Kogo reprezentuje osoba

Wilk Mieczysław

w KRS

Mieczysław Wilk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Mieczysław
Nazwisko:Wilk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1971 r., wiek 49 lat
Miejscowości:Kraśnik (Lubelskie), Sandomierz (Świętokrzyskie), Szastarka (Lubelskie)
Przetargi:422 w aktualnych firmach, 78 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Albanil Cid Monika, Bokwa Longin, Bokwa Przemysław, Gosztyła Marek, Hadała Ryszard Stanisław, Kotwica Bartłomiej, Lewakowski Jan, Szaj Janusz, Walczyna Piotr, Zając Sebastian

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ulma Antoni
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bokwa Longin, Bokwa Przemysław Marcin, Gosztyła Marek, Kotwica Bartłomiej Jacek, Krop Alicja, Lewakowski Jan Julian, Lewakowski Zbigniew Tomasz, Maj Zbigniew Robert, Nastaj Piotr Paweł, Nastaj Zbigniew, Paprocka Małgorzata Antonina, Pietraszko Jarosław, Walczyna Piotr, Zając Sebastian

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Orłowski Mirosław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Albanil Cid Monika Małgorzata, Bokwa Longin Marian, Bokwa Przemysław, Dziadowicz Krzysztof Wiesław, Kotwica Bartłomiej, Walczyna Piotr, Zając Sebastian

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łyś Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Imienia Solidarności Ziemi Lubaczowskiej, Lubaczów − KRS 0000103114
 2. Kamieniołomy Świętokrzyskie Sp. Z O.O., Sandomierz − KRS 0000181032
 3. Klub Rotariański Im. Marii Curie-skłodowskiej Lublin Centrum, Lublin − KRS 0000106503
 4. Kopalnia Kruszyw Tar-krusz Sp. Z O.O., Wał-ruda − KRS 0000152008
 5. Kopalnie Dolomitu S.A. W Sandomierzu, Sandomierz − KRS 0000198612
 6. Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. Z O.O., Oleszyce − KRS 0000032263
 7. Mg-trans Albanil Cid, Hadała Sp. J., Łańcut − KRS 0000217355
 8. Pbi Beton Sp. Z O.O., Sandomierz − KRS 0000656641
 9. Pbi Holding Sp. Z O.O., Żołynia − KRS 0000411118
 10. Pbi Infrastruktura S.A., Kraśnik − KRS 0000001731
 11. Pbi Logistyka Sp. Z O.O., Sandomierz − KRS 0000610960
 12. Pbi Mining Services Sp. Z O.O., Sandomierz − KRS 0000704668
 13. Pbi Sprzęt Sp. Z O.O., Sandomierz − KRS 0000415201
 14. Pbi Technologie Sp. Z O.O., Żołynia − KRS 0000524848
 15. Pbi Wmb Sp. Z O.O., Sandomierz − KRS 0000414607
 16. Polska Siarka Sp. Z O.O., Sandomierz − KRS 0000410804
 17. Polskie Budownictwo Infrastrukturalne Sp. Z O.O., Sandomierz − KRS 0000109034
 18. Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. Z O.O. Dylmex - Inwestycje Spółka Komandytowa, Staszów − KRS 0000525653
 19. Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych W Rzeszowie Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000155586
 20. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-mostowych Sp. Z O.O. W Opatowie, Sandomierz − KRS 0000067212
 21. Sandomiria Bokwa Bokwa Sp. J., Sandomierz − KRS 0000304209
 22. Stowarzyszenie Miłośników Kalinowszczyzny, Lublin − KRS 0000396354
 23. Stowarzyszenie Rozwoju Giedlarowej, Giedlarowa − KRS 0000355267
 24. Tarnobrzeskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Tarnobrzeg − KRS 0000034508
 25. Wapienie Jurajskie Sp. Z O.O., Rogaszyn − KRS 0000367132

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Dyrekcja Inwestycji Miejskich Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000210050
 2. Energa Elektrownie Ostrołęka S.A., Ostrołęka − KRS 0000061837
 3. Gospodarstwo Rybackie W Starzawie Sp. Z O.O., Starzawa − KRS 0000091214
 4. Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-mostowych s.a., Jarosław − KRS 0000014457
 5. Konsorcjum Drogowo-mostowe Autostrada S.A. W Likiwdacji, Kraków − KRS 0000033237
 6. Lubelskie Fabryki Wag Fawag S.A., Lublin − KRS 0000029928
 7. Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. Z O.O., Łowicz − KRS 0000081000
 8. Odrzańskie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000152509
 9. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Kraków − KRS 0000026162
 10. Polski Holding Nieruchomości S.A., Warszawa − KRS 0000383595
 11. Polski Monopol Loteryjny Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000077431
 12. Przedsiębiorstwo Drogowo-mostowe S.A. W Kraśniku, Kraśnik − KRS 0000054639
 13. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Lubinpex Sp. Z O.O., Lubin − KRS 0000073453
 14. Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów Budownictwa Rolniczego Kombet, Komorniki − KRS 0000037877
 15. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. Z O.O., Zamość − KRS 0000059284
 16. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. Z O.O., Staszów − KRS 0000138814
 17. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Inżynieryjnych W Ostródzie W Prywatyzacji, Ostróda − KRS 0000051315
 18. Przemyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. Z O.O., Przemyśl − KRS 0000140256
 19. Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., Rudna Mała − KRS 0000106297
 20. Sandomierskie Kopalnie Siarki i Surowców Mineralnych S.A., Sandomierz − KRS 0000212524
 21. Spółdzielnia Mieszkaniowa Przanowskiego, Warszawa − KRS 0000199766
 22. Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej, Lubaczów − KRS 0000085939
 23. Tauron Dystrybucja S.A., Kraków − KRS 0000073321
 24. Zakład Produkcyjno - Handlowy Koprzywianka Bokwa, Lewakowski Sp. J., Sandomierz − KRS 0000026499

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2508L Opoka- Chrząchówek
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach, Puławy
  Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi powiatowej nr 2508L Opoka- Chrząchówek Etap 2 od km 2+283,00 do km 4+450,00. Zakres inwestycji dla drogi powiatowej nr 2508L ETAP 2 obejmuje następujący asortyment robót: Wykonanie w-wy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W KR3 w ilości 1414,27Mg o szer. 5,6m i średniej gr. wyrównania 4,6cm; Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S KR3 gr. 4cm i szerokości 5,5m (lokalnie do 6,2m na łuku poziomym) na drodze powiatowej i skrzyżowaniach oraz zjazdach w ilości 12216,30m2 Regulację wysokościową istniejących zjazdów z kostki brukowej- 126m2; Ustawienie nowych krawężników betonowych 20x30cm i wykonanie nowej w-wy ścieralnej gr. 4cm na zatoce autobusowej w km 4+100,25; Wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr.15cm o szer. 1,0m w ilości 4221,50m2; Plantowanie i obrobienie poboczy na szer. 0,5 za utwardzonym poboczem- 2110,75m2 UWAGA !!! Roboty należy wykonać w oparciu o projekt wykonawczy: „Przebudowa ciągu drogi powiatowej nr 2508L Opoka- Chrząchówek” z września 2015r opracowany przez mgr inż. Marcina Gajewskiego z następującymi zmianami: - zrezygnowano z oczyszczenia istniejących rowów; - zrezygnowano z wykonania peronów przystankowych z kostki brukowej; - zmniejszono ilość w-wy wyrównawczej z średniej gr. 5,6cm na 4,6cm poprzez obniżenie niwelety jezdni o -1cm; - zrezygnowano z wykonania zjazdów z kruszywa łamanego do posesji. - oznakowanie pionowe pozostawiono bez zmian
 2. Budowa drogi gminnej nr 108605L na odcinku km 0+000,00 ÷ km 0+210,00. na przedmiotowe zadanie składają się: a) Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku o długości 130mb, b) Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku o długości 80
  Zamawiający: Gmina Trzydnik Duży, Trzydnik Duży
  3.1 Odcinek o długości 210,00m o nawierzchni bitumicznej i szerokości jezdni 4,5m z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem łamanym szerokości po 1,0m.
  3.2 Zadanie inwestycyjne określa: projekt budowlany wraz z opisem technicznym, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo przedmiar robót - stanowiące załączniki do SIWZ. Wbudowane materiały budowlane winny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty, być dopuszczone do stosowania w budownictwie.
  3.3 Zakres i wielkość realizacji robót budowlanych objęty przedmiotem zamówienia obejmuje:
  3.2.1 Roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, Rozebranie 2 szt. przepustów Ø 60cm – 8mb ze ściankami czołowymi, rozebranie zjazdu z kostki brukowej 20m2, zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej 16mb. Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny,
  3.2.2 Roboty ziemne,
  3.2.3 Odwodnienie korpusu drogowego: wykonanie dwóch szt. przepustów Ø 60cm dł 10mb, wykonanie kanalizacji deszczowej.
  3.2.4 Podbudowa: profilowanie podłoża, podbudowa z kruszywa gr. 16-20cm, podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7cm skropienie podbudowy emulsją asfaltową,
  3.2.5 Nawierzchnia warstwa wyrównująca śr 3cm, warstwa wiążąca-6cm - 1 225,76m2 i ścieralna z betonu asfaltowego-5cm – 1 228,33m2,
  3.2.6 Zjazdy na posesje,
  3.2.7 Pobocze umocnione z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr 15cm,
  3.2.8 Roboty wykończeniowe: plantowanie terenu,
  3.2.9 Elementu ulic: ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych,
  3.2.10 Umocnienie koryta i skarp rzeki,
  3.2.11 Oznakowanie pionowe – dla całego odcinka drogi,
  3.2.12 Wykonanie Geodezyjnego pomiaru powykonawczego.

  Określone w załącznikach do niniejszej specyfikacji marki referencyjne nie są wskazaniem dostawcy lub producenta, są odniesieniem, do jakości produktu. Oferent może zgłaszać produkty równoważne, które swoją jakością odpowiadają wskazanym przez projektanta standardom.
  Użyte materiały muszą odpowiadać jakościowo wyrobom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881 z późn. zm.).
 3. „ Przebudowa dróg powiatowych nr 2528L; 2602L; 2605L; 2606L” 1. Zamówienie podzielone zostało na cztery części. traktując każde zadanie jako odrębne części. Zad. Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2528 L Kazimierz Dolny – Dobre – Wilków od km 4+416 do km 5+376, dł. 960 mb. Zad. Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2602 L Zagajdzie – Rogów – Wólka Polanowska – Kosiorów od km 3+637 do km 4+137, dł. 500,00 mb. Zad. Nr 3 - Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2605 L Wilków – Zagłoba – Łaziska – do drogi nr 824 od km 4+882 do km 5+830,50, dł. 948,50 mb Zał. Nr 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2606 L Wilków – Wólka Polanowska – Karczmiska w zakresie budowy chodnika w miejscowości Urządków, odcinek od km 0+022 do km 0+481, (km roboczy od 0+000,00 do
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej, Poniatowa
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : „ Przebudowa dróg powiatowych nr 2528L; 2602L; 2605L; 2606L” 1. Zamówienie podzielone zostało na cztery części. traktując każde zadanie jako odrębne części. Zad. Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2528 L Kazimierz Dolny – Dobre – Wilków od km 4+416 do km 5+376, dł. 960 mb. Zad. Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2602 L Zagajdzie – Rogów – Wólka Polanowska – Kosiorów od km 3+637 do km 4+137, dł. 500,00 mb. Zad. Nr 3 - Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2605 L Wilków – Zagłoba – Łaziska – do drogi nr 824 od km 4+882 do km 5+830,50, dł. 948,50 mb Zał. Nr 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2606 L Wilków – Wólka Polanowska – Karczmiska w zakresie budowy chodnika w miejscowości Urządków, odcinek od km 0+022 do km 0+481, (km roboczy od 0+000,00 do km 0+459,00) Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: ZADANIE NR 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - frezowanie nawierzchni na włączeniach - mechaniczne oczyszczenie istniejącej naw. bitumicznej, NAWIERZCHNIA - mechaniczne skropienie emulsją asfaltową , - wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg)m2 - warstwa pojedynczego powierzchniowego utrwalenia przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych, POBOCZA UTWARDZONE KRUSZYWEM - wykonanie koryta na gł. 10 cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - pobocza z kruszywa łamanego gr, 10 cm ZADANIE NR 2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - frezowanie nawierzchni na włączeniach - mechaniczne oczyszczenie istniejącej naw. bitumicznej, NAWIERZCHNIA - mechaniczne skropienie emulsją asfaltową - wyrównanie lokalnych nierówności betonem asfaltowym - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4 cm., POBOCZA UTWARDZONE KRUSZYWEM - wykonanie koryta na gł. 10 cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, - pobocza z kruszywa łamanego gr, 10 cm , ZADANIE NR 3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - rozbiórka krawężnika, obrzeży i chodnika, CHODNIKI - koryto, profilowanie podłoża, - ustawienie krawężników i obrzeży, - w-wa odsączająca z piasku gr. 10 cm pod chodnik, - podbudowa betonowa Rm-2,5 MPa, gr.10 cm po chodnik, - nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm pod zjazdy, - podbudowa betonowa Rm -5MPa gr.10 cm pod zjazdy, - nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej gr. 8 cm, - skropienie emulsją asfaltową, - nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4 cm, OZNAKOWANIE POZIOME - malowanie grubowarstwowe mechaniczne znaków drogowych poziomych ZADANIE NR 4 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE - rozbiórka obrzeży, krawężnika, nawierzchni z: betonu, kostki brukowej i mas bitumicznych, KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA BETONOWE - ustawienie krawężników betonowych 20x30 i ustawienie obrzeży betonowych 6x20, - wypełnienie betonem szczeliny pomiędzy krawężnikiem a nawierzchnią, CHODNIKI ZE ZJAZDAMI Z KOSTKI -koryto wykonane mechanicznie gł. 15 cm pod zjazdy i 10 cm pod chodnik , - w-wa odsączająca z piasku gr. 10cm - podbudowa betonowa Rm-2,5 MPa,gr.12 cm po chodnik, - podbudowa betonowa Rm-5 MPa,gr.20 cm po zjazdy, - chodnik z kostki brukowej, betonowej gr. 6 cm, - zjazdy z kostki brukowej, betonowej gr. 8 cm UTWARDZONE ZJAZDY ZKRUSZYWA -koryto wykonane mechanicznie gł. 10 cm, - pobocze i zjazdy z kruszywa łamanego gr. 10 cm. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (KOSTKA Z ODZYSKU), - wykonanie ścieków podchodnikowych z rur PVC fi 120mm, - umocnienie skarp przy ściekach płytami betonowymi chodnikowymi, - formowanie i zagęszczanie nasypów ( skarpa za obrzeżem), - plantowanie skarp i korony nasypów, humusowanie skarp z obsianiem trawą, - przestawienie istniejącej wiaty przystankowej, OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE - pionowe znaki drogowe: - słupki z rur stalowych, tablice znaków, - oznakowanie poziome jezdni - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych . Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z pkt. III.1. Zamówienie zostało podzielone na 4 części opisane w pkt. III.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą część zamówienia. Każda część będzie oceniana odrębnie. 2. Szczegółowe ilości i zakres poszczególnych pozycji robót do wykonania, określają, przedmiary robót i kosztorysy ofertowe (wymagane będą przy podpisaniu umowy!), stanowiące załączniki do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zwaną w dalszej treści „SIWZ”, danymi technicznymi, Szczegółową Specyfikacją Techniczną, zwanych dalej SST, z obowiązującymi przepisami i normami.
 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1677R Szczutków – Wielkie Oczy – Granica Państwa w km 0+034 – 6+750 – Zadanie nr 2
  Zamawiający: Powiat Lubaczowski, Lubaczów
  Zadanie składa się z następujących elementów:
  - Roboty przygotowawcze;
  - Roboty ziemne;
  - Przepusty;
  - Elementy odwodnienia;
  - Zatoki autobusowe;
  - Chodnik;
  - Zjazdy;
  - Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu.
 5. Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2238L, 2239L, 2240L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na ternie gmin Bełżyce i Wojciechów.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach, Bełżyce
  Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2238L, 2239L, 2240L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na ternie gmin Bełżyce i Wojciechów w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019. Zamówienie zostało podzielone na następujące części: Część 1 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 2238L Halinówka – Góra – Bełżyce od km 2+742,00 do km 5+356,00. Część 2 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 2239L Bełżyce – Chmielnik – Góra od km 0+000,00 do km 5+971,00. Część 3 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 2240L Kol. Chmielnik – Kierz – Cuple - Trzciniec od km 0+000 do km 5+358,88. Przedmiotowa inwestycja zawiera następujące elementy: Roboty przygotowawcze, Roboty ziemne, Odwodnienie korpusu drogowego, Podbudowy, Nawierzchnie,Roboty wykończeniowe, Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, Elementy ulic, Inne roboty. Szczegółowy zakres prac wskazano w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej i SST stanowiących odpowiednio załączniki nr 7, 8 i 10 do SIWZ.
 6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1696R Laszki-Wielkie Oczy w m. Laszki
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, Jarosław
  1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej Nr 1696R Laszki-Wielkie Oczy w m. Laszki
  2. Szczegółowy zakres przedmiotowy niniejszego zamówienia swoim zakresem obejmuje wykonanie:
  roboty przygotowawcze frezowanie nawierzchni, rozbiórkka elementów dróg, zdjęcie humusu, roboty ziemne) , odwodnienie ( przepusty pod koroną drogi, kanalizacja deszczowa, scieki), podbudowy( podbudowa tłuczniowa, podbudowa stabilizowana cementerm, oczyszczenie nawierzchni, w-wa profilowa z betonu asfaltowego), nawierzchnia ( nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S dla ruchu KR-3 o grub. 4 c,- w-wa ścieralna), pobocza( wzmocnienie poboczy materiałe z frezowania grub. po zagęszcz. 20 cm).
  3. Szczegółowy zakres robót zawiera kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do SIWZ - Rozdział II Formularz Nr oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zawarte w Rozdziale IV niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1784R Dobkowice-Tapin w m. Tapin
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, Jarosław
  1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej Nr 1784R Dobkowice-Tapin w m. Tapin
  2. Szczegółowy zakres przedmiotowy niniejszego zamówienia swoim zakresem obejmuje wykonanie:
  roboty przygotowawcze ( roboty remontowe-frezowanie nawierzcxhni bitumicznej o grub. 4 cm, zdjęcie humusu grub. 10 cm mechanicznie), roboty ziemne, mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) wraz ze skropieniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową szybkorozpadową, podbudowa i podłoże ulepszone cementem( stabilizacja gruntu cementem grub. w-wy 50 cm, podbudowa z kruszywa łamanego w-wa dolna o grub. po agęszczeniu 15 cm), nawierzchnia z betonu asfaltowego ( nawierzchnia z betonu asfaltowego AC-16W dla ruchu KR-3 o grub. 4 cm-w-wa wiażąca, nawierzcxhnia z betonu asfaltowego AC11S dla ruchu KR-3 grub. w-wy 4 cm w-wa ścieralna), pobocza( wzmocnienie poboczy materiałem kamiennym z frezowania grub. po zagęszczeniu 20 cm), oczyszczenie urządzeń odwadniajacych( oczyszczenie przepustów o śred. 0,6 i 0,8m z namułu), bariery ochronne( ustawienie barier ochronnych SP-06).
  3. Szczegółowy zakres robót zawiera kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do SIWZ - Rozdział II Formularz Nr oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zawarte w Rozdziale IV niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  3.1. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
  Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych
  producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu
  one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.
 8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2534L w miejscowości Klementowice
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach, Puławy
  Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2534L w m. Klementowice na odcinku od km 4+930,00 do km 5+372,00. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach, które stanowią pas drogi powiatowej. Zakres robót obejmuje: • lokalne frezowanie istniejącej nawierzchni przy istniejącym lewostronnym chodniku z kostki betonowej, zatoce autobusowej oraz na obiekcie mostowym; • wzmocnienie prawej krawędzi jezdni na długości łuku kołowego od km 5+102,00 do km 5+282,00 poprzez wbudowanie krawężnika betonowego wtopionego 15x30cm na ławie betonowej betonu C12/15; • wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego 0+31,5 mm na zdegradowanej prawej stronie jezdni asfaltowej; • wykonanie nowej nawierzchni jezdni asfaltowej szerokości 5,5 m (lokalnie na łuku 6,0 m) na całym odcinku objętym opracowaniem poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego o średniej grubości 4,2 cm ( na kruszywie łamanym min. 7,0 cm), a następnie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm; • wykonanie nawierzchni asfaltowej na 2 skrzyżowaniach asfaltowych; • wykonanie peronu przystankowego o długości 7,0 m z kostki brukowej gr. 6 cm; • wykonanie utwardzonych poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o gr. w-wy 12 cm na szerokości 0,75 m wraz z uprzednim uzupełnieniem zaniżonych poboczy gruntem; Przebudowa drogi związana jest ze złym stanem technicznym istniejącej nawierzchni asfaltowej, która wymaga wykonania pilnych robót remontowych, w celu poprawy parametrów techniczno – użytkowych drogi i poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 9. Modernizacja dróg na terenie Gminy Leżajsk
  Zamawiający: Gmina Leżajsk, Leżajsk
  Inwestycja podzielona została na trzy oddzielne części: Część nr 1 – Modernizacja dróg w miejscowości Wierzawice Droga na działce nr 3400 i 3399 w m. Wierzawice Długość odcinka 455m, nawierzchnia bitumiczna na podbudowie tłuczniowej, szerokość jezdni: odcinek 210m na działce nr 3400 - 5,00m, odcinek 245m na działce nr 3399 - 4,50m. - wykonanie koryta gł. 25cm. - podbudowa tłuczniowa /mieszanka kamienia łamanego 0-63mm/ warstwa dolna grubości 12cm. - podbudowa tłuczniowa /mieszanka kamienia łamanego 0-31,5 mm/ warstwa górna grubości 8cm. - nawierzchnia bitumiczna , warstwa wiążąca grubości 4cm. warstwa ścieralna grubości 4cm. - pobocza o szerokości po 0,50m. z mieszanki kamienia łamanego 0 - 31,5mm. grubość warstwy 8cm. - karczowanie zagajników średniej gęstości - wykonanie przyczółków żelbetowych na istniejącym przepuście, beton B-20 Droga na działce nr 641 w m. Wierzawice Długość odcinka 350m, nawierzchnia bitumiczna na podbudowie tłuczniowej, szerokość jezdni 4,00m. - wykonanie koryta gł. 25cm. - podbudowa tłuczniowa /mieszanka kamienia łamanego 0-63mm/ warstwa dolna grubości 12cm. - podbudowa tłuczniowa /mieszanka kamienia łamanego 0-31,5 mm/ warstwa górna grubości 8cm. - nawierzchnia bitumiczna , warstwa wiążąca grubości 4cm. warstwa ścieralna grubości 4cm. - pobocza o szerokości po 0,50m. z mieszanki kamienia łamanego 0 - 31,5mm. grubość warstwy 8cm. - oznakowanie pionowe, znak A-7 Opisany zakres robót nie wprowadza żadnych barier dostępności dla osób niepełnosprawnych. Część nr 2 – Modernizacja dróg w miejscowości Dębno Droga na działce nr ew. 1405 i 1420 w m. Dębno Długość odcinka 383m, nawierzchnia bitumiczna na podbudowie tłuczniowej, szerokość jezdni: odcinek 160m na działce nr 1405 - 4,00m, odcinek 223m na działce nr 1420 - 3,50m. - wykonanie koryta gł. 25cm. - podbudowa tłuczniowa /mieszanka kamienia łamanego 0-63mm/ warstwa dolna grubości 12cm. - podbudowa tłuczniowa /mieszanka kamienia łamanego 0-31,5 mm/ warstwa górna grubości 8cm. - nawierzchnia bitumiczna , warstwa wiążąca grubości 4cm. warstwa ścieralna grubości 4cm. - pobocza o szerokości po 0,50m. z mieszanki kamienia łamanego 0 - 31,5mm. grubość warstwy 8cm. - przepusty drogowe o średnicy 40 cm - przepusty drogowe o średnicy 315mm. Droga na działce nr 1050 w m. Dębno Długość odcinka 224m, nawierzchnia bitumiczna na podbudowie tłuczniowej, szerokość jezdni 3,00m. - Ścinanie drzew o średnicy 46-55cm. - wykonanie koryta gł. 20cm - podbudowa tłuczniowa /mieszanka kamienia łamanego 0-63mm/ warstwa dolna grubości 10cm. - podbudowa tłuczniowa /mieszanka kamienia łamanego 0-31,5 mm/ warstwa górna grubości 5cm. - nawierzchnia bitumiczna , warstwa wiążąca grubości 4cm. warstwa ścieralna grubości 4cm. - pobocza o szerokości po 0,50m. z mieszanki kamienia łamanego 0 - 31,5mm. grubość warstwy 8cm. - oznakowanie pionowe, znak A-7 Droga na działce nr ew. 2552/1 i 2552/2 w m. Dębno Długość odcinka 280,00m, nawierzchnia bitumiczna na podbudowie tłuczniowej, szerokość jezdni 4,50m. - wykonanie koryta gł. 25cm - podbudowa tłuczniowa /mieszanka kamienia łamanego 0-63mm/ warstwa dolna grubości 12cm. - podbudowa tłuczniowa /mieszanka kamienia łamanego 0-31,5 mm/ warstwa górna grubości 8cm. - nawierzchnia bitumiczna , warstwa wiążąca grubości 4cm. warstwa ścieralna grubości 4cm. - pobocza o szerokości po 0,50m. z mieszanki kamienia łamanego 0 - 31,5mm. grubość warstwy 8cm. - wykonanie przyczółków żelbetowych na przepuście, beton B-20 - oznakowanie pionowe, znak A-7 Opisany zakres robót nie wprowadza żadnych barier dostępności dla osób niepełnosprawnych. Część nr 3 – Modernizacja dróg w miejscowości Stare Miasto Droga na działce nr ew. 395 w m. Stare Miasto Długość odcinka 60,00m, nawierzchnia bitumiczna na podbudowie tłuczniowej, szerokość jezdni 4,00m. - wykonanie koryta gł. 25cm. - podbudowa tłuczniowa /mieszanka kamienia łamanego 0-63mm/ warstwa dolna grubości 12cm. - podbudowa tłuczniowa /mieszanka kamienia łamanego 0-31,5 mm/ warstwa górna grubości 8cm. - nawierzchnia bitumiczna , warstwa wiążąca grubości 4cm. warstwa ścieralna grubości 4cm. - pobocza o szerokości po 0,50m. z mieszanki kamienia łamanego 0 - 31,5mm. grubość warstwy 8cm. - oznakowanie pionowe, znak A-7 Droga na działce nr ew. 1967/13 w m. Stare Miasto Długość odcinka 105,00m, nawierzchnia bitumiczna na podbudowie tłuczniowej, szerokość jezdni 6,00m. - wykonanie koryta gł. 35cm. - warstwa odsączająca z piasku, grubość warstwy 10cm. - podbudowa tłuczniowa /mieszanka kamienia łamanego 0-63mm/ warstwa dolna grubości 12cm. - podbudowa tłuczniowa /mieszanka kamienia łamanego 0-31,5 mm/ warstwa górna grubości 8cm. - nawierzchnia bitumiczna , warstwa wiążąca grubości 4cm. warstwa ścieralna grubości 4cm. - pobocza o szerokości po 0,50m. z mieszanki kamienia łamanego 0 - 31,5mm.grubość warstwy 8cm. - oznakowanie pionowe, znak A-7 Droga na działce nr ew. 982 w m. Stare Miasto Długość odcinka 45,00m, nawierzchnia bitumiczna na podbudowie tłuczniowej, szerokość jezdni 4,00m. - wykonanie koryta gł. 25cm. - podbudowa tłuczniowa /mieszanka kamienia łamanego 0-63mm/ warstwa dolna grubości 12cm. - podbudowa tłuczniowa /mieszanka kamienia łamanego 0-31,5 mm/ warstwa górna grubości 8cm. - nawierzchnia bitumiczna , warstwa wiążąca grubości 4cm. warstwa ścieralna grubości 4cm. - pobocza o szerokości po 0,50m. z mieszanki kamienia łamanego 0 - 31,5mm.grubość warstwy 8cm. - oznakowanie pionowe, znak A-7 Opisany zakres robót nie wprowadza żadnych barier dostępności dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowy zakres robót każdej części określony został w przedmiarach robót dołączonych do siwz. Szczegółowy zakres robót określa: 1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – (wg załącznika nr 9 do siwz) 2) Przedmiary robót – (wg załącznika nr 6 do siwz – na część nr 1; załącznika nr 7 do siwz – na część nr 2, załącznika nr 8 do siwz – na część nr 3) Wykonawca podczas odbioru przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentacji niezbędnej do odbioru, który powinien zawierać w szczególności: kosztorys powykonawczy, atesty wbudowanych materiałów, deklaracja zgodności, certyfikaty, inwentaryzację powykonawczą. Określone w przedmiarach robót i STWiOR typy materiałów i urządzeń podano dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia, o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu). Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Każda pozycja w kosztorysie ofertowym powinna być odrębnie wyceniona. Kosztorys ofertowy uproszczony musi być w pełni zgodny z zapisami zawartymi w przedmiarze robót (materiał, opis, ilość) i ma zawierać ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji. W cenie kosztorysu ofertowego należy uwzględnić wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, wytyczenie geodezyjne. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a uPzp Zamawiający wymaga – w zakresie części numer 1 , numer 2, numer 3 - zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) - osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnia. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie - nie krótszym niż 3 dni - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy (zgodnie z wytycznymi zawartymi w opinii zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych-www.uzp.gov.pl) . Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R Radymno-Chałupki Medyckie w m. Michałówka
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, Jarosław
  1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R Radymno-Chałupki Medyckie w m. Michałówka
  2. Szczegółowy zakres przedmiotowy niniejszego zamówienia swoim zakresem obejmuje wykonanie:
  roboty przygotowawcze ( roboty remontowe- frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 5 cm, zdjęcie humusu grub. 10 cm mechanicznie ), roboty ziemne, mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej ( bitum) wraz ze skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową, podbudowa( stabilizacja podłoża cementem grub. w-wy 50 cm, wyk. podbudowy z mieszanki tłuczniowej grub. w-wy po zagęszczeniu 15cm ze skropieniem emulsją asfalotwa i zaklinowanie klińcem), nawierzchnia z betonu asfaltowego( nawierzchnia z betonu asfaltowefo AC 11S dla ruchu KR-3 grub. w-wy 5 cm- w-wa scieralna), pobocza ( wzmocnienie poboczy materiałem kamiennym z frezowania gurb. po zagęszczeniu 20 cm.
  3. Szczegółowy zakres robót zawiera kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do SIWZ - Rozdział II Formularz Nr oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zawarte w Rozdziale IV niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  3.1. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
  Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych
  producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu
  one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.
 11. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1779R droga przez wieś Kramarzówka
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, Jarosław
  1. Przedmiotem zamówienia jest " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1779R droga przez wieś Kramarzówka "
  2. Szczegółowy zakres przedmiotowy niniejszego zamówienia swoim zakresem obejmuje wykonanie:
  roboty przygotowawcze ( rozbiórka elementów dróg, frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 4 cm), zdjęcie humusu grub. 10 cm mechanicznie, roboty ziemne, mechaniczne czyszczenie nawierchni drogowej ulepszonej (bitum) wraz ze skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową, podbudowa ( stabilizacja podłoża cementem, grub. w-wy 50 cm, wyk. podbudowy zasadniczej z kruszywłamanych grub. w-wy po zagęszcz. 15 cm) , nawierzchnia z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3 ( w-wa wiaząca i ścieralna grub. 4 cm), pobocza ( wzmocnienie poboczy materia kem z frezowania grub. po zagęszcz. 20 cm), odwodnienie( wyk. studzienki ściekowej z btonu, przykrycie studni płytą żelbetową z włazem, wyk. przepustu z rur żelbetowych o śred. 60 cm, zabezpieczenie wlotu przepustu płytami YOMB) bariery ochronne( ustawienie barier ochronnych SP-06).
  3. Szczegółowy zakres robót zawiera kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do SIWZ - Rozdział II Formularz Nr oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zawarte w Rozdziale IV niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  3.1. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
  Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych
  producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu
  one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.
 12. Remont dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie, z podziałem na 6 części.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac z zakresu odnowy, renowacji i remontu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie, w podziale na części: Część 1 – Rejon w Chełmie – remont parkingu w m. Kalinówka, Część 2 – Rejon w Chełmie – remonty nawierzchni i odnowa oznakowania, Część 3 – Rejon w Kraśniku – remonty nawierzchni i odnowa oznakowania, Część 4 – Rejon w Międzyrzecu Podlaskim – oznakowanie dróg, Część 5 – Rejon w Zamościu – remonty nawierzchni i odnowa oznakowania, Część 6 – Rejon w Zamościu – remonty chodników.
 13. Przebudowa drogi powiatowej nr 1677R Szczutków – Wielkie oczy – Granica Państwa w km 0+034 – 6+750 - Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2
  Zamawiający: Powiat Lubaczowski, Lubaczów
  1. Przedmiotem zamówienia jest: a) Zadanie nr 1 – Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1677R Szczutków – Wielkie Oczy – Granica Państwa w km 0+034 – 6+750 – ROBOTY NAWIERZCHNIOWE. Zadanie składa się z następujących elementów: 1) Roboty nawierzchniowe. b) Zadanie nr 2 – Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1677R Szczutków – Wielkie Oczy – Granica Państwa w km 0+034 – 6+750 – POZOSTAŁE ROBOTY. Zadanie składa się z następujących elementów: 1) Roboty przygotowawcze; 2) Roboty ziemne; 3) Przepusty; 4) Elementy odwodnienia; 5) Zatoki autobusowe; 6) Chodnik; 7) Zjazdy; 8) Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu. 2. Zadania są dofinansowanie ze środków „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w ramach projektu: „Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1677R Szczutków – Wielkie Oczy – Granica Państwa w km 0+034 – 6+750”.
 14. Wykonanie robót budowlanych będących realizacją zadania p.n.: „Remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Kańczuga"
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kańczuga, Kańczuga
  Wykonanie robót budowlanych będących realizacją zadania p.n.: „Remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Kańczuga” Zadanie składa się z dwóch części: 1. Remont drogi leśnej nr 15 Wola Węgierska-Rokietnica 2. Remont drogi leśnej nr 33 Kramarzówka Zaosiny-Hucisko Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Część 1. Droga nr 15 Wola Węgierska-Rokietnica Odcinki drogi przeznaczone do remontu Od km 3+448 do km 4+278 od km 4+400 do km 4+567 Stan istniejący: Przedmiotowe odcinki drogi leśnej biegną śladem istniejącej drogi leśnej położonej w jednostce ewidencyjnej Rokietnica 180409_2, obręb Rokietnica 0002, działki nr ewid: 3214, 3215 i 3217. Droga w chwili obecnej posiada nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym. Korona istniejącej drogi waha się od 3,7 - 5,2 m, jezdnia ma szerokość 3,20 m, pobocza gruntowe 2 x 0,25 - 1,00m z obustronnymi rowami (częściowo zamulonymi i zarośniętymi samosiewami). Pochylenie skarp i przeciwskarp 1:1 -1:1,5. W rejonie planowanej inwestycji nie stwierdzono infrastruktury technicznej Przedmiot i zakres remontu: Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano następujące konstrukcje remontu istniejącej nawierzchni po uprzednim sfrezowaniu istniejącej nawierzchni na głębokość 5cm: - 5 cm w-wa ścieralna z bet, asf. AC 11 S, - umocnienie poboczy mieszanką niezwiązaną 0/31 na szerokości 0,5m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Przed położeniem warstw bitumicznych poprzedzającą warstwę należy oczyścić i skropić emulsją asfaltową. Większe ubytki i zapadnięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej należy uzupełnić betonem asfaltowym AC11S do poziomu istniejącej nawierzchni. Niweletę drogi należy dostosować do istniejącej nawierzchni jezdni. Spadki poprzeczne należy dostosować do istniejących spadków nawierzchni z zachowaniem minimalnej wartości 2,0%. Część 2. Droga nr 33 Kramarzówka Zaosiny-Hucisko Odcinek drogi przeznaczony do remontu od km 0+094 do km 0+567 Stan istniejący: Przedmiotowy odcinek drogi leśnej biegnie śladem istniejącej drogi leśnej położonej w jednostce ewidencyjnej Pruchnik 180407_5, obręb Kramarzówka 0003, po działkach nr ewid: 2712, 2713. Droga w chwili obecnej posiada nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym oraz licznymi ubytkami w podbudowie. Korona istniejącej drogi waha się od 4,20 - 4,70 m, jezdnia ma szerokość 3,50 m, pobocza gruntowe 2 x 0,30 - 0,60m z obustronnymi rowami (częściowo zamulonymi i zarośniętymi samosiewami). Pochylenie skarp i przeciwskarp 1:1 -1:1,5. Konstrukcja nawierzchni: Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano następującą konstrukcją remontu istniejącej nawierzchni po uprzednim sfrezowaniu istniejącej nawierzchni na głębokość 5 cm: 5 cm w-wa ścieralna z bet, asf. AC 11 S, 5 cm RAZEM Lokalne ubytki i zapadnięcia w istniejącej podbudowie należy uzupełnić kruszywem niezwiązanym 0/31,5 mm do poziomu istniejącej podbudowy. Przed położeniem warstwy bitumicznej należy istniejącą podbudowę oczyścić i skropić emulsją asfaltową. Parametry techniczne drogi W ramach inwestycji zaprojektowano remont istniejącej drogi poprzez sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej i jej odtworzenie po uprzednim uzupełnieniu kruszywem lokalnych ubytków w podbudowie. Przyjęto następujące parametry techniczne dla projektowanej drogi leśnej: Prędkość projektowa: Vp=30 km/h, Szerokość pasa ruchu: 3.50 m, Spadek jednostronny istniejący istniejący min 2,0% Obustronne pobocza 0,5 m, Nachylenie skarp 1:1,5 Dopuszczalny nacisk na oś: 100 kN/oś Odwodnienie drogi: powierzchniowe rowami przydrożnymi. 3.2 Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w załączniku nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót). 3.3 Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3a Ustawy PZP - do wykonania wszystkich czynności wymagających pracy fizycznej w zakresie realizacji zamówienia - wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę, osób na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn . zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte są w projekcie umowy. 3.4 Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący czynności - wymagające pracy fizycznej - w zakresie realizacji zamówienia, będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni przez wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). 3.5 Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego podwykonawcę z osobami wykonującymi czynności wymagające pracy fizycznej w zakresie realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 15. Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 3158L ul. Mostowa w Krasnymstawie wraz z dojazdami do mostu.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Krasnystaw
  Część nr 1: Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 3158L ul. Mostowa w Krasnymstawie.
  W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę istniejącego mostu III-przęsłowego o długości 62,60 m przez rzekę Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 3158L. Most usytuowany jest w skosie pod kątem 76 stopni. Przebudowa mostu obejmuje poszerzenie, wzmocnienie, naprawę lub wymianę wszystkich uszkodzonych elementów mostu oraz dostosowanie jego parametrów do przepisów eksploatacyjnych i w zakresie bezpieczeństwa.
  Zakres inwestycji obejmuje m.in.:
  1. demontaż latarni na moście
  2. rozbiórka wyposażenia mostu (jezdnia, chodniki, balustrady)
  3. rozebranie jezdni na dojazdach do mostu
  4. rozebranie górnych części skrzydeł istniejącego mostu
  5. rozebranie ścianek zaplecznych przyczółków mostu
  6. demontaż istniejących wpustów mostowych
  7. wykonanie nowych żelbetowych ścianek zaplecznych
  8. wykonanie żelbetowej nadbudowy skrzydeł
  9. konserwację i odblokowanie łożysk na podporach skrajnych
  10. konserwację łożyskowania na podporach pośrednich
  11. instalację ściągów ze stali wysokiej wytrzymałości w korpusach przyczółków
  12. wykonanie żelbetowej nadbudowy płyty pomostu
  13. montaż wpustów mostowych
  14. wykonaniu izolacji odziemnych powierzchni wykonanych elementów żelbetowych
  15. wykonanie zasypki za każdym z przyczółków
  16. wykonaniu podbudowy z kruszywa jedni na dojazdach do mostu
  17. ułożeniu izolacji termozgrzewalnej na powierzchni
  18. ułożenie krawężników na odcinku mostu i dojazdów do obiektu
  19. montaż prefabrykowanych gzymsów polimerobetonowych
  20. wykonanie zabudów chodnikowych na ustroju mostu
  21. ułożenie nawierzchni bitumicznej na moście i dojazdach
  22. ułożenie nawierzchnio-izolacji na powierzchni zabudów chodnikowych
  23. iniekcję rys w elementach betonowych i żelbetowych
  24. wykonanie powłok ochronnych powierzchni eksponowanych betonu
  25. wykonanie chodników o nawierzchni z kostki betonowej
  26. montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (barieroporęcze i bariery)
  27. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na odcinku mostu i dojazdów
  28. oczyszczenie i uzupełnienie ubytków powierzchni stożków mostu i schodów skarpowych
  29. oczyszczenie powierzchni balustrad skarpowych i odtworzenie na nich powłok antykorozyjnych
  30. odtworzenie umocnienia wylotu kanalizacji deszczowej przy stożku przyczółka od strony Lublina
  31. montaż latarni na obiekcie
  Zakres robót branżowych obejmuje:
  1. rozbiórka studni teletechnicznych i zabezpieczenie magistrali teletechnicznej na czas wymiany rury wodociągowej i robót konstrukcyjnych na moście
  2. zabezpieczenie przewodów średniego napięcia na czas wymiany rury wodociągowej i robót konstrukcyjnych na moście
  3. wymiana odcinka wodociągu podwieszonego do mostu oraz odcinków za przyczółkami na łącznej długości pomiędzy zasuwami
  4. wymiana zasuw wodociągu
  5. wymiana przewodów niskiego napięcia zasilających latarnie
  6. ustawienie nowych studni teletechnicznych

  Część nr 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 3158L ul. Mostowa w Krasnymstawie z wyłączeniem mostu.
  Zadanie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 3158L ul. Mostowa w Krasnymstawie o długości 0,514 km mb na odcinku od skrzyżowania z ul. Zawieprze do ul. Kościuszki z wyłączeniem mostu drogowego, który jest przedmiotem odrębnego opracowania, które przewiduje:
  Zakres inwestycji obejmuje m.in.:
  1. poprawę stanu istniejącego jezdni poprzez wyrównanie nawierzchni do właściwych spadków poprzecznych (frezowanie nawierzchni),
  2. wzmocnienie konstrukcji istniejącej jezdni (siatka do zbrojenia nawierzchni bitumicznych),
  3. przebudowę chodników,
  4. przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
  5. przebrukowanie zatoki autobusowej,
  6. przebudowę parkingu dla samochodów osobowych,
  7. regulacja urządzeń podziemnych z wymiana włazów kanałowych,
  8. wymianę oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  9. wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej,
  10. usunięcie drzew kolidujących z przebudową.
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  1) wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę, harmonogramem rzeczowo – finansowym robót budowlanych, obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlana i niniejszą SIWZ,
  2) zapewnienie kierownika budowy przez Wykonawcę,
  3) zagospodarowanie terenu: uporządkowanie obszaru przyległego do pasa drogowego, odtworzenie terenów zielonych,
  4) przeprowadzenie wymaganych badań, przygotowanie rozliczenia końcowego, opracowanie powykonawczej i geodezyjnej inwentaryzacji i innych niezbędnych czynności zgodnie z wymogami dokumentacji technicznej.
  Materiały z rozbiórki stanowią własność Inwestora i należy je złożyć w miejscu przez niego wskazanym tj. na bazie ZDP Krasnystaw ul. Borowa 6. Materiały nadające się do powtórnego wykorzystania należy przewieźć we wskazane miejsce.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty: projekt budowlany i wykonawczy, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót (Uwaga: Przedmiar robót stanowi tylko podstawę informacyjno-pomocniczą w określeniu robót, zgodnie z zapisami pkt 12 SIWZ.
 16. Przebudowa dróg powiatowych Nr 2529L i 2547L w miejscowościach Cholewianka, Jeziorszczyzna i Kolonia Rzeczyca
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach, Puławy
  Zakres robót obejmuje: 1.Droga powiatowa Nr 2529L ETAP I od km 6+433,00 do km 8+500,00 2.Droga powiatowa Nr 2547L ETAP I od km 0+102,55 do km 1+692,82 Zakres przedsięwzięcia dla drogi powiatowej nr 2529L na odcinku od km 6+433,00 do km 8+500,00 obejmuje m.in.: roboty przygotowawcze i pomiarowe; roboty rozbiórkowe; założenie przepustów rurowych PEHD fi 50 pod drogami gminnym i peronami przystankowymi o łącznej dł. 44mb wraz z obrukowaniem wlotów brukiem; wykonanie 6 szt. peronów przystankowych z kostki brukowej o długości 8,0m i szerokości wg. planu sytuacyjnego-136m2; wykonanie nowych warstw podbudowy i nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniach z drogami gminnymi wewnętrznymi-219,75m2przebudowa 1 szt. skrzyżowania z droga powiatową nr 2547L w km 8+480,00-180m2; oczyszczenie istniejącej nawierzchni asfaltowej-27493,90m2; skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 istniejącej nawierzchni asfaltowej; wykonanie warstwy wyrównawczo- wiążącej z betonu asfaltowego AC16W KR 3 o średniej gr. 5,6cm-1855,92Mg; skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 warstwy wiążącej -27493,90m2; wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S KR 3 o gr. 4cm - 13746,95m2; wykonanie poboczy szer. 1,0m ulepszonych kruszywem łamanym 0-31,5mm gr. 12m po obu stronach jezdni- 3918m2; regulację istniejących zjazdów z kostki brukowej betonowej-117,50m2; wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego do istniejących posesji -785,10m2; oczyszczenie z namułu istniejących rowów- 3651,78mb; wymianę istniejących barier energochłonnych w obrębie przepustu w km 6+600,00 na nowe – 2 odcinki : strona lewa 92mb, str. prawa 63mb; ustawienie prawostronnego krawężnika przy krawędzi jezdni na odcinku do zatoki parkingowej w km 6+760,00; wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej zatoce parkingowej w km 6+760,00 wraz z wykonaniem wokół zatoki nowego chodnika z kostki brukowej o szerokości 2,0m; ustawienie lewostronnego krawężnika betonowego przy krawędzi jezdni w obrębie przepustu w km 6+600,00; wykonanie ścieku skarpowego L=5,0m z elementów betonowych w km 6+576,00 str. lewa; umocnienie płytami ażurowymi betonowymi 40x60x10cm na podsypce cem.-piaskowej skarpy rowu w obrębie proj. przejścia dla pieszych przy cmentarzu „radzieckim” ustawienie nowego oznakowania pionowego i poziomego. Zakres przedsięwzięcia dla drogi powiatowej nr 2547L na odcinku od km 0+102,55 do km 1+692,82 obejmuje m.in.: roboty przygotowawcze i pomiarowe; roboty rozbiórkowe; założenie przepustów rurowych PEHD fi 50 pod drogami gminnym i peronami przystankowymi o łącznej dł. 36mb wraz z obrukowaniem wlotów brukiem, wykonanie 2 szt. peronów przystankowych z kostki brukowej o długości 8,0m i szerokości 4,0m; wykonanie nowych warstw podbudowy i nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniach z drogami gminnymi wewnętrznymi- 223m2; wykonanie opornika z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 25cm i szerokości 0,3m obustronnie wzdłuż całej jezdni-921,92m2 oczyszczenie istniejącej nawierzchni asfaltowej- 9091,56m2; skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 istniejącej nawierzchni asfaltowej-9091,56m; wykonanie warstwy wyrównawczo- wiążącej z betonu asfaltowego AC16W KR 3 o średniej gr. 6cm-1259,71Mg; skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 warstwy wiążącej; wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S KR 3 o gr. 4cm-9091,56m2; wykonanie poboczy szer. 1,0m ulepszonych kruszywem łamanym 0-31,5mm gr. 12m po obu stronach jezdni- 3073,05m2; regulację istniejących zjazdów z kostki brukowej betonowej-322,10m2; wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego do istniejących posesji-829,76m2; oczyszczenie z namułu i odmulenie istniejących rowów-2785,10m2; ustawienie nowego oznakowania pionowego i poziomego, roboty porządkowe;
 17. Wykonanie przebudów dróg powiatowych: nr 2712L, nr 2714L, nr 2705L, nr 2716L, nr 2701L, nr 2736L, nr 2289L , nr 2294L , nr 2731L, nr 2709L, nr 2644L, nr 2707L, nr 2713L, nr 2700L , nr 2250L, nr 2631L, nr 2637L oraz remontów dróg powiatowych: nr 2720L, nr 2718L a także Al.Niepodległości, ul.Oboźnej i ul.Koszarowej w Kraśniku polegających na wykonaniu warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego wraz z wyrównaniem podbudowy oraz wykonaniem robót przygotowawczych, towarzyszących i wykończeniowych
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku, Kraśnik
  Powyższe zamówienie zostało podzielone na osiem części a w skład poszczególnych części wchodzą następujące zadania - każde dotyczy odrębnych odcinków dróg: Część nr 1 – składa się z zadań: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4; Części nr 2 – obejmuje zadanie nr 5; Część nr 3 – obejmuje zadanie nr 6; Części nr 4 – składa się z zadań: nr 7, nr 8, nr 9; Część nr 5 – składa się z zadań: nr 10, nr 11, nr 12, nr 13; Część nr 6 – składa się z zadań: nr 14, nr 15, nr 16, nr 17, nr 18; Części nr 7 – składa się z zadań: nr 19, nr 20; Części nr 8 – składa się z zadań: nr 21, nr 22, nr 23; zgodnie z poniższym opisem każdej części i zadań. Część nr 1: Przebudowa dróg powiatowych: nr 2712L, nr 2714L, nr 2705L, nr 2716L. Zadanie nr 1 – Przebudowa drogi powiatowej nr 2712L Gościeradów-Szczecyn. Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2714L w m. Salomin. Zadanie nr 3 – Przebudowa drogi powiatowej nr 2705L w m. Liśnik Duży. Zadanie nr 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2716L Wólka Gościeradowska-Marynopole . Część nr 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 2701L Ludmiłówka-Dzierzkowice - Zadanie nr 5. Część nr 3: Przebudowa drogi powiatowej nr 2736L w m. Stróża Kolonia ul.Różana - Zadanie nr 6. Część nr 4: Przebudowa dróg powiatowych: nr 2289L , nr 2294L , nr 2731L . Zadanie nr 7 – Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L w m.Zakrzówek Wieś. Zadanie nr 8 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2294L w m.Zakrzówek Nowy. Zadanie nr 9 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2731L w m.Majdan Grabina. Część nr 5: Przebudowa dróg powiatowych: nr 2709L, nr 2644L, nr 2707L, nr 2713L gm.Annopol. Zadanie nr 10 – Przebudowa drogi powiatowej nr 2709L w m.Wymysłów gm.Annopol. Zadanie nr 11 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2644L w m. Bliskowice gm.Annopol. Zadanie nr 12 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2707L w m. Grabówka gm.Annopol. Zadanie nr 13 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2713L w m. Borów gm.Annopol. Część nr 6: Przebudowa dróg powiatowych: nr 2700L w m. Boby Kolonia, nr 2700L w m. Bęczyn , nr 2250L, nr 2631L, nr 2637L . Zadanie nr 14 – Przebudowa drogi powiatowej nr 2700L w m.Boby Kolonia. Zadanie nr 15 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2700L w m.Bęczyn. Zadanie nr 16 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2250L Popkowice-Józefin. Zadanie nr 17 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2631L w m.Wierzbica Kolonia. Zadanie nr 18 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2637L w m. Moniaki. Część nr 7: „Remont drogi powiatowej nr 2720L Kraśnik-Owczarnia-Rzeczyca Ziemiańska oraz remont drogi powiatowej nr 2718L Trzydnik-Potoczek w m.Trzydnik Mały”. Zadanie nr 19 – Remont drogi powiatowej nr 2720L Kraśnik-Owczarnia-Rzeczyca Ziemiańska. Zadanie nr 20 - Remont drogi powiatowej nr 2718L Trzydnik-Potoczek w m.Trzydnik Mały. Część nr 8: „ Remont Al.Niepodległości, ul.Oboźnej i ul.Koszarowej” w Kraśniku. Zadanie nr 21 – Remont Al.Niepodległości w Kraśniku. Zadanie nr 22 – Remont ul.Obożnej w Kraśniku. Zadanie nr 23– Remont ul.Koszarowej w Kraśniku. 2)Roboty na ww. odcinkach dróg odbywać się będą zgodnie z technologią i ilościami robót podanymi w kosztorysach ofertowych i przedmiarach robót załączonych do SIWZ – na każde zadanie oddzielny kosztorys i przedmiar. W zakres robót wchodzi wykonanie robót przygotowawczych, wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową( AC11W KR 1-2), ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11S 50/70 KR 1-2 wg PN-EN 13108-1 i WT-1 i WT-2 z 2014r.) wraz z robotami towarzyszącymi i wykończeniowymi. Zamówienie należy wykonać zgodnie z następującymi specyfikacjami technicznymi: D-M-00.00.00, D-01.01.01, D-01.02.02, D-01.02.04, D-04.03.01, D-04.03.01a, D-04.04.00, D-04.04.02, D-05.03.05a, D-05.03.05b, D-06.03.01, D-06.03.01a, D-07.01.01, D-08.01.01, D-08.02.02, D-08.03.01. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). 3) Opis przedmiotu zamówienia wg kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg. 4) Na wbudowane materiały Wykonawca winien przedłożyć aprobaty techniczne i świadectwa jakości. 5) Wszystkie badania kontrolne robót określone w specyfikacjach technicznych wykonane zostaną na koszt Wykonawcy i przedłożone Inspektorowi Nadzoru celem akceptacji. 6)Wykonawca winien dysponować jednostkami sprzętu i środkami transportu zapewniającymi realizację zamówienia zgodnie z SIWZ i wymaganiami technicznymi w terminie umownym. 7)Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji robót i w jego okolicy w celu dokonania weryfikacji dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 8)Zamawiający wymaga przed podpisaniem umowy wskazania wytwórni mas bitumicznych w której będzie wyprodukowana masa bitumiczna do realizacji przedmiotowego zamówienia. Lokalizacja winna spełniać warunek czasu transportu mas bitumicznych od zakończenia załadunku do momentu rozpoczęcia wbudowywania – do 2 godz. W przypadku wątpliwości odnośnie lokalizacji, Zamawiający zastrzega sobie możliwość praktycznego sprawdzenia. Odległość należy liczyć od wytwórni do najdalszego miejsca( odcinka drogi) robót po drogach umożliwiających przejazd samochodów z ładunkiem. 9)Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie opracowanego na własny koszt i we własnym zakresie oraz uzgodnionego z Zamawiającym projektu czasowej organizacji ruchu. 10) Oznakowanie robót w czasie ich prowadzenia Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie. 11) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową. 12) Wykonawca robót jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania terenu robót na własny koszt . 13) Wykonawca robót jest zobowiązany do wykonania niezbędnych pomiarów i czynności geodezyjnych przed rozpoczęciem robót i w ich trakcie, 14.Wszelkie opłaty związane z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia ciążą w całości na wykonawcy. 15) Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia z zachowaniem należytej staranności, w oparciu o obowiązujące przepisy, zgodnie ze sztuką budowlaną i najlepszą praktyką zawodową.
 18. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R Radymno-Walawa-Przemyśl w m. Sośnica
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, Jarosław
  1. Przedmiotem zamówienia jest " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R Radymno-Walawa-Przemyśl w m. Sośnica "
  2. Szczegółowy zakres przedmiotowy niniejszego zamówienia swoim zakresem obejmuje wykonanie:
  roboty przygotowawcze ( rozbiórka elementów dróg), zdjęcie humusu, roboty ziemne, odwodnienie) wyk. studzienki ściekowej z betonu, wyk. i montaz kraty ze stali, wyk. przepustu z rur WIPRO, przepusty rurowe pod zjazdami o śred. 40 cm, regulacja pionowa studzienekdla kratek ściekowych ulicznych), podbudowy( w-wy odsaczające wyk. z pospółki, w-wy odsączajace wyk. z pospółki, w-wa górna podbudowy z tłucznia ( 20-40mm), mechnaiczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej wraz ze skropieniem, w-wa profilowa z betonu asfaltowego ( wyrównanie istniejacej podbudowy betonem asfaltowym AC-16W dla ruchu KR-3, nawierzchnia z betonu asfaltowego ( nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S o grub. 5 cm w-wa scieralna), pobocza ( wzmocnienie poboczy tłuczniem kamiennym).
  3. Szczegółowy zakres robót zawiera kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do SIWZ - Rozdział II Formularz Nr oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zawarte w Rozdziale IV niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  3.1. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
  Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych
  producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu
  one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.
 19. Przebudowa drogi powiatowej nr 1548R Kraczkowa - Cierpisz w km 3+484 - 4+284
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie, Łańcut
  Wyrównanie nawierzchni warstwa betonu asfaltowego, warstwa ścieralna z AC, wyrównanie poboczy kruszywem z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3.Szczegółowy zakres robót określa kosztorys ofertowy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ.
 20. Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1084R (Nowy Kamień) gr. pow. Łętownia – Sarzyna w km 4+300 – 6+250 i 10+900 – 15+052 - etap II
  Zamawiający: Powiat Leżajsk, Leżajsk
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1084R Nowy Kamień (gr. pow.) Łętownia – Sarzyna w km 4+300 – 6+250 i 10+900 – 15+052 do parametrów drogi klasy Z, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Przedsięwzięcie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. a) Zamówienie obejmuje część projektową: - sporządzenie projektu budowlanego/materiałów do zgłoszenia robót - uzyskanie zgłoszenia robót budowlanych, - uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w tym pozwolenia wodno – prawnego na przebudowę, budowę urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód, - sporządzenie projektów wykonawczych branży drogowej i sanitarnej, - sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wyżej wymienionych branż, - opracowanie przedmiarów i kosztorysów dla wyżej wymienionych branż, - opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robót b) W zakres przebudowy drogi wchodzi: - budowa nowej konstrukcji nawierzchni jezdni o warstwie ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego na podbudowie z MCE, - budowa chodników, - budowa ścieżki rowerowej, - budowa zatoki autobusowej, - remont istniejących rowów przydrożnych z przebudową przepustów pod zjazdami, - przebudowa przepustów pod koroną drogi, - oznakowanie pionowe i poziome, - budowa rowu krytego/kanalizacji deszczowej c) Na Wykonawcy spoczywać będzie w szczególności obowiązek: - Wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, SIWZ oraz obowiązujących przepisów prawa. - Opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego i wykonawczego) oraz formalno-prawnej (m.in. mapy do celów projektowych, pozwolenie wodnoprawne, uzgodnienia branżowe z właścicielami urządzeń zlokalizowany w pasie drogowym) na podstawie której będą realizowane roboty budowlane, - Opracowanie oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii i zatwierdzenie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu. - Realizacja robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia musi być zgodna z dokumentacją projektową oraz wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Rozdział III SIWZ - „Program Funkcjonalno - Użytkowy”.
 21. Zad. 1. „Rozbudowa ul. Lipnik w Ulanowie w km 0+000 do 0+746” Zad. 2. „Przebudowa drogi gminnej w Ulanowie”
  Zamawiający: Gmina i Miasto Ulanów, Ulanów
 22. Przebudowa drogi powiatowej Nr P 1553R Kolonia Polska (granica powiatu) – Adamówka w km 0+000 – 3+200
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku, Przeworsk
 23. Przebudowa drogi powiatowej Nr P 1 251R Granica powiatu – Szegdy – Majdan Sieniawski w km 0+000 – 3+429
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku, Przeworsk
 24. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1056R ul. PCK i ul. Rzeszowska w Nisku
  Zamawiający: Powiat Niżański, Nisko
 25. Przebudowa drogi gminnej nr G100911R ul. Lipowej w Stalowej Woli
  Zamawiający: Gmina Stalowa Wola, Stalowa Wola
 26. Przebudowa drogi powiatowej nr 2722L Wilkołaz-Popkowice w miejscowościach Wilkołaz i Popkowice
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku, Kraśnik
 27. Przebudowa dróg gminnych: nr 100119R (ul. Działkowców) na odcinku od km 0+000 do km 0+041, nr 100118R (pl. E. Mieszczańskiego, ul. Żwirki i Wigury) na odcinku od km 1+726 do km 2+094, nr 100124R (ul. 11 Listopada) od km 0+000 do km 0+227 w miejscowości Gorzyce.
  Zamawiający: Gmina Gorzyce, Gorzyce
 28. Przebudowa drogi gminnej nr 105204R Zalesie - Stare Sioło
  Zamawiający: Gmina Oleszyce, Oleszyce
 29. Zadanie 1: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0803T Sandomierz – Szewce w miejscowości Skotniki od km 12+436 do km 13+414. Zadanie 2: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0738T Głazów – Bilcza w miejscowości Głazów od km 0+008 do km 1+243.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu, Samborzec
 30. przebudowa drogi powiatowej nr 2954L Obsza – Zamch od km 0+011 do km 6+979
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju, Biłgoraj
 31. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 108375L Stróża-Kolonia - Kraśnik wraz z budową chodnika i oświetlenia drogowego
  Zamawiający: Gmina Kraśnik, Kraśnik
 32. Przebudowa drogi powiatowej nr 2519L na odcinku droga woj. 738 – Bronowice – Dobrosławów – dawna droga krajowa nr 12
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach, Puławy
 33. Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. działki 209/1 i 2385/2 w miejscowości Górno od km 0+000 do 0+566,5
  Zamawiający: Gmina Sokołów Małopolski, Sokołów Małopolski
 34. Przebudowa drogi gminnej Nr 108728R ulica Plebańska w Sokołowie Małopolskim w km od 0+000 do 0+832
  Zamawiający: Gmina Sokołów Małopolski, Sokołów Małopolski
 35. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Horyniec-Zdrój
  Zamawiający: Gmina Horyniec-Zdrój, Horyniec-Zdrój
 36. Przebudowa drogi gminnej nr 108619 L Szastarka Stacja – Brzozówka-Kolonia na odcinku od km 0+195 do km 1+993, w formule zaprojektuj i wybuduj
  Zamawiający: Gmina Szastarka, Szastarka
 37. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Gminie Nowa Sarzyna
  Zamawiający: Gmina Nowa Sarzyna, Nowa Sarzyna
 38. Przebudowa drogi powiatowej nr 2639L Józefów nad Wisłą – Boiska –Dzierzkowice w lokalizacji od km 0+025 do km 1+950 oraz od km m10+700 do km 12+906, odcinki o łącznej długości 4131 mb
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej, Poniatowa
 39. Przebudowa drogi gminnej nr 104679R w km 0+000 - 2+930 w miejscowości Stare Miasto
  Zamawiający: Gmina Leżajsk, Leżajsk
 40. Rozbudowa ulicy Tatarskiej w Przemyślu
  Zamawiający: Gmina Miejska Przemyśl Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu, Przemyśl
 41. Zadanie nr 1 pn.: "Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej", Zadanie nr 2 pn.: "Remont drogi gminnej od ul. Łąkowej do oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej".
  Zamawiający: Gmina Kolbuszowa, Kolbuszowa
 42. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2126L Orchowiec – Gorzków od km 6+900 do km 13+329.71 długość 6,429.71 km i Nr 3105L Olchowiec – Gorzków od km 7+411 do km 8+462.01 km długość 1,051.01 km, łącznie długość 7,480.72 km.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Krasnystaw
 43. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1107 ul. Kopernika w km od 0+000 – 1+201,9 w miejscowości Tarnobrzeg”
  Zamawiający: Prezydent Miasta Tarnobrzega, Tarnobrzeg
 44. Remont drogi powiatowej Nr P 1 630R Zagórze - Hucisko Jawornickie w km 3+150 - 4+130
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku, Przeworsk
 45. Przebudowa skrzyżowania ulic Krakowskiej – Jana III Sobieskiego – Armii Krajowej – ppłk. Kazimierza Gurbiela w Przemyślu na skrzyżowanie typu rondo
  Zamawiający: Gmina Miejska Przemyśl Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu, Przemyśl
 46. Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na zadaniu pn.: Remont drogi asfaltowo - tłuczniowej o nr 242/523.
  Zamawiający: Nadleśnictwo Leżajsk, Leżajsk
 47. Remont drogi asfaltowo–tłuczniowej o nr inw.242/523
  Zamawiający: Nadleśnictwo Leżajsk, Leżajsk
 48. Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Zawichost ul. Trójca (działka o nr ewidencyjnym 953) od km 1+437 do km 2+133
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Zawichost, Zawichost
 49. Remont drogi powiatowej Nr 0678T Ćmielów – Podgrodzie – Smyków – Borownia – Stoki Duże – Podgórze – Lemierze – Wycinka – Ulów – gr. powiatów (w msc Borownia, Stoki Duże) od km 7+808 do km 9+113, dł. 1305 mb
  Zamawiający: Powiat Ostrowiecki, Ostrowiec Świętokrzyski
 50. Remont drogi gminnej nr 108507R Prusina -Kościelna Droga w miejscowości Kamień od km 0+000 do km 2+100 oraz drogi 108502R Błonie-Duble Przymiarki wraz z remontem przepustu od km 0+000 do km 1+600
  Zamawiający: Gmina Kamień, Kamień
 51. Przebudowa drogi na dz. Nr ewid. 722 w miejscowości Wylewa w km 0+000-0+474 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
  Zamawiający: Gmina Sieniawa, Sieniawa
 52. Remont drogi powiatowej nr 1254R od 1257R - Ożanna - Piskorowice w km 0+000 - 1+700 wraz z remontem przepustu w km 2+998 w miejscowościach Ożanna i Piskorowice
  Zamawiający: Powiat Leżajsk, Leżajsk
 53. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1726R ulica Pogodna w Jarosławiu
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, Jarosław
 54. Przebudowa drogi powiatowej nr 1663R Horyniec - Radruż w km 3+514 - 4+504
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie, Lubaczów
 55. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2279L od km 2+316 do km 2+937 w miejscowości Piotrowice, gmina Strzyżewice.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach, Bełżyce
 56. „Remont drogi powiatowej Nr 0678T Ćmielów – Podgrodzie – Smyków – Borownia – Stoki Duże – Podgórze – Lemierze – Wycinka – Ulów – gr. powiatów ( w msc Borownia, Stoki Duże ) od km 6+503 do km 7+808, dł. 1305 mb”
  Zamawiający: Powiat Ostrowiecki, Ostrowiec Świętokrzyski
 57. Remont drogi gminnej nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450mb od km 1+818 do km 3+268
  Zamawiający: Gmina Lipnik, Lipnik
 58. wykonanie zadań: 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2073R Kotów-Sufczyna w miejscowości Jasienica Sufczyńska – zadanie nr 1 2) Remonty bieżące dróg – Remont drogi powiatowej Nr 2124R Żurawica – Buszkowice – zadanie nr 2 3) Remonty bieżące dróg – Remont drogi powiatowej Nr 1432R Bachórzec-Bartkówka – zadanie nr 3
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu, Przemyśl
 59. Remont drogi powiatowej Nr 2090R Gruszowa – Aksmanice km 1+800 – 4+840, 5+750 – 8+000 ( zadanie współfinansowane jest ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przyznanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji )
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu, Przemyśl
 60. Remont drogi gminnej nr 1 10602R Manasterz - Rzeki - Tarnawka na dz. nr ewid. 106/1 w km 0+000-0+730, w km 0+786-0+940 w m. Manasterz
  Zamawiający: Gmina Jawornik Polski, Jawornik Polski
 61. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary - Mostki Bukowa
  Zamawiający: Powiat Niżański, Nisko
 62. Remont drogi powiatowej Nr P 1605R Urzejowice – Krzeczowice – Siennów w km 3+650 – 4+000; w km 4+850 – 5+540
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku, Przeworsk
 63. Przebudowa drogi gminnej nr 110162L w miejscowościach Gruszka Mała Pierwsza i Gruszka Mała Druga od km 0 + 000 - 3+680
  Zamawiający: Gmina Nielisz, Nielisz
 64. Remonty cząstkowe polegające na wypełnieniu kolein betonem asfaltowym z frezowaniem na drogach wojewódzkich nr 827, 830 i 834 administrowanych przez RDW w Lublinie z/s w Bychawie
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie, Bychawa
 65. Remont drogi powiatowej Nr 0661T Miłkowska Karczma - Dębowa Wola ( w msc Kurzacze ) od km 1+437 do km 2+922 ( dł. 1485 mb ).
  Zamawiający: Powiat Ostrowiecki, Ostrowiec Świętokrzyski
 66. Przebudowa dróg na terenie Gminy Chodel.
  Zamawiający: Gmina Chodel, Chodel
 67. Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław w km 4+262 – 4+712 w miejscowości Leżachów
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Rzeszów
 68. Remont drogi gminnej Nr 102820R Borki- Dyjaki- Wymysłów w km 0+000 – 2+783”
  Zamawiający: Gmina i Miasto Ulanów, Ulanów
 69. Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Obrocz.
  Zamawiający: Gmina Zwierzyniec, Zwierzyniec
 70. Przebudowa drogi powiatowej nr 2833L Janów Lubelski ul. Turystyczna – Etap II
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Janów Lubelski
 71. Przebudowy i remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Orły
  Zamawiający: Gmina Orły, Orły
 72. „Remont drogi powiatowej Nr 1263R od drogi powiatowej nr 1260R – Podkudłacz w km 2+856 – 4+356 w miejscowości Biedaczów (Podkudłacz)”
  Zamawiający: Powiat Leżajsk, Leżajsk
 73. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr P1256R ul. Jana Pawła II oraz Nr P1256R Piskorowice – Pigany - Sieniawa
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku, Przeworsk
 74. Przebudowa drogi powiatowej nr 2541L Piotrowice-Czesławice
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach, Puławy
 75. wykonanie zadania pn : Remont drogi powiatowej Nr 2076R Leszczawa Dolna – Leszczawka km 0+800 – 3+334 ( zadanie współfinansowane jest ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przyznanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji )
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu, Przemyśl
 76. Przebudowa drogi dz. nr ewid. 332 w Kniażycach droga do Kożucha w km. 0+000 - 0+380
  Zamawiający: Gmina Fredropol, Fredropol
 77. Przebudowa drogi dz. nr ew. 389 w miejscowości Tuligłowy w km 0+720 - 2+190
  Zamawiający: Gmina Rokietnica, Rokietnica
 78. Przebudowa drogi gminnej nr 104724R w sołectwie Wola Zarczycka Łoiny – Flisy w km 0+000 – 0+350 i 0+363 – 1+200
  Zamawiający: Gmina Nowa Sarzyna, Nowa Sarzyna
 79. BUDOWĘ DROGI GMINNEJ W MSC. PODLESIE l/lub BUDOWĘ DROGI GMINNEJ W MSC. GROMADA OD KM 0+ 300 DO KM 0+700
  Zamawiający: Gmina Biłgoraj, Biłgoraj
 80. Przebudowa drogi dz. nr ewid. 510 w miejscowości Leżachów w km 0+000-0+940 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych
  Zamawiający: Gmina Sieniawa, Sieniawa
 81. Remont drogi gminnej w miejscowości Linów (działka o nr ewidencyjnych: 2174, 2180) od km 0+000 do km 0+520. Remont drogi gminnej nr 401013 T Linów Tartak – Suchodółka od km 0+000 do km 0+371. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chrapanów od km 0+000 do km 0+250
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Zawichost, Zawichost
 82. Przebudowa dróg gminy Tereszpol i Aleksandrów w połączeniu z drogą leśną Nadleśnictwa Zwierzyniec (inwestycja wspólna)
  Zamawiający: Nadleśnictwo Zwierzyniec, Zwierzyniec
 83. Przebudowa drogi dz nr ew. 1704/2, 1614/6 i 1574/1 w km 0+000-0+950 w miejscowości Górno wraz z przebudową przepustu w km 0+150.
  Zamawiający: Gmina Sokołów Małopolski, Sokołów Małopolski
 84. Przebudowa drogi gminnej relacji Kowalówka - Doliny w km 0+000 - 0+850, dz. Nr ewid. 326, 247 wraz z przebudową przepustu w km 0+094 w Kowalówce
  Zamawiający: Gmina Cieszanów, Cieszanów
 85. Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w Gminie Rakszawa
  Zamawiający: Gmina Rakszawa, Rakszawa
 86. Remont nawierzchni drogi krajowej nr 19 i 74 z podziałem na 3 części
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Lublin
 87. Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w km 174+955 – 176+000 w m. Widaczów – Hadle Szklarskie i km 178+100 – 178+616 w m. Jawornik Przedmieście – ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE W KM 173+380 – 174+150
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Rzeszów
 88. przetarg nieograniczony na przebudowę wraz z remontem drogi gminnej nr 108555L Annopol-Dąbrowa
  Zamawiający: Gmina Annopol, Annopol
 89. Przebudowa drogi gminnej nr G 108187 L w miejscowości Opole Lubelskie ul. Kwiatowa
  Zamawiający: Gmina Opole Lubelskie, Opole Lubelskie
 90. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2205L Garbów - Ożarów - Sadurki na odcinku od drogi powiatowej nr 2206L do granicy powiatu lubelskiego i puławskiego
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach, Bełżyce
 91. Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Żurawica w km 57+000 - 57+800 w m. Chorzów
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Rzeszów
 92. Modernizacja dróg na terenie Gminy Leżajsk - II
  Zamawiający: Gmina Leżajsk, Leżajsk
 93. Odbudowa drogi gminnej nr 108359 L od km 0+000 do km 0+360 i od km 0+500 do km 0+640 w miejscowości Zakrzówek - Wieś, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2015 r
  Zamawiający: Gmina Zakrzówek, Zakrzówek
 94. Wykonanie robót dodatkowych w ramach inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej ul. Zwierzyniecka na odcinku od ronda z ul. Kwiatkowskiego i ul. K. Wielkiego do lasu.
  Zamawiający: Prezydent Miasta Tarnobrzega, Tarnobrzeg
 95. Przebudowa drogi gminnej nr 122164 ul. Ocicka w Tarnobrzegu na odcinakach: a) w km. 0+000 - 0+603 b) w km.0 + 603- 0+716
  Zamawiający: Prezydent Miasta Tarnobrzega, Tarnobrzeg
 96. POPRAWA STANU TECHNICZNEGO DRÓG W MSC. SŁAWĘCICE, CZAŻÓW I GARBACZ.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Waśniowie, Waśniów
 97. Przebudowa drogi gminnej nr 115536R w Grabownicy Starzeńskiej
  Zamawiający: Gmina Brzozów, Brzozów
 98. Przebudowa drogi gminnej nr 116105R Młodowice Sierakośce dz. nr 202, 203, 361 w Młodowicach oraz remont drogi gminnej nr 116106R Młodowice Kłokowice
  Zamawiający: Gmina Fredropol, Fredropol
 99. Przebudowa drogi powiatowej nr 1553 R Cewków - Stary Dzików - Oleszyce w km 12+650 - 15+759 i w km 19+171 - 20+872 zlokalizowanej na terenie Gminy Stary Dzików i Oleszyce
  Zamawiający: Powiat Lubaczowski, Lubaczów
 100. Przebudowa drogi powiatowej nr 1682R Lubaczów - Borowa Góra w km 1+080 - km 1+877
  Zamawiający: Powiat Lubaczowski, Lubaczów
 101. Przebudowa dróg gminnych w Dzikowcu i Wilczej Woli z podziałem na następujące zadania: Zadanie nr 1. Przebudowa drogi gminnej w Dzikowcu ul. Szkolna Zadanie nr 2. Przebudowa drogi gminnej Spie - Gwoździec w Wilczej Woli Zadanie nr 3. Przebudowa drogi gminnej Maziarnia - Szwedy w Wilczej Woli Zadanie nr 4. Przebudowa drogi gminnej Spie - Dule w Wilczej Woli.
  Zamawiający: Gmina Dzikowiec, Dzikowiec

Inne osoby dla Wilk (1000 osób):