Kogo reprezentuje osoba

Włodarczyk Andrzej Józef

w KRS

Andrzej Józef Włodarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Drugie imię:Józef
Nazwisko:Włodarczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1960 r., wiek 57 lat
Miejscowości:Porszewice (Łódzkie)
Przetargi:408 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Włodarczyk Cecylia, Włodarczyk Mateusz Adam, Włodarczyk Łukasz Tomasz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Włodan Andrzej Włodarczyk Sp. J., Porszewice − KRS 0000076423

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Zadanie 1 - przebudowa drogi gminnej nr 108258E – ul. Stadionowa w Piątkowisku, gm. Pabianice, zadanie 2 - przebudowa drogi gminnej nr 108283E – ul. Złota w Piątkowisku, gm. Pabianice
  Zamawiający: Gmina Pabianice, Pabianice
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie następujących lokalnych dróg gminnych:
  • zadanie 1 - przebudowa drogi gminnej nr 108258E – ul. Stadionowa w Piątkowisku, gm. Pabianice,
  • zadanie 2 - przebudowa drogi gminnej nr 108283E – ul. Złota w Piątkowisku, gm. Pabianice


  2. Zakres robót objętych obowiązkami Wykonawcy robót szczegółowo opisany był w części III SIWZ tj. dokumentacji projektowej
 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2308E Rogóźno – Zalesie
  Zamawiający: Powiat Łaski, Łask
  Roboty budowlane w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2308E Rogóźno – Zalesie obejmują: • odtworzenie istniejącej osi drogi, • oczyszczenie wraz ze skropieniem emulsją asfaltową k≥65 istniejącej nawierzchni bitumicznej, • ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 0÷11mm KR-2 AC11W w ilości 80kg/m2 celem poprawy spadków poprzecznych i częściowym wzmocnieniem, • skropienie emulsją asfaltową k≥65, • ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4cm z betonu asfaltowego 0÷11mm KR-2 AC11S, • uzupełnienie istniejących poboczy ziemnych destruktem bitumicznym o frakcji 0÷30cm na szerokości 0,75 m od krawędzi jezdni, przy średniej grubości 5cm, • plantowanie części pobocza ziemnego poza destruktem bitumicznym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki nr 8 do SIWZ. Przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy do wyliczenia ceny ofertowej – załącznik nr 10 do SIWZ.
 3. Remont drogi powiatowej nr 3314E Prusinowice - Lutomiersk, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)
  Zamawiający: Powiat Pabianicki, Pabianice
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest położenie nakładki bitumicznej na powierzchni 6936,50m2. Pierwszy odcinek - początek na wysokości działki nr 99/4 obręb 20 Prusinowice, koniec na wysokości działki nr 69 obręb 20 Prusinowice. Drugi odcinek – początek na wysokości działki nr 44 obręb 20 Prusinowice, koniec na wysokości działki nr 201/12 obręb 27 Wrząca. Planowany zakres robót: - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, - wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową, - nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca grubości 4 cm, - nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna grubości 4 cm, - ścinanie i wyrównanie poboczy materiałem z rozbiórki nawierzchni bitumicznych na wysokości wykonywanych robót. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 1 (§ 31) do SIWZ.
 4. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pabianice, gminy Ksawerów i gminy Lutomiersk oraz zimowe utrzymanie chodników na terenie gminy miejskiej Pabianice i gminy Ksawerów.
  Zamawiający: Powiat Pabianicki, Pabianice
  1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pabianice, gminy Ksawerów i gminy Lutomiersk oraz zimowe utrzymanie chodników na terenie gminy miejskiej Pabianice i gminy Ksawerów.

  Zamówienie jest podzielone na części:
  Część „A” – zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pabianice i gminy Ksawerów,
  Część „B” – zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Lutomiersk,
  Część „C” – zimowe utrzymanie chodników na terenie gminy miejskiej Pabianice i gminy Ksawerów.

  Zimowe utrzymanie dróg obejmuje:
  • mechaniczne usuwanie zalegającego śniegu, gołoledzi, lodowicy lub błota pośniegowego w odpowiednich standardach zgodnie z załączonym wykazem, pługopiaskarką lub solarką z pługiem, w trybie awaryjnym również równiarką i koparko-ładowarką,
  • usuwanie śliskości zimowej i uszorstnienie jezdni poprzez mechaniczne posypanie mieszanką solno-piaskową 50% lub solą drogową odcinków nawierzchni dróg powiatowych po konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego,
  • mechaniczne odśnieżanie i posypywanie mieszanką solno-piaskową 50% lub solą drogową odcinków nawierzchni dróg powiatowych po konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego.
  Zimowe utrzymanie chodników obejmuje:
  • mechaniczne lub ręczne odśnieżanie chodników (chodnik uważa się za odśnieżony przy szerokości minimum 1,50 m),
  • usuwanie śliskości zimowej i uszorstnianie chodników poprzez posypywanie piaskiem,
  • załadunek i wywóz śniegu.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 1 (§ 31) do SIWZ.
 5. Zimowe utrzymanie dawnej drogi wojewódzkiej nr 482 przebiegającej przez teren powiatu pabianickiego, w II standardzie zimowego utrzymania
  Zamawiający: Powiat Pabianicki, Pabianice
  Przedmiotem zamówienia jest „Zimowe utrzymanie dawnej drogi wojewódzkiej nr 482 przebiegającej przez teren powiatu pabianickiego, w II standardzie zimowego utrzymania”, która stała się drogą powiatową na skutek pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej przebiegającej przez teren powiatu pabianickiego
  w Gminie Ksawerów:
  – ul. Łódzka i ul. Łaska w Ksawerowie (od granice z miastem Łódź do granicy Ksawerów)
  w Gminie Miejskiej Pabianice:
  – ul. Partyzancka w Pabianicach od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Sikorskiego i od skrzyżowania z ul. Wspólną/Zamkową/Łaską do skrzyżowania z ul. Lutomierską
  - ul. Łaska – od skrzyżowania z ul. Wspólną/Zamkową/Partyzancką do granicy miasta
  w Gminie Dobroń:
  - od granicy z miastem Pabianice przez Chechło Pierwsze, Chechło Drugie do granicy z drogą ekspresową S14
  o łącznej długości 9855m.
  II standard zimowego utrzymania - jezdnia odśnieżana na całej szerokości, jezdnia posypana na całej długości.
  Zimowe utrzymanie dróg obejmuje:
  • mechaniczne usuwanie zalegającego śniegu, gołoledzi, lodowicy lub błota pośniegowego w II standardzie zimowego utrzymania, pługopiaskarką lub solarką z pługiem, w trybie awaryjnym również równiarką i koparko-ładowarką,
  • usuwanie śliskości zimowej i uszorstnienie jezdni poprzez mechaniczne posypanie mieszanką solno-piaskową 50% lub solą drogową nawierzchni dróg na całej długości, po konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego,
  • mechaniczne odśnieżanie i posypywanie mieszanką solno-piaskową 50% lub solą drogową nawierzchni dróg w II standardzie zimowego utrzymania, po konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego.
 6. Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej
  Zamawiający: Urząd Miejski, Konstantynów Łódzki
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej w Konstantynowie Łódzkim. Roboty budowlane będą polegały na przebudowie drogi w pasie ulicy Kwiatowej (pomiędzy ulicami Sadową i Narutowicza) t.j. przebudowie nawierzchni jezdni o szerokości 6.0 m, polegającej na ułożeniu nawierzchni asfaltowej – warstw: wiążącej i ścieralnej bitumicznej, w pasie pomiędzy krawężnikami na istniejącej podbudowie - trylinka.
 7. Przebudowa nawierzchni ulicy Reja i ulicy Kasprowicza
  Zamawiający: Urząd Miejski, Konstantynów Łódzki
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni ulicy Reja i ulicy Kasprowicza w Konstantynowie Łódzkim. 1.Roboty budowlane przebudowy nawierzchni ulicy Reja w Konstantynowie Łódzkim będą polegały na przebudowie drogi w pasie ulicy Reja t. j. przebudowie nawierzchni jezdni o szerokości 6,0 m, polegającej na ułożeniu nawierzchni asfaltowej – warstw: wiążącej i ścieralnej bitumicznej, w pasie pomiędzy krawężnikami na istniejącej podbudowie - trylinka. 2.Roboty budowlane przebudowy nawierzchni ulicy Kasprowicza w Konstantynowie Łódzkim będą polegały na przebudowie drogi w pasie ulicy Kasprowicza t. j. przebudowie nawierzchni asfaltowej ulicy o szerokości 5,0 m, z poboczem 2 x 0,5 m, polegającej na uzupełnieniu nierówności istniejącej nawierzchni destruktem, ułożeniu nawierzchni asfaltowej – warstw wiążącej i ścieralnej bitumicznej oraz wykonanie poboczy z destruktu.
 8. Przebudowa nawierzchni na działkach nr 1311/20, 1311/10, 1311/6, 1306/2 w Ksawerowie – zamówienie uzupełniające do zamówienia pn.: „Przebudowa ulicy Żeromskiego w Ksawerowie” Umowa nr 41/16/Z z dnia 19.05.2016 r.
  Zamawiający: Gmina Ksawerów, Ksawerów
  Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o powierzchni 1 211,60 m2. – zgodnie z dokumentacja projektową.
 9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 5 225 000 Euro na robotę budowlaną polegającą na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Przatów na terenie Gminy i Miasta Szadek
  Zamawiający: Gmina i Miasto Szadek, Szadek
  1Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Przatów, na terenie Gminy i Miasta Szadek o długości 937,51 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w SIWZ oraz w załącznikach stanowiących integralną częśćSpecyfikacji: -Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, -Dokumentacje projektowa -Przedmiar robót
 10. PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZALEW
  Zamawiający: Gmina Lutomiersk, Lutomiersk
  1. Przedmiotem zamówienia jest :
  PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZALEW, etap I, II i III
  2. Zadanie będzie realizowane wg zgłoszeń robót budowlanych z dn. 25-03-2016r. przyjętych bez uwag i sprzeciwu.
  Szczegółowy opis wykonania i odbioru robót zawarty jest w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik nr 7 do siwz.
  Lokalizacja obiektu robót: Gmina Lutomiersk, miejscowość Zalew.
  (Odcinki dróg zostały wskazane na mapach sytuacyjnych - w załączniku nr 7 do siwz).
  Przedmiar robót stanowi załącznik nr 7 do siwz.
  3. Określenie według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
  45.23.31.40-2 - Roboty drogowe
  45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
  45.23.32.90-8 - Instalowanie znaków drogowych.
  4. 1) Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapewnić dojazd do posesji mieszkańcom oraz służbom ratunkowym i technicznym.
  2) Wykonawca przed przystąpieniem do robót winien oznakować miejsce robót niezbędnym oznakowaniem pionowym wg obowiązującego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
  5. Po wykonaniu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
  - niezbędne deklaracje zgodności lub atesty wbudowanych materiałów ;
  - kosztorys powykonawczy.
  6. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
  Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały.
  Termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte-dostarczone materiały, jakiej Wykonawca udziela Zamawiającemu, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, które będzie oceniane zgodnie z opisem zawartym w dalszej części siwz. Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte-dostarczone materiały na okres 36 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte-dostarczone materiały na okres maksymalnie 60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium -gwarancja i rękojmia-, będzie traktował taki zapis tak, jakby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy. Do umowy również zostanie wprowadzony termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte-dostarczone materiały na okres 60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót (pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji i rękojmi).
  7. Dodatkowe wymagania, zalecenia i uwagi inwestora:
  - Zamówienie zostanie wykonane w całości z materiałów wykonawcy.
  - Materiały użyte do wykonania zamówienia muszą być fabrycznie nowe.
  - Dowiezienie i rozładunek materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia do miejsca objętego zamówieniem odbędzie się transportem Wykonawcy i na jego koszt. Zamawiający nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe w czasie transportu, rozładunku a także w czasie wykonywanych prac. Odpowiedzialność taką ponosi w całości Wykonawca zamówienia.
  - Zamawiający żąda aby wykonawca ustanowił ze swojej strony kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w zakresie budowy dróg. Właściwe uprawnienia budowlane wraz z aktualnym zaświadczeniem o wpisie kierownika budowy do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
  - Po wykonaniu robót Wykonawca pozostawi teren objęty zamówieniem w czystości i należytym porządku. Wszelkie odpady stanowią własność Wykonawcy i zostaną usunięte poza teren robót zgodnie z prawem na koszt Wykonawcy, chyba że Zamawiający podczas robót zaznaczy inaczej.
  - Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, jakość materiałów oraz metod organizacyjno-technicznych w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody lub uszkodzenia urządzeń znajdujących się na terenie robót powstałe w wyniku prowadzonych przez Wykonawcę prac a także za ewentualne szkody poniesione w związku z prowadzonymi pracami przez pracowników Wykonawcy i osoby trzecie.
  8. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
 11. Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz - część III
  Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz, Zgierz
  A/ Przedmiot zamówienia:
  Zamówienie obejmuje przebudowę nawierzchni dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz tj.:ul. Jedlickiej na odcinku od ul. Zielonej do ul. Obrońców Warszawy, ul. Całej na odcinku od ul. Zawiszy do ul. Na skarpie,zgodnie z przedstawionym poniżej zakresem rzeczowym zamówienia oraz załączonymi dokumentacjami technicznymi (załącznik nr 1a,b), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2), aktualnie obowiązującymi przepisami. Przedmiary robót (załącznik nr 3a,b), należy traktować jako materiał pomocniczy, nie będący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty. Zamawiający posiada zgłoszenia robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę dla całego zakresu przedmiotu zamówienia.
  Zakres rzeczowy zamówienia w szczególności obejmuje:
  1. Przebudowa nawierzchni ul. Jedlickiej na odcinku od ul. Zielonej do ul. Obrońców Warszawy o łącznej długości ok. 317 mb, w tym:
  a) wykonanie profilowania i korytowania podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
  b) wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 5,0 cm, wykonać
  po wcześniejszym oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową podbudowy,
  c) wykonanie podbudowy metodą stabilizacji istniejącego podłoża za pomocą spoiw hydraulicznych w ilości odpowiadającej ok. 30 kg cementu na 1 m² powierzchni, grubość 30 cm, (wytrzymałość podbudowy Rm 1,5 - 2,5 MPa),
  d) wykonanie wyprofilowania poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 o grubości warstwy 5 cm po zagęszczeniu mechanicznym (wałowaniu) na szerokości ok. 0,75 m,
  e) zjazdy nieutwardzone na posesje wyrównać warstwą kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości min. 5 cm po zagęszczeniu mechanicznym. Zjazdy utwardzone wyrównać z zastosowaniem materiału odpowiedniego dla zastanego,
  f) wykonanie pielęgnacji zieleni tj. usunięcie części gałęzi wrastających w obszar objęty zamówieniem, które będą utrudniały wykonanie robót oraz właściwe korzystanie z drogi.
  2. Przebudowa nawierzchni ul. Całej na odcinku od ul. Zawiszy do ul. Na skarpie
  o łącznej długości ok. 152 mb, w tym:
  a) wykonanie profilowania i korytowania podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
  b) wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 5,0 cm, wykonać
  po wcześniejszym oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową podbudowy,
  c) wykonanie krawężnika betonowego zwykłego 100x30x15 cm na ławie betonowej z oporem (obustronny), wystający 10 cm powyżej nawierzchni asfaltowej, obniżony do 4 cm na wjazdach do posesji w celu umożliwienia sprawnej komunikacji,
  d) wykonanie krawężników betonowych na płask na ławie fundamentowej w miejscach połączenia jezdni bitumicznej z jezdnią gruntową,
  e) wykonanie podbudowy metodą stabilizacji istniejącego podłoża za pomocą spoiw hydraulicznych w ilości odpowiadającej ok. 30 kg cementu na 1 m² powierzchni, grubość 30 cm, (wytrzymałość podbudowy Rm 1,5 - 2,5 MPa),
  f) wykonanie wyprofilowania poboczy gruntowych, uzupełnienia, wyrównania i zagęszczenia mechanicznego (wałowania) do poziomu krawężników na szerokości ok. 0,75m, uzupełnienie winno zostać wykonane z wykorzystaniem materiału pozyskanego w trakcie profilowania podłoża pod warstwy konstrukcyjne, a w przypadku niewystarczającej ilości tego materiału uzupełnienie materiałem o właściwościach podobnych do materiału rodzimego. Istniejące chodniki w przypadku zbliżenia do nowo wykonanej jezdni wyprofilować z zastosowaniem materiału odpowiedniego dla zastanego,
  g) zjazdy nieutwardzone na posesje wyrównać warstwą kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości min. 5 cm po zagęszczeniu mechanicznym. Zjazdy utwardzone wyrównać z zastosowaniem materiału odpowiedniego dla zastanego,
  h) montaż 2 szt. koszy ulicznych na śmieci w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ciągu przebudowanej ulicy.
  Parametry koszy ulicznych: - pojemnik w kształcie walca o średnicy 35-40 cm, o pojemności 30 l, - montaż pojemnika na pojedynczym słupku z maskownicą i elementem kotwiącym (długość całego słupka 140 - 160 cm, z czego: wysokość słupka nad powierzchnią podłoża 90 - 110 cm, długość słupka do montażu w podłożu 45-50 cm), pojemnik powinien być przymocowany do słupka na takiej wysokości, aby górna część pojemnika znajdowała się na wysokości 80-90 cm od podłoża, - opróżnianie pojemnika powinno odbywać się poprzez obrót pojemnikiem, - kosz powinien być zaopatrzony w daszek przymocowany do słupka na takiej wysokości, aby odległość od daszka do górnej części pojemnika wynosiła
  13-17 cm, średnica daszka powinna być równa średnicy pojemnika, dopuszcza się średnicę daszka do 5 cm większą niż średnica pojemnika, wysokość daszka 5-10 cm, - kosz powinien być wykonany z blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN-EN 10346:2011 (ocynkowanie pojemnika na zewnątrz i wewnątrz) o grubości 0,9-2,0 mm, bez ażuru, - szerokość całego kosza (pojemnik ze słupkiem) nie powinna przekraczać 50 cm, - kosze powinny być pomalowane farbą proszkową w kolorze ciemny szary (bliższy kolorowi czarnemu).
  Montaż koszy w podłożu: - wykonanie wykopu pod słupek o wymiarach minimalnych 25x25x50 cm, - ustawienie słupka z elementem kotwiącym i maskownicą, a następnie wypełnienie dołka betonem C8/10, - pionowanie słupka i dogęszczenie betonu.
  B/ Warunki realizacji zamówienia:
  1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi: koszty prób, badań, odbiorów, wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, usunięcia ewentualnie występujących kolizji, regulacji pionowej studzienek kanalizacji sanitarnej, telefonicznych oraz skrzynek i zasuw wodociągowych.
  2. Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji w terenie oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
  3. Wysokość nowo wykonanej nawierzchni nie powinna znacząco odbiegać od wysokości istniejącej nawierzchni.
  4. W związku z realizacją przebudowy ul. Zawiszy połączenie nawierzchni ul. Całej i ul. Zawiszy wykonać należy z zachowaniem parametrów lokalizacyjnych i wysokościowych zgodnych z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową przebudowy ul. Zawiszy.
  5. Nowo wykonaną nawierzchnię z istniejącą nawierzchnią utwardzoną należy połączyć na dotychczasowym poziomie.
  6. Wszystkie użyte materiały winny spełniać obowiązujące normy i posiadać niezbędne deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty.
  7. Wykonawca opracuje niezbędne projekty organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami, związane z ograniczeniami w ruchu na czas robót, a także docelowo projekty stałej organizacji ruchu wraz z wykonaniem oznakowania na koszt własny.
  8. Projekty organizacji ruchu winny zostać w pierwszej kolejności uzgodnione z Zamawiającym.
  9. Wykonawca winien uzyskać decyzje na czasowe zajęcie pasa drogowego. Ulice Jedlicka oraz Cała są drogami gminnymi.
  10. Wykonawca zostanie przez Zamawiającego zwolniony z opłaty za uzgodnione czasowe zajęcie przedmiotowych ulic.
  11. Wszelkie prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia należy prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców.
  12. O planowanych utrudnieniach oraz zamknięciu odcinka ulicy dla ruchu należy skutecznie powiadomić mieszkańców z 7 dniowym wyprzedzeniem.
 12. Przebudowa ulicy: Konopnickiej, Penelopy, Słonecznej, Wąskiej w Ksawerowie.
  Zamawiający: Gmina Ksawerów, Ksawerów
  A. ul. Konopnickiej:

  Przebudowa drogi na całym odcinku, do końca działki nr 201/6 zakłada się rozebranie nawierzchni z kruszywa szerokości około 4,50 m. Odcinek robót o dł. 294 m. Szerokość jezdni - 5,00 m. Szerokość utwardzenia kruszywem pobocza - 1,00 m. Wyrównanie terenu po obu stronach pobocza na szerokości około 1,00 m.

  B. ul. Penelopy:

  Podzielono przebudowę drogi na dwa odcinki.
  Odcinek 1 ulicy Penelopy pomiędzy ulicami: Zachodnią i Andromedy będzie posiadał jezdnię o szerokości 5,00 m o następującej konstrukcji:
  - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm,
  - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 6 cm,
  - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm o gr. 20 cm,
  - warstwa gruntu stabilizowanego cementem o RM= 5 MPa o gr. 15 cm.
  Długość powyższego odcinka 151,00 m. Włączenia w ul. Zachodnią i Andromedy wyokrąglono łukami kołowymi R=6 m.
  Odcinek 2 ul. Penelopy pomiędzy ul.: Andromedy i Bereniki będzie przebudowany do szerokości jezdni - 4,50 m o następującej konstrukcji:
  - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm,
  - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 6 cm,
  - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm o gr. 20 cm,
  - warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5MPa o gr. 10 cm.
  Długość odcinka 2 wynosi 140,00 m. Włączenia w ul. Andromedy i Bereniki wyokrąglono łukami kołowymi R=6m.
  Ulica Andromedy jest wyłączona z przebudowy. Z obu stron ulicę Penelopy należy dowiązać sytuacyjnie i wysokościowo do krawędzi ul. Andromedy.
  Szerokość utwardzenia kruszywem pobocza - 1,00 m.
  Wyrównanie terenu po obu stronach pobocza na szerokości około 1,00 m.
  Łączna długość przebudowywanych odcinków wynosi 291,00 m.

  C. ul. Słoneczna:

  Na całym odcinku drogi zakłada się rozebranie nawierzchni z tłucznia i ułożenie nawierzchni bitumicznej na szerokości 5,00 m z utwardzeniem poboczy kamieniem łamanym na szerokości 1,00 m. Zjazdy do posesji do połączenia z nawierzchnią jezdni należy wykonać z nawierzchni bitumicznej.
  Długość drogi do przebudowy - 149,00 m.
  Szerokość drogi - 5,00 m.
  Szerokość umocnienia poboczy kamieniem łamanym - 1,00 m.
  Konstrukcja nawierzchni jezdni przedstawia się następująco:
  - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. - 4 cm,
  - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. - 4 cm,
  - warstwa podbudowy z kamienia łamanego 0-63 mm gr. - 20 cm,
  - warstwa gruntu stabilizowanego cementem o RM=5MPa gr. - 10 cm.
  Do każdej działki należy wykonać zjazd indywidualny o szerokości bramy. A w przypadku braku ogrodzenia, zjazd należy wykonać o szerokości 4,00 m.
  Konstrukcja zjazdu przedstawia się następująco:
  - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. - 4 cm,
  - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. - 4 cm,
  - warstwa podbudowy z kamienia łamanego 0-63 mm gr. - 20 cm,
  - warstwa gruntu stabilizowanego cementem o RM=5MPa gr. - 10 cm.
  Zjazdy należy obramować krawężnikiem betonowym o wym. 15x30x100 cm.
  W celu zlikwidowania penetrowania wody opadowej na posesje, które zlokalizowane są poniżej niwelety, zaprojektowano na lewej krawędzi jezdni krawężnik betonowy o wym. 15x30x100 cm wyniesiony na 7 cm ponad krawędź jezdni. Krawężnik posadowiono od km 0+025 do km 0+063.

  D. ul. Wąska:

  Na całym odcinku drogi zakłada się rozebranie nawierzchni z płyt JOMB i ułożenie nawierzchni z nowych płyt betonowych typu JOMB.
  Długość drogi do przebudowy - 97,00 m:
  - płyty betonowe typu JOMB o wym. 75x100 cm układane na szerokości 2,75 m,
  - podsypka piaskowa gr. - 10 cm.
  - podbudowa z kruszywa łamanego o gr. warstwy - 15 cm.
  Po ułożeniu płyt teren przy krawędziach jezdni wyprofilować i uzupełnić kruszywem łamanym.
 13. Remont drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk - Dziektarzew, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)
  Zamawiający: Powiat Pabianicki, Pabianice
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 3303E Lutomiersk - Dziektarzew, Gmina Lutomiersk tj. położenie nakładki bitumicznej na powierzchni 4.675 m2 na dwóch odcinkach: od wysokości działki nr 36 obręb 14 Lutomiersk do wysokości działki nr 1011 obręb 9 Dziektarzew gmina Lutomiersk oraz od wysokości działki nr 348/8 do granicy powiatu obręb 9 Dziektarzew gmina Lutomiersk.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 1 (§ 30) do SIWZ.
 14. Przebudowa drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk - Wodzierady na odcinku o długości 2,7 km, w miejscowości Wodzierady i Nowy Świat
  Zamawiający: Powiat Łaski, Łask
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk - Wodzierady na odcinku o długości 2,7 km, w miejscowości Wodzierady i Nowy Świat. Przedmiot zamówienia zakłada wykonanie następujących prac w ramach robót budowlanych: W ramach zadania zostaną wykonane prace obejmujące: -przebudowę nawierzchni wraz z poszerzeniami - ustawienie krawężników o wys. 8cm i 5cm - budowę i przebudowę odcinków chodników - budowę ciągu pieszo - rowerowego - przebudowę zjazdów - odwodnienie fragmentu drogi kanalizacją deszczową, - budowę oświetlenia przejścia dla pieszych, - oczyszczenie istniejących rowów, - przebudowę przepustów pod zjazdami, - wymiana i wprowadzenie dodatkowego oznakowania pionowego, - wykonanie oznakowania poziomego, - utworzenie dodatkowych przejść dla pieszych, - zastosowanie przy przejściach dla pieszych płytek chodnikowych z wybrzuszeniami - guzami, - zastosowanie świateł odblaskowych kocie oczka przed przejściami dla pieszych oraz na łuku drogi, - przebudowę linii napowietrznej i kablowej - przebudowę kablowych linii telekomunikacyjnych - przebudowę skrzyżowań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ.
 15. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Borki
  Zamawiający: Gmina Dmosin, Dmosin
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Borki. 1.1. Zakres robót do wykonania w ramach inwestycji obejmuje przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Borki na długości 1265 mb i szerokości około 5m. Droga zlokalizowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych nr 13, 3/4 2/4 3/6 4/2 5/4 6/4 7 8/2 9/2 10/2 11 12/2 16/1 21/1 22/1 14/1 15/1 19/1 20/1 23/1 18/1 17/1 1 2/1 29 w obrębie Borki. 1.2. Zakres robót obejmuje: 1) Wyprofilowanie istniejącej drogi. 2) Mechaniczne zagęszczenie istniejącej nawierzchni gruntowej. 3) Wykonanie przepustów pod nawierzchnią drogi 4) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o szerokości 3,70 m i o grubości 15,0 cm po zagęszczeniu, na całej długości drogi. 5) Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych (standard II) o grubości 2 x 3,00 cm (warstwa wiążąca i ścieralna ), o szerokości 3,50 m. 6) Obustronne wykonanie poboczy utwardzonych o szerokości 0,75 m. 7) Ustawienie oznakowania pionowego 3. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych Opis przedmiotu zamówienia, na który składają się dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowią załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokumentem opisującym przedmiot zamówienia są również przedmiary robót, które są dokumentem pomocniczym. 4. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na roboty budowlane objęte zamówieniem na okres minimum 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu odbioru końcowego. 5. Jeżeli gdziekolwiek przedmiot zamówienia publicznego określony został przez wskazanie znaków towarowych, to należy to odczytywać w następujący sposób: wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza wykonawca. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy jakościowe i technologiczne co najmniej takie, jakie zostały określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty. W przypadku użycia w dokumentacji zamawiającego nazw własnych lub typów materiałów Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i jakościowego. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału, urządzenia technicznego lub elementu wyposażenia, to charakteryzujące tak opisany materiał, urządzenie techniczne lub element wyposażenia, parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji oraz dostosowanych pod względem rodzaju do przyjętych w projekcie rozwiązań funkcjonalnych i konstrukcyjnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót jest obowiązany wykazać w składanej ofercie, że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wszystkie materiały użyte do realizacji niniejszego zamówienia muszą spełniać wymogi techniczne i jakościowe dla wyrobów budowlanych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), a w szczególności art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami). 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 do SIWZ zawierający- Projekty budowlane, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiary robót. Przedmiary robót stanowią dokumenty pomocnicze.
 16. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1134 E na odcinku od m. Wola Grzymkowa do m. Zgniłe Błoto, gm. Aleksandrów Łódzki.
  Zamawiający: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego, Zgierz
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1134 E planowana jest do realizacji od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 5166 E w m. Wola Grzymkowa do skrzyżowania z drogą gminną w m. Zgniłe Błoto, na terenie gminy Aleksandrów Łódzki. Odcinek długości: 3,340 km. Inwestycja realizowana będzie na działkach: nr ewid. 159
  w obrębie Wola Grzymkowa, nr ewid. 141 w obrębie Budy Wolskie, nr ewid. 189
  w obrębie Zgniłe Błoto.

  2. Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia zawarte zostały w:

  1) przedmiarze - załącznik nr 7 do SIWZ;
  2) opis techniczny - załącznik nr 8 do SIWZ;
  3) szkic sytuacyjny -załącznik nr 9 do SIWZ;
  4) STWIORB _ roboty pomiarowe i prace geodezyjne przy odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych - załącznik nr 9 do SIWZ;
  5) STWIORB _ frezowanie nawierzchni bitumicznych nr 10 do SIWZ;
  6) STWIORB_ ustawianie krawężników betonowych nr 11 do SIWZ;
  7) STWIORB_ wjazdy i wyjazdy z bram nr 12 do SIWZ;
  8) STWIORB_ roboty ziemne_ wykonanie wykopów nr 13 do SIWZ;
  9) STWIORB_ koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nr 14 do SIWZ;
  10) STWIORB _ oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - załącznik nr 15 do SIWZ;
  11) STWIORB _ warstwa wyrównawcza - załącznik nr 16 do SIWZ;
  12) STWIORB_ warstwa ścieralna - załącznik nr 17 do SIWZ;
  13) STWIORB _ oznakowanie poziome - załącznik nr 18 do SIWZ;
  14) STWIORB_ oznakowanie pionowe - załącznik nr 19 do SIWZ;
  15) STWIORB_ naprawa powierzchni betonowych_ przyczółki przepustu ramowego-załącznik nr 20 do SIWZ;
  16) STWIORB_ przepusty- załącznik nr 21 do SIWZ;
  17) STWIORB_ podbudowa-załącznik nr 22 do SIWZ;
  18) STWIORB_ rozbiórka elementów dróg nr 23 do SIWZ;
  19) STWIORB_ utwardzenie pobocza kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie -załącznik nr 24 do SIWZ;
  20) STWIORB_ czyszczenie urządzeń odwadniających (rowy) - załącznik nr 25 do SIWZ,
  21) STWIORB_ umocnienie powierzchniowe - załącznik nr 26 do SIWZ.

  3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z własnych materiałów zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej,
  z obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi, standardami zabezpieczenia
  i bezpieczeństwa p. poż i bhp, przepisami prawa techniczno- budowlanego.
  4. Wykonawca na koszt własny zorganizuje zaplecze budowy, zabezpieczenie placu budowy, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz zapewni miejsce składowania odpadów oraz ich usunięcie.
  5. Wykonawca na koszt własny zobowiązany będzie do wykonania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas trwania robót oraz ponosić będzie koszty zmiany organizacji ruchu, oznakowana tymczasowego oraz jego utrzymanie i demontaż.
  6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie najpóźniej
  w dniu przekazania terenu budowy, przedstawić Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy harmonogram robót budowlanych, uwzględniający poszczególne etapy robót wraz z terminami ich rozpoczęcia i zakończenia, z wyszczególnieniem zadań prostych i złożonych, wynikających
  z technologii prowadzonych prac. Harmonogram robót budowlanych musi zawierać takie rozłożenie prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy gwarantujące ich wykonanie w terminie, o którym mowa w dziale III SIWZ.
  7. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić 36 miesięcznego okresu gwarancji jakości na wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia oraz rozszerzyć odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na okres równy okresowi gwarancji jakości.
  8. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do opracowania dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonywanych robót z adnotacją geodety obsługującego inwestycję: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1134 E na odcinku od m. Wola Grzymkowa do m. Zgniłe Błoto, gm. Aleksandrów Łódzki - mieści się w istniejącym pasie drogowym, oraz pisemnym potwierdzeniem geodety, że w czasie w/w inwestycji nie został naruszony żaden punkt osnowy geodezyjnej.

  9. TERMIN WYKONANIA - Wykonawca zobowiązany będzie wskazać całkowity termin realizacji przedmiotu zamówienia wyrażony w dniach kalendarzowych, w następujących przedziałach czasowych: 60 dni lub 65 dni lub 70 dni - stanowi kryterium oceny ofert, które zostało szczegółowo opisane w dziale XIII SIWZ, Wykonawca będzie zobowiązany określić to kryterium
  w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1do SIWZ.

  10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom złożone w formie oświadczenia.
  11. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przez Wykonawcę Listy Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
  i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z póź. zm.) w przypadku braku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca składa odpowiednią informację zgodną ze stanem faktycznym.
  12. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 91 ust 3a Ustawy Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach w tym zakresie i jeżeli taki obowiązek zaistnieje musi wskazać przedmiot opodatkowania.
  13. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
  14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  15. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
  16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie stosuje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
  17. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
  18. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 17. Wykonanie dla Nadleśnictwa Kolumna robót budowlanych w zakresie remontów miejsc postoju pojazdów oraz dróg dojazdowych
  Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna w Łasku, Łask
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla Nadleśnictwa Kolumna robót budowlanych w zakresie remontów miejsc postoju pojazdów oraz dróg dojazdowych. Zamówienie zostało podzielone na osiem części zgodnie z poniższą tabelą: Nr części Nazwa części Miejscowość i nr działki 1 Remont miejsca postoju pojazdów w leśnictwie Dłutów w oddziale leśnym 252 a Drzewociny dz. nr 252/1 2 Remont drogi leśnej w oddziałach leśnych 257/261, 257/260 w leśnictwie Dłutów Drzewociny dz. nr 257/2; 260/2; 261/1 3 Remont miejsca postoju pojazdów w leśnictwie Mogilno w oddziale leśnym 82 b Dobroń Mały dz. nr 6.82 4 Remont zjazdu do siedziby leśnictwa Rydzyny w Nadleśnictwie Kolumna na odcinku 50 m Rydzyny dz. nr 665 5 Remont miejsca postoju pojazdów w leśnictwie Tuszyn w oddziale leśnym 87 k Pabianice dz. nr 3/4 6 Remont miejsca postoju pojazdów w leśnictwie Tuszyn w oddziale leśnym 41 b Rydzynki dz. nr 550/7 7 Remont miejsca edukacji i postoju pojazdów z drogą dojazdową w leśnictwie Dębowiec w oddziałach leśnych 259 c i 263 d Stawiszcze dz. nr 775 8 Remont drogi leśnej o długości 0+190 km położonej w leśnictwie Poleszyn Poleszyn dz. nr 51 Przedmiot zamówienia jest szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Zakres ogólny robót to m.in.: roboty pomiarowe; oczyszczenie strefy terenu poszerzającej dotychczasowy pas drogowy - także z uwzględnieniem zlokalizowanych zjazdów i mijanek - z pni o zróżnicowanej ilości i Ø poprzez wykarczowanie wraz z ich przemieszczeniem poza granice pasa drogowego oraz zasypaniem dołów a także usunięcie (karczowanie) występujących krzewów i podrostów; zdjęcie darniny i humusu; roboty ziemne; odtworzenie obiektów odwadniających; profilowanie podłoża wraz z zagęszczeniem oraz formowanie poboczy; wykonanie podbudowy i nawierzchni. Zakres zamówienia: 30.000,00 - 5.225.000,00 euro. Wskazane jest, aby Wykonawca na swoją odpowiedzialność i koszt, dokonał wizji lokalnej na miejscu, którego dotyczy wykonanie zadania określonego w niniejszej SIWZ. Wymagany okres udzielonej pisemnej gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom wykonania robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego zamówienia. W tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany wskazać na formularzu oferty % udział robót, które zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty będzie uznawany jako stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca przed podpisaniem umowy na udzielenie zamówienia przekaże zamawiającemu kopię umowy z podwykonawcą. We wskazanej umowie Wykonawca ustali okres odpowiedzialności za wady nie krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy wobec zamawiającego. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Zamawiający działając na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie na wykonanie w/w zamówienia publicznego w zakresie między innymi zmiany terminów wykonania zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy ani Zamawiającego (szczegóły w Dziale XIV nin. SIWZ). Wykonawca ma prawo złożyć oferty na jedną lub na wszystkie (osiem) części zamówienia, jednakże każda z części wymaga złożenia odrębnej oferty. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert, które nie będą obejmowały całości zadań określonych w poszczególnej części zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 18. Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Wileńska w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (rekonstrukcja)
  Zamawiający: Powiat Pabianicki, Pabianice
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Wileńska w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (rekonstrukcja) tj. położenie nakładki bitumicznej na powierzchni 2.033,00 m2 długości 170 m - początek od skrzyżowania z ul. Wiejską przed skrzyżowanie z ul. Leczniczą w ul. Wileńskiej w Pabianicach.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 1 (§ 30) do SIWZ.
 19. Remont drogi powiatowej nr 2300E Bałucz - Okup Wielki na odcinku od km 0+000 do km 1+184
  Zamawiający: Powiat Łaski, Łask
  Przedmiot zamówienia zakłada wykonanie następujących czynności w ramach robót budowlanych: - odtworzenie istniejącej osi drogi w terenie, - oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej mechanicznie, - dokonanie remontu przepustu o średnicy 60cm w km 0+103 z zachowaniem istniejących rzędnych wlotu i wylotu, odtworzenie podbudowy i nawierzchni na przepuście, - skropienie oczyszczonej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową k większe równe 65 w ilości 0,50kg na m2, - ułożenie warstwy wyrównawczo - wzmacniającej z betonu asfaltowego 0÷11mm KR-2 AC11W w ilości średnio 100kg/m2, - skropienie warstwy wyrównawczo - wzmacniającej emulsją asfaltową k większe równe 65 w ilości 0,40kg na m2, - wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4cm z betonu asfaltowego 0÷11mm KR-2, - umocnienie poboczy ziemnych destruktem bitumicznym o frakcji 0÷30cm przy średniej grubości 5cm, szerokość umocnienia 0,75m, - plantowanie pozostałych szerokości poboczy wraz z ich zagęszczeniem, - ustawienie brakujących znaków ostrzegawczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ
 20. Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach Gminy Dobroń
  Zamawiający: Gmina Dobroń, Dobroń
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy fragmentów dróg gminnych wewnętrznych, polegających na wyrównaniu istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego i destruktu asfaltowego następnie wyrównanie mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym ułożenie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu, w ul. Ogrodowej i Zielonej w Chechle Drugim Gmina Dobroń.
 21. Przebudowa dojazdu pożarowego nr 57 w Nadleśnictwie Grotniki w Leśnictwie Bełdów w oddz. 392, 399, 398, 397
  Zamawiający: Nadleśnictwo Grotniki, Zgierz
 22. PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ W JERWONICACH
  Zamawiający: Gmina Lutomiersk, Lutomiersk
 23. PRZEBUDOWA DROGI SZYDŁÓW MADAJE NOWE III ETAP
  Zamawiający: Gmina Lutomiersk, Lutomiersk
 24. Budowa drogi ulicy Rszewskiej w Konstantynowie Łódzkim
  Zamawiający: Urząd Miejski, Konstantynów Łódzki
 25. Budowa drogi ulicy Józefów (na odcinku od ulicy Kasztelańskiej do ulicy Bocianiej)
  Zamawiający: Urząd Miejski, Konstantynów Łódzki
 26. Rewaloryzacja parku miejskiego przy Pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim Etap II - zagospodarowanie terenu.
  Zamawiający: Urząd Miejski, Konstantynów Łódzki
 27. Przebudowa drogi powiatowej nr 2301E Buczek - Luciejów na odcinku o długości ok. 4,8km
  Zamawiający: Powiat Łaski, Łask
 28. Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Wileńska w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (rekonstrukcja)
  Zamawiający: Powiat Pabianicki, Pabianice
 29. Remonty dróg powiatowych
  Zamawiający: Powiat Pabianicki, Pabianice
 30. PRZEBUDOWA DROGI SZYDŁÓW -MADAJE NOWE
  Zamawiający: Gmina Lutomiersk, Lutomiersk
 31. PRZEBUDOWA DRÓG W STANISŁAWOWIE STARYM
  Zamawiający: Gmina Lutomiersk, Lutomiersk
 32. PRZEBUDOWA DROGI W DZIEKTARZEWIE, PRZEBUDOWA ULICY PRZEŁAJOWEJ WE WRZĄCEJ, PRZEBUDOWA ULIC W LUTOMIERSKU (PASZKOWSKIEGO, ZACHODNIA, PARKOWA)
  Zamawiający: Gmina Lutomiersk, Lutomiersk
 33. Przebudowa ul. Wspólnej i ul. Rzemieślników we wsi Wiewiórczyn
  Zamawiający: Gmina Łask, Łask
 34. Remont i naprawa nawierzchni dróg gminnych w Konstantynowie Łódzkim.
  Zamawiający: Urząd Miejski, Konstantynów Łódzki
 35. Przebudowa ul. Sienkiewicza i ul. Prostokątnej w Łasku
  Zamawiający: Gmina Łask, Łask
 36. Przebudowa ulicy Żeromskiego w Ksawerowie
  Zamawiający: Gmina Ksawerów, Ksawerów
 37. Konserwacja drogi powiatowej nr 2302E Zduńska Wola - Pruszków na odcinku od km 0+000 do km 0+356
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Łask
 38. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących: Przygotowanie terenu inwestycyjnego na terenie Gminy Daszyna dla potrzeb potencjalnych inwestorów - budowa wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej.
  Zamawiający: Gmina Daszyna, Daszyna
 39. Przebudowa ul. Roweckiego w Andrespolu w ramach zadania: Modernizacja dróg gminnych
  Zamawiający: Gmina Andrespol, Andrespol
 40. Przebudowa nawierzchni drogi Mroga Górna - Jasień.
  Zamawiający: Gmina Rogów, Rogów
 41. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wągry - Nowe Wągry.
  Zamawiający: Gmina Rogów, Rogów
 42. Przebudowa odcinka drogi w Przypuście
  Zamawiający: Gmina Brójce, Brójce 39
 43. Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Grabia Trzecia na odcinku od km 0+000 do km 2+392 (dz. nr 81 i 227/1)
  Zamawiający: Gmina Sędziejowice, Sędziejowice
 44. Modernizacja dróg w Gminie Andrespol w ramach zadania: Modernizacja dróg gminnych
  Zamawiający: Gmina Andrespol, Andrespol
 45. Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wróblew. Remonty dróg w miejscowościach Inczew i Tubądzin.
  Zamawiający: Gmina Wróblew, Wróblew
 46. WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH ULIC GMINNYCH W PABIANICACH W 2016 ROKU MASĄ MINERALNO - BITUMICZNĄ ORAZ NAKŁADEK Z MASY MINERALNO - BITUMICZNEJ
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach, Pabianice
 47. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg publicznych gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Ozorkowa
  Zamawiający: Gmina Miasto Ozorków, Ozorków
 48. Remont drogi dojazdowej do strzelnicy w kompleksie 2617 w Sieradzu
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 1158, Łask
 49. Dostawa masy bitumicznej na zimno wraz z wyładunkiem i zakup masy bitumicznej na gorąco z podziałem na zadania:3 zadania
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Łódź
 50. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 209 000 Euro na dostawę betonu asfaltowego dla MPGK sp. z o. o.
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu, Zgierz
 51. Remont nawierzchni odcinków ulic: Bechcice i 1-go Maja w Konstantynowie Łódzkim
  Zamawiający: Urząd Miejski, Konstantynów Łódzki
 52. Remont dróg i placów w Zgierzu numer sprawy 117/ZP/15
  Zamawiający: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Zgierz
 53. Naprawa dróg asfaltowych w Łodzi , Naprawa dróg asfaltowych w parku sprzętu technicznego w Nowym Glinniku , Remont dróg asfaltowych w Regnach , Remont dróg i placów asfaltowych w Zgierzu numer sprawy 105/ZP/15
  Zamawiający: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Zgierz
 54. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 5 186 000 Euro na roboty budowlane polegające na remoncie drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Łobudzka na terenie Gminy Szadek
  Zamawiający: Gmina i Miasto Szadek, Szadek
 55. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 5 186 000 Euro na roboty budowlane polegające na remoncie drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Łobudzka na terenie Gminy Szadek.
  Zamawiający: Gmina i Miasto Szadek, Szadek
 56. Remonty dróg o nawierzchniach twardych na terenie miasta Łodzi pozostających we władaniu gminy Łódź w roku 2015 z podziałem na 3 rejony - Część 3 - Rejon III - teren dzielnicy Łódź - Polesie i Śródmieście - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, Łódź
 57. Realizacja zadań pn:Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 5129 E relacji Glinnik - Klęk -Dobra -Dobieszków - Imielnik z drogą krajową Nr 71 oraz Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 5120 E relacji Bratoszewice - Domaradzyn - Popów z drogą krajową Nr 14
  Zamawiający: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego, Zgierz
 58. PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 103408E W MIEJSCOWOŚCI ZALEW
  Zamawiający: Gmina Lutomiersk, Lutomiersk
 59. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5167 E - ul. Brużyca i ul. Witosa w Aleksandrowie Łódzkim.
  Zamawiający: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego, Zgierz
 60. Remont wybranych ulic na terenie Miasta Łodzi - Część 8 - Remont ul. Kwaterunkowej - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, Łódź
 61. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Dalkowa
  Zamawiający: Powiat Łódzki Wschodni reprez. przez Zarząd Powiatu, Łódź
 62. Remont fragmentów dróg pożarowych nr 15 (220/945) w leśnictwie Głowno w oddz. 138, 137 oraz nr 1 (220/1184) w leśnictwie Polesie w oddz. 190, 189, 176, 188, 200, 187, 199, 186, 198, 185, 184, 183, 182, 167, 181, 166
  Zamawiający: Nadleśnictwo Grotniki, Zgierz
 63. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pabianice, gminy Ksawerów gminy Lutomiersk
  Zamawiający: Powiat Pabianicki, Pabianice
 64. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WE WRZĄCEJ
  Zamawiający: Gmina Lutomiersk, Lutomiersk
 65. Przebudowa ul. Sienkiewicza i ul. Prostokątnej w Łasku
  Zamawiający: Gmina Łask, Łask
 66. Przebudowa dojazdu pożarowego nr 62 w Nadleśnictwie Grotniki Leśnictwo Smulsko w oddz. 447, 451, 450, 446, 445, 449, 444, 448
  Zamawiający: Nadleśnictwo Grotniki, Zgierz
 67. Budowa drogi ul. Handlowej (od ul. Nowotki do ul. Obwodowej) w Ksawerowie
  Zamawiający: Gmina Ksawerów, Ksawerów
 68. Budowa chodnika na ul. Wschodniej w Ksawerowie na odcinku pomiędzy ulicami Obwodową i Nowotki - zamówienie uzupełniające do Umowy Nr 73/15/Z z dn. 03.08.2015 r.
  Zamawiający: Gmina Ksawerów, Ksawerów
 69. Remont drogi powiatowej nr 3310E Dłutów - Leszczyny Duże, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)
  Zamawiający: Powiat Pabianicki, Pabianice
 70. Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E ul. Szkolna w Ksawerowie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów (IV etap - roboty budowlane)
  Zamawiający: Powiat Pabianicki, Pabianice
 71. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1134 E - ul. Wolska w m. Rąbień, gm. Aleksandrów Łódzki
  Zamawiający: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego, Zgierz
 72. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 2163/2 w Ksawerowie
  Zamawiający: Gmina Ksawerów, Ksawerów
 73. Przebudowa ulic: Wysokiej, Krzywej i Armii Krajowej w Dłutowie
  Zamawiający: Gmina Dłutów, Dłutów
 74. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5155 E - ul. Targowa oraz odcinka drogi powiatowej Nr 5141 E - ul. Parzęczewska w Zgierzu
  Zamawiający: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego, Zgierz
 75. Remont nawierzchni ulicy Brzozowej w miejscowości Grotniki
  Zamawiający: Urząd Gminy Zgierz, Zgierz
 76. Remont nawierzchni ulic: Ogrodniczej i Kwiatowej poprzez wykonanie nakładki bitumicznej - zamówienie uzupełniające do umowy nr 56/15/Z z dnia 01.07.2015 r.
  Zamawiający: Gmina Ksawerów, Ksawerów
 77. Remont ulicy Wschodniej w Ksawerowie na odcinku pomiędzy ulicami Obwodową i Nowotki
  Zamawiający: Gmina Ksawerów, Ksawerów
 78. Utwardzenie terenu na działce nr 324 w Solcy Wielkiej
  Zamawiający: Gmina Ozorków, Ozorków
 79. Przebudowa drogi i budowa przepustów na terenie Nadleśnictwa Brzeziny w 2015 roku
  Zamawiający: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Brzeziny, Koluszki
 80. Przebudowa drogi powiatowej nr 2310E Widawa - Zawady na odcinku od km 0+000 do km 1+000 - Etap I
  Zamawiający: Powiat Łaski, Łask
 81. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia i Modła
  Zamawiający: Gmina Słupia, Słupia
 82. Remont nawierzchni drogi gminnej 314118 w miejscowości Oraczew.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Witonia
 83. Remont nawierzchni ulic: Orzechowa, Sadowa, Kosmowskiej, Dolna, Rataja, Piękna, Hanki Sawickiej w Ksawerowie poprzez wykonanie nakładki bitumicznej
  Zamawiający: Gmina Ksawerów, Ksawerów
 84. Przebudowa/poszerzenie drogi gminnej Krośniewice - Głaznów - Bardzinek - etap I, gm. Krośniewice
  Zamawiający: Gmina Krośniewice, Krośniewice
 85. Remonty dróg o nawierzchniach twardych na terenie miasta Łodzi pozostających we władaniu gminy Łódź w roku 2015 z podziałem na 3 rejony
  Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, Łódź
 86. Zakup materiałów budowlanych do remontów nawierzchni drogowych
  Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, Łódź
 87. Przebudowa dróg dojazdowych w miejscowościach: Sierpów-działka nr ewid. 135 i 140, Borszyn, Modlna, Muchówka, Sierpów i Solca Wielka
  Zamawiający: Gmina Ozorków, Ozorków
 88. PRZEBUDOWA PRZEPUSTU WRAZ ZE ŚCIANĄ OPOROWĄ NA DRODZE GMINNEJ w m. KOTULIN
  Zamawiający: Gmina Rogów, Rogów
 89. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI - WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ.
  Zamawiający: Gmina Rogów, Rogów
 90. Przebudowa układu komunikacyjnego północno - zachodniej części Ozorkowa i powiatu zgierskiego
  Zamawiający: Gmina Miasto Ozorków, Ozorków
 91. Remont drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, gmina Dobroń (rekonstrukcja), remont drogi powiatowej nr 3302E - ul. Klonowa w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki (rekonstrukcja), remont drogi powiatowej nr 3304 E - ul. Wileńska w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (rekonstrukcja)
  Zamawiający: Powiat Pabianicki, Pabianice
 92. WYKONANIE NAKŁADEK BITUMICZNYCH NA ULICACH GMINNYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach, Pabianice
 93. Remont i odtworzenie nawierzchni dróg gminnych w Konstantynowie Łódzkim
  Zamawiający: Urząd Miejski, Konstantynów Łódzki
 94. Przebudowa drogi gminnej we wsi Domaradzyn o długości 745 m i we wsi Ostrołęka o długości 915.
  Zamawiający: Gmina Głowno, Głowno
 95. Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice gm. Pabianice
  Zamawiający: Powiat Pabianicki, Pabianice
 96. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na sieci dróg wojewódzkich w 2015 r. z podziałem na zadania
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Łódź
 97. Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do pól w miejscowości Woźniaków na działkach nr 221 i 240 w obrębie Woźniaków, gmina Kutno
  Zamawiający: Gmina Kutno, Kutno
 98. Dostawa masy mineralno - asfaltowej remontowej dla ruchu średniego do wbudowywania na gorąco oraz dostawa emulsji asfaltowej.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Łask
 99. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 207 000 Euro na dostawę betonu asfaltowego dla MPGK sp. z o. o..
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu, Zgierz
 100. Przebudowa dróg powiatowych i gminnych na terenie miasta i gminy Głowno w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój
  Zamawiający: Gmina Głowno, Głowno
 101. Remonty dróg o nawierzchniach twardych na terenie miasta Łodzi pozostających we władaniu gminy Łódź w roku 2014 - część 3 - Rejon III - teren dzielnicy Łódź - Polesie i Śródmieście - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, Łódź

Inne osoby dla Włodarczyk Andrzej Józef (67 osób):