Kogo reprezentuje osoba

Wilk Wojciech Stanisław

w KRS

Wojciech Stanisław Wilk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Wojciech
Drugie imię:Stanisław
Nazwisko:Wilk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1960 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Bielsko-biała (Śląskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Greń Romualda Anna, Karczewska Zdzisława Teresa, Michałowicz Lidia Barbara, Owczarz Wojciech Dariusz, Wilk Elżbieta Bogumiła

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Ekologiczna Arka, Bielsko-biała − KRS 0000226058
 2. Fundacja Klamra, Żywiec − KRS 0000356485
 3. Fundacja Pomocy Przedszkolom Waldorfskim, Bielsko-biała − KRS 0000075571
 4. Fundacja Zdrowego Rozwoju Dziecka Calendula, Bielsko-biała − KRS 0000352974
 5. Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych, Warszawa − KRS 0000386429
 6. Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych, Bronów − KRS 0000085967
 7. Stowarzyszenie Wolna Szkoła Waldorfska, Bielsko-biała − KRS 0000033912
 8. Związek Szkół i Przedszkoli Waldorfskich W Polsce, Warszawa − KRS 0000134008

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fundacja Ekoarka, Jaworze − KRS 0000373828

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Organizacja i przeprowadzenie warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Jaworzna w podziale na pakiety.
  Zamawiający: Urząd Miejski, Jaworzno
  1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Jaworzna w podziale na 5 pakietów: Pakiet I - Organizacja i przeprowadzenie dwu i trzy dniowych wyjazdowych warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży szkolnej; Pakiet II - Organizacja i przeprowadzenie jednodniowych warsztatów przyrodniczo-ekologicznych w formie wyjazdów dla dzieci przedszkolnych; Pakiet III - Organizacja i przeprowadzenie jednodniowych warsztatów przyrodniczo-ekologicznych w formie wyjazdów dla dzieci i młodzieży szkolnej; Pakiet IV - Organizacja i przeprowadzenie cykli warsztatów przyrodniczo-ekologicznych dla dzieci i młodzieży szkolnej w placówkach oświatowych na terenie miasta Jaworzna; Pakiet V - Organizacja i przeprowadzenie dwóch spotkań ekologicznych dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Jaworzna..
 2. Promocja projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej.
  Zamawiający: Gmina Cieszyn, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Cieszyna, Cieszyn
  UWAGA Wszystkie poniższe części opisu przedmiotu zamówienia oraz działania promocyjne
  należy wykonać zgodnie z wymaganiami zamawiającego oraz aktualnymi zasadami i wytycznymi,
  dotyczącymi działań informacyjno-promocyjnych, odnoszących się do przedsięwzięć współfinansowanych z
  Funduszu Spójności (oprócz punktu 1.26 i 1.27 do którego obowiązują inne wytyczne), w szczególności z: -
  Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji, - Zasadami promocji
  projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, - Zasadami
  stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektu
  beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013, - Księgą identyfikacji
  wizualnej. W związku z tym, że wytyczne mogą ulec zmianie, do obowiązku wykonawcy należy ich bieżący
  monitoring. Zasady promocji Programu Infrastruktura i Środowisko przedstawione są na stronie
  www.pois.gov.pl W przypadku zmian ww. zasad, wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania działań
  informacyjno-promocyjnych do wymogów wg zmienionych zasad. Całość prac związanych z przedmiotemzamówienia zostanie wykonana w uzgodnieniu/konsultacji z zamawiającym. 1.1 Przeprowadzenie kampanii
  telewizyjnej - program telewizyjny (dalej zwany program): Ilość: 1 program telewizyjny Czas programu:
  minimum 1 minuta Ilość emisji ww. programu w telewizji: 10 Rodzaj telewizji, w której zostanie
  wyemitowany program: telewizja o zasięgu minimum województwa śląskiego, dostępna z nadajników
  naziemnych (emisja analogowa lub cyfrowa). Czas antenowy, w którym zostanie każdorazowo
  wyemitowany program: pomiędzy godziną 18:00 a 21:00. Emisja programu nastąpi w dwóch cyklach: -
  pierwszy cykl, składający się z 5 emisji, w ciągu 5 kolejnych dni roboczych (poniedziałek - piątek), w
  każdym dniu 1 emisja, rozpoczęcie cyklu w terminie do 90 dni od podpisania umowy; - drugi cykl,
  składający się z 5 emisji, w ciągu 5 kolejnych dni roboczych (poniedziałek - piątek), w każdym dniu 1
  emisja, rozpoczęcie cyklu w terminie pomiędzy 30 a 60 dniem od ostatniej emisji z pierwszego cyklu. Daty
  emisji programu zostaną uzgodnione z zamawiającym po podpisaniu umowy. 1.2 Przeprowadzenie
  kampanii prasowej - prasa o zasięgu regionalnym Ilość ogłoszeń: 10 Rodzaj prasy w której zostaną
  opublikowane ogłoszenia: dziennik o zasięgu minimum województwa śląskiego. Terminy publikacji
  ogłoszeń: każdorazowo będą to piątki. Nakład jednego, piątkowego wydania gazety w której ukażą się
  ogłoszenia: minimum 50 000 egz. rozprowadzanych na terenie województwa śląskiego. Wielkość
  ogłoszenia: nie mniej niż 300 cm² wewnętrznej powierzchni strony gazety (strony redakcyjne lub
  ogłoszeniowe), pełny kolor, kolorystyka zgodna z dopuszczalną kolorystyką dedykowaną POIiŚ. 5 ogłoszeń
  zostanie opublikowanych w 2012 roku, zaś pozostałe 5 ogłoszeń zostanie opublikowanych w 2013 roku.
  Pierwsza publikacja ogłoszenia w 2012 roku nastąpi do 30 dni od podpisania umowy. Pozostałe cztery
  publikacje nastąpią w odstępie nie częściej niż 4 tygodnie od siebie. Pierwsza publikacja ogłoszenia w
  2013 zostanie uzgodniona z zamawiającym, pozostałe cztery publikacje nastąpią w odstępie nie częściej
  niż 4 tygodnie od siebie. Daty publikacji poszczególnych ogłoszeń zostaną uzgodnione z zamawiającym po
  podpisaniu umowy. Ww. ogłoszenia zostaną zamieszczone w innych czasopismach niż ogłoszenia o
  których mowa w punkcie 1.3. 1.3 Przeprowadzenie kampanii prasowej - prasa o zasięgu krajowym Ilość
  ogłoszeń: 10 Rodzaj prasy w której zostaną opublikowane ogłoszenia: - dzienniki o zasięgu krajowym (5
  ogłoszeń), - czasopisma branżowe/specjalistyczne o zasięgu krajowym o tematyce ochrony środowiska,
  realizacji projektów unijnych czy gospodarki ściekowej i wodnej o zasięgu krajowym (5 ogłoszeń w różnych
  czasopismach). Terminy publikacji ogłoszeń w dziennikach o zasięgu krajowym: każdorazowo będą to
  piątki. Pierwsza publikacja ogłoszenia w dzienniku o zasięgu krajowym w 2012 roku nastąpi do 30 dni od
  podpisania umowy, pozostałe cztery publikacje nastąpią w odstępie nie częściej niż 4 tygodnie od siebie.
  Nakład jednego, piątkowego wydania dziennika o zasięgu krajowym, w którym ukażą się ogłoszenia:
  minimum 150 000 egzemplarzy. Pierwsza publikacja ogłoszenia w czasopiśmie
  branżowym/specjalistycznym w 2012 roku nastąpi do 90 dni od podpisania umowy. Nakład jednego
  wydania czasopisma branżowego/specjalistycznego, w którym ukażą się ogłoszenia: minimum 5000 egz.
  Wielkość ogłoszenia, zarówno w dziennikach o zasięgu krajowym, jak i czasopismach
  branżowych/specjalistycznych o zasięgu krajowym: nie mniej niż 300 cm² wewnętrznej powierzchni stronyczasopisma i dziennika (strony redakcyjne lub ogłoszeniowe), pełny kolor, kolorystyka zgodna z
  dopuszczalną kolorystyką dedykowaną POIiŚ. Daty publikacji kolejnych ogłoszeń, zarówno w dziennikach
  o zasięgu krajowym, jak i czasopismach branżowych/specjalistycznych zostaną uzgodnione z
  zamawiającym po podpisaniu umowy. Ww. ogłoszenia zostaną zamieszczone w innych
  czasopismach/dziennikach niż ogłoszenia o których mowa w punkcie 1.2. 1.4. Przeprowadzenie kampanii
  radiowej - audycja radiowa (dalej zwana audycją) Ilość: 1 audycja radiowa. Czas audycji: minimum 1
  minuta. Ilość emisji ww. audycji: 6 Rodzaj radia w którym zostanie wyemitowana audycja: radio o zasięgu
  minimum województwa śląskiego. Czas antenowy w którym zostanie wyemitowana audycja: każdorazowo
  pomiędzy godziną 12:00 a 16:00. Emisja audycji radiowych nastąpi w dwóch cyklach: - pierwszy cykl
  składający się z 3 emisji w ciągu 3 kolejnych dni roboczych, w każdym dniu 1 emisja, rozpoczęcie cyklu w
  terminie do 60 od podpisania umowy. - drugi cykl składający się z 3 emisji w ciągu 3 kolejnych dni
  roboczych, w każdym dniu 1 emisja, rozpoczęcie cyklu w terminie pomiędzy 30 a 60 dniem od ostatniej
  emisji z pierwszego cyklu. Daty emisji audycji zostaną uzgodnione z zamawiającym po podpisaniu umowy.
  1.5.Ulotki Nakład: 2000 szt. Format po złożeniu: 210 mm (wys.) x 105 mm (szer.) - składane na 3 części.
  Materiał: biały, matowy papier kredowy o gr. minimum 150 g Kolor: 4+4, kolorystyka zgodna z
  dopuszczalną kolorystyką dedykowaną POIiŚ. Druk: lakier dyspersyjny dwustronnie + lakier UV wybiórczo
  Przetłumaczenie całego tekstu ulotki na język czeski. Termin wykonania i dostarczenia do siedziby
  zamawiającego: do 60 dni od podpisania umowy 1.6.Broszury Nakład: 2000 szt. Format: 210 mm x 105
  mm (po złożeniu); Objętość: 12 stron + okładka Okładka: biały, matowy papier kredowy o gramaturze
  minimum 300 g Kolor: 4+4; kolorystyka zgodna z dopuszczalną kolorystyką dedykowaną POIiŚ. Druk:
  lakier dyspersyjny dwustronnie + lakier UV wybiórczo Środek: biały, matowy papier kredowy o gramaturze
  minimum 135 g Kolor: 4+4; Druk: lakier dyspersyjny dwustronnie + lakier UV wybiórczo Broszura szyta (co
  najmniej 2 zszywki) Termin wykonania i dostarczenia do siedziby zamawiającego: do 90 dni od podpisania
  umowy. 1.7. Teczki papierowe (konferencyjne) Nakład: 200 szt. Format po złożeniu: minimum 220 (szer.) x
  305 (wys.) x 10 mm (grzbiet), z doklejoną do teczki zakładką chroniącą dokument przed wypadaniem.
  Materiał: biały karton (kreda) o gramaturze minimum 250 g Kolor: 4+0, kolorystyka zgodna z dopuszczalną
  kolorystyką dedykowaną POIiŚ. Druk: folia matowa dwustronnie + lakier UV wybiórczo jednostronnie
  (zewnętrzna strona teczki) Termin wykonania i dostarczenia do siedziby zamawiającego: do 60 dni od
  podpisania umowy 1.8. Koperty Nakład: 500 szt. Format: C 5; biała, samoklejąca koperta z paskiem;
  zamknięcie po krótkim boku; bez okienka Materiał: biały papier o gramaturze minimum 90 g Kolor: 4+0,
  kolorystyka zgodna z dopuszczalną kolorystyką dedykowaną POIiŚ. Termin wykonania i dostarczenia do
  siedziby zamawiającego: do 60 dni od podpisania umowy. 1.9.Notesy Nakład: 500 szt. Format: A5, bloczki
  klejone wzdłuż górnej krawędzi, Kolor: 4+0, kolorystyka zgodna z dopuszczalną kolorystyką dedykowaną
  POIiŚ. Materiał: biały, gładki papier offsetowy w kratkę o gramaturze minimum 80 g, minimum 80 kartek;
  Spód notesu/tylna okładka: biały karton o gramaturze minimum 250 g Każda kolejna kartka notesu musi
  posiadać identyczny nadruk. Termin wykonania i dostarczenia do siedziby zamawiającego: do 60 dni odpodpisania umowy 1.10.Notesy Nakład: 500 szt. Format: A6, bloczki klejone wzdłuż górnej krawędzi, Kolor:
  4+0, kolorystyka zgodna z dopuszczalną kolorystyką dedykowaną POIiŚ. Materiał: biały, gładki papier
  offsetowy w kratkę o gramaturze minimum 80 g, minimum 80 kartek; Spód notesu/tylna okładka: biały
  karton o gramaturze 250 g Każda kolejna kartka notesu musi posiadać identyczny nadruk. Termin
  wykonania i dostarczenia do siedziby zamawiającego: do 60 dni od podpisania umowy 1.11.Długopisy
  Nakład: 350 szt. Materiał: metalowy, prosty, korpus z klipsem; długopis automatyczny,z wymiennym
  wkładem zabezpieczonym przed wylewaniem, mechanizm przyciskany, przykręcana dolna końcówka.
  Kolor: korpusu - zgodny z dopuszczalną kolorystyką dedykowaną POIiŚ; wkładu - niebieski; nadruku -
  monochromatyczny Termin wykonania i dostarczenia do siedziby zamawiającego: do 60 dni od podpisania
  umowy 1.12. Zawieszki odblaskowe miękkie Nakład: 500 szt. Format: kółko o średnicy minimum 60 mm
  Materiał: dwustronna, miękka, zawieszka odblaskowa w komplecie ze sznurkiem o długości minimum 720
  mm; nadruk na zawieszce dwustronny, monochromatyczny. Kolorystyka zawieszki i sznurka zostanie
  uzgodniona z zamawiającym, zgodna z dopuszczalną kolorystyką dedykowaną POIiŚ. W zawieszce musi
  być otwór w którym znajdować się będzie przeciągnięty sznurek. Termin wykonania i dostarczenia do
  siedziby zamawiającego: do 60 dni od podpisania umowy. 1.13. Kubki ceramiczne z uchem Nakład: 200
  szt. Pojemność: minimum 250 ml Wysokość: min. 90 mm Średnica (góra): min. 80 mm Średnica
  (podstawa): min. 50 mm Grubość ścianki: min. 2 mm Nadruk/zdobienie: monochromatyczny, na
  zewnętrznej stronie kubka kalką ceramiczną wypaloną w wysokiej temperaturze; odporne na: mycie w
  zmywarkach, środki chemiczne, działania mechaniczne - drapanie, szorowanie itp.) Kubek błyszczący,
  kolorystyka zgodna z dopuszczalną kolorystyką dedykowaną POIiŚ. Termin wykonania i dostarczenia do
  siedziby zamawiającego: do 60 dni od podpisania umowy 1.14. Pamięć flash (dalej pamięć) Nakład: 500
  szt. Pamięć flash driver USB minimum 4 GB, w obrotowej obudowie bez zatyczki, grawer
  monochromatyczny, jednostronny na obrotowej obudowie Kolorystyka pamięci zgodna z dopuszczalną
  kolorystyką dedykowaną POIiŚ. Termin wykonania i dostarczenia do siedziby zamawiającego: do 60 dni od
  podpisania umowy 1.15. Kamizelki odblaskowe Rozmiar i ilość: - 45 x 50 cm (dla dzieci o wzroście 110 -
  134 cm) - 200 szt., S - 200 szt., M - 100 szt., L - 100 szt., XL - 100 szt. Materiał: 100 % poliester Kamizelka:
  zapinana na rzep/rzepy, obszyta lamówką, z elementami odblaskowymi (np. kółka), z monochromatycznym
  nadrukiem po obu stronach kamizelki, z tym, że: - kamizelki w rozmiarze 45x50 cm z przodu będą miały
  m.in. nadruk np. literki, cyferki, kwiatki czy postacie dzieci, zaś z tyłu kamizelki zostaną umieszczone np.
  logotypy i tekst związany z projektem (szata graficzna kamizelki musi być uzgodniona z zamawiającym); -
  kamizelki (rozmiar S, M, L, XL) będą mieć z tyłu np. logotypy i tekst związany z projektem (szata graficzna
  kamizelki musi być uzgodniona z zamawiającym) Kolor kamizelki i lamówki zostanie ustalony z
  zamawiającym. Kolorystyka zgodna z dopuszczalną kolorystyką dedykowaną POIiŚ. Termin wykonania i
  dostarczenia do siedziby zamawiającego: do 90 dni od podpisania umowy 1.16. Kredki ołówkowe (12 sztuk
  w 1 opakowaniu kartonowym) Ilość opakowań: 500 szt. Materiał: drewniane, z wyprofilowanymi
  krawędziami, trójkątne - szerokość boku co najmniej 7 mm, zatemperowane kredki, łatwe w temperowaniu,o dł. co najmniej 17,5 cm Kolor opakowania kartonowego: 4+0, kolorystyka zgodna z dopuszczalną
  kolorystyką dedykowaną POIiŚ. Materiał opakowania: karton minimum 300 g + lakier dyspersyjny
  jednostronnie + lakier UV jednostronnie, wybiórczo Grafit: miękki odporny na złamanie grafit, intensywne
  kolory, kolor grafitu powinien odzwierciedlać kolor zewnętrzny kredki. Termin wykonania i dostarczenia do
  siedziby zamawiającego: do 60 dni od podpisania umowy. 1.17.Ołówki Nakład: 350 szt. Materiał: ołówek
  drewniany, z wyprofilowanymi krawędziami, trójkątne ołówki - szerokość boku co najmniej 10 mm,
  zatemperowane, łatwe w temperowaniu, o dł. co najmniej 17,5 cm Kolor ołówka zgodny z dopuszczalną
  kolorystyką dedykowaną POIiŚ. Każdy ołówek musi mieć monochromatyczny nadruk związany z realizacją
  projektu. Grafit: HB, odporny na złamanie, intensywny kolor. Termin wykonania i dostarczenia do siedziby
  zamawiającego: do 60 dni od podpisania umowy 1.18. Zakładka magnetyczna do książek Nakład: 500 szt.
  Format:- po rozłożeniu: minimum 140 (wys.) x 40 mm (szer.), - po złożeniu: minimum 70 (wys.) x 40 mm
  (szer.) Materiał: klip magnetyczny o grubości co najmniej 1 mm, trzymający się każdego rodzaju papieru,
  pokryty jednostronnie lakierem UV, z nadrukiem na zewnętrznej stronie, kolorystyka zgodna z
  dopuszczalną kolorystyką dedykowaną POIiŚ. Termin wykonania i dostarczenia do siedziby
  zamawiającego: do 60 dni od podpisania umowy 1.19 Tabliczki informacyjne Nakład: 50 szt. Format: 200
  (szer.) x 150 (wys.) mm Materiał: tabliczka aluminiowa o grubości minimum 2 mm, z nadrukiem w pełnym
  kolorze odpornym na czynniki atmosferyczne, gwarantującym jej trwałość przez minimum 5 lat. Kolor
  zgodny z dopuszczalną kolorystyką dedykowaną POIiŚ Sposób montażu: przyklejenie do środków trwałych
  (klej ma być odporny na czynniki atmosferyczne). Termin zamontowania tabliczek: najpóźniej do 30
  września 2012 r. 1.20 Torby ekologiczne Ilość: 500 szt. Materiał: 100 % bawełna Format: minimum 42
  (wys.) x 38 (szer.) x 0,2 cm Uchwyty: dwa wszyte w torbę, długość jednego uchwytu minimum 70 cm Kolor
  torby zgodny z dopuszczalną kolorystyką dedykowaną POIiŚ, z momochromatycznym nadrukiem po obu
  stronach torby. Termin wykonania i dostarczenia do siedziby zamawiającego: do 60 dni od podpisania
  umowy 1.21. Materiał audiowizualny - prezentacja multimedialna podsumowująca projekt Ilość: 1
  prezentacja multimedialna (minimum 30 slajdów + minimum 3 minuty wizualizacji + minimum 3 minuty
  filmu) Nakład: 100 szt. Język prezentacji: polsko - angielski Termin wykonania i dostarczenia: 30 dni od
  zakończenia wszystkich robót budowlanych Zakończenie wszystkich robót planowane jest na czerwiec
  2013 r. 1.22. Konferencja prasowa Ilość: 2 Miejsce: sale Urzędu Miejskiego w Cieszynie Wykonawca
  zobowiązany będzie do zorganizowania 2 konferencji prasowych z udziałem przedstawicieli mediów,
  zamawiającego oraz innych zainteresowanych stron. Terminy i miejsca konferencji będą wskazane przez
  zamawiającego, co najmniej 30 dni przed datą konferencji. Zamawiający udostępni bezpłatnie sale w celu
  przeprowadzenia konferencji. Do obowiązków wykonawcy należała będzie organizacja konferencji, w tym:
  a) wykonania zawiadomień/zaproszeń i wysłanie ich drogą pocztową (listem zwykłym) lub/i osobiste
  dostarczenie ich do siedziby przedstawicieli mediów (co najmniej 14 dni przed konferencją). Format (A4,
  biały papier o gramaturze minimum 80 g, kolor:4+0, kolorystyka zgodna z dopuszczalną kolorystyką
  dedykowaną POIiŚ), szata graficzna i tekst zawiadomień/zaproszeń muszą być uzgadniane zzamawiającym. b) przygotowanie w języku polskim i przedstawienie na konferencji odpowiedniej
  prezentacji multimedialnej związanej z tematem spotkania (co najmniej 30 slajdów), zawierającej m.in.
  zdjęcia, tekst, muzykę, dźwięk. c) przygotowanie sali dla co najmniej 50 osób, zapewnienie im
  poczęstunku, tj. kawa, herbata, paluszki, drobne ciasteczka; przedstawienie zamawiającemu scenariusza
  spotkania (przed spotkaniem), pełnienie funkcji gospodarza w imieniu zamawiającego oraz prowadzenie
  spotkania; przygotowanie listy uczestników spotkania, w tym zebranie podpisów jej uczestników,
  przedstawienia na spotkaniu prezentacji multimedialnej o której mowa w pkt 1.22 b; zapewnienie i obsługa
  koniecznego sprzętu np. nagłaśniającego, oświetleniowego oraz urządzeń audiowizualnych, wykonanie
  zdjęć, rozdanie materiałów informacyjnych, posprzątanie sali po konferencji. Całość prac zostanie
  wykonana w uzgodnieniu/konsultacji z zamawiającym. 1.23 Plakat informacyjny Nakład: 100 szt. Format:
  A2 Materiał: biały, matowy papier kredowy o gramaturze minimum 170 g Kolor: 4+0, kolorystyka zgodna z
  dopuszczalną kolorystyką dedykowaną POIiŚ Druk: lakier dyspersyjny jednostronnie + lakier UV wybiórczo
  Termin wykonania i dostarczenia do siedziby zamawiającego: do 30 dni od podpisania umowy. Plakat
  będzie wykorzystywany do zaproszenia właścicieli firm/mieszkańców na poszczególne spotkania. Będzie
  uniwersalnym plakatem na którym będą przyklejane naklejki z tekstem zapraszające na konkretne
  spotkanie (wykonanie naklejki i wywieszenie plakatu z naklejką jest elementem czynności o których mowa
  w punkcie 1.24a i 1.24b.). 1.24. Spotkania z mieszkańcami Ilość: 4 Miejsce: teren Cieszyna Wykonawca
  zobowiązany będzie do zorganizowania 4 spotkań informacyjnych w tym: - 1 spotkania z
  właścicielami/przedstawicielami firm prowadzącymi swoją działalność na terenie Cieszyna - 3 spotkań z
  mieszkańcami miasta, z udziałem przedstawicieli zamawiającego oraz innych zainteresowanych stron.
  Terminy i miejsca spotkań będą uzgodnione z zamawiającym, co najmniej 30 dni przed datą spotkania.
  Przewiduje się terminy spotkań przy okazji istotnych etapów realizacji projektu. Do obowiązków wykonawcy
  należeć będzie: 1.24.a Spotkanie z właścicielami/przedstawicielami firm w śródmieściu Cieszyna
  Rozwieszenie plakatów Co najmniej 14 dni przed danym spotkaniem, wykonawca zobowiązany będzie do
  rozwieszenia plakatów (o których mowa w pkt 1.23) na tablicach/słupach informacyjnych będących we
  władaniu Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie (dalej MZD), wskazanych przez zamawiającego. W tym
  celu wykonawca odbierze określoną liczbę plakatów od zamawiającego z czego zostanie spisany protokół
  zdawczo - odbiorczy i przyklei naklejki (o których mowa w pkt 1.23) na plakaty. Przygotowanie projektu
  naklejki, szata graficzna, kolor, wielkość, wykonanie naklejek leży po stronie wykonawcy. Naklejki muszą
  być odporne na czynniki atmosferyczne. Każdorazowo, przed wywieszeniem plakatów, wykonawca przyklei
  odpowiednią ilość naklejek na plakatach. Koszt rozwieszenia plakatów leży po stronie wykonawcy.
  Zamawiający szacuje, że ilość tablic/słupów informacyjnych na których zostaną rozwieszone plakaty nie
  przekroczy 15 sztuk. Miejsca rozwieszenia plakatów (konkretne tablice/słupy informacyjne) zostaną
  ustalone z zamawiającym. Wykonanie prezentacji multimedialnej Przygotowanie w języku polskim
  prezentacji multimedialnej (co najmniej 30 slajdów) związanej z tematem spotkania, zawierającej m.in.
  zdjęcia, tekst, muzykę, dźwięk. Wykonawca zobowiązany jest m.in. do zebrania wszelkich potrzebnychinformacji/zdjęć/wykresów/rysunków, wykonania nowych zdjęć/map/wykresów/rysunków (jeśli zajdzie taka
  potrzeba). Tekst i szata graficzna prezentacji oraz jej wykonanie musi być uzgadniane z zamawiającym.
  Wynajem i przygotowanie sali Wynajem i przygotowanie sali dla ok. 100 osób (miejsce musi zostać
  zatwierdzone przez zamawiającego), przygotowanie scenariusza spotkania, pełnienie funkcji gospodarza w
  imieniu zamawiającego, prowadzenie spotkania, przygotowanie listy uczestników spotkania w tym zebranie
  podpisów jej uczestników, zapewnienie i obsługa koniecznego sprzętu np. nagłaśniającego,
  oświetleniowego oraz urządzeń audiowizualnych, przedstawienie prezentacji multimedialnej o której mowa
  powyżej, wykonanie zdjęć, rozdanie materiałów informacyjnych, Całość prac zostanie wykonana w
  uzgodnieniu/konsultacji z zamawiającym. 1.24.b Trzy spotkania z mieszkańcami Cieszyna Rozwieszenie
  plakatów Każdorazowo, co najmniej 14 dni przed danym spotkaniem, wykonawca zobowiązany będzie do
  rozwieszenia plakatów (o których mowa w pkt 1.23) na tablicach/słupach informacyjnych będących we
  władaniu Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie (dalej MZD), wskazanych przez zamawiającego. W tym
  celu wykonawca odbierze określoną liczbę plakatów od zamawiającego z czego zostanie spisany protokół
  zdawczo - odbiorczy i przyklei naklejki (o których mowa w pkt 1.23) na plakaty. Przygotowanie projektu
  naklejki, szata graficzna, kolor, wielkość, wykonanie naklejek leży po stronie wykonawcy. Naklejki muszą
  być odporne na czynniki atmosferyczne Każdorazowo, przed wywieszeniem plakatów, wykonawca przyklei
  odpowiednią ilość naklejek na plakatach. Koszt rozwieszenia plakatów leży po stronie wykonawcy.
  Zamawiający szacuje, że ilość tablic/słupów informacyjnych na których zostaną rozwieszone plakaty nie
  przekroczy (jednorazowo, dla danego spotkania) 10 sztuk. Miejsca rozwieszenia plakatów (konkretne
  tablice/słupy informacyjne) zostaną ustalone z zamawiającym. Wykonanie prezentacji multimedialnej
  Przygotowanie w języku polskim prezentacji multimedialnej (co najmniej 30 slajdów) związanej z tematem
  konkretnego spotkania, zawierającej m.in. zdjęcia, tekst, muzykę, dźwięk. Wykonawca zobowiązany jest
  m.in. do zebrania wszelkich potrzebnych informacji/zdjęć/wykresów/rysunków, wykonania nowych
  zdjęć/map/wykresów/rysunków (jeśli zajdzie taka potrzeba). Tekst i szata graficzna prezentacji oraz jej
  wykonanie musi być uzgadniane z zamawiającym. Wynajem i przygotowanie sali Wynajem i przygotowanie
  sali dla ok. 100 osób (miejsce musi zostać zatwierdzone przez zamawiającego), pełnienie funkcji
  gospodarza w imieniu zamawiającego, prowadzenie spotkania, przedstawienie prezentacji multimedialnej,
  przygotowanie listy uczestników spotkania w tym zebranie podpisów jej uczestników; zapewnienie i
  obsługa koniecznego sprzętu np. nagłaśniającego, oświetleniowego oraz urządzeń audiowizualnych,
  wykonanie zdjęć, rozdanie materiałów informacyjnych, Całość prac zostanie wykonana w
  uzgodnieniu/konsultacji z zamawiającym. 1.25. Tablice pamiątkowe Ilość: 5 szt. identycznych,
  wolnostojących tablic Wielkość jednej tablicy: 1 m (szerokość) x 0,7 m (wysokość) Materiał: dibond z
  nadrukiem w pełnym kolorze (kolorystyka zgodna z dopuszczalną kolorystyką dedykowaną POIiŚ). Tablica
  i nadruk muszą być odporne na działanie warunków atmosferycznych oraz gwarantujące ich trwałość przez
  minimum 5 lat. Sposób zamontowania: tablice powinny być umocowane na słupkach metalowych.
  Transport i montaż tablic leży po stronie wykonawcy. W zakres zamówienia wchodzi również wykonaniesłupów, fundamentów (trwale związanych z gruntem) i montaż w miejscu ustalonym z zamawiającym.
  Termin zamontowania tablic: do 1 miesiąca od rzeczywistego zakończenia całego projektu o którym
  wykonawca zostanie poinformowany przez zamawiającego. 1.26. Tablice pamiątkowe WFOŚiGW Uwaga:
  Tablice muszą być wykonane w uzgodnieniu z zamawiającym oraz zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego
  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które znajdują się na www.wfosigw.katowice.pl W
  związku z tym, że wytyczne mogą ulec zmianie, do obowiązku wykonawcy należy ich bieżący monitoring.
  W przypadku zmian ww. zasad, wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania działań informacyjnopromocyjnych
  do wymogów wg zmienionych zasad. Wytyczne WFOŚiGW w zakresie wykonania tablic
  pamiątkowych i informacyjnych stanowią załącznik nr 13 do SIWZ Ilość: dwie, identyczne, wolnostojące
  tablice Materiał: dibond z nadrukiem, Wielkość, kolorystyka tablicy i nadruku zgodna z wytycznymi
  WFOŚiGW Tablica i nadruk muszą być trwałe i odporne na działanie warunków atmosferycznych oraz
  gwarantujące ich trwałość. Sposób zamontowania: tablice powinny być umocowane na słupkach
  metalowych. Transport i montaż tablic leży po stronie wykonawcy. W zakres zamówienia wchodzi również
  wykonanie słupów, fundamentów (trwale związanych z gruntem) i montaż w miejscu ustalonym z
  zamawiającym. Termin zamontowania tablic: do 1 miesiąca od rzeczywistego zakończenia całego projektu
  o którym wykonawca zostanie poinformowany przez zamawiającego. 1.27. Tablica informacyjna
  WFOŚiGW Uwaga: Tablica musi być wykonana w uzgodnieniu z zamawiającym oraz zgodnie z
  wytycznymi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które znajdują się na
  www.wfosigw.katowice.pl . W związku z tym, że wytyczne mogą ulec zmianie, do obowiązku wykonawcy
  należy ich bieżący monitoring. W przypadku zmian ww. zasad, wykonawca zobowiązany będzie do
  dostosowania działań informacyjno-promocyjnych do wymogów wg zmienionych zasad. Wytyczne
  WFOŚiGW w zakresie wykonania tablic informacyjnych i pamiątkowych stanowią załącznik nr 13 do SIWZ.
  Ilość: jedna, wolnostojąca tablica Wielkość i kolorystyka nadruku zgodna z wytycznymi WFOŚiGW Tablica i
  nadruk muszą być trwałe i odporne na działanie warunków atmosferycznych oraz gwarantujące ich
  trwałość Sposób zamontowania: tablica powinny być umocowane na słupach metalowych. Transport i
  montaż tablicy leży po stronie wykonawcy. W zakres zamówienia wchodzi również wykonanie słupów,
  fundamentów (trwale związanych z gruntem) i montaż w miejscu ustalonym z zamawiającym. Termin
  zamontowania tablic: do 30 dni od podpisania umowy. 2. Po wykonaniu ostatniej części przedmiotu
  zamówienia, sporządzony zostanie protokół Odbioru Końcowego.

Inne osoby dla Wilk Wojciech Stanisław (87 osób):