Kogo reprezentuje osoba

Witczak Zofia Władysława

w KRS

Zofia Władysława Witczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zofia
Drugie imię:Władysława
Nazwisko:Witczak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1947 r., wiek 73 lata
Miejscowości:Koźminek (Wielkopolskie)
Przetargi:14 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Andrzejewska Grażyna, Bączkiewicz Bożena Maria, Bakacz Michał, Baklińska Maria, Bartosiak Stefan, Bęben Sylwia Marta, Bielawska Grażyna Maria, Biernacki Tomasz, Bocheńska Krystyna, Bryła Józef, Buchnajzer Maria, Byzia Angelika, Błaszczyk Iwona, Cegła Jadwiga Aleksandra, Cicha Grażyna, Cieślak Zdzisława, Cygan Ewa Zofia, Cłapka Sławomir Jan, Dobrzański Julian, Dymna Henryka, Ficner Marta Dominika, Filipowska Krystyna Maria, Frakowska Magdalena Iwona, Galuba Katarzyna Teresa, Gawronek Henr Yk, Glinkowska Grażyna Barbara, Gnerowicz Lech, Gola Dagmara Małgorzata, Górecki Mieczysław, Głąb Aleksandra, Głąb Artur, Głydziak Kamila Joanna, Hancyk Sławomir, Ignaszak Jan, Jabłońska Barbara Maria, Jakubowska Agnieszka, Jakubowski Michał, Jankowska Maria Magdalena, Jankowski Damian Marcin, Jankowski Stanisław Franciszek, Jaroma-stasiak Karolina Agnieszka, Kamińska Katarzyna, Karwacka Dominika Marianna, Kasperska Krystyna Maria, Kaźmierczak Aneta Elżbieta, Kędzia Lech, Kibiuk Eliza, Klamecka Jadwiga Hanna, Korkosz Danuta, Kosierb Bożena, Kotarski Adam Stanisław, Kotała Stanisława Ewa, Kowalska Agnieszka, Kowalska Renata Danuta, Krawczyk Grażyna Stefania, Krążyński Kazimierz, Kubiak Magdalena, Kubiś Simona Joanna, Kudaś Renata, Kurcbach Katarzyna Maria, Kłysz Jarosław, Laskowska Teresa Maria, Maciejewski Wojciech, Maciołek Damian, Marczyńska Danuta, Marszał Ewelina Maria, Matczak Radosław, Matuszak Stanisław, Mikołajewska Grażyna, Muszyński Piotr Marcin, Nawrocki Krzysztof Marcin, Nieborak Beata Anna, Nosal Magdalena Maria, Nowak Jolanta, Nowak Wiktor, Owczarek Anna Jolanta, Owczarek Jerzy, Owsiany Leszek Bolesław, Pająk Józef, Paprocka Aldona Barbara, Pietura Anna, Pilarczyk Sylwia Maria, Pilarska Sylwia Zofia, Pilarski Adam, Poniatowski Grzegorz Henryk, Późniak Aleksandra Monika, Pracowita Maria Zyta, Puchała Marek, Rembiszewska Maria, Rogoziński Stanisław, Roszczyk Elżbieta Danuta, Roszczyk Mariusz, Sadowska Maria, Sikorski Marcin, Skibińska Anna Maria, Skotowska Agnieszka, Snaglewska Irena, Szcześniewska Magdalena Jadwiga, Szczot Paulina Magdalena, Szczygiecka Danuta Krystyna, Szczygiecka Renata

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zdunek Amanda Agnieszka

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. 10it Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000737781
 2. Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej, Koźminek − KRS 0000084015
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Szczytniki Z Siedzibą W Radliczycach, Radliczyce − KRS 0000031512
 4. Gminny Związek Kółek i Organizacji Rolniczych W Opatówku, Opatówek − KRS 0000061754
 5. Kółko Rolnicze W Kuczewoli, Kuczewola − KRS 0000077580
 6. Ochotnicza Straż Pożarna Cienia Ii, Cienia Ii − KRS 0000018480
 7. Ochotnicza Straż Pożarna Dębsko, Dębsko − KRS 0000002988
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Chodybkach, Chodybki − KRS 0000027783
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Starym Karolewie, Stary Karolew − KRS 0000007298
 10. Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Kaliszu, Kalisz − KRS 0000058613
 11. Spółdzielczy System Ochrony Sgb, Poznań − KRS 0000600238
 12. Spółdzielnia Kółek Rolniczych Szczytniki, Szczytniki − KRS 0000149913
 13. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Koźminku, Koźminek − KRS 0000175966
 14. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Żelazkowie, Żelazków − KRS 0000174380
 15. Stowarzyszenie Długosz Królewski, Brzeziny − KRS 0000325712
 16. Zakład Obsługi Komunalnej Brzeziny Sp. Z O.O., Brzeziny − KRS 0000136341
 17. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych W Poznaniu, Poznań − KRS 0000090292

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Szadku, Szadek − KRS 0000131266
 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowe Regent St. Jakubowski, Z. Jakubowski Sp. J., Koźminek − KRS 0000082523
 3. Stowarzyszenie Producentów Trzody Chlewnej Lider, Koźminek − KRS 0000009199

Powiązane przetargi (14 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 452.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Brzeziny, Brzeziny
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 452.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  Termin uruchomienia kredytu:
  Zamawiający zastrzega sobie uruchomienie kredytu w 4 transzach. Zamawiający uruchomi pierwszą transzę kredytu w terminie wskazanym przez Wykonawcę w Formularzu oferty nie później jednak niż w dniu 18.03.2015 r. w kwocie 113.000,00 zł. Uruchomienie kolejnych transzy kredytu nastąpi w następujących terminach:
  - II transza w kwocie 113.000,00 zł w dniu 16.06.2015 r.
  - III transza w kwocie 113.000,00 zł w dniu 16.09.2015 r.
  - IV transza w kwocie 113.000,00 zł w dniu 16.12.2015 r.
  Uwaga: Minimalny termin postawienia w gotowość środków kredytowych 2 dni od daty podpisania umowy kredytowej. Maksymalny termin postawienia w gotowość środków kredytowych 7 dni od daty podpisania umowy kredytowej.
  - Spłata rat kapitałowych począwszy od 1-ego kwartału 2016 roku w ratach kwartalnych w miesiącu kończącym kwartał,
  - Wysokość kapitałowych rat kwartalnych wynosi w roku:
  w roku 2016 I-IV kwartał po 250,00 zł,
  w latach 2017 - 2018 I-IV kwartał po 4.500,00 zł,
  w latach 2019 - 2020 I-IV kwartał po 8.750,00 zł,
  w roku 2021 I-IV kwartał po 42.500,00 zł,
  w roku 2022 I-IV kwartał po 43.750,00 zł.
  - Okres spłaty kapitału - od 1-ego kwartału 2016 roku do IV-ego kwartału 2022 roku wg harmonogramu zawartego w projekcie umowy § 7 pkt 3,
  - Spłata odsetek w okresach miesięcznych w wysokości wynikającej z aktualnego stanu zadłużenia począwszy od pierwszego dnia wykorzystania środków z kredytu, po upływie każdego miesiąca,
  - Forma zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco
  -Oprocentowanie: wg zmiennej stopy procentowej oferowanej przez bank w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 3M na dzień 23.02.2015 roku Wspólny Słownik Zamówień: 66113000-5 Usługi udzielania kredytu
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 1.981.900,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
  Zamawiający: Gmina Szczytniki, Szczytniki
  Zamówienie obejmuje: a) Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w PLN do łącznej kwoty 1.981.900,00 zł ( słownie : jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset zł 00/100) z przeznaczeniem na: - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.540.475,00 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć zł ), - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty 441.425,00 zł ( słownie: czterysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia pięć zł), b) Okres kredytowania 6 lat. c) Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych do 20 grudnia 2014 roku. Bank uruchamia kredyt na pisemny wniosek zamawiającego.d) Wysokość spłaty kapitału w poszczególnych latach ( raty kwartalne na 30 dzień kończący kwartał ):- 2015 rok - 100.000,00 zł,- 2016 rok - 100.000,00 zł,- 2017 rok - 200.000,00 zł,- 2018 rok - 400.000,00 zł,- 2019 rok - 700.000,00 zł,- 2020 rok - 481.900,00 zł.e) Karencja w spłacie rat kapitałowych: pierwsza rata płatna na 30 marca 2015 roku. f) Od przyznanego kredytu Bank nie będzie pobierał prowizji tj. prowizji od przyznanego kredytu, prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu, oraz prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu. Bank nie będzie pobierał żadnych opłat dodatkowych.g) Zamawiający nie przewiduje dodatkowych kosztów udzielenia kredytu poza oprocentowaniem od udzielonego kredytu. h) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaciągnięcia kredytu w mniejszej wysokości bez ponoszenia dodatkowych kosztów .Kredytodawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu. i) Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania. j) Zamawiający zastrzega sobie możliwość stopniowego wykorzystania środków udostępnionego kredytu do wysokości pełnej sumy kredytowej. k) Oprocentowanie kredytu zmienne oparte na stawce bazowej WIBOR dla depozytów 3M powiększonej o zaoferowaną marżę banku. Marża Banku stała dla całego okresu kredytowania. l) Odsetki od kwoty wykorzystanego kredytu spłacane będą kwartalnie do 30 dnia każdego kwartału. m) Zabezpieczeniem spłaty kredytu i odsetek będzie weksel in
  blanko wraz z deklaracją wekslową. n) Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będzie dokonywane w PLN.
 3. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 700.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Lisków, Lisków
  Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 700.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
 4. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 337.000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Brzeziny, Brzeziny
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 337.000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

  Termin uruchomienia kredytu:
  - I transza w kwocie 107.000,00 zł w dniu 18.06.2013 r.
  - II transza w kwocie 115.000,00 zł w dniu 10.09.2013 r.
  - III transza w kwocie 115.000,00 zł w dniu 10.12.2013 r.

  - Spłata rat kapitałowych począwszy od 1-ego kwartału 2014 roku w ratach kwartalnych w miesiącu kończącym kwartał,
  - Wysokość kapitałowych rat kwartalnych wynosi w roku:
  w roku 2014 I-IV kwartał po 1.750,00
  w roku 2015 I-IV kwartał po 3.750,00
  w latach 2016 - 2018 I-IV kwartał po 6.250,00 zł,
  w latach 2019 - 2020 I-IV kwartał po 14.375,00 zł,
  w roku 2021 I-IV kwartał po 16.875,00
  w roku 2022 I-IV kwartał po 14.375,00

  - Okres spłaty kapitału - od 1-ego kwartału 2014 roku do IV-ego kwartału 2022 roku wg harmonogramu zawartego w projekcie umowy § 7 pkt 3,

  - Spłata odsetek w okresach miesięcznych w wysokości wynikającej z aktualnego stanu zadłużenia począwszy od pierwszego dnia wykorzystania środków z kredytu, po upływie każdego miesiąca,
  - Forma zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco
  -Oprocentowanie: wg zmiennej stopy procentowej oferowanej przez bank w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 3M na dzień 23.05.2013 roku Wspólny Słownik Zamówień: 66113000-5 Usługi udzielania kredytu
 5. Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Żelazków w latach 2013 - 2015
  Zamawiający: Gmina Żelazków, Żelazków
  Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Żelazków w latach 2013 - 2015 w ramach którego Zamawiający będzie wymagał aby wybrany w postępowaniu przetargowym Wykonawca zamówienia w zakresie umowy : - otworzył i prowadził rachunek bieżący i rachunki pomocnicze, - realizował polecenia przelewu, - zapewniał codzienną obsługę kasową (wpłaty-wypłaty gotówkowe), - udzielił na żądanie Zamawiającego kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 800.000,00 PLN rocznie bez pobierania opłat i prowizji oraz inny opłat niż zawarte w ofercie, - udostępnił usługę bankowości elektronicznej, umożliwiającą dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie bieżącej informacji o stanie rachunku, - przyjmował środki na lokaty terminowe, - przekazywał Zamawiającemu wyciągi bankowe potwierdzające dokonane operacje i stan salda rachunku na każdy dzień roboczy, - oprocentował środki na rachunkach gminy i zapewnił miesięczna kapitalizację, - przyjmował środki na lokaty overnight , weekendowe bez odrębnego zlecenia, - przyjmować wpłaty gotówkowe w kasach Wykonawcy przez klientów wpłacających na rachunki gminy bez pobierania od wpłacających prowizji, opłat oraz innych kosztów, - zapewnił szkolenie pracowników w zakresie obsługi i konserwacji systemu bankowości elektronicznej zarówno na etapie wdrożenia systemu jak i w trakcie eksploatacji, - Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu prowadzenia bankowej obsługi budżetu gminy poza wymienionymi w ofercie
 6. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie do 255.258,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem zł 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. oraz instalacją kolektora słonecznego
  Zamawiający: Gmina Brzeziny, Brzeziny
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie do 255.258,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem zł 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. oraz instalacją kolektora słonecznego

  Termin uruchomienia kredytu:
  - I transza w kwocie 255.258,00 zł w dniu 12.10.2012 r.
  - Spłata rat kapitałowych począwszy od 1-ego kwartału 2013 roku w ratach kwartalnych w miesiącu kończącym kwartał,
  - Wysokość kapitałowych rat kwartalnych wynosi w roku:
  w roku 2013 I kwartał - 258,00 zł, II-IV kwartał po 200,00 zł
  w roku 2014 I-IV kwartał po 250,00 zł
  w roku 2015 I-IV kwartał po 2.500,00 zł
  w roku 2016 I-IV kwartał po 5.000,00 zł
  w roku 2017 I-IV kwartał po 5.000,00 zł
  w roku 2018 I-IV kwartał po 5.000,00 zł
  w roku 2019 I-IV kwartał po 11.350,00 zł
  w roku 2020 I-IV kwartał po 11.500,00 zł
  w roku 2021 I-IV kwartał po 11.500,00 zł
  w roku 2022 I-IV kwartał po 11.500,00 zł

  - Okres spłaty kapitału - od 1-ego kwartału 2013 roku do IV-ego kwartału 2022 roku wg harmonogramu zawartego w projekcie umowy § 7 pkt 3,
  - Spłata odsetek w okresach miesięcznych w wysokości wynikającej z aktualnego stanu zadłużenia począwszy od pierwszego dnia wykorzystania środków z kredytu, po upływie każdego miesiąca,
  - Forma zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco
  -Oprocentowanie: wg zmiennej stopy procentowej oferowanej przez bank w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 3M na dzień 28.08.2012 roku Wspólny Słownik Zamówień: 66113000-5 Usługi udzielania kredytu

  - Zmiana treści zawartej umowy
  1. Zamawiający (Kredytobiorca) dopuszcza zmianę treści zawartej umowy w następującym zakresie:
  1) wydłużenia lub skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy, w zakresie udzielonego kredytu,
  2) zmiany harmonogramu spłaty kredytu,
  3) wydłużenia okresu postawienia kredytu do dyspozycji.
  2. Zmiana będzie możliwa w przypadku wystąpienia istotnej zmiany warunków finansowych w szczególności w wypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
  1) zmiany sytuacji finansowej Zamawiającego (Kredytobiorcy) w stosunku do sytuacji opisanej przepływami pieniężnymi,
  2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  3) zmiany wynikające z działania siły wyższej.
  3. Warunki wprowadzenia zmian do umowy:
  1) zmiana może być inicjowana na wniosek Banku bądź Zamawiającego (Kredytobiorcy), a strona wnioskująca zobowiązana jest do jej szczegółowego uzasadnienia,
  2) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy,
  3) zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
  4) zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza przedmiot zamówienia opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 7. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie do 312.598,00 (słownie: trzysta dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem zł 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa drogi gminnej stanowiący ciąg komunikacyjny w miejscowości: Świerczyna - Przystajnia Kolonia - Przystajnia - Moczalec
  Zamawiający: Gmina Brzeziny, Brzeziny
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie do 312.598,00 (słownie: trzysta dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem zł 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa drogi gminnej stanowiący ciąg komunikacyjny w miejscowości: Świerczyna - Przystajnia Kolonia - Przystajnia - Moczalec
  Termin uruchomienia kredytu:
  - I transza w kwocie 312.598,00 zł w dniu 17.09.2012 r.
  - Spłata rat kapitałowych począwszy od 1-ego kwartału 2013 roku w ratach kwartalnych w miesiącu kończącym kwartał,
  - Wysokość kapitałowych rat kwartalnych wynosi w roku:
  w roku 2013 I kwartał - 248,00 zł, II-IV kwartał po 250,00 zł
  w roku 2014 I-IV kwartał po 250,00 zł
  w roku 2015 I-IV kwartał po 2.500,00 zł
  w roku 2016 I-IV kwartał po 5.000,00 zł
  w roku 2017 I-IV kwartał po 6.000,00 zł
  w roku 2018 I-IV kwartał po 5.000,00 zł
  w roku 2019 I-IV kwartał po 18.650,00 zł
  w roku 2020 I-IV kwartał po 13.500,00 zł
  w roku 2021 I-IV kwartał po 13.500,00 zł
  w roku 2022 I-IV kwartał po 13.500,00 zł

  - Okres spłaty kapitału - od 1-ego kwartału 2013 roku do IV-ego kwartału 2022 roku wg harmonogramu zawartego w projekcie umowy § 7 pkt 3,
  - Spłata odsetek w okresach miesięcznych w wysokości wynikającej z aktualnego stanu zadłużenia począwszy od pierwszego dnia wykorzystania środków z kredytu, po upływie każdego miesiąca,
  - Forma zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco
  -Oprocentowanie: wg zmiennej stopy procentowej oferowanej przez bank w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 3M na dzień 23.08.2012 roku Wspólny Słownik Zamówień: 66113000-5 Usługi udzielania kredytu
  - Zmiana treści zawartej umowy
  1.Zamawiający (Kredytobiorca) dopuszcza zmianę treści zawartej umowy w następującym zakresie:
  1)wydłużenia lub skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy, w zakresie udzielonego kredytu,
  2)zmiany harmonogramu spłaty kredytu,
  3)wydłużenia okresu postawienia kredytu do dyspozycji.
  2.Zmiana będzie możliwa w przypadku wystąpienia istotnej zmiany warunków finansowych w szczególności w wypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
  1)zmiany sytuacji finansowej Zamawiającego (Kredytobiorcy) w stosunku do sytuacji opisanej przepływami pieniężnymi,
  2)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  3)zmiany wynikające z działania siły wyższej.
  3.Warunki wprowadzenia zmian do umowy:
  1)zmiana może być inicjowana na wniosek Banku bądź Zamawiającego (Kredytobiorcy), a strona wnioskująca zobowiązana jest do jej szczegółowego uzasadnienia,
  2)zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy,
  3)zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
  4)zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza przedmiot zamówienia opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 8. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 455.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Brzeziny, Brzeziny
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 455.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
  Termin uruchomienia kredytu:
  - I transza w kwocie 113.750,00 zł w dniu 12.03.2012 r.
  - II transza w kwocie 113.750,00 zł w dniu 12.06.2012 r.
  - III transza w kwocie 113.750,00 zł w dniu 14.09.2012 r.
  - IV transza w kwocie 113.750,00 zł w dniu 14.12.2012 r.
  - Spłata rat kapitałowych począwszy od 1-ego kwartału 2013 roku w ratach kwartalnych w miesiącu kończącym kwartał,
  - Wysokość kapitałowych rat kwartalnych wynosi w roku:
  w latach 2013 - 2014 I-IV kwartał po 800,00 zł,
  w roku 2015 I-IV kwartał po 5.000,00 zł,
  w roku 2016 I-IV kwartał po 6.000,00 zł,
  w latach 2017 - 2018 I-IV kwartał po 12.000,00 zł,
  w latach 2019 - 2021 I-IV kwartał po 19.250,00 zł
  w roku 2022 I-III kwartał po 19.250,00 zł, IV kwartał - 19.850,00 zł
  - Okres spłaty kapitału - od 1-ego kwartału 2013 roku do IV-ego kwartału 2022 roku wg harmonogramu zawartego w projekcie umowy § 7 pkt 3,
  - Spłata odsetek w okresach miesięcznych w wysokości wynikającej z aktualnego stanu zadłużenia począwszy od pierwszego dnia wykorzystania środków z kredytu, po upływie każdego miesiąca,
  - Forma zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco
  -Oprocentowanie: wg zmiennej stopy procentowej oferowanej przez bank w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 3M na dzień 10.02.2012 roku Wspólny Słownik Zamówień: 66113000-5 Usługi udzielania kredytu
 9. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 1 735 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. Rekonstrukcja elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek
  Zamawiający: Gmina Koźminek, Koźminek
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 1 735 000,00 zł słownie: jeden milion siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. Rekonstrukcja elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek, z tego:
  - w 2012r. do kwoty 928 000,00 zł słownie: dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych
  - w 2013r. do kwoty 807 000,00 zł słownie: osiemset siedem tysięcy złotych
  dla Gminy Koźminek, zwanej dalej Zamawiającym na następujących warunkach:

  1) Kredyt winien być udostępniony do dyspozycji Zamawiającego w terminie od 10 marca 2012r. w transzach - w terminach i kwotach określonych przez Zamawiającego - każdorazowo na 3 dni robocze przed terminem uruchomienia transz.
  2) Sposób uruchomienia środków - na rachunek bankowy Zamawiającego.
  3) Spłata rat kapitałowych będzie następowała w następujących terminach:


  1) 31.12.2013r. - 65 000,00 zł
  2) 31.03.2014r. - 25 000,00 zł
  3) 30.06.2014r. - 25 000,00 zł
  4) 30.09.2014r. - 25 000,00 zł
  5) 31.12.2014r. - 25 000,00 zł
  6) 31.03.2015r. - 25 000,00 zł
  7) 30.06.2015r. - 25 000,00 zł
  8) 30.09.2015r. - 25 000,00 zł
  9) 31.12.2015r. - 25 000,00 zł
  10) 31.03.2016r. - 37 500,00 zł
  11) 30.06.2016r. - 37 500,00 zł
  12) 30.09.2016r. - 37 500,00 zł
  13) 31.12.2016r. - 37 500,00 zł
  14) 31.03.2017r. - 82 500,00 zł
  15) 30.06.2017r. - 82 500,00 zł
  16) 30.09.2017r. - 82 500,00 zł
  17) 31.12.2017r. - 82 500,00 zł
  18) 31.03.2018r. - 82 500,00 zł
  19) 30.06.2018r. - 82 500,00 zł
  20) 30.09.2018r. - 82 500,00 zł
  21) 31.12.2018r. - 82 500,00 zł
  22) 31.03.2019r. - 82 500,00 zł
  23) 30.06.2019r. - 82 500,00 zł
  24) 30.09.2019r. - 82 500,00 zł
  25) 31.12.2019r. - 82 500,00 zł
  26) 31.03.2020r. - 82 500,00 zł
  27) 30.06.2020r. - 82 500,00 zł
  28) 30.09.2020r. - 82 500,00 zł
  29) 31.12.2020r. - 82 500,00 zł  4) Karencja w spłacie kapitału: do 30 grudnia 2013r.
  5) Spłata odsetek od zaciągniętego kredytu odbywać się będzie na koniec każdego kwartału kalendarzowego w wysokości wynikającej z aktualnego, rzeczywistego stanu zadłużenia począwszy od pierwszego dnia wykorzystania środków z kredytu.
  6) W przypadku, gdy termin spłaty rat kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy kredytobiorca dokona wymaganej spłaty w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty.
  7) W sytuacji, gdyby kredyt spłacony został wcześniej, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy. O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej na siedem dni roboczych przed dokonaniem spłaty podając termin i kwotę przedterminowej spłaty kredytu. W przypadku przedterminowej spłaty kredytu Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą całości lub części kredytu.
  8) Oprocentowanie: Kredyt oprocentowany będzie według zmiennej stopy procentowej ustalonej jako suma stawki WIBOR 3M i marża banku stała w całym okresie kredytowania.
  9) Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, obliczone dla każdego kwartalnego okresu odsetkowego w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę Banku ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego i mające zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania od pierwszego dnia następnego kwartału.
  10) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż prowizja od uruchomienia kredytu oraz oprocentowanie powiększone o stałą marżę banku.
  11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat i prowizji.
  12) Forma zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 10. Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Opatówek w latach 2012 - 2014
  Zamawiający: Gmina Opatówek, Opatówek
  Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Opatówek w latach 2012 - 2014 w ramach którego Zamawiający będzie wymagał aby wybrany w postępowaniu przetargowym Wykonawca zamówienia w zakresie umowy; na żądanie Zamawiającego: - otworzył i prowadził rachunek bieżący i rachunki pomocnicze, - realizował polecenie przelewu, - przyjmował wpłaty gotówkowe, - dokonywał wypłat gotówkowych, - uruchomił kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 300.000,00 PLN, - udostępnił usługę typu teleserwis (informacja o stanie rachunku udzielana telefonicznie), - udostępnił usługę typu home-banking na jednym stanowisku komputerowym, umożliwiającą dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie bieżącej informacji o stanie rachunku, - przyjmował środki na lokaty terminowe, - przekazywał Zamawiającemu wyciągi bankowe potwierdzające stan salda rachunku na każdy dzień roboczy, - odsetki na rachunkach kapitalizował w okresach miesięcznych
 11. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przeznaczonego na remonty i inwestycje w gminie Opatówek i jednostkach organizacyjnych podlegających gminie w wysokości 2.000.000,00 PLN w 2010 roku
  Zamawiający: Gmina Opatówek, Opatówek
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł dla Gminy Opatówek zwanego dalej Zamawiającym na następujących warunkach: Okres uruchomienia kredytu, w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Okres spłaty - do 2018 roku z roczną karencją. Spłata kredytu w 29 ratach zgodnie z podanym harmonogramem spłat: 1-sza 30 września 2011 w kwocie 110.000 zł pozostałe w równych ratach po 67.500 zł w terminach 30 marca każdego roku, 30 czerwiec każdego roku, 30 września każdego roku, 31 grudnia każdego roku. Spłata realizowana będzie na podstawie harmonogramu rat przesłanego przez bank. Spłata odsetek - na bieżąco od kwoty aktualnego wykorzystania kredytu na podstawie harmonogramu spłat począwszy od 31 stycznia 2011 roku. Spłaty odsetek miesięcznie, realizowane będą na podstawie każdorazowego pisemnego zawiadomienia. Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. Oprocentowanie - kredyt oprocentowany będzie według zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach, za które naliczane są odsetki i równej stawce WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę w okresie kredytowania. Stawka bazowa WIBOR 3M liczona jest jako średnia arytmetyczna z ostatnich 5-ciu dni kwotowań WIBOR-u z miesiąca przed rozpoczęciem okresu odsetkowego i obowiązuje przez okres następnego miesiąca. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie , że rok liczy 365 dni. Zmiana oprocentowania wynikająca ze zmiany stawki WIBOR 3M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu w części lub całości bez dodatkowych kosztów. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy. O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę. Prowizja od udzielonego kredytu - płatna jednorazowo w dniu wypłaty kredytu. Kredyt nie może być obciążany innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza, marża oraz oprocentowanie. Kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla in blanco. Kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem Zamawiającego. W celu wyliczenia oferowanej ceny Wykonawcy uwzględniają w swojej ofercie WIBOR 3M dla 2010 roku - 3,83 %
 12. Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Żelazków w latach 2010 - 2012.
  Zamawiający: Gmina Żelazków, Żelazków
  Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Opatówek w latach 2010 - 2012 w ramach którego Zamawiający będzie wymagał aby wybrany w postępowaniu przetargowym Wykonawca zamówienia w zakresie umowy : - otworzył i prowadził rachunek bieżący i rachunki pomocnicze, - realizował polecenie przelewu, - zapewniał codzienną obsługę kasową (wpłaty-wypłaty gotówkowe), - udzielił na żądanie Zamawiającego kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 600.000,00 PLN rocznie bez pobierania opłat i prowizji oraz inny opłat niż zawarte w ofercie, - udostępnił usługę bankowości elektronicznej, umożliwiającą dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie bieżącej informacji o stanie rachunku, - przyjmował środki na lokaty terminowe, - przekazywał Zamawiającemu wyciągi bankowe potwierdzające dokonane operacje i stan salda rachunku na każdy dzień roboczy, - oprocentował środki na rachunkach gminy i zapewnił miesięczna kapitalizację, - przyjmował środki na lokaty overnight, weekendowe bez odrębnego zlecenia, - przyjmować wpłaty gotówkowe w kasach Wykonawcy przez klientów wpłacających na rachunki gminy bez pobierania od wpłacających prowizji, opłat oraz innych kosztów, - zapewnił szkolenie pracowników w zakresie obsługi i konserwacji systemu bankowości elektronicznej zarówno na etapie wdrożenia systemu jak i w trakcie eksploatacji, - Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu prowadzenia bankowej obsługi budżetu gminy poza wymienionymi w ofercie
 13. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Kaliskiego
  Zamawiający: Powiat Kaliski, Kalisz
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Kaliskiego, obejmującej:
  a) otwarcie i nieodpłatne prowadzenie rachunków bieżących przez okres 36 miesięcy od podpisania umowy bankowej obsługi budżetu Powiatu Kaliskiego, w tym :

  1)Starostwa Powiatowego w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5 62-800 Kalisz (organ)
  2)Starostwa Powiatowego w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5 62-800 Kalisz (jednostka budżetowa)
  3)Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie, ul. Twórców Liskowa 1 62-850 Lisków
  4)Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole szkól Nr 1 w Liskowie
  5)Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Koszutskiej Wery w Liskowie, ul. Leśna 1 62-850 Lisków
  6)Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku, ul. Parkowa 1 62-860 Opatówek
  7)Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, ul. Kościelna 1 62-860 Opatówek
  8)Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu , Pl. Św. Józefa 5 62-800 Kalisz
  9)Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu , Pl. Św. Józefa 5 62-800 Kalisz (dla Rodzinnego Domu Dziecka w Opatówku)
  10)Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu , Pl. Św. Józefa 5 62-800 Kalisz (dla Rodzinnego Domu Dziecka w Brzezinach)
  11)Domu Dziecka w Liskowie, ul. Ks. W. Blizińskiego 96 62-850 Lisków
  12)Domu Pomocy Społecznej, ul. Ks. W. Blizińskiego 96 62-850 Lisków
  13)Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Twórców Liskowa 3 62-850 Lisków
  14)Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Pl. Św. Józefa 5 62-800 Kalisz
  15)Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej ul. Częstochowska 12 62-800 Kalisz

  b) nieodpłatne otwarcie i nieodpłatne prowadzenie rachunków pomocniczych przez okres 36 miesięcy od podpisania umowy bankowej obsługi budżetu Powiatu Kaliskiego, w tym :

  1)Starostwa Powiatowego w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5 62-800 Kalisz (organ)
  2)Starostwa Powiatowego w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5 62-800 Kalisz (jednostka budżetowa)
  3)Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie, ul. Twórców Liskowa 1 62-850 Lisków
  4)Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Koszutskiej Wery w Liskowie, ul. Leśna 1 62-850 Lisków
  5)Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku, ul. Parkowa 1 62-860 Opatówek
  6)Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, ul. Kościelna 1 62-860 Opatówek
  7)Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu , Pl. Św. Józefa 5 62-800 Kalisz
  8)Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu , Pl. Św. Józefa 5 62-800 Kalisz (dla Rodzinnego Domu Dziecka w Opatówku)
  9)Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu , Pl. Św. Józefa 5 62-800 Kalisz (dla Rodzinnego Domu Dziecka w Brzezinach)
  10)Domu Dziecka w Liskowie, ul. Ks. W. Blizińskiego 96 62-850 Lisków
  11)Domu Pomocy Społecznej, ul. Ks. W. Blizińskiego 96 62-850 Lisków
  12)Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Twórców Liskowa 3 62-850 Lisków
  13)Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Pl. Św. Józefa 5 62-800 Kalisz
  14)Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej ul. Częstochowska 12 62-800 Kalisz
  15)Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
  16)Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych
  17)Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  18)Funduszu świadczeń socjalnych dla jednostek wymienionych w ust. 1 pkt a,
  19)należności Skarbu Państwa;

  c) prowadzenie rozliczeń i płatności w obrocie krajowym za pomocą systemu ELIXIR i innych dostępnych połączeń międzyoddziałowych i międzybankowych
  d) nieodpłatne otwarcie i nieodpłatne prowadzenie rachunków walutowych
  e) uznanie i obciążenie rachunków w dniu operacji
  f) nieodpłatne dokonywanie przelewów na rachunkach wewnątrz banku
  g) nieodpłatne dokonywanie przelewów dokonywanych na rachunkach między bankami
  h) nieodpłatne zapewnienie wyciągów bankowych z prowadzonych rachunków w każdym dniu
  roboczym
  i) oprocentowanie środków na wszystkich prowadzonych rachunkach
  j) kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych
  l) lokowanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych, w tym lokatach typu overnight, siedmiodniowych, dwóch tygodni oraz jednomiesięcznych
  ł) nieodpłatne udostępnienie usługi typu home-banking na 11 stanowiskach pracy,
  umożliwiającą dokonywanie przelewów oraz sprawdzanie stanu rachunku bankowego i przeszkolenie pracowników
  m) uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały
  budżetowej Rady Powiatu Kaliskiego obowiązującej na dany rok budżetowy
  n) otwarcie rachunków i nieodpłatne prowadzenie rachunków bankowych dla jednostek
  organizacyjnych nowo utworzonych lub przejętych przez Powiat Kaliski w trakcie trwania umowy,
  o) przyjmowanie terminowych lokat w drodze indywidualnych negocjacji na okres krótszy niż 7 dni, w tym automatyczne zakładanie lokat jednodniowych typu overnight lub lokat typu weekend (w ostatnim dniu roboczym tygodnia),
 14. Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Opatówek w latach 2009 - 2011.
  Zamawiający: Gmina Opatówek, Opatówek
  Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Opatówek w latach 2009 - 2011
  w ramach którego Zamawiający będzie wymagał aby wybrany w postępowaniu przetargowym Wykonawca zamówienia w zakresie umowy; na żądanie Zamawiającego: - otworzył i prowadził rachunek bieżący i rachunki pomocnicze, - realizował polecenie przelewu, - przyjmował wpłaty gotówkowe, - dokonywał wypłat gotówkowych, - udzielił kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 500.000,00 PLN rocznie bez pobierania opłat i prowizji oraz inny opłat niż zawarte w ofercie, - udostępnił usługę bankowości elektronicznej, umożliwiającą dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie bieżącej informacji o stanie rachunku, - przyjmował środki na lokaty terminowe, - przekazywał Zamawiającemu wyciągi bankowe potwierdzające dokonane operacje i stan salda rachunku na każdy dzień roboczy, - oprocentował środki na rachunkach gminy i zapewnił miesięczna kapitalizację, - przyjmował środki na lokaty over night, weekendowe bez odrębnego zlecenia, - przyjmować wpłaty gotówkowe w kasach Wykonawcy przez klientów wpłacających na rachunki gminy bez pobierania od wpłacających prowizji, opłat oraz innych kosztów, - zapewnił szkolenie pracowników w zakresie obsługi i konserwacji systemu bankowości elektronicznej zarówno na etapie wdrożenia systemu jak i w trakcie eksploatacji, - Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu prowadzenia bankowej obsługi budżetu gminy poza wymienionymi w ofercie..

Inne osoby dla Witczak (371 osób):