Kogo reprezentuje osoba

Wilk Józef

w KRS

Józef Wilk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Józef
Nazwisko:Wilk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1949 r., wiek 70 lat
Miejscowości:Poznań (Wielkopolskie), Wrocław (Dolnośląskie)
Przetargi:30 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Banaszak Ryszard, Borowicz Zbigniew, Grzebalska Lucyna, Grzebalski Bogdan, Wrońska Beata Małgorzata

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Grzebalski Oskar
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ignatowski Mieczysław, Mackiewicz Jan, Niechwiadowicz Józef, Siejko Małgorzata Barbara, Steć Janusz Kazimierz, Wieliczko Jan, Wrońska Beata Małgorzata

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Polak Piotr

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Hermes Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000188884
 2. Klub Sportowy Błękitni Jerzmanowo, Wrocław − KRS 0000104202
 3. Klub Żeglarski Mewa, Poznań − KRS 0000082181
 4. Rotary Club Poznań, Poznań − KRS 0000055107
 5. Spółdzielnia Pracy Agrobud We Wrocławiu, Wrocław − KRS 0000188946
 6. Villa Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000622716
 7. Villa Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Poznań − KRS 0000653040

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agrin Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000034782
 2. Agro-smogulec Sp. Z O.O., Smogulec − KRS 0000090819
 3. Champion S.A., Jarogniewice − KRS 0000213375
 4. Ecol Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000193074
 5. Gospodarstwo Rolne Dobieszewko Sp. Z O.O., Dobieszewko − KRS 0000144180
 6. Hera - Profilaktyka, Diagnostyka, Lecznictwo S.A., Poznań − KRS 0000103567
 7. Hermes S.A., Poznań − KRS 0000096188
 8. Libor Inwestment Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000090828
 9. Rolno - Przemysłowe Towarzystwo Inwestycyjne S.A., Poznań − KRS 0000108843
 10. Villa Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000188943

Powiązane przetargi (30 szt.):
 1. WYKONYWANIE REMONTÓW NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH, KAMIENNYCH I BETONOWYCH MIESZANKAMI MINERALNO - BITUMICZNYMI DRÓG MIEJSKICH WE WROCŁAWIU NA TERENIE DZIELNIC: ZADANIE 1 - KRZYKI ZADANIE 2 - FABRYCZNA ZADANIE 3 - PSIE POLE ZADANIE 4 - STARE MIASTO I ŚRÓDMIEŚCIE
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych, kamiennych i betonowych mieszankami mineralno-bitumicznymi dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnic: Krzyki, Fabryczna, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście. 2.Zakres zamówienia: 2.1.Remonty nawierzchni bitumicznych, betonowych, kamiennych jezdni i chodników wykonywane: a)mieszankami mineralno - bitumicznymi na gorąco, b)asfaltem lanym, c)mastyksem grysowo - asfaltowym SMA, d)mieszankami mineralno - bitumicznymi na gorąco z Recyklera, e)mieszankami mineralno - bitumicznymi na zimno, f)mieszankami mineralno - bitumicznymi w technologii Patchera, oraz roboty towarzyszące: g)regulacja wysokościowa ścieku z kostki kamiennej, h)wymiana krawężnika betonowego, i)regulacja krawężnika kamiennego, j)rozebranie nawierzchni bitumicznej, k)rozebranie nawierzchni z kostki Kamiennej 18/20, 9/11 l)wykonanie podbudowy tłuczniowej, m)wykonanie podbudowy bitumicznej n)wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia, o)mechaniczna ścinka poboczy, p)wzmocnienie poboczy, q)ułożenie geosiatki stalowej, r)ułożenie geosiatki szklano - węglowej, s)remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej, t)remont nawierzchni bitumicznej polegający na zalewaniu spękań, u)regulacja wysokościowa włazu kanałowego, v)regulacja wysokościowa studzienki ściekowej, w)regulacja wysokościowa skrzynek, zaworów wodnych i gazowych, x)wykop mechaniczny lub ręczny. 2.2.Roboty interwencyjne polegające na usuwaniu zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie pasa drogowego (inne niż ubytki) wyceniane na bieżąco wg potrzeby. 2.3.Opracowanie projektów organizacji ruchu zastępczego wraz z wyniesieniem w terenie na oddzielne zlecenie zamawiającego- niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia, w przypadkach znacznych utrudnień w ruchu kołowym i pieszym, np. gdy roboty będą się odbywać na skrzyżowaniu ulic lub konieczne będzie wprowadzenie ruchu wahadłowego
 2. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie jednorazowej wymiany piasku w piaskownicach w 13 obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Znak postępowania: ZP-2/WZŻ/2014
  Zamawiający: Wrocławski Zespół Żłobków, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest:
  Jednorazowa wymiana piasku w piaskownicach w następujących obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków:
  3.1 Żłobek nr 2 - ul. Zemska 33, Wrocław,
  3.2 Żłobek nr 3 - ul. Białowieska 27, Wrocław,
  3.3 Żłobek nr 4 - ul. Kłodnicka 25, Wrocław,
  3.4 Żłobek nr 5 - ul. Dokerska 5, Wrocław,
  3.5 Żłobek nr 6 - ul. Krowia 1, Wrocław,
  3.6 Żłobek nr 7 - ul. Drukarska 9, Wrocław,
  3.7 Żłobek nr 8 - ul. Sądowa 6, Wrocław,
  3.8 Żłobek nr 9 - ul. Wrońskiego 13d, Wrocław,
  3.9 Żłobek nr 11 - ul. Hubska 39, Wrocław,
  3.10 Żłobek nr 12 - ul. Jugosłowiańska 85a, Wrocław,
  3.11 Żłobek nr 13 - ul. Wieczysta 107, Wrocław,
  3.12 Żłobek nr 14 - ul. Mulicka 4c, Wrocław,
  3.13 Żłobek nr 15 - ul. Łukowa 37, Wrocław.

  4. Wykaz piaskownic wraz z ich charakterystyką oraz ilość piasku do wybrania i piasku
  do napełnienia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ.
  5. Zakres zamówienia obejmuje:
  5.1 wybranie zużytego piasku z piaskownic w ilości maksymalnej 78,50 m3 ,
  5.2 wywiezienie wybranego piasku i złożenie go na odpowiednim składowisku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawą o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 21.
  5.3 wykonanie dezynfekcji podłoża piaskownicy w ilości 267,34 m2,
  5.4 nasypanie nowego piasku w ilości 100,00 m3 (kopanego 0-2 mm, posiadającego atest PZH lub Świadectwo Okręgowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub atest/ świadectwo równoważne dopuszczające zastosowanie piasku na placach zabaw), do wysokości określonej w Załączniku nr 3 do SIWZ wraz z jego plantowaniem,
 3. Naprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na terenie miasta Wrocławia
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
  1.Przedmiotem zamówienia są naprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania: - zadanie 1 - obszar dzielnicy Stare Miasto, - zadanie 2 - obszar dzielnicy Śródmieście, - zadanie 3 - obszar dzielnicy Krzyki, - zadanie 4 - obszar dzielnicy Fabryczna, - zadanie 5 - obszar dzielnicy Psie Pole. 2.Zakres zamówienia dla każdego obszaru obejmuje wykonanie napraw i remontów urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na terenie w/w dzielnic zgodnie z zasadami i technologią opisaną w załączniku Technologia, warunki i sposób rozliczenia robót
 4. Wykonanie remontu magazynu środków chemicznych na obwodzie drogowym w Bielanach Wrocławskich.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Wrocław
  Wykonanie remontu magazynu środków chemicznych na obwodzie drogowym w Bielanach Wrocławskich.
 5. TT-28-16/2013 Roboty budowlane w zakresie remontu alei nr 7 skropionej asfaltem na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice we Wrocławiu.
  Zamawiający: Zarząd Cmentarzy Komunalnych, Wrocław
  Roboty budowlane w zakresie remontu alei nr 7 skropionej asfaltem pomiędzy polami nr 138, 140A, 140 - 91A, 91B, 92, 141 na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice we Wrocławiu.
 6. TT-28-11/2013 Roboty budowlane w zakresie remontu alei skropionej asflatem na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice we Wrocławiu
  Zamawiający: Zarząd Cmentarzy Komunalnych, Wrocław
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie remontu alei skropionej asfaltem na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice we Wrocławiu.
  2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje remont alei nr 1, w tym:
  1)Częściową rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego skropionego asfaltem na szerokości ok 1 m od oporników w zakresie koniecznym dla właściwego wyprofilowania nawierzchni asfaltowej;
  2)Wyprofilowanie podbudowy pod nawierzchnią z wykorzystaniem kruszywa z rozbiórki, jej zagęszczenie i skropienie asfaltem;
  3)Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm.
  3.Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa opracowana przez DKS Krzysztof Szczepański, Pracownia Projektowania Drogowego z siedzibą przy ul. Magnoliowa 18 w Wilkszynie wg poniższego wykazu:
  1)projekt budowlano - wykonawczy;
  2)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
  Uwaga: Przedmiot zamówienia obejmuje tylko remont alei nr 1.
  4.Roboty będące przedmiotem zamówienia będą realizowane na czynnym obiekcie, tj. w czasie:
  1)przechodzenia konduktu pogrzebowego;
  2)wykonywania pochówków (składanie trumny lub urny do grobów).
 7. TT-28-04/2013 Roboty budowlane w zakresie remontu alejek skropionych asfaltem na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice we Wrocławiu
  Zamawiający: Zarząd Cmentarzy Komunalnych, Wrocław
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie remontu alejek skropionych asfaltem na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice we Wrocławiu.
  2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  1)Częściową rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego skropionego asfaltem na szerokości 1 m od oporników;
  2)Wyprofilowanie podbudowy pod nawierzchnią z wykorzystaniem kruszywa z rozbiórki, jej zagęszczenie i skropienie asfaltem;
  3)Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm.
  3.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje 2 zadania:
  1)Zadanie nr 1 - remont alei nr 2.
  2)Zadanie nr 2 - remont alei nr 3.
  Uwaga: Przedmiot zamówienia obejmuje tylko remont alei nr 2 i 3.
  4.Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa opracowana przez DKS Krzysztof Szczepański, Pracownia Projektowania Drogowego z siedzibą przy ul. Magnoliowa 18 w Wilkszynie wg poniższego wykazu:
  1)projekt budowlano - wykonawczy;
  2)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
  Uwaga: Przedmiot zamówienia obejmuje tylko remont alei nr 2 i 3.
  5.Roboty będące przedmiotem zamówienia będą realizowane na czynnym obiekcie, tj. w czasie:
  1)przechodzenia konduktu pogrzebowego;
  2)wykonywania pochówków (składanie trumny lub urny do grobów).
 8. Wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych, kamiennych i betonowych mieszankami mineralno - bitumicznymi dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnic: Psie Pole, Stare Miasto, Śródmieście
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
  Zakres zamówienia:
  1. Remonty nawierzchni bitumicznych, betonowych, kamiennych jezdni i chodników wykonywane:
  a) mieszankami mineralno - bitumicznymi na gorąco,
  b) asfaltem lanym,
  c) mastyksem grysowo - asfaltowym SMA,
  d) mieszankami mineralno - bitumicznymi na gorąco z Recyklera,
  e) mieszankami mineralno - bitumicznymi na zimno,
  f) mieszankami mineralno - bitumicznymi w technologii Patchera,
  oraz roboty towarzyszące:
  g) regulacja wysokościowa ścieku z kostki kamiennej,
  h) wymiana krawężnika betonowego,
  i) regulacja krawężnika kamiennego,
  j) rozebranie nawierzchni bitumicznej,
  k) wykonanie podbudowy tłuczniowej,
  l) wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia,
  m) mechaniczna ścinka poboczy,
  n) wzmocnienie poboczy,
  o) ułożenie geosiatki stalowej,
  p) ułożenie geosiatki szklano - węglowej,
  q) remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej,
  r) remont nawierzchni bitumicznej polegający na zalewaniu spękań,
  s) regulacja wysokościowa włazu kanałowego,
  t) regulacja wysokościowa studzienki ściekowej,
  u) regulacja wysokościowa skrzynek, zaworów wodnych i gazowych,
  v) wykop mechaniczny lub ręczny.
  2. Roboty interwencyjne polegające na usuwaniu zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie pasa drogowego (inne niż ubytki).
  3. Opracowanie projektów organizacji ruchu zastępczego wraz z wyniesieniem w terenie na oddzielne zlecenie Zamawiającego - niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia, w przypadkach znacznych utrudnień w ruchu kołowym i pieszym, np. gdy roboty będą się odbywać na skrzyżowaniu ulic lub konieczne będzie wprowadzenie ruchu wahadłowego.
 9. Roboty uzupełniające do zadania: Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco w podziale na 4 zadania - zadanie 1.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, Wrocław
  Roboty uzupełniające do zadania: Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco w podziale na 4 zadania - zadanie 1, polegające na wykonaniu remontów cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco z WMB przy średniej głębokości ubytku do 6 cm, na obszarze działania Obwodu Drogowego w Sulimowie na terenie gmin; Czernica i Długołęka, w ilości do 500 m kw.
 10. Roboty uzupełniające do zadania: Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco w podziale na 4 zadania - zadanie 1
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, Wrocław
  Roboty uzupełniające do zadania: Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco w podziale na 4 zadania - zadanie 1, polegające na wykonaniu remontów cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco z WMB przy średniej głębokości ubytku do 6 cm, na obszarze działania Obwodu Drogowego w Sulimowie na terenie gmin; Czernica i Długołęką, w ilości do 500 m kw.
 11. Wykonanie nawierzchni chodników dla zadań: 1) ul. Mickiewicza na odcinku od AWF do ul. Paderewskiego, 2) ul. Wietrzna na odcinku od ul. Wieczornej do ul. Porannej
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
  Zakres zamówienia:
  1. Roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni chodnika w ciągu ul. Mickiewicza (700 m2):
  a) usunięcie humusu wraz z korytowaniem na głębokość 25 cm wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją urobku,
  b) profilowanie, zagęszczenie podłoża gruntowego i uzupełnienie gruntem G1,
  c) ułożenie warstwy odsączającej z piasku - gr. 10 cm,
  d) ułożenie podbudowy z kamienia łamanego 0/31,5 - gr. 10 cm,
  e) ułożenie warstwy ścieralnej AC 8S - gr. 5 cm,
  f) ułożenie obrzeży betonowych 8 x 30 cm na ławie z oporem.
  2. Roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni chodnika w ciągu ul. Wietrznej (250 m2):
  a) korytowanie na głębokość 40 cm wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją urobku,
  b) profilowanie, zagęszczenie podłoża gruntowego i uzupełnienie gruntem G1,
  c) ułożenie warstwy odsączającej z piasku - gr. 10 cm,
  d) ułożenie podbudowy z kamienia łamanego 0/31,5 - gr. 30 cm wraz z zamknięciem podbudowy miałem kamiennym,
  e) ułożenie obrzeży betonowych 8 x 30 cm na ławie z oporem (od strony ogrodzenia),
  f) ułożenie krawężnika betonowego 15 x 30 cm ze światłem 14 cm na ławie z oporem (od strony jezdni).
  3. Opracowania inne i prace przygotowawcze:
  a) zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej,
  b) uzupełniające pomiary geodezyjne,
  c) harmonogram rzeczowo - finansowy,
  d) organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy oraz terenu na składowanie materiałów wraz z zasilaniem w energię elektryczną i wodę (według własnych potrzeb) na podstawie opracowanej we własnym zakresie dokumentacji projektowej i uzyskaniem koniecznych uzgodnień i zatwierdzeń.
 12. Remont mostka w Parku Leśnickim we Wrocławiu
  Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej, Wrocław
  1.Zakres robót obejmuje:
  1)Etap I - remont drewnianej nawierzchni mostka
  a)demontaż istniejącej drewnianej podłogi oraz wszystkich drewnianych poprzecznic,
  b)oczyszczenie kieszeni osadzenia konstrukcji nośnej w przyczółkach,
  c)sprawdzenie stanu konstrukcji stalowej/żeliwnej podłużnic bocznych oraz węzłów w przyczółkach, oczyścić z korozji, zabezpieczyć antykorozyjnie; w przypadku uszkodzeń wgłębnych lub uszkodzeń połączeń elementów stalowych należy kontaktować się z zamawiającym w celu ustalenia dalszego postępowania,
  d)wykonanie skutecznego odpływu wód opadowych w kieszeniach przyczółków ,
  e)zdemontowanie elementów nośnych zgodnie z projektem,
  f)wykonanie elementów stalowych nośnych podłużnych zgodnie z projektem,
  g)wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych i żeliwnych i ich połączeń,
  h)impregnacja antykorozyjna i zabezpieczająca przewiertów w konstrukcjach stalowych i w elementach drewnianych,
  i)montaż podłogi z desek dębowych ryflowanych i impregnowanych,
  j)przemurowanie (przełożenia i naprawy) pasów o szer. ok.50cm nawierzchni komunikacyjnej przyczółków z cegły klinkierowej drogowej w celu spasowania przejścia podłogi drewnianej z nawierzchniami klinkierowymi,
  k)malowanie balustrad i podłużnic bocznych mostka
  2)Etap II - remont przyczółków (ściany i nawierzchnie komunikacyjne)
  a)rozebranie rolek z cegły klinkierowej przy balustradzie (cegła po oczyszczeniu do powtórnego zamontowania),
  b)skontrolowanie stanu słupków balustrady i wykonanie koniecznych zabezpieczeń antykorozyjnych i malowań (miejscowo),
  c)rozbiórka uszkodzonej nawierzchni przyczółków,
  d)sprawdzenie stanu podbudowy i ewentualne wykonanie nowej podbudowy, izolacji przeciwwilgociowej,
  e)rozbiórka uszkodzonych powierzchni z cegieł licowych na ścianach przyczółków i wstawienie nowych, dostosowanych kolorystycznie cegieł licowych,
  f)wykonanie nowych nawierzchni komunikacyjnych przyczółków z zastosowaniem klinkieru drogowego z odtworzeniem pierwotnego układu cegieł i spadkami odwadniającymi,
  g)odtworzenie rolek ceglanych wzdłuż balustrad,
  h)oczyszczenie całej powierzchni murowanej przyczółków (mycie ciśnieniowe) i uzupełnienie spoin w murze,
  i)gruntowanie ochronne powierzchni przyczółków i odtworzenie nawierzchni trawiastych przy przyczółkach,
  2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót.
  3.Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez LiG - Usługi Projektowo Budowlane Seredyński Piotr, 50-316 Wrocław, ul. Bolesława Prusa 96/4.
  4.Wykonawca zobowiązany jest do:
  1)przejęcia protokolarnie terenu, na którym będą wykonywane roboty,
  2)przygotowania zaplecza budowy,
  3)sporządzenia planu BIOZ,
  4)zabezpieczenia miejsca wykonywania prac przed dostępem osób trzecich,
  5)zapewnienia dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzonych robót,
  6)zapewnienie przepływu wód w rowie w trakcie prowadzenia robót,
  7)opracowanie projektu organizacji ruchu na terenie parku wraz z uzgodnieniem z Zarządem Zieleni Miejskiej,
  8)oznaczenia i zabezpieczenia wszystkich instalacji na powierzchni ziemi oraz urządzeń podziemnych. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót bądź urządzeń (np. istniejącego uzbrojenia) w toku realizacji prac, Wykonawca ma obowiązek ich naprawienia (doprowadzenia do stanu poprzedniego) na swój koszt,
  9)przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.). Wywóz odpadów budowlanych i składowanie na wysypisku odbywa się na koszt Wykonawcy.
  10)przestrzegania przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,
  11)stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,
  12)wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  13)ścisłej współpracy z projektantem i prowadzenia robót pod jego nadzorem,
  14)stosowania materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i przepisami wykonawczymi do ustawy oraz zaleceniami Inspektora nadzoru autorskiego,
  15)zawiadomienia autora projektu i ZZM z 3-dniowym wyprzedzeniem o terminie robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach przedstawiciela Zamawiającego, zobowiązany będzie na jego żądanie odkryć roboty, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego na swój koszt,
  16)usunięcia wszelkich szkód powstałych w trakcie realizacji robót, doprowadzenia terenu budowy do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i przekazania protokołem zdawczo - odbiorczym Zamawiającemu, w dacie odbioru końcowego robót,
  17)przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej budowy, w skład której powinny wejść następujące dokumenty:
  - protokoły odbiorów technicznych, atesty, gwarancje i świadectwa pochodzenia wbudowanych materiałów i urządzeń,
  - dokumentacja powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie remontu, potwierdzonymi przez projektanta i Zamawiającego.
  18)na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
  19)wykonania zadania z dołożeniem należytej staranności,
  20)udzielenia Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres 3 lat na wykonany przedmiot zamówienia,
  21)ubezpieczenia budowy w zakresie odpowiedzialności cywilnej.
 13. Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno - asfaltową na gorąco na terenie Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach, w podziale na 4 zadania
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, Wrocław
  1.Przedmiotem zamówienia jest:Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno - asfaltową na gorąco na terenie Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach, w podziale na zadania - liczba zadań 4.
  2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganym zakresem prac, znajduje się w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stanowiących załącznik Nr 1 do SIWZ.
  3.Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:
  Drogi powiatowe na terenie działania Obwodów Drogowych w Sulimowie na terenie gmin: Czernica, Długołęka, Św. Katarzyna, Żórawina oraz na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach, na terenie gmin: Jordanów Śląski, Mietków, Sobótka, Kobierzyce, Kąty Wrocławskie.
 14. Wykonanie remontu cząstkowego mieszanką mineralno - bitumiczną /na gorąco/, na drogach powiatowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy z podziałem na zadania.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Trzebnica
  Wykonanie remontu cząstkowego mieszanką mineralno - bitumiczną /na gorąco/, na drogach powiatowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy z podziałem na zadania:
  zadanie nr 1 - teren gminy Wisznia Mała - ilość do wbudowania masy - 50 Mg,
  zadanie nr 2 - teren gminy Oborniki Śl. - ilość do wbudowania masy - 100 Mg,
  zadanie nr 3 - teren gminy Trzebnica - ilość do wbudowania masy - 200 Mg,
  zadanie nr 4 - teren gminy Żmigród - ilość do wbudowania masy - 200 Mg,
  zadanie nr 5 - teren gminy Prusice - ilość do wbudowania masy - 100 Mg,
  zadanie nr 6 - teren gminy Zawonia - ilość do wbudowania masy - 150 Mg.
 15. Wykonanie zamówienia uzupełniającego polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg krajowych na terenie Rejonu Wrocław - roboty na nawierzchniach asfaltowych.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Wrocław
  Wykonanie zamówienia uzupełniającego polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg krajowych na terenie Rejonu Wrocław - roboty na nawierzchniach asfaltowych.
 16. Waloryzacja parku w ramach zadania pn. Rozbudowa Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Dzieci Niesłyszących ul. Dworska 8 we Wrocławiu
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje waloryzację parku w ramach zadania pn. Rozbudowa Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Dzieci Niesłyszących ul. Dworska 8 we Wrocławiu, z podziałem na części: CZĘŚĆ NR 1 Zakresem objętym przedmiotem umowy jest Waloryzacja Parku w ramach zadania Rozbudowa Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci Niesłyszące ul. Dworska 8 we Wrocławiu w czynnym obiekcie (działka podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przedmiotem ochrony jest podworski zespół parkowy oraz pozostałości zabudowy dworskiej). CZĘŚĆ NR 2 Kompleksowe wykonanie ogrodzenia w tym wymiana ogrodzenia (rozbiórka istniejącego i budowa nowego) wraz z wymianą bram (2szt) i furtki wejściowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Dzieci Niesłyszących ul. Dworska 8 we Wrocławiu (Waloryzacja Parku). CZĘŚĆ NR 3 Wykonanie piłko-chwytów przyboiskowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Dzieci Niesłyszących ul. Dworska 8 we Wrocławiu (Waloryzacja Parku). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 17. Zamówienie uzupełniające do umowy nr FZU/EE/341/66/10 na remonty nawierzchni bitumicznych dróg miejskich we Wrocławiu - zadanie 2 - dzielnica Krzyki
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
  Wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnicy Krzyki
 18. Zamówienie uzupełniające do umowy nr FZU/EE/341/66/10 na remonty nawierzchni bitumicznych dróg miejskich we Wrocławiu - zadanie 2 - dzielnica Krzyki
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
  Wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnicy Krzyki
 19. Bieżace utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu Wrocław.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Wrocław
  Bieżace utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu Wrocław - roboty na nawierzchniach asfaltowych.
 20. Zamówienie uzupełniające do umowy nr FZP/EE/341/66/10 na Wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych dróg miejskich we Wrocławiu - Zadanie 2- dzielnica Krzyki
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
  1. Remonty cząstkowe i bieżące nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników wykonywane betonem asfaltowym lub asfaltem lanym w miejscach ubytku bądź zapadnięć.
  2. Remonty nawierzchni bitumicznych remonterem PATCHER polegające na usuwaniu spękań, złuszczeń oraz ubytków.
  3. Roboty interwencyjne, polegające na usuwaniu zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie pasa drogowego (inne niż ubytki).
  4. Remonty nawierzchni (wypełnienie uszkodzeń) masą na zimno polegające na remoncie w temperaturze około i poniżej 0oC , bez dolnego limitu temperatury nawierzchni i otoczenia, niezależnie od warunków atmosferycznych (w tym opadów).
  5. Remonty nawierzchni (wypełnienie uszkodzeń) masą RECYKLERA polegające na remoncie nawierzchni w temperaturze ok. i poniżej 0oC do -10oC, niezależnie od innych warunków atmosferycznych (w tym opadów)
 21. NAPRAWY I REMONTY URZĄDZEŃ ODWODNIENIA ULICZNEGO I WŁĄZÓW KANALIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: Zadanie nr 1 - obszar dzielnicy Stare Miasto, Zadanie nr 2 - obszar dzielnicy Śródmieście, Zadanie nr 3 - obszar dzielnicy Krzyki, Zadanie nr 4 - obszar dzielnicy Fabryczna, Zadanie nr 5 - obszar dzielnicy Psie Pole.
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
 22. Remont terenów zewnętrznych przyległych do budynków przy ul. Ignuta 101-139 we Wrocławiu - roboty dodatkowe. ZZK-WP/3405/224/10
  Zamawiający: Zarząd Zasobu Komunalnego, Wrocław
 23. WYKONYWANIE REMONTÓW NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG MIEJSKICH WE WROCŁAWIU NA TERENIE DZIELNIC FABRYCZNA i KRZYKI
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
 24. Budowa placu zabaw przy ul. Lekcyjnej 29 we Wrocławiu
  Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej, Wrocław
 25. Remont terenu miasteczka ruchu drogowego przy placu Zamenhofa we Wrocławiu
  Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej, Wrocław
 26. Remont budynków mieszkalnych przy ul. Ignuta we Wrocławiu oraz naprawa terenów zewnętrznych przyległych do budynków. ZZK-WP/3400/102/10
  Zamawiający: Zarząd Zasobu Komunalnego, Wrocław
 27. Roboty uzupełniające w ramach realizacji zadania Konserwacja parków i zieleńców na terenie Gminy Wrocław, Zadanie nr 9 Rejon Fabryczna III na podstawie umowy 1/A/DZM-4-400-21/09-01.04.2009 r., polegające na wykonaniu prac na terenie dawnego Zespołu Szkół Ochrony Środowiska przy ul. Stabłowikiej we Wrocławiu
  Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej, Wrocław
 28. Zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie na terenie Parku Strachowickiego i Zachodniego we Wrocławiu oraz usuwanie martwych drzew zgodnie z decyzją Prezydenta Wrocławia z dnia 24.09.2009 nr WSR.Z.BP/7635/8208-356/09 z terenu Parku Zachodniego we Wrocławiu- zamówienie uzupełniające do umowy nr 1/A/DZM-4-400-21/09 z dnia 01.04.2009 na kompleksową konserwację parków i zieleńców na terenie Gminy Wrocław, Zadanie 10, Rejon Fabryczna III
  Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej, Wrocław
 29. Remont nawierzchni placu parkingowego oraz wymiana chodnika na parkingu przy drodze nr. 8 w m. Cieszyce w km 102+390 strona prawa
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Wrocław
 30. TT-28-07/2009 Usługi na prace pielęgnacyjno - konserwacyjno - prządkowe na terenie cmentarzy i kwater wojennych zlokalizowanych w mieście Wrocławiu
  Zamawiający: Zarząd Cmentarzy Komunalnych, Wrocław

Inne osoby dla Wilk Józef (32 osoby):