Kogo reprezentuje osoba

Wilk Krzysztof Maksymilian

w KRS

Krzysztof Maksymilian Wilk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Drugie imię:Maksymilian
Nazwisko:Wilk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1975 r., wiek 44 lata
Miejscowości:Miechów (Małopolskie)
Przetargi:8 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Matyjas Roman, Placek Grzegorz

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Basoń Anna, Bała Zygmunt Mieczysław, Bogacz Łukasz Andrzej, Chabior Marek, Gądek Marian Edmund, Gamrat Jan, Grzyb Andrzej Józef, Guździk Anna Marta, Idzik Julian Tadeusz, Jędruch Ryszard Krzysztof, Konieczny Krzysztof, Kowalczyk Piotr, Koziara Jerzy Leszek, Kramarz Ignacy, Kruszec Henryk Adam, Kular Józef Jan, Michalak Joanna, Motyka Irena Krystyna, Nitwinko Leszek, Oczkowicz Jolanta Elżbieta, Oczkowicz Zdzisław Józef, Placek Leszek Władysław, Rachwał Mirosław Andrzej, Roch Czesław Wit, Roman Robert Sylwester, Śliwa Krzysztof Stanisław, Solarz Renata Ewa, Szastak Adam, Szymańska Monika Maria, Tkaczewski Grzegorz, Włodarczyk Sebastian Jerzy

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zych Elżbieta

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ad-fin Sp. Z O.O., Miechów − KRS 0000355736
 2. Bank Spółdzielczy W Proszowicach, Proszowice − KRS 0000077971
 3. Grupa Producentów Agroenergis Sp. Z O.O., Miechów − KRS 0000431779
 4. Kółko Rolnicze W Kacicach, Kacice − KRS 0000084800
 5. Kółko Rolnicze W Pojałowicach, Pojałowice − KRS 0000237629
 6. Małopolski Mleczarski Spółdzielczy Związek Rewizyjny, Kraków − KRS 0000205037
 7. Niles Sp. Z O.O., Miechów − KRS 0000177630
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Bukowskiej Woli, Bukowska Wola − KRS 0000077029
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Górce Kościejowskiej, Górka Kościejowska − KRS 0000048021
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Ilkowicach, Ilkowice − KRS 0000392338
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Karczowicach, Karczowice − KRS 0000070858
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Nieszkowie, Nieszków − KRS 0000078872
 13. Ochotnicza Straż Pożarna W Racławicach, Racławice − KRS 0000047042
 14. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Miechowie, Miechów − KRS 0000079769
 15. Racławickie Centrum Wsi Polskiej, Janowiczki − KRS 0000132249
 16. Racławickie Towarzystwo Kulturalne W Racławicach, Racławice − KRS 0000058887
 17. Spółdzielnia Kółek Rolniczych Racławice-pałecznica W Pałecznicy, Pałecznica − KRS 0000149050
 18. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Ochrony Krajobrazu Bukowskiej Woli, Bukowska Wola − KRS 0000303955

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Dostawa Artykułów Żywnościowych
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Miechów
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych w roku 2013 dla Domu Pomocy Społecznej w Miechowie w/g podzielonych części :Część I -inne artykuły spożywcze ,Część II-nabiał,Część III-mięso i wędliny, Część IV-ryby,Część V-pieczywo,Część VI- jajka, Część VII- przetwory owocowe , Część VIII- warzywa i owoce . Szczegółowy opis w/wym części stanowi załącznik nr 1 do SIWZ Dostawa będzie realizowana cyklicznie transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby znajdującej się w Miechowie ul. Warszawska 49 A . Każdy z produktów powinien być dostarczony w wymaganych opakowaniach. Zamawiający przewiduje codzienne dostawy . Dostawa będzie realizowana w godzinach od 7.00 do 10.00 lub w godzinach wcześniej uzgodnionych z Zamawiającym . Zamawiający powiadomi telefonicznie Wykonawcę , o każdej dostawie z wyprzedzeniem co najmniej jedno dniowym oraz wskaże zamawiane produkty z podaniem ilości oraz miejsca dostawy . Produkty muszą spełniać normy jakościowe oraz muszą być dostarczone w ich początkowym okresie gwarancji..
 2. Dostawa Artykułów Żywnościowych w roku 2012 dla Domu Pomocy Społecznej w Miechowie , ul. Warszawska 49 A , 32-200 Miechów
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Miechów
  Dostawa artykułów żywnościowych w roku 2012 dla Domu Pomocy Społecznej w Miechowie w/g ośmiu części : Część 1 inne artykuły spożywcze, Część 2 nabiał , Część 3 mięso i wędliny , Część 4 ryby , Część 5 pieczywo , Część 6 jaja , Część 7 przetwory owocowe , Część 8 warzywa i owoce .
 3. DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MIANOCICACH
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Mianocicach, Książ Wielki
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Mianocicach w asortymencie i ilościach opisanych w zestawieniach rodzajowo-ilościowo-wartościowych z podziałem na 7 części ( część od A do G ) stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. Asortyment artykułów żywnościowych obejmuje dostawę produktów zbożowych, przypraw, przetworów, owoców i warzyw, napojów, wędlin, drobiu, produktów mięsnych, mleczarskich, tłuszczy, pieczywa itp. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie poszczególne części zamówienia zostały oznaczone jako: 1. część A - PIECZYWO - wykaz - do załącznika nr 1 do SIWZ 2. część B - ARTYKUŁY MLECZARSKIE (NABIAŁ) - wykaz - do załącznika nr 1 do SIWZ 3. część C - MIĘSO, PRZETWORY MIĘSNE, WĘDLINY, DRÓB - wykaz - do załącznika nr 1 do SIWZ 4. część D -ARTYKUŁY SPOŻYWCZE - wykaz - do załącznika nr 1 do SIWZ 5. część E - WYROBY CUKIERNICZE, NAPOJE - wykaz - do załącznika nr 1 do SIWZ 6. część F - OWOCE, WARZYWA, JAJA - wykaz - do załącznika nr 1 do SIWZ 7. część G - MROŻONKI, RYBY - wykaz - do załącznika nr 1 do SIWZ W ofercie można podać cenę produktu zamiennego (równoważnego) niż wymienione w w/w załącznikach tj. posiadającego równoważne cechy jakościowe, przy czym podając cenę równoważnika należy podać w ofercie jego nazwę lub znak firmowy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolną ilość części ale dana część jest niepodzielna i Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty do zaoferowania wszystkich pozycji danej części, na które składa ofertę. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie wg zgłoszonego telefonicznie zapotrzebowania. Zapotrzebowanie na dostawy będzie zgłaszane telefonicznie na ustalony nr telefonu do Wykonawcy z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem zawierające wykaz produktów, ilość oraz termin dostawy, a asortyment musi zostać dostarczony na dany termin w godzinach: - dla części A - PIECZYWO od 7.00 do 11.00 - dostawy codzienne od poniedziałku do soboty - dla części B - ARTYKUŁY MLECZARSKIE (NABIAŁ) od 7.00 do 11.00 - dostawy 2 razy w tygodniu (poniedziałek, czwartek) - dla części F - OWOCE, WARZYWA, JAJA od 7:00 do 11:00 - dostawy 2 razy w tygodniu (poniedziałek, czwartek) - dla pozostałych części (asortymentów) od 7.00 do 11.00 - dostawy 1 raz w tygodniu (środa lub czwartek) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać asortyment w ściśle określonych godzinach bez możliwości przesunięcia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia towaru w przypadku, gdy zostanie on dostarczony poza wyznaczonymi godzinami dostawy. Wykonawca dostarczy zamawiany asortyment własnym transportem na własny koszt. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z: -ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. z 2001r. , Nr. 63, poz. 634 z późn. zm.; -ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006 r. , Nr. 171, poz. 1225 z późn. zm.; -ustawą z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z późn. zm.; - oraz innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania odpowiednich warunków transportu żywności tj. transport pojazdami dostosowanymi i dopuszczonymi do przewozu żywności oraz w opakowaniach wymaganych dla rodzaju dostarczanych artykułów, a także w opakowaniach określonych przez Zamawiającego. Dla wyrobów mleczarskich i art. mięsnych Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tzw. ciągu chłodniczego tj. przechowywania i transportu wyrobów w urządzeniach chłodniczych spełniających warunki techniczne przewidziane przepisami prawnymi w tym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania do okazania przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań w/w ustaw stosownie do zakresu realizowanego zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się, iż dostarczy artykuły żywnościowe posiadające co najmniej połowę okresu przydatności do spożycia. Warzywa i owoce będą dostarczane jednorodne w I gatunku tej samej marki (producenta). Dostawy świeżych owoców sezonowych tj. truskawki, wiśnie itp. będą realizowane w sezonie. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego przy przyjmowaniu towaru wad jakościowych lub ilościowych artykułów żywnościowych Zamawiający na odwrocie dowodu dostawy odnotuje ilość i gatunek oraz przyczynę nie przyjęcia wadliwego towaru. Zakwestionowany towar Wykonawca zabierze z powrotem na własny koszt i wymieni najpóźniej w następnym dniu roboczym. Koszt opakowań wliczony jest w cenę towaru. Wykonawca przy każdej dostawie towaru do siedziby Zamawiającego użycza nieodpłatnie pojemników zbiorczych na okres do następnej dostawy. Wykonawca obowiązany jest do każdorazowego wystawienia dowodu dostawy, podając ilość, rodzaj i gatunek dostarczanego towaru oraz wartość. Zamawiający może zmienić ilość artykułów żywnościowych w danej części zamówienia. Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania całego asortymentu dostaw artykułów żywnościowych do wysokości 20% każdego z rodzaju artykułu, bez możliwości dochodzenia żadnych roszczeń z tytułu zmniejszenia zamówienia, gdyż realne zapotrzebowanie zależeć będzie od liczby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej zróżnicowanej z uwagi na sytuacje, których nie można przewidzieć tj. pobyty poza Domem Pomocy Społecznej np. w szpitalach, sanatoriach, urlopy itp. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w swojej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia
 4. Dostawa artykułów żywnościowych.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Kraków
  Dostawa artykułów żywnościowych podzielona na 7 części
 5. Dostawa artykułów spożywczych
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Mianocicach, Książ Wielki
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa (oznaczona jako Część I) owoce, warzywa i podobne produkty Dostawa (oznaczona jako Część II) produkty mleczarskie Dostawa (oznaczona jako Część III) różne produkty spożywcze, jajka, produkty przemiału ziarna i skrob Dostawa (oznaczona jako Część IV) produkty zwierzęce, mięsne Dostawa (oznaczona jako Część V) pieczywo.
 6. DOSTAWA MLEKA i PRODUKTÓW MLECZARSKICH dla DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ przy ul. PRASKIEJ 25 w KRAKOWIE
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Kraków
  DOSTAWA MLEKA i PRODUKTÓW MLECZARSKICH
 7. 01/2009
  Zamawiający: Caritas Kielecka - Dom Opieki, Charsznica
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów zywnościowych do magazynu Caritas Kielecka Dom Opieki w Charsznicy.
 8. Dostawa produktów spożywczych
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Kraków
  Zamówienie składa się z 16 zadań (części): Zadanie 1: Cukier i produkty cukrowe; Zadanie 2: Pieczywo; Zadanie 3: Produkty mączne sypkie; Zadanie 4: Tłuszcze; Zadanie 5: Nabiał i produkty nabiałowe; Zadanie 6:Warzywa świeże; Zadanie 6a:Warzywa mrożone; Zadanie 6b: Produkty konserwowe; Zadanie 6c: Owoce; Zadanie 7: Mięso; Zadanie 7a: Drób; Zadanie 7b: Ryby; Zadanie 7c: Jaja; Zadanie 7d: Wędliny i pasztety drobiowe; Zadanie 7e: Wędliny wieprzowe; Zadanie 8: Przyprawy i inne produkty spożywcze

Inne osoby dla Wilk Krzysztof Maksymilian (39 osób):