Kogo reprezentuje osoba

Wilk Robert

w KRS

Robert Wilk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Robert
Nazwisko:Wilk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1969 r., wiek 50 lat
Miejscowości:Olesin (Mazowieckie)
Przetargi:1 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bajsztok Teresa, Bąk Danuta, Bakuła Stanisława Bogusława, Biernacka Agnieszka Marzanna, Chlibiuk Konrad, Dołbakowski Marek, Frelak Elżbieta, Gabryel Jakub Michał, Grzelak Grażyna, Grzesińska Agnieszka Aleksandra, Główka Bogda, Iwańska Ewa, Jaworski Stanisław, Kowalczyk Ewa, Kowalczyk Krystyna, Kowalczyk Zbigniew, Krasowska Maria Magdalena, Król Teresa, Kulma Urszula Maria, Kuszpit Artur, Powałka Jan Leszek, Rycielski Wojciech Franciszek, Siporska Barbara, Siporski Jacek, Skrzyńska Helena, Skrzyński Stanisław Edmund, Ślarzyński Andrzej, Sosiński Tomasz, Stachowiak Janusz, Szczepek Alina Helena, Walasek Krzysztof Władysław, Ząberg Elżbieta Ewa, Zawłocka Marczewska Wiesława Maria, Żbikowski Jerzy Stanisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Grzebowilka, Grzebowilk − KRS 0000368549

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Chema Sp. Z O.O., Olesin − KRS 0000303121
 2. Chema Spółdzielnia Pracy W Olesinie, Olesin − KRS 0000094625

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Wykonywanie usług w zakresie niszczenia (unieszkodliwiania) wyrobów tytoniowych oraz towarów innych niż wyroby tytoniowe
  Zamawiający: Izba Celna w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług niszczenia (unieszkodliwiania): 1. wyrobów tytoniowych, 2. towarów innych niż wyroby tytoniowe, w tym: 1) produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego (m.in. rogów, czaszek, surowych skór, kawioru) itp., 2) środków chemicznych i farmaceutycznych (m.in. środków czystości, ochrony roślin, ochrony zwierząt, kosmetyków, leków, anabolików i ich pochodnych) itp., 3) wyrobów i opakowań ze szkła itp., 4) urządzeń elektrycznych, elektronicznych, automatów do gier, sprzętu RTV, AGD itp., 5) wyrobów medycznych (m.in. narzędzi, przyrządów, urządzeń) itp., 6) wyrobów z drewna, wyrobów i opakowań z tworzyw sztucznych, opon, płyt CD, DVD i okładek do nich, wyrobów tekstylnych, odzieży, obuwia, plecaków, toreb itp., 3. odpadów w postaci próbek, odczynników itp., powstałych m. in. w związku z prowadzonym Laboratorium celnym, 4. dokumentacji niearchiwalnej. Zamawiający wymaga od Wykonawcy należytej staranności przy realizacji zamówienia, rozumianej jako staranność profesjonalisty właściwa w działalności objętej przedmiotem niniejszego postępowania, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na wskazane Części: Część Nr I Obejmująca swoim zakresem usługę niszczenia (unieszkodliwiania) wyrobów tytoniowych. Łączna szacunkowa waga wyrobów tytoniowych przeznaczonych do niszczenia (unieszkodliwiania) wynosi do 500 ton (do 20 milionów paczek papierosów). Część Nr II Obejmująca swoim zakresem usługę niszczenia towarów innych niż wyroby tytoniowe, w postaci: 1. Produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego (m.in. czaszek, rogów, surowych skór, kawioru) itp. o wadze do 0,5 tony. 2. Środków chemicznych i farmaceutycznych (m.in. środków czystości, ochrony roślin, ochrony zwierząt, kosmetyków, leków, anabolików i ich pochodnych) itp. o wadze do 0,5 tony. 3. Łączna szacunkowa waga wyrobów innych niż wyroby tytoniowe, wymienionych w ust. 1-2, przeznaczonych do niszczenia wynosi: do 1 tony. Część Nr III Obejmująca swoim zakresem usługę niszczenia towarów innych niż wyroby tytoniowe, w postaci: 1. Wyrobów i opakowań ze szkła itp. o wadze do 4,5 tony. 2. Urządzeń elektrycznych, elektronicznych, automatów do gier, sprzętu AGD, RTV itp. o wadze do 5 ton. 3. Wyrobów medycznych (m.in. narzędzi, przyrządów, urządzeń) itp. o wadze do 0,5 tony. 4. Łączna szacunkowa waga wyrobów innych niż wyroby tytoniowe, wymienionych w ust. 1-3, przeznaczonych do niszczenia wynosi: do 10 ton. Część Nr IV Obejmująca swoim zakresem usługę niszczenia towarów innych niż wyroby tytoniowe, w postaci wyrobów i opakowań z tworzyw sztucznych, wyrobów z drewna, opon, płyt CD i DVD i opakowań do nich, wyrobów tekstylnych, odzieży, obuwia, plecaków, toreb itp. Łączna szacunkowa waga wynosi do 40 ton. Część Nr V Obejmujące swoim zakresem usługę niszczenia (unieszkodliwiania) odpadów w postaci próbek, odczynników itp., powstałych m. in. w związku z prowadzonym Laboratorium celnym, w postaci: 1) Próbek zgłoszonych przez Urząd Celny w Białej Podlaskiej, tj.: olej napędowy, olej bazowy - do 1000 kg. gacze parafinowe, parafiny, petrolatum - do 2000 kg. węgiel bitumiczny - do 60 kg. próbki Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) - do 100 kg. gaz skroplony, kauczuk, włókna poliestrowe itp. - do 10 kg. opakowania plastikowe, w których znajdują się produkty - do 300 kg. Razem waga: do 3470 kg. 2) Próbek zgłoszonych przez Urząd Celny w Zamościu, tj.: oleje - do 30 kg. nawozy - do 40 kg. zboża - do 30 kg. gacz parafinowa - do 20 kg. próbki Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) - do 50 kg. tkaniny z włókien poliestrowych - do 80 kg. opakowania poliestrowe, w których znajdują się produkty - do 40 kg. węgiel - do 60 kg. Razem waga: do 350 kg. 3) Próbek zgłoszonych przez Urząd Celny w Lublinie, tj.: sok brzozowy, olej naturalny, nawóz, tekstylia, węgiel kamienny (miał), susz roślinny. Razem waga: do 300 kg. 4) Odpadów związanych z prowadzonym Laboratorium Celnym w Koroszczynie, tj.: 16 05 06 - chemikalia laboratoryjne i analityczne zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych, do 10 kg, 16 03 05 - odpady zawierające substancje niebezpieczne, mieszaniny substancji ropopochodnych i odczynników chemicznych po badaniach laboratoryjnych, tj. paliwa i oleje z ropy naftowej zawierające min: eter naftowy, tetra chlorek węgla, cykloheksan, jod, kwasy nieorganiczne, inne rozpuszczalniki organiczne, do 150 kg, 15 02 02 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, do 10 kg, 15 01 10 - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, do 100 kg, 15 01 07 - opakowania ze szkła, do 120 kg, 13 07 03 - pozostałości olejów ropy naftowej ( w tym mieszaniny paliw) nie wykorzystane pozostałości po badaniach, do 800 kg, 13 01 01 - oleje zawierające PCB, do 10 kg, 07 01 99 - inne nie wymienione odpady, gacze parafinowe, parafiny, do 100 kg, 06 06 02 - odpady zawierające niebezpieczne siarczki, dwusiarczek węgla, do 20 kg. Razem: do 1320 kg. Łączna szacunkowa waga odpadów (próbek, odczynników, itp.), wymienionych w ust. 1-4, przeznaczonych do niszczenia (unieszkodliwiania) wynosi: do 5, 44 tony. Zadanie Nr VI Obejmujące swoim zakresem usługę niszczenia dokumentacji niearchiwalnej. Łączna szacunkowa waga dokumentacji przeznaczonej do niszczenia wynosi do 40 ton