Kogo reprezentuje osoba

Wilk Jan

w KRS

Jan Wilk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jan
Nazwisko:Wilk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1957 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Jarosław (Podkarpackie), Rzeszów (Podkarpackie)
Przetargi:1 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Biały Elżbieta Agnieszka, Burlikowska Beata, Gontarz Leszek Tadeusz, Górska Krystyna, Hadro Zofia, Hrymak Tadeusz, Jakielaszek Andrzej Piotr, Jarema Albina, Kot Barbara, Lepszy Katarzyna, Mandziak Barbara Maria, Mituś Mariusz Andrzej, Morzywałek Zofia, Motyl Janina Katarzyna, Oronowicz Łucjan Jacek, Piech Mieczysław, Pudełko Antonina, Rak Barbara, Stafiej Stanisław, Słaby Ewa, Tolak Małgorzata, Łachmanowicz Grażyna

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Di Pasquale Salvatore, Flis Tomasz, Grenda Wiesław, Józefczyk Adam Tomasz, Mituś Mariusz Andrzej, Morawczyński Paweł, Niedbalec Piotr Józef, Niedzielska Agnieszka Katarzyna, Reizer Jakub Maciej, Sieńko Tomasz Adam, Zaborowska Kazimiera

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Chmielnik-zdrój S.A., Chmielnik − KRS 0000103073
 2. Europejskie Centrum Energii Słonecznej Sp. Z O.O., Błażowa − KRS 0000475948
 3. Fundacja Contigo, Łańcut − KRS 0000243873
 4. Fundacja Pomóżmy Sobie Sami, Besko − KRS 0000258477
 5. Fundacja Regionalny Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji Centrum Rozwoju, Jarosław − KRS 0000663637
 6. Gminna Organizacja Turystyczna Tabor, Rymanów Zdrój − KRS 0000118801
 7. Lokalna Grupa Działania-lider Dolina Strugu, Błażowa − KRS 0000251069
 8. Omnes Sp. Z O.O., Jarosław − KRS 0000354834
 9. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło W Rymanowie, Rymanów − KRS 0000020388
 10. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym Koło W Jarosławiu, Jarosław − KRS 0000010902
 11. Polskie Towarzystwo Turystyczno-krajoznawcze Oddział W Przeworsku, Przeworsk − KRS 0000078673
 12. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowe Vestio Sp. Z O.O., Świerzowa Polska − KRS 0000203247
 13. Regionalne Towarzystwo Rolno-przemysłowe Dolina Strugu, Błażowa − KRS 0000093030
 14. Regionalny Związek Pszczelarzy W Jarosławiu, Jarosław − KRS 0000105248
 15. Ruch Integracji Społecznej, Dębica − KRS 0000516111
 16. Sanockie Towarzystwo Oświatowe, Sanok − KRS 0000041942
 17. Stowarzyszenie Akademia Trzeciego Wieku W Jarosławiu, Jarosław − KRS 0000343259
 18. Stowarzyszenie Dobry Dom, Wola Zarczycka − KRS 0000197865
 19. Stowarzyszenie Mieszkańców Powiatu Dębickiego Alternatywa, Dębica − KRS 0000393302
 20. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozbudowy Publicznego Gimnazjum Nr 5 W Jarosławiu, Jarosław − KRS 0000060774
 21. Stowarzyszenie Pro Agricola, Rzeszów − KRS 0000251169
 22. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Kwiatek, Dębica − KRS 0000300086
 23. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Radość, Dębica − KRS 0000008843
 24. Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Nsnet, Nowa Sarzyna − KRS 0000054398
 25. Stowarzyszenie Trzeźwa Polska, Miejsce Piastowe − KRS 0000260885
 26. Towarzystwo Miłośników Przeworska i Regionu W Przeworsku, Przeworsk − KRS 0000147418
 27. Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Jarosławskiego, Jarosław − KRS 0000141067
 28. Związek Zawodowy Axtone S.A. W Kańczudze, Kańczuga − KRS 0000294079

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej, Rzeszów − KRS 0000476428
 2. Stowarzyszenie Nasza Mała Ojczyzna, Nowa Sarzyna − KRS 0000152888
 3. Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka Hanka, Straszęcin − KRS 0000581698
 4. Tacy Sami Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000336132
 5. Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom Trzeźwa Gmina W Chmielniku, Chmielnik − KRS 0000066649

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Dostawa wyposażenia lokalu gastronomicznego Bar "Europejskie klimaty"
  Zamawiający: Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej, Jarosław
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia lokalu gastronomicznego zlokalizowanego przy ul. Kolejowa 1, Galeria Center Park, Rzeszów.
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
  Liczba części: 2.
  Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia.
  • Część 1 – Wyposażenie pomieszczeń technologicznych kuchni.
  • Część 2 - Sprzęt i akcesoria kuchenne.

  Szczegółowy opis poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia określają dla:

  Część 1 - Wyposażenie pomieszczeń technologicznych kuchni - załącznik nr 1 do SIWZ;

  Część 2 – Sprzęt i akcesoria kuchenne - załącznik nr 1A do SIWZ.

  Zamawiający określił minimalne parametry techniczne, jakościowe, wydajnościowe, ergonomiczne i eksploatacyjne jakie muszą spełniać oferowane urządzenia technologiczne, sprzęt i wyposażenie.

  Wymagania ogólne Zamawiającego (dla części 1 i 2 zamówienia):
  1. Zakres postępowania obejmuje dostawę wraz z montażem oraz/lub dostawę wraz z rozładunkiem i wniesieniem we wskazane miejsce fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych, wolnych od wad fizycznych i wad prawnych, w pełni sprawnych i gotowych do użycia mebli, urządzeń technologicznych, sprzętu oraz wyposażenia lokalu gastronomicznego Bar „Europejskie klimaty” (odpowiednio dla danej części zamówienia).
  2. Pod pojęciem „fabrycznie nowe”, Zamawiający rozumie pełnowartościowe produkty wykonane z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, z widocznym logo, symbolem produktu, wolne od usterek materiałowych i produkcyjnych, pochodzące z bieżącej produkcji.
  3. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej.
  4. Sprzęt, wyposażenie technologiczne kuchni, naczynia i przybory kuchenne muszą odpowiadać wymogom higieniczno - sanitarnym stawianym przez przemysł gastronomiczny oraz być dostosowane do wymagań urzędów kontroli sanitarnej i kontroli towarów (Państwowa Inspekcja Sanitarna), być produktami bezpiecznymi, być dopuszczone do kontaktu z żywnością, spełniać wymagania GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej) i systemu HACCP oraz posiadać niezbędne świadectwa zgodności, certyfikaty i atesty, dopuszczające do stosowania w zakładach żywienia zbiorowego.
  5. W przypadku dostarczonego sprzętu i urządzeń gastronomicznych Wykonawca przed ich uruchomieniem dokona sprawdzenia poprawności ich działania oraz poinstruuje osoby wyznaczone przez Zamawiającego z zakresu warunków ich eksploatacji.
  6. Zamawiający wymaga aby meble gastronomiczne były wykonane z atestowanej, wysokogatunkowej stali nierdzewnej np. AISI 304, 441, 445 oraz załączenia dokumentów to potwierdzających (atestów, certyfikatów Państwowego Zakładu Higieny).
  7. Zastawa stołowa i sztućce muszą być tego samego wzoru, rodzaju, pochodzić z tej samej kolekcji.
  8. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pisemnych gwarancji, kart technicznych sporządzonych w języku polskim, aprobat technicznych, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności i świadectw dopuszczających do użytkowania w obiektach żywienia zbiorowego.
  9. Wykonawca zapewni na własny koszt prawidłowe wykonanie i zabezpieczenie prac montażowych. Prace montażowe będą wykonywane z zapewnieniem przestrzegania przepisów BHP.
  10. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne przeglądy i serwis w okresie gwarancji jakości.
  11. Wykonawca usunie wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia, usunie powstałe w wyniku montażu odpady i nieczystości, pozostawi miejsce w czystości i porządku.
  12. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia.
  13. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.

Inne osoby dla Wilk Jan (38 osób):