Kogo reprezentuje osoba

Wilk Karolina Michalina

w KRS

Karolina Michalina Wilk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Karolina
Drugie imię:Michalina
Nazwisko:Wilk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1949 r., wiek 70 lat
Miejscowości:Pruchnik (Podkarpackie)
Przetargi:8 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brzuchacz Józef, Buczkowska Danuta Jadwiga, Flak Maria Bernarda, Flak Zdzisława, Krawczyk Wacław Jacek, Mołoń Lucyna Waleria, Niemczak Alicja Zofia, Olejarz Ewa Elżbieta, Pieszko Zygmunt, Szkoła Janusz Zdzisław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Żurawska Janina

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Pruchniku, Pruchnik − KRS 0000114027
 2. Ochotnicza Straż Pożarna W Pruchniku Nr 3, Pruchnik − KRS 0000315895
 3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Merkury Sp. Z O.O., Pruchnik − KRS 0000129975

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rolnex Sp. Z O.O., Pruchnik − KRS 0000210853
 2. Spółdzielnia Usług Wielobranżowych W Jarosławiu, Jarosław − KRS 0000133790

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych i drogowych na potrzeby Gminy Pruchnik
  Zamawiający: Gmina Pruchnik, Pruchnik
  Sukcesywną dostawę materiałów budowlanych i drogowych na potrzeby Gminy Pruchnik w podziale na 4 części: Część I kruszywo łamane, żwir, piasek Część II beton Część III cement Część IV kruszywo drogowe Szczegółowy zakres dostaw określono w tabeli (EXCELU) stanowiącym załącznik nr 5 do siwz. Warunki, kryterium oceny ofert, terminy są jednakowe dla wszystkich części. Zamawiający zastrzega, że ilości dostaw wskazane w załączniku szczegółowym nr 5 do SIWZ (w podziale na 4 części zamówienia), są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o dostawę w wielkościach podanych w załączniku szczegółowym w tabeli (EXCEL). Dostawy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w załączniku nr 5 do SIWZ, jednak łączna wartość dostawy nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego wykonawcy dla określonej części. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż minimalne wynagrodzenie, które zostanie zapłacone z tytułu realizacji przedmiotu umowy dla poszczególnych części wyniesie min. 70% wartości brutto podanej w formularzu ofertowym.
 2. Dostawa stali na potrzeby Gminy Pruchnik
  Zamawiający: Gmina Pruchnik, Pruchnik
  Dostawa stali na potrzeby Gminy Pruchnik Szczegółowy zakres dostaw określono w tabeli (EXCELU) stanowiącym załącznik nr 5 do siwz. Zamawiający zastrzega, że ilości dostaw wskazane w załączniku szczegółowym nr 5 do SIWZ, są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o dostawę w wielkościach podanych w załączniku szczegółowym w tabeli (EXCEL). Dostawy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w załączniku nr 5 do SIWZ, jednak łączna wartość dostawy nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż minimalne wynagrodzenie, które zostanie zapłacone z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie min. 70% wartości brutto podanej w formularzu ofertowym.
 3. Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Gminy Pruchnik
  Zamawiający: Gmina Pruchnik, Pruchnik
  Zakres zamówienia obejmuje: Sukcesywną dostawę materiałów budowlanych na potrzeby Gminy Pruchnik w podziale na 4 części: Część I Materiały na budynek szatni w Kramarzówce, Część II Stal, Część III Beton, Część IV Rury. Szczegółowy zakres dostaw określono w EXCELU stanowiącym załącznik nr 5 do siwz. Warunki, kryterium oceny ofert, terminy są jednakowe dla wszystkich części. Zamawiający zastrzega, że ilości dostaw wskazane w załączniku szczegółowym nr 5 do SIWZ (w podziale na 4 części zamówienia), są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o dostawę w wielkościach podanych w załączniku szczegółowym (EXCEL). Dostawy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w załączniku nr 5 do SIWZ, jednak łączna wartość dostawy nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego wykonawcy dla określonej części. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż minimalne wynagrodzenie, które zostanie zapłacone z tytułu realizacji przedmiotu umowy dla poszczególnych części wyniesie min. 80% wartości brutto podanej w formularzu ofertowym
 4. Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pruchniku w podziale na 4 części
  Zamawiający: Gmina Pruchnik, Pruchnik
  Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pruchniku w podziale na 4 części. Część I: beton konstrukcyjny Część II: stal Część III: cement, wapno Część IV: kruszywo Zamawiający zastrzega że ilość dostaw może ulec zmniejszeniu maksymalnie do 20% w przypadku wystąpienia siły wyższej której zamawiający nie mógł przewidzieć. Szczegółowy zakres dostaw określono w EXCELU stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. Warunki, kryterium oceny ofert, terminy są jednakowe dla wszystkich części 3. Zamawiający zastrzega, że ilości dostaw wskazane w załączniku szczegółowym nr 4 do SIWZ (w podziale na 4 części zamówienia), są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o dostawę w wielkościach podanych w załączniku szczegółowym (EXCEL). Dostawy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w załączniku nr 4 do SIWZ, jednak łączna wartość dostawy nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego wykonawcy dla określonej Części.
 5. Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pruchniku
  Zamawiający: Gmina Pruchnik, Pruchnik
  Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pruchniku w podziale na 3 części. Część I: kruszywa Część II: cement wapno Część III: stal Szczegółowy zakres dostaw określono w EXCELU stanowiący załącznik nr 4 Do SIWZ Warunki, kryterium oceny ofert, terminy są jednakowe dla wszystkich części 3. Zamawiający zastrzega, że ilości dostaw wskazane w załączniku szczegółowym nr 4 do SIWZ (w podziale na 3 części zamówienia), są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o dostawę w wielkościach podanych w załączniku szczegółowym (EXCEL). Dostawy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w załączniku nr 4 do SIWZ, jednak łączna wartość dostawy nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego wykonawcy dla określonej części.
 6. Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pruchniku
  Zamawiający: Gmina Pruchnik, Pruchnik
  Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie Sukcesywnej dostawy materiałów budowlanych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pruchniku w podziale na 2 części. Część I Dostawa betonu C-16/20 w ilości 650 m3 Część II Dostawa stali żebrowanej fi 8 i fi 10 w ilości 360 mb Szczegółowy zakres dostaw określono w EXCELU stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. Warunki, kryterium oceny ofert, terminy są jednakowe dla wszystkich części 1. Zamawiający zastrzega, że ilości dostaw wskazane w załączniku szczegółowym nr 4 do SIWZ (w podziale na 4 części zamówienia), są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o dostawę w wielkościach podanych w załączniku szczegółowym (EXCEL). Dostawy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w załączniku nr 4 do SIWZ, jednak łączna wartość dostawy nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego wykonawcy dla określonej Części
 7. Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pruchniku.
  Zamawiający: Gmina Pruchnik, Pruchnik
  Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pruchniku. w tym : Część I: kruszywa budowlane. Część II: beton B-20 Część III: cement Część IV: stal Szczegółowy zakres dostaw precyzuje załącznik nr 4 do siwz z podziałem na 4 części 2.Zamawiający zastrzega, że ilości dostaw wskazane w załączniku szczegółowym nr 4 do SIWZ (w podziale na 4 części zamówienia), są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o dostawę w wielkościach podanych w załączniku szczegółowym (EXCEL). Dostawy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w załączniku nr 4 do SIWZ, jednak łączna wartość dostawy nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego wykonawcy dla określonej Części.
 8. Dostawa materiałów budowlanych oraz kruszyw drogowych na potrzeby Gminy Pruchnik
  Zamawiający: Gmina Pruchnik, Pruchnik
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawy z podziałem na poszczególne części: Część I-kruszywa drogowe i budowlane; Część II-beton B-20; Część III-cement; Część IV-stal. Szczegółowy zakres dostaw precyzuje załącznik nr 3 do siwz z podziałem na 4 części.

Inne osoby dla Wilk (1000 osób):