Kogo reprezentuje osoba

Wilk Karolina Katarzyna

w KRS

Karolina Katarzyna Wilk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Karolina
Drugie imię:Katarzyna
Nazwisko:Wilk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1986 r., wiek 33 lata
Miejscowości:Poznań (Wielkopolskie)
Przetargi:4 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Burkiciak Joanna, Kozal Anna, Stopa Michał Zbigniew

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Płowiec Anna Katarzyna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Sg24 Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000333467
 2. Tarraya S.A., Poznań − KRS 0000462364

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Coyote S.A., Poznań − KRS 0000296432
 2. Pro - Initium Sp. Z O.O., Falenty Duże − KRS 0000273171
 3. Senga Group Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000284512

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Kampania informacyjno-promocyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
  Zamawiający: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Kielce
  1. Przedmiotem
  zamówienia jest kampania informacyjno-promocyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
  Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 2. W/w kampania musi być zgodna z wymaganiami dotyczącymi działań
  informacyjnych i promocyjnych, zawartych w dokumencie pn.: Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta
  programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. 3. Kampania realizowana będzie na
  poziomie regionalnym (obszar województwa świętokrzyskiego). 4. Zakres w/w kampanii: 1) Telewizja -
  produkcja 3 różnych spotów oraz 3 różnych news informacyjnych, 2) Radio - produkcja 5 różnych spotów i 3
  różnych rozmów reklamowych oraz 5 różnych zapowiedzi reklamowych, 3) Grafika - opracowanie 5 reklam w
  formie grafiki z tekstem według wskazówek Zamawiającego. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  (SOPS) zawarty został w Załączniku nr 1 do SIWZ.
 2. “Działania informacyjne i promocyjne dotyczące transportu publicznego, rowerowego i pieszego”
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Wągrowca, Wągrowiec
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji kampanii promocyjnej w przestrzeni miejskiej, wraz z usługami towarzyszącymi polegającymi na: -działaniach informujących i promujących transport rowerowy i pieszy - (zadanie nr 1), -promocji mobilności zrównoważonej, a w szczególności promocji transportu publicznego, pojazdów niskoemisyjnych i czystych ekologicznie – (zadanie nr 2). 2. Do obowiązków wykonawcy należeć będzie m.in.: 1) w ramach zadania nr 1 - "Działania informujące i promujące transport rowerowy i pieszy": a) opracowanie identyfikacji wizualnej: -przygotowanie projektu do akceptacji, -wykonanie identyfikacji, b) ekspozycja reklamy na 2 autobusach komunikacji miejskiej w Wągrowcu: -przygotowanie projektu do akceptacji, -oklejenie autobusów i rozpoczęcie okresu ekspozycyjnego, c) opracowanie gadżetu promocyjnego – brelok 2D PCV: -przygotowanie projektu do akceptacji, -przedstawienie egzemplarza próbnego, -wykonanie gadżetu. d) wykonanie stroju reklamowego dla animatora: -przygotowanie projektu do akceptacji, -wykonanie stroju reklamowego, e) opracowanie i druk materiałów informacyjno-promocyjnych (dotyczy obu grup odbiorców): -przygotowanie projektów do akceptacji, -druk materiałów informacyjno-promocyjnych, f) kolportaż materiałów informacyjno-promocyjnych i gadżetów na stoisku promocyjnym, g) utworzenie i prowadzenie dedykowanego fanpage’a na Facebook’u: -przygotowanie grafiki głównej i miniaturki, -uruchomienie i rozpoczęcie działań na fanpage’u, h) opracowanie i emisja reklamy prasowej: -przygotowanie projektu, -emisje – pierwsza emisja w pierwszym tygodniu lipca, druga emisja w pierwszym tygodniu września. i) zapewnienie animatora na potrzeby spotkań w przedszkolach 2) w ramach zadania nr 2 – „Promocja mobilności zrównoważonej, a w szczególności promocja transportu publicznego, pojazdów niskoemisyjnych i czystych ekologicznie”: a) przygotowanie koncepcji graficznej i wykonanie instalacji przestrzennej na wągrowieckim Rynku: -przygotowanie projektów plansz, -instalacja plansz na Rynku w Wągrowcu, b) ekspozycja reklamy na 2 autobusach komunikacji miejskiej w Wągrowcu: -przygotowanie projektu do akceptacji, -oklejenie autobusów i rozpoczęcie okresu ekspozycyjnego, c) opracowanie gadżetów promocyjnych: -przygotowanie projektu do akceptacji, -przedstawienie egzemplarzy próbnych, -wykonanie gadżetu, d) opracowanie i druk materiałów informacyjno-promocyjnych: -przygotowanie projektów do akceptacji, -druk materiałów informacyjno-promocyjnych, e) utworzenie i prowadzenie dedykowanego fanpage’a na Facebook’u: -przygotowanie grafiki głównej i miniaturki, -uruchomienie i rozpoczęcie działań na fanpage’u, f) opracowanie i emisja reklamy prasowej: -przygotowanie projektu, -emisje – pierwsza emisja w pierwszym tygodniu lipca, druga emisja w pierwszym tygodniu września. g) opracowanie i emisja reklamy w kinie Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu: -przygotowanie projektu, -rozpoczęcie emisji, h) kampania promocyjna w przestrzeni miejskiej, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ oraz wzorze umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.
 3. Reklama w dziennikach ogólnopolskich.
  Zamawiający: Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa
  Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie projektu reklamy, zakup powierzchni reklamowej oraz zamieszczenie reklamy (tj. ogłoszeń reklamowych, wkładek tematycznych) w prasie ogólnopolskiej i na stronach internetowych tejże prasy dla projektu pozakonkursowego: „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” zwanego dalej projektem ZSK. Rezultatem zamówienia będzie publikacja w sumie 9 ogłoszeń (3 wkładki merytoryczne, 4 stronicowe, oraz 6 artykułów reklamowych, 1/2 stronicowych). Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
 4. usługa polegającą na przygotowaniu, przeprowadzeniu i promocji Konkursu pn. „Szkoła wolna od używek” na Projekt edukacyjny, realizowanego w ramach Projektu KIK/68 pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
  Zamawiający: Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu, przeprowadzeniu i promocji Konkursu pn. „Szkoła wolna od używek” na Projekt edukacyjny, w ramach Projektu KIK/68 pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Inne osoby dla Wilk Karolina Katarzyna (32 osoby):