Kogo reprezentuje osoba

Włodarczyk Barbara

w KRS

Barbara Włodarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Barbara
Nazwisko:Włodarczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1955 r., wiek 64 lata
Miejscowości:Lubraniec (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:5 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adryańczyk Elżbieta, Bagińska Hanna Krystyna, Bazela Jadwiga, Berkowska Krystyna Lucyna, Betlińska Agata Maria, Brzezińska Grażyna Barbara, Brzezińska Joanna, Chrzanowski Roman, Ciesielska Aneta Kamila, Gańczak Zenon, Jackowska Urszula Danuta, Jałoszyńska Alina, Komar Stanisław Eugeniusz, Konopińska Anna, Kołodziejska Barbara Marta, Kołodziejska Jolanta, Kręcicki Włodzimierz, Lewandowski Tadeusz, Lewandowski Zbigniew, Masłowski Piotr, Modrzejewska Ewa, Nowakowska Elżbieta, Nowakowska Jolanta, Nowakowski Henryk, Okoniewski Mirosław, Pałgan Elżbieta Agnieszka, Pietrzak Alina Barbara, Poczekajewicz Anna, Płoszaj Elżbieta Maria, Sołtysiński Włodzimierz, Suty Lech, Świątczak Daria Elżbieta, Świerczyński Kazimierz, Szałańska Bożena, Szałański Jerzy, Sławińska Barbara, Wawrzonkoski Marian, Wcześniak Krzysztof Józef, Witczak Halina, Wojtczak Stefan, Wójtowicz Lidia Dorota, Woźniak Mariola Wiesława, Zielińska Mirosława Leonarda, Łuczak Bogusław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Świątkowski Krzysztof

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Lubrańcu, Lubraniec − KRS 0000024755
 2. Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych W Lubrańcu, Lubraniec − KRS 0000101318
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Błennie, Błenna − KRS 0000067266
 4. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Chodczu, Chodecz − KRS 0000217321
 5. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, Choceń − KRS 0000280962

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Boniewo − KRS 0000065776

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 3 500 000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
  Zamawiający: Gmina Lubraniec, Lubraniec
  1. Przedmiotem zamówienia jest
  udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 3 500 000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.
  1. Łączna kwota kredytu - 3 500 000,00 zł,
  2. Okres kredytowania - do 30 września 2022 roku,
  3. Spłata kapitału: w siedmiu latach - począwszy od roku 2016 do roku 2022, w wysokości i terminach:
  - w roku 2016 - 400 000,00 złotych - do dnia 31 marca - 200 000,00 zł,
  do dnia 30 września - 200 000,00 zł
  - w roku 2017 - 400 000,00 złotych - do dnia 31 marca - 200 000,00 zł,
  do dnia 30 września - 200 000,00 zł
  - w roku 2018 - 500 000,00 złotych - do dnia 31 marca - 250 000,00 zł,
  do dnia 30 września - 250 000,00 zł
  - w roku 2019 - 500 000,00 złotych - do dnia 31 marca - 250 000,00 zł,
  do dnia 30 września - 250 000,00 zł
  - w roku 2020 - 500 000,00 złotych - do dnia 31 marca - 250 000,00 zł,
  do dnia 30 września - 250 000,00 zł
  - w roku 2021 - 700 000,00 złotych - do dnia 31 marca - 350 000,00 zł,
  do dnia 30 września - 350 000,00 zł
  - w roku 2022 - 500 000,00 złotych - do dnia 31 marca - 250 000,00 zł,
  do dnia 30 września - 250 000,00 zł
  4. Spłata odsetek - na ostatni dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca
  w którym nastąpi pobranie pierwszej transzy kredytu,
  5. Oprocentowanie kredytu - zmienne, wyrażone jako WIBOR 1M + stała marża Banku,
  6. Zabezpieczenie - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  7. Uruchomienie kredytu - termin postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego - od dnia podpisania umowy do dnia 25 listopada 2015 roku w następujących transzach:
  - 800 000,00 zł w dniu 25 czerwca 2015 roku,
  - 1 200 000,00 zł w dniu 25 września 2015 roku,
  - 1 500 000,00 zł w dniu 25 listopada 2015 roku.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość uruchomienia drugiej i trzeciej transzy kredytu w późniejszych terminach.
  9. Prowizja - jednorazowo, wyłącznie od kwoty udzielonego kredytu
 2. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 3 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu
  Zamawiający: Gmina Lubraniec, Lubraniec
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 3 000 000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.
  1. Łączna kwota kredytu - 3 000 000,00 zł,
  2. Okres kredytowania - do 15 listopada 2020 roku,
  3. Spłata kapitału: w sześciu latach - począwszy od roku 2015 do roku 2020, w wysokości i terminach:
  - w roku 2015 - 200 000,00 złotych - do dnia 15 listopada,
  - w roku 2016 - 500 000,00 złotych - do dnia 15 maja - 250 000,00 zł do dnia 15 listopada - 250 000,00 złotych
  - w roku 2017 - 500 000,00 złotych - do dnia 15 maja - 250 000,00 zł do dnia 15 listopada - 250 000,00 złotych
  - w roku 2018 - 600 000,00 złotych - do dnia 15 maja - 300 000,00 zł do dnia 15 listopada - 300 000,00 złotych
  - w roku 2019 - 600 000,00 złotych - do dnia 15 maja - 300 000,00 zł do dnia 15 listopada - 300 000,00 złotych
  - w roku 2020 - 600 000,00 złotych - do dnia 15 maja - 300 000,00 zł do dnia 15 listopada - 300 000,00 złotych
  4. Spłata odsetek - na ostatni dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca w którym nastąpi pobranie pierwszej transzy kredytu,
  5. Oprocentowanie kredytu - zmienne, wyrażone jako WIBOR 1M + stała marża Banku,
  6. Zabezpieczenie - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  7. Uruchomienie kredytu - termin postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego - od dnia podpisania umowy do dnia 15 listopada 2014 roku.
 3. WYBÓR BANKU WYKONUJĄCEGO BANKOWĄ OBSŁUGĘ BUDŻETU GMINY BONIEWO
  Zamawiający: Gmina Boniewo, Boniewo
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie i obsługa bankowa budżetu Gminy Boniewo oraz jej jednostek podległych/organizacyjnych,pomocniczych/ w okresie trzech lat tj. od daty podpisania umowy do 31 stycznia 2016 roku. Celem umożliwienia wstępnej oceny kondycji finansowej Zamawiającego oraz zakresu obsługi podajemy informacje dotyczące wydatków i dochodów gminy za 2012 rok: - dochody ogółem- 12.232.275 PLN - wydatki ogółem- 12.013.245 pLN. Zakres przedmiotu zamówienia : 1) Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych Gminy 2) Otwarcie i prowadzenie lokat krótko i długoterminowych 3) Finansowanie potrzeb Gminy poprzez udzielanie i obsługę kredytów inwestycyjnych obrotowych w rachunku bieżącym oraz kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 5) Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych jednostkom podległym Gminie/organizacyjnych, pomocniczych/. 6) Prowadzenie elektronicznej obsługi rachunków bankowych. 7) Świadczenie usług konsultacyjno- doradczych 8) Prowadzenie obsługi kasowej wypłaty zasiłków z opieki społecznej w podległej jednostce oraz stypendium.
 4. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 650 000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej, Izbica Kujawska
  1) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 650 000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
  2) Łączna kwota kredytu - 1 650 000,00 zł,
  3) Okres kredytowania - 25 listopada 2011 roku - 30 grudnia 2017 roku,
  4) Spłata kapitału: w sześciu latach - począwszy od roku 2012 do roku 2017, w wysokości i terminach:
  - w roku 2012 - 270 000,00 złotych - do dnia 30 marca - 68 750,00 złotych
  - do dnia 30 czerwca - 68 750,00 złotych
  - do dnia 30 września - 68 750,00 złotych
  - do dnia 30 grudnia - 68 750,00 złotych
  - w roku 2013 - 270 000,00 złotych - do dnia 30 marca - 68 750,00 złotych
  - do dnia 30 czerwca - 68 750,00 złotych
  - do dnia 30 września - 68 750,00 złotych
  - do dnia 30 grudnia - 68 750,00 złotych
  - w roku 2014 - 270 000,00 złotych - do dnia 30 marca - 68 750,00 złotych
  - do dnia 30 czerwca - 68 750,00 złotych
  - do dnia 30 września - 68 750,00 złotych
  - do dnia 30 grudnia - 68 750,00 złotych
  - w roku 2015 - 270 000,00 złotych - do dnia 30 marca - 68 750,00 złotych
  - do dnia 30 czerwca - 68 750,00 złotych
  - do dnia 30 września - 68 750,00 złotych
  - do dnia 30 grudnia - 68 750,00 złotych
  - w roku 2016 - 270 000,00 złotych - do dnia 30 marca - 68 750,00 złotych
  - do dnia 30 czerwca - 68 750,00 złotych
  - do dnia 30 września - 68 750,00 złotych
  - do dnia 30 grudnia - 68 750,00 złotych
  - w roku 2017 - 270 000,00 złotych - do dnia 30 marca - 68 750,00 złotych
  - do dnia 30 czerwca - 68 750,00 złotych
  - do dnia 30 września - 68 750,00 złotych
  - do dnia 30 grudnia - 68 750,00 złotych
  5) Spłata odsetek - na ostatni dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca w którym nastąpi pobranie kredytu,
  6) Oprocentowanie kredytu - zmienne, wyrażone jako WIBOR 1M + stała marża Banku,
  7) Zabezpieczenie - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  8) Uruchomienie kredytu (zasilenie konta Zamawiającego)
  - w dniu 25 listopada 2011 roku,
  9) Prowizja - jednorazowo, wyłącznie od kwoty udzielonego kredytu.
 5. Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu gminy Boniewo.
  Zamawiający: Gmina Boniewo, Boniewo
  Zamówienie dotyczy prowadzenia obsługi bankowej Budżetu Gminy Boniewo przez okres 3 lat w zakresie :
  1) Otwarcia i prowadzenia rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych Gminy
  2) Otwarcia i prowadzenia lokat krótko i długoterminowych
  3) Finansowania potrzeb Gminy poprzez udzielanie i obsługę kredytów inwestycyjnych obrotowych w rachunku bieżącym oraz kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
  5) Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych jednostkom podległym Gminie
  6) Prowadzenie elektronicznej obsługi rachunków bankowych.
  7) Świadczenia usług konsultacyjno- doradczych
  8) Prowadzenie obsługi kasowej wypłaty zasiłków z opieki społecznej oraz stypendium

Inne osoby dla Włodarczyk Barbara (28 osób):