. - 147.250,00 zł
  5) do 31.03.2017 r. - 147.250,00 zł
  6) do 30.06.2017 r. - 147.250,00 zł
  7) do 30.09.2017 r. - 147.250,00 zł
  8) do 31.12.2017 r. - 147.250,00 zł
  9) do 31.03.2018 r. - 147.250,00 zł
  10) do 30.06.2018 r. - 147.250,00 zł
  11) do 30.09.2018 r. - 147.250,00 zł
  12) do 31.12.2018 r. - 147.250,00 zł
  13) do 31.03.2019 r. - 147.250,00 zł
  14) do 30.06.2019 r. - 147.250,00 zł
  15) do 30.09.2019 r. - 147.250,00 zł
  16) do 31.12.2019 r. - 147.250,00 zł
  17) do 31.03.2020 r. - 147.250,00 zł
  18) do 30.06.2020 r. - 147.250,00 zł
  19) do 30.09.2020 r. - 147.250,00 zł
  20) do 31.12.2020 r. - 147.357,00 zł
  6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez dodatkowych kosztów.
  7. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  8. Kredyt oprocentowany według zmiennej stawki procentowej WIBOR 1M powiększonej o stałą w okresie kredytowania marżę banku ustaloną na podstawie oferty. Wysokość stawki WIBOR dla terminu 1 miesięcznego ustalana będzie w wysokości obowiązującej w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym naliczane będzie oprocentowanie kredytu.
  9. Odsetki będą naliczane od kwoty wykorzystanego kredytu.
  10. Spłata odsetek na koniec każdego miesiąca. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, zaś rok 365 dni.
  11. Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, spłata przesuwa się na pierwszy dzień roboczy po tej dacie.
  12. Koszty kredytu stanowią odsetki za okres kredytowania oraz jednorazowa prowizja od udzielonego kredytu, bez dodatkowych opłat. Odsetki płatne zgodnie z pkt. 10, zaś prowizja jednorazowo po zawarciu umowy.
  Opisane wyżej warunki udzielenia kredytu stanowią istotne postanowienia umowy,
  które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
  publicznego z wybranym Wykonawcą
  Uruchomienie kredytu nastąpi w II transzach:
  1) I transza - w kwocie 1.430.107,00 zł uruchomiona w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy;
  2) II transza - w kwocie 1.515.000,00zł uruchomiona w dniu 01.09.2013 r.
  Umowa zostanie zawarta na okres do dnia 31 grudnia 2020r.
 6. Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości: 883.295,20 zł.
  Zamawiający: Gmina Stoszowice, Stoszowice
  1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego pn: Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 883.295,20 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia groszy) 2. Warunki kredytu: 1) kwota i waluta kredytu: 883.295,20 PLN 2) planowana wypłata kredytu nastąpi w następujących transzach: I transza: 883.295,20 zł: 25.02.2013 r. 3) okres spłaty kredytu: 10 lat 4) sposób spłaty rat kapitałowych: 120 rat miesięcznych, 5) raty kapitałowe płatne zgodnie z załącznikiem nr 2, począwszy od 10 stycznia 2014.r. do 10.12.2023r., w przypadku gdy termin spłaty kredytu przypadnie na dzień wolny od pracy wymagalne zobowiązanie zostanie uregulowane w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty, 6) w przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu zostaną pomniejszone ostatnie raty kapitałowe, 7) termin wykorzystania kredytu- w okresie od dnia 25.02.2013r. do dnia 10.12.2013 r. na pisemny wniosek o uruchomienie transzy kredytu 8) marża banku - stała w całym okresie kredytowania, 9) sposób ustalenia stopy procentowej: ustalenie według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, składającej się ze stałej marży banku oraz zmiennej stawki referencyjnej WIBOR 1M wyznaczanej na dwa dni robocze przed końcem miesiąca i obowiązującej od 1 dnia następnego miesiąca 10) okres karencji w spłacie odsetek - do 10.03.2013r., 11) raty odsetkowe płatne do 10 każdego miesiąca naliczane na ostatni dzień poprzedniego miesiąca począwszy od 10.03.2013r.; ostatnia rata odsetkowa płatna po uregulowaniu ostatniej raty kapitałowej, lecz nie później niż do 10.12.2023r.; w przypadku gdy termin spłaty kredytu przypadnie na dzień wolny od pracy wymagalne zobowiązanie zostanie uregulowane w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty, 12) za datę spłaty kredytu rozumie się datę wpływu środków na rachunek banku, 13) zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat - warunkiem wcześniejszej spłaty kredytu jest pisemne zawiadomienie Banku o spłacie na co najmniej 3 dni przed planowaną datą spłaty;, 14) wysokość jednorazowej prowizji bankowej od rozpatrzenia wniosku oraz udzielenia kredytu - 0%, 15) wysokość prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu - 0%, 16) wysokość prowizji od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu lub jego raty - 0%, 17) sposób zabezpieczenia kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez zamawiającego..
 7. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego, złotówkowego o wartości 1.895.000 PLN ze spłatą w latach 2014-2023
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Legnickiego, Legnica
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego, złotówkowego o wartości 1 895 000 PLN ze spłatą w latach 2014-2023. Bank postawi kredyt w wysokości 1 895 000 PLN do dyspozycji Zamawiającego po podpisaniu umowy kredytu i spełnieniu warunków uruchomienia kredytu w wysokościach i terminach zgodnych z potrzebami Zamawiającego. Kredyt uruchamiany będzie na podstawie dyspozycji Zamawiającego dostarczonej Wykonawcy na co najmniej dwa dni przed uruchomieniem kredytu. Ostateczny termin wykorzystania kredytu ustala się na dzień 30.12.2013 r. Spłata odsetek następować będzie w okresach kwartalnych od ostatniego dnia miesiąca kończącego każdy kwartał kalendarzowy począwszy od 31 marca 2014 r.
  Karencja w spłacie kapitału do dnia 30.01.2014 r., w spłacie odsetek do dnia 30.03.2014 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedterminowej spłaty kredytu (kapitału i odsetek) bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
  Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco.
  Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W całym okresie kredytowania marża pozostaje na niezmienionym poziomie. Jeżeli termin spłaty kredytu lub odsetek przypadnie w dniu wolnym od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy, następujący po wyznaczonej dacie spłaty
 8. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Łagiewniki, Łagiewniki
  Przedmiotem zamówienia Zaciągniecie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  1.Kwota kredytu 6.331.000,00 PLN (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy PLN).
  2.Okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2027r.
  3.Kredyt będzie uruchamiany w transzach rocznych na pisemną dyspozycję kredytobiorcy, w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy w terminie od zawarcia umowy do 31.12.2014 r. Kredyt obejmie spłatą 15 lat budżetowych i zostanie uruchomiony w kwotach: w 2012 roku - do 3.000.000,00 zł, w 2013 roku - do 1.260.000,00 zł, w 2014 roku - do 2.071.000,00 zł.
  Po uruchomieniu każdej z kolejnych transz nastąpi roczna karencja w rozpoczęciu spłat.
  4.Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości i terminu uruchomienia transz kredytu.
  O wysokości i terminie kredytobiorca poinformuje Bank na 3 dni przed wypłatą transzy kredytu.
  5.Spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała w terminach i kwotach określonych w umowie (w 15 ratach). Karencję spłat pierwszych rat poszczególnych transz kredytu ustala się na 30 listopada następnego roku. W przypadku gdy termin spłaty kredytu przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymagalną kwotę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
  6.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kapitału, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu.
  7.Spłata odsetek będzie następowała w terminach kwartalnych określonych w załączniku do umowy od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu. W przypadku gdy termin spłaty odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymagalną kwotę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek i zamierza rozpocząć ich spłatę bezpośrednio po uruchomieniu pierwszej transzy kredytu.
  8.Koszty obsługi kredytu (cenę ofertową Co) stanowią
  - Oprocentowanie kredytu złotówkowego Ko - będzie liczone wg stopy zmiennej
  w stosunku rocznym opartym na stawce WIBOR-3M, powiększony o marżę (Mz) wykonawcy, stałą w okresie kredytowania - obowiązywania umowy. Stawka WIBOR-3M będzie określona na 2 dni robocze przed końcem kwartalnego okresu obrachunkowego. Dniem roboczym jest dzień roboczy rynku międzybankowego w Warszawie. Zmiana oprocentowania kredytu następować będzie pierwszego dnia miesiąca po zakończeniu kalendarzowego kwartału w okresach kwartalnych.
  W okresie kredytowania, odsetki będą naliczane w okresach kwartalnych według kalendarza: kwartał posiada rzeczywistą liczbę dni, a rok 365/366 dni. Suma opłat i prowizji bankowych Wo z tytułu wpłat kolejnych rat kapitałowych
  i odsetkowych na konto banku - wykonawcy.
  - Prowizja przygotowawcza - zamawiający dopuszcza zastosowanie przez banki uczestniczące w postępowaniu, zwane dalej wykonawcami, prowizji przygotowawczej Pp w wysokości nie przekraczającej 0,3 proc. kwoty kredytu. Oferty wykonawców, którzy zaoferują prowizję przygotowawczą w wysokości wyższej niż 0,3 proc. kwoty kredytu będą odrzucone.
  Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty prowizji przygotowawczej w wysokości proporcjonalnie do uruchomienia transzy kredytu, najpóźniej w dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu.
 9. udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu w związku z realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2011
  Zamawiający: Burmistrz Siechnic, Święta Katarzyna
  udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu w związku z realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2011
 10. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  Zamawiający: Gmina Łagiewniki, Łagiewniki
  Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu oraz rozchodów budżetu z tytułu spłat kredytów zaciągniętych
  1.Kwota kredytu 3 050 000 PLN (słownie: trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy PLN).
  2.Okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2021r.
  3.Kredyt będzie uruchomiony na pisemną dyspozycję kredytobiorcy, w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy w terminie od zawarcia umowy do 31.12.2011 r.
  4.Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości i terminu uruchomienia transz kredytu.
  O wysokości i terminie kredytobiorca poinformuje Bank na 3 dni przed wypłatą transzy kredytu.
  5.Spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała w terminach i kwotach określonych w umowie (w 10 ratach). Karencja spłaty I raty do 29.11.2012r.
  W przypadku gdy termin spłaty kredytu przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymagalną kwotę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
  6.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kapitału, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu.
  7.Spłata odsetek będzie następowała w terminach kwartalnych określonych w załączniku do umowy od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu. W przypadku gdy termin spłaty odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymagalną kwotę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek i zamierza rozpocząć ich spłatę bezpośrednio po uruchomieniu pierwszej transzy kredytu.
  8.Koszty obsługi kredytu (cenę ofertową Co) stanowią
  - Oprocentowanie kredytu złotówkowego Ko - będzie liczone wg stopy zmiennej
  w stosunku rocznym opartym na stawce WIBOR-3M, powiększony o marżę (Mz) wykonawcy, stałą w okresie kredytowania - obowiązywania umowy. Stawka WIBOR-3M będzie określona na 2 dni robocze przed końcem kwartalnego okresu obrachunkowego. Dniem roboczym jest dzień roboczy rynku międzybankowego w Warszawie. Zmiana oprocentowania kredytu następować będzie pierwszego dnia miesiąca po zakończeniu kalendarzowego kwartału w okresach kwartalnych.
  W okresie kredytowania, odsetki będą naliczane w okresach kwartalnych według kalendarza: kwartał posiada rzeczywistą liczbę dni, a rok 365/366 dni.
  3- Suma opłat i prowizji bankowych Wo z tytułu wpłat kolejnych rat kapitałowych
  i odsetkowych na konto banku - wykonawcy.
  -Prowizja przygotowawcza - zamawiający dopuszcza zastosowanie przez banki uczestniczące w postępowaniu, zwane dalej wykonawcami, prowizji przygotowawczej Pp w wysokości nie przekraczającej 0,3 proc. kwoty kredytu. Oferty wykonawców, którzy zaoferują prowizję przygotowawczą w wysokości wyższej niż 0,3 proc. kwoty kredytu będą odrzucone.
  Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty prowizji przygotowawczej w wysokości proporcjonalnie do uruchomienia transzy kredytu, najpóźniej w dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu.
 11. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 800.000zł
  Zamawiający: Gmina Udanin, Udanin
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Udanin na rok 2011.
  Przedmiotem zamówienia jest :
  a) Kredyt długoterminowy w walucie PLN,
  b) Kwota kredytu o równowartości 800.000 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych)
  c) Wypłata kredytu - jednorazowa
  d) Okres spłaty kredytu -14 lat w okresach kwartalnych do ostatniego dnia każdego miesiąca kończącego kwartał. W przypadku gdy spłata kapitału będzie przypadać na dzień wolny od pracy, termin będzie uznany za zachowany, gdy nastąpi bezpośrednio w następnym dniu roboczym następującym po ww dniu.
  e) Karencja w spłacie kapitału do 30.03.2012;
  Ostatni dzień spłaty kredytu - 31.12.2025;
  f) Spłata odsetek - w okresach 1 - miesięcznych przypadać będzie na ostatni dzień każdego miesiąca.
  g) Cena czyli całkowity koszt kredytu wyrażona w złotych obejmuje kwotę: WIBOR-1M na dzień 30.09.2011 określony procentowo plus prowizja plus marża banku.
  h) W celu przygotowania ofert ustala się termin uruchomienia kredytu na dzień 23.10.2011r.
  i) Termin rozpoczęcia spłaty odsetek ustala się na dzień 30.10.2011r.
  Odsetki powinny uwzględniać dokonaną spłatę kapitału zgodnie z harmonogramem. W przypadku gdy spłata odsetek będzie przypadać na dzień wolny od pracy, termin będzie uznany za zachowany, gdy nastąpi bezpośrednio w następnym dniu roboczym następującym po ww dniu.
  Odsetki naliczane będą przy założeniu, że rok liczy 365 dni, jeden dzień stanowi 1/365 roku, a każdy miesiąc liczy rzeczywista liczbę dni kalendarzowych, występujących w danym miesiącu.
  j) Prowizja bankowa (przygotowawcza) od przyznanego kredytu wg oferty banku

Inne osoby dla Wilk (1000 osób):