Kogo reprezentuje osoba

Wilk Sławomir

w KRS

Sławomir Wilk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Sławomir
Nazwisko:Wilk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1974 r., wiek 45 lat
Miejscowości:Starachowice (Świętokrzyskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szrubarczyk Agnieszka Maria

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wojdyła Emilia

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bona Fide-fundacja Inicjatyw Społecznych, Łódź − KRS 0000481056
 2. Edu Star Wielokierunkowe Studium Pedagogiczne Sp. Z O.O., Pabianice − KRS 0000647209
 3. Fundacja Centrum Edukacji, Przedsiębiorczości i Aktywności Społecznej, Warszawa − KRS 0000550167
 4. Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.o.s.a., Aleksandrów Łódzki − KRS 0000427319
 5. Łódzkie Stowarzyszenie Nauczycieli i Dyrektorów Szkół Innowator, Łódź − KRS 0000060746
 6. Novator Sp. Z O.O., Starachowice − KRS 0000219956
 7. Stowarzyszenie Mieszkańców Zielone Osiedle Górczewska, Warszawa − KRS 0000586738
 8. Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju Gminy Klwów, Klwów − KRS 0000201643

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I - III w Gminie Radoszyce
  Zamawiający: Gmina Radoszyce, Radoszyce
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w szkołach podstawowych na terenie Gminy Radoszyce w ramach Projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I - III w Gminie Radoszyce współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  symbol CPV: 80.00.00.00-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe.
  2. Zakres, ilość i rodzaj zajęć w poszczególnych szkołach określają szczegółowe zadania stanowiące części zamówienia.
  Czas trwania jednej godziny zajęć przewiduje się jako :
  45 minut nieprzerwanej pracy w przypadku zajęć

  - rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych-ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych
  - rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - artystycznie
  60 minut nieprzerwanej pracy w przypadku zajęć

  - logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami mowy

  - dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.
  - dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

  Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części:

  Szkoła Podstawowa im. Gen bryg. Antoniego Hedy - Szarego w Radoszycach
  1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

  rok 2012 - I grupa (5 osób) - 14 h,
  rok 2012 - II grupa (5 osób) - 14 h,
  rok 2012 - III grupa (5 osób) - 14 h,
  rok 2012 - IV grupa (5 osób) - 14 h,


  rok 2013 - I grupa (5 osób) - 16 h,
  rok 2013 - II grupa (5 osób) - 16 h,
  rok 2013 - III grupa (5 osób) - 16 h,
  rok 2013 - IV grupa (5 osób) - 16 h,
  razem 120 godzin

  2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

  rok 2012 - I grupa (5 osób) - 14 h,
  rok 2012 - II grupa (5 osób) - 14 h,
  rok 2012 - III grupa (5 osób) - 14 h,
  rok 2012 - IV grupa (5 osób) - 14 h,

  rok 2013 - I grupa (5 osób) - 16 h,
  rok 2013 - II grupa (5 osób) - 16 h,
  rok 2013 - III grupa (5 osób) - 16 h,
  rok 2013 - IV grupa (5 osób) - 16 h,
  razem 120 godzin.

  3. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych - ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych

  rok 2012 - I grupa (8 osób) - 14 h,
  rok 2012 - II grupa (8 osób) - 14 h,
  rok 2012 - III grupa (8 osób) - 14 h,

  rok 2013 - I grupa (8 osób) - 16 h,
  rok 2013 - II grupa (8 osób) - 16 h,
  rok 2013 - III grupa (8 osób) - 16 h,
  razem 90 godzin.

  4. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

  rok 2012 - I grupa (4 osoby) - 14 h,
  rok 2012 - II grupa (4 osoby) - 14 h,
  rok 2012 - III grupa (4 osoby) - 14 h,

  rok 2013 - I grupa (4 osoby) - 16 h,
  rok 2013 - II grupa (4 osoby) - 16 h,
  rok 2013 - III grupa (4 osoby) - 16 h,
  razem 90 godzin.


  Szkoła Podstawowa w Kłucku


  5. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.
  rok 2012 - I grupa (2 osoby) - 14 h,
  rok 2012 - II grupa (4 osoby) - 14 h,

  rok 2013 - I grupa (2 osoby) - 16 h,
  rok 2013 - II grupa (4 osoby) - 16 h,
  razem 60 godzin

  6. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
  rok 2012 - I grupa (2 osoby) - 14 h,
  rok 2013 - I grupa (2 osoby) - 16 h,
  razem 30 godzin

  7. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
  rok 2012 - I grupa (5 osób)- 14 h,
  rok 2013 - I grupa (5 osób)- 16 h,
  razem 30 godzin


  Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach
  8. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
  rok 2012 - I grupa (6 osób) - 12 h,
  rok 2012 - II grupa (5 osób) - 12 h,
  rok 2012 - III grupa (3 osoby) - 12 h,

  rok 2013 - I grupa (6 osób) -18 h,
  rok 2013 - II grupa (5 osób) -18 h,
  rok 2013 - III grupa (3 osoby) -18 h, razem 90 godzin  9. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych - ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych

  rok 2012 - I grupa (5 osób) - 12 h,
  rok 2012 - II grupa (4 osób) - 12 h,


  rok 2013 - I grupa (5 osób) -18 h,
  rok 2013 - II grupa (4 osób) -18h,
  Razem 60 godzin
  10. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - artystycznie

  rok 2012 - I grupa (5 osób) - 12 h,
  rok 2013 - I grupa (5 osób) -18 h,

  Razem 30 godzin

  11. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
  rok 2012 - I grupa (4 osoby)- 12 h,
  rok 2012 - II grupa (4 osób) - 12 h,

  rok 2013 - I grupa (4 osoby)- 18 h,
  rok 2013 - II grupa (4 osób) - 18 h,
  razem 60 godzin


  Szkoła Podstawowa w Kapałowie
  12. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy.
  rok 2012 - I grupa (4 osoby) - 15 h,
  rok 2012 - II grupa (4 osoby) - 15 h,

  rok 2013 - I grupa (4 osoby) - 15 h,
  rok 2013 - II grupa (4 osoby) - 15 h,
  razem 60 godzin.

  Szkoła Podstawowa w Grodzisku
  13. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.
  rok 2012 - I grupa ( 3 osoby) - 14 h,
  rok 2012 - II grupa ( 6 osób) - 14 h,

  rok 2013 - I grupa (3 osoby) - 16 h,
  rok 2013 - II grupa (6 osób) - 16 h,
  razem 60 godzin.

  14. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy.
  rok 2012 - I grupa (4 osoby) - 14 h,
  rok 2013 - I grupa (4 osoby) - 16 h,
  razem 30 godzin.


  3. Szczegółowy harmonogram realizacji zajęć dodatkowych zostanie sporządzony po wyłonieniu Wykonawcy/ców w porozumieniu z dyrektorem/ami poszczególnych szkół.

  4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę wymienionych w niniejszej specyfikacji części zamówienia - zadania od 1 do 14.
 2. Usługi edukacyjne w ramach projektu pt. Wielkie nadzieje edukacyjne Wielkiej Wsi współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 -Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi, Wąchock
  Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne w ramach projektu pt. Wielkie nadzieje edukacyjne Wielkiej Wsi-współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem projektu jest osiągnięcie lepszych wyników ze sprawdzianu końcowego klasy VI (o 5 proc. w roku 2011 względem roku 2010 i kolejne 5 proc. w 2012 względem roku 2011) w dwuletnim okresie realizacji projektu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Opis zamówienia: Część I: Prowadzenie zajęć z języka polskiego -W świecie słów - dla klas IV, V, VI Zajęcia dla grup od 5 do 7osób w jednej grupie (klasie). W łącznej ilości godzin (45 minutowych) dla 3 grup w trakcie realizacji projektu: 228 (po 76 h dydaktycznych na każdą z grup). Zajęcia odbywać się będą minimum raz w tygodniu po 1 h dydaktycznej 45 minutowej dla każdej z grup. W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia są planowane w następujących terminach: Wtorek 12:45- 13:30 klasa V Wtorek 13:35- 14:20 klasa IV Wtorek 14:25- 15:10 klasa VI Część II: Prowadzenie zajęć z języka angielskiego -Z angielskim za pan brat- dla klas I, II, III Zajęcia dla grup od 5 do 7 osób w jednej grupie (klasie). W łącznej ilości godzin (45 minutowych) dla 3 grup w trakcie realizacji projektu: 228 (po 76 h dydaktycznych na każdą z grup). Zajęcia odbywać się będą minimum raz w tygodniu po 1 h dydaktycznej 45 minutowej dla każdej z grup. W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia są planowane w następujących terminach: Poniedziałek 13.35 - 14.20 klasa I Wtorek 12:45- 13:30 - klasa II Wtorek 13.35-14.20 - klasa III Część III: Prowadzenie zajęć z języka angielskiego -Z angielskim za pan brat- dla klas IV, V, VI Zajęcia dla grup od 7 do 8 osób w jednej grupie (klasie). W łącznej ilości godzin (45 minutowych) dla 3 grup w trakcie realizacji projektu: 228 (po 76 h dydaktycznych na każdą z grup). Zajęcia odbywać się będą minimum raz w tygodniu po 1 h dydaktycznej 45 minutowej dla każdej z grup. W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia są planowane w następujących terminach: Środa 14:25- 15:10 - klasa IV Piątek 13:35- 14:20 - klasa V Piątek 14:25- 15:10 - klasa VI. Część IV: Prowadzenie zajęć z matematyki -Ja też potrafię- dla klas IV, V, VI Zajęcia dla grup od 4 do 8 osób w jednej grupie (klasie). W łącznej ilości godzin (45 minutowych) dla 3 grup w trakcie realizacji projektu: 228 (po 76 h dydaktycznych na każdą z grup). Zajęcia odbywać się będą minimum raz w tygodniu po 1 h dydaktycznej 45 minutowej dla każdej z grup. W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia są planowane w następujących terminach: Czwartek 12:45- 13:30 - klasa IV Czwartek 13:35- 14:20 - klasa V Czwartek 14:25- 15:10 - klasa VI. Część V: Prowadzenie zajęć w centrum biblioteki multimedialnej -Bezpieczna sieć jest źródłem wiedzy- dla klas IV, V, VI Zajęcia dla grup od 6 do 9 osób w jednej grupie (klasie). W łącznej ilości godzin (45 minutowych) dla 3 grup w trakcie realizacji projektu: 228 (po 76 h dydaktycznych na każdą z grup). Zajęcia odbywać się będą minimum raz w tygodniu po 1 h dydaktycznej 45 minutowej dla każdej z grup. W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia są planowane w następujących terminach: Wtorek 12:45- 13:30 - klasa V Wtorek 13:35- 14:20 - klasa IV Czwartek 14:25- 15:10 - klasa VI. Część VI: Prowadzenie zajęć z w świecie baśni i fantazji: gry i zabawy czytelnicze dla klas I, II, III Zajęcia dla grup od 4 do 8 osób w jednej grupie (klasie). W łącznej ilości godzin (45 minutowych) dla 3 grup w trakcie realizacji projektu: 228 (po 76 h dydaktycznych na każdą z grup). Zajęcia odbywać się będą minimum raz w tygodniu po 1 h dydaktycznej 45 minutowej dla każdej z grup. W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia są planowane w następujących terminach: Wtorek 11:50- 12:35 - klasa II, Czwartek 12:45- 13:30 - klasa I, Czwartek 13:35- 14:20 - klasa III. Część VII: Prowadzenie zajęć sportowych -Ruch rzeźbi umysł- dla klas IV, V, VI Zajęcia dla grup od 10 do 16 osób w jednej grupie (klasie). W łącznej ilości godzin (45 minutowych) dla 3 grup w trakcie realizacji projektu: 456 (po 152 h dydaktyczne na każdą z grup). Zajęcia odbywać się będą minimum raz w tygodniu po 2 h dydaktyczne 45 minutowe dla każdej z grup. W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia są planowane w następujących terminach: Sobota 10:00- 11:30 - klasa IV, Sobota 11:40- 13 10 - klasa V, Sobota 13:20- 14:50 - klasa VI. Zakres wykonywanych zadań przez Wykonawcę w częściach I-VII: 1.Ścisła współpraca z koordynatorem i asystentem koordynatora projektu. 2.Terminowe i właściwe realizowanie powierzonych zadań. 3.Prowadzenie dokumentacji zajęć (listy obecności, dzienników zajęć, wykonywanie zdjęć, dokumentowanie zajęć pracami uczestników, przeprowadzenie ankiet i inne zlecone w tym zakresie przez Koordynatora lub Asystenta Koordynatora). 4.Sprawowanie opieki nad uczestnikami podczas zajęć. 5.Realizacja ustalonego programu zajęć. 6.Monitoring i informowanie o postępach dzieci w nauce. Część VIII: Przeprowadzenie wsparcia psychologicznego Zajęcia/spotkania indywidualne bądź grupowe dla grupy minimum 10 os. w jednym roku szkolnym. Razem w ciągu 2 lat weźmie udział minimum 20 os. w zajęciach z psychologiem. Łączna ilość godzin dydaktycznych (45 minutowych) w trakcie realizacji projektu: 76 Zajęcia/spotkania odbywać się będą minimum po 2 h co dwa tygodnie (I, III tydzień miesiąca). W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia są planowane w następującym terminie: Poniedziałek 15:00- 16:30. Część IX: Przeprowadzenie zajęć z pedagogiem Zajęcia/spotkania indywidualne bądź grupowe dla grupy minimum 10 os. w jednym roku szkolnym. Razem w ciągu 2 lat weźmie udział minimum 20 os. w zajęciach z pedagogiem. Łączna ilość godzin dydaktycznych (45 minutowych) w trakcie realizacji projektu: 76 Zajęcia/spotkania odbywać się będą minimum raz w tygodniu po 1 h dydaktycznej 45 minutowej. W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia są planowane w następującym terminie: Wtorek 15:30- 16:15 Część X: Przeprowadzenie zajęć z logopedą Zajęcia/spotkania indywidualne bądź grupowe dla grupy minimum 10 os. w jednym roku szkolnym. Razem w ciągu 2 lat weźmie udział minimum 20 os. w zajęciach z logopedą. Łączna ilość godzin dydaktycznych (45 minutowych) w trakcie realizacji projektu: 76 Zajęcia/spotkania odbywać się będą minimum co dwa tygodnie po 2 h dydaktyczne 45 minutowe (II, IV tydzień miesiąca). W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia są planowane w następującym terminie: Poniedziałek 13:35 - 15:10. Zakres wykonywanych zadań przez Wykonawcę w części VIII, IX, X: 1.Ścisła współpraca z koordynatorem i asystentem koordynatora projektu. 2.Terminowe i właściwe realizowanie powierzonych zadań. 3.Prowadzenie dokumentacji zajęć (listy obecności, dzienników zajęć, wykonywanie zdjęć, dokumentowanie zajęć pracami uczestników, przeprowadzenie ankiet i inne zlecone w tym zakresie przez Koordynatora lub Asystenta Koordynatora). 4.Sprawowanie opieki nad uczestnikami podczas zajęć. 5.Realizacja ustalonego programu zajęć. 6.Indywidualna praca z dzieckiem (diagnoza). 7.Monitoring i informowanie o postępach dzieci. Zamawiający dopuszcza w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwość realizacji zajęć kumulatywnie (np. 2 razy w tygodniu dla 1 grupy) oraz w innych dniach i godzinach (o ile nie pokrywają się z zajęciami podstawowymi danej grupy). Za szczególnie uzasadnione przypadki uznaje się m.in.: przerwy świąteczne, ferie, zawieszenie zajęć w placówce z powodu: epidemii, trudności z dojazdem dzieci do szkoły spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi oraz inne uznane przez Dyrektora SP w Wielkiej Wsi za zasadne. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany godzin i dni realizacji zamówienia w roku szkolnym 2011/2012, który będzie dostosowany do nowego planu zajęć przyjętego w placówce. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby uczestników zajęć w roku szkolnym 2011/2012, który może być spowodowany wynikami nowego naboru do projektu.