Kogo reprezentuje osoba

Włodarczyk Izabela

w KRS

Izabela Włodarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Izabela
Nazwisko:Włodarczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1977 r., wiek 41 lat
Miejscowości:Suchedniów (Świętokrzyskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Biskup Alicja Janina, Borowiec Anna Ewa, Polakowska Urszula Anna, Dąbrowa Emilia Maria, Derlatka Magdalena Aneta, Fąfara Markiewicz Agnieszka Joanna, Frątczak Jerzy, Gałczyński Wojciech, Glijer Anna, Głowala Grażyna Irena, Iwan Magdalena Katarzyna, Karnecka Justyna Katarzyna, Komoń Jan Czesław, Komoń Justyna Sylwia, Kowalik Krystyna, Król Krzysztof, Kuszewska Małgorzata Janina, Kycler Andrzej, Lisowska Agnieszka, Matla Kazimierz, Michta Beata, Miernik Dominika Anna, Miernik Piotr, Miernik Stefan, Misiorowska Elżbieta Jadwiga, Moch Agnieszka, Odelski Marek, Ostrowska Marta Joanna, Piwowar Bernarda, Rogalski Jerzy, Tomaszewska Lena Anna, Wikło Aleksander, Wójcik Joanna Beata, Wolska Justyna, Zarębska Izabela

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zuba Maria

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agcel - Sp. Z O.O., Starachowice − KRS 0000207968
 2. Bank Spółdzielczy W Suchedniowie, Suchedniów − KRS 0000120258
 3. Fundacja Daj Szansę, Skarżysko-kamienna − KRS 0000015435
 4. Łączna Nas Łączy, Czerwona Górka − KRS 0000663825
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Łącznej, Łączna − KRS 0000013663
 6. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Powiatu Skarżyskiego, Skarżysko-kamienna − KRS 0000671914
 7. Stowarzyszenie Rdest, Bliżyn − KRS 0000300397
 8. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-gospodarczych Kamienna, Skarżysko-kamienna − KRS 0000034664
 9. Towarzystwo Przyjaciół Ii Liceum Ogólnokształcącego Im. Adama Mickiewicza (dawniej Augusta Witkowskiego) W Skarżysku-kamiennej, Skarżysko-kamienna − KRS 0000102437
 10. Związek Strzelecki Strzelec Równość-wolność-niepodległość, Suchedniów − KRS 0000043030

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców W Skarżysku-kamiennej, Skarżysko-kamienna − KRS 0000106810
 2. Chłodnia Kielce S.A., Kielce − KRS 0000148386
 3. Fundacja Pro Bono, Skarżysko-kamienna − KRS 0000222040
 4. Miejskie Usługi Komunalne Sp. Z O.O., Skarżysko-kamienna − KRS 0000039362
 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa W Suchedniowie, Suchedniów − KRS 0000051927
 6. Spółdzielnia Rzemieślnicza W Skarżysku-kamiennej, Skarżysko-kamienna − KRS 0000292830
 7. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie, Kielce − KRS 0000116441
 8. Stowarzyszenie Przedsiębiorcy Skarżyska, Skarżysko-kamienna − KRS 0000045675
 9. Vanilla Pharm Dudek Sp. J., Warszawa − KRS 0000088536
 10. Zarząd Budynków Komunalnych Administrator Sp. Z O.O. -, Skarżysko-kamienna − KRS 0000129224

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 990 000,00 PLN dla Gminy Łączna
  Zamawiający: Gmina Łączna, Łączna
  Udzielenie kredytu w wysokości 2 990 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy związanego z realizacją wydatków majątkowych, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów . 1) Kwota kredytu w wysokości 2 990.000,00 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy zł) 2) Okres kredytowania: do 31 grudnia 2022 r. 3) Termin uruchomienia kredytu I transza - dnia 31.07.2014 r. - 1 990 000 PLN, II transza - dnia 31.01.2015 r. - 1 000 000 PLN. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania kredytu w innym terminie od podanego wyżej , wykorzystania kredytu w transzach, jak też rezygnacji z uruchomienia kredytu i oczekuje, że bank nie będzie pobierał żadnych opłat (poza prowizją przygotowawczą) od wartości z których zamawiający zrezygnował. 4) Spłata odsetek będzie następowała w terminach kwartalnych, ostatniego dnia kwartału w wysokości odpowiedniej do wykorzystanego kredytu. 5) Karencja w spłacie I raty kredytu do dnia 31.03.2018 r. Karencji w spłacie odsetek nie przewiduje się. 6) Pierwsza spłata raty kapitałowej nastąpi 31.03.2018 r. 7) Pierwsza spłata odsetek nastąpi 30.09.2014 r. 8) Ostatnia spłata raty kapitałowej i odsetek nastąpi 31.12.2022 r. 9) Spłata rat kapitałowych nastąpi w okresach kwartalnych, ostatniego dnia kwartału. W 2018 roku - 310.000 PLN ( 4 raty po 77.500 PLN), W 2019 roku - 480.000 PLN ( 4 raty po 120.000 PLN), W 2020 roku - 600 .000 PLN ( 4 raty po 150.000 PLN), W 2021 roku - 800.000 PLN ( 4 raty po 200.000 PLN), W 2022 roku - 800.000 PLN ( 4 raty po 200.000 PLN). 10. Forma zabezpieczenia - weksel in blanco 11. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w złożonej przez Wykonawcę ofercie. 12.Do obliczania kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku, a w roku przestępnym 366 dni.
 2. KREDYT KONSOLIDACYJNY W WYSOKOŚCI 8 341 013,93 ZŁ. NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ KREDYTOWYCH.
  Zamawiający: Gmina Suchedniów, Suchedniów
  I.Adres Zamawiającego : GMINA SUCHEDNIÓW ul. Fabryczna 5 26-130 Suchedniów powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie II.Opis przedmiotu zamówienia : OPIS TECHNICZNY: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : Przedmiot zamówienia (usługi): KREDYT KONSOLIDACYJNY W WYSOKOŚCI 8 341 013,93 ZŁ. NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ KREDYTOWYCH UWAGA: Podstawa do wyliczenia ceny oferty będącej przedmiotem oceny: -do ustalenia ceny ofert za cały okres kredytowania tj. od 25.06.2014r. do 31.12.2032r. należy przyjąć : -stały WIBOR w wysokości 2,62% w stosunku rocznym - .................... zł. ( przy wyliczeniach wartości do oferty kwoty zaokrąglić do pełnych zł. , w umowie zostanie wprowadzony zapis o zmiennej stopie procentowej WIBOR ustalonej w/g średnio-miesięcznej stawki WIBOR dla 1M) -stała marża - .......% ...................... zł. w/g wykonawcy (jej wysokość będzie wstawiona do umowy) -jednorazowa prowizja ........% ........................ zł.(jej wysokość będzie wstawiona do umowy) -inne koszty ............................ zł. (ich wysokość wstawione zostaną do umowy) -spłata odsetek i kredytu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia UWAGA : zapisy wprowadzone w nawiasach będą zapisami w umowie o kredyt) Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu (bez konsekwencji finansowych) - w każdym czasie pomiędzy 25.06.2014r. a, 31.12.2032r. roku, oraz dopuszcza przedłużenie terminu spłaty kredytu ponad wyznaczony w postępowaniu. Kwota kredytu konsolidacyjnego w wysokości 8 341 013,93 zł. zostanie przekazane przez Bank w dniu 25.06.2014 roku na spłatę zobowiązań Gminy Suchedniów z tytułu kredytów : Nr KR-10-00737-97 z dn. 09.07.2010 roku - 6 003 513,93 zł. - nr rachunku bankowego 98852000071001000000970014 Nr KR-09-00912 z dn. 30.07.2009 roku - 2 337 500,00 zł. - nr rachunku bankowego 55852000071001000000970012 Na potrzeby wyliczenia ceny ofert na dzień otwarcia ofert, przez cały okres kredytowania należy przyjąć oprocentowanie wg stopy procentowej WIBOR 1M - 2,62%. Oprocentowanie kredytu i jednorazową prowizję należy policzyć od kredytu w wysokości 8 341 013,93 PLN. Do wyliczenia należy przyjąć 365 dni w roku. WIBOR 1M w rzeczywistym okresie kredytowania będzie wprowadzony w umowie jako oprocentowanie zmienne.

Inne osoby dla Włodarczyk (1000 osób):