Kogo reprezentuje osoba

Wilk Stanisław

w KRS

Stanisław Wilk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Stanisław
Nazwisko:Wilk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1955 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Szczawne (Podkarpackie)
Przetargi:12 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Koncewicz Jadwiga, Samek Wojciech, Wojnar Wojciech Franciszek, Zając Jacek

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łukowska Anna Kazimiera

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Exp S.A., Jasło − KRS 0000389626
 2. Fundacja Archiwum Ziemi Sanockiej, Sanok − KRS 0000168147
 3. Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O., Szczawne − KRS 0000219550
 4. Maxpol Sp. Z O.O., Jasło − KRS 0000808617
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Komańczy, Komańcza − KRS 0000023263
 6. Rugby Klub Sanok, Sanok − KRS 0000495789
 7. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej W Komańczy, Komańcza − KRS 0000033668
 8. Spółdzielnia Mieszkaniowa, Lesko − KRS 0000134847
 9. Spółdzielnia Mieszkaniowa W Szczawnem, Szczawne − KRS 0000070922
 10. Stowarzyszenie Amici Curiae, Warszawa − KRS 0000421111
 11. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola Pod Sanockim Zamkiem, Sanok − KRS 0000298320
 12. Stowarzyszenie Wiara - Tradycja - Rozwój, Sanok − KRS 0000253831
 13. Stowarzyszenie Wspólnie Dla Turzańska, Turzańsk − KRS 0000273634
 14. Towarzystwo Wspierania Rozwoju Gminy Zagórz, Zagórz − KRS 0000046650
 15. Wspólnota Obywatelska Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sanockiej, Jurowce − KRS 0000252337
 16. Zakład Usług Technicznych Sp. Z O.O., Zagórz − KRS 0000132011

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Delfin Sp. Z O.O., Jasło − KRS 0000807762
 2. Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z O.O.., Jedlicze − KRS 0000068607
 3. Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z O.O., Lesko − KRS 0000340935
 4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O., Brzozów − KRS 0000189907
 5. Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O., Sanok − KRS 0000118475
 6. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Komańczy Z/s W Szczawnem, Szczawne − KRS 0000277879
 7. Spółdzielnia Mieszkaniowa W Rzepedzi, Rzepedź − KRS 0000173903

Powiązane przetargi (12 szt.):
 1. Usuwanie nieczystości komunalnych z terenów użytkowanych przez Policję na terenie województwa podkarpackiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Rzeszów
  1.Przedmiotem zamówienia jest usuwanie nieczystości stałych pochodzenia komunalnegoz terenów użytkowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie i podległe jednostki Policji województwa podkarpackiego.
  2.Przedmiot zamówienia został podzielony na dwadzieścia dwa zadania. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, przy czym jako część zamówienia traktuje się jedno z dwudziestu dwóch zadań określonych poniżej:

  1) Zadanie nr 1 - Usuwanie nieczystości komunalnych - Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie,
  2) Zadanie nr 2 - Usuwanie nieczystości komunalnych - Komisariat Policji w Dukli,
  3) Zadanie nr 3 - Usuwanie nieczystości komunalnych - Komenda Miejska Policji
  w Tarnobrzegu,
  4) Zadanie nr 4 - Usuwanie nieczystości komunalnych - Komisariat Policji
  w Gorzycach,
  5) Zadanie nr 5 - Usuwanie nieczystości komunalnych - Posterunek Policji
  w Horyńcu Zdroju,
  6) Zadanie nr 6 - Usuwanie nieczystości komunalnych - Oddział Prewencji Policji
  w Zaczerniu,
  7) Zadanie nr 7 - Usuwanie nieczystości komunalnych - Posterunek Policji
  w Harasiukach,
  8) Zadanie nr 8 - Usuwanie nieczystości komunalnych - Zespół Prewencji
  w Krzeszowie,
  9) Zadanie nr 9 - Usuwanie nieczystości komunalnych - Komisariat Policji w Rudniku nad Sanem,
  10) Zadanie nr 10 - Usuwanie nieczystości komunalnych - Zespół Prewencji
  w Ulanowie,
  11) Zadanie nr 11 - Usuwanie nieczystości komunalnych - Posterunek Policji
  w Komańczy,
  12) Zadanie nr 12 - Usuwanie nieczystości komunalnych - Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie,
  13) Zadanie nr 13 - Usuwanie nieczystości komunalnych - Posterunek Policji
  we Frysztaku,
  14) Zadanie nr 14 - Usuwanie nieczystości komunalnych - Posterunek Policji
  w Zagórzu,
  15) Zadanie nr 15 - Usuwanie nieczystości komunalnych - Komisariat Policji
  w Boguchwale,
  16) Zadanie nr 16 - Usuwanie nieczystości komunalnych - Komisariat Policji
  w Sokołowie Małopolskim,
  17) Zadanie nr 17 - Usuwanie nieczystości komunalnych - Komisariat Policji
  w Tyczynie,
  18) Zadanie nr 18 - Usuwanie nieczystości komunalnych - Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie,
  19) Zadanie nr 19 - Usuwanie nieczystości komunalnych - Rewir Dzielnicowych
  w Czerminie,
  20) Zadanie nr 20 - Usuwanie nieczystości komunalnych - Komisariat Policji
  w Tuszowie Narodowym,
  21) Zadanie nr 21 - Usuwanie nieczystości komunalnych - Komisariat Policji
  w Wadowicach Górnych,
  22) Zadanie nr 22 - Usuwanie nieczystości komunalnych - Posterunek Policji
  w Pysznicy.
  3. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 90511000 - 2 - usługi wywozu odpadów
  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
 2. Dostawa wody pitnej za pomocą sieci wodociągowej
  Zamawiający: Zakład Karny w Łupkowie, Komańcza
  Dostawa wody pitnej za pomocą sieci wodociągowej
 3. Dostawa wody pitnej za pomocą sieci wodociągowej oraz odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej
  Zamawiający: Zakład Karny w Łupkowie, Komańcza
  Dostawa wody pitnej za pomocą sieci wodociągowej do Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu Zakładu Karnego w Łupkowie oraz odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej
 4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Komańcza
  Zamawiający: Gmina Komańcza, Komańcza
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Komańcza oraz zagospodarowanie tych odpadów.
 5. Dostawa wody pitnej za pomocą sieci wodociągowej
  Zamawiający: Zakład Karny w Łupkowie, Komańcza
  Dostawa wody pitnej za pomocą sieci wodociągowej do Zakładu Karnego w Łupkowie
 6. Dostawa wody pitnej za pomocą sieci wodociągowej oraz odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej
  Zamawiający: Zakład Karny w Łupkowie, Komańcza
  Dostawa wody pitnej za pomocą sieci wodociągowej do Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu oraz odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej
 7. Usługi związane z utrzymaniem zimowym dróg, placów, parkingów i chodników na terenie Gminy Komańcza w sezonie zimowym 2014/2015
  Zamawiający: Gmina Komańcza, Komańcza
  W ramach zamówienia należy wykonać usługi związane z utrzymaniem zimowym dróg, placów, parkingów i chodników na terenie Gminy Komańcza w sezonie zimowym 2014/2015.
  Zakres objęty zimowym utrzymaniem:
  Zadanie Nr I. Moszczaniec 1.Droga osiedlowa w Moszczańcu 2.Droga dojazdowa do bloków Nr. 10 i 11 wraz z odcinkiem drogi stanowiącym dojazd do Zakładu Karnego. R a z e m: Drogi-1400mb,
  Zadanie II. Wisłok Wielki 1.Droga do Szkoły Podstawowej i parking szkolny 2.Droga wiejska odcinek nowy pzed mostem 3.Droga gminna 117307R 4.Droga obok Zakładu Marwi 5.Droga od tzw krzyżówki do szlabanu leśnego 6.Droga za mostem na 897 w prawo 7.Droga w byłym PGR do budynków mieszkalnych 8.Droga do kościoła i cmentarza + parking R a z e m: Drogi-3450,parking-300m2
  Zadanie Nr III. Czystogarb 1.Droga wiejska w Czystogarbie 2.Droga dojazdowa do świetlicy wiejskiej 3.Odcinek w stronę budynków leśnych 4.Droga na osiedlu byłego PGR-u w Czystogarbie R a z e m: Drogi -1900 mb
  Zadanie Nr IV. Komańcza I 1.Droga do Szkoły Podstawowej + parkingi przy szkole 2.Chodniki (od Szkoły .Podst. do skrzyżowania z drogą 892) 3.Wjazd + plac przy remizie OSP Komańcza 4.Parkingi przy UG w Komańczy, przy GOZ 5.Weterynaria +garaż, 6.Droga do cerkwi (prawosławnej) i cmentarza z parkingiem 7.Parking przy cerkwi( greko-katolickiej) 8.Droga za rzeką Barbarką (odcinek z i za brodem z płyt)+ kładka betonowa, Droga za szkołą, droga od mostu na 897 9. Droga asfal. przy Barabarce + dojazdy poprzeczne do 897 10. Droga za Barbarką + kładka stalowo drewniana 11.Droga na Wietnam z chodnikiem. 12.Drogi wewnętrzne lewa stona 897 R a z e m: Drogi-5660mb, chodnik-1150mb, 3 parkingi-1350m2, kładki 2szt -70mb
  Zadanie Nr V. Komańcza II 1.Droga do klasztoru + droga obok schroniska PTTK 2.Droga gminna od kładki pieszej (+ kładka) na letnisku do drogi wojewódzkiej i boczne dojazdy 3.Droga w stronę lasu od dogi gminnej 117305 i droga żwirowa od mostu. 4.Droga poniżej GS SCH oraz przez GS SCH 5.Droga od kościoła do mostu i objazd w kierunku restauracji, oraz boczne w lewo przed i za mostem 6.Droga na tzw.Szarówkę 7.Droga na Paniówkę 8.Parking przy Barze Wanda 9.Plac targowy przy GS /1 x w tygodniu/ R a z e m: Drogi-5930mb, kładka-25mb, 1 parking i plac targowy -1400m2
  Zadanie Nr VI. Rzepedź wieś 1.Droga gminna w Rzepedzi wsi 117301R 2. Droga gminna do budynków za OW Suliła 3.Droga z płyt betonowych 4. Droga obok kościoła i cmentarza asf. 5. Droga żwirowa do cmentarza komunalnego 6. Miejsca postojowe k.cmentarza 7. Miejsca postojowe k. kościoła (przy 892) R a z e m: Drogi - 5.050mb, miejsca postojowe 1000 m2
  Zadanie Nr VII. Rzepedź Osiedle 1.Droga i parking przy Zespole Szkół w Rzepedzi 2.Droga i parking przy ROK Rzepedź 3.Drogi wewnętrzne gminy na Osiedlu A iB, na Zil+parking 4.Droga na b. porzedszkole +parking 5.Parkingi i drogi na os.C oraz do kotłowni na os.C +pod postój autobusów szkolnych 6. Drogi dwie do garaży na rz. Osławicą R a z e m: Drogi-2810mb, 5 parkingów-950m2
  Zadanie Nr VIII. Turzańsk 1.Drogi asfaltowe na Kubie, 2.Droga asfaltowa wewnętrzna 3.Droga do cerkwii i cmentarza+parking k.cerkwii 4.Droga żwirowa przez I mostek 5.Nawrót autobusu szkolnego 6. Droga za potok w prawo 7. Droga za klubem w lewo 8. Droga tłuczniowa w prawo (na końcu wsi) R a z e m: Drogi-2010 mb
  Zadanie Nr IX. Szczawne b.PGR 1.Drogi do bloku b.dyrekcji w Szczawnym PGR+ droga k.stacji benzynowej R a z e m: Drogi-800mb
  Zadanie Nr X. Szczawne-Kulaszne 1.Droga od lasu do kościoła + łącznik asfaltowy 2.Droga asfaltowa od 892do mostu na Osławie +kładka ,+ parkingi k. cerkwii i kościoła, 3.Droga pod górę w prawo od drogi asfaltowej wiejskiej 4.Droga do Agencji Nieruchomości Rolnych + koło budynków do 889, 5.Drogi osiedlowe na tzw. krzyżówce 6.Parking Ośrodek Kultury w Szczawnem R a z e m: Drogi-5200mb, 2 parkingi- 1050m2
  Zadanie XI. Nowy Łupków 1.Drogi na osiedlu obok ronda - wjazd do garażu VW busa 2.Drogi wjazdowe do tzw. nowych bloków + blok b.SG 3.Parking obok kościoła, droga dojazdowa do budynków b. kolejki 4.Droga za torami do budynku Kimadło 5.Parking + dojście przy Szkole .Podstawowej. 6.Droga żwirowa kier. Smolnik i do Zakładu Karnego 7. Od ronda w kier.OS.ZK (odcinek asfaltowy) R a z e m Drogi- 3860mb,parkingi-300m2
  Zadanie XII. Stary Łupków 1. Droga Nowy Łupków - Łupków PKP Łupków żwirowa (od os.ZK do stacji PKP w Starym Łupkowie), + do nowego gospodarstwa i w lewo R a z e m: Drogi - 5.100mb
  Zadanie XIII. Smolnik- Mików 1.Droga od drogi 897 do końca wsi Mików + droga do kościoła w Smolniku, do Zagrody Chryszczata R a z e m: Drogi - 6.900mb
  Zadanie XIV. Radoszyce 1.Droga w Radoszycach + nawrot autobusu szkolnego; droga żwirowa, doga do cerkwii R a z e m: Drogi- 2400mb
  Zadanie XV. Osławica 1.Droga w Osławicy koło Wojtasiówki pętla ok. 600 m 2.Droga dojazdowa do bloku w Osławicy odcinek (ok.250 m) R a z e m: Drogi - 850mb
  Zadanie Zadanie XVI. Wola Michowa 1. Drogi za Kirą, kościołem,i na Małą Wolę, Maniów R a z e m: Drogi - 2250mb
  Zadanie XVII. Wysoczany 1. Droga do osiedla byłego PGR w Wysoczanach R a z e m.: Drogi -1200m
  Zadanie XVIII. Droga powiatowa nr 2263R Nowy Łupków 1. Od skrzyżowania z drogą woj.897 do końca nawierzchni asfaltowej + zatoki autobusowe i wokół ronda, R a z e m: Drogi - 1.600mb.
 8. Usuwanie nieczystości komunalnych z terenów użytkowanych przez Policję na terenie województwa podkarpackiego. Numer postępowania: ZP/10/2014
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest usuwanie nieczystości komunalnych z terenów użytkowanych przez Policję na terenie województwa podkarpackiego
 9. Dostawa wody pitnej za pomocą sieci wodociągowej
  Zamawiający: Zakład Karny w Łupkowie, Komańcza
  Dostawa wody pitnej za pomocą sieci wodociągowej do Zakładu Karnego w Łupkowie
 10. Dostawa wody pitnej za pomocą sieci wodociągowej oraz odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej
  Zamawiający: Zakład Karny w Łupkowie, Komańcza
  Dostawa wody pitnej za pomocą sieci wodociągowej do Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu oraz odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej.
 11. Usługi związane z utrzymaniem zimowym dróg, placów, parkingów i chodników na terenie Gminy Komańcza w sezonie zimowym 2013/2014 - przetarg II
  Zamawiający: Gmina Komańcza, Komańcza
  W ramach zamówienia należy wykonać usługi związane z utrzymaniem zimowym dróg, placów, parkingów i chodników na terenie Gminy Komańcza w sezonie zimowym 2013/2014. Zakres objęty zimowym utrzymaniem : Zadanie Nr I. Moszczaniec 1.Droga osiedlowa w Moszczańcu 2.Droga dojazdowa do bloków Nr. 10 i 11 wraz z odcinkiem drogi stanowiącym dojazd do Zakładu Karnego. R a z e m: Drogi-1400mb Zadanie Nr III. Czystogarb 1.Droga wiejska w Czystogarbie do Tarczałowicz 2.Droga dojazdowa do świetlicy wiejskiej 3.Odcinek w stronę budynków leśnych R a z e m: Drogi -1100 mb Zadanie Nr IV. Komańcza I 1.Droga do Szkoły Podstawowej + parkingi przy szkole 2.Chodniki (od Szkoły .Podst. do skrzyżowania z drogą 892) 3.Wjazd + plac przy remizie OSP Komańcza 4.Parkingi przy UG w Komańczy, przy GOZ 5.Weterynaria +garaż, 6.Droga do cerkwi (prawosławnej) i cmentarza z parkingiem 7.Parking przy cerkwi( greko-katolickiej) 8.Droga za rzeką Barbarką (odcinek od p.Jurkowskiego do Chomka)+ kładka betonowa Droga za szkołą do p.P.Baj , droga do Rybaka 9. Droga asfal. przy Barabarce + dojazdy poprzeczne do 897 1. Droga za Barbarką od Bolanowski do Kopylec+ kładka 2.Droga na Wietnam z chodnikiem, (do Kołodziej). 3.Drogi wew. do:domki Być, Czurma, Perun, Klub Rolnika, Wancewicz R a z e m: Drogi-5660mb, chodnik-1150mb, 3 parkingi-1350m2, kładki 2szt -70mb Zadanie Nr V. Komańcza II 1.Droga do klasztoru + droga obok schroniska PTTK 2.Droga gminna od kładki pieszej (+ kładka) na letnisku do drogi wojewódzkiej (wylot obok posesji p.Zielińskiej ) i droga asf. k..Płouchy,Szajdek 3.Droga w stronę p.Babiaków + droga do p.Dobriańskiego 4.Droga poniżej GS SCH oraz przez GS SCH+do Łajkosz 5.Droga od kościoła do mostu i objazd w kierunku restauracji, oraz od mostu do schroniska studenckiego, drogi do Boiwka, Czekierdy 6.Droga na Szarówkę 7.Droga na Paniówkę 8.Parking przy Wandzie 9.Plac targowy przy GS 1 x w tygodniu R a z e m: Drogi-5930mb, kładka-25mb, 1 parking i plac targowy -1450m2 Zadanie Nr VI. Rzepedź wieś 1.Droga gminna w Rzepedzi wsi do p.Szary Andrzej 2.Droga gminna do budynków za OW Suliła 3.Droga do p. Zawada 4 Droga obok kościoła i cmentarza asf. 5. Droga k.Walewski 6. Miejsca postojowe k.cmentarza 7. Miejsca postojowe k. kościoła (przy 892) R a z e m: Drogi - 5.050mb, miejsca postojowe 1000 m2 Zadanie Nr VII. Rzepedź Osiedle 1.Droga i parking przy Zespole Szkół w Rzepedzi 2.Droga i parking przy ROK Rzepedź 3.Drogi wewnętrzne gminy na Osiedlu A iB, na Zi+parking 4.Droga na b. porzedszkole +parking 5.Parkingi i drogi na oś.C oraz do kotłowni na os.C +pod postój autobusów szkolnych 6. Drogi do garaży (Hoksa,Wójciak ) R a z e m: Drogi-2810mb, 5 parkingów-950m2 Zadanie Nr VIII. Turzańsk 1.Drogi asfaltowe na Kubie, 2.Droga k.Młynarczyk do Sikoń 3.Droga do cerkwii i cmentarza+parking k.cerkwii 4.Droga do Onyszkanycz Sarakun 5.Nawrót autobusu szkolnego 6. Droga do Ślazyk 7. Droga do Świerad 8.Droga do Kimak R a z e m: Drogi-2010 mb Zadanie Nr IX. Szczawne b.PGR 1.Drogi do bloku b.dyrekcji w Szczawnym PGR+ droga k.stacji benzynowej 2.Droga do Krawiec 3.Droga do cerkwii R a z e m: Drogi - 820mb Zadanie Nr X. Szczawne-Kulaszne 1.Droga wewnętrzna w Kulasznem /od Wójcik do kościoła/ 2.Droga asfaltowa od 892do mostu na Osławie(+ most) ,+ parkingi k. cerkwii i kościoła, 3.Droga do Kundy 4.Droga do Agencji Nieruchomości Rolnych + k.Demkowicz 5.Drogi osiedlowe na tzw. krzyżówce 6.Parking Ośrodek Kultury w Szczawnem 7.Droga k.Lemcio R a z e m: Drogi-5400mb, 2 parkingi- 1050m2 Zadanie XI. Nowy Łupków 1.Drogi na osiedlu obok ronda - wjazd do garażuVW busa 2.Drogi wjazdowe do tzw. nowych bloków + blok b.SG 3.Parking obok kościoła, droga dojazdowa do budynków b. kolejki p.Kaliniecki 4.Droga za torami m.in.do ,Seferynowicz, Pod Sosną 5.Parking + dojście przy Szkole .Podstawowej. 6.Droga żwirowa kier. Smolnik i do Zakładu Karnego R a z e m Drogi- 3010mb,parkingi-300m2 Zadanie XVII. Wysoczany 1. Droga do osiedla byłego PGR w Wysoczanach (od b. otaczarni) R a z e m.: Drogi -1200m Szczegółowy opis zakresu objętego zimowym utrzymaniem oraz sposobu realizacji i koordynacji usług określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 12. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie Gminy Komańcza oraz zagospodarowanie tych odpadów
  Zamawiający: Gmina Komańcza, Komańcza
  SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  1. Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie wszystkich rodzajów odpadów komunalnych (zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komańcza - Uchwała nr XXXVI/153/13 Rady Gminy Komańcza z dnia 11 marca 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 21 marca 2013 r. poz. 1432) w ilości jaką wytworzą mieszkańcy.

  2. Sposób odbioru odpadów komunalnych:

  a) wykonawca usług zobowiązany jest utworzyć na terenie Gminy Komańcza sieć punktów zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Komańcza zatwierdzonym przez Wójta Gminy Komańcza stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ

  b) w punktach tych gromadzone będą przez mieszkańców następujące rodzaje odpadów:

  1. szkło, zielony pojemnik/ worek z napisem SZKŁO
  2. papier i tektura,
  opakowania wielomateriałowe,
  metale, biały pojemnik /worek z napisem PAPIER/METAL
  3. tworzywa sztuczne,
  odpady opakowaniowe
  ulegające biodegradacji, żółty pojemnik/worek z napisem PLASTIK
  4. odpady pozostałe po segregacji
  i odpady zmieszane; niebieski pojemnik/worek z napisem ODPADY
  ZMIESZANE

  c) odpady komunalne zmieszane oraz odpady komunalne segregowane zbierane w wymienionych wyżej punktach należy odbierać zgodnie z harmonogramem odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Komańcza zatwierdzonym przez Wójta Gminy Komańcza stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ


  d) pozostałe odpady segregowane tj.

  1) odpady zielone,
  2) odpady ulegające biodegradacji,
  3) chemikalia (farby, rozpuszczalniki itp.)
  4) zużyte baterie i akumulatory,
  5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  7) odpady budowlane i rozbiórkowe,
  8) zużyte opony;

  należy odbierać podczas zbiorek organizowanych zgodnie z harmonogramem odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Komańcza zatwierdzonym przez Wójta Gminy Komańcza stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ

  3. Dane charakteryzujące zamówienie:

  1) Powierzchnia Gminy Komancza - ok. 455 km2
  2) Liczba miejscowości objętych systemem - 22
  3) 3. Przewidywana (szacunkowa) liczba obsługiwanych mieszkańców zamieszkałych w gminie Komańcza (objętych systemem) - 4000 mieszkańców.
  4) Przewidywana (szacunkowa) ilość odpadów komunalnych, którą trzeba będzie odebrać i zagospodarować - 650 Mg/rok.

  4. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

  1. Wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawa ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 9d ust. 2 ustawy z dn. 13 września 2012 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

  2. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
  w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391) zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XXIV/409/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
  w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego
  z załącznikami.

  3. Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem, tj. sporządzanie kwartalnych sprawozdań zawierających:
  1) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały one przekazane;
  2) informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
  a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów;
  b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania;
  3) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;
  4) wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem.


  5. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu:

  1) w terminie składania sprawozdań:
  a) wykaz wszystkich miejsc, z których zostały odebrane odpady komunalne, wraz ze wskazaniem ilości (objętości) odebranych odpadów;
  b) wykaz punktów zbiorki odpadów komunalnych, w których odpady zbierane selektywnie zostały zanieczyszczone w stopniu powodującym konieczność ich przyjęcia jako odpadów zmieszanych wraz z podaniem stopnia zanieczyszczenia odpadów ;

  2) w uzasadnionych wypadkach, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kopie dowodów dostarczania odpadów do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania, tj. karty ewidencji odpadów lub karty przekazania odpadów;
  3) Sprawozdania oraz wykazy, o których mowa powyżej, należy przekazywać Zamawiającemu
  w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

  6. W zakresie odbioru odpadów:

  1) zakaz mieszania odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Komańcza odpadów komunalnych zebranych selektywnie ze zmieszanymi odpadami komunalnymi;
  2) zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych;
  3) zakaz odbioru odpadów w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy;
  4) odbieranie, na zgłoszenie Zamawiającego, odpadów poza ustalonym harmonogramem,
  jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone w terminach innych niż przewiduje termin ich odbioru, a zagraża to bezpieczeństwu życia i zdrowia mieszkańców;
  5) zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem na drogę.

  7. W zakresie zagospodarowania odpadów:
  1) przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wynikającej z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami komunalnymi.
  W przypadku awarii instalacji regionalnej, o której mowa powyżej, bądź w stanach odbiegających od normalnych eksploatacji, dopuszcza się skierowanie strumienia odpadów do instalacji zastępczej;
  2) przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21).


  8. Inne obowiązki Wykonawcy:

  1) wykonanie przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych przeszkód oraz ograniczający niedogodności dla mieszkańców gminy Komańcza do niezbędnego minimum;
  2) zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w ilości co najmniej takiej, jak w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie;
  3) porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu;
  4) garażowanie pojazdów do realizacji przedmiotu zamówienia wyłącznie na terenie posiadanej bazy magazynowo-transportowej;
  5) wyposażenie własnych pracowników zajmujących się wywozem odpadów w odzież ochronną z nazwą lub logo firmy;
  6) okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu

Inne osoby dla Wilk Stanisław (59 osób):