Kogo reprezentuje osoba

Wilk Krystyna Zofia

w KRS

Krystyna Zofia Wilk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krystyna
Drugie imię:Zofia
Nazwisko:Wilk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1952 r., wiek 68 lat
Miejscowości:Wełecz (Świętokrzyskie)
Przetargi:8 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Aleksandrowicz Edward Ryszard, Banasik Jan Kazimierz, Kosmala Krzysztof Maciej, Mierzwa Adam, Wilk Marek Stefan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe Bud-bet Sp. Z O.O., Wełecz − KRS 0000181599

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Przebudowa istniejących dróg osiedlowych wraz z chodnikami i placami, oświetlenia terenu, przyłącza wodociągowego oraz likwidacja zbiornika nieczystości na osiedlu mieszkalnym po byłym PGR Gorysławice
  Zamawiający: Gmina Wiślica, Wiślica
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy istniejących dróg osiedlowych wraz z chodnikami i placami, oświetlenia terenu, przyłącza wodociągowego oraz likwidacja zbiornika nieczystości na osiedlu mieszkalnym po byłym PGR Gorysławice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 7 do SIWZ. - Dokumentacja projektowa. - Załącznik Nr 8 do SIWZ. - Zgłoszenie robót budowlanych wraz z potwierdzeniem - Załącznik Nr 9 do SIWZ
 2. Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn.
  Zamawiający: Gmina Nowy Korczyn, Nowy Korczyn
  Lokalizacja: Rynek w Nowym Korczynie wraz z terenami przyległymi oznaczonymi w ewidencji gruntów nr 1270, 1621, 2007, 1247, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1261, 1599, 1841, 1843, 2021, 2022, 2023, 2025, 1180/1, 1180/4, 1145, 1180/3, 1263, 1264, 1268, 1842, 1174/2, 1271. 1. Zagospodarowanie terenu: - roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni chodnikowej - krawężniki i obrzeża - asfalt ( ulice i plac festynowy) - kostka brukowa ( parkingi w obrębie placu festynowego, zatoka autobusowa) - kostka brukowa ( chodniki wzdłuż ciągów komunikacyjnych w tym chodniki na zewnętrznej części rynku - przy elewacjach budynków) - kostka granitowa żółto-szara ( płyta rynku w centralnej części oraz ścieżki i placyki) - kostka granitowa szara ( parkingi w obrębie rynku) - pomost kajakowy - miejsce rekreacji i wypoczynku - ogrodzenie - studnia dekoracyjna - obiekty pamiątkowe - projekt organizacji ruchu wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym na czas trwania budowy oraz nowe oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu 1.1. Elementy zagospodarowania terenu: - ławki i kosze 1.2 Zieleń: - mechaniczne karczowanie drzew - sadzenie drzew i krzewów ( Klon zwyczajny, Robinia biała,Głóg pośredni, Cyprysik Lawsonia, Lipa drobnolistna, Jesion wyniosły, Tawuła szara, Pięciornik krzewiasty -Mango Tango, Pięciornik krzewiasty - Marian red Robin ) 2 Roboty budowlane: - przebudowa budynku magazynowego - wiata przystankowa z punktem informacyjnym - toaleta publiczna 3. Instalacje sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne - przyłącz kanalizacji wód opadowych - przyłącz kanalizacji sanitarnej - sieć wodociągowa - przyłącz kanalizacji sanitarnej - wiata przystankowa - przyłącz kanalizacji sanitarnej - WC - przyłącz wody - wiata przystankowa - przyłącz wody - WC - instalacja wewnetrzna wod-kan WC - instalacja wewnętrzna wod kan wiata przystankowa z punktem informacyjnym 4. Instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne : - prace przygotowawcze - wiata przystankowa z punktem informacyjnym - rozdzielnica RWP - Toaleta publiczna - rozdzielnica RWP - instalacja elektryczna - wiata przystankowa z punktem informacyjnym - instalacja elektryczna - toaleta publiczna - oświetlenie ze szafy SON obwód I ( rys. 16) Synagoga - oświetlenie ze stacji transformatorowej 1116 ( rys. 05) - oświetlenie ze stacji transformatorowej 1122 ( rys. 04) - oświetlenie ze stacji transformatorowej 1155 - rozdzielnica Korczyn Rynek.
 3. Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik - etap I
  Zamawiający: Gmina Chmielnik, Chmielnik
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej przy ul. Sienkiewicza i Wspólnej w Chmielniku, przebudowie fragmentu chodnika przy ul. Sienkiewicza, zakup i montaż stojaka na rowery oraz dwóch donic betonowych owalnych w ramach zamówienia uzupełniającego do Rewitalizacji starej części miasta Chmielnik - etap I
 4. Rewitalizacja starej części miasta chmielnik - etap I
  Zamawiający: Gmina Chmielnik, Chmielnik
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie fragmentu muru ogrodzeniowego przy ul. Wspólnej w Chmielniku w ramach zamówienia dodatkowego do Rewitalizacji starej części miasta Chmielnik - etap I
 5. Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik - etap I
  Zamawiający: Gmina Chmielnik, Chmielnik
  Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja starej części miasta Chmielnik - etap I obejmująca swym zakresem przebudowę ulic Sienkiewicza i Wspólnej polegającą na:
  1.Przebudowie ulicy Sienkiewicza - nowa nawierzchnia asfaltowa i z kostki brukowej betonowej typu Stare miasto lub Stary rynek koloru grafitowego ( 8 cm ) i ul. Wspólnej - na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej ( 8 cm, typu Stare miasto lub Stary rynek, kolor grafitowy ) wraz ze skrzyżowaniem ulic z kostki brukowej betonowej typu Stare miasto lub Stary rynek w kolorze grafitowym ( 8cm ), krawężniki granitowe.
  2.Przebudowie chodników i wjazdów na posesje z kostki brukowej betonowej typu Bulwar ( 8 cm ) w kolorze rubin, krawężniki granitowe. Zamawiający rezygnuje z budowy krawężnika oddzielającego wjazdy na posesje od chodnika.
  3.Budowie oświetlenia ulicznego - kablowego wraz z latarniami stalowymi o wysokości nad ziemią 6 m - oprawy kulowe z kloszem mlecznym ( 22 szt. ) w ulicach Sienkiewicza i Wspólnej. Jako kontynuacja istniejących latarni należy zastosować latarnie typu Promenada SENKO jednoramienne.
  4.Przebudowie części sieci wodociągowej w ulicach Sienkiewicza i Wspólnej:
  - z rur ciśn. PE 80 Ø 160 mm - 226 mb,
  - z rur ciśn. PE 80 Ø 90 mm - 10 mb.

  5.Przebudowie części sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sienkiewicza w Chmielniku:
  - z rur PVC-U Ø200 - 52 mb,
  - z rur PVC-U Ø160 - 35 mb.
  6. Zagospodarowaniu przestrzeni publicznej zgodnie z Załącznikiem Nr 14 Specyfikacja techniczna elementów małej architektury obejmującym zakup i montaż urządzeń oraz wyposażenia w następujących ilościach:

  - Donica betonowa owalna ze żłobieniami 4 szt.
  - Ławka drewniana na konstrukcji żeliwnej 4 szt.
  - Kosz wolnostojący 7 szt.
  - Kosz montowany do latarni 22 szt.
  - Stojak rowerowy 1 szt.
  - Tablica ogłoszeniowa 1 szt.
  - Tablica ogłoszeniowa przeszklona 2 szt.
  - Donica wisząca na latarnie 22 szt.
  - Konstrukcja kwietnikowa - wieża 1 szt.
  - Kwiaty typu begonia pełnokwiatowa do obsadzenia w 4 donicach owalnych, gatunek i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym 20 szt.
  - Pelargonie bluszczolistne do obsadzenia kwietników wiszących na latarniach i wieży kwiatowej Kalkulacja własna / ok. 10 szt. na donicę

  7. Montaż konstrukcji kwiatowych na latarniach i wieży kwiatowej oraz ich ukwiecenie pelargoniami bluszczolistnymi. Rośliny w dniu powieszenia muszą dawać zamierzony efekt dekoracyjny tj. ich wielkość i rozkrzewienie muszą być takie, by rośliny zakrywały pojemniki, w których zostały posadzone oraz muszą być w fazie kwitnienia.
  8. Sadzenie kwiatów w donicach: zakup i transport roślin oraz ziemi urodzajnej na miejsce sadzenia.
  9. Zakup i posianie trawy na skwerku przy ul. Lubańskiej.
 6. Budowa parkingów i placu manewrowego przy kompleksie rekreacyjno - sportowym przy ul. Kwiatowej w Chmielniku
  Zamawiający: Gmina Chmielnik, Chmielnik
  Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingów i placu manewrowego przy kompleksie rekreacyjno - sportowym przy ul. Kwiatowej w Chmielniku obejmująca: budowę parkingu na 9 stanowisk postojowych i budowę parkingu na 29 stanowisk postojowych wraz z chodnikiem i placem manewrowym
 7. Poprawa infrastruktury drogowej dróg gminnych na terenie gminy Chmielnik
  Zamawiający: Gmina Chmielnik, Chmielnik
  1.1 Zakres prac będzie obejmował budowę następujących ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Dygasińskiego w Chmielniku:
  Etap I:
  1) Ulica Brzozowa od km 0 + 100 do 0+716,37 z miejscami parkingowymi, chodnikami, ciągiem pieszo - rowerowym i wjazdami,
  2) Ulica Bukowa od km 0+00 do 0+50,74 z obustronnym chodnikiem i wjazdami,
  3) Ulica Klonowa (od ulicy Lipowej ) od km 0+00 do 0+53,15 z obustronnym chodnikiem i wjazdami,
  4) Ulica Klonowa ( od ulicy Akacjowej ) od km 0+00 do 0+182,67 z obustronnym chodnikiem i wjazdami,
  5) Ulica Jodłowa od km 0+00 do 0+73,67 m ) z obustronnym chodnikiem i wjazdami,
  6) Ulica Leszczynowa od km 0+00 do 0+78,72 z obustronnym chodnikiem i wjazdami,
  7) Ulica Lipowa ( od ulicy Dębowej ) od km 0+00 do 0+238,13 z obustronnym chodnikiem i wjazdami,
  8) Ulica Jaśminowa od km 0+169 do km 0+ 290,47 ( odcinek od ul. Klonowej do ul. Lipowej ) z obustronnym chodnikiem i wjazdami,
  9) Ulica Grabowa od km 0+00 do 0+71,02 z obustronnym chodnikiem i wjazdami,
  10) Ulica Jesionowa od km 0+00 do 0+62,31 z obustronnym chodnikiem i wjazdami,

  Etap I obejmuje 3 zadania:

  Zadanie 1.
  Wykonanie okablowania ziemnego oświetlenia ulicznego, okrawężnikowanie jezdni wraz z wszystkimi elementami konstrukcyjnymi w jej obrębie ( podbudowa z warstwą odsączającą, warstwy asfaltowe, odwodnienie, regulacja studni i zaworów), wykonanie podbudowy chodników i parkingów przy ww. ulicach I etapu.
  Zadanie 2.
  Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, parkingów, chodników i wjazdów przy ul. Brzozowej.
  Zadanie 3.
  Wykonanie nawierzchni chodników i wjazdów przy pozostałych ulicach etapu I, ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Brzozowej oraz montaż słupów oświetleniowych z oprawami przy ulicach etapu I.
  Etap II:
  1) Ulica Brzozowa od km 0+00 do 0+100 km z obustronnym chodnikiem,
  2) Ulica Cisowa od km 0+00 do 0+362,87 z ciągiem pieszo - rowerowym,
  3) Ulica Jarzębinowa od km 0+00 do 0+368,29 z obustronnym chodnikiem i wjazdami,
  4) Ulica Jaśminowa od km 0+00 do km 0+169 z obustronnym chodnikiem i wjazdami,
  5) Ulica Kalinowa od km 0+00 do 0+183,12 z obustronnym chodnikiem i wjazdami,
  6) Ulica Głogowa od km 0+00 do 0+72,87 z obustronnym chodnikiem i wjazdami,
  7) Ulica Wrzosowa od km 0+00 do 0+253,10 z obustronnym chodnikiem, miejscami parkingowymi i wjazdami.
  8) Ulica Jałowcowa od km 0+00 do 0+60,71 z obustronnym chodnikiem i wjazdami,
  9) Ulica Lipowa ( od ulicy Grabowej ) od km 0+00 do 0+113,89 z obustronnym chodnikiem i wjazdami,
  10) Ulica Sosnowa od km 0+00 do 0+53,96 z obustronnym chodnikiem i wjazdami,
  11) Oznakowanie ulic.

  Etap II obejmuje 3 zadania:
  Zadanie 1.
  Wykonanie okablowania ziemnego oświetlenia ulicznego, okrawężnikowanie jezdni wraz z wszystkimi elementami konstrukcyjnymi w jej obrębie ( podbudowa z warstwą odsączającą, warstwy asfaltowe, odwodnienie, regulacja studni i zaworów), wykonanie podbudowy chodników i parkingów na ww. ulicach II etapu.
  Zadanie 2.
  Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej parkingów, chodników i wjazdów przy ulicach: Jarzębinowa, Kalinowa, Jaśminowa, Brzozowa, Głogowa.
  Zadanie 3.
  Wykonanie nawierzchni chodników i wjazdów w pozostałych ulicach etapu II ( Jałowcowa, Sosnowa, Lipowa od ul. Grabowej, Wrzosowa), ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Cisowej oraz montaż słupów oświetleniowych z oprawami przy ulicach etapu II. Oznakowanie ulic.

  1.2 Szczegółowy zakres prac określa:
  1) dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SIWZ;
  2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 8do SIWZ;
  3) przedmiary robót - załącznik nr 9 do SIWZ;
 8. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego przy ulicy Kwiatowej w Chmielniku - etap I
  Zamawiający: Gmina Chmielnik, Chmielnik
  1) budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchnią trawiastą wraz z bieżnią okólną oraz z wyposażeniem o wymiarach 60 x 40 m,
  2) budowa bieżni do skoku w dal: rozbieżnia o wymiarach 1,22 x 41 m i zeskocznia o wymiarach 3 x 8,5 m
  3) budowa rzutni do pchnięcia kulą,
  4) budowa kortu tenisowego o wymiarach 10,97 x 23,77 m z wyposażeniem
  5) budowa ogrodzenia boiska siatką ocynkowaną,
  6) budowa przyłącza wodociągowego,
  7) budowa odwodnienia boiska,
  8) przełożenie przewodu NN,