Kogo reprezentuje osoba

Wilk Kazimierz

w KRS

Kazimierz Wilk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Kazimierz
Nazwisko:Wilk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1954 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Gdynia (Pomorskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kaczorowska Magdalena
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wilk Szymon Paweł

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Lupus Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000125024
 2. Techtronika Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000326803

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. wykonanie remontu i przebudowy przedproży kamienic przy ul. Św. Ducha 111/113 w Gdańsku
  Zamawiający: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy, Gdańsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa przedproży kamienic przy ul. Św. Ducha 111/113 w Gdańsku, które znajdują się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny miasta Gdańska decyzją WKZ nr 8 z dnia 11 października 1947 (nowy numer rejestru 15), który ponadto zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta RP z dnia 8 września 1994 r. uznany został za pomnik historii znajdujący się w strefie ochrony archeologicznej.<br>
  Kamienica pod Żółwiem przy ul. Św. Ducha 111 została wpisana do rejestru zabytków województwa pomorskiego decyzją nr 546 z dnia 14 września 1972 r. (nowy numer rejestru 671)<br>
  2. Zakres robót obejmuje:<br>
  a) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,<br>
  b) roboty remontowo-budowlane,<br>
  c) renowację zabytkowych elementów kamiennych,<br>
  d) renowację i izolację przeciwwilgociową murów ceglanych,<br>
  e) renowację stropów żelbetowych od strony wnętrza,<br>
  f) ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów,<br>
  g) renowację elementów metalowych (krat na okna, poręczy balustrad, belek stropowych) i drewnianych,<br>
  h) wykonanie warstw tarasów i montaż innych zakonserwowanych elementów kamiennych,<br>
  i) renowację nawierzchni schodów i posadzek,<br>
  j) przemurowanie uszkodzonych fragmentów murów, uzupełnienie spoinowania,<br>
  k) wykonanie wentylacji wywiewnej,<br>
  l) wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej,<br>
  m) zagospodarowanie terenu po wykonaniu prac remontowo-budowlanych w tym odtworzenie chodnika w pasie drogowym.<br>
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:<br>
  a) Projekt budowlano - wykonawczy remontu i przebudowy przedproży kamienic przy ul. Św. Ducha 111/113 w Gdańsku - załącznik nr 1 do siwz;<br>
  b) Program Prac Konserwatorskich. Remont przedproży kamienic przy ul. Św. Ducha 111/113 w Gdańsku- załącznik nr 2 do siwz;<br>
  c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Remont i przebudowa przedproży kamienic przy ul. Św. Ducha 111/113 w Gdańsku - załącznik nr 3 do siwz;<br>
  d) Przedmiar robót. Remont i przebudowa przedproży kamienic przy ul. Św. Ducha 111/113 w Gdańsku - załącznik nr 4 do siwz (o charakterze informacyjnym)