Kogo reprezentuje osoba

Wilk Stanisław

w KRS

Stanisław Wilk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Stanisław
Nazwisko:Wilk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1947 r., wiek 73 lata
Miejscowości:Będzin (Śląskie), Kędzierzyn-koźle (Opolskie), Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Siemiński Marek Stanisław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Piwoński Tomasz Marcin, Wilk Łukasz Stanisław
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Piwoński Tomasz Marcin, Wilk Łukasz Stanisław

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wilk Łukasz Stanisław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wiśniewska Anna
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wilk Łukasz Stanisław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wilk Maria

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agrego Sp. Z O.O., Kędzierzyn-koźle − KRS 0000352500
 2. Arastradero Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000774124
 3. Droment Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000352496
 4. Droment Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000386936
 5. Geonatura Sp. Z O.O., Będzin − KRS 0000812134
 6. Geonatura Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Będzin − KRS 0000815651
 7. Labonex Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000423815
 8. Poli Hut Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000462910
 9. Realtime Solutions Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000423824
 10. Rowis System Sp. J. M.siemiński i St.wilk, Będzin − KRS 0000159969
 11. S1 Investment Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000688490
 12. Samah Partners Sp. Z O.O., Nowy Dwór Mazowiecki − KRS 0000535011
 13. Solution Capital Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000711782
 14. Solution One Ii Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000533249
 15. Solution One Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000454374
 16. Solution Partners Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000288176
 17. Solution Partners Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000533971
 18. Sone Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000667923
 19. System Rezerwacji Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000352512

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Asma Invest Sp. Z O.O., Wyszków − KRS 0000534771
 2. Azelis Poland Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000019029
 3. Gvt Sp. Z O.O., Legionowo − KRS 0000283837
 4. Hewis Sp. Z O.O., Będzin − KRS 0000075368
 5. Ionic Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000326775
 6. Labonex Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000533668
 7. S1 Financial Sp. Z O.O., Chełm − KRS 0000681750
 8. Solpeo Global Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000495369

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Dostawa antyspieniacza
  Zamawiający: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna, Wieliczka
  1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostarczeniem, preparatu antyspieniającego ROMIS S-24 albo NALCO 131S, niezbędnego do utylizacji wód zasolonych, w maksymalnej ilości 3000 kg, zwanego dalej preparatem antyspieniającym. 1.2. W ramach maksymalnej wielkości określonej w ppkt 1.1, Zamawiający zobowiązuje się do zakupu preparatu antyspieniającego w ilości 1800 kg. Zakup pozostałych 1200 kg, zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji). 2. Wymagane właściwości preparatu antyspieniającego Preparat antyspieniający, którego dostawa stanowi przedmiot niniejszego zamówienia winien posiadać następujące właściwości: 1) rozpuszczalność w wodzie - tworzy zawiesiny (emulsje), 2) działanie przeciwpieniące - minimum 80%, 3) odczyn zbliżony do obojętnego lub obojętny, 4) może być stosowany bezpiecznie w produkcji spożywczej, 5) nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. 3. Zasady dostawy 3.1. Preparat antyspieniający winien być dostarczany sukcesywnie, partiami na pisemne zlecenie Zamawiającego, w partiach nie mniejszych niż 250 kg i nie większych niż 500 kg. 3.2. Preparat antyspieniający, którego dostawa stanowi przedmiot zamówienia, winien być dostarczany w hobokach plastikowych, o pojemności 20 kg lub 25 kg, 3.3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji złożonego, przez Zamawiającego, zlecenia w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty przekazania pisemnego zlecenia Wykonawcy faksem. O przekazaniu zlecenia Zamawiający jednocześnie powiadomi Wykonawcę telefonicznie. 3.4. W zleceniu każdorazowo Zamawiający określi ilość preparatu antyspieniającego, jaka winna zostać dostarczona w danej partii. 3.5. O przygotowaniu zlecenia, Wykonawca jest obowiązany powiadomić Zamawiającego, telefonicznie i faksem, nie później niż na 1 dzień roboczy przed wymaganym terminem dostarczenia. 3.6. Preparat antyspieniający winien być dostarczany do magazynu Zamawiającego, znajdującego się w Wieliczce przy Park Kingi 1. 3.7. Preparat antyspieniający winien być dostarczany w dni robocze, na I zmianie tj. w godz. 7.00 - 13.00. 3.8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia preparatu antyspieniającego we własnym zakresie i na własny koszt. 3.9. Wraz z jednostkowymi dostawami preparatu antyspieniającego, Wykonawca powinien dostarczyć: a) dokument stwierdzający, iż preparat antyspieniający może być stosowany bezpiecznie w produkcji spożywczej oraz nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny, b) świadectwo jakości, zawierające informacje dotyczące okresu gwarancji na dostarczony preparat antyspieniający, która nie może być krótsza niż 5 miesięcy, licząc od daty dostarczenia danej partii preparatu antyspieniającego oraz warunki przechowywania preparatu antyspieniającego, c) dowód dostawy lub dokument wydania towaru na zewnątrz WZ, d) datę produkcji preparatu antyspieniającego znajdującą się na etykietach opakowań, e) kartę charakterystyki materiału. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.kopalniawieliczka.eu.
 2. Dostawa antyspieniacza
  Zamawiający: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna, Wieliczka
  1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą, preparatu antyspieniającego ROMIS S-24 lub NALCO 131S niezbędnego do utylizacji wód zasolonych,
  w maksymalnej ilości 3000 kg.
  2.W ramach maksymalnej wielkości określonej w pkt 1, Zamawiający zobowiązuje
  się do zakupu preparatu antyspieniającego w ilości 1800 kg. Zakup pozostałych
  1200 kg zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji).
 3. Dostawa antyspieniacza
  Zamawiający: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna, Wieliczka
  1.Zakres rzeczowy zamówienia a)Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą, preparatu antyspieniającego ROMIS S-24 lub NALCO 131S niezbędnego do utylizacji wód zasolonych, w maksymalnej ilości 3000 kg. b)W ramach maksymalnej wielkości określonej w ppkt a, Zamawiający zobowiązuje się do zakupu preparatu antyspieniającego w ilości 1800 kg. Zakup pozostałych 1200 kg zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji). 2.Wymagane właściwości preparatu antyspieniającego Preparat antyspieniający, którego dostawa stanowi przedmiot niniejszego zamówienia winien posiadać następujące właściwości: 1)rozpuszczalność w wodzie - tworzy zawiesiny (emulsje), 2)działanie przeciwpieniące - minimum 80%, 3)odczyn zbliżony do obojętnego lub obojętny, 4)może być stosowany bezpiecznie w produkcji spożywczej, 5)nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. 3.Zasady dostawy 1.Preparat antyspieniający winien być dostarczany sukcesywnie, partiami na pisemne zlecenie Zamawiającego, w partiach nie mniejszych niż 250 kg i nie większych niż 500 kg. 2.Preparat antyspieniający, którego dostawa stanowi przedmiot zamówienia, winien być dostarczany w hobokach plastikowych, o pojemności 20 kg lub 25 kg, 3.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji złożonego przez Zamawiającego zlecenia w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty przekazania pisemnego zlecenia Wykonawcy faksem. O przekazaniu zlecenia Zamawiający jednocześnie powiadomi Wykonawcę telefonicznie. 4.W zleceniu każdorazowo Zamawiający określi ilość preparatu antyspieniającego, jaka winna zostać dostarczona w danej partii. 5.O przygotowaniu zlecenia, Wykonawca jest obowiązany powiadomić Zamawiającego, telefonicznie i faksem, nie później niż na 1 dzień roboczy przed wymaganym terminem dostarczenia. 6.Preparat antyspieniający winien być dostarczany do magazynu Zamawiającego, znajdującego się w Wieliczce przy Park Kingi 1. 7.Preparat antyspieniający winien być dostarczany w dni robocze, na I zmianie tj. w godz. 7.00 - 13.00. 8.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia preparatu antyspieniającego we własnym zakresie na swój koszt. 9.Wraz z jednostkowymi dostawami preparatu antyspieniającego, Wykonawca powinien dostarczyć: a)świadectwo jakości, zawierające informacje dotyczące okresu gwarancji na dostarczony preparat antyspieniający, która nie może być krótsza niż 5 miesięcy, licząc od daty dostarczenia danej partii preparatu antyspieniającego oraz warunki przechowywania preparatu antyspieniającego, b)datę produkcji preparatu antyspieniającego znajdującą się na etykietach opakowań.
 4. Dostawa Romisu S- 24
  Zamawiający: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna, Wieliczka
  a)Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą preparatu antyspieniającego niezbędnego do utylizacji wód zasolonych ROMIS S - 24 w maksymalnej ilości 3000 kg. w hobokach plastikowych a-25 kg.
  b)W ramach maksymalnej wielkości zamówienia, określonej w lit. a, Zamawiający zobowiązuje się do zakupu 2400 kg ROMISU S-24. Zakup pozostałej ilości tj. 600 kg, zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji).

Inne osoby dla Wilk Stanisław (59 osób):