Kogo reprezentuje osoba

Włodarczyk Andrzej Dariusz

w KRS

Andrzej Dariusz Włodarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Drugie imię:Dariusz
Nazwisko:Włodarczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1969 r., wiek 50 lat
Miejscowości:Sieradz (Łódzkie)
Przetargi:1 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Owczarek Grażyna Józefa, Popławska Krystyna, Rutkowska Grażyna Maria, Rychlik Maria, Ślusarska Jadwiga Agnieszka, Świniarski Jerzy, Wisiński Grzegorz Krzysztof, Żakowicz Wiesław Andrzej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szczypiorska Wiesława
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamski Roman Michał, Andrzejczak Zdzisława Janina, Balcerzak Sławomir Jakub, Banaś Reike Małgorzata, Bednarek Joanna Maria, Chudecka Aleksandra, Dalecki Wiesław Józef, Dobruchowska Mirosława Maria, Dudczak Katarzyna Małgorzata, Durdyn Halina, Garłowski Marcin, Grabia Henryk Józef, Gruszczyńska Maria, Gruszel Elżbieta Anna, Jakubczak Gabriela, Janas Leszek Michał, Janczak Monika, Jurczak Dorota, Kaczmarek Agnieszka, Kaczmarek Mariola, Kędzierska Krystyna Marianna, Kikowski Zbigniew, Kokoszka Krystyna, Kopydłowska Katarzyna, Kosakowska Dorota, Król Grażyna, Kucharska Maria, Kujawiak Rafał Łukasz, Markiewicz Danuta, Mikulec Maria, Misiak Teresa Dorota, Mosiniak Zdzisław Stanisław, Nowak Karolina Maria, Pawłowska Wioletta, Piątek Emilia, Plesner Katarzyna, Sieradzki Jerzy, Sowiński Krzysztof, Szablińska Anna, Wajgert Waldemar Andrzej, Więzowska Dorota Ewa, Wlazła Halina, Wójcik Anna, Ziarniak Halina Elżbieta

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łuczak Zofia

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Archiwum Usługowe Akta Sp. Z O.O., Sieradz − KRS 0000220530
 2. Bank Spółdzielczy W Sieradzu, Sieradz − KRS 0000144520
 3. High Innovative Detection Engineering Polska Sp. Z O.O., Sieradz − KRS 0000757856
 4. Klub Sportowy Warta, Sieradz − KRS 0000168951
 5. Kółko Rolnicze W Dąbrowie Wielkiej, Dąbrowa Wielka − KRS 0000221969
 6. Łódzki Związek Piłki Nożnej, Łódź − KRS 0000176966
 7. Nasze Radio Sp. Z O.O., Sieradz − KRS 0000121461
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Bogumiłowie, Bogumiłów − KRS 0000253743
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Dąbrowie Wielkiej, Dąbrowa Wielka − KRS 0000253480
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Gęsinie, Gęsina − KRS 0000207789
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Grabowcu, Grabowiec − KRS 0000187983
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Kliczkowie Wielkim, Kliczków Wielki − KRS 0000214883
 13. Ochotnicza Straż Pożarna W Niechmirowie, Niechmirów − KRS 0000172914
 14. Ochotnicza Straż Pożarna W Ostrowie, Ostrów − KRS 0000184834
 15. Ochotnicza Straż Pożarna W Sokołowie, Sokołów − KRS 0000239668
 16. Ochotnicza Straż Pożarna W Strzałkach, Strzałki − KRS 0000197552
 17. Regionalna Izba Gospodarcza W Sieradzu, Sieradz − KRS 0000248846
 18. Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Sieradz − KRS 0000188111
 19. Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Sieradzanka, Sieradz − KRS 0000060864
 20. Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Im. Kazimierza Jagiellończyka W Sieradzu, Sieradz − KRS 0000242764
 21. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Z Pasją, Wróblew − KRS 0000529388
 22. Stowarzyszenie Nasza Przyszłość, Brzeźnio − KRS 0000390005
 23. Trio Sp. Z O.O., Sieradz − KRS 0000613205
 24. Wrzos-chojne, Chojne − KRS 0000541383

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Axacom Sp. Z O.O., Sieradz − KRS 0000177804
 2. Fabryka Firanek Malwa Sp. Z O.O., Burzenin − KRS 0000186511
 3. Fonia Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000262132
 4. Hipokrates Sp. Z O.O., Wróblew − KRS 0000488768
 5. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Sieradz − KRS 0000210882
 6. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Wart-milk, Sieradz − KRS 0000180751
 7. Rejonowy Bank Spółdzielczy W Lututowie, Lututów − KRS 0000126783
 8. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Dzierlinie, Dzierlin − KRS 0000363724
 9. Spółdzielnia Producentów Rolnych Wróblew, Wróblew − KRS 0000152569
 10. Stowarzyszenie Kupców Ziemi Sieradzkiej Nasz Sklep, Sieradz − KRS 0000166805
 11. Tres Sp. Z O.O., M.st. Warszawa − KRS 0000111265
 12. Wspólnik Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000134308
 13. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych W Poznaniu, Poznań − KRS 0000090292

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 680 000,00 ZŁ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU
  Zamawiający: Gmina Burzenin, Burzenin
  1.Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 680.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wg następujących założeń:1)Termin spłaty kapitału:1 grudzień 2022 r.,2) Waluta kredytu: złoty polski (PLN),3) Kwota kredytu: 680.000,00 zł,4) Karencja w spłacie kapitału:do 1 czerwca 2021 r.5) Zamawiający ustala termin płatności odsetek na dzień:a)01.06.2017 r.b) Pozostałe terminy płatności odsetek będą przypadać na dzień 1 czerwca i 1 grudnia kolejnego roku poczynając od 01.06.2017 r.6)Spłata kapitału po upływie karencji w następujących okresach: 01.06.2021 r. -170 000,00 zł,01.12.2021 r. -170 000,00 zł,01.06.2022 r. -170 000,00 zł,01.12.2022 r. -170 000,00 zł,Razem 680.000,00 zł,7)Stawka bazowa kredytu: WIBOR 3M, oprocentowanie kredytu wyniesie WIBOR 3M + m (stała przez cały okres kredytowania marża banku).8)Oprocentowanie będzie naliczane od faktycznie wykorzystanych środków.Postawienie środków do dyspozycji Zamawiającego nie stanowi podstawy do naliczania odsetek przed dniem 15-09-2016 roku9)Postawienie środków finansowych do dyspozycji Zamawiającego w dacie 15.09.2016 roku (dla celów przygotowania oferty zakłada się jednorazowe wykorzystanie kredytu 15.09.2016 r.),10) Sposób wykorzystania środków finansowych -w jednej transzy.11)Prowizja, nieprzekraczająca 1,00 % od kwoty udzielonego kredytu powinna obejmować wszystkie pozostałe koszty ponoszone przez Wykonawcę, związane z udzieleniem i obsługą kredytu. Prowizja ta będzie zapłacona przelewem, w ciągu 7 dni od dnia postawienia środków do dyspozycji Zamawiającego. 12)Zamawiający zastrzega możliwość zmian terminów spłaty kredytu w części lub całości bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia faktycznej spłaty kredytu, a nie do końca umowy.13)O zmianie terminu spłaty rat kapitałowych kredytu Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnego wniosku. Podstawą zmiany terminu spłaty rat kapitałowych będzie każdorazowo podpisanie przez obie strony aneksu do umowy.14)Zabezpieczenie kredytu: weksel (in blanco) z deklaracją wekslową.15)Za rok obrachunkowy przyjmuje się 365 dni, a w przypadku roku przestępnego 366 dni.16)Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypadnie na sobotę, niedzielę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek lub rat kapitałowych nastąpi następnego dnia roboczego po tym terminie

Inne osoby dla Włodarczyk Andrzej Dariusz (65 osób):