Kogo reprezentuje osoba

Włodarczyk Barbara

w KRS

Barbara Włodarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Barbara
Nazwisko:Włodarczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1950 r., wiek 69 lat
Miejscowości:Kraków (Małopolskie)
Przetargi:48 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kuter Edward, Kuter Krzysztof Stanisław, Kuter Birgiel Ewa Joanna, Łukowczyk Anna Hortensja

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wojtas Elżbieta Halina

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Centrum Kształcenia Canova Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000300783
 2. Proxy Consulting Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000317309

Powiązane przetargi (48 szt.):
 1. „KOSMETYCZKA”
  Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków
  wykonanie 210 godzinnego szkolenia kompleksowego w zakresie przyuczenia do wykonywania pracy kosmetyczki, dla łącznej liczby 10 osób bezrobotnych w jednej grupie szkoleniowej w II-III kwartale 2017 r. (termin rozpoczęcia szkolenia – nie później niż do 30 czerwca 2017 r.) pod nazwą: „KOSMETYCZKA”.
 2. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pn. Manicure, pedicure, stylizacja i przedłużanie paznokci znak sprawy: ZP.2711.22.2016
  Zamawiający: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia z obszaru Usługi fryzjerskie i kosmetyczne, w formie kursu pod nazwą: Manicure, pedicure, stylizacja i przedłużanie paznokci dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego. Zamawiający skieruje na szkolenie maksymalnie 10 osób bezrobotnych. Ilość osób kierowanych na szkolenie jest zamierzeniem Zamawiającego i dlatego, z różnych przyczyn, może ulec zmniejszeniu maksymalnie o dwie osoby. Wynagrodzenie Wykonawcy zależeć będzie wówczas od faktycznie poniesionych przez niego kosztów, tj. od rzeczywistej liczby osób przeszkolonych. Celem szkolenia jest uzyskanie kompetencji bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy i przygotowanie jego uczestników do wykonywania zadań zawodowych na stanowisku manikiurzystki, pedikiurzystki
 3. KURS FLORYSTYCZNY Z MODUŁEM SPRZEDAWCY I OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH
  Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków
  Zamówienie nr OZ.271.107.7.2016.BK.Szkol.Gr.EFS
  Wykonanie 120 godzinnego szkolenia kompleksowego
  w zakresie florystyki z modułem sprzedawcy i obsługą kas fiskalnych, którego celem jest nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności w zakresie tworzenia kompozycji kwiatowych, dekorowania małych form użytkowych oraz ich sprzedaży dla łącznej liczby dziesięciu osób bezrobotnych w jednej grupie szkoleniowej / termin rozpoczęcia szkolenia czerwiec - 2016 r. /, pod nazwą :

  KURS FLORYSTYCZNY - Z MODUŁEM SPRZEDAWCY I OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH
 4. Świadczenie usług szkoleniowych dla stażystów w ramach projektu Zielona praca 2
  Zamawiający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Kraków
  Świadczenie usług szkoleniowych dla stażystów w ramach projektu Zielona praca 2 zamówienie składa się z 12 części
 5. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych Kurs florystyczny
  Zamawiający: Powiat Krakowski, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kursu florystycznego dla 10 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach, w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kurs prowadzony będzie w ramach zajęć pozalekcyjnych. Kurs obejmować będzie 50 godzin lekcyjnych (45 minut). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera siwz
 6. Organizacja i przeprowadzenie seminariów/kursów dla uczestników projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Olkuszu, Olkusz
  Przedmiotem zamówienia jest Organizacja i przeprowadzenie seminariów/kursów dla uczestników projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego o następującej tematyce: 1.Nowoczesny menager obiektu hotelowego 2.Prawo jazdy kat. T 3.Kurs obsługi konsumenta 4.Pierwsza pomoc 5.Systemy alarmowe 6.Kurs florystyczny dostosowany do potrzeb młodzieży uczęszczającej do szkoły specjalnej 7.Kurs spawania metodą MAG 135 8.Kurs obsługi koparko-ładowarki 9.Kurs obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych Uczestnikami kursów będą uczniowie szkół zawodowych z terenu powiatu olkuskiego, będący jednocześnie uczestnikami projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub więcej z 9 części zamówienia wykazanych poniżej. Część I - Nowoczesny menager obiektu hotelowego Liczba osób: 3 osoby Liczba godzin: min. 100 Program szkolenia: 1. Prawne aspekty działalności hotelarskiej. 2. Nowoczesne zarządzanie i kierowanie obiektami hotelarskimi: -istota i specyfika zarządzania obiektami, -rozdzielczość zarządzania od własności obiektu, -innowacyjność i konkurencyjność strategii -przywództwo, rola autorytetu w zarządzaniu pracownikami, -efektywna komunikacja zarządcza, standardy profesjonalnej komunikacji, -budowa profesjonalnego wizerunku firmy, ścieżka kariery. 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi: -nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, -efektywny menedżer - zadania menedżera hotelu, docelowy profil umiejętności menedżera, -rozwój kompetencji i umiejętności przywódczych menedżera, -rozwiązywanie konfliktów - potencjalne ich źródła, -rekrutacja i selekcja pracowników, -savoir-vivre w praktyce, protokół obsługi VIP, celebracje i inne uroczystości. 4. Public Relations w hotelu: -wystąpienie publiczne, -komunikacja wewnętrzna w hotelu, rzecznik prasowy, -zarządzanie sytuacją trudną i kryzysową w hotelu, 5. Zarządzanie finansami w firmie (rachunkowość zarządcza, najważniejsze wskaźniki operacyjne, zarządzanie przychodami, kosztami). 6. Marketing w hotelarstwie i gastronomii: -hotel i zakład gastronomiczny jako produkt marketingowy, -plan marketingowy -standardy i procedury obsługi gości -kreatywne metody pozyskiwania klientów w celu zwiększenia wydajności handlowej, -zarządzanie jakością usług 7. Proces inwestycyjny w hotelarstwie - modernizacje i remonty obiektów: -Energooszczędny hotel - ciepło - światło - ekologia. -Pozyskiwanie środków finansowych dla finansowania zadań inwestycyjno-modernizacyjnych: -kredyty we współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, -współfinansowanie projektów wspieranych środkami unijnymi, -finansowanie inwestycji proekologicznych. 8. Gastronomia w hotelu - nowe trendy zarządzania gastronomią: -efektywne zarządzanie gastronomią hotelową i otwartą, -planowanie działalności gastronomicznej w oparciu o istniejące możliwości funkcjonalne obiektu, -organizacja działalności cateringowej, wyjazdowej i plenerowej, -nowoczesne rozwiązania techniczno-technologiczne sprzyjające wzrostowi efektywności usług gastronomicznych, zarządzanie jakością usług gastronomicznych, -profesjonalna organizacja imprez gastronomicznych i gastronomiczno-rozrywkowych -protokół obsługi gości VIP, savoir-vivre w praktyce, celebracje i uroczystości 9. Kultura, bezpieczeństwo pracy, bezpieczeństwo zdrowotne i żywności, system HACCP. 10. Instytucja ubezpieczenia w branży hotelarskiej. 11. Jeden dzień z życia menagera obiektu hotelowego - całodzienna wizyta w hotelu o standardzie min. 3 gwiazdek, obserwacja pracy menagera (możliwość zadawania pytań, rozmowa, uczestniczenie w wykonywaniu niektórych prac. Miejsce realizacji: Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu (sala udostępniona nieodpłatnie przez Zamawiającego). Kurs zakończony egzaminem wewnętrznym. Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego kursant otrzyma dyplom ukończenia kursu oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z zał. nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Zgodnie z par. 18 pkt. 1. w/w rozporządzenia kurs o którym mowa w par. 3 pkt. 5 może być prowadzony przez placówkę bądź ośrodek (o którym mowa w art. 2 pkt. 3a Ustawy o systemie oświaty - Dz. U. z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572 z późn. Zm.). Metody pracy: -zajęcia teoretyczne - zajęcia praktyczne - co najmniej 50% Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30.06.2015 r. Część II - prawo jazdy kat. T Liczba osób: 20 (2 grupy po 10 osób) Kurs w wymiarze co najmniej 50 godzin (30 teoria, 20 praktyka) Zgodnie z: -rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3.07.2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1019 ). -ustawą z dnia 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r. Nr 30 poz. 151 z późn.zm.), -rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13.07.2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2012 r. poz. 995), -rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31.07.2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1005 z późn. zm.). Metody pracy: -zajęcia teoretyczne -zajęcia praktyczne Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30.06.2015 r. Wykonawca powinien wliczyć w cenę kursu cenę jednokrotnego podejścia uczestnika do egzaminu zewnętrznego. Część III - Kurs obsługi konsumenta Liczba uczestników: 10 Kurs w wymiarze co najmniej: 30 godz. Obsługa konsumenta 1.HACCAP w gastronomii 2.Etyka zawodowa pracownika gastronomi oraz jego wizerunek 3.Karta menu 4.Zasady obsługi konsumenta 5.Charakterystyka zakresu obowiązków pracowników sali konsumenckiej 6.Techniki podawania potraw i napojów 7.Techniki noszenia naczyń i tac 8.Techniki nakrywania stołów 9.Przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi gości 10.Rodzaje przyjęć 11.Protokół dyplomatyczny 12.Systemy i zasady rozliczeń kelnerskich. Metody pracy: Część praktyczna min 70% Termin realizacji: 30.06.2015 r. Miejsce realizacji: Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu (salę nieodpłatnie udostępnia Zamawiający). Kurs zakończony egzaminem wewnętrznym. Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego kursant otrzyma dyplom ukończenia kursu oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z zał. nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Zgodnie z par. 18 pkt. 1. w/w rozporządzenia kurs o którym mowa w par. 3 pkt. 5 może być prowadzony przez placówkę bądź ośrodek (o którym mowa w art. 2 pkt. 3a Ustawy o systemie oświaty - Dz. U. z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572 z późn. Zm.). Część IV - Pierwsza pomoc Liczba uczestników: 5 Seminarium w wymiarze co najmniej 10 godzin Program powinien obejmować co najmniej: 1.Prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy, 2.Standardy w ratownictwie medycznym i przedmedycznym, -Wg Europejskiej Rady Resuscytacji, -Wg Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologii, 3.Bezpieczeństwo ratownika, 4.Bezpieczeństwo otoczenia, 5.Środki ochrony własnej ratownika, 6.Prawidłowe wezwanie pomocy, 7.Reakcja organizmu na niedotlenienie, 8./Łańcuch przeżycia/, 9.Reguła ABC, 10.Ocena stanu świadomości, 11.Udrożnianie dróg oddechowych, 12.Ocena oddychania, metoda WIDZĘ, SŁYSZĘ, CZUJĘ (pokaz na fantomie), 13.Ocena stanu układu krążenia, 14.Nieprzytomny - POZYCJA BOCZNA USTALONA (pokaz), 15.Zatrzymanie oddechu (sztuczne oddychanie metodą usta-usta), 16.Zatrzymanie krążenia i oddechu - dorośli, 17.Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jednego ratownika - ćwiczenia na fantomie, 18.Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez dwóch ratowników - ćwiczenia na fantomie, 19.Postępowanie w przypadku zachłyśnięcia ciałem obcym, 20.Zasady bezpieczeństwa użycia AED (automatycznego defibrylatora zewnętrznego), 21.Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem AED, 22.Wstrząs - definicja, objawy, postępowanie, 23.Udzielanie pomocy w urazach, 24.Nagłe stany zagrożenia życia, 25.Pomoc dzieciom i niemowlętom. Metody pracy: -zajęcia teoretyczne -zajęcia praktyczne Termin realizacji: 30.06.2015 r. Kurs zakończony egzaminem wewnętrznym. Po zaliczeniu egzaminu kursant otrzyma dyplom ukończenia kursu zawierający tematykę zajęć oraz ilość godzin przypadających na poszczególne tematy. Część V - Systemy alarmowe Liczba uczestników: 5 Kurs w zakresie co najmniej 36 godzin Tematyka kursu: 1.Omówienie cech i zasad działania systemów alarmowych. 2.Zasady projektowania systemów alarmowych. 3.Zapoznanie teoretyczne z centralami z serii Integra. 4.Zajęcia praktyczne związane z centralami Integra. 5.Zapoznanie teoretyczne z urządzeniami współpracującymi z Integrą. 6.Zajęcia praktyczne związane z modułami współpracującymi z Integra. a.Moduły przewodowe rozszerzające wejścia i wyjścia. b.Moduły bezprzewodowe. c.Wizualizacja stanów systemu alarmowego 7.Ćwiczenia praktyczne z programowania central, 8.Zapoznanie się z możliwościami komunikacyjnymi Integry ( linia telefoniczna , gsm, sieć TCP/IP), 9.Zajęcia praktyczne związane z możliwościami komunikacyjnymi, 10.Teoretyczne i praktyczne zajęcia z zakresu powiadamiania i monitorowania, 11.Projektowanie systemu alarmowego, 12.Praktyczne wykonanie zaprojektowanego systemu, 13.Zagadnienia marketingowo-handlowe w zakresie obsługi klienta Termin realizacji: 30.06.2015 r. Metody pracy: -zajęcia teoretyczne -zajęcia praktyczne Kurs zakończony egzaminem wewnętrznym. Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego kursant otrzyma dyplom ukończenia kursu oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z zał. nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Zgodnie z par. 18 pkt. 1. w/w rozporządzenia kurs o którym mowa w par. 3 pkt. 5 może być prowadzony przez placówkę bądź ośrodek (o którym mowa w art. 2 pkt. 3a Ustawy o systemie oświaty - Dz. U. z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572 z późn. Zm.). CZĘŚĆ VI Kurs florystyczny dostosowany do potrzeb młodzieży uczęszczającej do szkoły specjalnej Liczba uczestników - 10 Kurs w wymiarze co najmniej 30 godzin Program kursu powinien obejmować co najmniej zagadnienia: 1.Narzędzia, materiały i techniki florystyczne 2.Zasady postępowania z materiałem roślinnym 3.Dekoracje wielkanocne 4.Dekoracje wnętrz 5.Kompozycje żałobne 6.Florystyka ślubna Metody pracy: -zajęcia teoretyczne ograniczone do minimum -ćwiczenia praktyczne Miejsce realizacji: Zespół Szkół nr 5 w Olkuszu, ul. Kochanowskiego 2 Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30.06.2015 r. Kurs zakończony egzaminem wewnętrznym. Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego kursant otrzyma dyplom ukończenia kursu oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z zał. nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Zgodnie z par. 18 pkt. 1. w/w rozporządzenia kurs o którym mowa w par. 3 pkt. 5 może być prowadzony przez placówkę bądź ośrodek (o którym mowa w art. 2 pkt. 3a Ustawy o systemie oświaty - Dz. U. z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572 z późn. Zm.). Część VII - Kurs spawania metodą MAG 135 Liczba uczestników - 10 Kurs spawania met. MAG - 135 - spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego blach i rur spoinami pachwinowymi, w wymiarze co najmniej 148 godzin Program kursu powinien obejmować elementy: Program kursu powinien być oparty na programach Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa i Europejskiej Federacji Spawalniczej lub programach własnych Instytutu Spawalnictwa (zgodny z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa: W-07/IS-02.) Program powinien pozwolić na podejście do egzaminu zewnętrznego. Metody pracy: -zajęcia teoretyczne -zajęcia praktyczne - co najmniej 100 godzin. Zamawiający wymaga pokrycia kosztów badań lekarskich dla każdego z kursantów niezbędnych przy ubieganiu się o uzyskanie stosownych uprawnień oraz pokrycia kosztów jednokrotnego egzaminu dla każdego z kursantów, po zdaniu którego uczestnicy otrzymują książeczkę spawacza, Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30.06.2015 r. Część VIII - Kurs obsługi koparko-ładowarki Liczba uczestników: 10 osób Kurs w wymiarze co najmniej 202 godzin w tym: 116 godzin zajęć teoretycznych, 60 godzin praktycznych oraz 26 godzin stażu wstępnego Kurs musi być przeprowadzony w oparciu o program zatwierdzony przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 z dnia 15.10.2001 r. poz. 1263). Kurs powinien przygotować uczestnika do podejścia do egzaminu zewnętrznego, którego pozytywny wynik skutkuje wydaniem książeczki operatora Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Metody pracy: -zajęcia teoretyczne -zajęcia praktyczne w wymiarze co najmniej 116 godzin Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30.06.2015 r. Wykonawca zobowiązany jest do wliczenia w cenę kursu organizację egzaminu zewnętrznego oraz cenę jednokrotnego podejścia każdego uczestnika do tego egzaminu. Część IX - Kurs obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych Liczba osób: 10 osób Kurs w wymiarze: 30 h Tematyka: 1.Zagadnienia prawne w oparciu o Ustawę o podatku od towarów i usług, Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas fiskalnych 2.Rodzaje Kas Fiskalnych oraz terminali kart płatniczych 3.Sprzęt współpracujący z Kasami Fiskalnymi (komputer, waga, czytnik kodów kreskowych) 4.Formy Sprzedaży 5.Sprzedaż, anulowanie sprzedaży, anulowanie błędnie wystawionego paragonu, reklamacja, zwrot towaru, obowiązkowe raporty 6.Obsługa kas fiskalnych 7.Obsługa terminali kart płatniczych 8.Przyjmowanie płatności gotówką, kartą oraz bonami towarowymi Metody pracy: -zajęcia teoretyczne -zajęcia praktyczne - min 70% Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30.06.2015 r. Kurs zakończony egzaminem wewnętrznym. Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego kursant otrzyma dyplom ukończenia kursu oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z zał. nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Zgodnie z par. 18 pkt. 1. w/w rozporządzenia kurs o którym mowa w par. 3 pkt. 5 może być prowadzony przez placówkę bądź ośrodek (o którym mowa w art. 2 pkt. 3a Ustawy o systemie oświaty - Dz. U. z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572 z późn. Zm.). WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZAPEWNIĆ (dotyczy wszystkich części zamówienia) -Wykonawca zobowiązany jest do wkalkulowania w cenę oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją kursu, w tym także wynajmu sal (nie dotyczy części w których wskazano miejsce realizacji). - Wykonawca zapewni w trakcie trwania szkolenia warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jeżeli to konieczne odzież ochronną i sprzęt ochronny. Wykonawca musi dla każdego uczestnika kursu zagwarantować miejsce siedzące (stolik/ławkę bądź krzesło z przystawką) umożliwiające swobodne sporządzanie notatek. - Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi pakiet materiałów szkoleniowych. Wykonawca powinien dostarczyć taki pakiet materiałów, aby uczestnik szkolenia po zakończonym kursie miał możliwość przypomnienia sobie omawianych zagadnień. W materiałach powinno się również znaleźć miejsce na notatki uczestników. -Jeżeli kurs odbywa się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego to Zamawiający odpowiedzialny jest za wskazanie lokalizacji zgodnej z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. -Wykonawca w pierwszym dniu kursu jest zobowiązany zapoznać uczestników z jego szczegółowym programem oraz przekazać im harmonogram realizowanych zajęć. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi kursu materiały szkoleniowe na zajęcia praktyczne i teoretyczne, materiały piśmiennicze potrzebne do prowadzenia notatek (notatnik, długopis). Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu stanowiącej: -dziennik zajęć edukacyjnych zawierający wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, -listę obecności -protokół z przebiegu egzaminu wewnętrznego oraz zewnętrznego, jeśli został przeprowadzony, -imienny wykaz osób, które ukończyły kurs, nie ukończyły kursu, nie zdały egzaminu, bądź nie przystąpiły do egzaminu, -rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji. -dokumentacja zdjęciowa obejmująca co najmniej 10 różnych zdjęć. Zdjęcia muszą być dobrej jakości, tzn. o wymiarach co najmniej 1024x768 pikseli, nie rozmazane, odpowiednio oświetlone. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zdjęć jeśli nie będą spełniały kryteriów wskazanych powyżej. -Wszystkie wyżej wskazane dokumenty muszą być zgodne ze wzorami jakie Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej www.sp.olkusz.pl/zawodowamalopolska (zakładka /dla realizatorów zewnętrznych/). Na prośbę Wykonawcy Zamawiający udostępni wzory drogą elektroniczną lub faksem. -Po zakończeniu kursu jednak nie później niż 7 dni roboczych od daty zakończenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginały ww. dokumentów oraz dokumentację fotograficzną na nośniku (płyta CD, DVD). -Wydane certyfikaty oraz zaświadczenia muszą zawierać logotypy zgodnie z aktualnymi wytycznymi oraz informację, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nie dotyczy certyfikatów zaświadczeń, których wzory zostały określone odpowiednimi przepisami). Certyfikaty i logotypy musza być w jednej wersji kolorystycznej, tzn. jeżeli Wykonawca wystawia zaświadczenia/certyfikaty w odcieniach szarości również loga muszą być w odcieniach szarości. Analogicznie jeśli Wykonawca wystawia certyfikaty/zaświadczenia w kolorze. -Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopie wydanych dokumentów wraz z potwierdzeniem ich odbioru do siedziby Biura ds. realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce w Olkuszu, ul: Fr. Nullo 32, w terminie 7 dni roboczych od daty ich wydania uczestnikom kursów. -Wykonawca zapewni w cenie kursu kawę, herbatę, wodę, susz konferencyjny, a w przypadku zajęć trwających dłużej niż 5 godzin, Wykonawca zapewni 1 gorący posiłek (catering) dla uczestników kursu. -Zaleca się aby kursy były przeprowadzone na terenie Gminy Olkusz (dotyczy części I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX). Dopuszcza się jednak możliwość przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych poza Gminą Olkusz (dotyczy części II- kurs prawa jazdy kat. T) na terenie województwa małopolskiego lub województwa śląskiego, z tym że odległość z miejscowości, gdzie będą prowadzone kursy do miejscowości będącej siedzibą Zamawiającego nie może przekroczyć 50 km. W przypadku, gdy kurs odbywać się będzie poza terenem Gminy Olkusz Wykonawca pokrywa koszty transportu uczestników (do i z miejsca realizacji kursu), dodatkowo w przypadku grup równych bądź większych niż 10 osób odpowiada również za organizację transportu oraz opiekę w czasie przejazdu. -Wykonawca zapewni nadzór wewnętrzny i wskaże w miejscu szkolenia osobę odpowiedzialną za obsługę szkolenia i kontaktu z uczestnikami szkolenia oraz Zamawiającym. -Wykonawca zobowiązany jest do indywidualizacji kształcenia poprzez prowadzenie stałej oceny postępów poszczególnych uczestników szkolenia i zwiększenia pomocy wobec osób napotykających trudności w procesie nauczania. -Przy kursach i szkoleniach tego wymagających, Wykonawca uwzględni w cenie opłacenie 1 egzaminu wewnętrznego oraz zewnętrznego, jeśli taki jest przewidziany, a także pozostałe koszty organizacyjne. -Wykonawca dokona ubezpieczenia NW uczestnika kursu, w przypadku gdy będzie to konieczne. -Dane osobowe niezbędne do wydania zaświadczeń lub certyfikatów Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie. -Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru nad procesem szkolenia uczestników projektu, na każdym jego etapie wraz z udziałem w ocenach częściowych i ocenie końcowej uczestników kursu oraz kontroli frekwencji kierowanych przez Zamawiającego uczestników kursu na zajęciach. -Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego (najpóźniej w ciągu 3 dni) o każdej nieobecności uczestnika na kursie. -Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie i godzinie egzaminu wewnętrznego i egzaminu zewnętrznego. -Wykonawca niezwłocznie, tzn. z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, zawiadomi (w formie pisemnej, dopuszcza się elektronicznie) Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących prowadzonego kursu. -Wszystkie dokumenty dotyczące realizacji kursu będą zawierały informację o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aktualne logotypy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. -W pomieszczeniach, w których będą realizowane kursy będą umieszczone informacje o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aktualne logotypy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. -Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia programu kursu oraz harmonogramu do akceptacji Zamawiającego, co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. -Sugeruje się, aby kursy/szkolenia/seminaria odbywały się w dni wolne od nauki bądź w dni powszednie po godzinie 16.00 pod warunkiem uzyskania zgody kursantów oraz koordynatora projektu. -Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wskazania osoby prowadzącej zajęcia oraz udokumentowania jej kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia w zakresie wskazanym w rozdziale V pkt. 3 SIWZ
 7. Usługi szkoleniowe dla 15 Beneficjentów Ostatecznych Projektu Systemowego pt. Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość rok 2015
  Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniu, Lubień
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa techniczno - logistyczna usług szkoleniowych w roku 2015 dla 15 osób w ramach projektu systemowego pt. Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość - Zadanie 1 Aktywna integracja . Projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1. Zamówienie składa się z VI części : Część I Kurs: Profesjonalny opiekun osób zależnych dla 3 osób , Część II Kurs: Obsługa kasy fiskalnej z obsługą klienta dla 1 osoby, Część III Kurs: : Operator koparko-ładowarki wszystkie typy kl. III dla 7 osób, Część IV Kurs: Operator wózków jezdniowych podnośnikowych wszystkich typów dla 2 osób, Część V Kurs: Kurs fryzjerski dla 1 osoby, Część VI szkolenia z zakresu rozwoju osobistego: Trening pracy dla 15 osób i Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla 14 osób. Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
 8. Przeprowadzenie kursów w ramach projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce,,
  Zamawiający: Gmina Niepołomice, Niepołomice
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów w ramach projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce,, - część I - kurs prawo jazdy kategorii B
  Szczegółowy opis zawiera załącznik do SIWZ
  Wartość poniżej 207 000 euro.;
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów w ramach projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce,, - część II - kurs stylizacji paznokci
  Szczegółowy opis zawiera załącznik do SIWZ
  Wartość poniżej 207 000 euro.
 9. Usługa edukacyjna obejmująca organizację i przeprowadzenie kursów specjalistycznych: przedłużania włosów, zdobnictwa cukierniczego, baristy i carvingu dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie uczestników projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
  Zamawiający: Gmina Krosno, Krosno
  Przedmiot zamówienia składa się z IV zadań, które będą realizowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie, ul. Szpetnara 9. Zadanie I: Organizacja i przeprowadzenie kursu przedłużania włosów dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 1) liczba grup - 2 2) liczba uczniów w grupie - 15 3) liczba godzin kursu - 16 h łącznie, w tym 3 h zajęć teoretycznych i 13 h zajęć praktycznych 4) termin realizacji kursu (2 dni x 8 godz. dla każdej grupy): - grupa I- XII.2014r. - II.2015r. - grupa II - II.2015r. - IV.2015r. 5) zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą w salach dydaktycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie, wyposażonych w miejsca do siedzenia, pisania, z dostępem do mediów; 6) Wykonawca zapewnia sprzęt specjalistyczny do przeprowadzenia w/w kursu; 7) kurs powinien odbywać się w soboty i/lub w niedziele. Harmonogram kursu musi być uzgodniony z koordynatorem szkolnym i dyrektorem szkoły; 8) wykonawca opracuje autorski program kursu, który będzie obejmował niżej wskazane moduły: - część teoretyczna - gatunki i rodzaje włosów do przedłużania, techniki przedłużania i zagęszczania włosów, pielęgnacja i modelowanie włosów przedłużanych, techniki ściągania włosów przedłużanych i zagęszczanych - część praktyczna - zagęszczanie włosów, przedłużanie włosów metodą keratynową i metodą mikroringi, ściąganie włosów przedłużanych i zagęszczanych, pielęgnacja włosów przedłużanych i zagęszczanych - godzina zajęć teoretycznych obejmuje 45 minut zajęć, natomiast godzina zajęć praktycznych obejmuje 60 minut zajęć. Długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez wykonawcę; 9) kurs winien być zakończony egzaminem wewnętrznym sprawdzającym umiejętności. Na tej podstawie powinny być wydane stosowne dokumenty świadczące o ukończeniu kursu np: zaświadczenia, świadectwa. Po zaliczeniu egzaminu uczeń powinien otrzymać stosowny dokument (zaświadczenie) ukończenia kursu, zawierający dane uczestnika kursu oraz szczegółową tematykę kursu wraz z liczbą godzin przypadającą na poszczególne tematy (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych); 10) Wykonawca zapewni uczestnikom kursu możliwość ćwiczeń praktycznych z zakresu tematyki kursu; 11) Wykonawca zapewni uczestnikom kursu materiały i produkty niezbędne do przeprowadzenia kursu ze szczególnym uwzględnieniem produktów do części praktycznej; 12) Wykonawca zapewni uczestnikom kursu podczas każdego dnia realizacji zajęć gorący posiłek. Zadanie II. Organizacja i przeprowadzenie kursu zdobnictwa cukierniczego dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. 1) liczba grup - 2 2) liczba uczniów w grupie - 10 3) liczba godzin kursu - 30 h łącznie, w tym 5 h zajęć teoretycznych i 25 h zajęć praktycznych 4) termin realizacji kursu (2 dni x 7 godz. i 2 dni x 8 godz. dla każdej grupy): - grupa I- XII.2014r. - II.2015r. - grupa II - II.2015r. - IV.2015r. 5) zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą w salach dydaktycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie, wyposażonych w miejsca do siedzenia, pisania, prowadzenia zajęć, z dostępem do mediów; 6) wykonawca zapewnia sprzęt specjalistyczny do przeprowadzenia w/w kursu; 7) kurs powinien odbywać się w soboty i/lub w niedziele. Harmonogram kursu musi być uzgodniony z koordynatorem szkolnym i dyrektorem szkoły; 8) wykonawca opracuje autorski program kursu, który będzie obejmował niżej wskazaną tematykę: - zastosowanie czekolady, marcepanu i karmelu do dekoracji ciast i tortów (dekoracje i eksponaty) - techniki żelowania w dekoracji ciast i tortów - styl angielski w dekorowaniu; - godzina zajęć teoretycznych obejmuje 45 minut zajęć, natomiast godzina zajęć praktycznych obejmuje 60 minut zajęć. Długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez wykonawcę; 9) kurs winien być zakończony egzaminem wewnętrznym sprawdzającym umiejętności. Na tej podstawie powinny być wydane stosowne dokumenty świadczące o ukończeniu kursu np: zaświadczenia, świadectwa. Po zaliczeniu egzaminu uczeń powinien otrzymać stosowny dokument (zaświadczenie) ukończenia kursu, zawierający dane uczestnika kursu oraz szczegółową tematykę kursu wraz z liczbą godzin przypadającą na poszczególne tematy (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych); 10) Wykonawca zapewni uczestnikom kursu możliwość ćwiczeń praktycznych z zakresu tematyki kursu; 11) Wykonawca zapewni uczestnikom kursu na własność materiały i produkty niezbędne do przeprowadzenia kursu ze szczególnym uwzględnieniem produktów do części praktycznej; 12) Wykonawca będzie dysponował matami i szablonami silikonowymi do czekolady, wykrawaczami do kwiatków i dekoracji z mas cukrowych, foremkami do koronek, falbanek, stempelkami, nożykami do stylu angielskiego, workami dekoracyjnymi; 13) Wykonawca zapewni uczestnikom kursu podczas każdego dnia realizacji zajęć gorący posiłek. Zadanie III. Organizacja i przeprowadzenie kursu baristy dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. 1) liczba grup - 2 2) liczba uczniów w grupie - 15 3) liczba godzin kursu - 15 h łącznie, w tym 5 h zajęć teoretycznych i 10 h zajęć praktycznych 4) termin realizacji kursu (2 dni x 8 godz. dla każdej grupy): - grupa I-XII.2014r. - II.2015r. - grupa II - II.2015r. - IV.2015r. 5) zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą w salach dydaktycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie, wyposażonych w miejsca do siedzenia, pisania, z dostępem do mediów; 6) wykonawca zapewnia sprzęt specjalistyczny do przeprowadzenia w/w kursu; 7) kurs powinien odbywać się w soboty i/lub w niedziele. Harmonogram kursu musi być uzgodniony z koordynatorem szkolnym i dyrektorem szkoły; 8) wykonawca opracuje autorski program kursu, który będzie obejmował niżej wskazane moduły: - część teoretyczna - podstawowe informacje o kawie, czyli Coffee Culture, uprawa kawy, metody jej pozyskania, transport, przechowywanie, jakość ziarna, prażenie, cechy organoleptyczne, rodzaje ekspresów do kawy, młynków, mleka, sposobów spieniania mleka, zasady serwowania gorących napojów - część praktyczna - napoje kawowe na bazie espresso - przyrządy i dodatki stosowane na bazie napojów kawowych niezbędne do pracy z ekspresem, spienianie mleka, dobór filiżanek, podstawowe napoje na bazie espresso, cappuccino, macchiatto, latte, latte art. - sztuka zdobienia kawy, inne napoje na bazie espresso z użyciem syropów, sosów, lodów, bitej śmietany itp. - godzina zajęć teoretycznych obejmuje 45 minut zajęć, natomiast godzina zajęć praktycznych obejmuje 60 minut zajęć. Długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez wykonawcę; 9) kurs winien być zakończony egzaminem wewnętrznym sprawdzającym umiejętności. Na tej podstawie powinny być wydane stosowne dokumenty świadczące o ukończeniu kursu np: zaświadczenia, świadectwa. Po zaliczeniu egzaminu uczeń powinien otrzymać stosowny dokument (zaświadczenie) ukończenia kursu, zawierający dane uczestnika kursu oraz szczegółową tematykę kursu wraz z liczbą godzin przypadającą na poszczególne tematy (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych); 10) Wykonawca zapewni uczestnikom kursu możliwość ćwiczeń praktycznych z zakresu tematyki kursu; 11) Wykonawca zapewni uczestnikom kursu na własność materiały i produkty niezbędne do przeprowadzenia kursu ze szczególnym uwzględnieniem produktów do części praktycznej; 12) Wykonawca zapewni uczestnikom kursu podczas każdego dnia realizacji zajęć gorący posiłek. Zadanie IV. Organizacja i przeprowadzenie kursu carvingu dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. 1) liczba grup - 2 2) liczba uczniów w grupie - 10 3) liczba godzin kursu - 16 h łącznie, w tym 3 h zajęć teoretycznych i 13 h zajęć praktycznych 4) termin realizacji kursu (2 dni x 8 godz. dla każdej grupy): - grupa I- XII.2014r. - II.2015r. - grupa II- II.2015r. - IV.2015r. 5) zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą w salach dydaktycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie, wyposażonych w miejsca do siedzenia, pisania, prowadzenia zajęć, dostępem do mediów; 6) kurs powinien odbywać się w soboty i/lub w niedziele. Harmonogram kursu musi być uzgodniony z koordynatorem szkolnym i dyrektorem szkoły; 7) wykonawca zapewnia sprzęt specjalistyczny do przeprowadzenia w/w kursu; 8) wykonawca opracuje autorski program kursu, który będzie obejmował niżej wskazaną tematykę: - historia sztuki carvingu - narzędzia do carvingu: typy, rodzaje, sposoby używania i konserwacji - sposoby zabezpieczenia i pielęgnacji wyrzeźbionych prac, rzeźbienie motywów kwiatowych w owocach i warzywach takich jak: arbuz, melon, dynia, burak, kalarepa, rzodkiew, ogórek, cukinia, marchew i inne - tworzenie dekoracji sztuki carvingu poprzez łączenie pojedynczych rzeźb (tworzenie kompozycji przestrzennej); - godzina zajęć teoretycznych obejmuje 45 minut zajęć, natomiast godzina zajęć praktycznych obejmuje 60 minut zajęć. Długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez wykonawcę; 9) kurs winien być zakończony egzaminem wewnętrznym sprawdzającym umiejętności. Na tej podstawie powinny być wydane stosowne dokumenty świadczące o ukończeniu kursu np: zaświadczenia, świadectwa. Po zaliczeniu egzaminu uczeń powinien otrzymać stosowny dokument (zaświadczenie) ukończenia kursu, zawierający dane uczestnika kursu oraz szczegółową tematykę kursu wraz z liczbą godzin przypadającą na poszczególne tematy (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych); 10) Wykonawca zapewni uczestnikom kursu możliwość ćwiczeń praktycznych z zakresu tematyki kursu; 11) Wykonawca zapewni uczestnikom kursu materiały i produkty niezbędne do przeprowadzenia kursu ze szczególnym uwzględnieniem produktów do części praktycznej; 12) Wykonawca przekaże na własność każdemu uczestnikowi kursu zestaw noży do carvingu; 13) Wykonawca zapewni uczestnikom kursu podczas każdego dnia realizacji zajęć gorący posiłek. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 1) organizacji i przeprowadzenia kursów specjalistycznych: przedłużania włosów, zdobnictwa cukierniczego, baristy i carvingu w wymiarze godzin przewidzianych dla każdego rodzaju kursu i dla danej grupy uczniów; 2) opracowania autorskich programów kursów zawierających określone w SIWZ moduły i tematykę oraz przedstawienia do akceptacji koordynatorowi szkolnemu i dyrektorowi szkoły; 3) opracowania szczegółowego harmonogramu prowadzenia zajęć w uzgodnieniu z koordynatorem szkolnym i dyrektorem szkoły; 4) uzgadniania z koordynatorem szkolnym oraz z dyrektorem szkoły wszelkich zmian harmonogramu wynikających z zaistnienia ważnych powodów; 5) przedstawienia koordynatorowi szkolnemu i dyrektorowi szkoły, celem zaakceptowania, na minimum 2 dni przed rozpoczęciem kursu, programu i wstępnego harmonogramu kursu, 6) w pierwszym dniu, przed rozpoczęciem kursu, zapoznania uczestników z jego szczegółowym programem oraz przekazania im harmonogramu realizowanych zajęć, 7) na zakończenie kursu przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego sprawdzającego umiejętności kursantów. Na tej podstawie powinny być wydane stosowne dokumenty świadczące o ukończeniu kursu np: zaświadczenia, świadectwa. Po zaliczeniu egzaminu uczeń powinien otrzymać stosowny dokument (zaświadczenie) ukończenia kursu, zawierający dane uczestnika kursu oraz szczegółową tematykę kursu wraz z liczbą godzin przypadającą na poszczególne tematy (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych); 8) zapewnienia uczestnikom kursu możliwości ćwiczeń praktycznych z zakresu tematyki kursu; 9) dla kursu zdobnictwa cukierniczego dysponowanie matami i szablonami silikonowymi do czekolady, wykrawaczami do kwiatków i dekoracji z mas cukrowych, foremkami do koronek, falbanek, stempelkami, nożykami do stylu angielskiego, workami dekoracyjnymi; 10) dla kursu carvingu przekazanie na własność każdemu uczestnikowi kursu zestawu noży do carvingu; 11) zapewnienia uczestnikom kursu materiałów i produktów niezbędnych do przeprowadzenia kursu ze szczególnym uwzględnieniem produktów do części praktycznej; 12) zapewnienia sprzętu specjalistycznego do przeprowadzenia w/w kursów; 13) zapewnienia uczestnikom kursu podczas każdego dnia realizacji zajęć gorącego posiłku; 14) prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu stanowiącej: dziennik zajęć edukacyjnych zawierający wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, listę obecności, protokół z przebiegu egzaminu wewnętrznego, imienny wykaz osób, które ukończyły kurs, nie ukończyły kursu, nie zdały egzaminu, bądź nie przystąpiły do egzaminu, rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji; 15) przestrzegania zasady równości szans, w tym równości płci w czasie przeprowadzonego kursu; 16) zgłaszania ewentualnych problemów, nieprawidłowości niezwłocznie po zaobserwowaniu ich występowania; 17) przedstawienia koordynatorowi szkolnemu, na zakończenie kursu, list obecności uczestników kursu, potwierdzonych własnoręcznym podpisem osób skierowanych na kurs oraz podpisem osoby prowadzącej kurs; 18) bieżącego informowania koordynatora szkolnego o każdej nieobecności uczestnika na kursie; 19) wydane certyfikaty oraz zaświadczenia powinny zawierać logotypy zgodnie z aktualnymi wytycznymi oraz informację, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nie dotyczy certyfikatów zaświadczeń, których wzory zostały określone odpowiednimi przepisami); 20) wszystkie dokumenty dotyczące realizacji kursu powinny zawierać informację o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aktualne logotypy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 21) w pomieszczeniach, w których będą realizowane kursy powinny być umieszczone informacje o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aktualne logotypy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Zamawiający zapewni: - ubezpieczenie uczestników kursów od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kursu, zgodnie z wykazem osób przedstawionym przez Zamawiającego, złożonym przed rozpoczęciem kursu. - nieodpłatnie sale dydaktyczne szkoły do przeprowadzenia kursu. Informacja dodatkowa: postępowanie prowadzone jest w trybie przetargowym, gdyż jest ono częścią Projektu Podkarpacie stawia na zawodowców. Zamawiający w ramach usług dokona wydatkowania środków pieniężnych w wysokości znacznie przekraczającej 30 000 euro, jednak z przyczyn organizacyjnych usługi w ramach projektu zostały podzielone na kilkanaście odrębnych postępowań. Jednym z nich jest niniejsze postępowanie, którego wartość szacunkowa nie przekracza 30 000 euro
 10. Świadczenie usług szkoleniowych, jako instrument aktywnej integracji edukacyjnej w ramach projektu Pociąg do aktywności- program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, Limanowa
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych, jako instrument aktywnej integracji edukacyjnej w ramach projektu Pociąg do aktywności- program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim. Zadanie nr 1: Świadczenie usług szkoleniowych - kurs z zakresu florystyki. Zadanie nr 2: Świadczenie usług szkoleniowych - kurs z zakresu usług kosmetycznych i wizażu. Zadanie nr 3: Świadczenie usług szkoleniowych - kurs z zakresu curlingu. Zadanie nr 4: Świadczenie usług szkoleniowych - kurs z zakresu cukiernictwa. Zadanie nr 5: Świadczenie usług szkoleniowych - kurs z zakresu pierwszej pomocy. Zadanie nr 6: Świadczenie usług szkoleniowych - kurs z zakresu obsługi kasy fiskalnej. Zadanie nr 7: Świadczenie usług szkoleniowych - kurs z zakresu księgowości komputerowej. Zadanie nr 8: Świadczenie usług szkoleniowych - kurs operatora koparko - ładowarki. Zadanie nr 9: Świadczenie usług szkoleniowych - kurs operatora wózka widłowego. Zadanie nr 10:Świadczenie usług szkoleniowych - kurs z zakresu grafiki komputerowej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 1) Kursy wymienione i opisane w zadaniach częściowych powinny wpłynąć na podniesienie kompetencji zawodowych uczestników. 2) Wykonawca zapewni trenerów posiadających odpowiednią wiedzę i przygotowanie (wymagane jest indywidualne podejście do uczestników), mających doświadczenie w prowadzeniu podobnych szkoleń (przeprowadzili min.2 szkolenia o podobnej tematyce i zakresie jak szkolenie dla każdego z zadań częściowych, dla grup min.5 osób dorosłych) 3) Harmonogram szkolenia zostanie ustalony z Zamawiającym nie później niż 2 tyg. przed datą rozpoczęcia realizacji zadania lub w dniu podpisania umowy, jeżeli termin jest krótszy; w terminie opisanym dla każdego z zadań częściowych. 4) Miejsce i czas szkolenia. Zajęcia w zakresie zadań nr: 1, 2, 3 , 4, 5, 6, 7, 10 winny się odbywać na terenie miasta Limanowa, natomiast dla zadania nr 8, 9 dopuszcza się wykonanie zadania na terenie całego Województwa Małopolskiego; w dniach od poniedziałku do soboty, liczba godzin w ciągu dnia nie może przekroczyć 8 godzin (godzina lekcyjna = 45 minut), kurs winien być prowadzony w godzinach umożliwiających uczestnikom dojazd z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia. W harmonogramie szkolenia winna znaleźć się min. 1 przerwa umożliwiająca korzystanie z drobnego cateringu. a) dla zadań nr: 1, 5, 6, 10 zajęcia będą odbywały się w miejscu zapewnionym i przygotowanym przez Zamawiającego wraz z drobnym cateringiem na czas prowadzenia zajęć. b) dla zadań nr: 2, 3, 4, 7, 8, 9 Wykonawca zapewni odpowiednie miejsce prowadzenia zajęć dostosowane do potrzeb prowadzonego kursu i odpowiednio w tym celu wyposażone. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia osobom niepełnoprawnym swobodnego poruszania w trakcie szkolenia, w tym dotarcie na miejsce i korzystanie z węzła sanitarnego. Pomieszczenie z przeznaczeniem na zajęcia winno spełniać warunki bezpieczeństwa i przeciwpożarowe, ponadto posiadać niezbędny sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu (jeżeli program zajęć tego wymaga). Uczestnikom należy zapewnić w każdym dniu szkoleniowym bufet kawowy (kawa, herbata, sok, woda, ciastka, drożdżówka) w przypadku trwania zajęć w wymiarze do 6 godzin lekcyjnych, a w przypadku trwania zajęć powyżej 6 godzin lekcyjnych należy zapewnić dodatkowo co najmniej 1 ciepły posiłek. 5) Zajęcia powinny być prowadzone w formie wykładów, prezentacji, warsztatów praktycznych oraz konsultacji indywidualnych. Min. 80% czasu kursu powinny stanowić zajęcia praktyczne. Wykonawcy zobowiązani są do przygotowania programu kursu zgodnie z opisem SIWZ oraz materiały szkoleniowe, program kursu i materiały szkoleniowe winny być przedstawione Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. Dla zadań nr: 1, 5, 6, 10 Wykonawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i żądania dostosowania program kursu i materiałów szkoleniowych do grupy skierowanej na szkolenie. Program kursu oraz materiały szkoleniowe dla tych zadań winny być ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiającego najpóźniej dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia realizacji kursu lub w dniu podpisania umowy, jeżeli termin jest krótszy; w terminie zgodnym z SIWZ. 1) Materiały szkoleniowe (wydruki, prezentacje, pliki elektroniczne, podręczniki) winny być oznaczone odpowiednimi logotypami EFS: a) dla zadań: nr: 1, 5, 6, 10 Wykonawca umożliwi zamawiającemu odpowiednie oznaczenie materiałów szkoleniowych, b) dla zadań nr: 2, 3, 4, 7, 8, 9 Wykonawca zadba o odpowiednie oznaczenia zgodnie z logotypami przekazanymi przez Zamawiającego, 2) Wykonawca zapewni niezbędne materiały szkoleniowe dla uczestników kursu, właściwe dla każdego z zadań częściowych (np. podręczniki, skrypty, notatnik, długopis, wzorniki i próbki materiałów, kosmetyki, materiały florystyczne a także zestaw podręcznych narzędzi). Materiały zostaną przekazane uczestnikom na własność i należy je wliczyć w cenę szkolenia. Wykonawca zapewni jeden zestaw materiałów szkoleniowych dla Zamawiającego. Nie dopuszcza się kopiowania podręczników. 3) Wykonawca zobowiązany jest do: a) Prowadzenia dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych (odnotowywanie obecności i nieobecności na zajęciach musi dotyczyć każdej godziny zajęć przewidzianych w programie - system godzinowy, nieobecności należy oznaczać literą N), b) Przeprowadzenie egzaminu końcowego lub innej formy zaliczenia kursu, c) Umożliwienie Zamawiającemu uczestnictwa w prowadzonym egzaminie, d) Sporządzenia protokołu z przeprowadzonego egzaminu, e) Wydania certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności podnoszących kompetencje zawodowe, f) Odnotowania wydania certyfikatów w rejestrze, g) Przechowywania dokumentacji dotyczącej zrealizowanego szkolenia do dnia 31 grudnia 2021 roku. 4) Ponadto dla zadań nr: 2, 3, 4, 7, 8, 9 Wykonawca zobowiązany jest do: a) Ubezpieczenia wszystkich uczestników na czas prowadzenia zajęć na kwotę min.5000,00zł. b) Prowadzenia list obecności przekazanych przez Zamawiającego, c) Oznakowanie pomieszczeń w których odbywają się szkolenia, materiałów szkoleniowych, certyfikatów, zaświadczeń odpowiednim logotypem EFS i PO KL przekazanym przez zamawiającego oraz umieszczenie przekazanego przez Zamawiającego plakatu Projektu w widocznym miejscu podczas szkolenia, d) Prowadzenia dokumentacji fotograficznej podczas prowadzonego kursu oraz dostarczenie zamawiającemu min.15 zdjęć dokumentującego prowadzone zajęcia w formie elektronicznej (płyta CD, pamięć przenośna -pendrive, wiadomość e-mail). e) Udokumentowanie przekazania uczestnikom cateringu, materiałów edukacyjnych, certyfikatów i zaświadczeń, f) Przeprowadzenia badania ankietowego wszystkich uczestników szkolenia dotyczącego przeprowadzonego szkolenia, g) Wydanie zaświadczeń o ukończeniu kursu oznakowanych logotypem EFS i PO KL. 5) Po stronie Zamawiającego pozostanie: c) Przygotowanie list obecności, d) Kontrola uczestnictwa w zajęciach oraz prowadzenia zajęć, e) Zwrot kosztów dojazdów Uczestników na zajęcia z wyjątkiem zadania nr.4, 6) Ponadto po stronie Zamawiającego dla zadań: nr: 1, 5, 6, 10 : a) Najem sali na zajęcia - sali wykładowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych z łatwym dostępem do węzła sanitarnego, umówienie uczestników, b) Zapewnienie drobnego cateringu na czas zajęć, c) Wydanie zaświadczeń o odbyciu podstawowego kursu komputerowego na podstawie list obecności oraz wyników egzaminu, d) Ubezpieczenie NNW Uczestników, e) Tworzenie dokumentacji fotograficznej, f) Przeprowadzenia badania ankietowego wszystkich uczestników szkolenia dotyczącego przeprowadzonego szkolenia (ankieta oceniająca treści programowe, trenerów i organizację szkolenia), g) Nadzór nad materiałami edukacyjnymi przekazywanymi uczestnikom, h) Oznakowanie sali szkoleniowej, 7) Liczba uczestników kursu podana dla poszczególnych zadań może ulec zmianie na skutek sytuacji losowej uczestnika lub innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Ostateczna liczba uczestników będzie podana Wykonawcy najpóźniej 48 godz. przed terminem realizacji kursu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia liczby osób objętych szkoleniem, przy czym zwiększenie liczby osób może nastąpić jedynie za zgodą Wykonawcy
 11. Przeprowadzenie kursów w ramach projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce,,
  Zamawiający: Gmina Niepołomice, Niepołomice
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów w ramach projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce,, - część I - kurs prawo jazdy kategorii B
  Szczegółowy opis zawiera załącznik do SIWZ
  Wartość poniżej 207 000 euro.;
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów w ramach projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce,, - część II - kurs barmański
  Szczegółowy opis zawiera załącznik do SIWZ
  Wartośc poniżej 207 000 euro;
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów w ramach projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce,, - część III - warsztat baristyczny
  Szczegółowy opis zawiera załącznik do SIWZ
  Wartość poniżej 207 000 euro.;
  Przeprowadzenie kursów w ramach projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce,, - część IV - kurs kelnerski
  Szczegółowy opis zawiera załącznik do SIWZ
  Wartość poniżej 207 000 euro;
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów w ramach projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce,, - część V - kurs grafika rastrowa - obróbka zdjęć
  Szczegółowy opis zawiera załącznik do SIWZ
  Wartość poniżej 207 000 euro.;
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów w ramach projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce,, - część VI - kurs stylizacji paznokci
  Szczegółowy opis zawiera załącznik do SIWZ
  Wartość poniżej 207 000 euro.;
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów w ramach projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce,, - część VII - kurs na operatora wózka widłowego
  Szczegółowy opis zawiera załącznik do SIWZ
  Wartość poniżej 207 000 euro.;
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów w ramach projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce,, - część VIII - kurs carvingu
  Szczegółowy opis zawiera załącznik do SIWZ
  Wartość poniżej 207 000 euro.;
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów w ramach projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce,, - część IX - kurs wizażu
  Szczegółowy opis zawiera załącznik do SIWZ
  Wartość poniżej 207 000 euro
 12. Przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu Szansa dla wszystkich
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach, Jerzmanowice
  I część zamówienia Przeprowadzenie kursu florystycznego wraz z elementami zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej dla 12 beneficjentów projektu Szansa dla wszystkich, zgodnie z poniższymi wytycznymi: 1) Tematyka szkolenia: a) podstawy florystyki, b) podstawy utrzymywania roślin, c) podstawy z anatomii, fizjologii i biologii roślin ozdobnych, d) przechowywanie i pielęgnacja roślin, e) asortyment kwiatów ciętych i doniczkowych, f) prezentacja różnych metod układania kwiatów, g) zasady układania kwiatów, h) różne typy bukietów okolicznościowych, i) florystyka świąteczna, j) florystyka okolicznościowa, k) obsługa kasy fiskalnej, l) zajęcia praktyczne w zakresie kompozycji kwiatowej, m) prowadzenie działalności gospodarczej: ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ewidencja działalności gospodarczej, rejestracja działalności gospodarczej, REGON, pieczęć firmowa, rachunek bankowy, oznaczenie przedsiębiorcy na zewnątrz, NIP, VAT, inspekcja pracy oraz inspekcja sanitarna, formy działalności gospodarczej, księgowość, ZUS, podatki, marketing, ubezpieczenia, prawo. 2) Liczba godzin dydaktycznych (45-minutowych) zajęć teoretycznych: 21 3) Liczba godzin dydaktycznych (45-minutowych) zajęć praktycznych: co najmniej 70 4) Jedne zajęcia mogą trwać nie mniej niż 4 godziny lekcyjne i nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych. 5) Zajęcia będą rozpoczynać się nie wcześniej, niż o godz. 8:00. 6) Zajęcia będą kończyć się nie później niż o godz. 15:00. 7) Zajęcia teoretyczne i praktyczne będą odbywać się w lokalu zapewnionym przez Zamawiającego na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia bądź ościennych miejscowościach. 8) Podczas zajęć praktycznych Wykonawca zapewni dla każdego uczestnika żywe kwiaty celem praktycznej nauki wykonania kompozycji. 9) Wykonawca zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe. 10) Wykonawca podczas każdych zajęć zapewni uczestnikowi poczęstunek składający się z: gorącego posiłku o wadze co najmniej 350 g. (naprzemiennie: danie mięsne, danie jarskie, danie półmięsne), 1 butelki wody mineralnej o pojemności 0,5 l. kawy 250 ml, mleczka, herbaty 250 ml., 15 dkg ciastek, II część zamówienia 1. Przeprowadzenie kursu obsługi wózków widłowych dla 2 beneficjentów projektu Szansa dla wszystkich, zgodnie z poniższymi wytycznymi: 1) Tematyka szkolenia: a) Typy stosowanych wózków jezdniowych, b) Budowa wózka, c) Czynności operatora przy obsłudze wózków, d) Wiadomości z zakresu BHP, e) Praktyczna nauka jazdy, f) Wiadomości o dozorze technicznym, g) Wymiana butli gazowej. 2) Liczba godzin dydaktycznych (45-minutowych) zajęć teoretycznych: 44. 3) Liczba godzin dydaktycznych (45-minutowych) zajęć praktycznych: 23, w tym 8 godzin zajęć z zakresu wymiany butli gazowej. 4) Zajęcia będą odbywać się w dni robocze. 5) Zajęcia będą rozpoczynać się nie wcześniej, niż o godz. 8:00. 6) Zajęcia będą kończyć się nie później niż o godz. 20:00. 7) Jedne zajęcia mogą trwać nie mniej niż 4 godziny lekcyjne i nie więcej niż 10 godzin lekcyjnych. 8) Wykonawca zaprawni uczestnikowi: a) Materiały szkoleniowe, b) Ubezpieczenie NNW na kwotę co najmniej 10 000 zł. c) Pokryje koszt badań lekarskich, d) Pokryje (jednorazowo) koszt egzaminu przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego. 2. Przeprowadzenie kursu operatora koparko ładowarki dla 1 beneficjentów projektu Szansa dla wszystkich, zgodnie z poniższymi wytycznymi: 1) Tematyka szkolenia: a) użytkowanie eksploatacyjne, b) dokumentacja techniczna, c) bezpieczeństwo i higiena pracy, d) podstawy elektrotechniki, e) silniki spalinowe, f) elementy hydrauliki, g) budowa koparko - ładowarek, h) technologia robót, i) zajęcia praktyczne. 2) Kurs musi być przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263). 3) Liczba godzin dydaktycznych (45-minutowych) zajęć teoretycznych: 116. 4) Liczba godzin dydaktycznych (45-minutowych) zajęć praktycznych: 60. 5) Zajęcia będą odbywać się w dni robocze. 6) Zajęcia będą rozpoczynać się nie wcześniej, niż o godz. 8:00. 7) Zajęcia będą kończyć się nie później niż o godz. 20:00. 8) Jedne zajęcia mogą trwać nie mniej niż 4 godziny lekcyjne i nie więcej niż 10 godzin lekcyjnych. 9) Wykonawca zaprawni uczestnikowi: a) Materiały szkoleniowe, b) Ubezpieczenie NNW na kwotę co najmniej 10 000 zł. c) Pokryje koszt badań lekarskich, d) Pokryje (jednorazowo) koszt egzaminu przeprowadzonego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. 3. Przeprowadzenie kursu spawacza dla 1 beneficjenta projektu Szansa dla wszystkich, zgodnie z poniższymi wytycznymi: 1) Kurs podstawowy spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą 135 (MAG) zgodnie z programem szkolenia określonym przez Instytut Spawalnictwa z Gliwic (wytyczna IS: W-07/IS-02). 2) Cel kursu: nabycie umiejętności przygotowania materiałów do spawania, uruchomienia i obsługi urządzeń spawalniczych, wykonywania złącz spoinami pachwinowymi blach i rur. 3) Liczba godzin dydaktycznych (45-minutowych) zajęć teoretycznych: 25 4) Liczba godzin dydaktycznych (45-minutowych) zajęć praktycznych: 120 5) Zajęcia będą odbywać się w dni robocze. 6) Zajęcia będą rozpoczynać się nie wcześniej, niż o godz. 8:00. 7) Zajęcia będą kończyć się nie później niż o godz. 20:00. 8) Jedne zajęcia mogą trwać nie mniej niż 4 godziny lekcyjne i nie więcej niż 10 godzin lekcyjnych. 9) Wykonawca zaprawni uczestnikowi: a) Materiały szkoleniowe, b) Pokryje koszt badań lekarskich, c) Pokryje koszt egzaminu przeprowadzonego przez Instytut Spawalnictwa oraz wydania książki spawacza zgodnie z normami określonymi przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. d) Ubezpieczenie NNW na kwotę co najmniej 10 000 zł. Zamawiający wymaga, aby kursy, o których mowa w II części zamówienia odbywały się w lokalizacji spełniającej łącznie następujące wymagania: 1) odległość od miejscowości Jerzmanowice (http://mapa.targeo.pl/jerzmanowice) nie więcej niż 30 km (opcja trasy optymalna), 2) możliwość dojazdu z miejscowości Jerzmanowice bezpośrednio lub z jedną przesiadką (w miejscowościach posiadających zorganizowaną komunikację miejską dopuszcza się nieograniczoną liczbę przesiadek). 3) odległość od przystanku komunikacji zbiorowej - nie więcej niż 1 km. Uwaga: W przypadku, gdy lokalizacja nie spełnia wymogów określonych w pkt 2 i 3, Zamawiający dopuszcza (przy zachowaniu wymogu, o którym mowa w pkt 1) możliwość zapewnienia przez Wykonawcę transportu z miejscowości Jerzmanowice na miejsce zajęć, którego koszt należy wliczyć w cenę usługi..
 13. Usługi szkoleniowe dla 16 Beneficjentów Ostatecznych Projektu Systemowego pt. Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość rok 2014
  Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniu, Lubień
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa techniczno - logistyczna usług szkoleniowych w roku 2014 dla 16 osób w ramach projektu systemowego pt. Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość - Zadanie 1 Aktywna integracja. Projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1. Zamówienie składa się z IX części : Część I Kurs: Profesjonalny opiekun osób zależnych, Część II Kurs: Obsługa kasy fiskalnej z obsługą klienta, Część III Kurs: Prawo jazdy kat. C , Część IV Kurs: Operator koparko-ładowarki wszystkie typy kl. III i Operator koparek jednonaczyniowych kl. III, Część V Kurs: Kurs wizażu i stylizacji paznokci, Część VI Kurs: Kurs kosmetyczny, Część VII Kurs: Operator wózków jezdniowych podnośnikowych wszystkich typów, Część VIII Kurs: Kurs grafiki komputerowej, Część IX szkolenia z zakresu rozwoju osobistego: Trening pracy i Trening kompetencji i umiejętności społecznych
 14. Zakup usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych w Zespole Szkół w Gdowie w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce w roku 2014
  Zamawiający: Powiat Wielicki, Wieliczka
  1/. Przedmiotem niniejszego postępowania jest zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursu kadry i płace w programie Płatnik i Symfonia, 2) kursu obsługa Programu CDN Optima Finanse i Księgowość, 3) kursu obsługa Kasy fiskalnej, 4) kursu Mała Księgowość w programie Symfonia, 5) kursu manicure i stylizacja paznokci, 6) kursu fotografii, 7) kursu konfiguracji i administracji sieciami bezprzewodowymi, 8) kursu profesjonalne negocjacje w sprzedaży, 9) kursu marketing internetowy dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Zawodowych w Wieliczce i Zespołu Szkół w Gdowie, beneficjentów ostatecznych projektu systemowego pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zakończonych uzyskaniem certyfikatu. 2/.Każda z części/część obejmuje 1 grupę zajęciową. 3/.Liczba uczestników zajęć w ramach grupy wynosi 10 osób. 4/.Przedmiot umowy będzie realizowany w Zespole Szkół w Gdowie, 32-420 Gdów 405. 5/.Czas realizacji kursów: maj 2014 - 10 grudnia 2014 roku według ustaleń z Zamawiającym. Kursy powinny zostać zorganizowane w czasie wolnym od nauki szkolnej. Zamawiający zastrzega, iż maksymalna ilość godzin dla jednej grupy w jednym dniu wynosi 4. Rekrutację na kurs prowadzi Zamawiający. Wykonawca otrzyma listę uczestników po podpisaniu umowy. Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony przed podpisaniem umowy z Wykonawcą. 5/.Obowiązki wykonawcy: Do obowiązków Wykonawcy należy przede wszystkim: 1). zapewnienie dostępu do materiałów dydaktycznych (szkoleniowych), dla kursu manicure i stylizacja paznokci także: kosmetyków niezbędnych do prowadzenia szkolenia oraz dodatkowych elementów wyposażenia, których szkoła nie posiada w pracowni wizażu i fryzjerstwa, 2). opracowanie i przedstawienie szczegółowego harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia, 3) realizacja kursu przez wykwalifikowane osoby, posiadające doświadczenie w prowadzeniu kursów z tematu objętego przedmiotową umową, 4) po zakończeniu kursu wypełnienie z uczestnikami anonimowej ankiety ewaluacyjnej dotyczącej danego rodzaju kursu oraz podpisanie zaświadczenia o ukończeniu kursu, wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6/.W ramach promocji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest także do: a. oznakowania sal, w których będą odbywały się zajęcia, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, b. informowania uczestników zajęć o fakcie współfinansowania zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, c. stosowania na wszystkich dokumentach w trakcie wykonywania przedmiotowego zamówienia znaków takich jak: logo POKL, logo Unii Europejskiej wraz z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Województwa Małopolskiego, logo projektu, logo powiatu wielickiego, hasło promocyjne POKL. Wzór papieru firmowego zostanie udostępniony przez Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy. 7/.Wykonawca po zakończeniu kursu przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty, zatwierdzone przez przedstawiciela Wykonawcy: 1) listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu w każdym szkoleniu, 2) program kursu oraz dziennik zajęć, 3) potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych wraz z jednym egzemplarzem materiałów, 4) oryginały ankiet ewaluacyjnych, 5) protokół z egzaminu wewnętrznego, o ile został przeprowadzony, 6) listę potwierdzającą odbiór certyfikatów przez uczestników, 7) informację o zrealizowaniu usługi w formie pisma przewodniego wraz z wykazem dokumentów składanych po zakończeniu kursu
 15. Przeprowadzenie specjalistycznych kursów zawodowych - 33 zadania w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w latach 2010 - 2014 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Bochni, Bochnia
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie specjalistycznych kursów zawodowych - 33 zadania w związku z realizacja projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w latach 2010 - 2014 - które szczegółowo opisano w podziale na poszczególne zadania w załączniku nr 1 do SIWZ.
 16. Organizacja i wykonanie kursów dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej
  Zamawiający: Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie, Żegocina
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na organizacji i wykonaniu kursów dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żegocinie. Przedmiot zamówienia podzielony został na 5 zadań częściowych: zad.części nr 1 kurs prawa jazdy kat.B, zad części nr 2 kurs operatora koparko ładowarki, zad.części nr 3 kurs wizażu,zad.części nr 4 kurs obsługi kasy fiskalnej z terminalem kart płatniczych, zad części nr 5 kurs kelnerski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w opracowaniu pn opis realizacji kursów stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. W/w usługa jest realizowana w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Powiecie Bocheńskim.
 17. Organizacja i przeprowadzenie kursów w ramach Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego
  Zamawiający: Powiat Proszowicki, Proszowice
  Organizacja i przeprowadzenie kursów w ramach Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego Kursy będą prowadzone dla uczniów: 1) Zespołu Szkół w Proszowicach ul. 3 Maja 107, 32-100 Proszowice, 2) Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych 87d , 32-104 Koniusza. Kursy prowadzone w Zespole Szkół w Proszowicach obejmują: 1) kurs prawa jazdy kategorii B - oferta częściowa I, 2) kurs spawania metodą MAG - oferta częściowa II, 3) kurs baristy - oferta częściowa III, 4) kurs barmański - oferta częściowa IV, 5) kurs koparko - ładowarki - oferta częściowa V, 6) kurs fakturzystki z obsługą komputera i kas fiskalnych - oferta częściowa VI, 7) kurs księga przychodów i rozchodów - oferta częściowa VII, Kursy prowadzone w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych obejmują: 1) kurs prawa jazdy kategorii B - oferta częściowa VIII, 2) kurs spawania metodą MAG - oferta częściowa IX, 3) kurs baristy - oferta częściowa X, 4) kurs barmański - oferta częściowa XI, 5) kurs koparko - ładowarki - oferta częściowa XII 6) kurs florysty - oferta częściowa XIII, 7) kurs kosztorysowania robót z wykorzystaniem programów komputerowych w zakresie architektury krajobrazu -oferta częściowa XIV, 8) kurs dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym - oferta częściowa XV, 9) kurs kat.T - oferta częściowa XVI. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części.
 18. Przeprowadzenie kursów w ramach projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce,,
  Zamawiający: Gmina Niepołomice, Niepołomice
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów w ramach projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce,, - część I - kurs kelnerski
  Szczegółowy opis zawiera załącznik do SIWZ
  Wartość poniżej 200 000 euro.;
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów w ramach projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce,, - część II - kurs grafika rastrowa - obróbka zdjęć
  Szczegółowy opis zawiera załącznik do SIWZ
  Wartośc poniżej 200 000 euro;
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów w ramach projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce,, - część III - kurs prawo jazdy - kategoria B
  Szczegółowy opis zawiera załącznik do SIWZ
  Wartość poniżej 200 000 euro.;
  Przeprowadzenie kursów w ramach projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce,, - część IV - warsztat baristyczny.
  Szczegółowy opis zawiera załącznik do SIWZ
  Wartość poniżej 200 000 euro;
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów w ramach projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce,, - część V - kurs carvingu
  Szczegółowy opis zawiera załącznik do SIWZ
  Wartość poniżej 200 000 euro.;
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów w ramach projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce,, - część VI - kurs wykonywanie prac posadzkarskich i okładzinowych
  Szczegółowy opis zawiera załącznik do SIWZ
  Wartość poniżej 200 000 euro.;
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów w ramach projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce,, - część VII - kurs na operatora wózka widłowego
  Szczegółowy opis zawiera załącznik do SIWZ
  Wartość poniżej 200 000 euro.;
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów w ramach projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce,, - część VIII - kurs wizażu
  Szczegółowy opis zawiera załącznik do SIWZ
  Wartość poniżej 200 000 euro.
 19. Świadczenie usług szkoleniowych jako instrument aktywizacji edukacyjnej w ramach projektu Pociąg do aktywności - program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, Limanowa
  Zadanie częściowe nr 1: Świadczenie usług szkoleniowych - kurs prawa jazdy. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu prawa jazdy łącznie dla 12 osób (w tym 7 osób niepełnosprawnych) - uczestników projektu: Pociąg do aktywności - program aktywizacji społecznej zawodowej w powiecie limanowskim. Kurs obejmuje przygotowanie teoretyczne i praktyczne do egzaminu państwowego z przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego sprawdzającego stopień opanowania materiału oraz wydanie dokumentu zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawniającego do przystąpienia do egzaminu państwowego wraz z ustaleniem egzaminu państwowego w określonym terminie z wniesieniem należnej opłaty za pierwszy egzamin państwowy w części teoretycznej i praktycznej. Wykonawca zapewni:
  1) przeprowadzenie szkolenia podstawowego w rozumieniu § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005r. Nr 217 poz. 1834 ze zm.)
  2) doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia kursu,
  3) prowadzenie dokumentacji zgodnie z ww rozporządzeniem. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia sprzętu komputerowego wraz odpowiednim oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym sprawdzenie nabytej wiedzy teoretycznej,
  4) wszelkie niezbędne formalności konieczne do przystąpienia do egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje do kierowania pojazdami zgodne z ww rozporządzeniem,
  Wykonawca musi posiadać:
  1) min. jeden samochód dostosowany do jazdy dla osób niepełnosprawnych (w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchową), auto dostosowane czyli wyposażone w moduł ręczny gaz, hamulec
  2) co najmniej 2 pojazdy - określone w rozdziale drugim Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 r. Nr 217 poz. 1834 ze zm.),
  3) salę wykładową przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych (w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchową) , która powinna mieścić się na terenie miasta Limanowa,
  4) dostęp do placu manewrowego na terenie miasta Limanowa.

  Warunki przeprowadzenia kursu:
  1) kurs prawa jazdy kategorii B winien obejmować łącznie 70 (siedemdziesiąt) godzin zajęć na każdego uczestnika w tym :
  a. 30 (trzydzieści) godzin zajęć teoretycznych ( 1 godzina=45 minut)
  b. 30 (trzydzieści) godzin zajęć praktycznych oraz 10 (dziesięć) godzin dodatkowych ze względu specyfikę grupy ( 1 godzina =60 minut),
  2) część teoretyczna kursu zakończy się wewnętrznym egzaminem - Uczestnicy dostaną stosowne zaświadczenie potwierdzające ukończenie tej części kursu uprawniające do przystąpienia do egzaminu państwowego.
  3) część praktyczna kursu zakończy się wewnętrznym egzaminem - Uczestnicy dostaną stosowne zaświadczenie potwierdzające ukończenie tej części kursu uprawniające do przystąpienia do egzaminu państwowego.
  4) zajęcia praktyczne dla każdego uczestnika powinny zaczynać się i kończyć na terenie miasta Limanowa lub w miejscu zamieszkania uczestnika,
  5) Zakres i cena kursu obejmuje także:
  a. zorganizowanie i koszt badań lekarskich stwierdzających brak przeciwskazań zdrowotnych do ubiegania się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów kat.B, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 2, poz. 15 z późn. zm).
  b. ubezpieczenie uczestników kursu na cały czas trwania szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w czasie trwania szkolenia oraz w drodze do miejsca szkolenia tam i z powrotem,
  c. pokrycie kosztów przejazdów uczestników kursu tam i z powrotem do placu manewrowego i sali wykładowej,
  d. dostarczenie materiałów dydaktycznych, przechodzących na własność uczestnika kursu oraz niezbędny sprzęt, w tym dostęp do komputerów z programem z przykładowymi testami (nie dopuszcza się kserowania podręcznika),
  e. przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego teoretycznego i praktycznego,
  f. wydanie zaświadczeń kończących kurs w części teoretycznej i praktycznej,
  g. opłacenie jednego egzaminu państwowego w wybranym przez kursanta Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, najpóźniej do dnia 12.12.2013 roku. W przypadku nie uzyskania przez uczestnika pozytywnego wyniku z egzaminu, kolejne egzaminy opłacane są ze środków własnych uczestnika.
  Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu zamówienia:
  1) w przypadku gdy uczestnik kursu nie mógł brać udziału w kursie z uwagi na nie uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, w takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za ten element zamówienia,
  2) w przypadku gdy uczestnik kursu nie otrzyma zaświadczenia z ukończenia zajęć teoretycznych, w takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 30% stawki,
  3) w przypadku gdy uczestnik kursu nie otrzyma zaświadczenia z ukończenia zajęć praktycznych a tym samym nie będzie mógł przystąpić do egzaminu państwowego, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie pomniejszone o wysokość opłaty za egzamin.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Zadanie częściowe nr 2: Świadczenie usług szkoleniowych - kurs komputerowy podstawowy. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu komputerowego w zakresie podstawowym dla 4 osób (w tym 4 osoby niepełnosprawne), - beneficjentów projektu: Pociąg do aktywności - program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim. Warunki przeprowadzenia kursu:
  1) Kurs winien składać się z części teoretycznej i praktycznej łącznie nie mniej niż 50 godzin zajęć.
  2) Po zakończeniu kursu uczestnik będzie przygotowany do aktywnego korzystania z komputera i uczestnictwa w kursach o wyższym stopniu zaawansowania.
  3) Kurs winien się zakończyć egzaminem, uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  Wykonawca zapewni:
  1) niezbędny sprzęt komputerowy spełniający wymogi BHP w ilości odpowiadającej liczbie uczestników i stanie technicznym z oprogramowaniem gwarantującym odpowiedni poziom kursu,
  2) dla każdego z uczestników indywidualne stanowisko komputerowe z dostępem do internetu,
  3) salę wykładową dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych z łatwym dostępem do węzła sanitarnego.

  Program kursu powinien obejmować w szczególności następujące zagadnienia:
  1.Budowa komputera i obsługa komputera PC od podstaw.
  2.Podłączenie i instalacja urządzeń peryferyjnych.
  3.Organizacja danych na dysku, archiwizacja danych.
  4.Ochrona zasobów przed wirusami.
  5.Podstawy technik informatycznych.
  6.Praca z systemem operacyjnym MS Windows.
  7.Podstawowa obsługa edytora tekstu MS Word.
  8.Podstawowa obsługa arkusza kalkulacyjnego MS Excel.
  9.Podstawowe wiadomości o użytkowaniu Internetu i poczty elektronicznej (w tym zakładanie konta pocztowego i wykorzystanie Internetu jako narzędzia do poszukiwania pracy).
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Zadanie częściowe nr 3: Świadczenie usług szkoleniowych - kurs operatora wózka widłowego z wymianą butli gazowych. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu operatora wózka widłowego dla 7 osób (w tym 4 osób niepełnosprawnych) - uczestników projektu: Pociąg do aktywności - program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim, którego celem jest nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do samodzielnej obsługi wózka widłowego.
  Warunki przeprowadzenia kursu:
  1) Kurs powinien składać się z części teoretycznej i praktycznej łącznie nie mniej niż 60 godzin zajęć (w tym szkolenie na wymianę butli gazowych LPG w wózku widłowym) .
  2) Kurs musi kończyć się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez organ właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego i wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 849 ze zmianami) oraz ewentualnie wydaniem książeczki operatora - kierowcy.
  Wykonawca zapewni:
  1) zorganizowanie i wykonanie koniecznych badań lekarskich umożliwiających zdobycie uprawnień operatora wózka widłowego,
  2) przeprowadzenie kursu w liczbie godzin 60, tj. wykłady: 40 godzin; praktyczna nauka jazdy: 15 godzin; szkolenie w zakresie bezpiecznej wymiany butli: 5 godzin
  Program kursu powinien obejmować w szczególności następujące zagadnienia:
  1. Co to jest wózek podnośnikowy
  2. Kto może kierować wózkiem podnośnikowym
  3. Wyposażenie wózka
  3.1 wyposażenie,
  3.2 oznakowanie
  4. Czynności przed pierwszą jazdą
  5. Czynności niedozwolone
  6. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas jazdy
  7. Fazy prawidłowego podnośnikowego podjęcia, przewozu i stertowania ładunku
  8. Uwagi dotyczące obsługi wózka
  9. Elektryczne wózki podnośnikowe
  9.1 silniki elektryczne,
  9.2 rodzaje akumulatorów,
  9.3 akumulator i bateria akumulatorowa,
  - obsługa baterii akumulatora,
  - oznaki naładowania akumulatora,
  - ładowanie akumulatora,
  - czynności przed rozpoczęciem pracy akumulatorowym wózkiem podnośnikowym
  10. Spalinowe wózki podnośnikowe
  10.1 rodzaje silników,
  10.2 rodzaje przekładni stosowanych w spalinowych wózkach podnośnikowych,
  10.3 typy rozruszników silników spalinowych,
  10.4 elementy układu hydraulicznego,
  10.5 wózki podnośnikowe gazowe,
  10.6 wózki podnośnikowe z silnikiem wysokoprężnym,
  10.7 czynności przed rozpoczęciem pracy spalinowym wózkiem podnośnikowym.
  11. Wskazówki eksploatacyjne
  - warunki holowani przyczepy przez wózek podnośnikowy,
  - dopuszczalne pochylenie jezdni,
  - sprawdzenie jednakowego napięcia łańcuchów,
  - regulacja zaworów stałego ciśnienia,
  - stateczność wózków podnośnikowych,
  - udźwig zredukowany.
  12. Pierwsza pomoc przedlekarska
  12.1 wskazówki dotyczące udzielania I pomocy w zakładzie pracy
  12.2 udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej.
  - oparzenia,
  - porażenie prądem elektrycznym,
  - zranienia,
  - złamania,
  - reanimacja.
  13. Wiadomości z zakresu dozoru technicznego
  14. Dodatkowe informacje
  14.1 definicje
  14.2 informacje ogólne (zużycie wideł, układ hydrauliczny mechanizm podnoszenia i wychyłu itp.)
  14.3 obowiązki eksploatującego wynikające z przepisów o dozorze technicznym
  14.4 obowiązki osób obsługujących urządzenia techniczne.
  Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu zamówienia:
  w przypadku gdy uczestnik kursu nie mógł brać udziału w kursie z uwagi na nieuzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, w takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za ten element zamówienia
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Zadanie częściowe nr 4: Świadczenie usług szkoleniowych - kurs obsługi kasy fiskalnej. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 7 osób (w tym 3 osoby niepełnosprawne) - uczestników projektu: Pociąg do aktywności - program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim.
  Warunki przeprowadzenia kursu:
  1) kurs winien składać się z części teoretycznej (2 godzin) i praktycznej (8 godzin), łącznie nie mniej niż 10 godzin,
  2) po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  Wykonawca zapewni:
  1) salę wykładową przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych , która powinna mieścić się na terenie miasta Limanowa, z łatwym dostępem do węzła sanitarnego,
  2) urządzenia konieczne do przeprowadzenia kursu, m.in. kasy fiskalne, czytnik kodów, komputer.

  Program kursu powinien obejmować w szczególności następujące zagadnienia:
  1) Podstawowe akty prawne związane ze stosowaniem kas fiskalnych.
  2) Budowa, zasady działania oraz podział urządzeń fiskalnych.
  3) Przygotowanie kasy do pracy.
  4) Sprzedaż, zwrot opakowań, wykonywanie raportów.
  5) Współpraca kas z urządzeniami dodatkowymi: czytnikiem kodów, komputerem itp.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Zadanie częściowe nr 5: Świadczenie usług szkoleniowych - kurs florystyczny. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu florystycznego w zakresie podstawowym dla 3 osób (w tym 2 osoby niepełnosprawne) - uczestników projektu: Pociąg do aktywności - program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim.
  Warunki przeprowadzenia kursu:
  1) kurs winien składać się z części teoretycznej i praktycznej łącznie nie mniej niż 60 godzin,
  2) min.80% zajęć to zajęcia praktyczne,
  3) po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  Wykonawca zapewni:
  1) salę wykładową przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych , która powinna mieścić się na terenie miasta Limanowa, z łatwym dostępem do węzła sanitarnego,
  2) materiały konieczne do przeprowadzenia kursu, m.in. materiały dydaktyczne, narzędzia i urządzenia florystyczne, materiały dekoracyjne, roślinne i inne.

  Program kursu powinien obejmować w szczególności następujące zagadnienia:
  1. Wprowadzenie do bukieciarstwa i florystyki
  2. Florystyczne zasady kompozycyjne,
  3. Narzędzia florysty - materiałoznawstwo (narzędzia i urządzenia florystyczne, środki techniczne, materiały dekoracyjne, organizacja stanowiska pracy),
  4. Botanika - wprowadzenie w tym elementy fizjologii roślin,
  5. Materiał roślinny: przedłużanie trwałości kwiatów ciętych, zielone dodatki w bukieciarstwie, faza zakupu kwiatów do kompozycji, przygotowanie roślin do zastosowania w kompozycjach,
  6. Florystyka okolicznościowa: nauka wykonywania kokard ozdobnych i dostosowanie ich do kompozycji, rodzaje technik układania kwiatów, cechy dobrych bukietów, dekoracja jednego kwiatu, wiązanki skrętne i równoległe, bukiety w stylu dekoracyjnym, bukiety w stylu formalno - liniowym
  7. Sztuka układania kwiatów w naczyniach
  8. Dekoracja kwiatów doniczkowych:
  9. Artystyczne pakowanie prezentów
  10. Dekoracje stołów
  11. Florystyka żałobna: dobór materiałów do kompozycji pogrzebowych, nauka wiązania szarfy, wiązanka pogrzebowa, wiązanka pogrzebowa we florecie i wiązanka pogrzebowa na podkładzie.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Zadanie częściowe nr 6: Świadczenie usług szkoleniowych - kurs kosmetyczny podstawowy. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu kosmetycznego podstawowego dla 10 osób (w tym 7 osób niepełnosprawnych) - beneficjentów projektu: Pociąg do aktywności - program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim.
  Warunki przeprowadzenia kursu:
  1) kurs winien składać się z części teoretycznej i praktycznej, łącznie nie mniej niż 80 godzin ,
  2) po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  Wykonawca zapewni:
  1) salę wykładową przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych , która powinna mieścić się na terenie miasta Limanowa, z łatwym dostępem do węzła sanitarnego,
  2) urządzenia i narzędzia konieczne do przeprowadzenia kursu,
  3) materiały kosmetyczne, higieniczne, kosmetyki kolorowe, pielęgnacyjne i inne, w ilościach koniecznych do przeprowadzenia kursu.

  Program kursu powinien obejmować w szczególności następujące zagadnienia:
  1) teoria: budowa i anatomia skóry: cera naczyniowa, cera mieszana, cera tłusta i trądzikowa, cera sucha, cera dojrzała, cera normalna, zastosowanie odpowiednich kosmetyków,10 godz,
  2) henny z regulacją-5 godz
  3) depilacji ciała (różne techniki)- 5 godz
  4) manicure i pedicure-10 godz
  5) makijaż dzienny , ślubny i wieczorowy- 15 godz
  6) pielęgnacja twarzy-masaż, oczyszczanie mechaniczne, zabiegi pielęgnacyjne, peelingi i inne - 20 godz
  7) pielęgnacja ciała- zabiegi antycellulitowe z masażem i inne -15 godz.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Zadanie częściowe nr 7: Świadczenie usług szkoleniowych - kurs operatora koparko - ładowarki. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu operatora koparko - ładowarki dla 4 osób - uczestników projektu Pociąg do aktywności - program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim.

  Warunki przeprowadzenia kursu:
  1) kurs winien składać się z części teoretycznej i praktycznej, łącznie nie mniej niż 176 godzin zajęć,
  2) po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu,
  3) kurs winien się zakończyć egzaminem,
  4) po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r. Nr 31 poz. 216).
  Wykonawca zapewni:
  1) wykonanie koniecznych badań lekarskich umożliwiających uczestnictwo w kursie i zdobycie uprawnień operatora koparko - ładowarki,
  2) materiały dydaktyczne, skrypty (nie dopuszcza się możliwości kserowania podręczników).
  3) pojazdy do praktycznej nauki obsługi koparko - ładowarki w ilości wystarczającej do przeprowadzenia kursu.
  Program kursu powinien obejmować w szczególności następujące zagadnienia:
  1) Użytkowanie eksploatacyjne
  2) Dokumentacja techniczna
  3) Bezpieczeństwo i higiena pracy
  4) Podstawy elektrotechniki
  5) Silniki spalinowe
  6) Elementy hydrauliki
  7) Budowa koparko-ładowarki
  8) Technologia robót
  9) Zajęcia praktyczne

  Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu zamówienia:
  w przypadku gdy uczestnik kursu nie mógł brać udziału w kursie z uwagi na nie uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, w takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za ten element zamówienia
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Zadanie częściowe nr 8: Świadczenie usług szkoleniowych - kurs księgowości I stopnia. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu księgowości I stopnia dla 3 osób (w tym 2 osoby niepełnosprawne) - uczestników projektu: Pociąg do aktywności - program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim.

  Warunki przeprowadzenia kursu:
  1) kurs winien składać się z części teoretycznej i praktycznej, łącznie nie mniej niż 30 godzin
  2) po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  Wykonawca zapewni:
  1) salę wykładową przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych , która powinna mieścić się na terenie miasta Limanowa, z łatwym dostępem do węzła sanitarnego,
  2) komputery konieczne do przeprowadzenia kursu w ilości równej ilości uczestników, z dostępem do właściwego oprogramowania,
  3) materiały dydaktyczne, skrypty(nie dopuszcza się możliwości kserowania podręczników).
  Program kursu powinien obejmować w szczególności następujące zagadnienia:
  I. Podstawy i organizacja rachunkowości /3 godz/
  1. Podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości
  2. Ustawa o rachunkowości
  3. Zasady rachunkowości
  4. Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie
  3. Zakładowy plan kont

  II. Zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych /3 godz/
  1. Konto księgowe
  2. Ewidencja zdarzeń gospodarczych na kontach bilansowych i wynikowych
  3. Ewidencja syntetyczna i analityczna

  III. Środki pieniężne i rachunki bankowe /3 godz/
  1. Ewidencja operacji gotówkowych
  2. Ewidencja operacji bezgotówkowych

  IV. Obrót towarowy i materiałowy /5 godz/
  1. Ewidencja zakupu towarów i materiałów
  2. Rozliczenie zakupu towarów i materiałów
  3. Ewidencja sprzedaży towarów, materiałów

  V. Rozrachunki i roszczenia /3 godz/
  1. Rozrachunki z dostawcami
  2. Rozrachunki z odbiorcami
  3. Rozrachunki z tytułu VAT

  VI. Wynagrodzenia /5 godz/
  1. Ewidencja rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń - lista płac
  2. Rozrachunki z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
  3. Rozrachunki z US z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
  4. Rozrachunki z pracownikami z tytułu zaliczek
  5. Rozrachunki z pracownikami z tytułu delegacji

  VII. Aktywa trwałe /4 godz/
  1. Klasyfikacja aktywów trwałych
  2. Środki trwałe i ich ewidencja
  3. Amortyzacja środków trwałych
  4. Ewidencja wartości niematerialnych prawnych
  5. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

  VIII. Podatek od towarów i usług /4 godz/
  1. Rozrachunki z tytułu podatku VAT
  2. Ewidencja księgowa podatku VAT
  3. Deklaracja Vat - 7
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Zadanie częściowe nr 9: Świadczenie usług szkoleniowych - kurs pierwszej pomocy.
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy dla 6 osób (4 osób niepełnosprawnych), beneficjentów projektu: Pociąg do aktywności - program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim.
  Warunki przeprowadzenia kursu:
  1) kurs winien składać się z części teoretycznej i praktycznej, łącznie nie mniej niż 12 godzin
  2) po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  Wykonawca zapewni:
  1) salę wykładową/gimnastyczną przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych , która powinna mieścić się na terenie miasta Limanowa, z łatwym dostępem do węzła sanitarnego,
  2) urządzenia konieczne do przeprowadzenia kursu, m.in. fantom, automatyczny defibrylator, materiały higieniczne jednorazowe, sprzęt komputerowy i rzutnik w przypadku konieczności odtwarzania prezentacji multimedialnej,
  3) skrypty lub podręczniki systematyzujące wiedzę.

  Program kursu powinien obejmować w szczególności następujące zagadnienia:
  1. Podstawowe zabiegi ratujące życie
  a. Ocena podstawowych parametrów życiowych
  b. Wezwanie pomocy
  c. Prawne aspekty udzielania pomocy i bezpieczeństwo
  d. Postępowanie z osobą nieprzytomną
  e. Obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego
  2. Pierwsza pomoc w urazach i szachrowaniach
  a. Łańcuch przeżycia
  b. Techniki ułożeniowe
  c. Postępowanie w zadławieniach
  d. Tamowanie krwotoków
  e. Postępowanie w przypadku oparzenia
  f. Zasady opatrywania ran, złamań, skręceń, zwichnięć
  g. Postępowanie w przypadku napadu padaczkowego
  h. Postępowanie w przypadku zasłabnięcia
  i. Postępowanie w przypadku podejrzenia zawału mięśnia sercowego i udaru mózgu
  j. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dziecka i osoby dorosłej
  k. Opieka poresuscytacyjna
  3. Utrwalanie wiadomości
  a. Studium przypadku
  b. Gry zespołowe lub terenowe
  c. Powtórzenie wiadomości i czynności koniecznych do przeprowadzenia pierwszej pomocy.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 20. Przeprowadzenie kursu florystyki w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
  Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie w 2014 roku w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce jednego kursu florystyki w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik ogrodnik dla uczniów krakowskich szkół o profilu zawodowym.
  Każdy uczestnik kursu, który spełni kryteria określone w Regulaminie uczestnictwa w projekcie (obecność na zajęciach) oraz przystąpi do egzaminu wewnętrznego (egzamin testowy + egzamin praktyczny) otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Liczba kursów: 1 kurs; 2) Liczba uczestników w ramach kursu: 10;
  3) Łączna ilość godzin lekcyjnych (45 min) kursu wynosi - 40; 4) Częstotliwość zajęć: zajęcia kursu odbywać się będą jeden raz w tygodniu po 5 godzin lekcyjnych dziennie. Terminy zajęć kursu muszą być dostosowane do obowiązkowych godzin lekcyjnych uczestników kursu i uzgodnione z Liderem szkolnym projektu. Dopuszcza się zorganizowanie zajęć w innych terminach za zgodą Lidera szkolnego projektu. 5) Miejsce prowadzenia kursu i egzaminu wewnętrznego: Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie, ul. Ułanów 9.
  Kurs odbywać się będzie według programu określonego w SIWZ.
  Szczegółowy harmonogram w ramach kursu zostanie uzgodniony przez Wykonawcę, który będzie realizował zamówienie z Liderem szkolnym projektu. Harmonogram kursu może ulec zmianie w trakcie ich trwania z powodu zmian w podziale godzin wynikających z organizacji pracy szkoły.
  Liderem szkolnym projektu jest Lider szkolny projektu w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie, ul. Ułanów 9.
  Charakterystykę projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce określa
  załącznik nr 6 do SIWZ.
  Zamówienie jest w całości finansowane ze środków publicznych.
 21. Zakup usług szkoleniowych na potrzeby realizacji projektu Czas na zmiany. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w gminie Rzezawa
  Zamawiający: Gmina Rzezawa, Rzezawa
 22. Przeprowadzenie kursu florystycznego dla 4 beneficjentek projektu Powrót na rynek pracy to Twoja szansa na lepsze jutro
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Sułoszowa
 23. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pod nazwą Kosmetyka praktyczna z elementami wizażu.
  Zamawiający: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Kraków
 24. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pod nazwą Manicure, pedicure, stylizacja i przedłużanie paznokci.
  Zamawiający: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Kraków
 25. Przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych, zajęć doradztwa zawodowego, kursów na prawo jazdy kat. B i C oraz kursów zawodowych dla beneficjentów projektu Powrót na rynek pracy to Twoja szansa na lepsze jutro.
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Sułoszowa
 26. PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH OFEROWANYCH UCZNIOM ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO USŁUGOWYCH W TRZEBINI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego, Chrzanów
 27. Organizacja zajęć i kursów zawodowych w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce
  Zamawiający: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Limanowej, Limanowa
 28. Zakup usług organizacji kursów: wizaż i stylizacja oraz manicure i stylizacja paznokci w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w roku 2012
  Zamawiający: Powiat Wielicki, Wieliczka
 29. Świadczenie usług szkoleniowych jako instrument aktywizacji edukacyjnej w ramach projektu Pociąg do aktywności - program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, Limanowa
 30. PRZEPROWADZENIE KURSÓW KOMPOZYCJI I ARANŻACJI ROŚLINNYCH W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA I TECHNIK ARHITEKTURY KRAJOBRAZU W RAMACH PROJEKTU PN. MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE
  Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, Kraków
 31. PRZEPROWADZENIE KURSÓW FLORYSTYKI W RAMACH PROJEKTU PN. MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE
  Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, Kraków
 32. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
  Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu, Nowy Targ
 33. PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH OFEROWANYCH UCZNIOM ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-USŁUGOWYCH W TRZEBINI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego, Chrzanów
 34. Świadczenie usług pn. Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla beneficjentów projektu systemowego Aktywna integracja szansą dla Ciebie i Twojej Rodziny.
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach, Mogilany
 35. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pod nazwą Kosmetyka praktyczna z elementami wizażu znak sprawy: ZP.271.21.2012
  Zamawiający: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Kraków
 36. Świadczenie usług szkoleniowych jako instrument aktywizacji edukacyjnej w ramach projektu Pociąg do aktywności - program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, Limanowa
 37. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu Pora na aktywność
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Kraków
 38. Kursy dodatkowe branż różnych w ramach projektu - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Brzesku, Brzesko
 39. Przeprowadzenie specjalistycznych kursów zawodowych w ramach programu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w latach 2010 - 2014 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Bochni, Bochnia
 40. KOSMETYCZKA
  Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków
 41. Organizacja i przeprowadzenie kursów i warsztatów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach etap III w ramach projektu pt: Czas na zmiany. Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Iwanowice
  Zamawiający: Gmina Iwanowice, Iwanowice
 42. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu Aktywizacja Twoją szansą. Program aktywizacji społeczno - zawodowej osób i rodzin wieloproblemowych z gminy Miechów w Gminie Miechów. Projekt realizowany w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie, Miechów
 43. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 euro na usługę szkoleniową pod nazwą Manicure, pedicure, stylizacja i przedłużanie paznokci znak sprawy: ZP-271/33/2011
  Zamawiający: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Kraków
 44. Organizacja i przeprowadzenie kursów i warsztatów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach etap II w ramach projektu pt: Czas na zmiany. Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Iwanowice
  Zamawiający: Gmina Iwanowice, Iwanowice
 45. Szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni - beneficjentów projektu Wiatr w żagle realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Bochni w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bochni, Bochnia
 46. Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu Decyduję o sobie - myślę o swojej przyszłości. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Bobowa. - KURS PROFESJONALNEGO FRYZJERSTWA
  Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej, Bobowa
 47. KOSMETYCZKA Z WIZAŻEM I OBSŁUGĄ KLIENTA
  Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków
 48. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ZP - 271/25/2009 na organizację i przeprowadzenie szkolenia pn. Fryzjer stylista
  Zamawiający: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Kraków