Kogo reprezentuje osoba

Wilk Ryszard

w KRS

Ryszard Wilk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ryszard
Nazwisko:Wilk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1946 r., wiek 73 lata
Miejscowości:Rybnik (Śląskie)
Przetargi:1 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bienek Dorota, Bober Adam Janusz, Górski Tomasz, Graca Bogusław, Hajduk Janusz, Maroszek Zbigniew, Mietła Edward Jan, Motyka Mateusz, Piontek Ryszard, Plaskura Franciszek, Śmigielski Michał Tadeusz, Sopicki Tadeusz, Trojan Janusz Jerzy, Wojcieszek Kazimierz, Wronka Adam, Wyra Szczepan

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Stokowski Marek

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Basket Row Rybnik Sp. Z O.O., Rybnik − KRS 0000452998
 2. Fundacja Ekologiczna Ekoterm Silesia, Rybnik − KRS 0000034528
 3. Fundacja Pge Energia Ciepła, Rybnik − KRS 0000204954
 4. Hossa Sp. Z O.O., Rybnik − KRS 0000021473
 5. Kol-maz Kornelia Maroszek Sp. J., Rybnik − KRS 0000287308
 6. Miarka, Mikołów − KRS 0000201423
 7. Oddział Uczelniany Polskie Towarzystwo Turystyczno-krajoznawcze Im. Prof. Zygmunta A.klemensiewicza Przy Politechnice Śląskiej, Gliwice − KRS 0000157111
 8. Pge Paliwa Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000050911
 9. Salpo Sp. Z O.O., Rybnik − KRS 0000216152
 10. Sempertrans Bełchatów Sp. Z O.O., Rogowiec − KRS 0000302725
 11. Spółdzielnia Mieszkaniowa Przy Elektrowni Rybnik, Rybnik − KRS 0000134264
 12. Spółka Obrotu Energią Sp. Z O.O., Rybnik − KRS 0000383596
 13. Towarzystwo Sportowe Kuźnia, Rybnik − KRS 0000003618
 14. Utex - Serwis Sp. Z O.O., Rybnik − KRS 0000415424

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Alas Utex Sp. Z O.O., Tworków − KRS 0000088358
 2. Buchtex Sp. Z O.O., Rybnik − KRS 0000680835
 3. Doosan Babcock Energy Polska Sp. Z O.O., Rybnik − KRS 0000084840
 4. Edf Energia Sp. Z O.O., Rybnik − KRS 0000093702
 5. Ekofluid Sp. Z O.O., Rybnik − KRS 0000132119
 6. Ertel Sp. Z O.O., Rybnik − KRS 0000129892
 7. Fundacja Na Rzecz Politechniki Śląskiej -, Gliwice − KRS 0000013455
 8. Klub Sportowy Row 1964 Rybnik, Rybnik − KRS 0000169196
 9. Miejski Koszykarski Klub Sportowy Rybnik W Rybniku, Rybnik − KRS 0000001109
 10. Nexteer Automotive Poland Sp. Z O.O., Tychy − KRS 0000051200
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Rybniku-golejowie, Golejów − KRS 0000083849
 12. Pge Ekoserwis Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000024592
 13. Pge Energia Ciepła S.A., Warszawa − KRS 0000013479
 14. Pge Toruń S.A., Toruń − KRS 0000021671
 15. Piękna Góra Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000070550
 16. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowe Utex Sp. Z O.O., Rybnik − KRS 0000075145
 17. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe Nower Sp. Z O.O., Rybnik − KRS 0000095603
 18. Przedsiębiorstwo Usług Kulturalnych, Rekreacyjnych i Sportowych Energo-relax Sp. Z O.O., Rybnik − KRS 0000058532
 19. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Rybnik − KRS 0000101637
 20. Rettig Heating Sp. Z O.O., Rybnik − KRS 0000193176
 21. Schneider Electric Energy Poland Sp. Z O.O., Mikołów − KRS 0000202164
 22. Spółdzielczy Dom Mieszkalny Drzymałówka, Wisła-bukowa − KRS 0000211641
 23. Stowarzyszenie Dar, Rybnik − KRS 0000534160
 24. Valeo Autosystemy Sp. Z O.O., Skawina − KRS 0000024931
 25. Valeo Electric And Electronic Systems Sp. Z O.O., Czechowice-dziedzice − KRS 0000099248
 26. Zakład Materiałów Budowlanych Utex-sigma Sp. Z O.O., Rybnik − KRS 0000125601
 27. Zower Sp. Z O.O., Rybnik − KRS 0000137539

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Wybór operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika - instalacja kolektorów słonecznych
  Zamawiający: Miasto Rybnik, Rybnik
  Przedmiotem zamówienia jest wybór Operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika (Programu) - instalacja kolektorów słonecznych Działania operatora mają obejmować:
  1. uruchomienie internetowej strony www na potrzeby PONE dla Miasta Rybnika w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, na której zamieszczane będą aktualności oraz dokumenty związane z realizacją Programu,
  2. uruchomienie punktu informacyjnego na potrzeby Programu dla Miasta Rybnika w Rybniku, czynnego po 4 godz., dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, tj. 13.00-17.00,
  3. przeprowadzenie weryfikacji osób zapisanych na listy oczekujących dostarczone przez Zamawiającego,
  4. przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji osób zapisanych na listy oczekujących w razie konieczności uzupełnienia liczby uczestników Programu do wymaganej wnioskiem o dofinansowanie,
  5. realizację programu zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotyczącymi Programu oraz Regulaminem realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika wprowadzonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rybnika Nr 61/2011 z dnia 17/02/2011,
  6. terminową realizację zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy podpisanej pomiędzy Zamawiającym a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
  7. przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji wszelkiej dokumentacji i umów zawieranych z mieszkańcami i wykonawcami, wynikających z realizacji programu,
  8. reprezentowanie Zamawiającego w spotkaniach, negocjacjach i umowach zawieranych w imieniu Zamawiającego z mieszkańcami Miasta Rybnika - uczestnikami Programu,
  9. reprezentowanie Zamawiającego w spotkaniach, negocjacjach i umowach zawieranych w imieniu Zamawiającego z autoryzowanymi instalatorami urządzeń grzewczych oraz wykonawcami robót i innymi podmiotami, którzy za zgodą Zamawiającego będą uczestniczyć w realizacji Programu,
  10. sporządzenie listy firm spełniających wymagania Programu, na zasadach określonych w Regulaminie,
  11. udostępnienie oraz udzielanie wszelkich informacji i niezbędnej pomocy mieszkańcom Rybnika biorącym udział w Programie,
  12. zapewnienie inspektora nadzoru niezbędnego do obsługi Programu,
  13. weryfikację dokumentów pod kątem wymogów technicznych i formalno-prawnych dla kosztorysów wykonanych na potrzeby Programu,
  14. przegląd obiektów objętych Programem w celu oceny ich zgodności z regulaminem - zakwalifikowanie wniosku do udziału w Programie, ocenę rozwiązań projektowych złożonych przez mieszkańców pod kątem zgodności z przepisami prawa budowlanego oraz umów z instytucjami finansującymi
  15. udzielanie porad merytorycznych i technicznych mieszkańcom w zakresie wyboru rodzaju urządzeń oraz instalatora mającego wykonać modernizację,
  16. weryfikację wyceny wartości instalacji kolektora słonecznego i określenie wkładu finansowego mieszkańca na zasadach określonych w Regulaminie,
  17. przygotowanie i zawieranie umów trójstronnych: Operator - Inwestor - Wykonawca,
  18. przygotowanie projektu umów dotacyjnych pomiędzy Miastem a Inwestorem,
  19. nadzór i kontrolę nad realizacją, oraz uczestnictwo w odbiorze realizowanych działań objętych umową trójstronną,
  20. organizowanie i uczestnictwo w odbiorach wykonanych u uczestników Programu prac wraz z opracowaniem protokołu odbioru końcowego robót,
  21. sporządzenie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym sprawozdań z realizacji programu- zestawień zawartych umów, zleceń, faktur spełniających wymagania WFOŚiGW,
  22. przekazanie Zamawiającemu wszystkich dokumentów związanych z realizacją Programu po zakończeniu kolejnych jego etapów,
  23. przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów warunkujących rozliczenie finansowe poszczególnych transz I etapu Programu z WFOŚiGW w Katowicach,
  24. kompleksowe rozliczenie wniosku,
  25. opracowanie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na II etap realizacji Programu.nadzór i kontrolę nad realizacją, oraz uczestnictwo w odbiorze realizowanych działań objętych umową trójstronną,
  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został w SIWZ