Kogo reprezentuje osoba

Wilk Piotr Sławomir

w KRS

Piotr Sławomir Wilk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Piotr
Drugie imię:Sławomir
Nazwisko:Wilk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1967 r., wiek 52 lata
Miejscowości:Oleśnica (Dolnośląskie), Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:42 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wilk Joanna

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Borkowski Mariusz, Bruski Ireneusz Michał, Błahuta Mirosław Piotr, Cabaj Grzegorz Remigiusz, Dmowski Kazimierz Michał, Grzywaczyk Jarosław, Jeż Andrzej Rafał, Jurkiewicz Henryk Wiktor, Krawczyk Andrzej, Kwiatkowski Bogumił Józef, Majcher Monika Anna, Malec Arkadiusz, Mierzewski Piotr Józef, Nowak Gerard Mariusz, Nowotarska Schneider Elżbieta, Rejkowski Jerzy Kazimierz, Staniak Marianna, Stawniak Andrzej, Wierzbicki Paweł, Łoskot Marcin Rafał

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wójcik Robert

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ad Futurum, Józefów − KRS 0000224444
 2. Aspot Sp. Z O.O., Oleśnica − KRS 0000523104
 3. Mana Solid Invest Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000504024
 4. Mp Prolift Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000067574
 5. Mp Wentylacja Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000601072
 6. Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów, Warszawa − KRS 0000166383
 7. Polsko-szwajcarska Izba Gospodarcza, Warszawa − KRS 0000157319
 8. Schindler Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000054199
 9. Slajan Sp. Z O.O., Złotów − KRS 0000518221
 10. Stowarzyszenie Przyjazna Białołęka, Warszawa − KRS 0000261450
 11. Wittur Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000117509

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Aco Elementy Budowlane Sp. Z O.O., Łajski − KRS 0000054931
 2. Alfa Laval Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000046854
 3. Alimak Hek Polska Sp. Z O.O., Podolszyn Nowy − KRS 0000100510
 4. Almitel Sp. Z O.O., Raszyn − KRS 0000125444
 5. Aplisens S.A., Warszawa − KRS 0000302835
 6. Biogazownia Ostrowiec Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000356340
 7. Controlmatica Zap-pnefal,Sp. Z O.O.., Ostrów Wielkopolski − KRS 0000005983
 8. Egida Holding S.A., Warszawa − KRS 0000505174
 9. Gas Storage Poland Sp. Z O.O., Dębogórze − KRS 0000374583
 10. Hotele Ewsa Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000086411
 11. Luxiona Poland S.A., Jacentów − KRS 0000051064
 12. Modus Przedsiębiorstwo Odzieżowe S.A., Bydgoszcz − KRS 0000048943
 13. Mokotów Invest Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000166901
 14. Nask 4innovation Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000455846
 15. Nask S.A., Warszawa − KRS 0000644422
 16. Ośrodek Badawczo-rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych Chemkop Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000327569
 17. Otis Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000171415
 18. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa − KRS 0000122099
 19. Reynaers Aluminium Sp. Z O.O., Piaseczno − KRS 0000025840
 20. Spółdzielnia Mieszkaniowa Włodarzewska Iv, Warszawa − KRS 0000134615
 21. Spółka Pracowników Fabryki Kabli Ożarów Sp. Z O.O., Ożarów Mazowiecki − KRS 0000063040
 22. Tauron Obsługa Klienta Gze Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000107995

Powiązane przetargi (42 szt.):
 1. Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj windy zewnętrznej w budynku Gmachu Mechaniki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku
  Zamawiający: Politechnika Warszawska Filia w Płocku, Płock
  Przedmiotem zamówienia jest
  wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj windy zewnętrznej w budynku Gmachu Mechaniki Politechniki
  Warszawskiej Filii w Płocku. Dźwig będzie służył do przemieszczania osób (w tym niepełnosprawnych na
  wózkach), między kondygnacjami budynku Gmachu Mechaniki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, przy ul.
  Jachowicza 2. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale IV i V SIWZ
 2. Wymiana dźwigów osobowych w siedzibie I O/ZUS w Łodzi, ul. Zamenhofa 2 tj. opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie roboty budowlanej
  Zamawiający: ZUS I Oddział w Łodzi, Łódź
  1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana dźwigów osobowych w siedzibie I O/ZUS w Łodzi, ul. Zamenhofa 2 tj. opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie roboty budowlanej. 2. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia nadzoru autorskiego. Szczegółowe wymagania co do przedmiotu zamówienia zostały określone w Programie funkcjonalno-użytkowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ). Przedmiot zamówienia zostanie wykonany na bazie istniejących szybów. 3. Wymiana dźwigów realizowana będzie w sześciu etapach: Etap I wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem dokumentów pozwalających na rozpoczęcie robót budowlanych, Etap II-V wymiana poszczególnych dźwigów (D1, D2, D3 i D4) i wykonanie pozostałych obowiązków przypisanych do danego etapu, Etap VI synchronizacja pracy dźwigów w grupie i wykonanie pozostałych obowiązków przypisanych do tego etapu. Przy wykonywaniu robót budowlanych (Etap II - V) każdy etap robót będzie obejmował wymianę jednego dźwigu z uwzględnieniem czasu potrzebnego na jego odbiór przez UDT i dopuszczenie do eksploatacji (włącznie z jego rejestracją). 4.Termin wykonania zamówienia - 15 miesięcy od daty podpisania umowy przy czym dokumentacja projektowa winna być wykonana w terminie 4 miesięcy od daty podpisania umowy
 3. Serwis dźwigów osobowych
  Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego, Warszawa
  Przedmiotem Zamówienia jest serwis następujących urządzeń:
  1. dźwigu osobowego Schindler typ 5400 MRL z napędem elektrycznym, udźwig nominalny 1600 kg/21 osób, liczba przystanków: 5 - nr fabryczny urządzenia WAW0010560055,
  2. dźwigu osobowego Schindler typ 5400 MRL z napędem elektrycznym, udźwig nominalny 1600 kg/21osób, liczba przystanków: 5 - nr fabryczny urządzenia WAW0010560056,
  zwanych dalej również UTB, zamontowanych na terenie parkingu P+R Ursus Niedźwiadek, w Warszawie przy ul. Orląt Lwowskich 45.
 4. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznego serwisu i konserwacji czterech dźwigów osobowych marki Schindler, będących na gwarancji, zainstalowanych w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23..
  Zamawiający: Łódzki Ośrodek Geodezji, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznego serwisu i konserwacji czterech dźwigów osobowych marki Schindler, będących na gwarancji, zainstalowanych w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23. Przedmiot zamówienia określa powykonawcza dokumentacja techniczna opracowana i dostarczona przez Wykonawcę robot budowlanych firmę: EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX SA ul. Postępu 5A, 02-676 Warszawa do wglądu Wykonawców, w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający posiada trzyletnie gwarancje udzielone przez EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX SA ul. Postępu 5A, 02-676 Warszawa na systemy i urządzenia będące przedmiotem zamówienia, a zrealizowane w ramach modernizacji budynku użyteczności publicznej. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zamówienia powinien legitymować się upoważnieniem dostawcy urządzeń dźwigowych do dokonywania serwisu, przeglądów i konserwacji przedmiotowych urządzeń dźwigowych zapewniających utrzymanie posiadanych gwarancji.
 5. Konserwacja 6 dźwigów (wind) osobowych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie
  Zamawiający: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest konserwacja 6 dźwigów (wind) osobowych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie - przez okres 48 miesięcy (4 lat) od dnia podpisania umowy. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. drobne naprawy, niezbędne pomiary elektryczne i zapewnienie całodobowego pogotowia dźwigowego. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym jednocześnie Załącznik nr 1 do Umowy. Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz.U. z 9 sierpnia 2013 r., poz. 907)
 6. Modernizacja dźwigu polegająca na wymianie sterowania głównego urządzenia wraz z kasetami operacyjnymi (COP, LOP, LIP)
  Zamawiający: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dźwigu polegająca na wymianie sterowania głównego urządzenia wraz z kasetami operacyjnymi (COP, LOP, LIP) obejmująca:
  1. Demontaż istniejącego sterowania urządzenia.
  2. Demontaż układu tyrystorowego.
  3. Demontaż panelu dyspozycji kabiny oraz kaset wezwań i piętrowskazywaczy.
  4. Nowe sterowanie MICONIC MX-GC z falownikiem DR VAB 33 dostosowane do istniejącej wciągarki.
  5. Moduł zapewniający łączność z pogotowiem dźwigowym TAM2-MOD.
  6. Nowy panel dyspozycji kabiny (COP) MX Basic Standard x 2 szt. z blokadą kluczykową.
  7. Nowe kasety wezwań na przystankach (LOP) MX Basic Standard z piętrowskazywaczem (LIP) x 9 szt.
  8. Przygotowanie otworów do montażu kaset wezwań.
  9. Montaż nowych podzespołów urządzenia.
  10. Konfiguracja sterowania / Uruchomienie
  11. Transport / Dostawa.
  12. Utylizacja zdemontowanych podzespołów urządzenia.
  13. Kontrola działania urządzenia przez inspektora UDT po modernizacji.
  14. Przygotowanie dokumentacji oraz wszystkie uzgodnienia z UDT.
  15. Uzgodnienie dokumentacji z UDT.
  16. Przygotowanie dokumentacji do odbioru urządzenia po modernizacji przez UDT.
  17. Uczestniczenie przy odbiorze urządzenia przez UDT.
 7. Dostawa i montaż dźwigu osobowego dla Sądu Okręgowego we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1
  Zamawiający: Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dźwigu osobowego dla Sądu Okręgowego we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1. Zakres zamówienia obejmuje demontaż starego dźwigu, dostawę i montaż nowego dźwigu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Specyfikacja techniczna nowego dźwigu: Główne parametry:- udźwig: minimum 950 kg - wysokość podnoszenia: minimum 18,02 m - liczba przystanków: 6 - przystanek podstawowy: 2 (licząc od dołu) - głębokość podszybia: 1.250 mm - wysokość nadszybia: 3.500 mm - wymiary poprzeczne szybu: szerokość: 1.810 mm, głębokość: 2.050 mm Drzwi szybowe: - typ drzwi: automatyczne, teleskopowe, lewe, 2 panelowe - ościeżnica: nowa - sterowanie drzwi: automatyczne (za pomocą falownika) - wymiary drzwi (w świetle): szerokość: 900 mm, wysokość: 2000 mm - wykończenie: stal nierdzewna - wykończenie: drzwi na przystanku podstawowym ze stali nierdzewnej szczotkowanej Wyposażenie i wystrój kabiny: - sufit: stal nierdzewna z oświetleniem w technologii LED - podłoga: szary granit; aluminiowe listy przypodłogowe - przednia ściana kabiny: przednia ściana i drzwi kabinowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej - pozostałe ściany kabiny: stal nierdzewna szczotkowana; - lustro - ze szkła bezpiecznego na tylnej ścianie do wysokości poręczy - poręcz - prosta, ze stali szczotkowanej, na tylnej ścianie; - profile ozdobne w narożnikach; - wentylator kabiny. Kasety wezwań: - kontrola dostępu z wykorzystaniem istniejących kart Zakres prac: - demontaż starego urządzenia, - inwentaryzacja szybu, - wykonanie dokumentacji technicznej do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego (koszt odbioru po stronie Wykonawcy), - montaż nowych prowadnic kabinowych z zamocowaniami, - montaż nowych prowadnic przeciwwagowych z zamocowaniami, - montaż ogranicznika prędkości, - wymiana kabiny na kabinę metalową wyłożona stalą nierdzewną szczotkowana z drzwiami teleskopowymi, panelem dyspozycji z funkcją kontroli dostępu i oświetleniem LED zabudowanym w suficie z blachy nierdzewnej z poręczą i lustrem, - montaż ramy kabinowej z chwytaczami, - montaż zespołu napędowego, element nośny: pasy lub liny, - montaż konstrukcji przeciwwagi wraz z klockami, - wymiana drzwi szybowych na drzwi automatyczne ze stali nierdzewnej szczotkowanej o szerokości 900 mm - montaż kompletnego sterowania wraz z kasetami wezwań i dyspozycji, - montaż instalacji oświetleniowej wraz z osprzętem w szybie i podłączeniu do udostępnionego punktu przyłączenia niskiego napięcia, - montaż niezbędnej instalacji telefonicznej wraz z połączeniem do udostępnionej przez Zamawiającego instalacji telefonicznej, - wykonanie elektrycznych pomiarów ochronnych, - wykonanie wentylacji szybu zgodnie z wymaganiami producenta oferowanego dźwigu, - malowanie ścian i stropu w szybie, - regulacja i próby z obciążeniem, kontrola jakości, - uczestnictwo przy odbiorach dźwigu przez UDT, - obróbka drzwi szybowych, - malowanie przedniej ściany szybu, - obróbka drzwi szybowych wewnątrz szybu, - naprawa i wykończenie progów drzwi szybowych w materiale zbliżonym do zastanego, - utylizacja złomu i gruzu, - ekspertyza budowlana
 8. Demontaż istniejących oraz dostawa, montaż i instalacja 10 nowych ciągów schodów ruchomych na dworcu Warszawa Centralna wraz z wykonaniem dokumentacji, świadczenie serwisu w okresie gwarancji oraz z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania dworca kolejowego w czasie realizacji przedmiotu zamówienia. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
  Zamawiający: Polskie Koleje Państwowe S.A., Warszawa
  1. Demontaż istniejacych oraz dostawa, montaż i instalacja 10 nowych ciagów schodów ruchomych na dworcu Warszawa Centralna (zwanych dalej Urządzeniami) wraz z wykonaniem dokumentacji, swiadczeniem serwisu w okresie gwarancji oraz z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania dworca kolejowego w czasie realizacji przedmiotu zamówienia
  2. Lokalizacja robót i dostaw: budynek dworca kolejowego Warszawa Centralna, (adres: Aleje Jerozolimskie 54, 00-024 Warszawa).
  3. Jako pojedynczy ciag schodów ruchomych należny rozumieć wyodrębnione Urządzenie spełniające wymagania dla schodów typ ciezki, tzw. heavy duty escalator, przeznaczone do uzycia na obiektach o dużym natężeniu ruchu w trybie 24 godziny/7 dni w tygodniu/365, jak lotniska, dworce kolejowe, stacje metra itd. wraz z
  odpowiednim certyfikatem CE, wyposazone w osobny mechanizm napędowy. Zamawiający planuje instalacje sąsiadująco (tj. bezposrednio obok siebie) dwóch ciągów schodów łaczacych kazdy peron z Galeria Środkowa Dworca oraz instalacje dwóch ciagów schodów łaczacych Galerie Srodkowa z Hala Główna Dworca (w sposób
  równoległy, przy dwóch równych krawedziach schodów tradycyjnych)
 9. Zaprojektowanie dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych oraz zamontowanie go w istniejącym szybie dźwigowym - w budynku B WCPR, ul. Wiśniowa 13a, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
  Zamawiający: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie przez Wykonawcę dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych oraz dostawa i zamontowanie go w istniejącym szybie dźwigowym - w budynku B WCPR, ul. Wiśniowa 13a, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. 2.Przedmiot zamówienia został określony w programie funkcjonalno - użytkowym, który stanowi zał. nr 7. 3.Zamawiający wymaga zaoferowania gwarancji na wykonane prace oraz na użyte podczas realizacji prac wyroby na okres min. 36 miesięcy, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 4.Wszystkie użyte do realizacji zamówienia wyroby muszą być pełnowartościowe oraz posiadać wymagane stosownymi przepisami aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą. 5.Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia terenu robót. 6.Wykonawca określi w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ, części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. 7.Wymagane jest wpięcie windy (dźwigu osobowego) do istniejącego sytemu sygnalizacji pożaru. 8.Wymagany zakres robót Wykonawca winien zrealizować z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż., oraz zasadami sztuki budowlanej. 9.Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu umowy, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem Zbigniewem Bocheńskim 698-889-444. 10.Wykonawca najpóźniej w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy, przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram realizacji prac
 10. świadczenie usługi Pogotowia Dźwigowego oraz czynności konserwacyjne i naprawcze zabezpieczające całodobową sprawność dźwigów zlokalizowanych w obiektach szpitala SPSK1 w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1 i w obiektach szpitala w Policach przy ul. Siedleckiej 2 OS /ZP /24/ 13
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie, Szczecin
  świadczenie usługi Pogotowia Dźwigowego oraz czynności konserwacyjne i naprawcze zabezpieczające całodobową sprawność dźwigów zlokalizowanych w obiektach szpitala SPSK1 w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1 i w obiektach szpitala w Policach przy ul. Siedleckiej 2.
 11. Usługa Serwisowania urządzeń dźwigowych dla potrzeb WSM im. J Strusia w Poznaniu.
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, Poznań
  Przedmiot zamówienia stanowi usługa serwisowania urządzeń dźwigowych działających w budynkach Szpitala Im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu. Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące: - utrzymanie dźwigów w ruchu ciągłym z wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych (w 3- tygodniu każdego miesiąca), - wykonanie specjalistycznych pomiarów oporności obwodów elektrycznych dźwigów oraz skuteczności zerowania instalacji ochronnej (3 razy w trakcie trwania umowy- 1 raz w ciągu 12 miesięcy), - niezwłoczne usuwanie wszystkich awarii powodujących zatrzymanie pracy dźwigów- niezależnie od ilości wezwań w miesiącu. Awarie winny być usuwane przez 24 godziny na dobę w ciągu najdalej 2 godzin od telefonicznego wezwania, - pisemne informowanie zamawiającego o konieczności wykonania napraw wykraczających poza zakres niniejszej umowy z podaniem zakresu niezbędnej naprawy oraz prognozowanego jej kosztu, a także sygnalizowanie konieczności przeprowadzenia remontów dźwigów. Wymagane usługi serwisowe (obiekty objęte usługą) zostały szczegółowo opisane na formularzu ofertowym stanowiącym integralną część przedmiotowej SIWZ. Asortyment podzielony został odpowiednio na niżej wymienione pakiety (części): Pakiet 1- Urządzenia dźwigowe firmy Schindler Pakiet 2- Pozostałe urządzenia dźwigowe.
 12. Konserwacja dźwigów towarowo-osobowych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
  konserwacja dźwigów towarowo-osobowych
 13. Dostawa oraz wymiana lin nośnych, zasilacza oświetlenia awaryjnego oraz przycisku alarm wraz z akumulatorem w dźwigu osobowym znajdującym się w budynku B Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18
  Zamawiający: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wymiana lin nośnych, zasilacza oświetlenia awaryjnego oraz przycisku alarm wraz z akumulatorem w dźwigu osobowym znajdującym się w budynku B Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18.
  Przedmiot zamówienia dotyczy dźwigu osobowego z napędem elektrycznym o nr fabrycznym 503.6142, rok produkcji 1996, wytwórca - Schindler, udźwig nominalny 1250 kg, prędkość jazdy 1.0 m/s, system sterowania zbiorczy góra/ dół, Miconic SX/KS, wysokość podnoszenia 21.800mm, typ zawieszenia kabiny na górnej belce ramy kabinowej, punkty mocowania lin na podłodze maszynowi.
  2. Wykonawca dostarczy i zamontuje następujące elementy:
  1) Liny nośne o średnicy 11 mm, liczba lin 6, wytrzymałość (rozc.) 1570 MPa, konstrukcja SEALE+11,0 B 1570 RF 8x19, min. siła zrywająca 53,2kN, współczynnik bezpieczeństwa 23,99;
  2) Zasilacz oświetlenia awaryjnego oraz przycisku alarmu wraz z akumulatorem, zapewniające prawidłowe funkcjonowanie dźwigu
  3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania decyzji dopuszczającej dźwig do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego.
  4. Wszystkie użyte do realizacji zamówienia wyroby musza być pełnowartościowe oraz posiadać wymagane stosownymi przepisami aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą.
  5. Wykonawca udzieli 36-cio miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia od dnia podpisania protokołu odbioru.
  6. Wykonawca realizować będzie Przedmiot zamówienia w obiekcie czynnym, w sposób nie zakłócający funkcjonowania obiektu.
 14. Modernizacja i wymiana dźwigów osobowych w budynku biurowym ul. Piekary 17 w Poznaniu
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Poznań
  1. Przedmiot zamówienia /w formule zaprojektuj i wykonaj/, zgodnie z program funkcjonalno-użytkowym obejmuje:
  - wykonanie projektu budowlano-instalacyjnego i technicznego,
  - demontaż istniejących dwóch dźwigów osobowych (typ SCHINDLER z 1998 r.: nr fabryczny S-058, nr SAP 1108943, Nr Ew. N 3119001366 i nr fabryczny S-059, nr SAP 1108942, Nr Ew. N 3119001386),
  - dostawę dwóch nowych, nieużywanych dźwigów osobowych, które mają być dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów pożarowych i BHP oraz do Dyrektywy dźwigowej 95/16/WE, Dyrektywy 2006/42/WE wprowadzającej do niej zmiany wraz z przepisami polskimi wdrażającymi postanowienia dyrektywy,
  - montaż dwóch dźwigów osobowych wraz z zespołami - napędem elektrycznym i instalacją elektryczną,
  - wykonanie robót budowlano - remontowych wewnątrz i na zewnątrz szybu windowego,
  - remont pomieszczeń maszynowni,
  - wykonanie robót instalacyjnych, w tym wszystkich wymaganych instalacji i systemów,
  - konserwację urządzeń dźwigowych w okresie gwarancji.
  2. Parametry, wymagania techniczne, warunki wykonania przedmiotu umowy, w tym dokumentacji projektowej, określa program funkcjonalno-użytkowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, a szczegółowe warunki wykonania, zostaną określone w wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, zaakceptowanej przez Zamawiającego.
  3. Zamawiający nie dopuszcza wyłączenia z eksploatacji istniejących dźwigów w jednym czasie, tzn. Zamawiający może wyłączyć z eksploatacji tylko jedną windę, tym samym wymiana kolejnego dźwigu możliwa będzie po dokonaniu rejestracji przez UDT i przekazaniu do użytkowania dźwigu wymienionego.
  4. Wykonawca winien udzielić gwarancji bez ograniczeń jej zakresu na wszelkie roboty i materiały objęte umową, w tym: na całość wykonywanych robót budowlano - instalacyjnych na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego po II-gim etapie zakończonego podpisaniem przez strony protokołu odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym. W ramach gwarancji i określonego w ofercie wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia:
  - usług serwisowych gwarancyjnych obejmujących usuwanie usterek i wszelkich nieprawidłowości przedmiotu zamówienia,
  - usług konserwacji (III etap) w ramach konserwacji Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymanie przedmiotu zamówienia w pełnej sprawności technicznej, zobowiązuje się do prowadzenia bieżącej i rocznej konserwacji oraz przeglądów technicznych, zgodnie z wymogami ich producentów i UDT w przypadku dźwigów oraz właściwych przepisów prawa.
  5. Zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził na własny koszt wizję lokalną w siedzibie Zamawiającego - w miejscu wykonywania prac, w celu dokonania niezbędnych sprawdzeń, obliczeń, ekspertyz, uzgodnień aby rozstrzygnąć ewentualne wątpliwości i zapewnić jednoznaczność składanej oferty, zarówno w zakresie cenowo-przedmiotowym jak również odnośnie do terminu wykonania robót. Całkowite koszty związane z dokonaniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy ustalić z Zamawiającym, a odbycie wizji potwierdzić w formie oświadczenia
 15. Dostawa i montaż płyty głównej sterującej do dźwigu osobowego, w budynku B Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18
  Zamawiający: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań
  1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż istniejącej płyty głównej oraz dostawa i montaż nowej płyty głównej sterującej typu ID 590780 PGO 268 Q do dźwigu osobowego marki Schindler o udźwigu 1250 kg, typ - DGO 1250 S100 1C110, rok produkcji 1996, nr fabryczny 503.6142, system sterowania - zbiorcze góra/dół, MICONIC SX/KS, w budynku B Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18.
  2. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia min. 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru.
 16. Stała comiesięczna konserwacja dźwigów i platform znajdujących się w budynkach Uniwersytetu Opolskiego wraz z obowiązkiem utrzymania dźwigów w stałym ruchu oraz z zapewnieniem serwisu całodobowego
  Zamawiający: Uniwersytet Opolski, Opole
  Stała comiesięczna konserwacja dźwigów i platform znajdujących się w budynkach Uniwersytetu Opolskiego wraz z obowiązkiem utrzymania dźwigów w stałym ruchu oraz z zapewnieniem serwisu całodobowego zgodnie z zakresem czynności wskazanym z załączniku nr 1C do SIWZ z podziałem na 2 zadania: 1) Zadanie nr 1: Usługi w zakresie bieżącej konserwacji i naprawy dźwigów w budynkach Uniwersytetu Opolskiego - wskazanych w zał. nr 1A zgodnie z zał. nr 1C do SIWZ; 2) Zadanie nr 2: Usługi w zakresie bieżącej konserwacji i naprawy dźwigów w budynkach Uniwersytetu Opolskiego - wskazanych w zał. nr 1B zgodnie z zał. nr 1C do SIWZ
 17. Konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych zainstalowanych w obiekcie Stadionu Miejskiego we Wrocławiu
  Zamawiający: Wrocław 2012 Sp. z o.o., Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji i utrzymania w ciągłym ruchu oraz w stanie technicznym zapewniającym niezawodność i bezpieczeństwo pracy urządzeń dźwigowych na Stadionie Miejskim weWrocławiu, w tym świadczenie usług pogotowia dźwigowego. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do: a) wykonywania wszelkich prac związanych z eksploatacją i konserwacją w ruchu ciągłym 21 urządzeń dźwigowych wraz z ich organizacją i nadzorem, według zasad określonych w instrukcjach i dokumentacji techniczno-ruchowej, przepisach branżowych, normach i przepisach prawa, b) wykonywania okresowych przeglądów technicznych oraz kontroli wszystkich części urządzeń i ich wyposażenia technicznego zgodnie z instrukcją producenta, c)wykonywania niezbędnych napraw w zakresie nie objętym usługami pogotowia dźwigowego.
 18. Świadczenie usług konserwacji wind osobowych zabudowanych w budynkach oddawanych do użytkowania w roku 2011 tj. Sławka 28 i 28c w Katowicach oraz Bohaterów Monte Cassino 2a, 2c, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i w Katowicach
  Zamawiający: Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Katowice
  Świadczenie usług konserwacji wind osobowych zabudowanych w budynkach oddawanych do użytkowania w roku 2011 tj. Sławka 28 i 28c w Katowicach oraz Bohaterów Monte Cassino 2a, 2c, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i w Katowicach
 19. Wykonywanie miesięcznych konserwacji i przeglądów dźwigów osobowych, towarowych, platform przyschodowych i pionowych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Zamawiający: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie miesięcznych konserwacji i przeglądów dźwigów osobowych i platformy przyschodowej w obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu położonych w Słubicach. Zakres prac objętych niniejszym postępowaniem został opisany w Specyfikacji technicznej łącznie z wykazem dźwigów.
 20. Konserwacja dźwigów osobowych wraz z całodobowym pogotowiem dźwigowym w budynkach przy ul. Pisakowej 9 oraz Piaskowej 11, stanowiących w 100% własność m. st. Warszawy, Zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy - Administracja Nowolipki w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.,
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, Warszawa
  Konserwacja dźwigów osobowych wraz z całodobowym pogotowiem dźwigowym w budynkach przy ul. Pisakowej 9 oraz Piaskowej 11, stanowiących w 100% własność m. st. Warszawy, Zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy - Administracja Nowolipki w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.,
 21. Wykonywanie miesięcznych konserwacji i przeglądów dźwigów osobowych, towarowych, platform przyschodowych i pionowych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Zamawiający: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 22. konserwacja dźwigów osobowych typu Eurolift w Ministerstwie Finansów
  Zamawiający: Ministerstwo Finansów, Departament Finansów Resortu, FR4, Warszawa
 23. Wymiana dotychczas eksploatowanej windy osobowej na windę nowej generacji z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kopernika 4 w Inowrocławiu
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Inowrocław
 24. Wymiana dźwigu osobowego w budynku Inspektoratu ZUS w Świdnicy przy ul. Saperów 29 oraz konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu, Wałbrzych
 25. Modernizacja dźwigu osobowego w budynku Izby Skarbowej w Szczecinie przy ul. Roosevelta 1,2
  Zamawiający: Izba Skarbowa w Szczecinie, Szczecin
 26. Obsługa (kontrola, konserwacja prewencyjna, naprawy i konserwacja korygująca) wind znajdujących się w Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonii Gorzowskiej przy ul. Dziewięciu Muz 10 w Gorzowie Wlkp.
  Zamawiający: Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska, Gorzów Wlkp.
 27. Wymiana szpitalnych dźwigów osobowych na rzecz Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi;
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego, Łódź
 28. CRZP/12/2011/AEZ/19 Remont dźwigów w Studenckich Domach Marynarza nr 3A i 4B Akademii Morskiej w Gdyni
  Zamawiający: Akademia Morska w Gdyni, Gdynia
 29. Serwis i konserwacja dźwigów w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego
  Zamawiający: Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 30. Serwis i konserwacja dźwigów w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego.
  Zamawiający: Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 31. Wykonanie miesięcznych konserwacji dźwigów osobowych (3 szt.)zainstalowanych w budynku Wydziału Prawa i Administracji przy Al. Niepodległości 53 w Poznaniu
  Zamawiający: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 32. CRZP/59/2010 Zaprojektowanie i wykonanie remontu dźwigów w SDM 3B i 4A Akademii Morskiej przy ul. Beniowskiego 15 i 20 (powtórne)
  Zamawiający: Akademia Morska w Gdyni, Gdynia
 33. zakup dźwigu osobowego w budynku łóżkowym A
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sieradz
 34. Usługi związane z konserwacją i awaryjnymi naprawami dźwigu w budynku stanowiącym własność Gminy Wrocław.
  Zamawiający: Zarząd Zasobu Komunalnego, Wrocław
 35. opracowanie dokumentacji projektowej , dostawa i montaż dźwigu osobowego dla budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni
  Zamawiający: Administracja Budynków Komunalnych nr 3 Zakład Budżetowy, Gdynia
 36. Usługa konserwacji dżwigów działających w budynkach szpitala im. J.Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3 i przy ul. Szkolnej 8/12
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, Poznań
 37. Wybór wykonawcy usługi w zakresie : prowadzenia konserwacji dźwigów osobowych w budynkach Katowickiego TBS Sp. z o.o.
  Zamawiający: Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Katowice
 38. Dostawa i montaż dźwigu osobowego elektrycznego, bezreduktorowego do budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, Szczecin
 39. Demontaż istniejących 3 szt. wind osobowych oraz dostawę i montaż 3 szt. fabrycznie nowych wind osobowych do Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera 21-29 w Szczecinie.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, Szczecin
 40. Wymiana wind osobowych na bazie istniejących szybów i maszynowni wind w budynku A
  Zamawiający: Zakład Obsługi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Kielce
 41. Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu wymiany czterech dźwigów osobowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8 wraz z usługami konserwacji i stałego monitoringu czterech dźwigów osobowych
  Zamawiający: Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, Łódź
 42. Przetarg nieograniczony na wymianę dźwigów osobowych w budynku DS Skrzat.
  Zamawiający: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa

Inne osoby dla Wilk Piotr Sławomir (61 osób):