Kogo reprezentuje osoba

Wilk Karolina Michalina

w KRS

Karolina Michalina Wilk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Karolina
Drugie imię:Michalina
Nazwisko:Wilk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1949 r., wiek 70 lat
Miejscowości:Pruchnik (Podkarpackie)
Przetargi:8 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brzuchacz Józef, Buczkowska Danuta Jadwiga, Flak Maria Bernarda, Flak Zdzisława, Krawczyk Wacław Jacek, Mołoń Lucyna Waleria, Niemczak Alicja Zofia, Olejarz Ewa Elżbieta, Pieszko Zygmunt, Piwoda Anna Barbara, Szkoła Janusz Zdzisław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Żurawska Janina

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Pruchniku, Pruchnik − KRS 0000114027
 2. Ochotnicza Straż Pożarna W Pruchniku Nr 3, Pruchnik − KRS 0000315895
 3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Merkury Sp. Z O.O., Pruchnik − KRS 0000129975

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rolnex Sp. Z O.O., Pruchnik − KRS 0000210853
 2. Spółdzielnia Usług Wielobranżowych W Jarosławiu, Jarosław − KRS 0000133790

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych i drogowych na potrzeby Gminy Pruchnik
  Zamawiający: Gmina Pruchnik, Pruchnik
  Sukcesywną dostawę materiałów budowlanych i drogowych na potrzeby Gminy Pruchnik w podziale na 4 części: Część I kruszywo łamane, żwir, piasek Część II beton Część III cement Część IV kruszywo drogowe Szczegółowy zakres dostaw określono w tabeli (EXCELU) stanowiącym załącznik nr 5 do siwz. Warunki, kryterium oceny ofert, terminy są jednakowe dla wszystkich części. Zamawiający zastrzega, że ilości dostaw wskazane w załączniku szczegółowym nr 5 do SIWZ (w podziale na 4 części zamówienia), są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o dostawę w wielkościach podanych w załączniku szczegółowym w tabeli (EXCEL). Dostawy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w załączniku nr 5 do SIWZ, jednak łączna wartość dostawy nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego wykonawcy dla określonej części. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż minimalne wynagrodzenie, które zostanie zapłacone z tytułu realizacji przedmiotu umowy dla poszczególnych części wyniesie min. 70% wartości brutto podanej w formularzu ofertowym.
 2. Dostawa stali na potrzeby Gminy Pruchnik
  Zamawiający: Gmina Pruchnik, Pruchnik
  Dostawa stali na potrzeby Gminy Pruchnik Szczegółowy zakres dostaw określono w tabeli (EXCELU) stanowiącym załącznik nr 5 do siwz. Zamawiający zastrzega, że ilości dostaw wskazane w załączniku szczegółowym nr 5 do SIWZ, są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o dostawę w wielkościach podanych w załączniku szczegółowym w tabeli (EXCEL). Dostawy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w załączniku nr 5 do SIWZ, jednak łączna wartość dostawy nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż minimalne wynagrodzenie, które zostanie zapłacone z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie min. 70% wartości brutto podanej w formularzu ofertowym.
 3. Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Gminy Pruchnik
  Zamawiający: Gmina Pruchnik, Pruchnik
  Zakres zamówienia obejmuje: Sukcesywną dostawę materiałów budowlanych na potrzeby Gminy Pruchnik w podziale na 4 części: Część I Materiały na budynek szatni w Kramarzówce, Część II Stal, Część III Beton, Część IV Rury. Szczegółowy zakres dostaw określono w EXCELU stanowiącym załącznik nr 5 do siwz. Warunki, kryterium oceny ofert, terminy są jednakowe dla wszystkich części. Zamawiający zastrzega, że ilości dostaw wskazane w załączniku szczegółowym nr 5 do SIWZ (w podziale na 4 części zamówienia), są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o dostawę w wielkościach podanych w załączniku szczegółowym (EXCEL). Dostawy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w załączniku nr 5 do SIWZ, jednak łączna wartość dostawy nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego wykonawcy dla określonej części. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż minimalne wynagrodzenie, które zostanie zapłacone z tytułu realizacji przedmiotu umowy dla poszczególnych części wyniesie min. 80% wartości brutto podanej w formularzu ofertowym
 4. Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pruchniku w podziale na 4 części
  Zamawiający: Gmina Pruchnik, Pruchnik
  Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pruchniku w podziale na 4 części. Część I: beton konstrukcyjny Część II: stal Część III: cement, wapno Część IV: kruszywo Zamawiający zastrzega że ilość dostaw może ulec zmniejszeniu maksymalnie do 20% w przypadku wystąpienia siły wyższej której zamawiający nie mógł przewidzieć. Szczegółowy zakres dostaw określono w EXCELU stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. Warunki, kryterium oceny ofert, terminy są jednakowe dla wszystkich części 3. Zamawiający zastrzega, że ilości dostaw wskazane w załączniku szczegółowym nr 4 do SIWZ (w podziale na 4 części zamówienia), są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o dostawę w wielkościach podanych w załączniku szczegółowym (EXCEL). Dostawy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w załączniku nr 4 do SIWZ, jednak łączna wartość dostawy nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego wykonawcy dla określonej Części.
 5. Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pruchniku
  Zamawiający: Gmina Pruchnik, Pruchnik
  Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pruchniku w podziale na 3 części. Część I: kruszywa Część II: cement wapno Część III: stal Szczegółowy zakres dostaw określono w EXCELU stanowiący załącznik nr 4 Do SIWZ Warunki, kryterium oceny ofert, terminy są jednakowe dla wszystkich części 3. Zamawiający zastrzega, że ilości dostaw wskazane w załączniku szczegółowym nr 4 do SIWZ (w podziale na 3 części zamówienia), są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o dostawę w wielkościach podanych w załączniku szczegółowym (EXCEL). Dostawy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w załączniku nr 4 do SIWZ, jednak łączna wartość dostawy nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego wykonawcy dla określonej części.
 6. Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pruchniku
  Zamawiający: Gmina Pruchnik, Pruchnik
  Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie Sukcesywnej dostawy materiałów budowlanych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pruchniku w podziale na 2 części. Część I Dostawa betonu C-16/20 w ilości 650 m3 Część II Dostawa stali żebrowanej fi 8 i fi 10 w ilości 360 mb Szczegółowy zakres dostaw określono w EXCELU stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. Warunki, kryterium oceny ofert, terminy są jednakowe dla wszystkich części 1. Zamawiający zastrzega, że ilości dostaw wskazane w załączniku szczegółowym nr 4 do SIWZ (w podziale na 4 części zamówienia), są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o dostawę w wielkościach podanych w załączniku szczegółowym (EXCEL). Dostawy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w załączniku nr 4 do SIWZ, jednak łączna wartość dostawy nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego wykonawcy dla określonej Części
 7. Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pruchniku.
  Zamawiający: Gmina Pruchnik, Pruchnik
  Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pruchniku. w tym : Część I: kruszywa budowlane. Część II: beton B-20 Część III: cement Część IV: stal Szczegółowy zakres dostaw precyzuje załącznik nr 4 do siwz z podziałem na 4 części 2.Zamawiający zastrzega, że ilości dostaw wskazane w załączniku szczegółowym nr 4 do SIWZ (w podziale na 4 części zamówienia), są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o dostawę w wielkościach podanych w załączniku szczegółowym (EXCEL). Dostawy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w załączniku nr 4 do SIWZ, jednak łączna wartość dostawy nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego wykonawcy dla określonej Części.
 8. Dostawa materiałów budowlanych oraz kruszyw drogowych na potrzeby Gminy Pruchnik
  Zamawiający: Gmina Pruchnik, Pruchnik
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawy z podziałem na poszczególne części: Część I-kruszywa drogowe i budowlane; Część II-beton B-20; Część III-cement; Część IV-stal. Szczegółowy zakres dostaw precyzuje załącznik nr 3 do siwz z podziałem na 4 części.

Inne osoby dla Wilk (1000 osób):