Kogo reprezentuje osoba

Włodarczyk Halina

w KRS

Halina Włodarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Halina
Nazwisko:Włodarczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1947 r., wiek 71 lat
Miejscowości:Piotrków Trybunalski (Łódzkie)
Przetargi:5 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Agatowska Izabela, Alama Anna, Badelska Agnieszka, Bartnik Edward, Bociek Damian, Bociek Ewa, Borczuch Jan, Borowska Mirosława, Chmiel Marek, Chmielewska Danuta, Ciesielski Zdzisław, Cygan Lucyna, Dajcz Wiesław, Drapała Barbara, Dudek Elżbieta, Dudzic Alicja, Dworniak Anna, Frączak Janina Barbara, Gałwa Lidia, Gieroń Alicja, Górniak Maria, Górny Mikołaj, Jagiełło Joanna, Jędraszczyk Bożenna, Jończyk Teresa, Kaleta Danuta, Kalinowska Anna, Kawnik Elżbieta, Kopacka Karolina, Koszek Wanda, Kowalska Halina, Wojtera Małgorzata, Kraszkiewicz Marta, Krawczyk Teresa, Krawentek Jan, Krzysztofik Danuta, Kubiszewski Marek, Kurkiewicz Teresa, Kwiecień Janusz, Lenarczyk Halina, Leśniewska Alina, Lewera Jan, Maniecka Elżbieta, Mazur Elżbieta, Miarka Bożena, Możdżeń Bogumiła, Nitecki Wojciech, Nojek Waldemar, Nowak Lucyna, Nowakowska Barbara, Pawelec Zofia, Piątek Krystian, Piekarska Małgorzata Iwona, Piekarski Henryk, Poradzisz Maria, Przybył Anna, Purgał Barbara, Purgał Beata, Puto Halina, Puto Wiesław, Rogozińska Jolanta, Ruszkiewicz Jan, Sikorska Aneta, Sitarz Leokadia, Ślęzak Teodora, Smak Dorota, Snochowska Jolanta, Snokowski Maciej, Sobieraj Martina, Sochacka Dorota, Stępień Barbara, Wach Irena, Wach Joanna, Wieczorek Marianna, Wlaźniak Grażyna, Włuka Jolanta, Zawadzka Barbara, Zięba Ewa

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zając Joanna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej W Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski − KRS 0000059303
 2. Międzybranżowy Związek Rewizyjny Spółdzielczości, Częstochowa − KRS 0000213524
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Bukowcu Nad Pilicą, Bukowiec Nad Pilicą − KRS 0000177011
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Kiełczówce, Kiełczówka − KRS 0000221091
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Rusocinach, Rusociny − KRS 0000178590
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Sierosławiu, Sierosław − KRS 0000237948
 7. Opoczyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury Regionalnej, Opoczno − KRS 0000215340
 8. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Borowej, Borowa − KRS 0000204945
 9. Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej Mosz-pigmos, Gazomia Nowa − KRS 0000665725
 10. Stowarzyszenie Aktywni Na Działanie, Grabica − KRS 0000693210
 11. Stowarzyszenie Lokalne Nasza Gmina, Szczerców − KRS 0000219159
 12. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Grabica Nasza Ziemia Piotrkowska - Grabica, Kamocin − KRS 0000449547
 13. Stowarzyszenie Samorząd, Tradycja, Edukacja, Rozwój, Tomaszów Mazowiecki − KRS 0000231059
 14. Szydłowskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Przyjazny Kąt, Szydłów − KRS 0000154970

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Grabicy -, Grabica − KRS 0000106469
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Mniszkowie, Mniszków − KRS 0000149451
 3. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Radomsku, Radomsko − KRS 0000144299
 4. Piotrkowska Spółdzielnia Producentów Rolnych, Piotrków Trybunalski − KRS 0000238133

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Udzielenie Kredytu długo terminowego
  Zamawiający: Gmina Mniszków, Mniszków
  1 Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie kredytu długoterminowego na realizacje założeń budżetowych tj.:
  2 Przebudowę drogi powiatowej nr 4328E na odcinku Bukowiec n. Pilicą - Radonia etap I granica powiatu tomasz./opocz. - Bukowiec n/Pilicą - 300.000,00

  2 Spłaty odsetek miesięczne na koniec każdego miesiąca poczynając od 31.12.2009 r .
  3 Spłaty kapitału według harmonogram spłaty - załącznik nr 2 do SIWZ
  4 Zabezpieczenie kredytu weksel in blanco
  5 Oprocentowanie kredytu oparte o zmienną stawkę WIBOR 3M na dzień 01 grudnia 2009 r.
  6 Kwota kredytu 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) wypłacona będzie w jednej transzy w dniu 23.12.2009r.
  7 Cena podana w ofercie winna zawierać:
  a koszt udzielenia i obsługi kredytu tj. prowizje, opłaty itp.
  b wartość odsetek w okresie kredytowania
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pn.: Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Moszczenicy ul. Dworcowa, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie
  Zamawiający: Gmina Moszczenica, Moszczenica
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pn.: budowa kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Moszczenicy ul. Dworcowa gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV 66113000-5 - usługi udzielania kredytu
 3. Udzielenie Kredytu długo terminowego
  Zamawiający: Gmina Mniszków, Mniszków
  1Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie kredytu długoterminowego na realizacje założeń budżetowych:
  2Przebudowę drogi powiatowej nr 4328E na odcinku Bukowiec n. Pilicą - Radonia etap I granica powiatu tomasz./opocz. - Bukowiec n/Pilicą - 1.000.000,00
  3Kontynuacja przebudowy chodnika w Błogiem w drodze powiatowej - 50.000,00
  4Budowa chodników Zajączkowie w drodze powiatowej - 50.000,00
  5Remont drogi gminnej Julianów - Trzebiatów - 150.000,00
  6Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych przez wieś Stoczki - 140.000,00
  7Remont drogi dojazdowej w miejscowości Jawor - 60.000,00
  8Budowa drogi gminnej Mikułowice - Stok - 200.000,00
  9Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 670.000,00
  10Spłaty kwartalne na koniec każdego kwartału szczegółowy harmonogram spłaty rat kredytu stanowi załącznik nr 2 do SIWZ
  11Zabezpieczenie kredytu weksel in blanco
  12Spłata od dnia 31.03.2010 do 31.12.2015
  13Oprocentowanie kredytu oparte o zmienną stawkę WIBOR 3M na dzień 08 września 2009 r.
  14Spłata odsetek od kredytu odbywać się będzie kwartalnie poczynając od 30.09.2009 r.
  15Łączna kwota kredytu wynosi 2.320.000,00 ( słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) wypłacony w trzech transzach tj.
  16I Transza do dnia 25.09.2009 r. w kwocie - 1.800.000,00
  17II Transza do dnia 27.11.2009 w kwocie - 370.000,00
  18III Transza do dnia 21.12.2009 w kwocie - 150.000,00
  19 Cena podana w ofercie winna zawierać:
  a) koszt udzielenia i obsługi kredytu tj. prowizje, opłaty itp.
  b) wartość odsetek w okresie kredytowania
 4. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości - 2.213.277,08 PLN na sfinansowanie w 2009 roku deficytu budżetu Gminy Ręczno
  Zamawiający: Gmina Ręczno, Ręczno
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości - 2.213.277,08 PLN na sfinansowanie w 2009 roku deficytu budżetu Gminy Ręczno.
 5. Udzielenie kredytu w kwocie 2 000 000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Wola Krzysztoporska, Wola Krzysztoporska
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w kwocie 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony i 00/100 złotych) na wykonanie remontu dróg gminnych zgodnie z umową nr 217/2009 z dnia 30.06.2009r. (znak sprawy UZP.341-12/09).
  Kserokopia umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.
  3. Wymagane warunki udzielenia kredytu:
  1) Kwota : 2 000 000,00 zł
  2) Waluta kredytu: PLN
  3) Okres kredytowania: od 01.08.2009 r. do 30.06.2014 r.
  4) Przewidywany termin uruchomienia kredytu: od dnia 01.08.2009 r. do dnia 31.12.2009r.
  5) Wykorzystanie kredytu nastąpi w drodze przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego - po wykonaniu remontów poszczególnych odcinków dróg gminnych w ramach zakresu przewidzianego w umowie, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ; wykonawca robót ma możliwość wystawiania faktur częściowych za wykonane i odebrane roboty drogowe; płatności dokonywane będą przez Zamawiającego po sporządzeniu protokołów odbioru robót oraz przedłożeniu faktur.
  6) Harmonogram spłaty kapitału: 18 rat kapitałowych, spłacanych kwartalnie na koniec miesiąca kończącego kwartał, począwszy od 31.03.2010 r., ostatnia rata kapitałowa płatna 30.06.2014 r.
  7) Sposób płatności odsetek: odsetki rzeczywiste płatne miesięcznie ostatniego dnia każdego miesiąca w całym okresie kredytowania, począwszy od miesiąca, w którym dokonano uruchomienia kredytu.
  8) Wskaźnik będący bazą oprocentowania: stawka WIBOR dla 3 miesięcznych depozytów złotówkowych, liczony jako średnia z ostatnich 10 notowań miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy - aktualizowana będzie co 3 miesiące. Marża pozostaje bez zmian w całym okresie kredytowania.
  9) Zabezpieczenie: oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy Prawo bankowe oraz weksel kredytobiorcy.
  10) Do obliczania warunków cenowych na potrzeby postępowania przetargowego jako podstawę obliczeń dotyczących oprocentowania kredytu należy przyjąć stawkę referencyjną WIBOR 3M na dzień 01.07.2009 r. oraz wykorzystanie jednorazowe w dniu 01.08.2009 r.
  11) Umowa powinna przewidywać możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat.
  12) Sytuację finansową Gminy Wola Krzysztoporska przedstawiają załączone do SIWZ dokumenty:
  a) sprawozdanie Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetu Gminy za 2008r. - załącznik nr 6
  b) sprawozdanie Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu Gminy za 2008r. - załącznik nr 7
  c) sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań za 2008r. - załącznik nr 8
  d) sprawozdanie Rb-N o stanie należności za 2008r. - załącznik nr 9
  e) sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie budżetowym za 2008r. - załącznik nr 10
  f) sprawozdanie Rb-PDP za 2008r. -załącznik nr 11
  g) uchwała RIO w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2008r. - załącznik nr 12
  h) uchwała RIO w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium za 2008r. - załącznik nr 13
  i) uchwała Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu gminy za 2008 r. oraz udzielenia wójtowi absolutorium za 2008 r. - załącznik nr 14
  j) uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009r. wraz z załącznikami (uchwała uwzględnia kwestie zaciągnięcia kredytu oraz prognozę finansową Gminy) - załącznik nr 15
  k) uchwała zmieniająca uchwałę budżetową z załącznikami (zm.1) - załącznik nr 15a
  l) uchwała zmieniająca uchwałę budżetową z załącznikami (zm.2) - załącznik nr 15b
  m) uchwała zmieniająca uchwałę budżetową z załącznikami (zm.3) - załącznik nr 15c
  n) uchwała zmieniająca uchwałę budżetową z załącznikami (zm.4) - załącznik nr 15d
  o) uchwała zmieniająca uchwałę budżetową z załącznikami (zm.5) - załącznik nr 15e
  p) uchwała RIO w sprawie deficytu budżetowego i prognozy długu Gminy (uchwała uwzględnia kwestie zaciągnięcia kredytu przez Gminę) - załącznik nr 16