Kogo reprezentuje osoba

Wilk Michał Krzysztof

w KRS

Michał Krzysztof Wilk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Michał
Drugie imię:Krzysztof
Nazwisko:Wilk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1975 r., wiek 44 lata
Miejscowości:Tarnowskie Góry (Śląskie), Świerklaniec (Śląskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Lipieta Arkadiusz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wilk Aneta Monika

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Wolf Nieruchomości A.lipieta, A.wilk Sp. J., Tarnowskie Góry − KRS 0000540307

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Carboservis Sp. Z O.O., Warszawa Centrum − KRS 0000102400
 2. Carbostal I. Olszynka, A. Lipieta Sp. J., Ruda Śląska − KRS 0000149875

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Dostawa fabrycznie nowych kontenerów i pojemników do odpadów i selektywnej zbiórki na potrzeby LPGK Sp. z o. o
  Zamawiający: Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Legnica
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych kontenerów i pojemników do odpadów i selektywnej zbiórki na potrzeby LPGK Sp. z o. o. 2. Miejsce dostawy: Zakład Oczyszczania Miasta Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 48, 59- 220 Legnica. 3. Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy. 4. Wszystkie pojemniki i kontenery muszą być fabrycznie nowe - rok produkcji 2015 lub 2016. 5.Charakterystyka przedmiotu zamówienia (Parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego): 1)POJEMNIK MGB na odpady BIO: Ilość (sztuk)-150, Pojemnośc (litr)- 120, Kolor- brązowy, Wykonane z PE- HD (polietylen niskociśnieniowy wysokiej gęstości), Odporne na promieniowanie UV, niskie temperatury i chemikalia, Układ jezdny: stalowa ośka z 2 kołami o średnicy 200mm- 220mm, Płaska klapa z dwoma bocznymi uchwytami, Przystosowane do opróżniania przez standardowe śmieciarki, Trwały napis ODPADY BIO wykonane metodą termoprintu na przedniej ścianie w kolorze białym. 2)POJEMNIK MGB na odpady BIO: Ilość (sztuk)-150, Pojemność (litr)- 240, Kolor- brązowy, Wykonane z PE- HD (polietylen niskociśnieniowy wysokiej gęstości), Odporne na promieniowanie UV, niskie temperatury i chemikalia, Układ jezdny: stalowa ośka z 2 kołami o średnicy 200mm- 220mm, Płaska klapa z dwoma bocznymi uchwytami, Przystosowane do opróżniania przez standardowe śmieciarki, Trwały napis ODPADY BIO wykonane metodą termoprintu na przedniej ścianie w kolorze białym. 3)POJEMNIK MGB NA ODPADY SUROWCOWE: Ilość (sztuk)-150, Pojemność (litr)- 240, Kolor- żółty, Wykonane z PE- HD (polietylen niskociśnieniowy wysokiej gęstości), Odporne na promieniowanie UV, niskie temperatury i chemikalia, Układ jezdny: stalowa ośka z 2 kołami o średnicy 200mm- 220mm, Płaska klapa z dwoma bocznymi uchwytami, Przystosowane do opróżniania przez standardowe śmieciarki, Trwały napis ODPADY SUROWCOWE wykonany metodą termoprintu na przedniej ścianie w kolorze czarnym. 4) POJEMNIK MGB NA ODPADY SUROWCOWE: Ilość (sztuk)-100, Pojemność (litr)-1100, Kolor- żółty, Wykonane z PE- HD (polietylen niskociśnieniowy wysokiej gęstości), Odporne na promieniowanie UV, niskie temperatury i chemikalia, Układ jezdny: 4 skrętne koła, 2 koła z hamulcem, Płaska klapa, Rozety wrzutowe, Zamek pokrywy, Przystosowane do opróżniania przez standardowe śmieciarki, Trwały napis ODPADY SUROWCOWE wykonany metodą termoprintu na przedniej ścianie w kolorze czarnym. 5) POJEMNIK MGB NA ODPADY ZMIESZANE: Ilość (sztuk)- 200, Pojemność (litr)- 240, Kolor- antracyt/ czarny, Wykonane z PE- HD (polietylen niskociśnieniowy wysokiej gęstości), Odporne na promieniowanie UV, niskie temperatury i chemikalia, Układ jezdny: stalowa ośka z 2 kołami o średnicy 200mm- 220mm, Płaska klapa z dwoma bocznymi uchwytami, Przystosowane do opróżniania przez standardowe śmieciarki. 6) POJEMNIK MGB NA ODPADY ZMIESZANE: Ilość (sztuk)- 100, Pojemność (litr)- 1100, Kolor- antracyt/czarny, Wykonane z PE- HD (polietylen niskociśnieniowy wysokiej gęstości), Odporne na promieniowanie UV, niskie temperatury i chemikalia, Układ jezdny: 4 skrętne koła, 2 koła z hamulcem, Płaska klapa, Przystosowane do opróżniania przez standardowe śmieciarki. 7)POJEMNIK NA SZKŁO TYPU DZWON IGLOO: Ilość (sztuk)- 10, Pojemność (litr)- 1500, Kolor- Zielony o trwałym połysku, wymagany kształt: dzwon o podstawie okrągłej lub kwadratowej wyposażony w denny system opróżniania, wykonany z laminatów poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym, Odporne na promieniowanie UV, niskie temperatury i chemikalia, mechanizm sterowania klapami i okucia stalowe zabezpieczone przez ocynkowanie, dwudzielne wytłumione dno, otwór wrzutowy okrągły o średnicy 140-180 mm, zasłonięty gumową rozetą, wyposażony w zaczepy umożliwiające opróżnianie pojemnika przez otwarcie klap dennych, standardowym mechanizmem dźwigowym, przystosowanym do sterowania dźwigiem samochodowym (HDS), napisy określające rodzaj surowca (szkło) umieszczone w sposób trwały - zalaminowane, powinien posiadać trwałe oznaczenie CE i oznaczenie gwarantowanego poziomu mocy akustycznej LWA zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. z 2005r., Nr 263, poz. 2202). 8) KONTENER KP-8: Ilość (sztuk)-15, Pojemność (m³)- 8, Kolor- pomarańczowy, Wymiary kontenera-długośc-3500-3900 mm, szerokość -1600-1800 mm, wysokość- 1300-1700 mm, Poszycie kontenera z blachy o grubości 2,00 mm, Dno kontenera z blachy o grubości 3 mm, Zadaszenie wraz z 3 otworami wrzutowymi z każdej strony, Spoiny ciągłe, Łączenie ścian i dna pod kątem 90 stopni, 2 rolki zewnętrzne, Zabezpieczenie antykorozyjne: dwukrotne malowanie wewnątrz oraz zewnątrz, Drzwi klapowe, Zewnętrzne powierzchnie malowane farbą emaliową - kolor pomarańczowy, Przeznaczony do gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych przy pomocy samochodów bramowych i hakowych, 9) KONTENER KP-10: Ilość (sztuk)- 15, Pojemność (m³)- 10, Kolor- pomarańczowy, Wymiary kontenera- długość- 3700-4000 mm,szerokość-1600-1800 mm.wysokość- 1500-1900mm, Poszycie kontenera z blachy o grubości 2,00 mm, Dno kontenera z blachy o grubości 3 mm, Zadaszenie wraz z 3 lub 4 otworami wrzutowymi z każdej strony, Spoiny ciągłe, Łączenie ścian i dna pod kątem 90 stopni, 2 rolki zewnętrzne, Zabezpieczenie antykorozyjne: dwukrotne malowanie wewnątrz oraz zewnątrz, Drzwi klapowe, Zewnętrzne powierzchnie malowane farbą emaliową - kolor pomarańczowy, Przeznaczony do gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych przy pomocy samochodów bramowych i hakowych. 6. Zamawiający wymaga, aby pojemniki MGB na odpady surowcowe i zmieszane wyszczególnione w poz. 1)-6) zostały wykonane zgodnie z normą PN EN-840 oraz posiadały Certyfikat jakości RAL-GZ 951/1 z zastrzeżeniem pkt 10. 7. Zamawiający wymaga, aby pojemniki na szkło typu igloo (poz. 7)) zostały wykonane zgodnie z normą PN-EN 13071-1 z zastrzeżeniem pkt 10. 8. Zamawiający wymaga, aby pojemniki MGB na odpady surowcowe i zmieszane oraz pojemniki na szkło typu igloo wyszczególnione w poz. 1)-7) posiadały atest PZH (Państwowego Zakładu Higieny). 9. Zamawiający wymaga, aby kontenery wymienione w poz. 8) i 9) Tabeli posiadały deklarację zgodności. 10. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do rozwiązań opisanych w normach i RAL-GZ 951/1 wskazanych w pkt. 6 i 7 z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego pojemniki spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, załączając w tym celu do oferty stosowne dokumenty (dowody). 11. Koszty, związane z transportem przedmiotu zamówienia do miejsca dostawy ponosi wykonawca. Przekazanie towaru nastąpi w miejscu dostawy na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego. 12. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie pojemniki i kontenery będące przedmiotem zamówienia. Bieg okresu gwarancji liczony będzie od dnia podpisania przez strony protokołu zdawczo- odbiorczego bez zastrzeżeń każdej dostarczonej partii

Inne osoby dla Wilk Michał Krzysztof (57 osób):