Kogo reprezentuje osoba

Włodarczyk Henr Yk

w KRS

Henr Yk Włodarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Henr
Drugie imię:Yk
Nazwisko:Włodarczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1961 r., wiek 57 lat
Miejscowości:Dobrzyca (Wielkopolskie), Rozdrażew (Wielkopolskie)
Przetargi:15 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Andrzejczak Mirosława, Chowańska Romana, Dolata Marian Andrzej, Dolata Mieczysław, Fabisiak Tadeusz, Frąszczak Małgorzata, Gabryelczyk Maria Krystyna, Gertig Zdzisław Stanisław, Gniazdowska Teresa, Górna Danuta, Grala Izabela, Grycman Robert Tomasz, Grześkowiak Stanisław, Głuch Tadeusz, Hoffmann Grażyna, Jakubek Krystyna, Jasik Stefan, Koperniak Ryszard, Kołeczko Agnieszka Monika, Kołeczko Paweł Marek, Krawiecka Renata Małgorzata, Król Maria Jolanta, Kubiak Angelika Ewa, Leszczyńska Karolina Anna, Lis Roman, Maciejewicz Marzena Maria, Maciejewski Zygmunt, Matyniak Anna, Nabzdyk Barbara Katarzyna, Osińska Wiesława, Palczewska Grażyna Maria, Pawlak Wojciech, Pawłowska Małgorzata Stanisława, Pluciński Adrian, Przepierzyńska Krystyna, Przybył Halina, Płócienniczak Violetta Łucja, Rosiak Mirosława Bogumiła, Rzeszowski Roman Piotr, Sobczak Marek Kazimierz, Stasik Marcin, Szemendera Magdalena, Szemendera Stanisław, Sztuder Michał Wacław, Wieja Maria, Wojciechowska Renata, Zybała Łucja Barbara
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bała Marek, Bała Ryszard, Bałoniak Krzysztof, Czajka Grzegorz, Czajka Zbigniew Jan, Dymarski Zygfryd Jan, Filipiak Zdzisław Marian, Głuch Tadeusz, Jankowski Henryk, Kaczyński Ireneusz, Kostuj Marian, Maciejewski Jan, Maśliński Antoni, Noculak Krystyna, Skorupska Elżbieta, Szczotka Jan, Zmyślony Lucjan

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wodnik Zofia

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Adrob Grupa Producentów Rolnych Sp. Z O.O., Uciechów − KRS 0000468909
 2. Bank Spółdzielczy W Dobrzycy, Dobrzyca − KRS 0000054640
 3. Gayor Grupa Producentów Rolnych Sp. Z O.O., Ostrów Wielkopolski − KRS 0000306542
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Dobrzycy, Dobrzyca − KRS 0000181496
 5. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Rozdrażewie, Rozdrażew − KRS 0000049194
 6. Kurkowe Bractwo Strzeleckie W Rozdrażewie, Rozdrażew − KRS 0000029760
 7. Ludowy Klub Sportowy, Gołuchów − KRS 0000026030
 8. Miejsko - Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Odolanowie, Odolanów − KRS 0000013701
 9. Ochotnicza Straż Pożarna, Budy − KRS 0000011021
 10. Ochotnicza Straż Pożarna Izbiczno, Izbiczno − KRS 0000006395
 11. Ochotnicza Straż Pożarna Trzemeszno, Trzemeszno − KRS 0000009150
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Dąbrowie, Dąbrowa − KRS 0000017164
 13. Ochotnicza Straż Pożarna W Dzielicach, Dzielice − KRS 0000009075
 14. Ochotnicza Straż Pożarna W Galewie, Galew − KRS 0000006180
 15. Ochotnicza Straż Pożarna W Nabyszycach, Nabyszyce − KRS 0000512443
 16. Ochotnicza Straż Pożarna W Nowej Wsi, Nowa Wieś − KRS 0000028700
 17. Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu, Warszawa − KRS 0000246000
 18. Przedsiębiorstwo Solarbud Wojciech Pawlak, Jakub Pawlak Sp. J., Odolanów − KRS 0000070002
 19. Spółdzielcza Grupa Producentów Trzody Chlewnej Jar-pek Plus, Golina − KRS 0000281453
 20. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Dobrzycy, Dobrzyca − KRS 0000128355
 21. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Rozdrażewie, Rozdrażew − KRS 0000186704
 22. Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji i Integracji Wsi Galew, Galew − KRS 0000405032
 23. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Inspiracje, Rozdrażew − KRS 0000258160
 24. Stowarzyszenie Nasz Uciechów, Uciechów − KRS 0000584390
 25. Stowarzyszenie Razem Dla Tarchał Wielkich i Okolicy, Tarchały Wielkie − KRS 0000462264
 26. Top Gajor Sp. Z O.O., Topola Mała − KRS 0000480902
 27. Top-kurczak Grupa Producentów Rolnych Sp. Z O.O., Topola Mała − KRS 0000467530

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Pleszewie, Pleszew − KRS 0000130192
 2. Grupa Producentów Rolnych Koźmin Wielkopolski Sp. Z O.O., Koźmin Wielkopolski − KRS 0000181414
 3. Koźmińska Spółdzielnia Mleczarska, Koźmin Wielkopolski − KRS 0000102665
 4. Krotoszyńska Spółdzielnia Producentów Wołowiny Krot-agro W Krotoszynie Ul. Zamkowy Folwark 11, Krotoszyn − KRS 0000240235
 5. Sgb-bank S.A., Poznań − KRS 0000058205
 6. Spółdzielcza Grupa Producentów Trzody Chlewnej Gol-maćko, Jarocin − KRS 0000442007
 7. Spółdzielczy Zakład Usługowo-handlowy Kółek Rolniczych W Odolanowie, Odolanów − KRS 0000189108
 8. Top-plon Sp. Z O.O., Topola Mała − KRS 0000391977
 9. Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw Pomwitrus, Kotlin − KRS 0000032311

Powiązane przetargi (15 szt.):
 1. Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 950 000,00 zł na wydatki majątkowe oraz spłatę kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Dobrzyca, Dobrzyca
  Przedmiotem zamówienia jest:

  Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 950 000,00 zł na wydatki majątkowe oraz spłatę kredytów i pożyczek

  1)Szczegóły zamówienia:
  -Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016 r.
  -Kredyt zostanie udzielony w złotych polskich,
  -Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości kredytu,
  - Kredyt może być wykorzystywany w transzach „na żądanie”. O wysokości transzy Kredytobiorca poinformuje Bank,
  -Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w SIWZ,
  -Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty kredytu w całości lub w części - w sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej – odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej i dodatkowych opłat,
  -Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania tylko z części przyznanego kredytu. W w/w sytuacji zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z powodu niewykorzystania przyznanych środków finansowych.
  -Zakładany okres spłaty kredytu to 20.12.2023r. z okresem karencji w spłacie kapitału do 20.12.2017r. Odsetki spłacane będą miesięcznie tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu.
  -Do wyliczenia kosztów kredytu należy przyjąć datę pełnej wypłaty na dzień 31.12.2016 r.
  -W ofercie należy podać całkowity koszt kredytu na który składać będzie się oprocentowanie (obliczone na podstawie stawki WIBOR 1M z dnia 19.10.2016 r. powiększonej o marżę banku w stosunku rocznym),
  - Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco,
  -W ofercie należy podać całkowity koszt kredytu przy założeniu, że:
  •Odsetki płatne będą miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ,
  •Spłata kapitału następować będzie według harmonogramu stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
 2. Zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu krotoszyńskiego w sezonie zimowym 2015/2016
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Krotoszyn
  Przedmiotem postępowania przetargowego jest wybór Wykonawcy, który będzie świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi polegające na realizacji zadania pod nazwą: Zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu krotoszyńskiego w sezonie zimowym 2015/2016. z podziałem na 8 zadań według podziału określonego w punkcie 3.4 SIWZ. Sezon zimowy został określony od dnia 01.11.2015 r do dnia 15.04.2016 r.Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie na odśnieżaniu dróg poprzez mechaniczne usuwanie śniegu z jezdni i poboczy. W przypadku wystąpienia dużych zasp śnieżnych w pasie jezdni gdzie pługi odśnieżne nie będą w stanie odśnieżyć, przemieszczenie zasp poza pas jezdny nastąpi przy pomocy ładowarek.W każdym zadaniu obejmującym zimowe utrzymanie dróg powiatowych, będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego Wykonawca musi zapewnić odśnieżanie zatok oraz przystanków autobusowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 zadań i obejmuje: ZADANIE NR 1:zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na następujących odcinkach ulic i dróg powiatowych:MIASTO KOŹMIN WLKP ( ulice):I kolejność standard 3:Cieszyńskiego; Dworcowa; Floriańska; Grębowska; Jana Pawła II; Kobylińska; Marcińca; Pleszewska; Podgórna; Poznańska: Prosta; Staniewska; Strzelecka; Targowa; Zamkowa; Zielony Rynek.DROGI POZA MIEJSKIE KOŹMIN WLKP :I kolejność standard 3:Droga powiatowa nr 5145 P :Koźmin Wlkp -Dobrzyca do granicy powiatu,I kolejność standard 4:Droga powiatowa nr 5152 P -Koźmin Wlkp - Rozdrażew - do bazy SKR w Rozdrażewie, Droga powiatowa nr 4908 P Borzęciczki-Kacza Górka ,Droga powiatowa nr 4918 P Kacza Górka -granica powiatu krotoszyńskiego- Mokronos-Gościejew-Wielowieś ( skrzyżowanie z drogą nr 5136 na Wyganów),ZADANIE NR 2 :zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rozdrażew na następujących odcinkach ulic i dróg powiatowych:GMINA ROZDRAŻEW- I kolejność -standard 3:Droga powiatowa nr 4331P (Nowy Świat)-granica powiatu krotoszyńskiego- Nowa Wieś-Rozdrażew do miejscowości Brzoza( skrzyżowanie z drogą gminną Brzoza-Kobierno), II kolejność -standard 4:Droga powiatowa nr 5152 P Rozdrażew- Koźmin ( od ul. Krotoszyńskiej do bazy SKR w Rozdrażewie),II kolejność standard 5:Droga powiatowa nr 5151P Rozdrażew-Trzemeszno-Grębów,
  Droga powiatowa nr 5149 P Wyki od skrzyżowania z drogą gminną- gr. powiatu pleszewskiego (Koźminiec),Droga powiatowa nr 5155P Rozdrażew-Rozdrażewek -Różopole do skrzyżowania z drogą nr 5158 P, Droga powiatowa nr 5153 P Nowa Wieś -Maciejew-Rozdrażewek,Droga powiatowa nr 5154P Rozdrażew-Rozdrażewek,
  Droga powiatowa nr 5156 P Rozdrażew- Dąbrowa- Kobierno ( skrzyżowanie z drogą 5158P),Droga powiatowa nr 5168P droga krajowa nr 15 -Dzielice, Droga powiatowa nr 5148 P Grębów od skrzyżowania z drogą Trzemeszno-Cegielnia-Nowa Wieś-Koźminiec,
  II kolejność- standard 5:Droga Powiatowa nr 5133 P Koźmin Wlkp - Staniew-Mokronos-Józefów ( granica powiatu krotoszyńskiego),Droga powiatowa nr 4169 P Rusko-granica powiatu krotoszyńskiego- Wyrębin- Borzęciczki-Serafinów -do drogi 4918P, Droga powiatowa nr 4171 P Koźmin Wlkp -Nowa Obra-Stara Obra -Golina (gr, powiatu Krotoszyńskiego),Droga powiatowa nr 5143 P Stara Obra -Wałków-Borzęcice -gr. powiatu pleszewskiego (Galew) ,Droga powiatowa nr 5146 P Borzęcice-Sapieżyn -do drogi krajowej nr 15,Droga powiatowa nr 5149 P Cegielnia-Wyki- gr powiatu pleszewskiego do skrzyżowania z drogą gminną na Wyki,Droga powiatowa nr 5139 P Psie Pole- Kaniew- Dębiogóra-Czarny Sad do drogi krajowej nr 15 ,Droga powiatowa nr 5137P Mokronos- Skałów-Psie Pole-Koźmin Wlkp. ,Droga powiatowa nr 4919P Mokronos- Małgów, Droga powiatowa nr 4916 P Międzyborze -gr. powiatu
  krotoszyńskiego- Pogorzałki Małe- Mycielin- Borzęciczki, Droga powiatowa nr 5148P Koźmin Wlkp -Tatary-Grębów do skrzyżowania z drogą Trzemeszno-Cegielnia,
  Droga powiatowa nr 5138P Gościejew- Skałów, Droga powiatowa nr 5140 P Kaniew-Wronów- Benice ( do Wronowa)- skrzyżowanie z drogą gminną,ZADANIE NR 3 zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Krotoszyna na następujących odcinkach ulic i dróg powiatowych:MIASTO KROTOSZYN (ulice):I kolejność standard 3-
  Zdunowska od ul. Piastowskiej do ul. Kołłątaja; Szosa Benicka; Ogrodowskiego; Floriańska; Grudzielskiego; Klemczaka Konstytucja 3 Maja; Kobylińska; Kościuszki; Koźmińska ;Piastowska; Kozala; 56 Pułku Piechoty Wlkp. Raszkowska; Spartańska; Stawna; 23 stycznia; Rawicka; Słowiańska ; Transportowa ; Wiśniowa; Benicka,
  II kolejność standard 3 :Św. Antoniego ; Ceglarska; Chwaliszewska; Domki Farne; Dworcowa; Pukackiego; Fabryczna; Głowackiego; Kamienna; Kilińskiego; Klonowicza; Kobierska; Kopieczki; Kopernika; Langiewicza; Magazynowa; Masłowskiego; Młyńska ;Ofiar Katynia; Osadnicza; Plac Szkolny; Polna; Półwiejska; Przemysłowa; Robotnicza; Słodowa; Sosnowa; Spokojna; Staszica; 1 stycznia; Ściegiennego; Świętokrzyska; Wiejska; Więźniów Politycznych; Zacisze; Zamkowy Folwark.ZADANIE NR 4
  zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Krotoszyna -wschód na następujących odcinkach ulic i dróg powiatowych :DROGI POZA MIEJSKIE KROTOSZYN -I kolejność standard 3 :Droga powiatowa nr 4331P Krotoszyn ul. Bpa Kozala-od drogi krajowej nr 15 - do m. Brzoza (skrzyżowanie z drogą gminną(Brzoza-Kobierno),I kolejność standard 4:Droga powiatowa nr 5158 P Krotoszyn (Raszkowska) -Kobierno-Różopole-Roszki- gr. powiatu ostrowskiego,Droga powiatowa nr 5166P Krotoszyn (Bolewskiego) Chachalnia skrzyżowania z drogą 5165P -do drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn- Sulmierzyce,II kolejność standard 5:Droga powiatowa nr 4332P Roszki-Orpiszew-gr. powiatu ostrowskiego Janków Zaleśny,Droga powiatowa nr 5165 P gr. powiatu Ostrowskiego -Chwaliszew -Chachalnia do drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn - Sulmierzyce, Droga powiatowa nr 5161 P Ugrzele- Baszyny- gr, powiatu ostrowskiego (Janków Zaleśny),Droga powiatowa nr 5159 P Krotoszyn(Spartańska)- Tomnice-Jasne Pole- Orpiszew-Baszyny, Droga powiatowa nr 5155P Biadki- Duszna Górka (skrzyżowanie z drogą nr 5162P) ,Droga powiatowa nr 5162 P Krotoszyn (Stawna, Gorzupska-Gorzupia-Świnków- gr. powiatu ostrowskiego -Janków Zaleśny,Droga powiatowa nr 5163 P Orpiszew-Świnków-Biadki do drogi krajowej nr 36,Droga powiatowa nr 5157 P Kobierno-Tomnice-Gorzupia -Smoszew do drogi krajowej nr 36, Droga powiatowa nr 5164P Biadki- Chwaliszew do skrzyżowania z drogą 5165P, ZADANIE NR 5 zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Krotoszyna - zachód na następujących odcinkach ulic i dróg powiatowych-I kolejność standard 4 :Droga powiatowa nr 4918P -Wielowieś od skrzyżowania z drogą nr 5136P -Benice-Wróżewy-Krotoszyn (Szosa Benicka),II kolejność standard 5 :Droga powiatowa nr 5140 P Wronów od skrzyżowania z drogą gminną- Benice,Droga powiatowa nr 5141 P Benice-Ustków, Droga powiatowa nr 5136 P Wielowieś -Wyganów ,Droga powiatowa nr 5142P do drogi krajowej nr 15 Bożacin-Wróżewy- Lutogniew, Droga powiatowa nr 5242 P od drogi krajowej nr 36 Lutogniew-Dzierżanów- Rojew do skrzyżowania z drogą 4097 P ,ZADANIE NR 6:zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Sulmierzyce na następujących odcinkach ulic i dróg powiatowych:MIASTO SULMIERZYCE -I kolejność standard 3:Poznańska do m. Chwaliszew do skrzyżowania z drogą 5165P; Powstańców Wlkp.; Uciechowska; Wrocławska; Kaliska,ZADANIE NR 7:zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Zduny na następujących odcinkach ulic i dróg powiatowych:MIASTO ZDUNY-(ulice )- I kolejność standard 3:-Kobylińska; Pl. Kościuszki ; Mickiewicza; 1 Maja ; Ostrowska ; Rynek; Plac Ks. Skargi,II kolejność standard 4:Sulmierzycka,DROGI POZA MIEJSKIE ZDUNY: I kolejność standard 3:Droga powiatowa nr 5129P od drogi krajowej nr 15 -Zduny ul. Kobylińska-Baszków do kościoła- skrzyżowanie z drogą 5500P,II kolejność standard 4:Droga powiatowa nr 5500 P Krotoszyn-Konarzew-Baszków, II kolejność- standard 5:Droga powiatowa nr 5165 P Zduny-Rynek, Mickiewicza, Pl. Skargi, Ostrowska- Chachalnia -Ujazd,Droga powiatowa nr 5144 P Baszków-Bestwin-Ruda -gr województwa dolnośląskiego ,Droga powiatowa nr 5167P - Zduny ( ul. Sulmierzycka) -granica woj. dolnośląskiego Ujazd , Droga powiatowa nr 5500P Baszków-gr. powiatu Jutrosin do ostatnich
  zabudowań,ZADANIE NR 8 zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Kobylin na następujących odcinkach ulic i dróg powiatowych :MIASTO KOBYLIN ( ulice) -I kolejność standard 3.:Al. Powstańców Wlkp; Baszkowska; Dworcowa ;Grunwaldzka; Krobska; Kolejowa; Kopernika; Rzemiechowska; Strzelecka,DROGI POZA MIEJSKIE KOBYLIN:I Kolejność standard 3:Droga powiatowa nr 5129 P Kobylin (Baszkowska ) -Baszków do kościoła do skrzyżowania z drogą nr 5500P,II kolejność standard 4:Droga powiatowa nr 5129 P Kobylin (Baszkowska ) -Baszków do kościoła do skrzyżowania z drogą nr 5500P,Droga powiatowa nr 5133 P Kromolice-Targoszyce-Łagiewniki,Droga powiatowa nr 4097 P Rojew-Kuklinów-Kromolice,Droga powiatowa nr 4803P Pępowo- Sroki- Górka-Kobylin,Droga powiatowa nr 4920 P (Ochla) gr. Powiatu Krotoszyńskiego- Łagiewniki-Starkówiec-Kobylin, Droga powiatowa nr 4921 P(Gumienice)-gr .powiatu krotoszyńskiego- Zalesie Wielkie- Zalesie Małe-Górka, Droga powiatowa nr 5132 P Zalesie Wielkie -Łagiewniki, Droga powiatowa nr 5150P Smolice-Rogożewo,II kolejność standard 5:Droga powiatowa nr 5130P Kobylin (Berdychowska)-Berdychów wieś,Droga powiatowa nr 5131 Starkówiec-Fijałów-Wyganów do drogi krajowej nr 36 ,Droga powiatowa nr 5134P Zalesie Wielkie- do drogi 4921P,Droga powiatowa nr 5135P od drogi krajowej nr 36 Kuklinów-Starygród-Benice (do kościoła do drogi nr 4918P),Droga powiatowa nr 5242 Kobylin (ul. Rzemiechowska)-Rzemiechów wieś,Droga powiatowa nr 4923 P (Pępowo)- gr. powiatu krotoszyńskiego - Zalesie Małe, Droga powiatowa nr 4925 P (Czeluścin)- gr. powiatu krotoszyńskiego- Rębiechów-Kobylin, Droga powiatowa nr 5125 P (Sroki) -gr. powiatu krotoszyńskiego (Czeluścin) -Sroki ,Droga powiatowa nr 4926 P (Pasierby) -gr, powiatu krotoszyńskiego- Raszewy-Smolice, UWAGA:Zasady zimowego utrzymania na drogach zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie przedstawia dodatek nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podział zadań został uwidoczniony na mapie z lokalizacją dróg poszczególnych zadań stanowiących załącznik nr 10 do SIWZ.Zamawiający może ograniczyć przedmiot zamówienia zawężając usługę typując odcinki dróg, które należałoby utrzymać i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia i odszkodowania. O powyższym fakcie Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie.W szczególnych sytuacjach związanych z istniejącymi warunkami atmosferycznymi (brak zjawisk atmosferycznych), Zamawiający może wstrzymać prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg informując o tym fakcie telefonicznie Wykonawcę. Wykonawcy przez okres wstrzymania akcji zimowego utrzymania dróg nie przysługuje wynagrodzenie.Wznowienie akcji następuje na telefoniczny wniosek Zamawiającego.W przypadku, gdy Wykonawca ze względu na bardzo trudne warunki pogodowe nie jest wstanie prowadzić prac zgodnie ze standardem, powinien zawiadomić Zamawiającego na piśmie. W tym przypadku Zamawiający nie potrąca wykonawcy wysokości wynagrodzenia określonego w umowie. Zgoda Zamawiającego na w/w odstępstwo jest przekazana w formie pisemnej Wykonawcy.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej gotowości do prowadzenia zimowego utrzymania dróg od dnia 01.11.2015r. do 15.04.2016r.Z tytułu gotowości do prowadzenia akcji zimowej Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.Wykonawca będzie odpowiedzialny za całokształt, w tym przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie umowy. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana, jako staranność profesjonalisty właściwa w działalności objętej przedmiotem zamówienia.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.Zasady prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg.Akcję zimowego utrzymania dróg będzie prowadził ze strony Powiatowego Zarządu Dróg dyżurny zimowego utrzymania dróg z siedziby przy ulicy Transportowej 1 w Krotoszynie .Dyżury prowadzone będą całodobowo w zależności od warunków atmosferycznych. W razie potrzeby dyżurny będzie telefonicznie powiadamiał wykonawcę o potrzebie uruchomienia sprzętu zimowego utrzymania dróg. Każdorazowe uruchomienie sprzętu będzie odnotowane w dzienniku zimowego utrzymania dróg przez dyżurnego.Wykonawca uruchamia sprzęt w ciągu 1 godziny od telefonicznego powiadomienia przez dyżurnego PZD.Wykonawca robót powiadamia odwrotnie dyżurnego zimowego utrzymania dróg o wyjeździe sprzętu.Wykonawca każdorazowo po zakończeniu usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiadomi dyżurnego zimowego utrzymania dróg co zostanie odnotowane w dzienniku pracy sprzętu.Wykonawca zobowiązuje się do podania w formularzu oferty nr telefonu, osoby odpowiedzialnej do realizacji zadań określonych umową.Wykonawca przekazuje za pośrednictwem osób obsługujących pojazdy/sprzęt dyżurnemu zimowego utrzymania dróg informacji o aktualnym stanie przejezdności oraz zapewnia obsadę całodobową na pracującym sprzęcie.Sprzęt:Wymagania dotyczące sprzętu-W niniejszej SIWZ podane zostały minimalne ilości jednostek sprzętowych jednak w interesie Wykonawcy pozostaje zapewnienie takiej ilości sprzętu, który pozwoli mu wykonać usługę w określonym standardzie (np. w przypadku awarii jednostki). Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowej podmiany lub naprawy sprzętu.Zamawiający musi mieć dostępny w minimalnym zakresie zestaw sprzętu niezbędny do zimowego utrzymania dróg określony w punkcie 10 SIWZ dla poszczególnych zadań.Składając ofertę cenową na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg w zakresie kilku zadań wymieniony sprzęt należy zapewnić z osobna dla każdego zadania. Przez co należy rozumieć, że nie dopuszcza się wykazania jednego sprzętu, urządzenia do kilku zadań jednocześnie.
  Pojazd wykonujący na drodze prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powinien zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2005 roku Nr 108 ,poz. 908 ze zmianami), tj. pojazd musi być wyposażony i wysyłać żółty sygnał błyskowy odpowiadający warunkom określonym w § 38 i § 39 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku (Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 roku Nr 32,poz. 262 ze zm.). Natomiast części urządzeń zamontowanych na pojeździe wystające poza obrys pojazdu powinny odpowiadać warunkom określonym w § 9 wyżej wymienionego rozporządzenia.Uwaga dotyczy tylko ładowarek czołowych dla 7 zadań :Przemieszczanie śniegu przy użyciu ładowarek czołowych poza pas drogowy dróg poza miejskich w przypadku lokalnie mogących powstawać zasp śnieżnych, których sprzęt odśnieżający w postaci pługów
  odśnieżnych nie jest w stanie usunąć, Wykonawca na telefoniczne wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do podstawienia sprzętu w ciągu 2 godzin od telefonicznego powiadomienia. Uwaga:W interesie Wykonawcy pozostaje zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty.
  Zamawiający wyklucza możliwość wysuwania przez Wykonawcę roszczeń pod jego adresem z uwagi na błędne skalkulowanie ceny.


  II kolejność standard 5
  Droga powiatowa nr 5130P Kobylin (Berdychowska)-Berdychów wieś,
  Droga powiatowa nr 5131 Starkówiec-Fijałów-Wyganów do drogi krajowej nr 36 ,
  Droga powiatowa nr 5134P Zalesie Wielkie- do drogi 4921P,
  Droga powiatowa nr 5135P od drogi krajowej nr 36 Kuklinów-Starygród-Benice (do kościoła do drogi nr 4918P),
  Droga powiatowa nr 5242 Kobylin (ul. Rzemiechowska)-Rzemiechów wieś,
  Droga powiatowa nr 4923 P (Pępowo)- gr. powiatu krotoszyńskiego - Zalesie Małe,
  Droga powiatowa nr 4925 P (Czeluścin)- gr. powiatu krotoszyńskiego- Rębiechów-Kobylin,
  Droga powiatowa nr 5125 P (Sroki) -gr. powiatu krotoszyńskiego (Czeluścin) -Sroki ,
  Droga powiatowa nr 4926 P (Pasierby) -gr, powiatu krotoszyńskiego- Raszewy-Smolice,
 3. Obsługa wypłat zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń wypłacanych osobom uprawnionym na terenie Powiatu Ostrowskiego
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa wypłat zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń wypłacanych osobom uprawnionym na terenie Powiatu Ostrowskiego polegająca na:
  1. przekazywaniu osobom uprawnionym posiadającym rachunki bankowe środków pieniężnych w terminach i wysokości wskazanych przez zamawiającego
  2. dokonywanie wypłat dla osób nie posiadających rachunków bankowych, realizowanych przez co najmniej 6 godzin dziennie w terminach ustalonych przez zamawiającego określonych w harmonogramie wypłat.
 4. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 500 000,00 zł przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetowego roku 2014
  Zamawiający: Gmina i Miasto Odolanów, Odolanów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 1 500 000,00 zł /słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych /, na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Okres kredytowania ustala się na lata 2015-2022. Spłata kapitału następować będzie w zgodnie z harmonogramem spłat rat zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę bazową WIBOR 6M plus stałą marżę banku. Odsetki będą naliczane za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu miesięcznie, przy rzeczywistej liczbie dni w roku 365/ 366. Oprocentowanie kredytu ustalane będzie w oparciu o stawkę WIBOR 6M notowanej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem miesiąca, powiększonej o niezmienną marżę banku. Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami. Kapitalizacja odsetek kredytu jest niedopuszczalna. Zamawiający zastrzega sobie: - zmianę warunków spłaty kredytu zaakceptowanych przez Bank bez ponoszenia dodatkowych opłat. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będzie dokonywane w PLN. W celu wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiający dołącza do SIWZ następujące dokumenty: Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy i miasta Odolanów za rok 2013 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za rok 2013 Uchwała nr XLII.325.13 z 30.12.2013r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości kwoty długu Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu opisowym za I półrocze 2014r. Rb 28S sprawozdanie wykonania planu wydatków budżetowych za III kw. 2014r. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kw. 2014 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie za 2013 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu za 2013 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości finansowania deficytu 2014 Informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2014r. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za III kw. 2014 Rb-NDS kwartalne sprawozdania o nadwyżce deficycie za III kwartał 2014 Uchwała nr XLIX.372.14 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów
 5. Odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2015 roku
  Zamawiający: Gmina Rozdrażew, Rozdrażew
  Wykonawcy składają oferty cenowe za 1 godzinę usługi (bez dojazdu).
  Zamawiający ustala 3 kategorie cenowe dla następujących rodzajów sprzętu:
  1/ ciągniki z pługiem czołowym szer. 3,0 m powyżej 80 KM
  2/ koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, ciągniki powyżej 100 KM
  3/ piaskarki do zwalczania gołoledzi.
  Gminę Rozdrażew podzielono na sześć rejonów do odśnieżania.
  Spośród złożonych ofert Zamawiający wybierze najkorzystniejsze oferty dla każdego z rejonów. W przypadku składania oferty na dwa rejony Wykonawca musi posiadać drugi komplet sprzętu (minimum 1 ciągnik) i dodatkowego kierowcę w celu szybkiej reakcji i zapewnienia w bardzo krótkim czasie przejezdności dróg oraz likwidacji śliskości i gołoledzi. Materiał do zwalczania śliskości i gołoledzi zapewnia Zamawiający.
  Wykonawca pobiera go sam z bazy przy ul. Pleszewskiej 6 w Rozdrażewie.
 6. Zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu krotoszyńskiego w sezonie zimowym 2014/2015
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Krotoszyn
  Przedmiotem postępowania przetargowego jest wybór Wykonawcy, który będzie świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi polegające na realizacji zadania pod nazwą: Zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu krotoszyńskiego w sezonie zimowym 2014/2015. z podziałem na 8 zadań według podziału określonego w punkcie 3.4 SIWZ.Sezon zimowy został określony od dnia 01.11.2014 r do dnia 15.04.2015 r.Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie na odśnieżaniu dróg poprzez mechaniczne usuwanie śniegu z jezdni i poboczy. W przypadku wystąpienia dużych zasp śnieżnych w pasie jezdni gdzie pługi odśnieżne nie będą w stanie odśnieżyć przemieszczenie zasp poza pas jezdny nastąpi przy pomocy ładowarek.W każdym zadaniu obejmującym zimowe utrzymanie dróg powiatowych, będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego Wykonawca musi zapewnić odśnieżanie zatok oraz przystanków autobusowych.Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 zadań i obejmuje:ZADANIE NR 1:zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na następujących odcinkach ulic i dróg powiatowych:MIASTO KOŹMIN WLKP ( ulice):I kolejność standard 3-Cieszyńskiego; Dworcowa; Floriańska; Grębowska; Jana Pawła II; Kobylińska; Marcińca; Pleszewska; Podgórna; Poznańska: Prosta; Staniewska; Strzelecka; Targowa; Zamkowa; Zielony Rynek.
  DROGI POZA MIEJSKIE KOŹMIN WLKP :I kolejność standard 4:
  Droga powiatowa nr 5152 P -Koźmin Wlkp - Rozdrażew - do bazy SKR w Rozdrażewie ,
  Droga powiatowa nr 5145 P :Koźmin Wlkp -Dobrzyca do granicy powiatu,
  Droga powiatowa nr 4908 P Borzęciczki-Kacza Górka ,
  Droga powiatowa nr 4918 P Kacza Górka -granica powiatu krotoszyńskiego- Mokronos-Gościejew-Wielowieś ( skrzyżowanie z drogą nr 5136 na Wyganów),II kolejność- standard 5:Droga Powiatowa nr 5133 P Koźmin Wlkp - Staniew-Mokronos-Józefów ( granica powiatu krotoszyńskiego),
  Droga powiatowa nr 4169 P Borzęciczki -Wyrębin-Serafinów,
  Droga powiatowa nr 4171 P Koźmin Wlkp -Nowa Obra-Stara Obra -Golina (gr, powiatu Krotoszyńskiego),
  Droga powiatowa nr 5143 P Stara Obra -Wałków-Borzęcice -gr. powiatu pleszewskiego,
  Droga powiatowa nr 5146 P Borzęcice-Sapieżyn -do drogi krajowej nr 15,
  Droga powiatowa nr 5149 P Cegielnia-Wyki- gr powiatu pleszewskiego do skrzyżowania z drogą gminną na Wyki,
  Droga powiatowa nr 5139 P Psie Pole-Kaniew-Dębiogóra-Czarny Sad do drogi krajowej nr 15 ,
  Droga powiatowa nr 5137P Mokronos-Skałów-Psie Pole-Koźmin Wlkp.,
  Droga powiatowa nr 4919P Mokronos-Małgów ,
  Droga powiatowa nr 4916 P Międzyborze -gr. powiatu krotoszyńskiego- Pogorzałki Małe-Mycielin-Borzęciczki ,
  Droga powiatowa nr 5148P Koźmin Wlkp -Tatary-Grębów do skrzyżowania z drogą Trzemeszno-Cegielnia ,
  Droga powiatowa nr 5138P Gościejew-Skałów ,
  Droga powiatowa nr 5140 P Kaniew-Wronów-Benice ( do Wronowa)- skrzyżowanie z drogą gminną ,ZADANIE NR 2 :zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rozdrażew
  na następujących odcinkach ulic i dróg powiatowych: GMINA ROZDRAŻEW- I kolejność -standard 3: Droga powiatowa nr 4331P Krotoszyn-Dobrzyca od Rozdrażewa do miejscowości Brzoza( skrzyżowanie z drogą gminną Brzoza-Kobierno),
  II kolejność -standard 4:Droga powiatowa nr 5152 P Rozdrażew- Koźmin ( od ul. Krotoszyńskiej do bazy SKR w Rozdrażewie),II kolejność standard 5:
  Droga powiatowa nr 5151P Rozdrażew-Grębów ,
  Droga powiatowa nr 5149 P Wyki od skrzyżowania z drogą gminną- gr. powiatu pleszewskiego (Koźminiec),
  Droga powiatowa nr 5155P Rozdrażew-Rozdrażewek -Różopole do skrzyżowania z drogą nr 5158 P ,
  Droga powiatowa nr 5153 P Nowa Wieś -Maciejew-Rozdrażewek,
  Droga powiatowa nr 5154P Rozdrażew-Rozdrażewek ,
  Droga powiatowa nr 5156 P Rozdrażew- Dąbrowa- Kobierno ( skrzyżowanie z drogą 5158P),
  Droga powiatowa nr 5168P droga krajowa nr 15 -Dzielice ,
  Droga powiatowa nr 5148 P Grębów od skrzyżowania z drogą Trzemeszno-Cegielnia-Nowa Wieś-Koźminiec,ZADANIE NR 3: zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Krotoszyna na następujących odcinkach ulic i dróg powiatowych:MIASTO KROTOSZYN (ulice):I kolejność standard 3:Zdunowska od ul. Piastowskiej do ul. Kołłątaja; Szosa Benicka; Ogrodowskiego; Floriańska; Grudzielskiego; Klemczaka Konstytucja 3 Maja; Kobylińska; Kościuszki; Koźmińska ;Piastowska; Kozala; 56 Pułku Piechoty Wlkp. Raszkowska; Spartańska; Stawna; 23 stycznia; Rawicka; Słowiańska ; Transportowa ; Wiśniowa; Benicka,II kolejność standard 3:Św. Antoniego ; Ceglarska; Chwaliszewska; Domki Farne; Dworcowa; Pukackiego; Fabryczna; Głowackiego; Kamienna; Kilińskiego; Klonowicza; Kobierska; Kopieczki; Kopernika; Langiewicza; Magazynowa; Masłowskiego; Młyńska ;Ofiar Katynia; Osadnicza; Plac Szkolny; Polna; Półwiejska; Przemysłowa; Robotnicza; Słodowa; Sosnowa; Spokojna; Staszica; 1 stycznia; Ściegiennego; Świętokrzyska; Wiejska; Więźniów Politycznych; Zacisze; Zamkowy Folwark,ZADANIE NR 4: zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Krotoszyna -wschód na następujących odcinkach ulic i dróg powiatowych:DROGI POZA MIEJSKIE KROTOSZYN -I kolejność standard 3:
  Droga powiatowa nr 4331P Krotoszyn ul. Bpa Kozala-od drogi krajowej nr 15 - do m. Brzoza (skrzyżowanie z drogą gminną(Brzoza-Kobierno),I kolejność standard 4:
  Droga powiatowa nr 5158 P Krotoszyn (Raszkowska) -Kobierno-Różopole-Roszki- gr. powiatu ostrowskiego,Droga powiatowa nr 5166P Krotoszyn (Bolewskiego) Chachalnia do skrzyżowania z drogą 5165P na Zduny,II kolejność standard 5:
  Droga powiatowa nr 4332P Roszki-Orpiszew-gr. powiatu ostrowskiego Janków Zaleśny,
  Droga powiatowa nr 5165 P gr. powiatu Ostrowskiego -Chwaliszew -Chachalnia do drogi nr 5166P Krotoszyn -Chachalnia,
  Droga powiatowa nr 5161 P Ugrzele-Baszyny-gr, powiatu ostrowskiego (Janków Zaleśny),
  Droga powiatowa nr 5159 P Krotoszyn(Spartańska)- Tomnice-Jasne Pole-Orpiszew-Baszyny ,
  Droga powiatowa nr 5155P Biadki- Duszna Górka (skrzyżowanie z drogą nr 5162P),
  Droga powiatowa nr 5162 P Krotoszyn (Stawna, Gorzupska-Gorzupia-Świnków- gr. powiatu ostrowskiego -Janków Zaleśny,
  Droga powiatowa nr 5163 P Orpiszew-Świnków-Biadki do drogi krajowej nr 36,
  Droga powiatowa nr 5157 P Kobierno-Tomnice-Gorzupia -Smoszew do drogi krajowej nr 36,
  Droga powiatowa nr 5164P Biadki- Chwaliszew do skrzyżowania z drogą 5165P,ZADANIE NR 5:zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Krotoszyna - zachód
  na następujących odcinkach ulic i dróg powiatowych:I kolejność standard 4 :
  Droga powiatowa nr 4918P -Wielowieś od skrzyżowania z drogą nr 5136P -Benice-Wróżewy-Krotoszyn (Szosa Benicka),II kolejność standard 5 :
  Droga powiatowa nr 5140 P Wronów od skrzyżowania z drogą gminną- Benice,
  Droga powiatowa nr 5141 P Benice-Ustków ,
  Droga powiatowa nr 5136 P Wielowieś -Wyganów ,
  Droga powiatowa nr 5142P Lutogniew-Wróżewy-Bożacin do drogi krajowej nr 15,
  Droga powiatowa nr 5242 P od drogi krajowej nr 36 Lutogniew-Dzierżanów- Rojew do skrzyżowania z drogą 4097 P ,ZADANIE NR 6: zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Sulmierzyce na następujących odcinkach ulic i dróg powiatowych:MIASTO SULMIERZYCE :I kolejność standard 3: Poznańska do m. Chwaliszew do skrzyżowania z drogą 5165P; Powstańców Wlkp.; Uciechowska; Wrocławska; Kaliska,ZADANIE NR 7:
  zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Zduny na następujących odcinkach ulic i dróg powiatowych-MIASTO ZDUNY-(ulice ):I kolejność standard 3
  -Kobylińska; Pl. Kościuszki ; Mickiewicza; 1 Maja ; Ostrowska ; Rynek; Plac Ks. Skargi,II kolejność standard 4:Sulmierzycka,DROGI POZA MIEJSKIE ZDUNY: I kolejność standard 4:Droga powiatowa nr 5129P od drogi krajowej nr 15 -Zduny ul. Kobylińska-Baszków do kościoła- skrzyżowanie z drogą 5500P,II kolejność standard 4:
  Droga powiatowa nr 5500 P Krotoszyn-Konarzew-Baszków, II kolejność- standard 5:
  Droga powiatowa nr 5165 P Zduny-Rynek, Mickiewicza, Pl. Skargi, Ostrowska- Chachalnia -Ujazd,
  Droga powiatowa nr 5144 P Baszków-Bestwin-Ruda -gr województwa dolnośląskiego ,
  Droga powiatowa nr 5167P - Zduny ( ul. Sulmierzycka) -granica woj. dolnośląskiego Ujazd ,
  Droga powiatowa nr 5500P Baszków-gr. powiatu Jutrosin do ostatnich zabudowań,ZADANIE NR 8: zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Kobylin na następujących odcinkach ulic i dróg powiatowych-MIASTO KOBYLIN ( ulice) -I kolejność standard 3:Al. Powstańców Wlkp; Baszkowska; Dworcowa ;Grunwaldzka; Krobska; Kolejowa; Kopernika; Rzemiechowska; Strzelecka,DROGI POZA MIEJSKIE KOBYLIN :II kolejność standard 4-Droga powiatowa nr 5129 P Kobylin (Baszkowska ) -Baszków do kościoła do skrzyżowania z drogą nr 5500P,
  Droga powiatowa nr 5133 P Kromolice-Targoszyce-Łagiewniki ,
  Droga powiatowa nr 4097 P Rojew-Kuklinów-Kromolice,
  Droga powiatowa nr 4803P Pępowo- Sroki- Górka-Kobylin,
  Droga powiatowa nr 4920 P (Ochla) gr. Powiatu Krotoszyńskiego- Łagiewniki-Starkówiec-Kobylin ,
  Droga powiatowa nr 4921 P(Gumienice)-gr .powiatu krotoszyńskiego- Zalesie Wielkie- Zalesie Małe-Górka ,
  Droga powiatowa nr 5132 P Zalesie Wielkie -Łagiewniki,
  Droga powiatowa nr 5150P Smolice-Rogożewo,II kolejność standard 5 :
  Droga powiatowa nr 5130P Kobylin (Berdychowska)-Berdychów wieś,
  Droga powiatowa nr 5131 Starkówiec-Fijałów-Wyganów do drogi krajowej nr 36 ,
  Droga powiatowa nr 5134P Zalesie Wielkie- do drogi 4921P,
  Droga powiatowa nr 5135P od drogi krajowej nr 36 Kuklinów-Starygród-Benice (do kościoła do drogi nr 4918P),
  Droga powiatowa nr 5242 Kobylin (ul. Rzemiechowska)-Rzemiechów wieś,
  Droga powiatowa nr 4923 P (Pępowo)- gr. powiatu krotoszyńskiego - Zalesie Małe ,
  Droga powiatowa nr 4925 P (Czeluścin)- gr. powiatu krotoszyńskiego- Rębiechów-Kobylin ,
  Droga powiatowa nr 5125 P (Sroki) -gr. powiatu krotoszyńskiego (Czeluścin) -Sroki ,
  Droga powiatowa nr 4926 P (Pasierby) -gr, powiatu krotoszyńskiego- Raszewy-Smolice.UWAGA
  Zasady zimowego utrzymania na drogach zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie przedstawia dodatek nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Podział zadań został uwidoczniony na mapie z lokalizacją dróg poszczególnych zadań stanowiących załącznik nr 10 do SIWZ.


  Zamawiający może ograniczyć przedmiot zamówienia zawężając usługę typując odcinki dróg, które należałoby utrzymać i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia i odszkodowania.
  O powyższym fakcie Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie.

  W szczególnych sytuacjach związanych z istniejącymi warunkami atmosferycznymi (brak zjawisk atmosferycznych), Zamawiający może wstrzymać prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg informując o tym fakcie telefonicznie Wykonawcę. Wykonawcy przez okres wstrzymania akcji zimowego utrzymania dróg nie przysługuje wynagrodzenie.
  Wznowienie akcji następuje na telefoniczny wniosek Zamawiającego.

  W przypadku, gdy Wykonawca ze względu na bardzo trudne warunki pogodowe nie jest wstanie prowadzić prac zgodnie ze standardem, powinien zawiadomić Zamawiającego na piśmie. W tym przypadku Zamawiający nie potrąca wykonawcy wysokości wynagrodzenia określonego w umowie. Zgoda Zamawiającego na w/w odstępstwo jest przekazana w formie pisemnej Wykonawcy.
  Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej gotowości do prowadzenia zimowego utrzymania dróg od dnia 01.11.2014r. do 15.04.2015r.Z tytułu gotowości do prowadzenia akcji zimowej Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

  Wykonawca będzie odpowiedzialny za całokształt, w tym przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie umowy. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana, jako staranność profesjonalisty właściwa w działalności objętej przedmiotem zamówienia.
  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

  Zasady prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg
  Akcję zimowego utrzymania dróg będzie prowadził ze strony Powiatowego Zarządu Dróg dyżurny zimowego utrzymania dróg z siedziby przy ulicy Transportowej 1 w Krotoszynie .Dyżury prowadzone będą całodobowo w zależności od warunków atmosferycznych.
  W razie potrzeby dyżurny będzie telefonicznie powiadamiał wykonawcę o potrzebie uruchomienia sprzętu zimowego utrzymania dróg. Każdorazowe uruchomienie sprzętu będzie odnotowane w dzienniku zimowego utrzymania dróg przez dyżurnego.
  Wykonawca uruchamia sprzęt w ciągu 1 godziny od telefonicznego powiadomienia przez dyżurnego PZD.
  Wykonawca robót powiadamia odwrotnie dyżurnego zimowego utrzymania dróg o wyjeździe sprzętu.
  Wykonawca każdorazowo po zakończeniu usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiadomi dyżurnego zimowego utrzymania dróg co zostanie odnotowane w dzienniku pracy sprzętu.
  Wykonawca zobowiązuje się do podania w formularzu oferty nr telefonu, osoby odpowiedzialnej do realizacji zadań określonych umową.
  Wykonawca przekazuje za pośrednictwem osób obsługujących pojazdy/sprzęt dyżurnemu zimowego
  utrzymania dróg informacji o aktualnym stanie przejezdności oraz zapewnia obsadę całodobową na pracującym sprzęcie.Sprzęt
  1. Wymagania dotyczące sprzętu
  W niniejszej SIWZ podane zostały minimalne ilości jednostek sprzętowych jednak w interesie Wykonawcy pozostaje zapewnienie takiej ilości sprzętu, który pozwoli mu wykonać usługę w określonym standardzie (np. w przypadku awarii jednostki). Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowej podmiany lub naprawy sprzętu.
  Zamawiający musi mieć dostępny w minimalnym zakresie zestaw sprzętu niezbędny do zimowego utrzymania dróg określony w punkcie 10 SIWZ dla poszczególnych zadań.
  Składając ofertę cenową na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg w zakresie kilku zadań wymieniony sprzęt należy zapewnić z osobna dla każdego zadania. Przez co należy rozumieć, że nie dopuszcza się wykazania jednego sprzętu, urządzenia do kilku zadań jednocześnie.
  Pojazd wykonujący na drodze prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powinien zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2005 roku Nr 108 ,poz. 908 ze zmianami), tj. pojazd musi być wyposażony i wysyłać żółty sygnał błyskowy odpowiadający warunkom określonym w § 38 i § 39 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku (Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 roku Nr 32,poz. 262 ze zm.).
  Natomiast części urządzeń zamontowanych na pojeździe wystające poza obrys pojazdu powinny odpowiadać warunkom określonym w § 9 wyżej wymienionego rozporządzenia.Uwaga dotyczy tylko ładowarek czołowych dla 7 zadań
  1.) Przemieszczanie śniegu przy użyciu ładowarek czołowych poza pas drogowy dróg poza miejskich w
  przypadku lokalnie mogących powstawać zasp śnieżnych, których sprzęt odśnieżający w postaci pługów
  odśnieżnych nie jest w stanie usunąć, Wykonawca na telefoniczne wezwanie Zamawiającego zobowiązany
  będzie do podstawienia sprzętu w ciągu 2 godzin od telefonicznego powiadomienia.
 7. UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO W WYSOKOŚCI 2 410 245 PLN NETTO Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI MAJĄTKOWE, ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
  Zamawiający: Gmina Dobrzyca, Dobrzyca
  Przedmiotem zamówienia jest: UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO W WYSOKOŚCI 2 410 245 PLN NETTO Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI MAJĄTKOWE, ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW Kredyt pobierany będzie : w jednej transzy na konto Urzędu Gminy Dobrzyca.
 8. Obsługa wypłat zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń wypłacanych osobom uprawnionym na terenie Powiatu Ostrowskiego
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
  Obsługa w zakresie wypłat zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń wypłacanych osobom uprawnionym na terenie Powiatu Ostrowskiego

  Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:
  Nazwa: usługi bankowe Kod: 66110000-4
 9. Udzielenie kredytu złotowego w wysokości 3 281 000 PLN netto z przeznaczeniem na wydatki majątkowe oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Dobrzyca, Dobrzyca
  UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO W WYSOKOŚCI 3 281 000 PLN NETTO Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI MAJĄTKOWE, ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
 10. Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 1.640.000,00
  Zamawiający: Gmina i Miasto Odolanów, Odolanów
  Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1640000.00 zł na okres 15 lat przeznaczonego na spłatę zaciagniętych kredytów i pożyczek
 11. UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO W WYSOKOŚCI 2 193 000 PLN NETTO Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI MAJĄTKOWE
  Zamawiający: Gmina Dobrzyca, Dobrzyca
  Przedmiotem zamówienia jest: UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO W WYSOKOŚCI 2 193 000 PLN NETTO Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI MAJĄTKOWE
 12. UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO W WYSOKOŚCI 2 200 000 PLN NETTO Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU GMINY
  Zamawiający: Gmina Dobrzyca, Dobrzyca
  Przedmiotem zamówienia jest:
  UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO W WYSOKOŚCI 2 200 000 PLN NETTO Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU GMINY
 13. Udzielenie i obsługa Gminie i Miastu Odolanów długotwerminowego kredytu złotowego w wysokości 1700000.00 zł
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta, Odolanów
  Udzielenie Gminie i Miastu Odolanów długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 1700000.00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - 350000.00 zł, spłatę wczesniej zaciągnietyc h pożyczek i kredytów - 1350000.00 zł
 14. UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO W WYSOKOŚCI 4 000 000 PLN NETTO Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI MAJĄTKOWE W GMINIE DOBRZYCA
  Zamawiający: Gmina Dobrzyca, Dobrzyca
  UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO W WYSOKOŚCI 4 000 000 PLN NETTO Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI MAJĄTKOWE W GMINIE DOBRZYCA
 15. Udzielenie Gminie i Miastu Odolanów długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 1.500.000,00 zł
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta, Odolanów
  Udzielenie Gminie i Miastu Odolanów kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 1.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu GiM Odolanów

Inne osoby dla Włodarczyk (1000 osób):